Inloggen
WALCHEREN - ID 7163


Kroniekberichten

Datum 06 december 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

Aangekochte schepen. Het Noorse stoomschip NORMAN ISLES, door de firma Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf alhier, verleden jaar te Antwerpen aangekocht, heeft aan voornoemde werf grote reparaties ondergaan. Naar men verneemt is dit stoomschip thans aan de firma Ruys & Co. alhier verkocht en herdoopt in WALCHEREN. De eerste reis zou naar Indië zijn.

Afbeelding
Datum 23 december 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 december. Volgens telegram uit Antwerpen, is het inkomende Nederlandse stoomschip WALCHEREN van Rotterdam naar Java, aldaar in aanvaring geraakt met de Belgische sleepboot DIRECTEUR GERLING, waardoor beide schade bekwamen.

Afbeelding
Datum 23 december 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. Volgens alhier ontvangen bericht heeft het stoomschip WALCHEREN door de aanvaring het roer beschadigd.

Afbeelding
Datum 24 december 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. De reparatie van het stoomschip WALCHEREN (zie Avondblad) zal slechts één dag oponthoud veroorzaken. Het stoomschip zal woensdag a.s. van Antwerpen vertrekken.

Afbeelding
Datum 10 december 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brand in het stoomschip WALCHEREN. Het stoomschip WALCHEREN is hedenochtend te 03.15 uur, zonder hulp van sleepboten, de Nieuwe Waterweg binnengekomen en naar hier opgestoomd. Het stoomschip is aan de Derde Katendrechtse Dam gestopt en zal met hoog water, vanmiddag tussen 4 en 5, ligplaats nemen in de Spoorhaven, om daar gelost te worden. De brand in ruim 3 is met eigen middelen geblust, in dit ruim, dat geladen was met kopra, mais, rijst, rotting, enz., staat het bluswater ongeveer twee meter hoog.

Afbeelding
Datum 10 december 1912
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbrand. Rotterdam, 9 december. De kustwacht aan de Hoek van Holland heeft bericht ontvangen, dat aan boord van het van Java naar Rotterdam bestemde stoomschip WALCHEREN een hevige brand is uitgebroken. Het vuur woedt in luik 3. Op verzoek om sleepboothulp zijn de sleepboten ROZENBURG en ROTTERDAM vertrokken naar de Noord-Hinder, op welke hoogte de WALCHEREN werd gesignaleerd. De schade wordt vrij belangrijk geacht.
Behalve de sleepboten ROZENBURG en ROTTERDAM, die van Maassluis waren vertrokken, is ook nog de sleepboot SIMSON van IJmuiden, ter assistentie in zee gegaan. De laatstgenoemde sleepboot heeft geen hulp verleend.

Afbeelding
Datum 10 december 1912
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbrand. Rotterdam, 10 december. De WALCHEREN, waarover in het ochtendblad een en ander is meegedeeld, is vannacht te 03.15 uur te Rotterdam binnengekomen. Bevestigd wordt, dat de brand woedde in luik drie en dat het vuur met eigen middelen is geblust door het onder water zetten van dit ruim, waarin zich een lading bevond van rotting, rijst, kopra en mais.

Afbeelding
Datum 28 december 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld inzake de brand aan boord van het stoomschip WALCHEREN, gezagvoerder E.P. Roes, rederij de Rotterdamsche Lloyd. De brand brak uit bij Triest, toen het schip op reis was naar Rotterdam.
Blijkens de verklaring van de kapitein bestond de voornaamste lading uit fijngemalen kopra. De beschikbare blusmiddelen voor geval van brand waren brandslangen en brandgranaten. De brand werd eerst bemerkt nadat Kaap Finisterre gepasseerd was; hij woedde toen in het derde ruim, waarin alle lading in gonjezakken verpakt was. De bovenste laag poonak (fijngemalen kopra) bleek geheel verkoold. Na enige tijd begonnen de vlammen uit te slaan; tot dusverre was het slechts broeien geweest, waaraan de kapitein de brand dan ook toeschreef. Men slaagde erin het vuur met brandslangen te bedwingen. Na het verhoor van de kapitein werd het onderzoek in deze zaak geschorst.

Afbeelding
Datum 13 januari 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Uitspraak. Inzake de brand aan boord van het stoomschip WALCHEREN van 8/9 december 1912 op reis van Fiume naar Rotterdam (gezagvoerder E.P. Ross; rederij Wm. Ruys & Zonen, alle te Rotterdam) gaf de Raad de volgende uitspraak:
De Raad is van oordeel, dat om de wijze, waarop aan boord met vuur en licht is omgegaan, in verband met het feit, dat de brand is uitgebroken ettelijke dagen na het verlaten van de haven, waar in de ruimen is gewerkt en met de plaats en de wijze, waarop de brand in de lading zich heeft geopenbaard, in deze niet moet worden gedacht aan een uitwendige oorzaak voor het ontstaan van de brand, maar dat waarschijnlijkheid bestaat, dat het vuur door de lading met name de ‘punac’ zelve is verwekt.

Afbeelding
Datum 27 februari 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. In zijn heden gehouden zitting is door de Raad uitspraak gedaan betreffende de brand aan boord van het stoomschip KARIMATA op 15 september nabij de Golf van Cádiz, kapt. G.P. Baum te Haarlem, rederij Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ te Amsterdam.
De Raad is met de gezagvoerder van oordeel, dat het ontstaan van de brand gezocht moet worden in zelfontbranding van de kopra inhoudende gonjezakken.
De omstandigheid, dat kopra van dezelfde partij, op andere plaatsen van het schip geladen, gaaf gelost is, duidt er op, dat de plaats, door de lading ingenomen, op het ontstaan van de brand invloed heeft geoefend. Vermits de brand ontstaan is, nadat de deuren van het vethok geopend werden, schijnt de overvloedige toetreding van dampkringlucht aan het ontstaan van de brand niet vreemd. De theoretische verklaring, welke van zelfontbranding van, kopra bevattende, gonjezakken aangehaald wordt in 's Raads uitspraak betreffende de brand aan boord van het stoomschip WALCHEREN, vindt in het aan boord van de KARIMATA gebeurde bevestiging.

Afbeelding
Datum 14 december 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

De haven. Er zijn 66 schepen deze week in de haven van Rotterdam binnengekomen. Tegenover de 45 van de vorige week is dit een gunstig cijfer. Onder de in het laatste etmaal binnengevaren schepen zijn de OPHIR en de SAMARINDA met stukgoed van Java, de WALCHEREN uit Sfax met fosfaat, de LOKE uit Vestervik met hout en de MOORDRECHT uit Londen met weer wat van het indertijd in beslag genomen graan.
De SOMMELSDIJK, een oud Nederlands oorlogsschip, dat aan de scheepssloperij te Hendrik-Ido-Ambacht verkocht werd, heeft vanochtend zijn laatste droeve tocht naar het schepenabattoir langs onze rivier gemaakt. De belastingbetalende burger die dat, in de grijze dag aanzag, weende met de natuur mee. Vanmiddag kwamen nog binnen de VULCANUS van Oxelösund met ijzererts en de KORTENAER van New York met graan.

Afbeelding
Datum 19 augustus 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 18 augustus. Naar de Scheepv. verneemt is het stoomschip WALCHEREN, van de firma Wm. Ruys & Zn. te Rotterdam, naar Noorwegen verkocht.

Afbeelding
Datum 25 september 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 24 september. Het onlangs aan de firma Westfal Larsen te Bergen verkochte stoomschip WALCHEREN zal in het vervolg den naam NORDANGER dragen.

Afbeelding
Datum 07 januari 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdamse rederijen in 1915.
Aan het overzicht dat de Scheepvaart geeft van de staat van de rederijen in Nederland, ontlenen wij het volgende voor wat Rotterdam betreft: De Holland Amerika Lijn heeft een overeenkomst getroffen, waardoor een groot gedeelte van het kapitaal, dat zich in Duitse handen bevond, in Nederlandse terugkwam. Om te voorkomen, dat deze aandelen wederom in buitenlands bezit zouden geraken, werd opgericht de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom van aandelen Holland Amerika Lijn met een kapitaal van NLG 7.125.000, waarvan geplaatst NLG 3.185.000. Van de in aanbouw zijnde schepen kwam er nog geen gereed. Aangekocht werden de vrachtboten EEMDIJK (6.180), MAASDIJK (6.065) en POELDIJK (4.226), waarvan eerstgenoemde op een mijn liep en verloren ging. Het stoomschip POTSDAM (12.522) werd naar het buitenland verkocht. Vele schepen werden gecharterd, terwijl een aantal schepen in de La Platavaart gebezigd werden.
Voor de Rotterdamsche Lloyd zijn thans in aanbouw een mailschip van 9.600 ton en 5 vrachtboten van 7.050 ton, waarvan de SITOBONDO (7.057) reeds te water is gelaten. Het stoomschip BENGALEN (2.676) werd verkocht. De in het vorig jaar opgerichte N.V. Algemeene Stoomvaart Mij. (Wambersie & Zoon) was niet gelukkig. Doordien haar schepen in time-charter voeren, profiteerde zij niet van de hoge vrachten, terwijl het derde stoomschip, dat in aanbouw was, de VAN STIRUM (3.284) nooit geleverd is, doch door het Engelse gouvernement is gerekwireerd terwijl het dezer dagen is getorpedeerd.
De Nederlandsche Stoomvaart Mij. Oceaan kocht de stoomschepen VEGHTSTROOM (1.339) en ELVE (899) aan.
De Nederlandsche Lloyd en Scheepvaart- en Steenkolen Mij. hadden het verlies van twee schepen te betreuren, die op mijnen liepen, nl. de SCHIELAND (1.106) en OLANDA (2.138).
In de vaart kwamen de GAASTERLAND (1.091), DIRKSLAND (1.858), MIDSLAND (1.085) en SCHOKLAND (1.113). In aanbouw zijn nog de OOSTERLAND (1.200), ST. JANSLAND (1.900), ST. PHILIPSLAND (2.000), HOOGLAND (1.300) en een stoomschip van 1.900 ton, waarvan de OOSTERLAND en HOOGLAND reeds te water zijn gelaten. Verkocht werd het stoomschip OTTOLAND (1.574).
De firma Phs. Van Ommeren bracht de tankstomer BARENDRECHT (3.704) in de vaart, kocht het stoomschip CONSTANCE CATHARINA (1.037) aan en verkocht de stoomschepen KATENDRECHT (2.155) en DORDRECHT (2.151). Thans is in aanbouw de tankmotor PENDRECHT (1.500).
De firma P.A. van Es & Co. bracht in de vaart het stoomschip BERNISSE (951) en bestelde de stoomschepen ELVE (950) en AMSTEL (800). Zij verkocht het stoomschip ELVE (899), terwijl de AMSTEL (853) op een mijn liep.
Het stoomschip BATAVIER I (1.013) van de Scheepvaart Mij. v/h Smith & Co. kwam gereed, terwijl zij het stoomschip HOLLANDER (759) verkocht. Dit schip werd onder de naam OTIS TARDA in de vaart gebracht door de nieuwe rederij L. & L. Pieters, die nog het stoomschip OTIS TETRAX (800) in aanbouw heeft.
De American Petroleum Company verloor het stoomschip CHESTER (2.568).
De Noord-Nederlandsche Scheepvaart Mij. verkocht haar stoomschip CONSTANCE CATHARINA (1.036) en liquideerde.
Evenzo de Stoomvaart Mij. Tromp, die haar stoomschepen HEEMSKERCK (2.183), KORTENAER (2.151) en TROMP (2.751) verkocht. De onder dezelfde directie staande N.V. Kolen- en Scheepvaart Kantoor verkocht haar enige schip, de JAN BLOCKX (1.366) en liquideerde eveneens.
Voorts liquideerde de Stoomvaart Mij. Sophie H, die haar stoomschip SOPHIE H (2.930) verkocht en werd het enige stoomschip van Karl Schroers Stoomvaart Mij. de KARL SCHROERS (1.871) verkocht.
De nieuw opgerichte Dordtsche Stoomschip Mij., waarbij de Rotterdamse firma P.W. Louwman geïnteresseerd is, kocht het stoomschip WOUDRICHEM (4.015) aan, terwijl genoemde firma haar stoomschip LOUISE (2.045) verkocht.
De rederijen onder directie van Wm. Ruys & Zonen verkochten de stoomschepen AMELAND (2.554), MARKEN (2.587) en WALCHEREN (3.531). De turbinestomer TURBINIA (3.164) kwam in de vaart, terwijl nog 2 stoomschepen van 3.550 en één van 4.200 ton in aanbouw zijn.
De N.V. Furness' Scheepvaart- en Agentuur Mij. verkocht de stoomschepen VRIJBERGEN (4.226), ZEVENBERGEN (3.121) en STEENBERGEN (3.735) terwijl haar stoomschip ALBERGEN (1.777) verloren ging. Zij bestelde 3 stoomschepen van 4.700 ton.
De rederijen onder directie van Jos. de Poorter verkochten de stoomschepen THEODORA (859), LAURA (3.154) en JOHANNA (1.120), terwijl het stoomschip JOSEPHINA (1.295) werd, verbeurd verklaard. De nieuwe stoomschepen LEONORA (1.155) en FOLMINA (1.158) kwamen in de vaart, waarvan laatstgenoemd echter weer verkocht werd. Thans zijn nog 4 stoomschepen in aanbouw.
De firma Gebr. Van Uden verkocht het stoomschip VEERHAVEN (2.509), doch kocht een ander, dat dezelfde naam ontving (3.003), aan. Thans zijn nog 11 stoomschepen in aanbouw, nl. 4 van 3.550 ton, 1 van 2.500 ton, 1 van 1.900 ton, 3 van 1.400 ton, 1 van 800 ton en 1 van 700 ton.
De N.V. Houtvaart verkocht haar stoomschip RIJN (1.285), terwijl het stoomschip NOORD (1.250) voor haar werd te water gelaten en een nieuw stoomschip RIJN (2.030) in aanbouw is.
De Mij. Zeevaart verkocht het stoomschip CALLISTO (3.521) en bestelde een stoomschip van 3.550 ton.
Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij., die haar stoomschip POOLSTER (2.060) verkocht, bracht in de vaart de stoomschepen BELLATRIX (3.525), PROCYON, THUBAN (elk 3.566), ALCOR en ALGENIB (elk 3.551). Het stoomschip ALPHARD (3.550) werd te water gelaten en 2 schepen van resp. 3.550 en 4.700 ton zijn in aanbouw.
Solleveld, Van der Meer en T.H. van Hattum's Stoomvaart Mij. verkocht de stoomschepen KINDERDIJK (2.180) en POELDIJK (2.205), terwijl zij de stoomschepen RIJNDIJK (3.557) en MAASDIJK (3.556) in de vaart bracht. Dezer dagen zonk het stoomschip ELLEWOUTSDIJK (2.223) doordien het op een mijn liep.
Het stoomschip KATWIJK (2.040) van Erhardt en Dekkers werd getorpedeerd; het stoomschip NAALDWIJK (2.000) is in aanbouw.
De Overzeesche Vrachtvaart Mij. bestelde een stoomschip van 615 ton, terwijl het stoomschip HAMBORN (1.229) van de N.V. Handels- en Transport Mij. Vulcaan werd opgebracht. Een definitieve beslissing betreffende de verbeurdverklaring is nog niet genomen. De nieuwe zee-rederij van W. Van Driel's Stoomboot- en Transportondernemingen bestelde 6 schepen van verschillende afmetingen, waarvan de WILLEM VAN DRIEL SR. (2.521) reeds in de vaart kwam.

Afbeelding