Inloggen
PROFESSOR BUYS - ID 5352


Kroniekberichten

Datum 03 december 1891
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 november. De werkzaamheden aan het stoomschip PROFESSOR BUYS, het tweede dat voor rekening van de Zeeuwsche Stoomvaart Maatschappij in Engeland gebouwd wordt, vorderen uitstekend. Ongeveer half december a.s. wordt het hier verwacht, zodat aan het voornemen, om de dienst tussen Vlissingen en Hull op 2 januari a.s. aan te vangen, zonder twijfel gevolg zal kunnen gegeven worden.

Afbeelding
Datum 11 december 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 december. Naar wij vernemen zal de officiële proefvaart met het bij de firma Dobson & Co te Newcastle-on-Tyne in aanbouw zijnde stoomschip PROFESSOR BUYS, bestemd voor de in januari a.s. te openen dienst Vlissingen-Hull v.v, plaats hebben op zaterdag 12 december.

Afbeelding
Datum 16 december 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maandag de 14e december had met goed gevolg de proeftocht plaats van het tweede voor rekening van de Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij te Newcastle-on-Tyne gebouwd stoomschip PROFESSOR BUYS, dat dezelfde afmetingen heeft als het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET.

Afbeelding
Datum 16 december 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant

Advertentie. Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij Vlissingen-Hull.
Aanvang van de goederendienst zaterdag 2 januari a.s. met de nieuw gebouwde, snelvarende en uitmuntend ingerichte stoomschepen MINISTER TAK VAN POORTVLIET en PROFESSOR BUYS.
Voor inlichtingen wende men zich tot de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, te Vlissingen.

Afbeelding
Datum 20 december 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 december. Binnengekomen het stoomschip PROFESSOR BUYS, kapt. W. Overlack, van South Shields met een lading steenkolen voor de Maatschappij Zeeland. De PROFESSOR BUYS is het tweede schip voor de eerlang geopende dienst Vlissingen – Hull v.v.

Afbeelding
Datum 23 december 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 december. Door de directie van de maatschappij Zeeland zijn op de nieuwe lijn Vlissingen-Hull benoemd: op het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, tot kapitein de heer C.J. van Borrendam en tot eerste stuurman de heer P. Boerhaven; en op de PROFESSOR BUYS tot kapitein de heer A.W.C.E. Overlack en tot eerste stuurman de heer J. Ribbens. In de betrekking van tweede stuurman is tot heden nog niet voorzien.

Afbeelding
Datum 03 januari 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. Als bewijs van belangstelling in de opening van de stoomvaartdienst van hier op Hull werd door enkelen de vlag uitgestoken. Het stoomschip PROFESSOR BUYS, kapt. E. Overlack, vertrok te 4 uur met 130 ton lading.

Afbeelding
Datum 11 april 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 april. Ten gevolge der werkstaking te Hull zal het stoomschip PROFESSOR BUYS van de Zeeuwsche Stoomvaart Maatschappij hedenavond niet naar die haven, doch naar het noordelijker gelegen Hartlepool vertrekken.

Afbeelding
Datum 26 juli 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. Het stoomschip PROFESSOR BUYS, van Hull binnenkomende, door twee sleepboten geassisteerd, heeft op de stroomleidende dam gezeten, waardoor het roer verwrongen en de vingerling gebroken is.

Afbeelding
Datum 27 juli 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juli. Het stoomschip PROFESSOR BUYS is heden naar Amsterdam vertrokken, gesleept door de sleepboot VOORWAARTS, om de schade aan het roer te herstellen.

Afbeelding
Datum 13 november 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 10 november. Het stoomschip PROFESSOR BUYS (opm: zie PGC 111198) heeft belangrijke schade aan de brug aan bakboord, de MIDWAY is slechts licht beschadigd.

Afbeelding
Datum 16 maart 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 14 maart. Het stoomschip PROFESSOR BUYS, met stukgoed van Hull naar Harlingen, keerde gisterenavond terug, zwaar beschadigd in de midscheeps, zijnde in aanvaring geweest met het Duitse stoomschip COMMERCIAL, van Londen naar BurntIsland, dat mede zwaar beschadigd in het dok kwam. De PROFESSOR BUYS gaat hedenavond in het dok, de lading is gelost.

Afbeelding
Datum 29 oktober 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 25 oktober. Door het Seeamt alhier werd behandeld de aanvaring tussen het Duitse stoomschip COMMERCIAL en het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS, d.d. 13 maart l.l. in de nabijheid van Hull. De verklaring van het stoomschip PROFESSOR BUYS, te Haarlem afgelegd, werd voorgelezen. Als getuige was gedagvaard de gezagvoerder van de COMMERCIAL. De aanvaring vond plaats te 1 uur des namiddags tijdens dikke mist. De voorgeschreven mistsignalen werden gegeven, terwijl de schepen langzaam stoomden. Van de COMMERCIAL werd de machine, toen de schepen reeds dicht bij elkander waren, gestopt en op achteruit gezet, en werd het roer hard bakboord gelegd, terwijl aan boord van de PROFESSOR BUYS het roer stuurboord werd gelegd. Omstreeks 1 uur ’s middags volgde de aanvaring, en voer de COMMERCIAL de PROFESSOR BUYS in de midscheeps aan, waardoor beide schepen beschadigd werden en te Hull werden gedokt. Tussen de rederijen werd overeengekomen ieder de helft der schade te dragen. Beide schepen handelden in strijd met artikel 16 der keizerlijke voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee. Zij hadden eerst de machines moeten stoppen en daarna langzaam moeten manoeuvreren. De uitspraak luidde als volgt: de aanvaring tussen beide genoemde schepen moet in de eerste plaats worden toegeschreven aan de heersende mist tijdens de aanvaring. Deze zou echter voorkomen zijn, als men aan boord van het Nederlandse stoomschip bij het in zicht komen van de COMMERCIAL het roer hard bakboord in plaats van stuurboord had gedraaid.

Afbeelding
Datum 25 maart 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUIJS is gisteravond ter hoogte van de Minervahaven aan de grond geraakt, doch werd door sleepboot HOLLAND van de firma Gebr. Goedkoop weder vlot gebracht.

Afbeelding
Datum 14 juli 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 juli. Het van Hull komende Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS is met defecte machine door de sleepboot JOHANNES naar binnen gesleept.

Afbeelding
Datum 15 juli 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 juli. Het stoomschip PROFESSOR BUYS blijft zo lang liggen, totdat de machinedelen, die naar Amsterdam werden verzonden, gerepareerd zijn.

Afbeelding
Datum 30 januari 1909
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 januari. Het uitgaande Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS is op de Theems in aanvaring geweest, doch zette de reis voort. Aangaande schade is niets bekend.
(opm: zie ook AH 010209, NRC 030209 en NRC 260409)

Afbeelding
Datum 01 februari 1909
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 29 januari. Het stoomschip PROFESSOR BUYS (zie Ochtendblad 30 jan.) was de rivier afgaande in aanvaring, met het opstomende Duitse stoomschip SPERBER, dat belangrijke schade bekwam aan stuurboordboeg. Aangaande schade aan de PROF. BUYS werd niets bekend.

Afbeelding
Datum 03 februari 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 2 februari. Het gisteren van Londen hier aangekomen stoomschip SPERBER, dat op de Theems is aanvaring was met het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS, zal na lossing hier repareren.

Afbeelding
Datum 26 april 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 23 april. Op de 29e januari heeft op de Thames een aanvaring plaats gehad tussen het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS en het Duitse stoomschip SPERBER, toebehorende aan de Argo-maatschappij, waardoor beide schepen zwaar werden beschadigd. Het Seeamt, deze zaak behandelende, sprak beide gezagvoerders vrij.

Afbeelding
Datum 28 februari 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 februari. Het stoomschip PROFESSOR BUYS van Hull naar hier, is gisteren tijdens mist bij de stroomleidende dam aan de grond geraakt en met het getij van vannacht niet vlot gekomen. De sleepboot PAUL KRUGER vertrok ter assistentie.
Later bericht. De PROFESSOR BUYS is met hulp van de PAUL KRUGER vlot gebracht en hier aangekomen.

Afbeelding
Datum 10 oktober 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10oktober. Het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS, is in de oude Vlie aan de grond gevaren. De sleepboot CONCORDIA is met 2 lichters naar het stoomschip vertrokken om zo nodig assistentie te verlenen.

Afbeelding
Datum 11 oktober 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 oktober. Vanochtend is het stoomschip PROFESSOR BUYS weer vlot en hier in de haven gekomen.

Afbeelding
Datum 12 november 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Het aan de grond varen van het stoomschip PROFESSOR BUYS. Gistermiddag stelde de Raad voor de Scheepvaart een onderzoek in betreffende het aan de grond varen in het Oude Vlie op 10 oktober jl. van het stoomschip PROFESSOR BUYS, gezagvoerder A. Ribbens te Harlingen. Rederij Hollandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam. De gezagvoerder A. Ribbens als getuige gehoord, deelt mee hij de 9e oktober, op reis van Hull naar Harlingen door de Texelstroom op loods aanwijzing naar binnen ging en te 6 u.15 m. nm. in het ZO gat ten anker kwam, naar hij dacht midden in het vaarwater. Tonnen heeft hij wel gezien, maar de nummers waren niet te onderscheiden. De volgende morgen ging men te 5 u.55 min. ankerop; het was nog niet volkomen daglicht, doch de loods verklaarde de gezagvoerder dat het voldoende licht was om alles te zien. Men stoomde volle kracht en na een rode boei gepasseerd te zijn zag men nog een rode boei, die men volgens de loods ook aan bakboord moest passeren, dit was echter niet de boei die men dacht te zien. Het schip liep dicht bij deze boei aan de grond. Er waren geen zeilaanwijzingen van dit vaarwater aan boord en ook geen groot bestek kaarten. De gezagvoerder vertrouwde volkomen op de loods, en liet de gehele navigatie aan hem over, daar hij dacht dat deze wel volkomen op de hoogte van het vaarwater zou zijn. Nadat het schip vast zat, werden er ankers uitgebracht en door achteruit werken met de machine en hieuwen op het anker trachtte men vlot te komen, doch zonder resultaat. De volgende dag kwam een sleepboot met twee lichters langszij en werd een gedeelte van de lading gelost en kwam het schip daarna met behulp van een sleepboot vlot en werd de reis verder zonder ongelukken naar Harlingen vervolgd. Het schip maakte geen water, of er bodemschade is, kon nog niet worden uitgemaakt, omdat na de stranding nog twee reizen zijn gedaan en het schip nog niet in het droogdok is opgenomen.
De loods maakte zijn eerste reis als loods, hetgeen de gezagvoerder niet bekend was, anders had hij zichzelf meer met de navigatie bemoeid.
De loods G. van der Struys verklaarde dat hij de 9e oktober op de rede van Texel, tussen de tonnen 6 en 7, ten anker kwam omdat het te donker was en het gezicht te slecht was om naar binnen te gaan. De volgende morgen toen men ankerop ging, dacht de loods nog twee rode tonnen te moeten passeren en dan bij de gasboei te komen; terwijl er slechts nog een rode ton te passeren was; nadat hij een rode ton gepasseerd was, zocht hij naar een andere rode ton en zag abusievelijk de ton van het Oude Vlie voor deze ton aan, waar hij op stuurde en aan de grond geraakte. Toen hij 's avonds ten anker ging heeft hij de gasboei gezien, 's morgens nadat men ankerop was gegaan heeft hij deze echter niet gezien. Hij schrijft de oorzaak van het vastlopen toe aan zijn vergissing met de nog te passeren rode tonnen; hij dacht nog twee tonnen te moeten passeren alvorens bij de gasboei te komen, terwijl men in werkelijkheid nog slechts een rode boei passeren moest alvorens bij de gasboei te komen. De 2e stuurman, W. de Boer, verklaart dat, nadat men de 10e oktober ankerop was gegaan, het schip met volle kracht werkende machine naar binnen ging. De loods had de roerganger de koers van NW½W opgegeven, hetgeen de loods beweert niet het geval geweest te zijn en dat hij geen koers heeft opgegeven, maar op de tonnen stuurde. De tweede stuurman had echter de roerganger het commando van de loods NW½W horen herhalen. Toen het schip vastzat, zag men de gasboei aan stuurboord, terwijl men deze aan bakboord had behoren te zien. Hierna werd het onderzoek in deze zaak gesloten en zal de Raad later uitspraak doen.

Afbeelding
Datum 21 november 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisteren werd nog de volgende uitspraak gedaan:
Uitspraak betreffende het aan de grond lopen op 10 oktober in het Oude Vlie van het stoomschip PROFESSOR BUYS, gezagvoerder A. Ribbens, te Harlingen, rederij: Hollandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam. De Raad is van oordeel, dat het aan de grond lopen van de PROFESSOR BUYS veroorzaakt is, doordat de loods zich bij het anker opgaan heeft vergist. Hij heeft gemeend twee rode tonnen in het ZO rak te moeten zien, waar hij in werkelijkheid slechts één te passeren had. Uitziende naar de tweede ton, heeft hij ten onrechte een rode ton daarvoor aangezien, is, daarop aansturende, uit het vaarwater geraakt en aan de grond gelopen.
Hoewel de Raad het begrijpelijk acht, dat de kapitein vertrouwd heeft op de aanwijzingen van de loods, die in het bezit was van een formele aanstelling, en dus geacht mocht worden met het vaarwater geheel bekend te zijn, wenst hij er op te wijzen, dat zulks de kapitein niet ontheft van de aansprakelijkheid voor de gevolgen, door een fout van de loods ontstaan.
De gezagvoerder is verplicht de loods te controleren, en hem zulke opmerkingen te maken, als hij in het belang van de navigatie nodig acht. In het onderhavige geval was de kapitein daartoe niet in staat, daar hij geen zeilaanwijzing aan boord had, evenmin een bijgewerkte kaart, waarop de af te leggen route behoorlijk kon worden nagegaan. Daardoor was het onmogelijk, bij het ten anker gaan, of voor het anker op te gaan, de plaats, waar het schip zich toen bevond, te bepalen, vast te stellen, of het schip de juiste koers voorlag, en die koers aan te geven en te controleren, eindelijk zich, door vergelijking met de betonning op de kaart, te vergewissen, dat ook dienovereenkomstig werd gevaren.
Had de kapitein geweten, dat zich op de scheiding van het ZO rak en het Oude Vlie een gasboei bevond, en dat hij die aan bakboord moest passeren, dan had hij en persoonlijk en door het dek personeel een scherp uitzicht naar die boei laten houden en was dan waarschijnlijk het ongeval voorkomen. Waar art. 4b van de Schepenwet, art. 27 van het K. B. van 22 sept. 1909 (St.bl. 315) voorschrijft, dat aan boord de nodige zeekaarten en zeilaanwijzingen aanwezig moeten zijn, nodig voor de te ondernemen reis en deze behoorlijk moeten zijn bijgehouden, terwijl de kaarten op voldoend groot bestek moeten zijn, om er behoorlijk op te kunnen navigeren, behoort deze bepaling, in het belang van de veilige vaart voorgeschreven, te worden nagekomen.

Afbeelding
Datum 25 februari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 februari. Volgens een telegram uit Hull is het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS in aanvaring geweest met de kade ten gevolge waarvan alle schroefbladen schade leden. Het stoomschip zal in het droogdok worden opgenomen.

Afbeelding
Datum 16 augustus 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. De firma Wm.H. Müller & Co. laat vanavond het stoomschip ELVE van hier naar Londen vertrekken. De CALEDONIA wordt morgen uit Londen hier terug verwacht en vermoedelijk dinsdag of woensdag wordt ook de vaart op Hull heropend met het stoomschip PROFESSOR BUYS.

Afbeelding
Datum 01 mei 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. In verband met de sluiting van alle Engelse havens kunnen wij meedelen dat thans 20 Nederlandse stoomschepen zich in Engeland bevinden. Daarvan liggen te Immingham 2, Middlesbro 1, Newcastle 4, Cardiff 1, Blyth 1, Goole 1, Hull 1, Sunderland 1, Seaham 1, W. Hartlepool 1, Shields 2, Plymouth 1, Londen 2 en Leith 1.
Het grootste deel bestaat uit kolenboten, doch ook de CELEBES, van de Mij. Nederland, de BENGALEN, van de Rott. Lloyd en de TELLUS van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. ondervinden oponthoud door de sluiting. Nederlandse stomers op weg naar Engeland zijn de ALIOTH, BRITSUM, KORTENAER, PROFESSOR BUYS, ZEEMEEUW, IJSTROOM, AMOR, DANAE, FLORA, POMONA, ATLAS, VESTA en NEPTUNUS. Uitgezonderd de zes eerste, behoren deze schepen aan de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij.

Afbeelding
Datum 03 april 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederland en de oorlog. De schepenroof voortgezet.
Bij het Departement van Buitenlandse Zaken zijn berichten ontvangen volgens welke:
De te Singapore vastgehouden schepen MELCHIOR TREUB en KONG FOE weer losgelaten zijn;
te Washington nog zijn genomen: de BACCHUS, de BATJAN en de DUBHE;
te Londen zijn genomen: de LOOSDRECHT, de VLIESTROOM, de IJSTROOM, de KIELDRECHT, de SINT PHILIPSLAND, de ST. ANNALAND, de HOOGLAND en de BOEKELO; te Hull: de SCHELDESTROOM, de SCHOKLAND, de OOSTERLAND, de FRIESLAND, de GAASTERLAND, de OTIS TETRAX, de PROFESSOR BUYS;
te Leith: de NOORD-HOLLAND; te Liverpool: de BEIJERLAND, de SUNDERLAND en de WAAL; te Goole: de HENGELO, te Middlesbrough; de MERCATOR.
Voorts is de stoomboot ROSSUM naar Bristol gezonden om te lossen en daarna te worden in beslag genomen.

Afbeelding
Datum 19 januari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De door Engeland in beslag genomen schepen.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken deelt ons het volgende mee: Blijkens een telegram van Hr.Ms. gezant te Londen, zijn de volgende schepen indertijd door de Britse regering in beslag genomen, thans vrij gelaten: de PATROCLUS te Duinkerken, de ANTENOR te Liverpool, de Noordwijk te West-Hartlepool. Voorts neemt de Britse regering maatregelen tot vrijlating van de BOEKELO te Londen, de DANAE te Leith, de LOOSDRECHT en de YSTROOM te Londen, de NOORD-HOLLAND te Leith, de MERCATOR te Middlesbro, de FRIESLAND en de HENGELO te Hull en de MARS te Londen. Bovendien zullen worden vrijgelaten op de tijden, hieronder genoemd:
half januari, de SCHOTLAND te Hull, de VLIESTROOM te Londen, de SCHELDESTROOM te Hull, de TELEUS te Londen, de UBBERGEN in het Kanaal van Bristol;
eind januari, de OOSTERLAND te Hull, de TANTALUS in een haven van het Ver. Koninkrijk, de LOMBOK in een haven van het Ver. Koninkrijk, de HOOGLAND te Londen, de VENUS te Liverpool, de GAASTERLAND te Hull, de MADIOEN in een haven van het Ver. Koninkrijk, de PROFESSOR BUYS te Hull, de DELFSHAVEN nog niet bekend;
25 januari, de WAAL te Sunderland; gedurende januari de BOEROE in het Kanaal van Bristol;
de tweede helft van januari, de KAMBANGAN in een haven van het Ver. Koninkrijk; begin februari, de SCHIELAND te Londen;
midden februari, de YILDUM in een haven van het Ver. Koninkrijk en de MAASHAVEN te Londen;
tweede helft van februari de SINT PHILIPSLAND te Londen;
in de loop van februari de ROSSUM in het Kanaal van Bristol;
eind februari de SINT ANNALAND te Londen, de 's JACOB, de ROCHUSSEN, de VAN HEEMSKERK, de PIJNACKER HORDIJK allen te Singapore, de VAN WAERWIJCK te Hongkong;
in maart of april de TJITAROEM te Hongkong. De SUMATRA zal eveneens worden vrijgelaten. Hieromtrent zijn geen andere gegevens bekend.

Afbeelding