Inloggen
NEËZARTIE - ID 4570

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1906
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 6630 GRON 1906
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1905-10-00
Launch Date: 1906-04-08
Delivery Date: 1906-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 97.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 77.48 Net tonnage
Deadweight: 160.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.31 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.70 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.17 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1906-05-23 NEËZARTIE
Manager: Johannes Moesker, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Moesker, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PLMQ

Date/Name Ship 1909-09-01 NEËZARTIE
Manager: Harm Jan Tunteler (cargadoor), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Jan Tunteler (cargadoor), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PLMQ
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 7.525,--

Ship Events Data

1905-03-09: NvhN 09-03-1905: Schipbreuk. Voor het gezin van schipper Moesker, dat door de schipbreuk van de "Adriana Hendrika" van alles is beroofd geworden. Nu kunnen verder meededen, dat door eenige vrienden van schipper Moesker pogingen worden aangewend om een fonds bijeen te brengen van ongeveer 8000 gulden voor den aankoop van een nieuw schip. Dit zal geschieden in aandeelen van f. 250,-- of f. 500 a 5 procent rente met een aflossing van 10 procent, terwijl deze aandeelhouders verband op het schip houden. Deze pogingen zijn aanvankelijk reeds met succes bekroond. Er is reeds voor 3500 gulden geteekend. Verder heeft M. op dezelfde wijze toezegging gekregen voor de volledige tuigage. Wij blijven dit gezin warm aanbevelen bij onze stad- en gewestgenooten.
1905-10-25: Algemeen Handelsblad 25-10-1905: Scheepsbouw. Van de Werf van Gebr. G. & H. Bodewes is te water gelaten een zeilaak van plm. 160 reg. tons, gebouwd voor rekening van schipper F. Kunst te Groningen. Daarna werden de kielen gelegd voor een sleepkaan van plm. 950 tons voor rekening van schipper D. Geervliet te Bergen op Zoom, voor een koftjalk van plm. 175 tons voor schipper Joh. Moesker te Hoogezand en van een ewer voor Duitsche rekening.
1906-04-08: NvhN 08-04-1906: Men zal zich herinneren dat we indertijd onze hulp hebben verleend aan een inschrijving ten behoeve van schipper Joh. Moesker en zijne familie, die zijn schip had verloren en nu door verschillende vrienden, die met zijn lot waren begaan, geholpen werd, om weer een nieuw vaartuig in bezit te krijgen. Wij kunnen thans melden, dat hedenmiddag van de werf der heeren Gebr. G. en H. Bodewes te Hoogezand te water is gelaten het nieuwe zeeschip Neêzartie, bestemd voor bovengenoemden Joh. Moesker. Hierin is dus thans de hem verleende hulp belichaamd geworden, wat hij ook in den naam van het schip heeft willen uitdrukken, het is de Hebreeuwsche vertaling van "ik ben geholpen geworden". Moge Moesker met dit schip voorspoediger zijn aan met zijn vroeger vaartuig.
1906-05-16: Dagregister deel 17, nummer 169, den negen en twintigsten Met 1900 en zes. De ondergeteekende, Johannes Moesker, schipper, gedomicilieerd te Hoogezand, verklaart te zijn de eenige eigenaar van het kofschip genaamd “Neëzartie”, gebouwd te Martenshoek, hebbende een dek en een mast, zijnde groot ongeveer negentig last of ongeveer honderd tachtig ton van 1000 kilogram, thuis behoorden in de Nederlanden, thans liggende te Martenshoek, en gevoerd zullende worden door den ondergeteekende als schipper, welk schip nog niet is gebrand of in enig register van scheepsbewijzen geboekt. Groningen, 23 Mei 1900 en zes. In de kantlijn staat bijgeschreven: 6630.
1909-01-12: NRC 14-01-1909: Cowes, 12 januari. Het van Londen met mest naar Tralee bestemde Nederlandse schip NEEZARTIE, schipper Moesker, is met weggeslagen zwaard heden alhier binnengelopen.
1909-09-01: Op 01-09-1909 wordt het schip in een openbare verkoping voor Hfl. 7.525,-- verkocht aan Harm Jan Tunteler, cargadoor, woonende te Groningen. Moesker wordt huurder en blijft schipper.
1909-09-28: Rotterdamsch Nieuwsblad 01-10-1909: Delfzijl, 28 Sept. De tjalk NEEZARTIE, schipper Moesker, van hier naar Statensiel op sleeptouw van de sleepboot Alberdina Maria, is door het aan den grond loopen van de sleepboot hiermee in aanvaring gekomen en bekwam daarbij schade aan stuurboordsboeg. Het schip keerde naar hier terug om te repareeren.
1909-10-08: Algemeen Handelsblad 10-10-1909 (Delfzijl, 8 Oct.) De schade aan de tjalk "„NEEZARTIE" (zie Avondblad 2 Sept.) is hersteld. Het schip vertrok heden met een lading stroocarton uit Nieuweschans naar Engeland.
1915-12-18: Op 18-12-1905 verkoopt en cedeert Harm Jan Tunteler het schip voor 2/3 gedeelte aan Lubbertus Petrus de Groot, notaris te Groningen en Louwe Jans Koning, assuradeur te Groningen. Elk voor 1/3 deel en voor Hfl. 3033,33, dus totaal Hfl. 6066,66. Het door den verkooper Harm Jan Tunteler met den heer Johannes Moesker gesloten huurcontract wordt door den koopers erkend en voor hunne aandelen overgenomen.
1916-11-14: Vertrok 14-11-1916 van Horten (No) naar West-Hartlepool met een lading mijnstutten. Aan boord waren de schipper, zijn vrouw en drie zoons. Nadien niets meer vernomen, met man en muis vergaan. NB: Volgens de R v/d S was het schip sinds 1909 in het buitenland verbleven.
1917-06-05: Algemeen Handelsblad 05-06-1917: Raad voor de Scheepvaart. Onderzoek door den Raad v. d. Scheepvaart naar de oorzaken van o.a. het vermoedelijk met man en muis vergaan tijdens de reis van Horten (Noorwegen) naar West Hartlepool v. h. zeilschip „NEEZARTIE"; gewezen schipper-eigenaar J. Moesker te Groningen.

Afbeeldingen


Omschrijving: NEËZARTIE te Kirkcudbright. (Op 18 oktober 1907 - aankomst in Kirkcudbright van Saffi ( Marocco)
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: NEËZARTIE te Cherbourg in 1911.
Gemaakt door: Unknown