Inloggen
OCEAAN - ID 4814


Kroniekberichten

Datum 27 juni 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 juni vertrokken OCEAAN, J.G. Mulder, naar Finland. (opm: eerste reis van deze driemastschoener)

Afbeelding
Datum 14 november 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 november. De Nederlandse schoener OCEAAN, kapt. J.G. Mulder, van Plymouth naar Harburg, is te Cuxhaven aangekomen met verlies van kluifhout, zijnde in aanvaring geweest; de schoener zette de reis voort.

Afbeelding
Datum 28 maart 1907
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Ipswich 24 maart. De Groninger stalen driemastschoener OCEAAN, kapt. J.G. Mulder, van Harburg alhier binnen, heeft gedurende de reis de grote steng en het grootzeil verloren.

NRC 280307
Amsterdam, 27 maart. Door de Schout-bij-Nacht directeur en commandant van de Marinewerf is bij enkele inschrijving verkocht het oude pantserdekkorvet SUMATRA, liggende aan de Marinewerf alhier. Ingekomen zijn 13 inschrijvingsbiljetten. De hoogste inschrijving was van de firma Duinker & Goedkoop voor NLG 96.300.

Afbeelding
Datum 27 mei 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 23 mei. Het stoomschip VOLTAIRE, in aanvaring geweest met het Nederlandse schip OCEAAN, is met een gat aan bakboordzijde dicht bij de stevenknie, in een droogdok geplaatst.
Ten noorden van Longships zijn een reddingsboei, een reddingsboot en een gedeelte van een scheepskajuit waaraan een kompas opgepikt. De reddingsboei was gemerkt “OCEAAN Groningen".

Afbeelding
Datum 16 juni 1915
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart houdt zitting op: Donderdag 17 juni, 2 uur nm., onderzoek betreffende:
a. De aanvaring op 21 mei nabij Longships tussen het Nederlandse schoenerschip OCEAAN (schipper-eigenaar G. Mulder uit Groningen) en het Engelse stoomschip VOLTAIRE uit Liverpool.
b. het vermoedelijk met man en muis vergaan tijdens de reis van Swansea naar Oporto van het schoenerschip VELOX. Reder B.G. Mulder; schipper H. Mulder, beiden te Groningen.

Afbeelding
Datum 18 juni 1915
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gistermiddag stelde de Raad voor de Scheepvaart een onderzoek in betreffende de aanvaring op 21 mei nabij Longships tussen het Nederlandse schoenerschip OCEAAN (schipper-eigenaar G. Mulder uit Groningen) en het Engelse stoomschip VOLTAIRE uit Liverpool. De schipper werd in deze zaak het eerst als getuige gehoord. Hij verklaarde dat de bemanning van het vaartuig bestond uit zes personen. Het was mistig weer, telkens kwamen mistvlagen opzetten. Men gaf mistsignalen door middel van een misthoorn, welke, volgens Noors systeem, gedraaid werd met de hand. Men passeerde een drietal stoomschepen, die eveneens mistsignalen gaven, doch men kon ze niet zien. Plotseling doemde de VOLTAIRE op, op een afstand van 200 à 300 meter. Het schip kwam met grote vaart af op de OCEAAN, die niet kon uitwijken, omdat het schip een te geringe vaart had. De aanvaring geschiedde met een hevige stoot. De OCEAAN viel op zij en zonk. Het gehele drama speelde zich af in minder dan drie minuten. De bemanning, voor zoverre deze gered kon worden, werd aan boord van de VOLTAIRE gebracht, die ernstige averij had bekomen. Het duurde lang, vóórdat de VOLTAIRE een boot uit had. Een van de matrozen van dit schip deelde de tweede in deze zaak gehoorde getuige, mee, dat het Engelse stoomschip full speed had gestoomd.

Afbeelding
Datum 29 juni 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Noodlottige aanvaring. De Raad voor de Scheepvaart heeft behandeld de aanvaring op 21 mei nabij Longships tussen het Nederlandse schoenerschip OCEAAN, schipper-eigenaar G. Mulder uit Groningen en het Engelse stoomschip VOLTAIRE uit Liverpool. Het eerst werd gehoord de schipper-eigenaar G. Mulder van de OCEAAN. Hij verklaarde dat de bemanning van het vaartuig bestond uit zes personen. Het was mistig weer, telkens kwamen mistvlagen opzetten. Men gaf mistsignalen door middel van een misthoorn, welke, volgens Noors systeem, gedraaid werd met de hand. Men passeerde een drietal stoomschepen, die eveneens mistsignalen gaven, doch men kon ze niet zien. Plotseling doemde de VOLTAIRE op, op een afstand van 200 à 300 meter. Het schip kwam met grote vaart af op de OCEAAN, die niet kon uitwijken, omdat het schip een te geringe vaart had. De aanvaring geschiedde met een hevige stoot. De OCEAAN viel opzij en zonk. Het gehele drama speelde zich af in minder dan drie minuten. De bemanning, voor zover deze gered kon worden, werd aan boord van de VOLTAIRE gebracht, die ernstige averij had bekomen. Het stoomschip raakte de schoener driemaal, de laatste maal even vóór de bezaansmast. Bij de ramp kwamen de vrouw van de schipper en een lichtmatroos om. De OCEAAN had voortdurend mistseinen gegeven. De sloep kon men door de slagzij van de OCEAAN niet buiten boord krijgen. De VOLTAIRE zette daarop een boot uit, die de drenkelingen oppikte. Daarna werd gehoord de stuurman S. Wijnstok van de OCEAAN. Hij was te kooi vóór de aanvaring plaats greep. De schipper porde hem uit de kooi, toen de aanvaring onvermijdelijk bleek. Hij bevestigt de verklaringen van de schipper. Voor het meenemen van de aanwezige zwemvesten was de tijd te kort. Er stond tamelijk veel zee. Een matroos van de VOLTAIRE had getuige nog meegedeeld, dat zijn schip volle kracht gestoomd had, ondanks de mist.
De Raad zal later uitspraak doen.

Afbeelding
Datum 04 juli 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad meende de oorzaak van de aanvaring van de gaffelschoener OCEAAN door het Engelse stoomschip VOLTAIRE te moeten toeschrijven aan de omstandigheid, dat het stoomschip VOLTAIRE ten gevolge van de heersende mistvlagen de schoener niet tijdig genoeg heeft kunnen waarnemen om nog voor hem uit de weg te gaan, terwijl laatstgenoemd vaartuig door de geringe vaart en weinige wind, zijnerzijds niet bij machte was enige manoeuvre uit te voeren. Niet onwaarschijnlijk heeft de VOLTAIRE ten gevolge van het mistsignaal door een stoomschip even vóór de aanvaring gegeven, welk signaal ook door de bemanning van de OCEAAN aan bakboordzijde is vernomen, het zwakkere geluid van de misthoorn van de schoener niet kunnen horen.

Afbeelding
Datum 24 juli 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Staats Courant (No. 171) bevat de uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart betreffende:
a. De aanvaring van de gaffelschoener OCEAAN door het Engelse stoomschip VOLTAIRE; b. Het vastlopen van het stoomschip BREDA (betrokkene J. Burger, gezagvoerder).

Afbeelding