Inloggen
VAN DIEMEN - ID 6877


Kroniekberichten

Datum 07 januari 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Blijkens een nadere mededeling worden ook de stoommachines voor de CARPENTIER en VAN DIEMEN aan de fabriek van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij vervaardigd, terwijl die fabriek bovendien voor rekening van de heren J. en K. Smit een kleinere stoommachine van 600 Indicateur p.k. onderhanden heeft, bestemd voor een stoomschip voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, type C, bij genoemde heren in aanbouw.

Afbeelding
Datum 17 juli 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 juli. Het van staal gebouwde stoomschip VAN DIEMEN, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaart te Amsterdam, werd heden te Fijenoord, van het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij met het beste gevolg te water gelaten. Het fraaie stoomschip heeft een lengte van 235 Engelse voet, is breed 32 voet 8 duim en 17 voet 3 duim hol tot het kuildek en zal ongeveer 1200 ton meten. De machine mede aan het etablissement vervaardigd is van het direct werkende triple expansion systeem. De hoge druk-cylinder heeft een afmeting van 21 duim, de middelbare druk van 34 en de lage druk van 55 Engelse duim diameter met een zuigerslaglengte van 45 Engelse duimen. De twee stalen stoomketels zijn hydraulisch geklonken en hebben een verwarmd oppervlak van 3740 en een roosteroppervlak van 114 vierkante Engelse voeten. De krukassen worden aan de fabriek van Friedrich Krupp te Essen uit tiegelguss staal vervaardigd. Het stoomschip heeft inrichting voor waterballast en het ankerspil, stuurtoestel en de laad- en losinrichting worden met stoom bewerkt; het wordt getuigd als tweemast schoener. Men verwacht dat de machine van 1250 paardenkracht door middel van de schroef een voortstuwend vermogen zal ontwikkelen om het stoomschip een 13 mijls vaart per wacht te doen lopen. Vooral van veel waarde in het warme klimaat, waarin het stoomschip merendeels zal verkeren, is de inrichting van elektrisch licht, waarvan het wordt voorzien. De salons en hutten zullen, geheel naar de eisen van het klimaat en de vooruitgang op dat gebied, op de weelderigste wijze en meest comfortabele wijze worden ingericht. Behalve de belanghebbenden waren de experts van de verschillende verenigingen, waarin het stoomschip zal worden opgenomen en een talrijke schare van belangstellenden met hun dames, op het terrein aanwezig en aangelokt door het schone weer en het belangwekkende van het schouwspel waren een groot aantal toeschouwers aan de overzijde van de rivier aan de Oude Plantage samengevloeid. Het stoomschip is genoemd naar de oud-gouverneur van de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië ten tijde van de Oost-Indische Compagnie. Gouverneur Van Diemen droeg veel bij tot bevestiging van het gezag van de Compagnie in Indië. Hij werd geboren te Cuijlenburg in 1593 en overleed in 1645. Onder zijn bestuur en op zijn bevel werd van Indië uit, Abel Tasman in 1642 met twee schepen naar de zuidelijke Indische Zee gezonden, welke van Diemensland en Nieuw Zeeland ontdekte. Het Noordelijkste punt van Nieuw Zeeland draagt nog de naam van de dochter van de gouverneur Maria van Diemen. Ook werd op zijn bevel een ontdekkingsreis gedaan naar de Japanse eilanden en daar benoorden.

Afbeelding
Datum 23 oktober 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 22e dezer is het stoomschip VAN DIEMEN uit de Nieuwe Waterweg op proeftocht vertrokken.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 23 oktober. Heden arriveerde alhier het stoomschip VAN DIEMEN, terug van proeftocht.

Afbeelding
Datum 25 oktober 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 oktober. De proefreis van het stoomschip VAN DIEMEN, door de Nederlandsche Stoomboot – Maatschappij op haar etablissement te Feijenoord gebouwd voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, is met het beste gevolg afgelopen. De reis van Nieuwediep naar de Waterweg werd met een gemiddelde snelheid van ruim 13 mijl afgelegd.
Het schip is geheel gelijk aan de DE CARPENTIER. (opm: de VAN DIEMEN vetrok op 5 november op de eerste reis naar Batavia.)

Afbeelding
Datum 19 augustus 1892
Krant JB - Javabode

In De Locomotief (opm: een Indische krant) van de 16e augustus leest men:
Het stoomschip VAN DIEMEN is heden morgen, ongeveer om half twaalf, ter rede van Semarang aangekomen. Als reden voor het oponthoud, dat de boot gehad heeft, werd ons medegedeeld, dat de luchtpomp der stoommachine defect geraakt was, waardoor men genoodzaakt werd langzamer te stomen. Het stoomschip BORNEO was in de afgelopen nacht van hier er op uit gegaan om de VAN DIEMEN op te zoeken, en ontmoette dat schip tegen ongeveer vier uur in de morgen, niet ver van Semarang. Aangezien de VAN DIEMEN, langzaam doorstomende, in staat was zonder hulp Semarang te bereiken, heeft toen de BORNEO naar herwaarts koers teruggezet om de goede tijding over te brengen.

Afbeelding
Datum 08 mei 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 april. Het stoomschip VAN DIEMEN is ten gevolge van onklaar geraken van het stuurgerei in aanvaring gekomen met de hopperbarge REMBANG, en verloor drie sloepen met davits. De REMBANG verloor een hut aan dek.

Afbeelding
Datum 07 januari 1902
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. Volgens bij een bij de KPM binnengekomen telegram is het stoomschip COEN op reis van Singapore naar Batavia gestrand op het Arnemuiden Rif; het schip is vlot gesleept door het s.s. VAN DIEMEN en te Tandjong Priok aangekomen.

Afbeelding
Datum 08 januari 1902
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Volgens bij de Kon. Paketvaart Mij. alhier ontvangen telegrafisch bericht, is het stoomschip COEN, op reis van Singapore naar Batavia, op het Arnemuiderrif aan de grond gelopen, maar door het stoomschip VAN DIEMEN, weder vlot en te Priok binnengesleept. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 30 april 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Droogdok Maatschappij ‘Tandjong Priok’.
In het verslag over 1913 zegt de directie van de Droogdok Maatschappij “Tandjong Priok", alhier, dat er het afgelopen jaar ruim voldoende werk was aan de inrichtingen te Tandjong Priok, doch het gebrek aan geschikt werkvolk deed zich nog steeds gevoelen, zodat men verplicht was een groter aantal Chinese werklieden in dienst te nemen dan tot dusverre gebruikelijk was. Het aantal werklieden - inclusief koelies - steeg tot het hoogste cijfer dat tot dusverre bereikt werd, nl. 950, tegenover 840 in 1912. In 1913 werden 116 dokkingen uitgevoerd met 338 dok dagen, tegenover 101 dokkingen met 328 dok dagen in 1912.
De sleephelling was gedurende 215 dagen bezet, tegenover 257 dagen in 1912; deze inrichting blijft goed voldoen en stelt in staat meer langdurige reparaties uit te voeren, die anders het dok te zeer in beslag zouden nemen. Van het dok werden wederom 9 pontons verwisseld en op de gewone manier geschilderd en onderhouden. De voornaamste werken bestonden in min of meer belangrijke reparaties aan de stoomschepen REYNIERSZ, REAEL, VAN RIEBEECK, VAN DIEMEN, VAN OUTHOORN, BANTAM en BIAK van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, aan de stoomschepen BRAK en ORION van de Indische Marine en aan het stoomschip GRETHE van het departement van de B.O.W.
De levering van materieel aan particulieren en anderen wordt een belangrijk onderdeel van het bedrijf. In 1913 werden geleverd 5 prauwen en enige baggervaartuigen werden in elkaar gezet en geklonken. Op 31 december ll. waren afgeleverd of onderhanden 22 motorboten van verschillende afmetingen, waarvan 3 in Nederland gebouwd werden en in haar geheel werden uitgezonden. In Nederland gebouwd en stoomklaar uitgezonden werd voorts 1 sleepboot, terwijl op 31 december nog in bestelling was 1 ijzeren entrepotloods, 1 sleepboot, 2 prauwen en 6 klepschouwen, welke laatsten, in platen en spanten uitgezonden, in Indië in elkaar gezet en geklonken werden. De directie gaat steeds voort, nieuwe werktuigen en gereedschappen uit te zenden, Deels ter vervanging van oude en deels ter tegemoetkoming aan de steeds zwaardere eisen die aan het bedrijf worden gesteld. Het saldo van de exploitatierekening bedraagt NLG114.373, (v.j. NLG 112.154), gevende met het saldo a°.p°. en interest een totaal van NLG 123.398 (NLG 123.260). Gelijk reeds gemeld, wordt hiervan wederom 15 pct. dividend en NLG 97,29 (NLG 97,15) per oprichtersbewijs uitgekeerd. Op nieuwe rekening gaat NLG 581 over.

Afbeelding
Datum 17 november 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Singapore, 13 november. Het stoomschip KATONG is in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip VAN DIEMEN. De KATONG gaat in het dok.

Afbeelding