Inloggen
DOELWIJK - ID 8278


Kroniekberichten

Datum 07 mei 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 6 mei. Heden is van de werf van de heer J. Smit Fzn alhier te water gelaten het fregatschip DOELWIJK, groot 450 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer W. Ruys J.Dzn te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 11 juli 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, om vermoedelijk tegen medio augustus te vertrekken: de nieuw gebouwde fregatschepen DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, en IDA ELISABETH, kapt. D.C. Rietbergen, hebbende beide uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende bekwame scheepsdokters. Adres bij Wm. Ruys J.Dzn.

Afbeelding
Datum 08 augustus 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie.Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, vertrek vóór of op 15 dezer, het nieuw gebouwde fregatschip DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, hebbende een uitmuntende inrichting voor passagiers, en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij Wm. Ruys J.Dzn. (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 19 augustus 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 augustus. Heden is van hier naar Batavia vertrokken het schip DOELWIJK, kapt. Swart. (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 15 november 1856
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 november. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosteroom, van Amsterdam vertrokken de 17e juli, de dito bark MARIA VERONICA, kapt. G. Mulder, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, het dito schip DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, van Rotterdam vertrokken de 18e augustus, het dito schip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. F. Parlevliet, van Rotterdam vertrokken de 24e juli, het dito schip ELISABETH, kapt. H.F. Klok, van Rotterdam vertrokken de 6e augustus, het dito schip PRINCES AMELIA, kapt. Van Rijn van Alkemade, van Rotterdam vertrokken de 11e augustus, de dito bark VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, de dito bark DEN ELSHOUT, kapt. L.F. Bonjer, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, de dito bark PRESIDENT RAM, kapt. J.R. Ulrich, van Rotterdam vertrokken de 28e juli, de dito bark CHRISTINA AGATHA, kapt. W.L. Esink, van Amsterdam vertrokken de 29e juli, de dito brok LOUISA, kapt. P.F.M. Antusch, van Livorno vertrokken de 23e juli, de dito driemast schoener MARY GODDARD, kapt. N. Koers, van Schiedam vertrokken de 26e juli, de dito bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smit, van Rotterdam vertrokken de 22e juli, de dito bark JUNO, kapt. W.J. Chevalier, van Amsterdam vertrokken de 23e juli, en de dito bark JAVA’s WELVAREN, kapt. K.C. de Veer, van Texel vertrokken de 29e juli.

Afbeelding
Datum 29 januari 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 december 1856. Vrachten. Verscheidene arrivementen van vracht zoekende schepen deden de vrachten weder iets terug gaan. De volgende Nederlandse schepen werden gecharterd naar Nederland. EDOUARD EN MARIA à NLG 90 voor suiker te Samarang en NLG 85 voor rijst op Indramayoe. CONSTANTIA à NLG 90 voor suiker te Soerabaja, hebbende hier voor rederij rekening rijst geladen. PRESIDENT RAM à NLG 85 voor suiker op de kust, PRINSES AMALIA, à NLG 85 voor suiker te Samarang, à NLG 100 voor arak hier alwaar de agenten die bovendien met rijst opvullen. GENERAAL VAN DEN BOSCH, NLG 80 voor rijst, à NLG 85 voor suiker en huiden hier en op de kust te laden. Tot dezelfde vracht laadt ook de ZUID-HOLLAND, terwijl de DOELWIJK à NLG 80 voor rijst, NLG 85 voor suiker en NLG 100 voor arak (opm: rijstbrandewijn) laadt, wordende voor reders rekening met rijst opgevuld. De LOUISE, NLG 75 voor suiker hier en NLG 80 voor rijst te Samarang. CHRISTINA AGATHA alhier NLG 75 voor rijst, NLG 85 voor suiker en NLG 100 voor arak. LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN NLG 85 voor suiker, NLG 75 voor rijst te Soerabaja. CLIO alhier NLG 80 voor rijst en suiker en NLG 92,50 voor lichte goederen. JACOBUS alhier NLG 72,50 voor rijst. CAPELLA NLG 100 voor koffij te Padang te laden. De VIER GEBROEDERS laadt voor eigen rekening, hoofdzakelijk rijst, naar Kaap de Goede Hoop. HOLLANDS TROUW naar Vlissingen om orders NLG 75 voor rijst en NLG 85 voor suiker. ARGO neemt de lading van de INDIA over, zijnde laatstgenoemde lek geworden. GRAAF VAN NASSAU is masteloos onder noodtuig binnengekomen (opm: zie volgend bericht). Zonder destinatie zijn nog AREND, HENDRINA en EUROPA.

Afbeelding
Datum 22 april 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 29 schepen, als:
Voor Rotterdam: EMILIE, kapt. P.F. Marker; CORTGENE, kapt. D. Dunlop; RESIDENT VAN SON, kapt. C. Kramer; BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. F. de Vos; CORNELIS SMIT, kapt. H.H. Ruhaak; JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. N.N, ODELIA MARGARETHA, kapt. C.T. Hazelhoff; DOELWIJK, kapt. N.N; VOORUIT, kapt. W.C. Kool; IDA ELISABETH, kapt. H. Kramer; JEDO, kapt. W. van der Hoeven.
Voor Schiedam: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. N.N, van Rotterdam.
Voor Dordrecht: EVA JOHANNA, kapt. H. de Boer.
Voor Amsterdam: ALMELO, kapt. H.P. Grönbeck; LOUISE ROELOFFINE, kapt. J.A. Sijbrandi; JACQUELINE EN ELISE, kapt. B. Sikkens; ELISABETH ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier; ZEEMEEUW, kapt. H.L.A. Kayser; WATERLOO, kapt. D. Duinker; ANNA EN CHRISTINA, kapt. J.C. Joon; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; WILLEM EGGERTS, kapt. H. Faber; FARNY, J. van der Meulen; CLARA HENRIETTE, kapt. G.F. Wiegmink; CATHARINA EN THERESIA, kapt. W.L. Hartmans; CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. P.T.P. Teensma; RIJSWIJK, kapt. J.R.N.J. Bijl; BEATRIX, kapt. E. Verschoor; MR. ISAAC DA COSTA, kapt. M. Löschen; de laatste drie van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 24 februari 1858
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 22 februari binnengekomen DOELWIJK (opm: fregat), kapt. K.J. Swart, van Batavia naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 09 maart 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 8 maart. Het fregatschip DOELWIJK en de kof ANNA AGATHA zijn heden nacht door de zware storm van het noord-westen van hun ankers geslagen. De eerstgenoemde zit tegen Dwars-in-den-Weg (opm: eilandje tegenover de ingang van Brouwershaven), en de laatste tegen de zeedijk aan de Kijkuit. De DOELWIJK was volgens de laatste berichten, dicht gebleven en men hoopte het schip morgen af te brengen.

Afbeelding
Datum 10 maart 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 9 maart. In de positie van de gisteren gemelde schepen DOELWIJK en ANNA AGATHA is geen verandering gekomen. (opm: zie ZZC 100358)

Afbeelding
Datum 10 maart 1858
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 6 maart binnengekomen REDSTART, kapt. T. Shephard, van New Castle naar Schiedam, DEVON, kapt. Peter Hamm, met kolen van New Castle naar Zierikzee, ANNA AGATHA, kapt. J. Klingen, van Trapani.
Den 7 dito LIVERPOOL, kapt. S. Stocks, van Mauritius, WIJNAND, kapt. R.A. Hunt, van Foolhew Foo (opm: Foo-Chew-Foo, mogelijk Fuzhou, 26º5’ N.B. 119º19’ O.L.).
Den 8 dito AMARANTH, kapt. J.D. Probst, van New York alle vier naar Rotterdam.
Door kapt. Hunt is opgenomen in de Noordzee 6 à 8 mijlen van de wal, de equipage van het Engelse brikschip MINOR, kapt. T. Burnham, van Sunderland bestemd naar Ostende, welke in zinkende staat hun schip hadden verlaten, bestaande uit de kapitein en 5 man.
In de nacht van 8 dezer zijn alhier het hevige stormweer van hun ankers geslagen de schepen DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, van Batavia naar Rotterdam en de ANNA AGATHA, kapt. J. Klingen, van Trapani naar Rotterdam. Eerstgenoemde bodem zit op Dwars in de Weg aan de grond, zo ver zichtbaar nog geen schade en heeft niet veel geleden, men zal waarschijnlijk verplicht zijn de gehele lading te lossen, waarmede de meest mogelijke spoed wordt gemaakt.
De ANNA AGATHA zit bij Borrenbrood tegen de vaste wal aan de grond. Assistentie wordt verleend. (opm: zie NRC 110358)

Afbeelding
Datum 11 maart 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 11 maart. Van de DOELWIJK zijn twee ankers uitgebracht, om het schip van grond te brengen. Inmiddels wordt het schip gelicht.
De ANNA AGATHA is heden nacht leeg gelost, vlot gekomen en ligt op de binnenrede geankerd.

Afbeelding
Datum 17 maart 1858
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 9 maart binnengekomen GRAAF DIRK III, kapt. C.J. Rotgans, van Batavia naar Dordrecht, CORTGENE, kapt. D. Dunlop Dz, ALBLASSERDAM, kapt. P.G. Pott, TONIA, kapt. C.F. Zeeman, alle drie van Batavia, CORNELIS GIPS, kapt. M. van Rijn van Alkemade, van Bombay.
Den 10 dito CLEOPATRA, kapt. C. Danberg, van New York.
Den 11 dito JACOBA CORNELIA, kapt. F. Rooseboom.
Den 12 dito VOORUIT, kapt. W.C. Kool, ODIELIA MARGARIETA, kapt. C.F. Hazelhoff, alle drie van Batavia, alle 8 naar Rotterdam, WANSBECK, kapt. J.Piwgle, van New Castle naar Schiedam, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. T.J.J. Bouman, van Batavia.
Den 14 dito EERSTELING, kapt. F.G.C. Mann qq, ARGO, kapt. W. van der Lek qq, alle twee van Batavia, WHITE CLOUD, kapt. J. Bowden, van Boston.
Den 15 dito EERSTELING, kapt. A.P. Armstrong Cz, van Batavia, alle vijf naar Rotterdam.
Het schip ANNA AGATHA, kapt. J. Klingen, is de 11e dezer af en in vlot water, na deszelfs lading in lichters gelost te hebben, en het schip DOELWIJK is de 13e dezer af en in vlot water gebracht, na in zes lichters gelost te hebben.

Afbeelding
Datum 02 november 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndrecht, W. van Dam, H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndrecht en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 13E april 1858, des middags ten 12 ure precies, in de Zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, no. 499, publiek te veilen:
- 1/32e aandeel in het in den jare 1849 gebouwde Nederlandse barkschip RESIDENT VAN SON, kapt. C. Kramers, groot 677 tonnen, volgens laatste berichten te Batavia liggende.
- 1/32e aandeel in het in den jare 1856 gebouwde Nederlandse fregatschip DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, groot 824 tonnen, de 8e juni naar Batavia vertrokken.
Varende beide schepen onder directie van de heer Wm. Ruys J.D.zoon te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 10 november 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 9 november:
- Het barkschip VLAARDINGEN, gevoerd door kapt. M.S. van Dusseldorp, volgens meetbrief lang 40 el 15 duim, wijd 6 el 80 duim, hol 5 el 63 duim, en alzo groot 683 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen, chronometer en verdere inventaris: NLG 60.000, opgehouden.
- 1/32e Aandeel in het Nederlandse barkschip RESIDENT VAN SON, kapt. C. Kramers, groot 677 tonnen, volgens laatste berichten te Batavia liggende: in trekgeld NLG 1050, daarboven NLG 100, verkocht.
- 1/32e Aandeel in het Nederlands fregatschip DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, groot 824 tonnen, de 8 juni naar Batavia vertrokken: in trekgeld NLG 1700, daarboven NLG 100, verkocht.
- 1/32e Aandeel in het barkschip ODILIA MARGARIETA, kapt. C.F. Hazelhoff, groot 627 tonnen, 14 juni l.l. naar Batavia gezeild: in trekgeld NLG 1550, daarboven NLG 450, opgehouden.

Afbeelding
Datum 13 november 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 september. Vrachten. Het steeds aangroeiend aantal disponible schepen, gevoegd bij het langzaam binnenkomen van onze stapel-artikelen en bij de bekendheid dat een massa schepen nog vrachtzoekend herwaarts onderweg zijn, beletten een verbetering van de rates en bij de weinige gelegenheid tot het maken van tussenreizen, die zich aanbiedt, hebben verscheidene bodems naar Europa ruïneuse charters geaccepteerd. Inderdaad zien ook wij niet de minste aanleiding tot een zo gewenste verbetering in deze stand van zaken gedurende de eerstvolgende maanden.
Sedert onze laatste werden de volgende schepen opgenomen:
Naar Nederland: Nederlands BATAVIER door de factorij tot NLG 65 voor suiker te Pekalongan naar Rotterdam te laden; Nederlands SCHOON VERBOND laadt suiker à NLG 50 te Soerabaja en Nederlands MACASSAR suiker en koffie tot NLG 50 op de kust, beide naar Amsterdam. Naar China via Singapore werd Nederlands PHOEBUS (271 last) à $ 4000 opgenomen.
Diversen: Nederlands JHR. MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK (328 last) bedong NLG 2000 ter afhaling van een lading steenkolen van Borneo. Nederlands JAVA'S WELVAREN (248 last) neemt op Madura voor NLG 5000 een lading zout in voor de Zuidkust. Nederlands ALIDA MARIA neemt lading in naar Japan.
Voor rederij rekening laden de Nederlandse schepen ATLAS, TWEE ANTHONY'S, REIJERWAARD en AMAZONE.
Disponible zijn de Nederlandse schepen ELISABETH, ECONOMIST, NOVA ZEMBLA, ISAAC DA COSTA, DOELWIJK, LOURENS KOSTER, REINHARD, CHERIBON, ALLEGONDA JACOBA, RESIDENT VAN SON, JAVAAN, JEANNETTE, VIJF GEBROEDERS, GELDERLAND, LOUISA JACOBA JOHANNA, JOHANNA CHRISTINA, DRIE VRIENDEN, NOORD-BRABAND, JACOB, BANTAM, BEATRIX, ZEELUST, NEPTUNUS, ZAANSTROOM, IJSEL, DELFT, KRIMPEN A/D LEK, JAN VAN BRAKEL, JOHANNA EN GEERTRUIDA, ADÈLE, WILHELMINA LUCIA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, JAN SCHOUTEN, CATHARINA WILHELMINE, OLDENBARNEVELD, STAD SCHIEDAM, VOORWAARTS, NIEUW-HOLLAND, CORTGENE, WALVISCH, en ST. MICHAEL.

Afbeelding
Datum 28 november 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 9 oktober. Vrachten. Sedert onze vorige werden de volgende charters afgesloten.
Naar Nederland nam de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij op de ISAAC DA COSTA en GRAAF DIRK III tegen NLG 50 per last om op de kust te laden. De Nederlandse JAVAAN accepteerde NLG 50 voor suiker en NLG 40 voor koffij op de kust te laten en ZEELUST NLG 50 voor suiker te Cheribon, beide naar Nederland in te nemen.
Naar Manilla acepteerde de Nederlandse ADÈLE $ 0,20 per picol rijst, hier in te nemen.
Naar Sydney nam de Factorij op het Nederlandse schip ST. MICHAEL, groot 185 last, à NLG 6000 in full.
Diversen. Het Nederlandse schip YSSEL gaat een houtlading halen tot 20 pct der waarde van het hout. De GELDERLAND neemt lading in voor Japan, de SOLOO en VAN OLDENBARNEVELD verzeilden naar elders. Voor rederij-rekening laden de REIJERWAARD, TWEE ANTHONY’S, ATLAS, AMAZONE en MAARTEN VAN ROSSEM. De Nederlandse schepen VALPARAISO, LOUISA JACOBA JOHANNA en STAD SCHIEDAM moeten gerepareerd worden.
Verkocht werden de N.Gran. (opm: Nieuw Granada?) COLIBRI à NLG 13.000, terwijl de Engelse schepen ALICE MARTEN en VERNON en de Amerikaanse ESCORT te koop worden aangeboden.
Disponible zijn de Nederlandse RESIDENT VAN SON, JEANNETTE, VIJF GEBROEDERS, JOHANNA CHRISTINA, LOUISA JACOBA JOHANNA, STAD SCHIEDAM, CATHARINA WILHELMINA, DRIE VRIENDEN, NOORD BRABANT, JACOB, BANTAM, BEATRIX, NEPTUNUS, ECONOMIST, ELISABETH, NOVA ZEMBLA, ZAANSTROOM, DELFT, KRIMPEN A/D LEK, JAN VAN BRAKEL, JOHANNA EN GEERTRUIDA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, JAN SCHOUTEN, WILHELMINA LUCIA, DOELWIJK, LAURENS KOSTER, REINHARDT, CHERIBON, ALLEGONDA JACOBA, WALVISCH, NIEUW HOLLAND, CORTGENE, VOORWAARTS, PHILIPS VAN MARNIX, LOUISE, WATERLOO, SCHOONDERLOO, DELFTSHAVEN, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, ODILIA MARGARIETA, WILLEM I, GRONDWET, VOORUIT, EVERDINA ELISABETH, HENRIETTA, STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, ABEL TASMAN, CATHARINA MARIA, CORNELIS SMIT, ALBLASSERDAM, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, JOHANNES ANTHONIUS, GENERAAL MICHIELS, ALMELO, EERSTELING, en PRINSES AMELIE, en diverse onder buitenlandse vlag.

Afbeelding
Datum 16 december 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 oktober. Vrachten. Tot ons leedwezen kunnen wij nog niet de minste verbetering in de stand van onze rates aangeven. Het aantal disponible schepen groeit dagelijks aan, terwijl het te verschepen product nog steeds schaars blijft en de positie van ons stapelartikel, rijst, nog geen aanleiding tot afschepingen aanbiedt. De vooruitzichten gedurende de volgende maanden blijven dan ook allertreurigst, bij de sterk sprekende cijfers van de disponible scheepsruimte van 230.000 ton in China, 40.000 ton te Singapore en 60.000 ton op Java.
Sedert onze vorige werd het Nederlands schip NOVA ZEMBLA tegen NLG 40 voor rijst, NLG 47,50 voor suiker en NLG 65 voor arak (opm: rijstbrandewijn), hier en te Passaroeang, naar Rotterdam te laden. Nederlands BANTAM maakt een kustreis van Passaroeang naar hier. Nederlands CATHARINA MARIA en JOHANNA GEERTRUIDA laden te Pamanoekan rijst voor hier. Nederlands PHILIPS VAN MARNIX haalt voor NLG 4000 een lading hout van Samarang. Nederlands JEANNETTE neemt op Madura een lading zout voor de zuidkust in. Nederlands RESIDENT VAN SON laadt te Borneo een lading steenkolen voor Padang.
Voor rederij rekening laden naar Nederland: Nederlands DOELWIJK, GRONDWET, VOORUIT.
Te koop zijn: Engels VERNON, ALICE MARTEN en Amerikaans ESCORT.
Disponible zijn: Nederlands VRIENDENTROUW, NEPTUNUS, WILHELMINA LUCIA, NIEUW-HOLLAND, LOUISE, WATERLOO, SCHOONDERLOO, DELFTSHAVEN, JAN SCHOUTEN, VALPARAISO, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, ARDJOENO, ALLEGONDA JACOBA, LOUISA JACOBA JOHANNA, BEATRIX, COPERNICUS, ELISABETH, DELFT, ODILIA MARGARIETA, WILLEM DE EERSTE, STAD SCHIEDAM, CATHARINA WILHELMINA, JAN VAN BRAKEL, EVERDINA ELISABETH, WILLEM DE ZWIJGER, HENRIETTA, ALBEL TASMAN, TAGAL, JACOB, ECONOMIST, KRIMPEN AAN DE LEK, CORNELIS SMIT, ALBLASSERDAM, SUSANNA ELISABETH, DRIE VRIENDEN, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, JOHANNES ANTHONIUS, CHERIBON, VOORWAARTS, JOHANNA CHRISTINA, NOORD BRABAND, STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, LOUIS MEIJER, PRESIDENT PLATE, SOUBURG, LAURENS KOSTER, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CORTGENE, WALVISCH, GENERAAL MICHIELS, ALMELO, JONKHEER MR. VAN DER WALL VAN PUTTERSHOEK, ZAANSTROOM, PRINCES AMELIE, REINHARDT, STAD NIJMEGEN, TWEE CORNELISSEN, VIJF GEBROEDERS.

Afbeelding
Datum 28 november 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 oktober. Vrachten. Sedert de laatste berichten hebben weinig bevrachtingen plaats gehad, doch was echter enige verbetering te bespeuren.
NOORD-BRABANT bekwam NLG 45 voor rijst en suiker en NLG 40 voor thee, te Indramaijoe en hier te laden. ST. MICHAËL NLG 50 voor suiker en NLG 45 voor koffij en NLG 45 voor rijst op de kust te laden. BEURS VAN ROTTERDAM NLG 50 voor suiker en NLG 45 voor rijst op de kust te laden voor Rotterdam. Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij werd gecharterd VRIENDENTROUW tot NLG 55 voor thee en suiker op de kust te laden voor Amsterdam; HENRIETTE ELISABETH SUSANNE NLG 55 voor suiker te Passaroean en NLG 70 voor arak hier te laden voor Rotterdam; KOSMOPOLIET NLG 60 voor suiker en NLG 55 voor koffij en thee te Soerabaija en Passaroeang te laden. JACOBUS NLG 60 voor suiker op de kust en NLG 55 voor thee hier te laden en CATHARINA MARIA NLG 60 voor suiker en NLG 55 voor koffij op de kust te laden. COSMOPOLIET bekwam NLG 55 voor suiker en koffij te Samarang en op de kust te laden. ARLEQUIN (324 ton) bekwam NLG 10.000 voor een reis naar de Golf van Perzië en terug. HELMERS vertrok naar Makassar, MARIA CATHARINA, MARIA AGNES en ADÈLE laden voor eigen rekening. DOROTHEA HENRIETTE werd door het gouvernement ingehuurd voor transport van troepen naar Banjermassing, terwijl de 17 volgende schepen voor de tweede Bonische expeditie zijn ingehuurd, als:
PHILIPS VAN MARNIX, WILLEM DE EERSTE, JOHANNA, ZAANSTROOM, BULGERSTEIN, LOEVESTEIN, SINT JAN, AEGIDIA EN PAULINE, LOUIS MEIJER, IDA WILHELMINA, GEERTRUIDA MARIA, STAATSRAAD COMM. VAN EWIJCK, STAD DOKKUM, CANTON, JACOBA HELENA, BIESBOSCH en ROBERTUS HENDRIKUS.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, DERKINA TITIA, ZEEPLOEG, DRIE GEBROEDERS, CHRISTINA HELENA, JAN VAN BRAKEL, IJSSEL, CORNELIA EN GEERTRUIDA. LOUISA ROELOFFINE (opm: LOUISE ROELOFFIENA), DOLFIJN en HENRIETTE doen kustreizen.
Het Engelse schip SPIRIT OF THE AGE met averij alhier binnengelopen is afgekeurd en met deszelfs inventaris op vendutie verkocht voor NLG 12.000. Het Bremer schip FIDES en het Hamburger schip HERSCHEL zijn te koop aangeboden.
De nu nog disponibele schepen zijn: JULIE CLAIRE, AGATHA EN MARIA, PAULINE, EDOUARD MARIE, PRINS MAURITS, TONIA, KOERIER, EUTERPE, WALCHEREN, DOELWIJK, MINISTER PAHUD, ELIZABETH, ANNA EN ELISE, en SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN.

Afbeelding
Datum 16 december 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 oktober. Vrachten. De rijzing in de vrachten tengevolge van de opname van de Bonische schepen, heeft geheel opgehouden en plaats gemaakt voor een zeer flauwe en aanvankelijke teruggang. Dit is het gevolg van de stilte in de uitvoer-handel, waardoor weinig product ter verscheping wordt aangeboden. Sedert de laatste mail zijn de volgende transacties gesloten: PRINS MAURITS NLG 50 per last voor suiker en NLG 45 voor rijst om te Samarang en Cheribon te laden naar Amsterdam. ZEEPLOEG NLG 55 per last naar Nederland, ladende te Tagal. MENTOR laadt voor reders rekening. DOELWIJK, bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij à NLG 65 voor koffij, te Padang naar Rotterdam. KOERIER NLG 55 voor suiker en NLG 50 voor rijst en koffij, op de kust te laden naar Amsterdam. AGATHA EN MARIA in lading naar Nederland. De ELISABETH werd door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen à NLG 60 voor suiker op Pekalongan en Cheribon te laden. ANNA EN ELISE NLG 55 voor koffij te Padang te laden naar Amsterdam. EDOUARD MARIE opgenomen voor een lading rijst à 22½ USDcents de picol naar Hongkong, 30 naar Amoy of 40 naar Shanghai. SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN NLG 48 voor rijst, NLG 55 voor suiker, NLG 67,50 voor huiden en NLG 70 voor arak naar Rotterdam. JOACHIM CHRISTIAN (Hamburg ) GBP 1.12.6 voor rijst en GBP 2 voor arak naar Hamburg en hier op de kust te laden. CROUCH BROTHERS (Engels) bevracht à GBP 2.5/- voor suiker naar Engeland; met 10/- naar het continent, te Samarang is door het gouvernement opgenomen voor de Bonische expeditie à 38 cents per last per dag. De FIDES (Bremen) en HERSCHEL (Hamburg) zijn te koop.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: JULIE CLAIRE, IJSEL, TONIA, EUTERPE, DOLFIJN, WELVAART, JOHANNA EN GEERTRUIDA, ALBLASSERDAM, ROTTERDAM en HUGO GROTIUS.
De JOHANNA EN LOUISE, DERKINA TITIA, DRIE GEBROEDERS, CHRISTINA HELENA, JAN VAN BRAKEL, CORNELIA EN GEERTRUIDA, LOUISE ROELOFFIENA en HENRIETTE doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 24 maart 1860
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 21 maart. Binnengekomen: CATHARINA MARIA, kapt. J.A. Ballot, van Batavia naar Middelburg.
Brouwershaven, 22 maart. Binnengekomen: DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, van Batavia naar Rotterdam; STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, van Londen naar Dordrecht.

NRC 250360
Rotterdam, 24 maart. Krachtens Zr.Ms. besluit van de 21e dezer wordt het schroefstoom-flotillevaartuig HECTOR, thans liggende te Amsterdam, doch hetwelk naar Willemsoord zal worden overgevoerd, met de 16e april aanstaande in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse P.M. van der Haak.

Afbeelding
Datum 08 mei 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 38 schepen, als:
Voor Rotterdam: JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Flens Jzn; DAVO, kapt. M. Wijtenhorst; SCHOONDERLOO, kapt. D. Kruyt; EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes; EMILIE, kapt. J.A. Bruinseels; JEDO, kapt. W. van der Hoeven; CATHARINA MARIA, kapt. A.J. Schuchard; CORNELIS SMIT, kapt. R. Wiedenaar; DOELWIJK, kapt. K.J. Zwart; PANTALON, kapt. T. Nepperus; VOORUIT, kapt. W.C. Kool; EERSTELING, kapt. J.C. Mann.
Voor Amsterdam: ANNA LENA, kapt. C. Zaal; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; JAN VAN BRAKEL, kapt. D. de Roever; MENTOR, kapt. P.Pzn Duinker Jr; VALPARAISO, kapt. N.N; CORNELIA HENDRIKA, kapt. C. Jaski; ESTAFETTE, kapt. A.M.H. Rietveld; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; DRIE GEZUSTERS, kapt. O.G. Fischer; CESAR, kapt. A.D. de Jong; ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; DERKINA TITIA, kapt. P. Esink; STAD ENSCHEDÉ, kapt. J.M.B. Noordhoek Hegt; JUPITER, kapt. P. Burggraaff; ALLEGONDA JACOBA, kapt. B.C. Deurholt; LANDBOUW, kapt. P.A. Kleynenberg; JACOBUS, kapt. J.J. van Loon; IDA MARIA DE RAATH, kapt. J. de Boer (de vier laatste van Rotterdam).
Voor Schiedam: ODILIA MARGARETHA, kapt. J. Martens van Geffen; ARGO, kapt. A.W.F. van Teutem (beide van Rotterdam).
Voor Dordrecht: EVA JOHANNA, kapt. H. de Boer.
Voor Middelburg: MARIA, kapt. E.N.F. van Wulven; ZEELANDIA, kapt. W. Blaakhert; EDUARD EN MARIE, kapt. M.F. Remmers; WILLEM DE ZWIJGER, kapt. W.L. van de Dries (de beide laatste van Rotterdam).

Afbeelding
Datum 27 februari 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Vrachten. Nederlandse schepen. KRIMPEN AAN DE LEK, bevracht à NLG 100 per last voor suiker, NLG 125 voor arak en NLG 90 voor rijst hier te laden voor Rotterdam. PETRONELLA CATHARINA laadt te Samarang koffij à NLG 92.50, licht goed à NLG 100 en suiker à NLG 97.50 voor Amsterdam. SENIOR laadt te Tagal à NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor rijst en thee en NLG 30 voor tin voor Amsterdam. BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG NLG 97.50 voor suiker, NLG 80 voor tabak te Samarang en te Soerabaija te laden voor Rotterdam. MINERVA verkreeg NLG 100 voor suiker te Pecalongan, NLG 97.50 te Samarang en NLG 80 voor rijst hier te laden voor Rotterdam. De MEDEA en de BEZOEKIE laden voor eigen rekening te Passaroean voor Rotterdam. ABEL TASMAN laadt hier en te Samarang suiker à NLG 97.50, NLG 92.50 voor koffij en NLG 105 voor huiden voor Rotterdam. STAD GOUDA NLG 97.50 voor suiker, NLG 95 voor koffij te Cheribon, Tagal en Samarang te laden voor Rotterdam. ZEENYMPH NLG 97.50 voor suiker, NLG 92.50 voor koffij hier, Cheribon en Samarang te laden voor Amsterdam. VOORUIT verkreeg GBP 4 per ton voor de lading van het Amerikaans schip ROSETTE voor Sydney. De AMSTERDAM NLG 90 voor suiker te Passaroeang te laden voor Amsterdam. PATRIARCH SAMHIRI NLG 90 voor suiker te Soerabaija en Passaroeang te laden voor Rotterdam. NICOT NLG 90 voor suiker te Soerabaija te laden voor Amsterdam. HELENA EN ANNA NLG 90 voor suiker en NLG 115 voor arak hier te Samarang en Probolingo te laden naar Amsterdam. ALLEGONDA JACOBA NLG 90 voor een volle lading suiker van Samarang naar Amsterdam. MINISTER PAHUD NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst alhier en NLG 95 voor koffij te Padang te laden naar Rotterdam.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: DE TWEE GEZUSTERS, SALATIGA, HELMERS, AEGIDIA EN PAULINE, GENERAAL MICHIELS, DOELWIJK, OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, ISAAC DA COSTA, JACOB, LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, LOEVESTEIN, NOORD BRABAND, SUSANNA, TALANAK.

Afbeelding
Datum 16 maart 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 januari. Vrachten. Nederlands TWEE GEZUSTERS te Soerabaja bevracht à NLG 95 per last voor suiker; ISAAC DA COSTA NLG 90 voor suiker van Cheribon; MARIA MAGDALENA NLG 90 voor suiker en NLG 82½ voor koffij, hier en te Samarang te laden; DOELWIJK, NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst en koffij, hier en op de kust te laden; MINISTER PAHUD, NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst hier en NLG 95 voor koffij te Padang ; OUDERKERK AAN DE AMSTEL, NLG 80 voor suiker NLG 75 voor rijst, NLG 90 voor thee en NLG 95 voor maatgoederen, hier en te Samarang te laden; suiker NLG 82½ ingeval te Amsterdam leverbaar, allen voor Rotterdam; HELENA EN ANNA, NLG 90 voor suiker en NLG 115 voor arak, hier en op de kust te laden; ALLEGONDA JACOBA, NLG 90 voor suiker van Samarang; SUZANNE NLG 85 voor suiker van Soerabaja; LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, NLG 85 voor suiker, NLG 100 voor arak en NLG 75 voor tabak, te Soerabaja te laden; AEGIDIA EN PAULINE, NLG 85 voor suiker, te Soerabaja allen voor Amsterdam; NOORD-BRABANT, condities geheim, voor Bushire en terug;
VOORWAARTS, NLG 87½ voor suiker, NLG 77½ voor rijst, NLG 107½ voor arak en NLG 95 voor lichtgoed, hier en te Samarang te laden, voor Hamburg.
Onbevracht: Nederlands TALANAK, AUSTRALIE, LOEVESTEIJN, HENRIETTA GEERTRUIDA, STAD MIDDELBURG, IDA ELISABETH, LANDBOUW, SALATIGA, JACOB. ZEELANDIA, GELDERLAND, BERNHARD EN AGNES.
De GENERAAL MICHIELS doet kustreizen.

Afbeelding
Datum 31 maart 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 februari. Vrachten blijven vast gestemd en is het aantal disponibele schepen in de laatste tijd aan de behoefte geëvenredigd; het laatst werd voor suiker naar Nederland NLG 85 vracht besteed. Nederlandse vlag. TWEE GEZUSTERS laadt te Soerabaja tot NLG 95 voor suiker naar Rotterdam. HELENA EN JOHANNA laadt alhier en op de kust suiker tot NLG 90 en arak tot NLG 115 naar Amsterdam. ALLEGONDA JACOBA laadt te Samarang naar Amsterdam suiker tot NLG 90. ISAAC DA COSTA laadt te Cheribon naar Rotterdam suiker tot NLG 90. MARIA MAGDALENA laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 90 en koffij tot NLG 82.50 naar Rotterdam. SUSANNA laadt te Soerabaja NLG 85 voor suiker naar Amsterdam. LOUISE KONINGIN VAN ZWEDEN laadt te Soerabaja naar Amsterdam suiker tot NLG 85, arak tot NLG 100 en tabak tot NLG 75. DOELWIJK laadt hier en op de kust suiker tot NLG 85, koffij en rijst tot NLG 80. MINISTER PAHUD laadt te Padang suiker tot NLG 85, koffij tot NLG 95 en rijst tot NLG 80. OUDERKERK AAN DE AMSTEL laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 80, rijst tot 75, thee tot NLG 90 en lichte goederen tot NLG 95. AEOLUS laadt voor reders rekening. Deze vier laatste schepen zijn naar Rotterdam bestemd. VOORWAARTS laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 87.50, rijst tot NLG 77.50, arak tot NLG 107.50 en lichte goederen tot NLG 95 voor Hamburg. GELDERLAND laadt alhier suiker tot NLG 90. AUSTRALIA laadt alhier en op de kust suiker tot NLG 90, tabak en thee NLG 80 en arak tot NLG 105. BERNHARD EN AGNES laadt te Soerabaja tot NLG 85 voor suiker. De MARGARETHA SIMONETTA laadt op de kust suiker tot NLG 90, thee tot NLG 80 en tin tot NLG 30, allen naar Amsterdam. ZEELANDIA laadt te Soerabaja en Passaroeang NLG 85 voor suiker en NLG 75 voor koffij. FOP SMIT laadt te Soerabaja suiker à NLG 85 en koffij tot NLG 75 tot welke vracht ook de JACOB opgenomen is; D'ELMINA laadt te Soerabaja tot NLG 85 voor suiker. Deze vier laatste schepen zijn naar Rotterdam bestemd. SALATIGA is aangelegd tot NLG 85.
Ter bevrachting: Nederlands TALANAK, LOEVESTEIJN, HENRIETTE GEERTRUIDA, STAD MIDDELBURG, IDA ELISABETH, LANDBOUW, HENDRIKA, VERTROUWEN, LOUISE ROELOFFINE, HERMAN. CONSTANCE enVESTA.
GENERAAL MICHIELS laadt op de kust.

Afbeelding
Datum 27 januari 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 december. Vrachten. Nederlandse vlag. Nadat in het laatst van de vorige maand enige schepen als de CORNELIA, HENDRIKA, JUNO, EUTERPE, ACADIA, ALBLASSERDAM, HENDRIKA van NLG 90 tot NLG 75, voor suiker naar Holland werden afgesloten, hebben gezagvoerders zich aan een verdere verlaging moeten onderwerpen en werden de EUGENIE en de POLLUX tot NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor koffij, en de CONSTANTIA à NLG 70 voor suiker hier en op de kust te laden afgesloten. Later bedongen de DOELWIJK, EVA JOHANNA EN WILLEM DE ZWIJGER maar NLG 65 voor suiker. De GRONDWET, CONCURRENT, PIETER, GRAAF DIRK III, ALLEGONDA JACOBA en MINISTER PAHUD namen GBP 3.15 aan voor rijst te Akyab, Bassein of Rangoon naar Het Kanaal te laden. De CATHARINA JACOBA HENRIETTE laadt rijst van de rijsthavens naar Amsterdam voor NLG 80. De FOP SMIT gaat vrachtzoekend naar Akyab. De S. VAN HEEL, ROTTERDAM en BELLATRIX laden voor reders rekening naar Nederland.
Ter bevrachting blijven nog de Nederlandse schepen: BATAVIA, SCHEVENINGEN, JOHANNA MARIA, CATHARINA WILHELMINA, VAN DER PALM, TJILINGSIE, MARIA ELISABETH, NOORD BRABAND, MARY HILLEGONDA, ANTONIA PETRONELLA, CHERIBON, HENDRIK, CHRISTINA, DRIE GEBROEDERS, WILLEM DANIEL, HOLLANDS TROUW, MADURA, CAPELLA en ST. JAN.
Het Engelse schip POLONAISE, van Foochow naar Engeland met thee, werd in Straat Sunda door het Engelse schip HAWTHORN, ook van Foochow naar Engeland bestemd, aangezeild en moet hier repareren.
De Nederlandse THEODORA MACHTILDA (Holl.) vaart op de kust.
Het Nederlandse schip CALYPSO, van Japan naar Batavia, strandde op Pulo Lapar (Billiton). Het volk en passagiers werden gered.

Afbeelding
Datum 17 juni 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht, de navolgende 19 schepen, als:
Voor Rotterdam: GRAAFSTROOM, kapt. J.R. de Boer; EMILIE, kapt. J.A. Bruinseels; ISAÄC DA COSTA, kapt. J.J. Klein; PANTALON, kapt. P. Hessels; CONSTANTIA, kapt. M.A. Overgaauw; DOELWIJK, kapt. L. Hoefman; JAVA, kapt. F.G.C. Mann.
Voor Amsterdam: ARGO, kapt. J. Gesterkamp; HENDRINA, kapt. J. van Breen; JUNO, kapt. H.W. Nicolai; QUARTET, kapt. Z. Mulder; CELEBES, kapt. F.H. Reuvekamp Gille; PEKING, kapt. S. Deinum; JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. A. van Duyn; HOLLAND, kapt. B. Auffmorth; CORNELIA HENDRIKA, kapt. J.J. Swart; EUGENIE, kapt. E.J. Bargman; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder.
Voor Schiedam: PAUL JOHAN, kapt. A. Kooy.

Afbeelding
Datum 05 december 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 oktober. Vrachten. Bij het vertrek van de laatste mail bleven slechts weinig onbevrachte schepen over, terwijl aanvankelijk bijna geen arrivementen plaats vonden. Hierdoor werd de stemming wat williger, waardoor ook iets hoger werd aangelegd. De gelijktijdige aankomst van enige onbevrachte bodems, deed die stemming wel weer verflauwen, doch daar verscheidene schepen vooreerst nog niet disponibel zijn en er meer product ter afscheep komt, is men nu weer wat fermer. Sedert ons bericht van 14 dezer werden de volgende charters voor Nederlandse schepen afgesloten:  JACOBA HELENA à NLG 72,50 voor suiker te Soerabaja en Probolingo naar Amsterdam; TOLLENS à NLG 80 voor suiker en thee te Pekalongan te laden naar Rotterdam; MARIA LOUISA ANTOINETTA NLG 75 koffij, NLG 80 suiker hier, te Tagal en Samarang te laden naar Rotterdam. ZEEMANSHOOP, CHINA en ALDEBARAN à NLG 75 voor suiker; RUDOLF de lading van het afgekeurde Zweedse schip AUSTRALIA naar Rotterdam à NLG 72,50 voor rijst, NLG 77,50 voor suiker, NLG 87,50 voor licht goed en NLG 110 voor arak; HAEMSTEDE NLG 80 voor suiker, NLG 70 voor rijst naar Rotterdam. LAMMINA ELISABETH GBP 3.10/- voor rijst, naar Kanaal om orders. NIJVERHEID NLG 77,50 suiker, NLG 72,50 rijst naar Amsterdam; KORTENAER NLG 77,50 voor suiker, NLG 72,50 voor rijst en koffij hier en te Samarang te laden naar Rotterdam; MAASSLUIS NLG 80 voor suiker, NLG 87,50 voor koffij te Tjilatjap te laden. De JONKHEER MR. VAN DER WALL VAN PUTTERSHOEK heeft een kustreis aangenomen. De volgende schepen zijn nog onbevracht, doch merendeels nog lossende: BILDERDIJK, REGINA MARIS, WALCHEREN, JAN VAN GALEN, HERMAN DE RUYTER, DOELWIJK en H. VINCENTIUS VAN PAULO.

Afbeelding
Datum 01 maart 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 28 februari. Aangekomen: GIRONDE, van Bordeaux, ligt in het Kanaal; PRINCESS ALICE, van Harwich.
Vertrokken: NUMMER I, kapt. van Duijn, naar Japan; LINA, kapt. Alberts, naar Buenos-Ayres; FIJENOORD, naar Londen; FOREST QUEEN, naar Hartlepool; VOLUNTEER, naar Leith; CERES, kapt. Ricklefs, naar Libau; ELVE, naar Hamburg.
De JUBILÄUM, KOOPHANDEL en ZEEVAART en OCEAAN zijn naar zee gezeild.
Brouwershaven, 23 februari. Vertrokken: NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Bouwmeester, naar  Dordrecht. (opm: de NUMMER 1 was een voor Japanse rekening in Nederland gebouwd en onder Nederlandse vlag uitgebracht stoomschip)
Te Texel aangekomen, 27 februari, GOUVENEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. Hoeksma, van Batavia.
Helvoet, 29 februari. De stoomboot GIRONDE is opgestoomd.
Van Batavia vertrokken, 1 januari, PRINSES AMELIE, kapt. Groeneveld; 8 jan., JAN VAN GALEN, kapt. De Boer, en 12 jan., RIDDERKERK, kapt. Teerlink, allen naar Nederland.
Zeilklaar, 14 januari, NEDERLAND, kapt. Van Steenderen, naar Amsterdam; HERMAN DE RUITER, kapt. Esink, naar Nederland.
Van Indramaijoe vertrokken, 26 december, HENRIETTE, kapt. Visser, naar Nederland.
Van Samarang vertrokken, 2 januari, KIANDRA, kapt. Van Kuffeler, en DOELWIJK, kapt. Hofman, beiden naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 19 december, CALIFORNIA, kapt. De Wijn, naar Amsterdam; 21 dec., JACOBA HELENA, kapt. Swart, naar Nederland; 23 dec., CHINA, kapt. Tofield, naar  Rotterdam; SUSANNA JOHANNA, kapt. Peters, naar Nederland; 25 dec., HOLLANDIA, kapt. Wap, naar Rotterdam; WASSENAAR, kapt. Hofstee, naar Nederland; 26 dec., BARON VAN HARDENBROEK, kapt. Van Rossum, naar Amsterdam; 29, CONSTANTIA, kapt. Overgaauw, en 30 dec., MARIA LOUISA ANTOINETTA, kapt. Muysson, beiden naar Rotterdam.
Van Patjitan vertrokken: 23 december, WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Zetteler, naar Amsterdam.
Van Bezoekie vertrokken: 12 december, GEBROEDERS, kapt. De Groot, naar Amsterdam.
Te Soerabaija aangekomen: 29 dec., EERSTELING, kapt. De Zeeuw; BAGCHUS, van  Newcastle; 5 jan., FERDINAND EN LOUIS, kapt. Nolting, van Amsterdam.
Te Padang aangekomen: 3 december, MARIA AGNES, kapt. Van Deursem, van Amsterdam.
Vertrokken: 3 januari, KOERIER, kapt. Carst, naar Amsterdam.
Te Singapore aangekomen: 15 januari, FREDERIK HENDRIK, kapt. Glasener, van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 15 maart 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: SARA, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen; ACTIVE, kapt. Th. Kimnersley, van Londen, met 20 ⅔, last raapzaad; ALIDA PRONK, kapt. J.F. Walerius, van Girgenti, met 3260 cantares ruwe zwavel; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel, van Passaroean, met 2465 kranjangs suiker, 8644 balen koffie, 865 schuitjes tin en 1025 bossen bindrotting.
Helvoet, 13 maart. Aangekomen: PELICAN, van Liverpool; LOUISA HELENA, kapt. Van Aggen, van St. Petersburg.
Vertrokken: PRINS VAN ORANJE, naar Duinkerken; FIJENOORD, naar Londen; PRINCESS ALICE, naar Harwich; VOLUNTEER, naar Leith. De THERESE, ADM. CATOR en ADM. VERHUELL zijn naar zee gestoomd.
Brouwershaven, 13 maart. Aangekomen: CORNELIS ANTHONY, kapt. Reinders, van Batavia; MARY, kapt. Southern, van Shields.
Te Texel aangekomen, 12 maart, CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Batavia, laatst van Plymouth.
Helvoet, 14 maart. Aangekomen: SEAHORSE, stoomboot, en SWALLOW, stoomboot, beiden van  Hull; NORA, stoomboot, van Londen; OSBORNE, stoomboot, van Leith; CLEMENCE, kapt. Meulendijk, van Newcastle; AUGUSTUS, kapt. Erichs; PALLADIUM, kapt. Gray; ADRIANA FRANCISCA, kapt. Van Eyk; MYRTLE, kapt. Eason, THOMPSON, kapt. Richardson, en VOLONTEER, allen van Brouwershaven; ELLIDA JOHANNA, kapt. Pahlson, van Malmö; Zr.Ms. stoomboot DEN BRIEL, van Vlissingen.
Brouwershaven, 14 maart. Vertrokken: CORNELIS ANTHONY, kapt. Reinders, naar Helvoet.
Te Hull aangekomen, 11 maart, BROWN, kapt. Frennie, van Dordt.
Van Batavia vertrokken, 28 januari, DOELWIJK, kapt. Hoefman, naar Nederland,
Zeilklaar, 30 januari, ZANZIBAR, kapt. Haack, naar Nederland.
Anjer gepasseerd, 22 janaar, HERMAN DE RUITER, kapt. Esink, van Batavia naar Amsterdam.
Te Singapore aangekomen, 26 januari, POSTILLON, kapt. Grove, en 1 febr., HOLLANDIA, kapt. Ruige, beiden van Amoy; ALBR. BEYLING, kapt. v.d. Burg, van Schiedam, laadt voor Batavia; 5 dito, ALMELO, kapt. Tjebbes, van Amsterdam, laadt voor Macassar. Vertrokken, 3 dito, MARIA ADRIANA, kapt. v.d. Held, naar Calcutta.
Te Hongkong aangekomen, 25 januari, ONRUST, kapt. Jonker, van Nieuw-Zeeland.

Afbeelding
Datum 28 april 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 26 april. Aangek.: ARK, kapt. Rains, van Newcastle; NYMPH, kapt. Huges, van Liverpool; JOH. CORNELIS, kapt. Scholten, van Colberg; KARSINA, kapt. Waterborg, van Rügenwalde.
Brouwershaven, 26 April. Gisteren vertrokken: JOHANNES MARTINUS, kapt. Dalloyaux, naar Singapore; JACOBA, kapt. Schaap, naar New York.
Van Zierikzee vertrokken, 25 april, EUROPA, kapt. Von Hagen, naar Dordt.
Van St. Helena vertrokken, 16 maart, JUNO, kapt. Nicolaï, van Java naar Amsterdam; 20 dito, ISAÄC DA COSTA, kapt. Klein; 23 dito, DOELWIJK, kapt. Hoefman, en 26 dito, RIDDERKERK, kapt. Teerlink, allen van Java naar Rotterdam; 29 dito, DOLPHIJN, kapt. Gollards, van China naar Liverpool. Gepasseerd, 16 maart, NIJVERHEID, kapt. Schaap, van Java naar Nederland.
Te Tafelbaai (Kaap de G. Hoop) aangekomen, 18 maart, GOUVERNEUR VAN SWIETEN, kapt. Van Boven Fagg, van Japan naar Londen.
Vertrokken, 5 dito, ESTAFETTE, kapt. Oepkes, van Amsterdam naar Rangoon; 13 dito, WATERGEUS, kapt. Giezen, van Java naar Amsterdam.
Van Algoabaai vertrokken, 27 februari, CONCORDIA, kapt. Van Zanten, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 19 mei 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Voor Dordrecht ingeklaard : FLORA, kapt. W. Walton,van Poole, met 205 ton porceleinaarde; MINERVA, kapt. O.F. Boe, van Holmstrand, met 173 tonnen hout; THOR, kapt. C.S. Bull, van Christiania, met 337 tonnen hout; JOSEPH EN ELISABETH, kapt. W. Milburn, van Newcastle, met 109 chaldrons steenkolen; CORDELIA, kapt. J. Hosking, van Runcorn, met 188 ton ruw zout; MARS, kapt. Th. Bummings, van Newcastle, met 124 chaldrons steenkolen.
Helvoet, 17 mei. Aangekomen: VOLUNTEER, van Leith; EXPERT, kapt. Usher, en WITHAN, kapt. Gatenby, beiden van Newcastle; CHANCE, kapt. Robinson, van Sunderland.
Vertrokken: EREN MAID, kapt. Williams, naar Newcastle; ALIDA, kapt. Veen,naar Riga; PAULUS MEINTS, kapt. Struik, naar Libau.
Brouwershaven, 17 mei. Aangekomen: DOELWIJK, kapt. Hoefman, van Batavia; ROSINA, kapt. Daniël, van Runcorn.
Te Shields aangekomen, 15 mei, GRACES, kapt. Swales, van Dordrecht.
Gepraaid: 24 April, op 38° 28' NB. en 12° 46' WL., GEERTRUIDA MARIA, kapt. De Ligny, van Rotterdam naar Batavia.
9 mei, op 47° 12' NB, en 10° 29' WL., een Nederlands schip, tonende de Rotterdamse collegievlag met No. 6 (LICHTSTRAAL, kapt. P. Wierikx, van Rotterdam naar Batavia.)

Afbeelding
Datum 05 december 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 oktober. Het Nederlands schip DOELWIJK, enige dagen geleden hier aangekomen, had op zijn reis herwaarts een ontmoeting met de FLORIDA, de bekende zuidelijke kaper. Even voor de linie was dit stoomschip het Hollandse vaartuig de gehele dag vooruit gestoomd, doch in de namiddag kwam het naderbij, en praaide het. Het opgeven van de naam scheen de kaper niet te voldoen, althans hij gelastte bij te draaien, en zond een sloep aan boord van de DOELWIJK. De bevelvoerende officier, een nog jong mens, vroeg inzage van de scheepspapieren, die alle twijfel wegnamen, waarop het schip ongehinderd zijn reis kon vervolgen. Volgens mededeling van die officier had de FLORIDA in de laatste 10 dagen zeven Noord-Amerikaanse schepen verbrand.

Afbeelding
Datum 05 december 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 oktober. Vrachten zijn weer iets hoger, uithoofde nu meer product afgevoerd wordt en het getal onbevracht gearriveerde schepen niet bijzonder groot was. Onder de thans vercharterde bodems bevinden zich enkele, reeds in Europa bevracht.
Onderstaande bevrachtingen van Nederlandse schepen werden afgesloten: Naar Rotterdam HUGO GROTIUS NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor koffij en NLG 95 voor licht goed, te Samarang en Passaroeang te laden. DOELWIJK NLG 87.50 voor suiker en NLG 80 voor koffij op de kust in te nemen. JAPARA à NLG 87.50 voor suiker te Pekalongan, NLG 75 voor koffij en thee en NLG 25 voor tin, alhier en te Samarang te laden. BILDERDIJK à NLG 87.50 voor suiker te Pekalongan en Cheribon en NLG 110 voor arak te Soerabaja. Naar Amsterdam TJIELINGSIE NLG 87.50 voor suiker te Cheribon en NLG 97.50 voor koffij te Padang, FRANS EN ELISE NLG 87.50 voor suiker, te Soerabaja en Probolingo te laden. AZIA à NLG 87.50 voor suiker en NLG 80 voor koffij te Samarang en Soerabaja.
De CATHARINA MARIA wordt voor rekening van de bevrachters beladen. Naar Australië wordt ST. MAGNUS voor bevrachters rekening geladen.
Onbevracht blijven nog over het Nederlandse schip ALBLASSERWAARD.

Afbeelding
Datum 05 juni 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in Lading te Rotterdam naar:
- Batavia. Het Nederlandse clipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.
Adres: Visser & Van der Sande alhier en te Dordrecht.
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark CORTGENE, kapt. P. Wemmerus Pz.
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark BEZOEKIE, kapt. C.J.A.R. Reckers.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
- Batavia. Het clipper-fregatschip KOFFIJBOOM, kapt. F. Fokkens.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer alhier, en De Coningh & Co te Amsterdam.
- Batavia. Het Nederlandse fregat DOELWIJK, kapt. L. Hoefman.
Adres: Wm. Ruys & Zonen en Ruys & Kellar.
- Buenos Aires. De Nederlandse brik LOUISA, kapt. P.F.A. Antusch.
Adres: C. Langelaan en Ch. Cornelder & Zonen.
- Buenos Aires (direct). De Holl. bark ALMONDE, kapt. M. Pijl.
Adres: Wambersie & Zoon, of bij Gerbaulet & Co.
- Buenos Aires (direct.) De Nederlandse bark JONKHEER MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. K.F. Lammerts.
Adres: Hudig & Pieters of bij Gerbaulet & Co.
- Hamburg. Het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
Adres: Seeuwen & Co.
- Kanagawa en Nagasaki (direct). De Nederlandse bark MARIA, kapt. N.E.F. van Wulven.
Adres: Meijer en Ortmann, Hudig & Blokhuijzen, Vlierboom & Suermondt, en te Amsterdam, B.D. Bosscher & Zoon.
- Kaap de Goede Hoop, Port Elisabeth en Port Natal. De Nederlandse brik WILDEMAN, kapt. A.I. Driest.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier & Hoyman & Schuurman te Amsterdam.
- Melbourne (Hobson's Bay). Het Nederlandse fregat KANAGAWA, kapt. W. Ouwehand.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer, of bij Gerbaulet & Co.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse driemast schoener MARY GODDARD, kapt. N.N.
Adres: P.A. van Es & Co. te Rotterdam, en De Groot, Roelants & Co te Schiedam.
- Singapore. De Nederl. bark NEÊRLANDS VLAG, kapt. T. van den Broek Humfreij.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co. en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn te Amsterdam.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse driemast schoener SOPHIA AMALIA, kapt; P.F. van Overklift.
Adres: P.A. van Es & Co.
- St. Petersburg. De Nederlandse galjoot JANSJEN, kapt. J.J. Meijer.
Adres: Kuyper, Van Dam en Smeer.

Afbeelding
Datum 02 juli 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Schepen in Lading te Rotterdam naar:
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark BEZOEKIE, kapt. C.J.A.R. Reckers.
- Batavia. De Nederlandse bark CONSTANTIA, kapt. M.A. Overgaauw.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Batavia en Soerabaija. Het Nederlandse fregat HUGO GROTIUS, kapt. J. Immerzeel.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Hudig & Pieters, Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en B.D. Bosscher & Zn. te Amsterdam.
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark BONI, kapt. J.W. Möller.
Adres: Ch. Cornelder & Zonen alhier en D. Schotman Dz. te Dordrecht.
- Batavia en Soerabaija. De bark JOHANNA, kapt. A. Verduin.
Adres: Ruys & Kellar.
- Batavia. Het clipper campagneschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart.
- Samarang. De Nederlandse fregat DOELWIJK, kapt. L. Hoefman.
Adres: Wm. Ruys & Zonen en Ruys & Kellar.
- Batavia en Samarang. De campagne bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder.
Adres: Vaesen & Steinhaus alhier en De Coningh & Co, te Amsterdam.
- Bremen. Het Nederlandse schip (opm: tjalk) JANTIENA, kapt. G.H. Veen.
- Hamburg. Het Nederlandse schip (opm: hektjalk) DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
- Kopenhagen. Het Nederlandse schip (opm: smak) JOHANNA, kapt. B. Klöfkorn.
- Kopenhagen. Het Nederlandse schip (opm: hoeker) BOREAS, kapt. Jan van Dijk.
- Gibraltar. Het Nederl. schip (opm: sloep) DANKBAARHEID, kapt. P. van der Wal.
Adres: Seeuwen & Co.
- Buenos Aires (direct) De Nederlandse bark JONKHEER MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. K.F. Lammerts.
Adres: Hudig & Pieters of bij Gerbaulet & Co.
- Kanagawa en Nagasaki (Decima) direct. De Nederlandse bark MARIA, kapt. N.B.F. van Wulven.
Adres: Meyer & Ortmann, Hudig & Blokhuyzen, Vlierboom & Suermondt en te Amsterdam, B.D. Bosscher & Zoon.
- Melbourne (Hobson’s Bay). De Nederlandse bark HOLLANDS TROUW, kapt. F. de Vos.
Adres: Vroege, Nieuwkamp & De Wijn alhier, De Coningh & Co. te A’dam of Gerbaulet & Co.
- New York. De Nederlandse bark TOLLENS, kapt. B. Verhagen.
Adres: Wambersie & Zn.
- Samarang (direct), Batavia aandoende voor passagiers. De Nederlandse fregat BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor.
Adres: Fauchey & De Vletter.
- Samarang (direct) met vrijheid Batavia aan te doen tot het landen van passagiers. Het clipper-fregatschip KOFFIJBOOM, kapt. F.Fokkens.
Adres: Hudig & Blokhuysen en Kuijper, Van Dam & Smeer, De Coningh & Co te A’dam.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse driemast schoener SOPHIA AMALIA, kapt. P.F. van Overklift.
Adres: P.A. van Es & Co.
- St. Petersburg. De Nederlandse kof HILLECHIENA, kapt. S.P. Gruppelaar.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.

Afbeelding
Datum 28 februari 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 januari. Het Nederlandse schip DOELWIJK ligt te Samarang reeds een maand vruchteloos te wachten op een lading van 2000 picols koffij. Wegens het slechte weder is de gemeenschap met de rede nagenoeg verbroken.

Afbeelding
Datum 28 december 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 november. Vrachten. Voor de reis naar Nederland werden opgenomen de volgende Nederlandse schepen : ELSHOUT en CORNELIS GIPS tot NLG 95 voor suiker en koffie ; CORNELIA HENDRIKA NLG 100 voor suiker en NLG 95 voor koffie ; JEDO tot NLG 95 voor suiker en koffie ; DAGERAAD NLG 97,50 voor suiker en NLG 95 voor koffie en rijst ; TWEE GEZUSTERS NLG voor suiker, NLG 95 voor koffie en NLG 80 voor tabak ; PIETER NLG 100 voor suiker, NLG voor koffie, NLG 110 voor huiden en NLG 80 voor tabak ; PAUL JOHAN NLG 100 voor rijst en suiker, NLG 130 voor arak en NLG 25 voor tin ; J. C. SCHOTEL NLG 100 voor suiker en NLG 25 voor tin, en opvullen met tabak ; LUCTOR EN EMERGO NLG 95 voor rijst alhier, en NLG 102,50 voor koffie te Padang ; PAULINE C. ELEONORE NLG 95 voor koffie, te Tjilatjap ; ALLEGONDA JACOBA NLG 100 voor suiker en NLG 95 voor koffie.
De WATERLOO neemt de lading van het afgekeurde schip QUINTET tot NLG 89,94 voor suiker en koffie en NLG 25 voor tin, en vult tot lopende vrachten op.
De PASSOEROEANG accepteerde GBP 3,5 voor suiker in zakken en GBP 4 voor licht goed naar Melbourne.
Naar Australië laadt het Nederlands-Indische schip EUGENIE tot geheime vracht.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen STAATSRAAD VAN EWIJCK, AUSTRALIE, DOELWIJK, CORNELIA MATHILDE, MARIA ADRIANA en ARIA EN BETSY.
De JOHN L. DENNICK, bestemd naar Shanghai, is hier in averij, evenzo de JOH. ANTONIUS, van hier naar Melbourne bestemd, die uit zee terugkwam.

Afbeelding
Datum 05 januari 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 november. Vrachten blijven goed gesoutineerd. De successievelijk aankomende schepen vonden dadelijk voordelig emplooi en er zal voor de afvoer van de 9 december te veilen producten weer spoedig scheepsruimte benodigd zijn. Sedert het vertrek van de laatste mail kwamen de volgende charters tot stand.
Naar Rotterdam: Nederlands ROTTERDAM en AUSTRALIE à NLG 100 voor suiker en NLG 95 voor koffie, de eerste te Cheribon en Passaroeang, de laatste te Semarang te laden; CORNELIA MATHILDA NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor rijst, hier te Tagal en Passaroeang in te nemen; DOELWIJK NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, te Semarang en Tagal in te nemen; WHAMPOA NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, te Semarang te laden; MARIA ADRIANA NLG 102 ½ voor suiker, te Soerabaja; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN NLG 100 voor suiker en rijst, NLG 130 voor arak, NLG 110 voor huiden, hier en in de Oosthoek te laden. Engels ZULEIKA werd tot geheime condities opgenomen, om in de Oosthoek te laden.
Naar Amsterdam: Nederlands STAATSRAAD VAN EWIJCK NLG 100 voor suiker, NLG 80 voor tabak, te Soerabaja: ARIA EN BETSY en AMSTELSTROOM NLG 102½ voor suiker, NLG 130 voor arak, NLG 95 voor rijst, de eerste hier en in de Oosthoek, de tweede hier en te Cheribon te laden; BALTIMORE NLG 102½ voor suiker, NLG 100 voor rijst; ZEEBLOEM NLG 100 voor suiker en rijst, hier en te Passaroeang in te nemen.
Onbevracht zijn nog Nederlands OTTO en VREDE.

Afbeelding
Datum 10 maart 1868
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 februari. Aangekomen schepen: ANTONY VAN HOBOKEN, kapt. Hazewinkel; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. Rossum; ELECTRA, kapt. Landweer; ELISABETH, kapt. Storm; EVA JOHANNA, kapt. Hordijk; MACASSAR (ex AMICITIA), kapt. P. Vitringa Coulon; MARY EN HILLEGONDA, kapt. Walters; SCHEVENINGEN, kapt. Anokkee; TERNATE, kapt. Kars.
Vertrokken schepen: AUSTRALIË, kapt. .... (opm: D.B. Jochems); BALTIMORE, kapt. Brakke; CONSTANCE, kapt. Schroot; DOELWIJK, kapt. Hoefman; GEZINA MARIE, kapt. Rolff; LICHTSTRAAL, kapt. Wierikx; SAMARANG (ex EUTERPE), kapt. De Groot; PASSAROEANG, kapt. F. Hollanders, naar Australië; JOHANNA EN WILLEM, kapt. Wier.

Afbeelding
Datum 11 juni 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen ter bevrachting retour van Java, hebben zich aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij de volgende 50 schepen aangeboden: JACOB ROGGEVEEN (377 last), naar Amsterdam NLG 89,38; DOESBORGH (176 last), naar Amsterdam NLG 95; SUSANNA EN ELISABETH (390 last), naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 90, Middelburg NLG 89, Schiedam NLG 90; STAD MIDDELBURG (397 last), naar Amsterdam NLG 94, Rotterdam NLG 92,50, Dordrecht NLG 92,50, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 92,50; LUCTOR ET EMERGO (398 last), naar Amsterdam NLG 91, Rotterdam NLG 89, Dordrecht NLG 89, Middelburg NLG 88,50, Schiedam NLG 89; SINBAD (254 last), naar Amsterdam NLG 89,88; GRONDWET (396 last), naar Middelburg NLG 97,48; KOSMOPOLIET I (398 last), naar Amsterdam NLG 97, Rotterdam NLG 90,94, Dordrecht NLG 90,94, Schiedam NLG 90,94; J.C. SCHOTEL (334 last), naar Amsterdam NLG 95, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 89,98, Schiedam NLG 89,98; WATERLOO (394 last), naar Amsterdam NLG 90,44; GELDERLAND (243 last), naar Amsterdam NLG 90,44; KINDERDIJK (353 last), naar Amsterdam NLG 92,98, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 90,98, Middelburg NLG 91,98, Schiedam NLG 89,98; JASON (438 last), naar Rotterdam NLG 94, Schiedam NLG 94; EUROPA ( 669 last), naar Amsterdam NLG 93,45, Rotterdam NLG 88,75, Dordrecht NLG 89,75, Middelburg NLG 93,50, Schiedam NLG 89,75; JOHANNA MARIA (471 last), naar Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam NLG 90,35, Dordrecht NLG 91,85, Middelburg NLG 93,50, Schiedam NLG 91,45; CHERIBON (398 last), naar Rotterdam NLG 88,34, Dordrecht NLG 89,43, Middelburg NLG 93,43, Schiedam NLG 89,43; SUSANNA (476 last), naar Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam NLG 90,35, Dordrecht NLG 91,85, Middelburg NLG 93,50, Schiedam NLG 91,45; NICOLAAS WITSEN (351 last), naar Amsterdam NLG 89,38; HEBE (328 last), naar Amsterdam NLG 95,50, Rotterdam NLG 90,50, Dordrecht NLG 91,50, Middelburg NLG 93, Schiedam NLG 90,50; ZEELANDIA (391 last), naar Rotterdam NLG 88,98, Dordrecht NLG 87,98, Middelburg NLG 85,49; KRIMPEN AAN DE LEK (371 last), naar Amsterdam NLG 92,98, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 90,98, Middelburg NLG 91,98, Schiedam NLG 89,98; HELENA EN ANNA (456 last), naar Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam NLG 90,35, Dordrecht NLG 91,85, Middelburg NLG 93,50, Schiedam NLG 91,45; ANTJE (452 last), naar Amsterdam NLG 86,97, Rotterdam NLG 84,97, Dordrecht NLG 85,50, Middelburg NLG 86,97, Schiedam NLG 85; ALBLASSERDAM (371 last), naar Amsterdam NLG 91,98, Rotterdam NLG 87,98, Dordrecht NLG 89,98, Middelburg NLG 90,98, Schiedam NLG 88,98; LICHTSTRAAL (794 last), naar Rotterdam NLG 89, Dordrecht NLG 89,50, Schiedam NLG 89; JANNETJE (346 last,) naar Amsterdam NLG 93, Rotterdam NLG 91, Dordrecht NLG 91, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 91; DAGERAAD (382 last), naar Amsterdam NLG 93, Rotterdam NLG 91, Dordrecht NLG 91, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 91; TWEE GEZUSTERS (293 last), naar Amsterdam NLG 96, Rotterdam NLG 90,25, Dordrecht NLG 91,25, Middelburg NLG 94, Schiedam NLG 91,25; DOELWIJK (435 last), naar Rotterdam NLG 88,95, naar Schiedam NLG 90; VIER GEZUSTERS (389 last), naar Amsterdam NLG 91,47, naar Rotterdam NLG 89,87, naar Dordrecht NLG 90,98, naar Middelburg NLG 98,87, naar Schiedam NLG 89,87; JOHANNA (377 last), naar Amsterdam NLG 91,47, naar Rotterdam NLG 89,87, naar Dordrecht NLG 90,98, naar Middelburg NLG 89,87, naar Schiedam NLG 89,87; JEDO (399 last), naar Amsterdam NLG 96, naar Rotterdam NLG 90, naar Dordrecht NLG 92, naar Middelburg NLG 93, naar Schiedam NLG 91; INDIA (685 last), naar Amsterdam NLG 93, naar Rotterdam NLG 87, naar Dordrecht NLG 89, naar Middelburg NLG 90, naar Schiedam NLG 88; HENRIETTE GERARDINA SUSANNA ( 303 last), naar Amsterdam NLG 93, naar Rotterdam NLG 89,94, naar Dordrecht NLG 90,94, naar Schiedam NLG 90.94; ’S GRAVENHAGE (1058 last), naar Amsterdam NLG 89,99, naar Rotterdam NLG 87,87, naar Dordrecht NLG 87,87, naar Middelburg NLG 87,87, naar Schiedam NLG 87,87; HUIDECOPER (398 last), naar Rotterdam NLG 87,87, naar Dordrecht NLG 87,87, naar Middelburg NLG 87,87, naar Schiedam NLG 87,87; TWEELINGEN ( 314 last), naar Amsterdam NLG 88,99; QUATRE-BRAS (161 last), naar Amsterdam NLG 90,90; BATAVIA (243 last), naar Amsterdam NLG 89,88; INDIA PACKET (400 last), naar Amsterdam NLG 90,98, naar Rotterdam NLG 95,98; PETRONELLA (295 last), naar Amsterdam NLG 89,50; ZEENIMPH (329 last), naar Amsterdam NLG 91,85; HENRIETTE MARIA ( 423 last), naar Amsterdam NLG 94,50, naar Rotterdam NLG 99,50, naar Dordrecht NLG 99,50, naar Schiedam NLG 99,50; ELMINA (153 last), naar Amsterdam NLG 95; CHERIBON (398 last) naar Amsterdam NLG 89,87; ANNA MARIA WILHELMINA (319 last), naar Amsterdam NLG 89,88; DRIE GEZUSTERS (273 last), naar Amsterdam NLG 89,98; LOUISE (396 last), naar Amsterdam NLG 89; CONSTANCE (381 last), naar Amsterdam NLG 89,48, naar Rotterdam NLG 93,48, naar Dordrecht NLG 93,48, naar Middelburg NLG 93,48, naar Schiedam NLG 93,48; DEN ELSHOUT (332 last), naar Amsterdam NLG 89,48, naar Rotterdam NLG 93,48, naar Dordrecht NLG 93,48, naar Middelburg NLG 93,48, naar Schiedam NLG 93,48.

Afbeelding
Datum 10 juli 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Bij de op de 7e dezer plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, hebben zich aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij de volgende 53 schepen aangeboden: KRIMPEN AAN DE LEK (371 last), naar Amsterdam, NLG 91, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 89,98, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 89,98; JOHANNES LODEWIJK (399 last), naar Amsterdam NLG 86,95, Rotterdam NLG 84,95, Dordrecht NLG 84,95, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 84,95; JASON (438 last), naar Rotterdam NLG 90, Schiedam NLG 90; STAD DELFT (399 last), naar Amsterdam NLG 86,93, Rotterdam NLG 84,95, Dordrecht NLG 94,95, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 84,93, HENDRIKA (397 last), naar Amsterdam NLG 97,40, Rotterdam NLG 94,40, Dordrecht NLG 94,40, Middelburg NLG 97,40, Schiedam NLG 94,40; JOHANNA CHRISTINA (375 last), naar Amsterdam NLG 86,95, Rotterdam NLG 84,95, Dordrecht NLG 84,95, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 84,95; KINDERDIJK ( 359 last), naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 89,98, Middelburg NLG 92, NLG 89,98; GRAAFSTROOM (399 last), naar Amsterdam NLG 86,95, Rotterdam NLG 84,95, Dordrecht NLG 84,95, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 84,95; GRONDWET (396 last), naar Rotterdam NLG 90, naar Middelburg NLG 88,70; LAURENS COSTER (692 last), naar Amsterdam NLG 84, Rotterdam NLG 81,82, Dordrecht NLG 81,82, Middelburg NLG 81,82, Schiedam NLG 81,62; PHILIPS VAN MARNIX (800 last), naar Amsterdam NLG 84,60, Rotterdam NLG 83, Dordrecht NLG 83, Middelburg NLG 83, Schiedam NLG 83; AEROLIET (354 last), naar Amsterdam NLG 96, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 92, Middelburg NLG 94, Schiedam NLG 91; ALLEGONDA JACOBA (370 last), naar Amsterdam NLG 91,90, Rotterdam NLG 86,90, Dordrecht NLG 88,90, Middelburg NLG 91,90, Schiedam NLG 88,90; SINDBAD (254 last), naar Amsterdam NLG 100; JACOBA CORNELIA (260 last) naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 88,94, Dordrecht NLG 89,94, Schiedam NLG 89,94; KOFFIJBOOM (687 last), naar Amsterdam NLG 86,95, Rotterdam NLG 84,98, Dordrecht NLG 84,98, Middelburg NLG 84,98, Schiedam NLG 84,98; HENRIETTA GERARDINA SUSANNA (303 last) naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 88,94, Dordrecht NLG 89,94, Schiedam NLG 89,94; ’S GRAVENHAGE (1058 last), naar Amsterdam NLG 82,92, Rotterdam NLG 81,81, Dordrecht NLG 81,81, Middelburg NLG 81,81, Schiedam NLG 81,81; NOORD-BRABANT (389 last), naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 86,95, Dordrecht NLG 87, Middelburg NLG 90, Schiedam NLG 86,95; LICHTSTRAAL (794 last), naar Rotterdam NLG 82,82, Dordrecht NLG 83,38, Schiedam NLG 82,82; JACOBA HELENA (389 last), naar Amsterdam NLG 91,90, Rotterdam NLG 86,80, Dordrecht NLG 87,30, Middelburg NLG 90, Schiedam NLG 87,30; TWEE GEZUSTERS (293 last), naar Amsterdam NLG 93,90, Rotterdam NLG 88,70, Dordrecht NLG 98,20, Middelburg NLG 91,90, Schiedam NLG 89,20; DOELWIJK (435 last), naar Rotterdam NLG 88,92, Schiedam NLG 89,20; JOHANNA (377 last), naar Amsterdam NLG 89, Rotterdam NLG 87, Dordrecht NLG 87, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 87; ALBLASSERDAM (371 last), naar Amsterdam NLG 88,50, Rotterdam NLG 84,50, Dordrecht NLG 86,50, Middelburg NLG 87,50, Schiedam NLG 85,50; YEDO (399 last), naar Amsterdam NLG 96, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 92, Middelburg NLG 93, Schiedam NLG 91; BATAVIA (243 last), naar Amsterdam NLG 89,48; QUATRE-BRAS (160 last), naar Amsterdam NLG 88,95; AUSTRALIE (355 last), naar Amsterdam NLG 88,50, Rotterdam NLG 92,50, DOESBORG naar Amsterdam NLG 100; CHERIBON (389 last), naar Rotterdam NLG 83,36, Dordrecht NLG 84,36, Middelburg NLG 88,79, Schiedam NLG 84,36; ROTTERDAM (397 last), naar Amsterdam NLG 89,75, naar Rotterdam NLG 87,75; HENRIETTE MARIA (423 last), naar Amsterdam NLG 94,49, Rotterdam NLG 99,49, Dordrecht NLG 99,49, Schiedam NLG 99,49; GEZINA MARIA (267 last), naar Amsterdam NLG 88,48; ANNA MARIA WILHELMINA (319 last), naar Amsterdam NLG 88,88; DRIE GEZUSTERS (273 last), naar Amsterdam NLG 86,90; CHERIBON (398 last), naar Amsterdam NLG 84,36; ARA EN BETSY ( 390 last), naar Amsterdam NLG 89,44, Rotterdam NLG 94,44; IJMUIDEN (388 last), naar Amsterdam NLG 89,44, Rotterdam NLG 94,44; OCEAAN (486 last), naar Amsterdam NLG 93,49, naar Rotterdam NLG 98,49, Dordrecht NLG 98,49, Schiedam NLG 98,49; AUGUSTE (316 last), naar Amsterdam NLG 90,44; WATERLOO (393 last), naar Amsterdam NLG 85,44; GELDERLAND (243 last), naar Amsterdam NLG 85,44; ZEEBLOEM (221 last), naar Amsterdam NLG 92,50; COSM0POLIET I (398 last), naar Amsterdam NLG 103, Rotterdam NLG 90, Schiedam NLG 90; J.C. SCHOTEL (334 last), naar Amsterdam NLG 95, Rotterdam NLG 87,49, Dordrecht NLG 87,49, Schiedam NLG 87,49; HEBE (328 last), naar Amsterdam NLG 93,90, Rotterdam NLG 88,90, Dordrecht NLG 89,90, Middelburg NLG 91,90, Schiedam NLG 88,90; CONSTANCE (381 last), naar Amsterdam NLG 88,88; BELLATRIX (264 last), naar Amsterdam NLG 84,97; PETRONELLA (295 last), naar Amsterdam NLG 88,25; ZEENIMPH (329 last), naar Amsterdam NLG 91,85; EUROPA (669 last), naar Amsterdam NLG 88,33, Rotterdam NLG 85,34, Dordrecht NLG 85,34, Middelburg NLG 86,80, Schiedam NLG 85,34; SUSANNA (476 last), naar Amsterdam NLG 89,95, Rotterdam NLG 88,20, Dordrecht NLG 88,20, Middelburg NLG 89,40, Schiedam NLG 88,20.

Afbeelding
Datum 28 november 1868
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 november. Aangekomen schepen: DOELWIJK, kapt. Leversteyn; LICHTSTRAAL, kapt. Jansen; NIJVERHEID, kapt. Schaap; TELENAK, kapt. Herfst, benevens een schip waarvan de naam te onduidelijk geseind is geworden om op te geven (opm: zie DC 011268).
Vertrokken schepen: PRESIDENT PLATE, kapt. Julius.

Afbeelding
Datum 27 december 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 november. Vrachten lager. Door de Factorij werden bij inschrijving op 25 oktober opgenomen de Nederlandse schepen YMUIDEN tot NLG 98, SINDBAD tot NLG 99,75 en ZEEBLOEM tot NLG 99,99 voor Amsterdam, GRAAFSTROOM tot NLG 98.90 en ALBLASSERDAM tot NLG 99,50 naar Rotterdam en JOHANNA CHRISTINA tot NLG 98,89 naar Schiedam.
Daarna door particulieren de ZEENIMPH tot NLG 95 voor suiker en koffie en NLG 30 voor tin, alhier, Oeloedjamie en Semarang te laden, en de INDA PACKET tot NLG 95 voor suiker en NLG 105 voor licht goed, hier en op de kust te laden, beiden voor Amsterdam, en de JOHANNA tot NLG 92,50 voor rijst en NLG 95 voor koffie, hier en te Semarang te laden voor Rotterdam en de CHERIBON voor NLG 92,50 voor suiker, van Soerabaja naar Rotterdam. De HENRIETTE MARIA sloot af tot NLG 90 voor suiker naar Amsterdam. DOELWIJK tot dezelfde vracht naar Rotterdam. De LAURENS COSTER tot NLG 85 voor suiker en de TWEE GEZUSTERS tot NLG 82,50 voor suiker naar Rotterdam. AEROLIET bedong GBP 3.10 voor suiker te Soerabaja en Probolingo naar Melbourne. De JOHANNES LODEWIJK brengt de lading van het afgekeurde schip CONSTANCE (opm: zie JB 110368) naar Het Kanaal voor order tot GBP 4 voor rijst, suiker en arak. ADMIRAAL DE WINTER sloot heden af tot NLG 80 suiker, NLG 70 voor rijst, NLG 90 voor damar (naam voor een aantal harssoorten), hier en op de kust en de HEBE tot NLG 70 voor suiker, NLG 70 voor tabak en NLG 90 voor damar.
Onbevracht zijn nog de Nederlandse schepen TJELINGSIE, OUDERKERK AAN DE AMSTEL, MARIA DIEDERIKA, JOHANNES ANTHONIUS, OTTO, TELANAK, LICHTSTRAAL, BATAVIA, NIJVERHEID en GERARDINA WILHELMINA.

Afbeelding
Datum 02 april 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, om contant geld, ten overstaan van de notaris U. Lourensz. te Delfshaven, op woensdag de 5e april 1871, des namiddags ten 2 ure, aan de scheepstimmerwerf van de heer H. de Hoog, te Delfshaven, van een partij scheepsafbraak en andere roerende goederen, bestaande in rondhouten, timmerhout, brandhout, 6 ijzeren waterketels, 2 boten, een koperen pomp, 2 bliksemafleiders, enige zeekaarten met bussen, enige geweren, pistolen en sabels, een Azimuth-kompas (opm: peilkompas), een kistje met geneeskundige instrumenten, enig oud ijzer, koperen ketels en ander koperwerk, aarde- en glaswerk, een oud gangspil, een mahoniehouten tafel met 4 dito banken, een handbrandspuit met slangen en andere voorwerpen, een en ander afkomstig van het fregatschip DOELWIJK. Daags te voren te bezichtigen.

Afbeelding