Inloggen
TABANAN - ID 6372


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1908
Nat. Official Number: 5997 ROTT 1908
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Full scantling
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'. Scheepswerf en Machinefabriek, Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Werfnummer: 127
Date Laid Down: 1907-02-12
Launch Date: 1908-03-19
Delivery Date: 1908-08-16
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 4000
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 30, 51 & 88-60. 4 schotse ketels, nrs.467 t/m 470 van de K.M.S.
Speed in knots: 14
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 5247.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 3246.00 Net tonnage
Deadweight: 4941.00 tons deadweight (1016 kg)
Bale: 203000 Cubic Feet
 
Length 1: 400.5 Feet (British) Registered
Beam: 49.1 Feet (British) Registered
Depth: 27.4 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
76 58 30 40 0 204
Ship History Data

Date/Name Ship 1908-08-16 TABANAN
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PTHR

Date/Name Ship 1930-06-27 EGE
Manager: Türkiye Seyrisefain Idaresi, Istanbul, Turkey
Eigenaar: Türkiye Seyrisefain Idaresi, Istanbul, Turkey
Shareholder:
Homeport / Flag: Istanbul / Turkey

Date/Name Ship 1933-00-00 EGE
Manager: Denizyollari Isletmesi, Istanbul, Turkey
Eigenaar: Denizyollari Isletmesi, Istanbul, Turkey
Shareholder:
Homeport / Flag: Istanbul / Turkey

Date/Name Ship 1938-00-00 EGE
Manager: Denizbank, Istanbul, Turkey
Eigenaar: Denizbank, Istanbul, Turkey
Shareholder:
Homeport / Flag: Istanbul / Turkey

Date/Name Ship 1944-00-00 EGE
Manager: Devlet Denizyollari ve Limanlari Isletme umum Müdürlügü, Istanbul, Turkey
Eigenaar: Devlet Denizyollari ve Limanlari Isletme umum Müdürlügü, Istanbul, Turkey
Shareholder:
Homeport / Flag: Istanbul / Turkey

Date/Name Ship 1952-00-00 EGE
Manager: Denizcilik Bankasi T.A.O., Istanbul, Turkey
Eigenaar: Denizcilik Bankasi T.A.O., Istanbul, Turkey
Shareholder:
Homeport / Flag: Istanbul / Turkey

Ship Events Data

1907-03-19: Op 19 maart 1908 werd het schip bij de KMS gedoopt, heel ongebruikelijk, door een man, n.l. Prins Hendrik.
Zoals bekend zijn vrijwel alle passagiersschepen van de Rotterdamsche Lloyd vernoemd naar Indische vulkanen. Uiteraard niet de Insulinde, Patria en de Willem Ruys. Wat betreft de Tabanan heb ik kunnen terug vinden dat er op Bali, het eiland direct ten oosten van Java, naast een tweetal grote vulkanen, de Goenoeng Agoeng en de Goenoeng Batoer midden op het eiland een bergtop is, die Piek van Tabanan of Batoe Kaoe heette, een piek van 2278 meter hoog. Mogelijk dat de Tabanan naar deze berg is vernoemd, alhoewel het niet zeker is of deze berg een vulkaan is, of ooit was want in de vulkanenlijst komt de naam niet voor.
1908-08-15: Op 15 augustus van datzelfde jaar vond de proeftocht plaats waarna het schip op 16 augustus 1908 werd overgedragen aan de Rotterdamsche Lloyd.
1918-05-00: De TABANAN deed tussen mei 1918 en 7 december 1918 dienst als hulpkruiser voor de Koninklijke Marine.

Aan het geregelde leven van de Tabanan in de lijndienst kwam gedurende de Eerste Wereldoorlog een einde toen, na wijziging van de Schepenvorderingswet 1917, het schip door de Nederlandse regering werd gevorderd, samen met de Noordam van de HAL en de Bengkalis van de SMN. De Tabanan werd omgebouwd tot hulpkruiser en is op 1 juni 1918 in Den Helder in dienst gesteld van de Koninklijke Marine als Hr.Ms. Tabanan. Het geheel grijs geschilderde schip zou zijn uitgerust met 6 kanons van 7,5 cm en er kwam 378 man marinepersoneel aan boord.
De bedoeling was om een uit drie schepen bestaand konvooi naar Indië te sturen, het vrachtschip Bengkalis beschermd door het pantserschip Hr.Ms Hertog Henrik en de hulpkruiser Tabanan maar de Britten wensten echter geen neutrale konvooien te erkennen. Het Nederlandse konvooi was een reactie op het feit dat zowel de Engelsen als de Amerikanen, op grond van het angarie recht, in maart 1918 vele Nederlandse koopvaardijschepen in beslag hadden genomen.
Een heel politiek getouwtrek ontstond dat resulteerde in het feit dat de Britten het konvooi alleen ongemoeid zouden laten als bepaalde, in hun ogen verboden grondstoffen en personen, niet ingescheept zouden worden. Zij eisten daarom ook inzage in de volledige ladinglijsten en passagierslijsten. Nadat, bijvoorbeeld vermeende uit Duitsland afkomstige verfstoffen waren ontscheept, kon het konvooi naar Indië vertrekken waar het na 84 dagen, varend rond Kaap de Goede Hoop met een gemiddelde snelheid van nog geen 10 knopen, aan kwam.
Tijdens de reis waren, met name op de Noordam, diverse kleine kinderen overleden door geleden ontberingen want de toestand aan boord, tijdens die reis, was verre van comfortabel te noemen. Na aankomst werd de Tabanan ontwapend en door de Marine buiten dienst gesteld.
Achteraf waren de beide zwaar bewapende escorte schepen helemaal niet meer nodig geweest omdat van te voren volledig was voldaan aan de Engelse eisen waardoor er niets meer te vrezen viel. Ook de andere oorlogvoerende naties waren van te voren op de hoogte gebracht. Bovendien zouden beide "oorlogsschepen" weinig in te brengen gehad hebben tegen welk eskader dan ook. Pantserdekschepen hadden toen al geen enkele gevechtswaarde meer door hun veel te lage snelheid, evenals de Tabanan. Het was dus aan de "vijand" om te bepalen of er wel of niet gevochten zou worden. Was de "vijand" te licht bewapend, dan ging die er gewoon vandoor en seinde om wat "zwaarder spul" om het klusje op te knappen!
1918-12-19: Na het sluiten van de wapenstilstand op 11 november 1918 konden alle drie schepen die hiervoor in konvooi naar Indië kwamen gewoon weer naar Nederland terug varen, nu echter niet meer in konvooi. De Tabanan, nu weer onder de Lloyd kleuren, was de eerste van de drie die op 19 december 1918 naar de patria vertrok.
1927-01-14: Op 14.01.1927 liggende te Rotterdam van een nieuw brandmerk voorzien: 630 Z ROTT 1927
1930-06-27: Na de Eerste Wereldoorlog voer de Tabanan nog tot 1930 haar maildienst voor de Lloyd en werd op 27 juni 1930 verkocht naar Turkije en kwam daar als Ege in de vaart voor de Turkish Governmental Line in Istanbul.
1930-12-00: Opm.: van 1930 tot 1954 steeds eigendom van de Turkse Staats-Scheepvaartmaatschappij, die enige malen van naam veranderde.
1954-01-00: Final Fate:
De EGE, reeds sinds 30 juni 1951 te Istanbul opgelegd, werd eind 1953 voor sloop verkocht aan de Cantieri Navali di Portoveze, La Spezia (Italië). Zij arriveerde op 25 januari 1954 op haar laatste reis aan de sloperswerf.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1913
Kapitein: Boon, W.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1914
Kapitein: Boon, W.J.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: TABANAN tewaterlating
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Foto Dert - Vlissingen
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: TABANAN
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: TABANAN
Collectie: www2museum.eu (collectie D. Swierstra)
Vervaardiger: KLM Aerocarto

Omschrijving: TABANAN
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: TABANAN
Collectie: www2museum.eu (collectie D. Swierstra)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: TABANAN in de haven van Marseille
Collectie: www2museum.eu (collectie D. Swierstra)
Vervaardiger: Nautical Photo Agency, Suffolk
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: TABANAN, foto genomen in 1918 als hulpkruiser in charter van de Koninklijke Marine ter begeleiding van het bekende smaldeel
Collectie: Mast, R.K. (Rinze)
Vervaardiger: Oppenoordt, Ir. W.F.F
Onderwerp: Zeeopname