Inloggen
BABALAN - ID 752


Kroniekberichten

Datum 04 februari 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië, gevestigd te ’s-Gravenhage, is aan de heren Rijkée & Co te Rotterdam de bouw opgedragen van twee tankstoomschepen van ongeveer 600 registertonnen. De triple compound machines zullen worden vervaardigd aan de Maatschappij de Maas te Rotterdam. (opm: de s.s. HALABAN en BABALAN)

Afbeelding
Datum 07 december 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 december. Volgens telegram van Lloyd´s werd het Nederlandse stoomschip BABALAN op de 30ste november op 11º N.B. en 60º O.L. met gebroken machine gepasseerd. Het stoomschip van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij van Rotterdam naar Sumatra, passeerde 14 november Aden.
Tweede depêche: Het stoomschip BABALAN werd door het Engelse stoomschip CHESHIRE, dat op reis van Liverpool naar Rangoon te Colombo arriveerde, gepraaid. De BABALAN die 25 mijl per dag om de Zuid ten Westen dreef, seinde om gesleept te worden. De CHESIRE gaf dit sein over aan het stoomschip TEUCER, dat zich op reis bevindt van Yokohama naar Londen, doch zonder de BABALAN gezien te hebben, te Perim (opm: eiland in Straat Bab el Mandeb, tussen Rode Zee en Golf van Aden) arriveerde.

Afbeelding
Datum 14 december 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 december. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip BABALAN met defecte machine door het stoomschip GLENTURRET te Aden binnengesleept. Het werd over een afstand van 620 mijl gesleept. Er werd geen accoord gemaakt.

Afbeelding
Datum 02 januari 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. Het Nederlandse tankstoomschip BABALAN, van Rotterdam naar Sumatra, met defecte machine te Aden binnen, heeft de schade hersteld en de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 28 oktober 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 oktober. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Singapore is het Nederlandse stoomschip BABALAN met zware schade na stranding aldaar aangekomen en gedokt.

Afbeelding
Datum 25 november 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Singapore, 28 oktober. Het Nederlandse stoomschip BABALAN arriveerde hier op 24 oktober na stranding bij Langkat (Sumatra). Ongeveer 15 platen zullen vernieuwd moeten worden.

Afbeelding
Datum 30 november 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 3 november. De kosten van de reparatie aan het Nederlandse stoomschip BABALAN worden op DLR 10.000 à 11.000 begroot (opm: dit zullen Straits-dollars zijn)

Afbeelding
Datum 03 oktober 1907
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Balek Pappan, 24 augustus. De Ned. tankboot BABALAN, 17 deze van Macassar alhier aangekomen, waarvan de stoomketel op de reis gelekt had, is nagezien en gerepareerd. De BABALAN vertrok 22 augustus naar Singapore met een lading petroleum en gebruikt vloeibare brandstof voor de machine.

Afbeelding
Datum 05 juni 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Aan de Sumatrapost werd 8 mei geseind: Aan boord van het te Priok liggende petroleumschip GRONINGEN (opm: zeelichter) van de Asiatic Oil Co. (opm: = Ned. Ind. Tankstoomboot Mij.) heeft zaterdagmorgen een ontploffing plaats gehad. Twee drums, gevuld met olie, vlogen met luide knal in de lucht. De havenpolitie kreeg dadelijk bericht van de uitkijk. Ogenblikkelijk werd de JACATRA, de drijvende stoombrandspuit, gereed gemaakt. Binnen een half uur was de JACATRA langszij van de GRONINGEN. Intussen waren de stoomschepen HERCULES en BARAPAN (opm: bedoeld zal zijn BABALAN), beide van de Asiatic (opm: Ned. Ind. Tankstoomboot Mij.) met het reddingwerk reeds bezig. Door het krachtig optreden van kapt. Jansen werd het vuur bedwongen. Ongekwetste opvarenden van de GRONINGEN waren in hun angst overboord gesprongen. De HERCULES sleepte de GRONINGEN naar buiten. De MOSSEL (opm: vrachtschip van de KPM) lag zeer nabij. Er zijn zes zwaar gewonden en deerlijk verminkten onder de opvarenden: het zijn Singaporese en Penangse Maleiers. Aan hun genezing kan nauwelijks worden gehoopt. De ontploffing had plaats in het volkslogies. Het schijnt, dat in een tweetal drums, inhoudende gasoline, door onvoorzichtigheid van de opvarenden, die in het volkslogies hebben gerookt, de ontploffing is ontstaan. Van de gewonden der ontploffing te Priok zijn er twee overleden.

Afbeelding
Datum 10 juni 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Het Bataviaasch Nieuwsblad deelt het volgende mee: Van de zes schepelingen, die bij de ontploffing op de GRONINGEN gewond werden, zijn er in het Stadsverband twee overleden. Verder verzocht men aan bovengenoemd blad mee te delen, dat het niet kapt. Jansen van de BABALAN was, die het vuur bluste, maar dat de eerste machinist V.J. Sody en de tweede stuurman Reiffert zich aan boord van het geheel verlaten, brandende lichterschip begaven om het vuur te doven. Eerst later kwamen de waterschout Kop, de loods De Boer en kapt. Jansen aan boord.

Afbeelding