Inloggen
ALBERDINA - ID 7753


Kroniekberichten

Datum 08 juli 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 7 juli. Van de werf van de Gebroeders G. en H. Bodewes werd met goed gevolg te water gelaten een stalen zeetjalk (opm: ALBERDINA), groot ca. 150 ton, voor rekening van kapt. E. Schuur te Groningen.

Afbeelding
Datum 03 september 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 31 augustus. De nieuwe koftjalk ALBERDINA, de vorige maand van stapel gelaten te Martenshoek, ligt alhier zeilklaar. Kapitein tevens reder is de heer E. Schuur te Groningen, die zijn vorig schip, eveneens ALBERDINA genaamd, in het begin van dit jaar naar Papenburg verkocht.

Afbeelding
Datum 03 september 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 september. De nieuwe koftjalk ALBERDINA, kapt. Schuur, vertrok heden van hier naar Stralsund.

Afbeelding
Datum 10 april 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 5 april. Omtrent het verloren gaan van de Nederlandse tjalk ALBERDINA bij Pillau (opm: Baltiysk) wordt van daar het volgende gemeld: De ALBERDINA, met een lading stenen van Hammern (Bornholm) naar Elbing (opm: Elblag) bestemd, geraakte tijdens dikke mist op de Oostzeekust tussen Tenkitten en Saltnicken op strand. Met twee van Pillau ontboden sleepboten slaagde men het vaartuig af te brengen en werd het langs de kust gesleept naar Pillau. De bemanning en bergers bemerkten echter, dat het vaartuig begon te zinken en gingen op de sleepboten over. Zoals in ons vorige nummer reeds vermeld, ligt het vaartuig op ongeveer 600 meter van de haven van Pillau gezonken. De heer H. Reimer heeft aangenomen het schip te lichten.

Afbeelding
Datum 15 juni 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen (opm: Kaliningrad), 8 juni. Voor het bergen van het Nederlandse tjalkschip ALBERDINA (opm: kof, zie o.a. NRC 080498) met inhebbende lading is volgens de grondslagen van het contract 2.730,71 mark betaald.

Afbeelding