Inloggen
IRENE - ID 8220


Kroniekberichten

Datum 09 december 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 7 december. Het Nederlandse stoomschip IRENE, van Amsterdam naar Marseille, is alhier met schade aan de lading binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Afbeelding
Datum 11 december 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 8 december. Het alhier binnengelopen stoomschip IRENE, van Amsterdam naar de Middellandse Zee, is op de Oostbank aan de grond geraakt en zit, al hoewel men een gedeelte van de lading gelost heeft, nog steeds vast.

Afbeelding
Datum 12 december 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 9 december. De stoomboot IRENE, van Amsterdam - zie NRC van gisteren - is vlot gebracht en ligt in het Oost Gull.

Afbeelding
Datum 13 december 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam,12 december. Volgens een alhier ontvangen brief dd. Ramsgate 9 december, was het stoomschip IRENE, kapt. Haack, van hier naar de Middellandse Zee, aldaar op de Oostbank vastgeraakt, met veel moeite weder afgebracht. Na gehouden inspectie was bevonden dat het veel geleden had en dat de lading, voornamelijk de kaas, zwaar beschadigd was. Dat gedeelte dat te zwaar beschadigd was om weder in te laden zou verkocht worden.

Afbeelding
Datum 21 december 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 18 december. De stoomboot IRENE, van Amsterdam naar de Middellandse Zee, is hier voor kolen binnengelopen.

Afbeelding
Datum 11 februari 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 7 februari. Heden is alhier binnengelopen om steenkolen in te nemen, het Nederlands schroefstoomschip IRENE (opm: kapt. H. Haack), van Amsterdam naar de Middellandse Zee bestemd.

Afbeelding
Datum 05 juli 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 1 juli. Het Nederlandse stoomschip IRENE, kapt. J.W. Wilkens, met een lading stukgoederen van Rotterdam op hier bestemd, is wegens schade aan het roer te Kopenhagen binnengelopen.

Afbeelding
Datum 20 januari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Syra, 7 januari. Het stoomschip IRENE, van Amsterdam alhier met schade aangekomen, heeft verscheidene honderd collis van de lading overboord geworpen en is ongeveer de helft van de overgebleven lading beschadigd.

Afbeelding
Datum 18 februari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel, 7 februari. Men vreest, dat bijna de gehele lading, alhier door de stoomboot IRENE van Amsterdam aangebracht, beschadigd zal zijn. Door de grote hoeveelheid goederen in het tolhuis te Galata heeft men de suiker niet spoedig kunnen onderzoeken, zodat vele ontvangers verlof hebben bekomen hun goederen in andere pakhuizen op te slaan om zich van de staat, waarin zij verkeren, te kunnen overtuigen.

Afbeelding
Datum 24 februari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Volgens telegram van Odessa van gisteren liggen de Nederlandse stoomschepen JASON en IRENE aldaar ingevroren.

Afbeelding
Datum 23 september 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 september. Het Nederlandse stoomschip ULYSSES, van Cephalonia naar Amsterdam, is met schade aan de machine ter Gibraltar binnengelopen, en het Nederlandse stoomschip IRENE, van Marseille naar Rotterdam, is met schade aan de machine door het stoomschip CASSANDRA te Cadix binnengebracht. Volgens particulier bericht zijn de Nederlandse schepen LOUISE, kapt. Vogelzang, en TRITON, kapt. Oostrum, te Soerabaja tegen elkander gedreven, waardoor zij enige schade bekwamen.

Afbeelding
Datum 09 januari 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 31 december. Het stoomschip IRENE, naar Amsterdam bestemd, is alhier ingevroren.

Afbeelding
Datum 11 januari 1876
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 30 december. Het stoomschip IRENE, naar Amsterdam bestemd, is hier ingevroren.

Afbeelding
Datum 05 november 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 31 oktober. Het stoomschip IRENE, 29 oktober te Livorno aangekomen, had op sleeptouw de Italiaanse kotter CONCEZIONI, kapt. Massabo, van Oneglia, waarmee het stoomschip in aanvaring was geweest; de kotter had schade aan de grote mast.

Afbeelding
Datum 10 januari 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het Nederlandse stoomschip IRENE, 7 dezer van Messina te Syra aangekomen, is lek, hebbende bij het eiland Aspro aan de grond gezeten; zal worden nagezien.

Afbeelding
Datum 11 januari 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Syra, 9 januari. Het stoomschip IRENE, van Amsterdam, heeft op Aspro eiland, bij Syra, aan de grond gezeten en is lek, verscheidene balken en platen zijn gebroken, de lading wordt gelost om te kunnen repareren.

Afbeelding
Datum 20 januari 1878
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 17 januari. Volgens bericht uit Athene d.d. 14 januari, wordt het stoomschip IRENE te Syra in zoverre gelost dat voorlopige reparaties verricht kunnen worden om naar Malta te vertrekken, ten einde aldaar behoorlijk gerepareerd te worden.

Afbeelding
Datum 03 maart 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Syra, 23 februari. Het stoomschip IRENE, hetwelk de vorige maand bij Aspro-eiland aan de grond heeft gezeten, is, na voorlopig gerepareerd te zijn, van hier naar Livorno vertrokken, om daar de nodige herstellingen te doen om het schip in volmaakt zeewaardige staat te brengen.

Afbeelding
Datum 09 november 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Cadiz, 6 november. De Nederlandse stoomboot IRENE, van Vourla enz. naar Amsterdam, is hier binnengelopen met gebroken deksel van de cylinder en heeft grote schade aan de machine, welke reparatie vermoedelijk een oponthoud van vijf weken zal veroorzaken.

Afbeelding
Datum 17 november 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 november. Het Nederlandse stoomschip IRENE, van Amsterdam naar de Middellandse Zee, is met gebroken dekbalken te Gibraltar binnengelopen, moet lossen om te repareren.

Afbeelding
Datum 04 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 26 november. De Nederlandse stoomboot IRENE, hier met schade binnen, is bezig met repareren.

Afbeelding
Datum 16 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 8 december. Het Nederlandse stoomschip IRENE neemt de geloste lading weder in.

Afbeelding
Datum 28 juli 1883
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 22 juli. Het Nederlandse stoomschip IRENE, de 16e dezer van Carloforte gesleept door twee sleepboten hier binnenkomende, is door een bui uit het NW-en tegen het stoomschip TROUBADOUR geworpen, dat in de Nationale haven geankerd lag. De daardoor ontstane schade is bij schikking voor GBP 250 afgedaan.

Afbeelding
Datum 12 augustus 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Aan boord van het Nederlandse stoomschip IRENE is gisteravond omstreeks 10 uur brand ontstaan, die door de werking van 1 hand- en 2 stoomspuiten en een bootje van de stoomsleep en drinkwaterdienst, gezagvoerder Mulder, omstreeks 11 uur geblust was.

Afbeelding
Datum 28 oktober 1885
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 oktober. Het stoomschip IRENE, kapt. Mulder, arriveerde de 23e oktober te Syra, vertrok de 24e vandaar naar Piraeus, arriveerde de 25e aldaar en vertrok dezelfde dag naar Nauplia.

Afbeelding
Datum 18 januari 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Wolgast, 14 januari. Men kan voor heden de scheepvaart als gesloten beschouwen. Het stoomschip IRENE, hetwelk hier vroeger een lading haring aanbracht, heeft de 7e nog een poging aangewend om een dergelijke lading aan de stad te brengen, doch moest onverrichterzake naar Swinemunde terugkeren, van waar de lading per spoor herwaarts werd vervoerd.

Afbeelding
Datum 16 juni 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juni. Het Nederlandse stoomschip IRENE liep gisteren bij het Naval College Hospital aan de grond, doch kwam met assistentie van de stoomboot van de havenmeester weder vlot en heeft de reis naar Deptford voortgezet.

Afbeelding
Datum 29 juni 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het Nederlandse stoomschip IRENE, op de Thames bij Deptford gemeerd liggende, is door het stoomschip MARTIN aangevaren en heeft 3 platen gebroken, benevens andere schade bekomen. De reparatie zal vier dagen vereisen.

Afbeelding
Datum 21 november 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 november. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip IRENE (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), van Smirna naar Amsterdam, met het Franse stoomschip EUXINE bij Kaap passagiers zijn gered en door de EUXINE te Piraeus aangebracht.
Vuurtoren op Kaap Matapan, Griekenland
Coll: pino 1957/Google Earth

Afbeelding