Inloggen
STATENDAM - ID 6176


Kroniekberichten

Datum 03 augustus 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Het fraaie door de scheepsbouwmeesters Harland & Wolff te Belfast voor rekening van de Holland-Amerika Lijn van staal gebouwde dubbel schroefstoomschip ROTTERDAM, bestemd voor de vaart tussen Nederland en New York, ligt thans aan de Wilhelminakade; het is lang 470, breed 53 en hol 42 voet tot het tentdek en meet ongeveer 8301 registerton.
Beladen zal het een diepgang van 27 Eng. voet hebben. De schroeven worden in beweging gebracht door twee afzonderlijk werkende triple expansion machines die te zamen op de proeftocht een kracht ontwikkelden van 5700 paardenkrachten en die het stoomschip een snelheid geven van ongeveer zeventien mijl. Dit schip, het grootste der maatschappij, heeft ruimte voor 200 eerste klasse passagiers, verdeeld over twee dekken. De bovenste hutten, 29 in getal, bevinden zich allen op het promenadedek. Overigens bieden alle hutten het comfort aan, dat tegenwoordig op een transatlantische mailboot kan worden verwacht.
De hutten der 150 tweede klasse passagiers sluiten zich, behoudens behoorlijke afsluiting, aan die der eerste klasse passagiers aan. Zij kunnen ook voor eerste klasse gebruikt worden. Ook is er ruimte voor 1000 passagiers derde klasse.
Een grote verbetering bij dit nieuwe stoomschip is het geheel doorlopende opper­ of shelterdek, waarmede de passagiers beslist gebaat zijn. Behalve dit shelterdek heeft het stoomschip nog een groot promenadedek met daarboven nog een tweede promenadedek van dezelfde lengte, dat, behalve de ruimte, ingenomen door dekhuizen, sloepen enz, aan de passagiers een vrije oppervlakte overlaat van meer dan 10.000 vierkante Engelse voet.
Door een sierlijke en ruime vestibule, prijkend aan de ene zijde met het portret van Neerlands Koningin Wilhelmina en aan de andere zijde met een groot vak geslepen en gekleurd glas, komt men in de bibliotheek en door een toegang in de achterzijde der vestibule tot het damessalon, dat met kostbaar hout beschoten is, terwijl de panelen prijken met in de fabriek Rozenburg vervaardigde tegels, voorstellende schilderstukken van Nederlandse schilders, waaronder van Mesdag, Mauve, Du Chatel, Apol, v.d. Sande Bakhuyzen, Maris en Van Borselen.
Het damessalon is met alle mogelijke comfort ingericht en in het middenpenant bevindt zich een grote spiegel met jardinière. Het geheel vormt een waar prachtstuk.
De eerste klasse rookkamer heeft communicatie met het eerste promenadedek en met het dek beneden. Zij is beschoten met eikenhout, versierd met tegels. Een bar en hulpbar is in en bij de rookkamer. Ook de tweede klasse heeft een afzonderlijke damessalon en een rookkamer.
Het eerste klasse eetsalon op het tentdek aan de voorkant der dekhut is zeer ruim en wordt van boven verlicht door koepelvormige gekleurde schijnlichten. Met het fraaie meubilair en keurig beschietwerk vormt het een sierlijk geheel. Er is plaats voor 122 personen.
In een afzonderlijke hut achter op het tentdek bevindt zich het hospitaal derde klasse. Voor een verbeterd verblijf der derde klasse is hier ruimschoots gezorgd, waaronder afzonderlijke hutten en waskamers voor vrouwen en mannen met ruime watertoevoer. Het dienstpersoneel en machinisten hebben hun verblijf in de dienstgang aan bakboord op het tentdek.
Tot meerdere veiligheid der opvarenden is het stoomschip verdeeld door vijf schotten in zes waterdichte afdelingen. Het heeft vijf luiken en ruimte voor 1277 ton waterballast. Tot veiligheid der opvarenden zijn 14 reddingboten aan boord en voor lucht zorgen in het geheel 150 ventilators en voor de bediening van het schip als ankerlichten, electrische verlichting, lossen, laden, enz. zijn in het geheel 26 verschillende machines met 49 cylinders. De electrische geleidedraad der verlichting is negen mijlen lang.
In het geheel heeft het stoomschip zes dekken. De hut van de gezagvoerder bevindt zich benevens de kaartenkamer op het sloepdek. De bovenste brug heeft een hoogte van 56 voet boven de oppervlakte der zee. Daarop bevinden zich de telegrafen naar de machinekamer en spreekbuizen voor de dienst. Ook een nieuw verbeterd Thompson kompas van de laatste vinding is daar geplaatst. De gehele bemanning met dienstpersoneel bestaat uit ongeveer 140 koppen.
Dit kolossale stoomschip wordt overal electrisch verlicht en op het gebied van ventilatie en veiligheid zijn alle verbeteringen van de laatste tijd toegepast. Het stoomschip, dat de 18e augustus van hier naar New York vertrekt, wordt gevoerd door kapitein F.H. Bonjer.
Het wordt in de hoogste klasse van Veritas en Lloyd opgenomen en voldoet aan al de bepalingen van de Board of Trade.
Een stoomschip van dezelfde inrichting, de STATENDAM, groot ongeveer 10500 ton, dus nog ruim 2000 ton groter dan de ROTTERDAM, is voor de Holland­Amerika Lijn te Belfast bij dezelfde bouwmeesters in aanbouw.

Afbeelding
Datum 09 mei 1898
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Belfast, 8 mei. Gisteren vond bij Scheepswerf Harland & Wolff alhier de tewaterlating plaats van het dubbelschroefs stoomschip STATENDAM, in aanbouw voor de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 19 augustus 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Het voor rekening van de Holland Amerika Lijn gebouwde dubbelschroefs stoomschip STATENDAM is hedenmiddag om 2.30 uur, na een welgeslaagde proeftocht, van Belfast naar Rotterdam vertrokken. (opm: het schip vertrok op 24 augustus van Rotterdam naar New York voor haar eerste transatlantische reis)

Afbeelding
Datum 05 januari 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. De gezagvoerder van het dubbelschroef stoomschip STATENDAM van de Holland-Amerika Lijn, gisteren hier van New York aangekomen, rapporteert: “zagen 29 december 11 uur 30 min. voormiddag op 48º10’ N.B. en 37º25’ W.L. in het noord-oosten op 5 mijlen afstand een gestopt liggend tweemast stoomschip zonder schoorsteen, in de nabijheid een groot viermast stoomschip met rode schoorsteen en zwarte top, eveneens gestopt; stuurden er op af. Beide stoomschepen hadden blijkbaar sein gewisseld. Wij konden nog juist uitmaken, dat eerstgenoemd stoomschip het sein B.Q.G.K. (New York) neerhaalde. Dichterbij gekomen bemerkten wij, dat het tweemast stoomschip bezig was een houten schoorsteen op te bouwen; overigens werd van beide schepen geen sein meer gedaan, noch enig teken van distress (opm: nood) gegeven, en vervolgden wij onze reis”.

Afbeelding
Datum 18 maart 1899
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Volgens telegram van Lloyd´s is het stoomschip STATENDAM in Belfast Lough aan de grond geraakt, doch later met assistentie vlot gekomen.

Afbeelding
Datum 03 november 1899
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 november. De lading van het heden naar New-York vertrekkende dubbelschroefstoomschip STATENDAM, van de Holland-Amerika Lijn, bestaande uit ruim 8000 tonnen maat (opm: 8000 m3), is ongetwijfeld de grootste lading stukgoed, die ooit onze haven verliet. Bovendien vervoert dit stoomschip op dezelfde reis ruim 1000 passagiers.

Afbeelding
Datum 01 december 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 november. Het stoomschip STATENDAM is hedennacht ongeveer 12.30 uur tegenover de haven van Maassluis aan de grond gevaren en verspert een gedeelte van het vaarwater, maar de scheepvaart is niet gestoord. Lichters zijn langszij om zo nodig lading over te nemen. De STATENDAM zit op vrijwel de droogste plaats in de Nieuwe Waterweg.

Afbeelding
Datum 01 december 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 november. De STATENDAM is hedenmorgen niet vlot gekomen. De sleepboten LAUWERZEE en ZUIDERZEE hebben vergeefs getrokken. Men gaat voort met het lossen van de lading.

Afbeelding
Datum 02 december 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 december. De STATENDAM kwam hedennacht 1.30 uur bij hoog water en met behulp van de sleepboten LAUWERZEE en ZUIDERZEE, benevens de tender COLUMBUS vlot.

Afbeelding
Datum 29 december 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 december. Volgens telegram van Lloyd’s uit New York van 26 dezer zijn aan boord van het stoomschip STATENDAM aan bakboord midscheeps klinknagels los gevonden over een lengte van ongeveer 200 voet, en ook enige aan stuurboordszijde. Het Eriedock is het enige dok, dat het stoomschip kan opnemen.

Afbeelding
Datum 27 maart 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 maart. Het hedennacht binnengekomen Nederlandse stoomschip STATENDAM, van New York, is tijdens een sneeuwbui even boven Maassluis aan de grond gevaren. De sleepboot NOORDZEE zal met het eerste getij trachten het stoomschip vlot te brengen.
Later bericht. De STATENDAM is met assistentie van de sleepboot NOORDZEE vlot gekomen en naar Rotterdam opgestoomd.

Afbeelding
Datum 19 mei 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 mei. Het Nederlandse dubbelschroefstoomschip STATENDAM heeft heden het dok van de firma Blohm en Voss verlaten, waar het van onderen schoon gemaakt en opnieuw is geschilderd. Het verliet heden de haven, met bestemming naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 16 maart 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 15 maart. Het stoomschip STATENDAM, der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van Rotterdam naar New-York bestemd, passeerde hedenmiddag met defecte ketel Lizard, om de oost terugkerende naar Falmouth. Het stoomschip werd begeleid door drie te Falmouth thuis behorende sleepboten.
Later bericht: Het stoomschip STATENDAM arriveerde veilig en onder eigen stoom in de haven te Falmouth. De vuurhaarden en ketels zijn beschadigd.

Afbeelding
Datum 18 maart 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 maart. Het stoomschip STATENDAM bevond zich op ongeveer 190 mijlen afstand van Scilly toen de ketels defect en lek werden en kapt. Bakker besloot om terug te keren naar hier.
Van particuliere zijde wordt gemeld dat de passagiers van het stoomschip STATENDAM per stoomschip POTSDAM de reis zullen voortzetten en dat de lading in het stoomschip SLOTERDIJK zal overgescheept worden. – Via welke plaats de mails zullen verzonden worden was nog niet bekend.

Afbeelding
Datum 18 maart 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 maart. De mails van het stoomschip STATENDAM zijn geland en per spoor naar hier verzonden. De passagiers zullen waarschijndelijk zondag (opm: 20 maart) met een andere stoomschip van dezelfde lijn de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 25 maart 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Na lossing te Falmouth zal het stoomschip STATENDAM naar Belfast vertrekken om aldaar te repareren. Niet alle ingezakte vuurhaarden behoeven vernieuwd te worden. Enige kunnen met reparatie volstaan.

Afbeelding
Datum 28 maart 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het stoomschip STATENDAM der N.A.S.M. is hedenmorgen van Falmouth naar Belfast vertrokken, om aldaar aan de werf van Harland en Wolff te repareren.

Afbeelding
Datum 27 november 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het stoomschip STATENDAM, van de Holland Amerika Lijn, is verkocht aan de Allan Steamship Company te Glasgow.

Afbeelding