Inloggen
MAAS - ID 8251

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1872
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Type Dek: Spar deck
Material Hull: Iron
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: Henderson, Coulborn & Co., Renfrew, Great Britain
Werfnummer: 128
Launch Date: 1872-08-19
Delivery Date: 1872-10-31
Technical Data

Engine Manufacturer: Henderson, Coulborn & Co., Renfrew, Great Britain
Motor Type: Steam, Double Compound
Number of Cylinders: 4
Power: 1400
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 2 x 30 & 2 x 60 - 48
Speed in knots: 10.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1735.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1017.21 Net tonnage
Deadweight: 1500.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 255.3 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 35.1 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 26.4 Feet (British) ***Unknown***
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
8 0 388 0 0 396
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1881
Datum agenda: 1881-01-21
Register nr: 0
Scheepsnaam: MAAS
Type: Stoomschip
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vriesendorp & Gaade
Plaats: Den Haag
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja
1881-02-03, uitreiking zb86-1881-01-20

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1872-10-31 MAAS
Manager: Plate, Reuchlin & Co. C.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Plate, Reuchlin & Co. C.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PJST

Date/Name Ship 1873-05-01 MAAS
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PJST

Date/Name Ship 1883-08-11 MAASDAM
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PJST

Ship Events Data

1872-08-19: NRC 200872. Rotterdam, 19 augustus. Wij ontvangen bericht, dat heden aan de werf van de heren Henderson, Coulborn & Co. te Renfrew met goed gevolg te water is gelaten het stoomschip MAAS, gevoerd zullende worden door kapt. E. Deddes. Genoemd stoomschip is gebouwd voor rekening der firma Plate, Reuchlin & Co. alhier, en is bestemd voor de vaart van hier op New York.
1884-10-24: Final Fate:
Op reis van Rotterdam naar New York met 140 passagiers en een lading stukgoederen, en bemand met 45 personen, brak op 24 oktober 1884 des morgens brand uit door het omvallen van een petroleumkachel. Het schip was toen op de Atlantische Oceaan in positie ongeveer 44ºNB en 27ºWL. Het vuur greep snel om zich heen en het schip moest om 16.00 uur die dag verlaten worden. Alle opvarenden werden, nadat zij zes uren hadden doorgebracht in de sloepen bij harde wind en voortdurend toenemende zee, opgepikt door het Duitse stoomschip RHEIN en veilig aan land gebracht. (opm: zie ook step 10, general information)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1872
Kapitein: Deddes, E.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

 

NRC 011184. Rotterdam, 31 oktober. De directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij bericht, dat zij door een van hare gezagvoerders te Bremerhaven mondeling nadere inlichtingen heeft doen inwinnen van kapt. Sanders van het stoomschip ODER, die l.l. zaterdag het uitgebrande stoomschip MAASDAM is gepasseerd. Kapt. Sanders rapporteerde, dat hij rond de MAASDAM was gestoomd, zó nabij, dat hij de naam van het schip op de achterspiegel ontwijfelbaar zeker kon lezen en duidelijk kon zien, dat het dek, met al wat er op had gestaan, geheel was weggebrand, terwijl er geen spoor van enig levend wezen was te ontdekken. Men had geen pogingen gedaan om aan boord van de MAASDAM te komen, daar de zijden van het reeds zeer hoog boven water liggende schip klaarblijkelijk zo heet waren, dat aan opklimmen daar langs niet viel te denken. De gehele tuigage, ook zelfs de masten waren weg, alleen de schoorsteen stond nog. Uit de toestand van de boots- davits was niet op te maken, of de boten al dan niet waren te water gelaten. Er was niets van boten te zien; ook had men niets hoegenaamd zien drijven in de omtrek, hoezeer men daar zeer scherp naar had uitgezien. Het weder was toen, zaterdag, tamelijk kalm. Er was wel een vrij hoge deining, doch niet zo of een boot kon wel zee bouwen. De overige dagen en ook de volgende hadden er stijve westenwinden geheerst, met onrustige en hoge zee. Kapt. Sanders was van gevoelen, dat het schip minstens reeds 36 uren moest gebrand hebben toen hij er bij was, en daar het schip zich in de meest gevolgde trek van de Atlantische Oceaan bevond, blijft hij het mogelijk achten, dat de mensen door een passerend schip zouden zijn opgenomen en gered. Zodra enig nader bericht mocht inkomen, zal de directie daarvan onverwijld mededeling doen.