Inloggen
ALKMAAR - ID 7558

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1838
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner-koff
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Bagge, Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1838-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 50.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1838
Datum agenda: 1838-05-04
Register nr: 18380265
Scheepsnaam: ALKMAAR
Type: Kof
Lasten: 50
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Coster Wzn, S.
Plaats: Alkmaar
Kapitein op moment van verzoek: Zeven, F.F.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1838-05-04 ALKMAAR
Manager: J. Coster Hz., Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: J. Coster Hz., Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alkmaar / Netherlands

Ship Events Data

1838-05-22: History
Dordrecht, 30 mei. Den 22 dezer is door de stedelijke regering der stad Alkmaar aan heren reders van het in de loop des vorigen jaars op de scheepstimmerwerf van Jan Bagge gebouwde kofschip ALKMAAR, zijnde het eerste zeeschip waarvan te Alkmaar de kiel is gelegd en hetwelk aldaar geheel zeilvaardig is gemaakt, de Nederlandse vlag aangeboden. Men hoopt dat deze eerste proeve, om van de geschikte gelegenheid gebruik te maken, welke de stad Alkmaar sedert het aanwezen van het Noord-Hollandsch kanaal, met opzicht tot de zeehandel heeft bekomen, met een gunstige uitkomst worde bekroond en dit voorbeeld door meer andere worde gevolgd, om zo doende een nieuwe en tot dus verre onbekende bron van welvaart voor die stad te openen.
1842-11-01: Damaged
Het schip ALKMAAR, kapt. M.P. Boersma, van Pillau naar Amsterdam, is den 1 november 1842 lek en met averij te Pillau uit zee teruggekomen.
1843-05-01: Final Fate: Foundered, gezonken

Croonstad, 10 mei. Het schip (opm: kof, bouwjaar 1838) ALKMAAR, kapt. M.P. Broersma, van Bergen met haring naar St. Petersburg, is de 1e mei 1843 tussen Hochland en Stonarscar door het ijs doorsneden en gezonken, doch de equipage is gered en alhier aangebracht.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Zeven, F. F.

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Broersma, M. P.

Algemene informatie

1838

Op 04-05 1838 wordt voor de ALKMAAR door Coster Wzn. uit Alkmaar een zeebrief voor kapt. F.F. Zeven
 

DC 310538

Dordrecht, 30 mei. Den 22 dezer is door de stedelijke regering der stad Alkmaar aan heren reders van het in de loop des vorigen jaars op de scheepstimmerwerf van Jan Bagge gebouwde kofschip ALKMAAR, zijnde het eerste zeeschip waarvan te Alkmaar de kiel is gelegd en hetwelk aldaar geheel zeilvaardig is gemaakt, de Nederlandse vlag aangeboden. Men hoopt dat deze eerste proeve, om van de geschikte gelegenheid gebruik te maken, welke de stad Alkmaar sedert het aanwezen van het Noord-Hollandsch kanaal, met opzicht tot de zeehandel heeft bekomen, met een gunstige uitkomst worde bekroond en dit voorbeeld door meer andere worde gevolgd, om zo doende een nieuwe en tot dus verre onbekende bron van welvaart voor die stad te openen.
AB 290538
Texel, 27 mei. Uitgezeild ALKMAAR, F.F. Zeven op avontuur.
AB 210638
Dantzig, 8 juni. Binnengekomen ALKMAAR, Zeven van Alkmaar.
AH 070738
Elseneur, 27 juni. Gepasseerd ALKMAAR, Zeven van Dantzig naar Amsterdam.

AH 100738
Vlie, 7 juli. Binnengekomen ALKMAAR, F.F. Zeven van Dantzig.
AH 110738

Verslag, gedaan door de Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland, aan de Staten der Provincie Holland, in derzelver gewone vergadering, gehouden te ’s-Gravenhage, op dinsdag de 3e juli 1838.

De nationale scheepvaart en scheepsbouw heeft, met de meerdere ontwikkeling en uitbreiding van de handel met de Oost-Indische bezittingen, gelijke trede gehouden. Te Amsterdam zijn verschillende bodems te water gelopen en weder voor anderen is de kiel gelegd. Ook te Nieuwendam zijn twee koffen van 130 en 180 lasten afgebouwd, en te Alkmaar is van de aldaar gevestigde scheepstimmerwerf het eerst gebouwde zeeschip ( opm. kof ALKMAAR, scheepsbouwer Jan Bagge) van 80 lasten van stapel gelopen.
AH 030838
Texel, 1 augustus. Uitgezeild ALKMAAR, F.F. Zeven naar de Oostzee.
GRC 210838
Sont passage, 8 augustus. ALKMAAR (Alkmaar), F.F. Zeven van Alkmaar naar de Oostzee.
GRC 110938
Van Dantzig, den 27 augustus, ALKMAAR, F.F. Zeven naar Edam.
AB 141138
Texel, 12 november. Uitgezeild ALKMAAR, Zeven naar Bordeaux.
AH 281138
Bordeaux, 22 november. Binnengekomen ALKMAAR, Zeven van Amsterdam.
AB 211238
Bordeaux, 16 december. Uitgezeild ALKMAAR, Zeven naar Amsterdam.

1839

AB 070139
Texel, 4 januari. Binnengekomen ALKMAAR, Zeven van Bordeaux.
AH 130339
In lading naar: Koningsbergen. Het Nederlandsch kofschip ALKMAAR, Kapt. Frans F. Zeven. Adres bij Canne en Balwé.
AH 280339
Vlie, 24 maart. Uitgezeild ALKMAAR, F.F. Zeven naar de Oostzee.
GRC 230439
Sont passage, 11 april. ALKMAAR (Alkmaar), F.F. Zeven van Amsterdam naar Koningsbergen.
AH 140539
Pillau, 4 mei. Uitgezeild ALKMAAR, Zeven naar de Maas.
GRC 020739
Sont passage, 25 juni. ALKMAAR (Alkmaar), F.F. Zeven van Rotterdam naar Koningsbergen.
GRC 120739
Te Pillau , den 28 juni, ENGELINA JANTINA, Wijgers en ALKMAAR, Zeven, beide van Rotterdam.
GRC 300739
Sont passage, 19 juli. ALKMAAR (Alkmaar), F.F. Zeven van Koningsbergen naar Amsterdam.
AH 150839
In lading naar: Petersburg. Het Nederlands kofschip ALKMAAR, Kapt. Frans Fransen Zeven. Adres bij Canne en Balwé.
AH 170839
Cargalijst Amsterdam. ALKMAAR, F.F. Zeven van Koningsbergen met 64 last tarwe. Heukelom en Vollenhoven.
AH 060939
Terschelling, 29 augustus. Uitgezeild ALKMAAR, F.F. Zeven naar de Oostzee.
AH 210939
Te Pillau, 11 september, binnengekomen ALKMAAR, Zeven van Terschelling.
AB 151039
Van Pillau, 5 oktober, vertrokken ALKMAAR, Zeven naar Bordeaux.
AH 091139
Faro, 20 oktober. Binnengekomen NEERLANDS WELVAREN, Hanssens van Amsterdam en ALKMAAR, Zeven van Pillau.

1840

AB 220140
Texel, 20 januari. Binnengekomen ALKMAAR, Zeven van Bordeaux.
AB 010240
Cargalijst Amsterdam. ALKMAAR, Zeven van Bordeaux met 410 okshoofden wijn en 4 st. terpetijnolie.
AH 300340
Bordeaux, 23 maat. (Op de rivier) ALKMAAR, Zeven van Amsterdam
AH 060540
Rouen, 27 april. Vertrokken ALKMAAR, Zeven naar Petersburg.

PGC 190540
Kapt. Doewes, van Cardiff te Amsterdam gearriveerd, rapporteert de 3 mei op de hoogte van Douvres (opm: Dover), in goede staat zeilende gepraaid te hebben het schip ALKMAAR, kapt. Zeven, 12 dagen reis hebbende van Bordeaux naar Petersburg.
GRC 020640
Sont passage, 21 mei. ALKMAAR (Alkmaar), F.F. Zeven van Bordeaux naar Petersburg.
AH 040840
Kroonstad, 20 juli. Uitgezeild ALKMAAR, Zeven naar de Zaan.

Op 23-09-1840 wordt voor de ALKMAAR door J. Coster Hz. uit Alkmaar een zeebrief aangevraagd voor kapt. F.F. Zeven.

GRC 061140
Vertrokken van Texel, 31 oktober, ALKMAAR, kapt. Zeven naar Bordeaux.
LCO 61040
Door den schipper van de Tesselsche loodsschuit N°. 4, is den 8 november, op de hoogte, van de Singels gezien een kof, tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop met Nr. 422; zijnde die van kapt. F.F. Zeven, voerende het schip ALKMAAR, van Amsterdam naar Bordeaux.
AH 021240
Bordeaux, 25 november. Binnengekomen ALKMAAR, Zeven van Amsterdam.
GRC 251240
Zeilklaar te Blaye, den 15 december, kapt. Zeven, ALKMAAR, naar Amsterdam.

1841

AH 020341

Carga-lijsten Amsterdam: HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Bordeaux met wijn; ALKMAAR, kapt. F.F. Zeven, van Bordeaux met wijn; FLORA, kapt. J.H.D. Bramstedt, van Bordeaux met wijn, brandewijn, voorloop, pruimen en anijszaad.
GRC 270441
Den 19 april uit het Vlie gezeild ALKMAAR, Zeven op avontuur.
AH 030641
Dantzig, 22 mei. Uitgezeild ALKMAAR, Zeven naar Nerva.
GRC 230741
Texel, 19 juli. Binnengekomen ALKMAAR, Zeven van Nerva.

PGC 070941

Door de Texelse loodsschipper IJsbrand Messelaar, van de Loodsboot No. 1, is de 31e augustus op de hoogte van de Singels gepraaid het kofschip ALKMAAR, kapt. Zeven, van Alkmaar naar Marseille.

PGC 140941

Het schip ALKMAAR, kapt. Zeven, van Alkmaar naar Marseille, is de 4e september te Weymouth binnengelopen.

AH 191041
Marseille, 12 oktober. Gearriveerd ALKMAAR, Zeven van Alkmaar.
AH 221241
Zeilklaar te Marseille, 13 december, ALKMAAR, Zeven over Cette naar Rotterdam.

1842

AH 220242
Cette, 12 februari. Uitgezeild ALKMAAR, Zeven naar Rotterdam.
RC 170342
Den 15 dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ALKMAAR, F.F. Zeven, van Cette, en zeilde ALKMAAR, I. Heath naar Londen.

RC 170342

Advertentie. De houder of houders van cognossementen over diverse partijen wijn en spiritus, voor Rotterdam aangebracht van Cette te Dordrecht met het Nederlands kofschip ALKMAAR, kapt. F.F. Zeven, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

DC 170342

Dordrecht, 16 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ALKMAAR, kapt. T.T. Zeven, van Cette, met wijn.
RC 300442
Den 28ste april uit gezeild van Helvoetsluis ALKMAAR, F.F. Zeven naar Dantzig.
AH 020642
Dantzig, 17 mei. Aangekomen ALKMAAR, Zeven van Dordrecht.

GRC 050742

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:

Den 24 juni. ALKMAAR, (Alkmaar) kapt. Zeven, van Danzig naar Amsterdam.

Op 13-09-1842 wordt voor de ALKMAAR, door J. Coster Hz. uit Alkmaar een zeebrief aangevraagd voor kapt. M.P. Boersema.

AH 230942
Vlie, 20 september. Uitgezeild ALKMAAR, M. Broersma op avontuur.
GRC 111042
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 29 september. De VERWACHTING (Veendam), kapt. Hansen, van Amsterdam naar Stettin; ALKMAAR (Alkmaar), kapt. Broersma, van Amsterdam naar de Oostzee.
AH 181042
Pillau, 9 oktober. Binnengekomen ALKMAAR, Broersma van Amsterdam.
AH 071142
Pillau, 27 oktober. Uitgezeild ALKMAAR, Broersma naar Amsterdam.
RC 121142
Het schip ALKMAAR, kapt. M.P. Broersma, van Pillau naar Amsterdam, is den 1 november lek en met averij te Pillau uit zee teruggekomen.

1843

AH 240143
Vlie, 21 januari. Binnengekomen ALKMAAR, M.P. Broersma van Koningsbergen, laatst van Pillau.
AH 160343
Vlie, 12 maart. Uitgezeild ALKMAAR, M.P. Broersma naar Bergen.
AH 290543

Croonstad, 10 mei. Het schip (opm: kof, bouwjaar 1838) ALKMAAR, kapt. M.P. Broersma, van Bergen met haring naar St. Petersburg, is de 1e dezer tussen Hochland en Stonarscar door het ijs doorsneden en gezonken, doch de equipage is gered en alhier aangebracht (opm: zie AH 140643).

AH 140643

Elseneur, 7 juni. De equipage van het schip ALKMAAR, kapt. Broersma, van Bergen naar St. Petersburg, in de Oostzee gezonken (opm: zie AH 290543), is heden morgen alhier aangebracht.

Bronnen


Jaar: 1838
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
LCO = Leydsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant