Inloggen
UTRECHT - ID 8375


Kroniekberichten

Datum 04 april 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het schroefstoomschip UTRECHT, onlangs gebouwd door de heren Raylton Dixon & Co., voor de heren W. Ruijs & Zonen (Rotterdamsche Lloyd) en bestemd voor de vaart tussen Nederland en Java, is zeker één der fraaiste boten, die de werven van de Tees verlieten. Het schip is lang 312, breed 36 v. 3 d. en 26 voet hol, meet 2.200 ton en heeft machines van 200 paardenkracht nominaal, vervaardigd door de heren T. Richardson & Son’ s te Hartlepool. Het schip munt bovenal uit door de inrichting op het dek en voor de passagiers. Het grootdek is van ijzer, beschoten met hout; het bovendek is van teakhout, evenals al de hutten op het dek. Achter heeft het schip een halfdek. Aan de voorkant bevindt zich een grote hut van teakhout, die ingericht is voor het verblijf der eerste klasse passagiers. Tot het ruime salon van 24 voet in het vierkant, krijgt men toegang door een voorportaal, waarin zich aan de ene zijde de hut van hofmeester en aan de andere zijde de rookkamer bevindt. De wanden van het salon zijn bekleed met witte marmeren panelen, versierd met vergulde insnijdingen, afgedeeld door grijs geschilderde pilaren en wit marmeren kolommen met vergulde kapitelen en Korintische stijl. De deuren en het schijnlicht zijn voorzien van gekleurde glazen in Gothische stijl en in lood gezet. Een buffet van rozen- en meppelhout bevindt zich aan het einde van het salon. De zetels zijn bekleed met donker groen en een prachtig Turks tapijt bedekt de vloer. Aan het achtereinde van het salon is een gang langscheeps, met hutten aan beide zijden; ingericht voor 38 passagiers. Deze hutten zijn allen van gepolijst pitch pine met een fraai tapijt voorzien en ingericht om elk drie passagiers te ontvangen. Aan het uiterste einde van de gang zijn twee badkamers, waskamers, hutten van de hofmeester, enz. De bijzonder nette en gemakkelijke rookkamer is beschoten met gepolijst eiken- en ebbenhout. Het dek, dat boven deze hut uitsteekt, gesteund door fraaie kolommen van teakhout, vormt een veranda en komt men van daar langs trappen, voorzien van koperen leuningen, op het dek van de hut, dat een geschikte en ruime wandelplaats vormt, voorzien van zitplaatsen en door dubbele zonnetenten beschut.
In het middenschip bevinden zich de hutten voor de dokter, de stuurlieden en de machinisten, alsmede een grote ijskamer, terwijl boven op de brug de kaartenhut en de hut van de gezagvoerder en boven op de stormburg het stuurrad en een standaardkompas van Sr. Williams Thompsons “patent” geplaatst is.
Vóór in het schip, onder de bak, is het salon voor de tweede klasse passagiers; de hutten zijn vervaardigd van gepolijst pitch pine. In het welgeventileerde en goed verlichte tussendek is plaats voor vierhonderd man troepen, waarvoor ook een afzonderlijk hospitaal is ingericht. De machinekamer is groot en luchtig; de inrichting, waardoor de machine bestuurd wordt, is vervaardigd door de heren T. Richardson & Sons. Onder de machinekamer is een dubbele bodem voor waterballast. Over het geheel maakt deze boot de gunstigste indruk en doet de bouwmeesters, die beroemd zijn door het solide en fraaie afwerken hunner stoomschepen, alle eer aan. Het vaartuig kan veilig de vergelijking doorstaan met de beste Transatlantische stoomboten, welke op de Clyde gebouwd worden.
De UTRECHT zal gevoerd worden door kapt. Boon.
Het Thompson standaardkompas met gelijknamig peiltoestel
Het imposante zeekasteel ligt thans aan het einde van de Koningshaven. Wie er recht toe heeft ga het bezichtigen; niemand zal zich de lange wandeling beklagen.

Afbeelding
Datum 25 februari 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Het stoomschip TORRINGTON, van hier naar Batavia, met gebroken roer terug, zal de gehele lading lossen, die door het Nederlands stoomschip UTRECHT overgenomen en vervoerd zal worden.

Afbeelding
Datum 02 maart 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 maart. Het stoomschip UTRECHT, kapt. Boon, is, na hier gedokt te hebben, heden naar Rotterdam vertrokken.

Afbeelding
Datum 14 april 1881
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het stoomschip UTRECHT, kapt. Boon, van Rotterdam naar Batavia, vertrok de 8e dezer voormiddags van Suez met de mail en 5 passagiers van het stoomschip PRINSES AMALIA.

Afbeelding
Datum 23 juni 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. 13 mei. Scheepsruimte neemt langzaam toe, maar bij gebrek aan ter verscheping gereed product zijn er haast geen afsluitingen tot stand kunnen komen. Nederlands stoomschip UTRECHT naar Rotterdam, NLG 90 voor koffie en tabak, NLG 120 voor huiden op de Zuidkust, NLG 80 voor koffie en tabak op de Noordkust te laden, NLG 40 voor tin, NLG 120 voor indigo, stoomschip PRINSES MARIE naar Amsterdam, NLG 80 voor thee en tabak, NLG 90 voor koffie, NLG 110 voor huiden, NLG 120 voor indigo, NLG 40 voor tin.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KANAGAWA, VELOX en KITTY.

Afbeelding
Datum 27 november 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De quarantainemaatregelen, ten gevolge van in Indië heersende ziekten, in Egypte en Italië genomen, geven veel vertraging in de thuisreizen der stoomschepen.
De PRINSES MARIE, eergisteren hier aangekomen verloor drie dagen in het Suezkanaal.
Nu is het weder de MADURA, die een soortgelijk oponthoud heeft. Te Suez aangekomen 19 november, is het stoomschip eerst de 24e november te 6 uur ’s namiddags van Port Said vertrokken. De goederen in doorvracht voor de Middellandse Zee kunnen daar niet worden gelost, en, zoals uit de advertentie van de stoomvaartmaatschappij “Nederland” is gebleken, moeten die naar Napels worden medegenomen. Ook daar verbiedt de gele vlag de lossing, maar op de quaranteineplaats Nisida nabij Napels kan de ontscheping geschieden.
De WYBERTON heeft soortgelijke bezwaren te Marseille ondervonden, en de UTRECHT, kapt. Boon is, volgens telegrafisch bericht uit Suez, aldaar ook aan quarantaine onderworpen.
De reden van het verbazende oponthoud in de kanaalreis is, dat schepen, die in quarantaine varen, geen loods aan boord mogen hebben. De loods gaat in een stoombarkas of ander klein vaartuig voor het stoomschip uit, en het behoeft niet gezegd te worden, dat dit een gebrekkig hulpmiddel is voor het doorloodsen van een nauw kanaal. Aanhoudend moet worden gestopt en telkens geraakt een schip vast, waardoor dan al de schepen, die in hetzelfde kanaalpand zijn, evenzeer worden opgehouden.
Het is te hopen, dat de betrokken autoriteiten een middel zullen vinden om aan dit grote bezwaar tegemoet te komen. Het grote belang van een ongestoorde kanaalvaart moet naar andere middelen doen uitzien dan dit, om de vaart in quarantaine door het Suez-kanaal mogelijk te maken.

Afbeelding
Datum 25 april 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 maart. Scheepsruimte is schaars bij beperkte vraag, daar het seizoen verstreken is. De NOACH III accepteerde arak tot NLG 100 en ligt verder aan naar Rotterdam; het Nederlandse stoomschip UTRECHT boekte NLG 90 koffie en rijst, NLG 80 tabak, NLG 110 huiden, NLG 40 tin per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen. MARIE, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL.

Afbeelding
Datum 26 augustus 1885
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 augustus. Het stoomschip UTRECHT, kapt. J.C. Kromwijk, op reis van Java naar Rotterdam te Suez aangekomen, zal aldaar ongeveer 4 dagen oponthoud hebben om nieuwe schroefbladen aan te zetten.

Afbeelding
Datum 05 april 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 maart. Vrachten zo goed als zonder zaken. Het Nederlandse stoomschip UTRECHT laadt voor Rotterdam koffie en rijst NLG 50, huiden NLG 95, tabak NLG 55 en krossoks NLG 45 per last, en voor Marseille suiker tot geheime vracht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BANDA en KINDERDIJK.

Afbeelding
Datum 24 januari 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 december. Vrachten. Bij het einde van het seizoen is er niet veel vraag, maar toch zouden eerste klasse schepen van middelmatige grootte grif emplooi vinden. De laatste afdoening was al volgt: Nederlands stoomschip UTRECHT: koffie NLG 80, tabak NLG 55, krossoks NLG 45, huiden NLG 95, tin NLG 25 per last naar Rotterdam, en koffie FFrs. 25 per last naar Marseille.
Onbevracht blijft het Nederlandse schip BURGEMEESTER SCHORER.

Afbeelding
Datum 02 juni 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens te Gibraltar gehouden expertise zullen de voorlopige herstellingen aan het roer en achtersteven van het stoomschip PRINS FREDERIK aldaar kunnen geschieden in ongeveer drie weken. Daartoe moet een deel van de lading uit het achterschip gelost worden. De passagiers worden in de gelegenheid gesteld om de reis voort te zetten per UTRECHT of PRINSES WILHELMINA. Volgens de voorlopige berichten schijnt er weinig of geen schade aan de lading te zijn.

Afbeelding
Datum 12 juni 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 juni. Het stoomschip UTRECHT, kapt. De Goede, van Batavia naar Rotterdam, arriveerde op 1 juni te Gibraltar en heeft diezelfde dag de reis voortgezet, na aldaar de passagiers en Zr.Ms troepen van het stoomschip PRINS FREDERIK geembarkeerd te hebben.

Afbeelding
Datum 14 juni 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangaande het ongeluk, hetwelk het stoomschip PRINS FREDERIK van de maatschappij Nederland 29 mei jl. nabij Gibraltar is overkomen, ontleent de Provinciale Drentsche Courant aan een particulier schrijven door een dame, die de reis van Java meemaakte, de 3e juni ll. uit Gibraltar verzonden, de volgende bijzonderheden:
Het ongeluk is zo aangekomen: Zondagavond vertrokken we van Marseille, waar het grootste gedeelte van de passagiers van boord ging en zouden woensdagmorgen Straat Gibraltar passeren. Dinsdagmorgen hing er een zware mist, die ons belette de kust te zien en om acht uur ’s morgens was de mist zo dik, dat men op geen tien pas van het schip de zee kon zien. Er werd dadelijk gestopt en aldoor liet de misthoorn zich horen. Ik wil u wel zeggen, dat wij allen ons angstig beklemd voelden, toen wij daar zo stil lagen, zo’n gevoel als een blinde die in gevaar verkeert. Plotseling zagen we in een schuitje een paar Spaanse vissers opdagen, die door gillen en gebaren ons zagen te beduiden, dat wij een andere koers uit moesten en bijna op hetzelfde ogenblik begrepen wij waarom, want vlak voor het schip, op misschien geen drie el afstand, zagen we, toen de mist een weinig optrok, rotsen. De schrik zal ik nooit vergeten; we begrepen ogenblikkelijk het gevaar. Er werd met kracht achteruit gestoomd en wat wij tot nu niet gezien hadden, ontdekten we toen het te laat was, namelijk: hemelhoge rotsen, ook aan de achterkant; wij waren in een kleine baai door de stroom gevoerd en door de zware mist waren de rotsen voor ons verborgen gebleven. Er werd met volle kracht weer vooruit gestoomd, maar helaas! te laat, want met kracht stootte het achterschip tegen de rotsen, en op hetzelfde ogenblik klaarde de mist op. Was het twee minuten vroeger licht geworden, dan was het ongeluk niet gebeurd. Een gekraak, alsof het schip in splinters zou vliegen, volgde op de stoot en toen dreef de boot langzaam van de rots af. De schroef was gebroken en de gehele machine onbruikbaar geworden. In een ogenblijk waren de sloepen buiten boord en stonden wij klaar om er af te gaan; maar het was, God dank! niet nodig, want de boot heeft niet het kleinste lek gekregen. Daar dreven we dan hulpeloos heen en weer, maar gelukkig gebeurde het ongeval vlak bij de vuurtoren van Ceuta op de kust van Afrika, zodat we tegen de middag hierheen konden gesleept worden. Hier blijven wij, passagiers, tot de UTRECHT of de PRINSES WILHELMINA ons komt afhalen. In het eerste geval vertrekken we over een dag of acht, in het tweede pas over veertien dagen. Laten we hopen dat de UTRECHT ons kan opnemen. We hadden het slechter kunnen treffen; Gibraltar is een mooie en prettige plaats en een verbazend drukke haven. U moest eens zien wat een prachtige bloemen de rots bezit; geraniums in alle variëteiten, madeliefjes enz. enz. groeien hier bij massa’s. Wij hebben eergisteren met de kinderen een tochtje naar Gibraltar gemaakt; daar een rijtuig genomen en toen maar rond gereden. De kleintjes waren opgetogen. Vanavond gaan al de heren naar Algeciras, aan de overkant, om een stierengevecht bij te wonen; wij dames zijn geconsigneerd om aan boord te blijven, daar die vertoning anders te veel op onze zenuwen zou werken. U ziet, dat we ons de tijd zien te verdrijven op de aangenaamste manier, maar toch zal ik blij zijn als we goed en wel in Nederland zijn aangekomen. Wij zijn allen aan boord blijven logeren, wat wel zo aangenaam is, daar wij in een logement aan de wal ons nog erger verveeld zouden hebben. Als de UTRECHT van de Lloyd ons opneemt, debarkeren we te Rotterdam, met de WILHELMINA te Amsterdam.
De stad Ceuta en de baai
Coll: stores.benl.ebay.be
Uit latere berichten blijkt dat het stoomschip UTRECHT, kapt. De Goede, van Java naar Rotterdam, 9 dezer te Gibraltar arriveerde en diezelfde dag de reis heeft voortgezet, na aldaar de passagiers en Zr.Ms. troepen van de PRINS FREDERIK geëmbarkeerd te hebben.

Afbeelding
Datum 07 juli 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 juni. Vrachten zonder zaken, en vraag is er ook niet, omdat het afscheep-seizoen geëindigd is. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip BANTAM verschillende producten tot verschillende vrachtcijfers naar Holland: stoomschip UTRECHT koffie NLG 85,-, huiden NLG 95,-, tabak NLG 65,- indigo NLG 120,- per last, naar Rotterdam, en koffie FFRs. 85,-, huiden FFRs. 95,- , indigo FFRs. 120,- per ton, naar Marseille; stoomschip ARIADNE suiker tot geheime vracht naar China.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands ANTONIA.

Afbeelding
Datum 07 januari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van New York te Rotterdam. SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 2 dezer van Buenos Ayres, naar Amsterdam; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Southampton; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Suez; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap Vincent; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Port Said; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Genua; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; OBDAM, van de N.A.S.M, 4 dezer van Rotterdam vertrokken naar New York, vertrok 5 dezer van Boulogne; UTRECHT, arriveerde 4 dezer van Batavia via Marseille te Rotterdam; NOORDBRABANT, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said en de 5e van Suez.

Afbeelding
Datum 24 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar Baltimore, via New York, arriveerde 20 dezer te New York; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Baltimore naar Rotterdam, passeerde 22 dezer Dover; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 20 dezer van New York; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, is 21 dezer met lichte schade aan de machine in Ferrol binnen gelopen; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 22 dezer Lezard; ORANJE NASSAU, vertrok 20 dezer van New York naar West Indië; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 22 dezer te Padang; BROMO, van Java naar Rotterdam, passeerde 20 dezer Gibraltar; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, arriveerde 22 dezer te Southampton.

Afbeelding
Datum 26 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde den 24 februari, des ochtend 8 uur, Wight; P. CALAND, van de N.A.S.M, arriveerde den 22 februari van Amsterdam te New York; EDAM, van de N.A.S.M, vertrok 24 februari van Amsterdam naar Baltimore; BROMO, van Java naar Rotterdam, passeerde 24 februari Ouessant; PRINS WILLEM I, van Suriname naar Amsterdam, passeerde 24 februari, ten 8 uur 30 min. v.m, Ouessant; LAWANG, van Java naar Amsterdam en Hamburg, is 23 februari des morgens Suez gepasseerd; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 24 februari te Port Said; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, vertrok 23 februari van Southampton; PRINS HENDRIK, vertrok 24 februari van Batavia naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 08 juli 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip CELEBES vertrok 6 dezer van Londen naar Amsterdam; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 5 dezer van Southampton; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 5 dezer van Genua; BROMO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 5 dezer te Marseille; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 6 dezer Lezard (opm: Lizard); BATAVIA, van Rotterdam naar Batavia, arriveerde 5 dezer te Batavia; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, vertrok 5 dezer van Batavia; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, arriveerde 5 dezer te Marseille; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 6 dezer van Port Said; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 6 dezer van Baltimore te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 08 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 7 februari. Het stoomschip GEDÉ, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 5 dezer te Southampton; UTRECHT, van Java naar Rotterdam, passeerde 6 dezer Gibraltar; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 5 dezer te Padang; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 dezer Dungeness; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 dezer Gibraltar; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 6 dezer Lizard; MAASDAM, van de N.A.S.M, vertrok 4 dezer van New York naar Rotterdam; PRINS WILLEM II, arriveerde 4 dezer van West-Indië te New York.

Afbeelding
Datum 29 september 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 28 september. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 27 dezer te Atjeh; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam, arriveerde 27 dezer te Batavia; UTRECHT, vertrok 27 dezer van Batavia naar Rotterdam; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 27 dezer te Suez; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 dezer van Southampton en passeerde 27 dezer Ouessant; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 26 dezer te Port Said en vertrok 27 dezer van Suez; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, arriveerde woensdag 27 dezer, des voormiddag 8 uur, te Plymouth; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 27 dezer van Rotterdam naar New York.

Afbeelding
Datum 09 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 8 december. Het stoomschip SAMARANG, van Rotterdam naar Java, arriveerde 7 dezer te Batavia; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, arriveerde 6 dezer te Marseille en vertrok van daar 7 dezer; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 6 dezer Point de Galle; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 dezer van Suez; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 7 dezer van Boulogne en passeerde des namiddags Wight; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 7 dezer van Boulogne; PRINS WILLEM II, van Parimaribo naar Amsterdam, passeerde 7 dezer Ouessant.

Afbeelding
Datum 23 september 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 september. Het stoomschip UTRECHT van de Rotterdamsche Lloyd, dat aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ een belangrijke verandering ondergaat en van nieuwe ketels en machines voorzien, vertrok heden naar het Prins Hendrikdok te Middelburg. De UTRECHT wordt in een vrachtboot veranderd en zal, in plaats van 10 mijl, 11½ mijl moeten gaan lopen.

Afbeelding
Datum 10 maart 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 maart. Volgens telegram van Lloyd’s bevat de Morning Post een rapport, dat in de omtrek van Ouessant een massa wrakstukken zijn aangespoeld, waarvan gedeelten gemerkt zijn: Rotterdam–Maassluis. (opm: de eerste aanduiding van het vergaan van het s.s. UTRECHT)

Afbeelding
Datum 13 maart 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 maart. Volgens telegram van Lloyd’s zijn in het district Ouessant enige wrakstukken aan land gedreven, vermoedelijk afkomstig van het Nederlandse stoomschip UTRECHT. Het stoomschip UTRECHT, een vrachtboot van de Rotterdamsche Lloyd, vertrok op 28 februari j.l. van Rotterdam naar Atjeh (opm: Aceh) en Java.

Afbeelding
Datum 13 maart 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 maart. Op aanvrage om nadere inlichting van Lloyd’s telegram betreffende het stoomschip UTRECHT seint Lloyd’s ons het volgende. Volgens bericht uit Brest zijn tot 7 dezer op de kust aangedreven 10 pitch pine paneelsgewijze bewerkte deuren van hutten, een reddingboei gemerkt UTRECHT–Rotterdam en de deur ener hut van vernist hout, waarop een koperen plaat met het opschrift proviandkamer. Sedert is op Île de Batz een plank gevonden met de naam UTRECHT in gele letters op witte grond en een kleinere plank, waarschijnlijk van een boot, op witte grond met zwarte letters het woord Rotterdam. Bij Roscoff werden vier portretten gevonden, afkomstig van Nederlandse ateliers. Te Plonne sur Prez werden gevonden kisten sigaren en thee, drie sabels in houten kist met adres A.L.J. Cavalje, franco, 2e luitenant der infanterie en een grote hoeveelheid wrakhout, waarop te lezen Victoria-water Van der Sutter & Co. – Batavia, Boston U.S.A, enige flessen acid (zuur), enige prospectussen van de firma Honnigerwell, Turks & Co, een vat, op de bodem waarvan het adres J.H. Henkes – Delfshaven en daar beneden de afdrukken der medailles, verkregen te London 1863, Parijs 1867 en Amsterdam 1890, benevens nog andere wrakstukken te Laberurach. Op het stoomschip UTRECHT, kapt. B. Pekelaar, waren geen passagiers aan boord. De bemanning bestond in het geheel uit 36 koppen (opm: zie RC 160797). De UTRECHT heeft een gedeelte der lading aan boord van het stoomschip GELDERLAND dat, na bij de Hoek van Holland op strand te hebben gezeten, te Rotterdam werd binnengebracht. Het werd van ijzer gebouwd in 1880 te Middlesbrough en is 2174 registerton groot.

Afbeelding
Datum 14 maart 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Morlaix-March, 8 maart. Er drijven voortdurend wrakstukken op de kust aan, waaronder kajuitsbeschietwerk en zakken kurk. Door vissersvaartuigen werden enige vaten boter en vet opgevist. Zij hebben het hol van een groot schip aangetroffen, dat zij niet konden naderen wegens de hoge zee. (opm: het vergaan van de UTRECHT)

Afbeelding
Datum 17 maart 1897
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De equipage van het s.s. UTRECHT bestond naast kapt. B. Pekelaar uit:
A van Zanten,1e officier; G. Gnlk, 2e officier; D. Datema, 3e officier; G. S. Hubener,
4e officier; J. van Ameijden, bootsman; P. Moeken, timmerman; J. Roeterdink, kok; T. Wesselman, koksmaat; D. Van Krevelen, hofmeester; J. van Zijl, bediende; A. HulscHer, larnpenist; W. Toren, G. Hartingveld, C. Adriaanse, J. van der Horst, H. Ernst, H. Booijing en E. Wolthuis, matrozen; D. Janssen, licht-matroos; H.B. Brand, le machinist; J.P. Pons. 2e machinist; W. Jansen, 3e machinist; A. Koest, 4e machinist; H. Weijermans, donkeyman; J. Hofmann, maagazijnmeester; J. v.d. Vlies, A. de Bruijn, P. H. v.d. Weijer, W. v.d. Boom, M. Peters, VV. Gieben, stokers; T. Bremer, D. H. de Groot, tremmers.

Afbeelding
Datum 30 maart 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Ingezonden bericht. Weldadige landgenoten. Op 23 februari j.l. vertrok het stoomschip UTRECHT uit Rotterdam naar zee met een bemanning van 36 koppen. Het afscheid, dat zij van hunne nabestaanden namen, was het laatste. Slechts enige dagen daarna kwamen reeds verontrustende berichten van de Franse kust van een noodlottig ongeluk dit schip overkomen.
De directie liet daarop spoedig een persoonlijk onderzoek instellen en moest helaas tot de overtuiging komen, dat de UTRECHT met man en muis vergaan was. Door deze ramp zijn 18 vrouwen, 42 kinderen en 5 moeders de man, de vader of de zoon, d.w.z. de kostwinners weggenomen. Al mogen wij erkennen dat de stoomvaartmaatschappij doet wat hare hand vindt te doen, zo is niettemin de nood te groot dan dat wij die niet enigszins zouden trachten te lenigen door een beroep te doen op uw weldadigheidszin. Ondergetekenden, bestuursleden van de Vereeniging voor de Zeevaart, gevestigd te Rotterdam, houden zich voor liefdegaven aanbevolen, welke zij in de N.R.C. zullen vermelden en omtrent welker toewijzing zij in de Algemeene Vergadering verantwoording zullen doen.
C. Vreede, gepens. Kapitein-luitenant ter zee
G. Bakker, oud gezagvoerder
G.J. Zwart, oud gezagvoerder
G.J. Boon, oud gezagvoerder
E. Deddes, oudgezagvoerder

Afbeelding
Datum 20 mei 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 mei. Aan het strand achter Den Hoorn is door een paar knapen een fles gevonden met een briefje er in, waarop stond geschreven: “sloep 2 in aanvaring Engelsch Kanaal stoomschip UTRECHT – Rotterdam 3/97”. Blijkens dit briefje ligt het voor de hand, dat spoedig na de aanvaring het stoomschip met sloepen is verlaten en het flesje uit een der sloepen in zee is geworpen.

Afbeelding