Inloggen
TWEE BROEDERS - ID 6734


Kroniekberichten

Datum 13 november 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 november. De zeetjalk RES NOVA, schipper Van der Laan, van Londen naar Holbaek bestemd, liep hier als bijlegger binnen wegens voortdurende storm en tegenwind.

Afbeelding
Datum 08 december 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 december. De Nederlandse tjalk RES NOVA, kapt. H. van der Laan, met soyakoeken naar Holbach (opm: Holbaek), is met lekkage aldaar aangekomen. (opm: zie NRC 111209)

Afbeelding
Datum 11 december 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kopenhagen, 9 december. Volgens nader bericht is het schip RES NOVA, dat te Holbaek met lekkage arriveerde (opm: NRC 081209), op een onbekend voorwerp gestoten. Ongeveer 30 ton van de lading is beschadigd.

Afbeelding
Datum 05 april 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Tijdens een sneeuwstorm is zondagnacht in de omtrek van het dorpje Stolp bij Leba in Pommeren gestrand het Groningse zeilschip RES NOVA, kapitein H. v. d. Laan, geladen met cement, bestemd voor Danzig. De zes man van de equipage zijn gered.

Afbeelding
Datum 05 april 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 april. Volgens een Reuter telegram is het Nederlandse zeilschip RES NOVA, kapt. H. van der Laan, met een lading cement van Hamburg naar Danzig bestemd, in de afgelopen nacht bij Leba tijdens een sneeuwstorm gestrand. Er zijn zes opvarenden gered. (Zie ons eerste gedeelte zeetijdingen in dit no.)

Afbeelding
Datum 06 april 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 6 april. - Op de Eemshorn is hedenmorgen een uitgaande driemastschoener gestrand, naam en nationaliteit onbekend. Sleepboten zijn derwaarts vertrokken ter assistentie.
- De tjalk BALTIC is 4 april bij Katthammarsvik gestrand.
- De kans op berging van de RES NOVA, kapt. Van der Laan, die 4 april bij Leba gestrand is, is gering. (Zie ons vorig no.)

Afbeelding
Datum 07 april 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Zoals we medegedeeld hebben, is zondagnacht tijdens een sneeuwstorm in de omtrek van het dorpje Stolp bij Leba in Pommeren gestrand het alhier thuis behorende zeilschip RES NOVA, kapitein H. v. d. Laan. De opvarenden hebben een zware strijd moeten voeren om hun leven te redden. Buiten de gezagvoerder waren aan boord zijn vrouw met twee kinderen en drie zeelieden. Door de hoge zee was de lading overgeworpen en daardoor had het schip slagzijde gekregen. Spoedig lag het op zijde en diep in het water. Het water liep de kajuit binnen en meerdere uren stonden de opvarenden met het gehele onderlichaam in het water. Door Het pijltoestel werden zij na vele bange uren te hebben doorgebracht gered. De gezagvoerder was door de doorstane ontberingen zwaar ziek geworden en moest direct te Leba in het ziekenhuis worden gebracht. Volgens nadere berichten, zal de RES NOVA met de lading (oliekoeken) totaal verloren gaan. (De RES NOVA is een tjalk van 81 ton).

Afbeelding
Datum 03 mei 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Londen, 1 mei. Volgens een bericht uit Constantinopel d.d. 25 april zijn de van Rotterdam gekomen nieuwe stoomschepen No. 4 en No. 5 in de Gouden Hoorn in dienst gesteld.
NNO 030511
Raad voor de Scheepvaart
De Raad voor de Scheepvaart stelde gistermiddag een onderzoek in naar de stranding bij Leba op 4 april ll. van het tjalkschip RES NOVA, schipper en eigenaar H. van der Laan uit Groningen. Uit het verhoor van de schipper bleek, dat het vaartuig voor NLG 6.000 geassureerd was. Schipper Van der Laan is in het bezit van een dienstdiploma stuurman grote zeilvaart. Hij heeft echter nooit dienst gedaan op een groot zeilschip. De RES NOVA was met een lading lijnkoeken op weg van Neuss naar Danzig, toen een geweldige sneeuwstorm, 5 zeemijlen ten oosten van Leba, de stranding veroorzaakte. De equipage bestond uit drie man; verder bevonden zich de vrouw en de beide kinderen van de schipper aan boord. Door de hevige zeeën was de lading overgegaan. Het schip werd plat op zijde geworpen en diep in het water gedrukt. Na een bange strijd om het leven werden tenslotte alle opvarenden van de wal af met schietlijnen gered. De lading en alles wat zich aan boord bevond ging echter met het schip verloren. Vóór de stranding was de wind west, koers oost magnetisch. Het schip maakte ongeveer 6 mijl. De storm werd zó hevig, dat geruime tijd vóór de stranding reeds geen zeilen meer gebruikt konden worden, en men zich dus moest laten drijven. Tegelijk met de RES NOVA zijn In de buurt van Leba nog vier andere zeilschepen gestrand. De inspecteur van de scheepvaart maakte de opmerking, dat z.i. de lading te weinig midscheeps opgewerkt was. De schipper antwoordde hierop, te voren nimmer gehoord te hebben, dat lijnkoeken overgingen. Na het horen van de schipper werd het onderzoek in deze zaak gesloten. Uitspraak volgt later.

Afbeelding
Datum 12 mei 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart
De Raad heeft daarna uitspraak gedaan in zake de stranding en het vergaan van het ijzeren tjalkschip RES NOVA, schipper en eigenaar Van der Laan, te Groningen, op 4 april op de kust van Pommeren, bij welke ramp alle opvarenden werden gered. De Raad houdt rekening met het feit dat kort tevoren op dezelfde plaats twee andere schoeners vergaan zijn, en komt tot de conclusie, dat het schip zonder tekortkomingen aan zeemanschap over zee is gebracht; averij, ten gevolge van slecht weer, heeft het vaartuig onhandelbaar gemaakt; het overgaan van de lading is niet van invloed geweest op de stranding. Opgemerkt wordt, dat het aanbeveling verdient, meerdere ladingen lijnkoeken, liggende op de kant te stuwen.

Afbeelding
Datum 20 mei 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart, uitspraak RES NOVA
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak van het tjalkschip RES NOVA, (schipper H. v.d. Laan). Dit schip strandde op 4 april ten oosten van Leba (Pommeren) en verging. Even te voren strandden nog een tweetal schepen.
De Raad was van oordeel, dat het ongeval niet ter wijten was aan een tekortkoming van de schipper. Het schip werd met zeemanschap overzee gebracht.
Het bijzonder slechte weer en de daardoor veroorzaakte averij zijn de oorzaken van het ongeval geweest.
Het vergaan van de RES NOVA is ook behandeld door het Seeamt te Stettin, waaruit o.a. nog bleek, dat het verongelukte schip was verzekerd voor 10.000, en de inhebbende lading voor 13.000 mark.
Ook het Seeamt schreef het ongeluk toe aan het slechte weer, sprak de schipper vrij van schuld en bracht een woord van lof aan de moedige redders, die met groot gevaar voor hun eigen leven de opvarenden van de RES NOVA aan de dood hadden ontrukt.

Afbeelding