Inloggen
TITAN - ID 6578


Kroniekberichten

Datum 29 november 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 november. De sleepboot IJMUIDEN, die de 24e dezer van IJmuiden naar Elseneur (opm: Helsingör) vertrok om aldaar het Nederlandse schip G.T. RAY op sleeptouw te nemen, is gisteren wegens defecte machine uit zee teruggekeerd. De Nederlandse sleepboot TITAN is gisteren van Falmouth naar Elseneur vertrokken om de G.T. RAY van daar naar Nieuwediep te slepen.

Afbeelding
Datum 18 januari 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Volgens telegrafisch bericht van kapt. Bakker van de sleepboot TITAN, gisterenavond uit Vigo ontvangen, was hij de 14e dezer des morgens op de Portugese kust, op de hoogte van Kaap Mondego, toen tijdens Z.W. storm en hoge zeeën de baggermolen KAIROUAN lek sprong en zonk. Het volk van de baggermolen werd gered.

Afbeelding
Datum 11 april 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 4 april. De Nederlandse sleepboot TITAN vertrok van Tunis naar Batoum om van daar het Franse stoomschip ARMENIE, dat de schroef gebroken heeft, naar Marseille te slepen.

Afbeelding
Datum 08 oktober 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 oktober. Door de sleepboot TITAN is hedenochtend hier binnengesleept de verlaten Noorse schoener NORMANN uit Laurvig (opm: Larvik), vol water op de lading drijvend en met verlies van fokkemast en tuig. Het schip werd op 16 Engelse mijlen uit de kust op sleeptouw genomen. Door de bom KW 50 werd heden te Katwijk aan Zee geland de kapitein en stuurman van de NORMANN, die ter hoogte van IJmuiden hun schip zwaar lek moesten verlaten.

Afbeelding
Datum 14 december 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Naar ons uit IJmuiden wordt gemeld, werd door het stoomschip GENERAL beslag gelegd op de Nederlandse sleepboot TITAN.

Afbeelding
Datum 15 december 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. De beslaglegging van de TITAN staat in verband met de door het stoomschip GENERAL bij het binnenkomen belopen schade, die naar wordt beweerd, werd veroorzaakt, doordat de sleepboot TITAN in het vaarwater lag, zodat de GENERAL genoodzaakt was uit te wijken en daarbij met de kop tussen de remstoel en de wal geraakte.

Afbeelding
Datum 07 januari 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 januari. Op de Nederlandse sleepboot TITAN, die het Duitse stoomschip SMIDT van de Azoren herwaarts heeft gesleept, is beslag gelegd wegens aanvaring met een Elbe-kahn. Door agenten van de TITAN is de nodige borg gesteld op het beslag op te heffen.

Afbeelding
Datum 08 januari 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 januari. Op de Nederlandse sleepboot TITAN, die hier met de Duitse bark SMIDT op sleeptouw van Fayal is aangekomen, werd beslag gelegd door de rederij van een kahn (opm: sleepschip) waarmede zij begin januari 1896, dus een jaar geleden, in aanvaring is geweest. Onmiddellijk werden echter maatregelen genomen om het beslag op te heffen door een voldoende borgstelling en zal de TITAN vermoedelijk morgen de 6e januari van hier naar Nieuwe Diep vertrekken.

Afbeelding
Datum 04 maart 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 2 maart. Het stalen fregatschip De RUYTER, kapt. P.J. Teensma, van Passarouan (opm: Pasuruan) te Barbados binnen, heeft order bekomen voor Delaware.
Het stalen barkschip VAN GALEN, kapt. L. Maars, van Iquique te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Duinkerken, werwaarts het door de Nederlandse sleepboot TITAN, die zich thans te Falmouth bevindt, zal worden gesleept.

Afbeelding
Datum 23 september 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 september. Het Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, van Sundsvall naar Amsterdam, zal van Elseneur (opm: Helsingör), waar het met schade binnen is, naar Amsterdam worden gesleept door de Nederlandse sleepboot TITAN.

Afbeelding
Datum 24 september 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 20 september. Het lek van het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. F.A. Ekamp, is door duikers gevonden en gestopt, zodat het schip de reis kan voortzetten. Volgens bericht uit Londen zal de KOOPHANDEL door de Nederlandse sleepboot TITAN van Elseneur naar Amsterdam worden gesleept.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 oktober. De Nederlandse bark KOOPHANDEL is heden alhier, gesleept door de sleepboot TITAN, van Sundsvall aangekomen.

Afbeelding
Datum 06 januari 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 5 januari. Het in de Eierlandse gronden gestrande schip is de Noorse bark MENTONE, kapt. Waldersen, van Savannah naar Hamburg. Het werd door de sleepboten HERCULES, TITAN en NEPTUNUS vlot gesleept en naar Nieuwediep gesleept. Met uitzondering van de gezagvoerder had de bemanning het schip reeds verlaten en was op Texel geland.

Afbeelding
Datum 16 maart 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 maart. De sleepboot TITAN is naar St. Vincent (opm: Cabo Verde) vertrokken om het stoomschip SLIEDRECHT van daar naar de bestemming te slepen.

Afbeelding
Datum 29 maart 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het Nederlandse stoomschip SLIEDRECHT, van Junin komende, dat de 10e maart met gebroken schroefas te St. Vincent (opm: Cabo Verde) is binnengesleept, vertrok heden van daar naar Hamburg, gesleept door de Nederlandse sleepboot TITAN.

Afbeelding
Datum 17 april 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Het stoomschip SLIEDRECHT, van Junin (opm: Chili) naar Hamburg, passeerde 15 dezer Ouessant, gesleept door de sleepboot TITAN.

Afbeelding
Datum 23 april 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Het stoomschip SLIEDRECHT, gesleept door de TITAN, is gisteren avond te Hamburg aangekomen.

Afbeelding
Datum 28 mei 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 26 mei. Voor het afbrengen van het op 17 januari j.l. op Texel gestrande stoomschip G.R. BOOTH, van Savannah naar hier bestemd, werd aan hulp en bergloon door het Strandamt alhier toegewezen de som van 80.000 mark. De hulp werd verleend door de Nederlandse sleepboten TITAN en HERCULES en enige vissersboten met een gezamenlijke bemanning van 36 koppen. De waarde van schip en lading bedroeg 1.441.000 mark.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 augustus. De reder van het Engelse stoomschip G.R. BOOTH is veroordeeld door het Engelse gerechtshof om aan de Nederlandse sleepboten TITAN en HERCULES, van Amsterdam, 60.000 mark te betalen voor de verleende assistentie, toen het stoomschip bij Terschelling op het strand zat. Door het Strandamt was aan genoemde sleepboten 80.000 mark toegekend, waartegen de reder van de G.R. BOOTH heeft geappelleerd.

Afbeelding
Datum 10 september 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. De Nederlandse sleepboot TITAN is heden van Nieuwe Diep naar Lissabon vertrokken om het aldaar met gebroken schroef binnengebrachte Franse stoomschip ARMENIE van daar naar Havre te slepen.

Afbeelding
Datum 28 oktober 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. Het met schade te Malta binnengebrachte Nederlandse stoomschip TITAN, zal door de sleepboot BLACK COCK van daar herwaarts worden gesleept. De BLACK COCK vertrok 23 dezer van Cardiff naar Malta.

Afbeelding
Datum 22 november 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. De Nederlandse sleepboot TITAN vertrekt heden van hier naar Cadix om het Nederlandse stoomschip JUNO, dat aldaar met gebroken schroefas is binnengesleept, naar Amsterdam te slepen. (opm: zie PGC 241199)

Afbeelding
Datum 24 november 1899
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 22 november. De Nederlandse sleepboot TITAN is heden van Nieuwe Diep naar Cadix vertrokken om het Nederlandse stoomschip JUNO van daar naar Amsterdam te slepen.

Afbeelding
Datum 30 november 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 november. De sleepboot TITAN is gisteren van Nieuwediep te Cadix aangekomen en vertrekt heden van daar met het stoomschip JUNO op sleeptouw.

Afbeelding
Datum 28 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 26 januari. Nadat de 24e ’s morgens bericht was ontvangen dat in de Terschellinger gronden een stoomboot was gestrand, werd de bootsman order gegeven met de reddingsboot van station Terschelling naar de plaats des onheils te vertrekken, waaraan zo spoedig doenlijk gevolg werd gegeven. Na een aanvankelijk moeilijke tocht om door de branding te geraken, bereikte zij het gestrande schip, dat bleek de Deense stoomboot LIVADIA te zijn, geladen met koloniale waren; vooral suiker van Bremen naar Amerika. Het weer was toen goed, de sleepboten TITAN en NEPTUNUS lagen op zijde, zodat de bemanning van de LIVADIA het schip niet wilden verlaten en de reddingsboot, na een doelloze tocht, terugkeerde. Het weer, dat aanvankelijk best was, werd in de avond buiige met veel regen. In de voornacht schoot de wind uit en nam gaandeweg in hevigheid toe, zodat het weldra een vliegende storm werd. Nu werd de toestand van de LIVADIA en het volk dat er zich op bevond gaandeweg minder. Toen in de avond van de 24e het weer goed was, ging het grootste gedeelte van de bemanning van de NEPTUNUS en ook enigen van de TITAN op het gestrande schip over om daar hulp te verlenen, daar voor zover men kon zien, het schip en zijn machine nog in volmaakte orde was. De NEPTUNUS die al de kleren van het gestrande scheepsvolk had overgenomen, bracht de 25e twee man van de equipage, zijnde de derde machinist en jongen te Terschelling. Het stormweer bleef aanhouden, de stoomboot geraakte toch bij vloeiend water, zonder assistentie vlot en stoomde aanvankelijk flink voort, doch de stroom kreeg haar te pakken en dreef haar tegen de wal in het oude Oostgat. Aanhoudend gaf zij noodseinen, ten teken dat hulp werd verlangd. De sleepboot NEPTUNUS, die hier twee man en bagage had aangebracht, kwam spoedig terug in de hoop, de LIVADIA te zullen bereiken en het volk dat er zich op bevond, over te nemen. De reis was vruchteloos, daar ze door de felle branding die er heerste het doel niet kon naderen en tegen de middag weer in de haven kwam. Inmiddels was besloten dat de reddingsboot van West-Terschelling nogmaals zou beproeven het schip te naderen, terwijl door de plaatselijke reddingscommissie ook de boot van het station Midsland werd ontboden. In de namiddag eerst poogden beide boten, bij onstuimige zee, onderscheidene malen het schip te naderen, doch werden telkens door de hevige branding teruggeslagen. Zo werd het gaandeweg donker en moest men de poging tot redding staken. De reddingsboten werden naar het duin gebracht, daar men het plan had de volgende morgen opnieuw de redding te beproeven. Nu werd het weer langzamerhand bedaarder en hoopte men dat het volk het op het wrak van de LIVADIA zou kunnen uithouden. Was nu besloten dat de reddingsboten in de vroege morgen van heden zouden uitgaan, ook de sleepboot NEPTUNUS zou in de vroegte met twee boten van het loodswezen, bemand door loodsen, vertrekken. De NEPTUNUS was spoedig op de plaats des onheils, dank zij het meer effen water en de loodsen hadden het geluk in zes tochten 41 man van het gestrande schip op de NEPTUNUS over te brengen, die allen hier in veilige haven bracht. Van de 41 man waren er 23 van de bemanning van de LIVADIA, 13 Terschellingers en 5 Nieuwediepers. Komt de loodsen een woord van dank toe, voor de menslievende daad die zij verricht hebben, ook de bemanning van de reddingsboten van West-Terschelling en Midsland mogen op onze dank bogen voor hun pogingen tot redding van de schipbreukelingen. De LIVADIA is gebroken en zal totaal weg zijn. Tot lossing van enige inhoud liggen vaartuigen langszijde.

Afbeelding
Datum 23 februari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het flottiellevaartuig ASSAHAN en het opnemingsvaartuig VAN DOORN zijn bestemd voor de dienst in Oost-Indië en zullen zo spoedig mogelijk derwaarts worden overgebracht.
Hr.Ms. pantserdekschip EVERTSEN wordt in het laatst van maart voor de zomer-oefeningen in de maritieme directie te Willemsoord in dienst gesteld.
Het pantserdekschip NOORD-BRABANT heeft, gesleept door deTITAN, ten gevolge van de storm der laatste dagen, eerst hedenochtend te 9 uur de reis naar Den Helder aanvaard.

Afbeelding
Datum 01 maart 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het pantserschip GELDERLAND, van de Nederlandse marine, vertrok heden van het Etablissement Fijenoord, door de sleepboot TITAN gesleept, naar Nieuwediep.

Afbeelding
Datum 31 maart 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Lizard, 29 maart. Hedenmiddag passeerde hier de Nederlandse sleepboot TITAN om de Oost, met een masteloze schoener op sleeptouw, waarschijnlijk van Penzance. (vermoedelijk de schoener HOOGEZAND I)(opm: de HOOGEZAND I was een schoener-brik).

Afbeelding
Datum 18 mei 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 mei. De schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, de 1e april van Penzance hier masteloos aangekomen, gesleept door de sleepboot TITAN, is thans van nieuwe rondhouten, tuig, enz. voorzien. Het schip zal naar Methil vertrekken om daar steenkolen te laden voor Ornskoldsvik, van waar het reeds is terugbevracht naar Groningen.

Afbeelding
Datum 01 oktober 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Over de stranding en de redding der bemanning van het donderdagavond bij Callantsoog gestrande Engelse stoomschip EUROPEAN (opm: zie NRC 290900) verneemt het Handelsblad het volgende:
Het schip liep ‘s avonds tussen 8.30 uur en 9 uur op de buitenste bank aan de grond. Het was stormachtig weer uit het zuidwesten, dik van regen. De zee was buitengewoon moeilijk, waardoor de boot het reeds terstond na de stranding zwaar te verantwoorden had. Voortdurend werd het door de branding hevig bestookt en door de zware stortzeeën belopen, waardoor het dan ook zeer kort duurde of het stootte zwaar lek, eerst in de machinekamer, later ook op andere plaatsen. Het water stroomde nu met geweld naar binnen en vulde dra het schip geheel. De equipage werd hierdoor genoodzaakt het want in te vluchten. De toestand der schipbreukelingen was nu allerhachelijkst; wanneer de oude mast, waar allen zich aan hadden toevertrouwd, onder de kracht van wind en golven bezweek, zou niemand hunner gespaard blijven. Met dit bewustzijn, de dood voor ogen, hieven die in grote nood verkerende mensen een merg en been doordringend gehuil aan, dat ver over land weerklonk.
Te Callantsoog had men intussen niet stil gezeten. De reddingsboot werd te water gebracht en naar het schip afgezonden, maar zij werd teruggeslagen, telkens en telkens weer als de poging werd herhaald. De boot en de roeiers waren niet tegen de machtige elementen opgewassen. Ook het vuurpijltoestel werd te voorschijn gehaald, maar het schip zat te ver uit de wal om daarvan succes te kunnen verwachten. En intussen hield het geschrei aan boord aan, werd het heviger naarmate de positie van schip en opvarenden ongunstiger werd. Er werd naar het Nieuwediep geseind om assistentie: de sleepboot TITAN vertrok van daar zo spoedig mogelijk met de bemande Helderse reddingsvlet op sleeptouw naar de strandingsplaats, om de redding van de zeezijde te beproeven. en men slaagde daarin gelukkig boven verwachting. Na een moeilijke en gevaarlijke tocht door de branding kwam de vlet bij het schip en konden de 13 in nood verkerende Engelse zeelui gelukkig worden gered. De eerste stuurman was een paar uur te voren over boord geslagen en verdronken. De schipbreukelingen werden op de TITAN overgezet en behouden te Nieuwediep aangebracht.
De reddingsvlet, waarmede deze redding werd volbracht was bemand door 13 Helderse vletterlieden, nl. Th. Rijkers, schipper, A. Smit, J. de Jong, J. Bijl, P. Bruijn, K. Bijl, T. Aarsen, R. Smit, P. Mangel, C.P. de Vries, W. van Dok, J. Mangel, C. Elsendoorn, roeiers.

Afbeelding
Datum 23 januari 1902
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het stoomschip OFFENBACH is op 22 januari vlot gesleept door de sleepboten TITAN, CYCLOP, HERCULES en SIMSON en om 5 uur te IJmuiden binnen gebracht. Het schip is vandaag te Amsterdam aangekomen.

Afbeelding
Datum 18 maart 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. De Nederlandse sleepboot TITAN vertrok gisteren van Nieuwediep naar Madeira om het aldaar met schade binnengelopen Nederlandse stoomschip CONSTANCE vandaar naar Lissabon te slepen. (opm: zie DS 100302)

Afbeelding
Datum 25 maart 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Het Nederlandse s.s. CONSTANCE vertrok heden van Madeira naar Lissabon, gesleept door de Nederlandse sleepboot TITAN. (opm: zie DS 100302)

Afbeelding
Datum 29 maart 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 maart. De CONSTANCE arriveerde hedenochtend te Lissabon van Funchal, gesleept door de TITAN.

Afbeelding
Datum 11 april 1902
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

De HILLECHIENA HELENA is op 11 april aangekomen te Nieuwediep voor sloop (opm: zie DS 280302), gesleept door de sleepboot TITAN. De sleep was op 10 april vertrokken van Delfzijl.

Afbeelding
Datum 04 juni 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De kanonneerboor Hr.Ms. BULGIA zit aan de grond op de binnenrug van Kaap- en Molengat en is door de sleepboot TITAN vlotgetrokken.

Afbeelding
Datum 18 november 1902
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 november. Het in dit jaar nieuw gebouwd Engels stoomschip IRISBROOK, kapitein Donald Kerr, metende 5000 m³ netto, gisteren nabij Terschelling N.N.W. van de Brandaris gestrand, op reis van Pensacola naar hier met een lading balken, waar het 12 uur heeft gezeten, doch weder vlot gebracht door de vijf Amsterdamse sleepboten: TITAN, NEPTUNUS, CYCLOP, HERCULES en SIMSON, is hier hedenmiddag aangekomen. Om het vlot komen te bevorderen zijn ruim 300 balken van de deklast geworpen.

Afbeelding
Datum 22 maart 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 maart: aangekomen de TROMP, van Duinkerken, gesleept door de sleepboot TITAN.

Afbeelding
Datum 06 november 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 november. Door de Nederlandse sleepboot TITAN is het Engelse s.s. DALEGARTH, dat op de reis van Smyrna naar Bristol nabij Gibraltar gestrand was, af- en behouden aldaar binnengebracht.

Afbeelding
Datum 09 januari 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 januari. De waterstand was hedenmorgen beduidend minder dan gisterenavond, zodat geen beweging in de SOESTDIJK is geweest. Er zijn drie ankers uitgebracht. Voldoende lichterruimte ligt hier gereed om met lossen te beginnen zodra de rolling iets minder is. Ten gevolge van de sterke zuid-westen wind liep er nogal wat deining. Gevaar is er niet. De sleepboten TITAN en WODAN liggen in de nabijheid gereed om zo nodig en indien er kans op succes bestaat, dadelijk te kunnen voorspannen. Met het avondgetijde hebben de sleepboten WODAN en LAUWERZEE getrokken, doch zonder succes.

Afbeelding
Datum 21 december 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 december. Heden is alhier van Nieuwediep aangekomen de sleepboot TITAN met op sleeptouw de onderzeese torpedoboot LUCTOR ET EMERGO.

Afbeelding
Datum 04 oktober 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 oktober. Het stoomschip GEORGIAN is hedenmorgen, gesleept door de sleepboot TITAN, naar Amsterdam vertrokken en dezelfde dag te IJmuiden binnengekomen.

Afbeelding
Datum 13 september 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 september. In de Noordergronden zit een bark, vermoedelijk met hout. Sleepboten zijn ter assistentie er heen vertrokken. De sleepboot TITAN is van IJmuiden vertrokken ter assistentie van het in de Noordergronden gestrande schip.

Afbeelding
Datum 05 november 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 november. De stoomtrawler BRUINVISCH van de Maatschappij Doggersbank is hedennacht binnen de pieren op het Noorderhoofd gevaren. De sleepboten TITAN en CYCLOP hebben hedenmorgen vergeefs getrokken, doch hedenmiddag met wassend water is de BRUINVISCH voor de sleepboten VISCHPLOEG, VISSCHERSHAVEN en ADMIRAAL DE RUYTER vlotgesleept.

Afbeelding
Datum 17 april 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 april. De alhier binnengelopen sleepboot TITAN is in Port Talbot met een stoomschip in aanvaring geweest, waardoor de voorste mast van de TITAN gebroken werd en er meerdere lichte schade belopen werd.

Afbeelding
Datum 21 juli 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 20 juli. Heden kwam alhier binnen het Engelse fregat BRAMBLETY, gesleept door de sleepboten TITAN en VENUS, bestemd naar Slikkerveer om aldaar gesloopt te worden.

Afbeelding
Datum 02 september 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 september. Het Russische stoomschip AMUR is met zware slagzij, machineschade en gedeeltelijk geworpen lading door het stoomschip ANTARES vanaf Haaks vuurschip naar hier gesleept. De sleepboten TITAN en CYCLOP brachten het stoomschip vervolgens binnen. Het stoomschip ANTARES is als bijlegger hier binnengekomen wegens gebrek aan kolen.

Afbeelding
Datum 08 december 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 december. Aan boord van de Nederlandse sleepboot TITAN, die bij het afbrengen van het nabij Terschelling gestrande Russische stoomschip LUCY behulpzaam was, is een ernstig ongeluk gebeurd. Bij het slepen zijn de bolders, waaraan de sleeptros bevestigd was, gebroken, waardoor één der opvarenden (de kok) is gedood en één (een stoker) gewond werd. De TITAN is alhier teruggekeerd. (opm: de LUCY werd later op 11 dec. vlotgebracht en binnengesleept)

Afbeelding
Datum 28 februari 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 februari. Gisteravond 10 uur is het schip HANS door 5 sleepboten vlot gesleept. De TITAN en HERCULES slepen het naar Nieuwediep. Van het schip dat bodemschade heeft en 8 duim water per uur maakt, zijn de reddingboten weggeslagen.

Afbeelding
Datum 11 november 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 november. Men heeft heden getracht ankers op staaldraden uit te zetten op de SOLO. Het bergingsvaartuig STIER en de sleepboten DONAU en TITAN zijn hiermee de gehele dag bezig geweest, doch door de nog steeds onstuimige zee mislukten alle pogingen. Met het lossen van de lading gaat men nog steeds voort. De positie van het schip is onveranderd.

Afbeelding
Datum 15 februari 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 februari. Het uitgaande stoomschip BATAVIER III is tijdens dikke mist even beneden deze plaats aan de zuidwal op de strekdam gelopen. De sleepboten TITAN en FRAM zijn besteld om hedenavond te trekken. Een gedeelte van de passagiers is per sleepboot naar Maassluis en vandaar per spoor verder naar Hoek van Holland vertrokken om vervolgens met de Harwichboot de reis te voltooien. Een ander gedeelte is aan boord gebleven. Het schip is over de dam heengevaren en zit alleen nog met het achterschip vast, maakt geen water en heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen. De kapitein denkt hedennacht wanneer hij, door sleepboten geassisteerd, is vlot gekomen de reis verder door te zetten.
- Volgens een nader bericht zijn de sleepboten TITAN en FRAM er in geslaagd het stoomschip BATAVIER III vlot te slepen. Het stoomschip is daarna naar zee vertrokken.

Afbeelding
Datum 13 september 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 september. De sleepboten TITAN, HERCULES en CYCLOP zijn er tot heden niet in geslaagd de ELVE vlot te slepen. Wegens de lagere waterstand wordt dit steeds moeilijker. Door de N.V. Sleepdienst Vischploeg is aangenomen twee ankers op het schip uit te brengen.

Afbeelding
Datum 26 oktober 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 oktober. Nabij Egmond is een stoomschip gestrand. De sleepboten TITAN en HERCULES vertrekken ter assistentie.

Afbeelding
Datum 24 februari 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 februari. Het met defecte machines uit zee teruggekeerde stoomschip BESTEVAER is door de sleepboten TITAN en VESTA naar Rotterdam opgesleept.

Afbeelding
Datum 20 maart 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 maart. Het stoomschip GLAUCUS is vlot gesleept door de sleepboten ATLAS, TITAN en CYCLOOP.

Afbeelding
Datum 16 april 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 april. De Nederlandse zeesleepboot TITAN is alhier aangekomen om nieuwe ketels in te nemen bij de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’.

Afbeelding
Datum 25 juni 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 juni. Het nieuwe Soerabaja-droogdok vertrok heden van hier naar Soerabaja, gesleept door de sleepboten ATLAS, TITAN en SIMSON, de laatste alleen tot het einde van het Engels Kanaal.

Afbeelding
Datum 18 juli 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Volgens bij de Sleepdienstrederij Zur Mühlen ontvangen telegram is de sleepboot TITAN heden te Algiers aangekomen om kolen in te nemen. Wat het dok betreft is alles wel.

Afbeelding
Datum 07 augustus 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. De Nederlandse sleepboten ATLAS en TITAN met het Soerabaja- droogdok arriveerden 5 augustus te Port Said.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 augustus. De Nederlandse sleepboten ATLAS en TITAN, met het Soerabaja-droogdok op sleeptouw van Nieuwediep naar Java, passeerden 27 augustus Perim.

Afbeelding
Datum 01 september 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. Het Soerabaja-droogdok, gesleept door de sleepboten ATLAS en TITAN, is 29 augustus te Aden gearriveerd. Alles wel.

Afbeelding
Datum 19 september 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 september. Het Soerabaja droogdok, van Amsterdam naar Soerabaja gesleept door de Nederlandse sleepboten ATLAS en TITAN, heeft heden de reis van Aden naar Soerabaja voortgezet.

Afbeelding
Datum 07 oktober 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 oktober. De Stoomboot Reederij voor het Slepen van Schepen enz. te Amsterdam deelt ons mee, dat volgens een bij haar ingekomen telegram van de sleepboot ATLAS, via het stoomschip KANSAS van Aden ontvangen, het droogdok SOERABAJA op sleeptouw van de ATLAS en TITAN zich op de 3e oktober op 11º02’ NB en 61º50’OL bevond. Alles wel.

Afbeelding
Datum 01 november 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. Volgens door de rederij Zur Mühlen ontvangen telegram is de sleepboot ATLAS, die met de sleepboot TITAN het Soerabaja droogdok op sleeptouw had, hedenmorgen te Sabang aangekomen en zal zij, na kolen te hebben ingenomen, hedennamiddag weer vertrekken. Alles wel.

Afbeelding
Datum 21 november 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 november. Men seinde ons uit Londen, dat het Gouvernement droogdok SOERABAJA gisteren van Amsterdam ter bestemming is aangekomen. Zo als bekend verliet dit dok (groot 14.000 ton hefvermogen) de 23e juni ll. gesleept door de Nederlandse sleepboot ATLAS, 1.500 ipk en TITAN 1.000 ipk, van de Stoombootrederij voor het Slepen van Schepen enz. te Amsterdam de rede van Texel. Na een voorspoedige reis te Aden aangekomen moest het konvooi daar ongeveer 3 weken wachten totdat de moesson voorbij was. Nadat de reis was voortgezet werden afwisselende omstandigheden ondervonden, onder meer heeft het konvooi last gehad van harde winden en sterke stromingen die de voortgang zeer belemmerde. Met inspanning, waakzaamheid en voorzichtigheid is de reis tot een goed einde gebracht. De beide bovengenoemde sleepboten waren voor de lange reis speciaal ingericht, en wel de ATLAS is, buiten een krachtig zoeklicht, pompen, duikers met de nodige toestellen, die zich ook op de TITAN bevinden, voorzien van een inrichting voor de draadloze telegrafie. Verder zij nog als een bijzonderheid meegedeeld dat dit het grootste dok is, dat ooit over zo’n grote afstand (9.200 mijlen) werd gesleept.

Afbeelding
Datum 28 januari 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Stellendam, 27 januari. Het gestrande stoomschip ARMENIA is ruim 200 meter naar binnen gekomen en gedraaid met de kop om de west. In het lichterschip Buffel, van de Nieuwe Bergingsmaatschappij te Maassluis, is ruim 100 last gelost. Hedenmiddag bij hoge vloed hebben de sleepboten ATLAS, DONAU, TITAN en de Engelse sleepboot gemerkt FH 126 getrokken. Het stoomschip is een weinig vooruitgegaan, doch naderhand in oude positie teruggekeerd. Er wordt thans overboord gelost.

Afbeelding
Datum 15 december 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 14 december. Verkochte sleepboot SCHELDE vertrok 5 december met de eveneens verkochte sleepbootjes OSCAR en JOHAN naar Gotenburg, tegelijk met de sleepboot TITAN, die het sleepbootje ATLAS sleepte. Nu wordt gemeld dat de sleepboot SCHELDE met 4 sleepboten naar Cuxhaven is opgebracht. Hoogstwaarschijnlijk zijn beide sleeptreinen bij elkaar gebleven en tegelijk opgebracht.

Afbeelding
Datum 06 januari 1916
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De Nederlandse grote scheepvaart in 1916.
Deel I. De algemene toestand van de wereldscheepvaart stond gedurende het afgelopen jaar, evenals in 1915, onder de invloed van de vele afwisselende omstandigheden, die zich ten gevolge van de Europese oorlog en van de door de oorlogvoerende mogendheden op economisch en militair gebied achtereenvolgens genomen maatregelen voor aanval en verdediging voordeden. Het uit de markt blijven van de handelsvloten van de centrale mogendheden en de opeising van verreweg het grootste deel van de geallieerde vloten voor oorlogsdoeleinden verminderden zodanig de scheepsruimte op de wereldzeeën, dat er voortdurend een grote wanverhouding bestond tussen vraag naar en aanbod van ruimte, een wanverhouding, nog toenemend door de voortdurende torpederingen (volgens officiële verklaring uit Berlijn voor de handelsvloten van de geallieerde mogendheden alleen sedert het begin van de oorlog tot einde november jl. een scheepsruimte vertegenwoordigend van 3.636.500 ton) en welke verliezen door de allengs moeilijker geworden toestanden aan de scheepbouwwerven niet in gelijke mate door nieuw-aanbouw konden worden aangevuld. Bovengenoemde omstandigheden waren oorzaak, dat de neutrale scheepvaart in de wereldhavens het meest op de voorgrond trad en de internationale markt beheerste. Meer nog dan 1915 was 1916 een veelbewogen jaar voor de scheepvaart. Tegenover de bovengenoemde voordelen stonden de verdere talrijke eisen, door de oorlogvoerende mogendheden in de loop van het jaar gesteld, de belemmeringen en beslommeringen, die daarvan het gevolg waren en de gevaren waaraan het bedrijf was blootgesteld. Ook de Nederlandsche scheepvaartwereld heeft daarvan ruimschoots haar aandeel gehad. In januari en februari vooral liepen herhaaldelijk Nederlandse schepen op mijnen. Voor een deel konden deze schepen echter met meer of minder schade nog in veilige haven worden gebracht. De meeste rampen hadden plaats op de hoogte van de Galloper bank. Somberder werd nog de toestand in de aanvang van de tweede helft van maart ten gevolge van de torpedering van het stoomschip TUBANTIA, van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, in de nacht van 15 op 16 maart, de 18e gevolgd door die van het stoomschip PALEMBANG van de Rotterd. Lloyd. Door deze beide tegenover een neutrale natie gepleegde misdrijven, van wie de dader officieel onbekend bleef, bleek de veiligheid ter zee ook voor neutrale schepen ernstig te zijn verminderd en dreigde, evenals in aug. 1914, de scheepvaart van en naar Nederland te zullen worden stopgezet. Vooral de torpedering van de TUBANTIA, de trots van de Nederlandse koopvaardijvloot wekte grote verontwaardiging bij het Nederlandse volk. Wij zullen thans over het verloop van deze zaak, de lezers van het Handelsblad waarlijk voldoende bekend, niets meer zeggen. Het pleit moet nu toch eenmaal na afloop van de oorlog worden beslist door de uitspraak van een gemengde commissie.
Onder de indruk van die gebeurtenissen maakten de rederijen bezwaar haar eigendommen aan de bestaande gevaren ter zee te wagen en de zeevarenden van alle rangen achtten het levensgevaar te groot om onbeschermd de Noordzee over te steken. Het gevolg was, dat na gehouden conferenties van vertegenwoordigers van zeelieden-verenigingen met de Regering, het vertrek van verscheidene schepen van Nederland werd vertraagd en beurtvaarten op Engeland tijdelijk werden stopgezet. De Stoomvaart Maatschappij Nederland, Rotterdamsche Lloyd en Koninklijke Hollandsche Lloyd namen onmiddellijk na de torpedering van bovengenoemde stoomschepen het besluit geen verdere afvaarten te doen plaats hebben alvorens nadere berichten omtrent de bedoeling van de Duitse regering ten opzichte van neutrale schepen zouden zijn ingekomen. Nadat echter in de zitting van de Duitse Rijksdag van 5 april het besluit was afgekondigd, dat neutrale schepen door de Duitse onderzeeërs zouden worden geëerbiedigd, werden op 12 april de uitgaande vrachtdiensten heropend. De Holland Amerika Lijn had de grote Nederlandse sleepboot THAMES afgehuurd, teneinde, uitgerust met een grote hoeveelheid reddingmateriaal en draadloze telegrafie-installatie, hare uitgaande boten te begeleiden tot het Kentish Knock vuurschip en haar thuis varende stoomschepen van dit vuurschip naar de Nederlandse kust. Door de Regering was, teneinde de gevaren voor het varen naar Het Kanaal te verminderen, op 1 april de sleepboot ATLAS, voorzien van een installatie voor draadloze telegrafie, bij de Noord Hinder gestationeerd, om bij mogelijke ongevallen hulp te verlenen. Voorts werden eenmaal per dag de schepen, die zich daarvoor kwamen aanmelden, tussen de Noord Hinder en de Engelse territoriale wateren door de sleepboten-mijnenlichters TITAN en SIMSON voorafgegaan. De Regering nam daarmee echter generlei verantwoordelijkheid op zich; was daarentegen van oordeel, dat de vaart om Noord-Schotland en Ierland veel minder gevaarlijk was dan die door Het Kanaal. Niettegenstaande het tijdverlies en de belangrijke extra kosten, aan die route verbonden, lieten zowel de Stoomvaart Mij. Nederland als de Rotterdamsche Lloyd elk een thuiskomend stoomschip 28 maart van Plymouth de reis om de Noord voortzetten. Uitgaande vertrokken 12 april van de Stoomvaart Mij. Nederland drie vrachtboten om de Noord. De Kon. Hollandsche Lloyd heropende dezelfde dag de vrachtdienst op Zuid-Amerika, aanvankelijk nog door Het Kanaal. Sedert wordt door de meeste Nederlandse rederijen aan de route om de Noord de voorkeur gegeven. Van de maatregelen tot beveiliging door begeleiding tussen de Noord Hinder en de Galloperbank werd door de scheepvaart echter weinig gebruik gemaakt, zodat de Regering deze dienst eind april ophief. Nadat enige weken de diensten op Nederlands-Indië door vrachtboten waren waargenomen, het passagiersvervoer derwaarts derhalve geheel stil had gestaan, vertrokken op 3 mei vier mailboten, twee van de Mij. Nederland en twee van de Rotterdamsche Lloyd (een van de Rotterd. Lloyd via het Suez kanaal, de drie andere via de Kaap) om Noord-Schotland met een zeer groot aantal passagiers, en wel nadat door de Regering met de rederijen een overeenkomst was tot stand gekomen tot deelneming in het molestrisico van de Oost-Ind. mailschepen. Echter bleef het risico voor de rederijen nog van dien aard, dat de directies besloten haar grote, kostbare mailboten op te leggen, daar zij deze tot de bestaande voorwaarden en met het oog op de verwachte commerciële eisen na afloop van de oorlog niet aan de gevaren op de Noordzee wensten te wagen. Voor de scheepvaart in 't algemeen begonnen die gevaren eerst merkbaar te verminderen na het antwoord van de Duitse regering van 4 mei op de bekende Amerikaanse nota van 20 april, waarin Duitsland afstand deed van de „rücksichtslosen" duikbotenoorlog en er in toestemde, dat de Duitse duikbootcommandanten zich voortaan zouden houden aan de internationale regels van het Volkenrecht betreffende het aanhouden, onderzoeken en vernietigen van handelsvloten, volgens welke regels geen koopvaardijschepen zonder waarschuwing in de grond mogen worden geboord, tenzij deze trachten zich te verzetten of te vluchten, terwijl aan de opvarenden gelegenheid moet worden gegeven zich te redden. De Kon. Holl. Lloyd hervatte op 24 mei het passagiersvervoer naar Zuid-Amerika. Na enige maanden van betrekkelijke kalmte werd de Nederlandse scheepvaartwereld op 7 oktober weer opgeschrikt door de torpedering o.a. van het grotendeels met regeringsgraan beladen stoomschip BLOMMERSDIJK van de Holland Amerika Lijn, drie mijlen buiten het Nantucket-vuurschip. Met de verschijning van een Duitse onderzeeër aan de Amerikaanse kust vreesde men, dat een nieuwe periode zou worden geopend in de Duitse duikbotenoorlog. Scheepvaartwaarden ondergingen belangrijke dalingen, doch na een geruststellende verklaring van de Duitse regering konden deze zich binnen enige dagen krachtig herstellen. De Duitse duikboot verdween even spoedig van de Amerikaanse kust als zij onverwachts gekomen was. En de Duitse regering erkende de onwettigheid van de torpedering door de rederij van de BLOMMERSDIJK vergoeding van de schade voor verlies van het schip te verzekeren en de Nederlandse regering de lading graan te vergoeden. (wordt vervolgd).

Afbeelding
Datum 18 oktober 1916
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. De sleepboot TITAN, van de Sleepdienst Zur Mühlen, wordt thans te IJmuiden gedeeltelijk verbouwd, teneinde als stoomkorder in de vaart te worden gebracht. Met zijn 1.000 pk zal dit vaartuig zeker wel de sterkste korder zijn, welke op de Noordzee gaat vissen.

Afbeelding
Datum 31 oktober 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 oktober. De tot stoomkorder omgebouwde sleepboot TITAN, van de sleepdienst Zur Mühlen, waarover wij eerder berichten, is thans hier aangekomen om verder voor de visserij te worden gereed gemaakt. Het schip is in het Nederlandse visserij-register ingeschreven met het nummer IJM-200.

Afbeelding
Datum 15 maart 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 maart. De sleepboot TITAN, van de sleepdienst Zur Mühlen te Amsterdam, welke onlangs voor de visserij werd ingericht en het bedrijf als stoomtrawler uitoefende, heeft thans weer de visserij beëindigd omdat het schip voor lange tijd aan de Regering werd verhuurd.

Afbeelding
Datum 17 juli 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 15 juli. Het Duitse stoomschip MAGDALENA BLUMENTHAL, gisteravond van Rotterdam vertrokken, is tussen Zandvoort en IJmuiden gestrand. Het schip is geladen. Reeds vroeg zondagmorgen vertrokken de sleepboten van IJmuiden ter assistentie; terugkerende kleine sleepboten rapporteren, dat de sleepboot CYCLOOP van IJmuiden aan het vaartuig was vastgemaakt en dat er beweging in het schip was. Te vijf uur 's middags keerde de CYCLOOP te IJmuiden terug; het was niet gelukt het stoomschip vlot te brengen. Meerdere sleepboten van de firma Zur Mühlen waren gerekwireerd om ‘s avonds bij hoog water nogmaals te proberen het schip vlot te krijgen, waartoe de CYCLOOP en de TITAN pogingen zouden doen. De MAGDALENA BLUMENTHAL, geladen met cokes, was met andere schepen gelijktijdig van Rotterdam vertrokken en tegen vijf uur op het strand gelopen. De toestand is niet hachelijk en men hoopt schip en lading te kunnen bergen. Uit Zandvoort wordt gemeld: Een vrachtboot, vermoedelijk de MAGDALENA BLUMENTHAL, liep vanmiddag vier uur op de vierde bank tegenover Zuideinde badplaats, zat aanvankelijk met de kop in ZW richting later in bijna NW. Drie sleepboten uit IJmuiden kwamen ter assistentie. Twee van de sleepboten zijn teruggekeerd. Vrachtboot beproeft steeds met eigen kracht los te komen, doch de kans vermindert sinds hoogste waterstand voorbij is. Thans half twee geeft de vrachtboot , seinen aan de kustwacht en maakt aanstalten een sloep in zee te laten. Een van de lege sloepen sloeg reeds weg. De vrachtboot ligt hoog op de bank, soms slaan de zeeën er over.
16 juli. De sleepboot Titan is er bij kalme zee in geslaagd bij de MAGDALENA BLUMENTHAL te komen.

Afbeelding
Datum 18 juli 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 juli. Het is de sleepboten CYCLOP en TITAN ondanks hun pogingen nog niet mogen gelukken het nabij Zandvoort gestrande stoomschip MAGDALENA BLUMENTHAL in vlot water te brengen. Het stoomschip is thans hoger op het strand geworpen, zodat de berging aanmerkelijk moeilijker is geworden. Van de lading spoelt een deel van de deklast cokes aan het strand. Vermoedelijk zal wel een gedeelte van de lading gelost moeten worden alvorens het schip met een hoog tij water te kunnen vlot brengen. Beide sleepboten blijven in de nabijheid. Het stoomschip maakt geen water.

Afbeelding
Datum 26 juli 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De NORDERNEY.
Men meldt uit Nieuwediep aan het Hbl.: Het stoomschip NORDERNEY is door de sleepboot TITAN tot achter in de haven gesleept en aan de grond gezet. Men zal een gedeelte van de lading steenkolen lichten en hoopt dan het gat te kunnen dichten. Het Duitse stoomschip MERCUR heeft de reis voortgezet om de Noord.

Afbeelding
Datum 30 juli 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

BATAVIER II en ZEEMEEUW.
De 11e september van het vorige jaar werd het motorschip ZEEMEEUW van de Overzeesche Vrachtvaart Maatschappij, directie Vermeer & Van den Arend, metende bruto 399 ton, op reis van hier naar Londen door de Duitsers naar Zeebrugge opgebracht en een gelijk lot trof de 24e d.a.v. het stoomschip BATAVIER II van de firma Wm.H. Müller & Co., metende bruto 1.328 ton en eveneens naar Londen op reis. Beide schepen werden prijs verklaard en voeren met Duitse bemanningen vrijdagmiddag langs Texel, op weg naar Duitsland. Toen zij werden aangehouden door de Engelse onderzeeër E-55. De Engelsen plaatsten een prijsbemanning aan boord, ten einde ze op te brengen. Waarschijnlijk had de aanhouding plaats in het territoriale gebied en zodra dit te Den Helder bekend werd, vertrokken onze torpedoboten vandaar. Bij hun nadering werden de prijsbemanningen terug genomen. De BATAVIER II zonk spoedig daarop, vermoedelijk doordat de Engelsen de kranen en kleppen van het schip hadden opengezet. Men zegt dat een deel van de bemanning door de Engelse duikboot is overgenomen. De ZEEMEEUW is op sleeptouw genomen door de Nederlandse sleepboot ASSISTENT en op verzoek om assistentie van deze is de sleepboot TITAN van Nieuwediep vertrokken. De Nederlandse torpedoboten, die naar Nieuwediep stoomden, zijn weer zeewaarts vertrokken. Waarschijnlijk heeft een van de torpedoboten de bemanning van de ZEEMEEUW aan boord. Volgens de Scheepvaart is de bemanning van de BATAVIER II op Texel geland en is de aanval van de Engelse zeeboot zeer waarschijnlijk buiten de territoriale wateren geschied. Immers er is reeds vroeger op gewezen, dat zowel bij Texel als bij Terschelling wegens het gevaar van onze kust de territoriale wateren niet kunnen worden gehouden.

Afbeelding
Datum 30 juli 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

BATAVIER II en ZEEMEEUW.
Nader seint men ons uit Nieuwediep, dat de BATAVIER II de ZEEMEEUW.
op sleeptouw had, toen beide schepen — zie elders in dit blad — door de Engelse onderzeeër werden aangehouden. Bij het waarschuwingsschot van de onderzeeër verlieten de bemanningen de schepen en landden op Texel. De BATAVIER II ligt geheel op zee onder water. Alleen de kimkielen steken boven water uit.
Aan het Hbl. wordt geseind, dat de sleepboten ASSISTENT en TITAN met de ZEEMEEUW op sleeptouw, vanmorgen halfacht Den Helder binnenkwamen en dat het schip, dat geheel onbeschadigd is, naar de binnenhaven werd gebracht. Van vissers, die zich aan boord bevonden, vernam de correspondent dat vissers uit Den Helder getracht hadden aan boord van de verlaten BATAVIER II te komen, ten einde te trachten het zinkende schip op strand te zetten, met het oog op eventuele berging. Het werd hun echter verboden. Ook was dit het geval met de voor anker liggende, eveneens geheel verlaten ZEEMEEUW. Echter trokken de vletterlui zich in dit geval van het verbod niet veel aan en gingen zij toch aan boord. Eerst waren het een man of 15, later zeker wel 35 à 40. Nadat men tevergeefs getracht had de motor op gang te krijgen (de machine was naar alle waarschijnlijkheid niet meer geheel intact) werd met de rederij Zur Mühlen een overeenkomst getroffen, waarbij de vissers, die het vaartuig in bezit genomen hadden, zouden delen in het bergloon.

Afbeelding
Datum 14 januari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

Verkochte schepen. Nieuwediep, 10 januari. De sleepboten ATLAS, SIMSON en TITAN van de Sleepdienst Gebr. Zur Mühlen te Nieuwediep en IJmuiden, zijn verkocht aan de rederij de Internationale Sleepdienst te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 31 januari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Gisteren liep met goed gevolg te water van de Scheepswerf Jonker & Stans te Hendrik-Ido-Ambacht het stalen casco van de zeesleepboot JACOB VAN HEEMSKERCK, in aanbouw voor de N.V. Bureau Wijsmuller, Scheepvaart-, Transport- & Zeesleepvaart Maatschappij te 's-Gravenhage. De voornaamste afmetingen van deze boot zijn: lengte over alles 40,60 m., lengte tussen de loodlijnen 38,50 m., breedte op grootspant 7,35 m., holte 3,85 m., bunkerruimte omstreeks 250 ton. De boot wordt o.a. uitgerust met elektrisch licht, benevens een zoeklicht-installatie en tevens voorzien van een 1½ à 2 K.W. draadloze telegrafie inrichting. De boot wordt toegevoegd aan de vloot van de N.V. Bureau Wijsmuller, die alsdan zal bestaan uit zeesleepboten JACOB VAN HEEMSKERCK, van 900 ipk en de ZEELAND, DRENTE, LIMBURG en GELDERLAND, allen van 800 ipk. Voorts zijn nog in aanbouw de zeesleepboot WILLEM BARENDSZ, zusterschip van de JACOB VAN HEEMSKERCK en twee vrachtstoomschepen van ruim 900 ton dw., de JAN VAN BRAKEL en JAN VAN GALEN, welke allen binnen 3 maanden zullen worden opgeleverd.

Afbeelding
Datum 28 februari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Ernstige aanvaring met een duikboot.
De aanvaring, welke tussen de binnenkomende zeiltrawllogger SCH-219 (DIRK) en de Nederlandse onderzeeboot II binnen de pieren van IJmuiden heeft plaats gehad, blijkt van ernstige aard te zijn geweest.
Waarschijnlijk heeft de duikboot vóór de logger, welke gesleept werd, willen overgaan, hetgeen echter door de vaart van laatstgenoemd vaartuig niet gelukte. De duikboot kwam met zulk een kracht tegen de houten logger, dat deze in de steven bleef steken. Om zinken te voorkomen, werden beide vaartuigen nabij de Zuiderstrekdammen aan de grond gezet.
Nog steeds zit de duikboot in het voorschip van de logger bekneld. De zeesleepboot DRENTE van het Bureau Wijsmuller, welke in Rijksdienst staat, is gisteren met een drijvende bok te IJmuiden gearriveerd. Met deze bok zal getracht worden de duikboot uit de logger te verwijderen. De logger heeft een groot gat in de voorsteven.
Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor.
Onderzeeboot O 2 en de DIRK (SCH-219) (collectie onbekend)

Afbeelding
Datum 24 juli 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

’s-Gravenhage, 23 juli. Volgens telegram uit Marseille zijn aldaar de 21e juli aangekomen de zeesleepboot DRENTE en de zeesleepboot JACOB VAN HEEMSKERCK, de eerste circa 800 ipk en de laatste circa 900 ipk. Alles wel aan boord. Deze zeesleepboten werden door Bureau Wijsmuller naar Frankrijk verkocht en met eigen equipages uitgebracht.

Afbeelding
Datum 16 oktober 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 oktober. Heden is van hier vertrokken de sleepboot TITAN met een nieuw gebouwd stoomschip buitenom naar Alblasserdam om te worden voorzien van machine en ketels. (opm: dit is de DELFZIJL voor Gebr. Van Uden)

Afbeelding
Datum 22 oktober 1919
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 oktober. Van hier is heden vertrokken het nieuw gebouwde stoomschip DELFZIJL. Dit schip is gebouwd op de werf van de N. V. Scheepsbouwmaatschappij, voorheen Gebrs. Niestern te Farmsum. Het is groot 1.300 ton en onder hoogste klasse Veritas gebouwd. Het wordt van hier gesleept door de sleepboot TITAN en bestemd voor Alblasserdam, waar het van de nodige machines wordt voorzien. Het schip behoort aan de heren Gebr. Van Uden te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 12 november 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Hedenmiddag seinde men ons uit Nieuwediep, dat, behalve de sleepboot HECTOR, ook de DRENTE en een mijnenveger van de Koninklijke Marine vertrokken zijn ter opsporing van de schipbreukelingen van de ZAAN.

Afbeelding