Inloggen
ROTTERDAM - ID 5590


Kroniekberichten

Datum 19 januari 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 januari. Het te Yarrow on Tyne nieuw gebouwde tankstoomschip ROTTERDAM, voor rekening van de American Petroleum Co te Rotterdam, is de 12e januari te water gelaten. Het is 360 voet lang, 46.6 voet breed en heeft een laadvermogen van 4900 ton petroleum.

Afbeelding
Datum 08 maart 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 maart. Het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM, bij Blyth gestrand, zal vermoedelijk met hoog water vlot komen.

Afbeelding
Datum 09 maart 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 maart. Het nieuwgebouwde Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM, bestemd naar New York, keerde, na vlot te zijn gekomen, naar de Tyne terug. Het is met schade vlot gekomen. De bodem is beschadigd en het is te Shields gedokt om te repareren.

Afbeelding
Datum 10 maart 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 8 maart. Het nieuwe tankstoomschip ROTTERDAM, dat bij Whitley aan de grond geraakte, was bezig een proeftocht te doen. Het werd om 10 uur gisterenavond door vier sleepboten gesleept en aan de Tyne gebracht. Dewijl het schade aan de bodem heeft geleden, wordt het in Palmer’s dok gerepareerd.

Afbeelding
Datum 05 augustus 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM, van hier naar New York, te Mistakepoint (opm: Mistaken Point; 46º37’ N.B. 53º10’ W.L, Newfoundland) gestrand, doch weder vlot gesleept en heeft koers gezet naar St. John’s (opm: Newfoundland). Het stoomschip is zwaar lek. (opm: geladen met olie en was daarom vermoedelijk onderweg van New York naar Rotterdam, zie ook onderstaand bericht, NRC 080897 en NRC 170897)

Afbeelding
Datum 05 augustus 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 augustus. Het tankstoomschip ROTTERDAM, van New York naar Rotterdam, dat te Newfoundland bij Mistakepoint (opm: Mistaken Point) op strand heeft gezeten, is zwaar beschadigd. De pompen kunnen ternauwernood het schip bovenhouden. Er is ongeveer 2000 ton lading aan boord.

Afbeelding
Datum 08 augustus 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 augustus. Volgens telegram uit St. John’s van heden is het tankstoomschip ROTTERDAM onderzocht en heeft men de bodem zwaar beschadigd bevonden, voor en achter. Aan de reders is geseind om een stoomschip, dat de lading kan overnemen. Men heeft werk om het stoomschip met de scheepspompen boven te houden. Over de gehele schade kan geen oordeel geveld worden, voordat het stoomschip in het droogdok is onderzocht.

Afbeelding
Datum 13 augustus 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 augustus. Volgens telegram uit St. John’s verlangt het stoomschip BARCELONA, dat het stoomschip ROTTERDAM van het strand afsleepte, bergloon. Het stoomschip AMERICAN is op weg naar St. John’s om de lading olie van het stoomschip ROTTERDAM over te nemen. Door een duiker, die de bodem onderzocht, werden enige lekken gestopt, waardoor de toestand van het schip veiliger is geworden.

Afbeelding
Datum 17 augustus 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. John’s (N.F.) (geen datum). Door de reders van het stoomschip BARCELONA werd een eis tot bergloon ingesteld voor de verleende assistentie en het binnenbrengen te St. John’s van het stoomschip ROTTERDAM ten bedrage van USD 60.000. Tweederde van de uit 6000 ton gescheepte lading is verloren geraakt; 2000 ton is verscheept per stoomschip AMERICAN.

Afbeelding
Datum 09 september 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. Volgens telegram uit St. John’s van 4 dezer is het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM van de American Petroleum Company in het dok onderzocht en heeft men bevonden, dat de schade, door de stranding veroorzaakt, zeer belangrijk is. De steven en de voorpiek zijn geheel weg, evenzo het onderste deel van het schroefraam. 138 Platen zijn gebroken en 41 moeten er uit genomen worden om te worden glad gemaakt. 176 Oplangers en 12 wrangen, benevens 195 spanten moeten er uit genomen worden, waarvan een vierde zal moeten worden vernieuwd. Buitendien zullen ongeveer 40 platen uitgenomen moeten worden om de beschadigde wrangen te kunnen verwijderen. Bovendien is er nog meer schade, doch alles bepaalt zich tot de bodem. Tijdelijke reparatiën, ook dokgelden er in begrepen, worden op GBP 2700 begroot.

Afbeelding
Datum 26 september 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

St. John’s, N.F, 13 september. Het Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM wordt hier tijdelijk gerepareerd. Dit zal een oponthoud van drie weken en kosten veroorzaken, die op 6000 dollar worden begroot.

Afbeelding
Datum 10 oktober 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

St. John’s, N.F, 27 september. Het Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM, dat reeds enige weken onder reparatie is in het droge dok, zal morgen naar Newcastle vertrekken om daar volledig te worden gerepareerd. Men heeft een houten boeg vervaardigd en de gaten in het schip zijn met cement dichtgemaakt. De kosten dezer voorlopige reparatie hebben 12000 dollar belopen. (Red: de ROTTERDAM passeerde 7 oktober Lizard)

Afbeelding
Datum 21 februari 1899
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Het stoom tankschip ROTTERDAM heeft in de Atlantische Oceaan op 6 februari 23 opvarenden en op 8 februari 19 opvarenden gered van het Engelse stoomschip ROSSMORE. Dit schip was op 23 januari met een lading stukgoed van Liverpool naar Baltimore voor haar eerste reis vertrokken. De geredde opvarenden zijn op 18 februari te New York geland.

Afbeelding
Datum 11 april 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 april. Door de Board of Trade is toegekend: aan August Voege, gezagvoerder van het tankstoomschip ROTTERDAM, een gouden horloge; aan F. Heinz, opperstuurman, een nachtkijker en zilveren medaille, en aan J. Strebelow, W. Röske, C. Linton, G. Loos, G. van Wouw en A. Schop, matrozen van genoemd stoomschip, ieder een zilveren medaille en GBP 3 als erkenning voor de redding van een deel der bemanning van het s.s. ROSSMORE, dat 8 februari in de Atlantische Oceaan werd verlaten. (opm: zie RC

Afbeelding
Datum 09 april 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Kapt. P.M. Peters van het Nederlandse tankschip ROTTERDAM, van New York hier binnengekomen, rapporteerde op 28 maart een grote ijsberg op 41º12’ N. en 52º28’ W.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

St. Catherine’s Point, 2 oktober. Het van Amsterdam naar New York bestemde tankstoomschip ROTTERDAM heeft in de nabijheid geankerd gelegen en toonde de signalen onbestuurbaar. Later waren die signalen neergehaald en zette het schip de reis om de west voort. Ter hoogte van Ventnor werd gerapporteerd, dat de derde stuurman in de afgelopen nacht aan een hartverlamming was overleden.

Afbeelding
Datum 04 oktober 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

St. Catherine’s Point, 30 september. Het Rotterdamse tankstoomschip ROTTERDAM, van Amsterdam naar New York, toonde vijf mijl OZO van dit station het signaal “niet bestuurbaar", doch haalde later het sein in en zette de reis westwaarts voort. Het schip seinde bij Ventnor dat de 3e stuurman, John Wulken genaamd, aan een hartverlamming was overleden. Hij zal op zee begraven worden. (De ROTTERDAM passeerde 1 oktober Scilly. Red.)

Afbeelding
Datum 05 januari 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 24 december. Het hier van Amsterdam aangekomen Rotterdamse tankstoomschip ROTTERDAM heeft slecht weer gehad. De stoomstuurmachine is gebroken, een deel van de brug vernield, de trap naar de brug weggeslagen en een reddingboot verbrijzeld.

Afbeelding
Datum 23 juni 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De zeeliedenstaking te Amsterdam (woensdag, 21 juni).
De bootwerkers te Amsterdam hebben zich thans daadwerkelijk in het conflict van de zeelieden gemengd en met toepassing van hun "besmettings"-theorie geweigerd werk te verrichten.
Dinsdagmorgen moest met de lossing van de HOLLANDIA van de Hollandsche Lloyd door bootwerkers begonnen worden. De donkey-ketel, die de stoom voor de winchen levert, was in plaats van door zeelieden door een machinist gestooktober De bootwerkers weigerden met die besmette stoom ter werken en geen man liet zich voor de HOLLANDIA besteken. Alleen de vaste z.g. contractarbeiders zijn thans aan boord bezig.
Ook de RIJNLAND van de Lloyd heeft nog geen zee gekozen.
De HILVERSUM van de Maatschappij Oostzee kwam binnen. De bemanning van deze houtboot sloot zich dadelijk bij de stakers aan. De ROTTERDAM van de Am. Petr. Co. kan wegens gebrek aan zeelieden niet naar Amerika vertrekken.
De posten van de zeelieden vangen telkens mensen van buiten op, die komen monsteren. Zij worden dan naar het kantoor van de zeeliedenbond gebracht en vervolgens naar hun woonplaatsen teruggezonden. Ook de vier mensen van de "Koninklijke", die zaterdagavond aangehouden zijn, gingen "huis toe". Onder hen bevond zich een timmerman, wie NLG 78 gage per maand geboden was.
Het aantal stakende zeelieden bedroeg dinsdagmorgen 365.
Van bootwerkerszijde wordt bericht, dat de HOLLANDIA van de Hollandsche-Lloyd (Zuid-Amerika-Lijn) gelost wordt. De bootwerkers-vereniging "Recht en Plicht" is van mening, dat de actie van de zeelieden er zo gunstig voor staat, dat steunen voor daadwerkelijk ingrijpen van de bootwerkers nog niet geboden is. "Recht een Plicht", als organisatie houdt daarom vast aan het besluit van zondag om vooralsnog de bootwerkers buiten de strijd te houden. Wat gisteren intussen gebeurd is, moet derhalve als een daad van directe actie, buiten de organisatie om, beschouwd worden.
De zeelieden delen mede, dat ongeveer 50 zeelieden van het gisteren binnengelopen stoomschip VONDEL van de Maatschappij "Nederland" toegezegd hebben, zich bij de staking te zullen aansluiten.
Van de zijde van de directie worden echter geen moeilijkheden gevreesd. Men heeft nl. aan de "Nederland" nog 27 Duitsers in reserve, die bereid zijn te monsteren.
Hiertoe wordt echter niet overgegaan, voordat de "Nederland" behoefte aan scheepsvolk heeft.

Afbeelding
Datum 24 juni 1911
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeeliedenstaking. Gisterochtend had te Amsterdam een onderhoud plaats tussen het stakingscomité en de heer J.H.G. van Deijnse, hoofdinspecteur van de arbeid aldaar die — naar aan het stakingscomité bleek — sprak namens de reders daar ter stede. De heer Van Deijnse deed in deze conferentie enige mededelingen, waarvan het comité thans schriftelijke bevestiging wacht. De inhoud van deze mededelingen kan men ons nog niet vertellen. Het stoomschip ROTTERDAM van de American Petroleum Comp., is, naar het stakingscomité ons mededeelde, gisteren met een bemanning van arbeid willigen uitgevaren.
Gisteren arriveerden te Rotterdam 70 Duitse zeelieden hoofdzakelijk bestemd voor de POTSDAM en de ZAANDIJK van de Holland-Amerika Lijn. Voorts kwamen een aantal mannen uit Oud-Beierland. bestemd voor de BATAVIER IV. De boot wordt bewaakt door politie met karabijnen gewapend. De Londonboot BATAVIER IV is gistermiddag vijf uur met haar nieuwe equipage naar zee vertrokken. Ruim een honderdtal stakende zeelieden moesten aan de wal door de talrijke politie op een afstand worden gehouden. Het scheepsvolk van het stoomschip VOLTURNO van de Uranium Steamship Company, dat vrijdag afgemonsterd was, weigerde op de oude voorwaarden aan te monsteren.
De Whitestar Company te Southampton is het met de stakers eens geworden over de voorwaarden. Het gehele geschil is feitelijk geregeld. De grote stoomvaartmaatschappijen te Liverpool hebben de zeelieden verhoging van loon toegezegd. Er hebben zich verder geen moeilijkheden voorgedaan. De stand van de staking van de zeelieden te Hull wordt ernstig. De meerderheid van de dokwerkers heeft zich gevoegd bij de stakers. Vele schepen kunnen niet naar zee.

Afbeelding
Datum 06 maart 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden (geen datum) De Nederlandse tankboot ROTTERDAM, van de American Petroleum Cy, is heden van Amsterdam alhier aangekomen, om 900 ton kolen in te nemen, omdat de kolenwerkers te Amsterdam gestaakt hebben en weigeren dat stoomschip te beladen. Morgen zal de TANTALUS van de Stoomvaart Mij Oceaan eveneens naar hier komen om 600 ton kolen in te nemen.
Nader verneemt de Telegraaf van de Scheepvaart en Steenkolen-Maatschappij te Amsterdam, die de ROTTERDAM van kolen zou voorzien, dat de staking van de kolenwerkers slechts genoemde maatschappij betreft en voortspruit uit een kwestie over betaalde werkzaamheden. Vijftig kolenwerkers zijn hierbij betrokken, voor zover het het beladen van de ROTTERDAM betreft. Voor het beladen van de TANTALUS is minder personeel nodig. De maatschappij heeft gezorgd, dat de schepen beladen kunnen worden in IJmuiden. Waarschijnlijk zal de staking niet van langdurige aard zijn en ze staat absoluut in geen verband tot de mijnwerkersstaking in Engeland.

Afbeelding
Datum 18 februari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 februari. Het Rotterdamse tankstoomschip ROTTERDAM, van Amsterdam naar New York bestemd, heeft 14 dezer 75 mijl ZW van Queenstown het roer verloren.

Afbeelding
Datum 23 februari 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Inzake het tankstoomschip ROTTERDAM, met defect roer te Queenstown binnengesleept, vernemen wij dat de Nederlandse sleepboten DONAU en THAMES van de Internationale Sleepdienst alhier de ROTTERDAM naar hier zullen assisteren.

Afbeelding
Datum 26 februari 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Het beschadigde tankstoomschip ROTTERDAM, geassisteerd door de Nederlandse sleepboten DONAU en THAMES van Queenstown naar Rotterdam, passeerde gistermiddag 11 uur Lizard.

Afbeelding
Datum 26 februari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. De zeesleepboten THAMES en DONAU vertrokken 24 februari ‘s namiddags van Queenstown naar Rotterdam, slepende het beschadigde tankstoomschip ROTTERDAM.

Afbeelding
Datum 27 februari 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Het beschadigde tankstoomschip ROTTERDAM, gesleept door de sleepboten DONAU en THAMES, van Queenstown naar Rotterdam, passeerde hedenochtend 11 uur Dungeness.

Afbeelding
Datum 11 oktober 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

New Orleans, 7 oktober. Het Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM heeft hier in de haven het stoomschip TEGUCIGALPA aangevaren waardoor laatst genoemd stoomschip licht beschadigd werd. De ROTTERDAM zette de reis naar Amsterdam voort.

Afbeelding
Datum 31 maart 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

New Orleans, 28 maart. Het Rotterdamse tankstoomschip ROTTERDAM is uitgaande met een lading olie in de Passes aan de grond geraakt.

Afbeelding
Datum 05 april 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

New Orleans, 31 maart. Het tankstoomschip ROTTERDAM, dat in de Passes aan de grond raakte, is met assistentie vlot gekomen en zette de reis naar Rotterdam voort.

Afbeelding
Datum 05 januari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Aanvoer van olie. De Maasbode verneemt, dat de Nederlandse tankboot ROTTERDAM, 25 december van Philadelphia naar Rotterdam is vertrokken met ongeveer 6.000 ton petroleum. Dit schip kan ongeveer half januari hier verwacht worden. De Engelse tankboot MELANIA wordt 7 à 8 januari te Rotterdam verwacht met ongeveer 8.000 ton gasolie.

Afbeelding
Datum 14 januari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Aanvoer van petroleum.
Het Nederlandse stoomschip AMERICAN is 3 januari van New York vertrokken naar Rotterdam met ongeveer 4.000 ton petroleum.
Onderweg zijn nog de ROTTERDAM met 6.000 ton en de MINA BREA met 4.000 ton, totaal dus 14.000 ton, terwijl het stoomschip NEW YORK, dat ongeveer 8.000 ton kan laden, zich op weg naar Amerika bevindt.

Afbeelding