Inloggen
MINISTER TAK VAN POORTVLIET - ID 4315


Kroniekberichten

Datum 04 oktober 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 3 oktober. Van de werf van de firma Dobson & Co te Newcastle-on-Tyne werd woensdagmiddag (opm: 30 september), op de gebruikelijke wijze en met goed gevolg, te water gelaten het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, bestemd voor de door de Zeeuwsche Stoomvaart Maatschappij alhier eerlang te openen goederendienst Vlissingen-Hull v.v.

Afbeelding
Datum 14 november 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 november. Het voor rekening van de Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij in Engeland gebouwde stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET heeft donderdag 12 november, bij de proeftocht in alle opzichten voldaan. Binnen enige dagen wordt het te Vlissingen verwacht.

Afbeelding
Datum 18 november 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 november. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, dat donderdag j.l. (opm: 12 november) in tegenwoordigheid van een der directeuren van de Zeeuwsche Stoomvaart Maatschappij te Newcastle-on-Tyne proef stoomde, kwam na een reis van 27 uur met slecht weer zondagavond half acht op de rede en gisteren ongeveer 10 uur hier binnen. Het had 750 ton steenkolen in, bestemd voor de gasfabriek alhier.
De schip, gebouwd overeenkomstig klasse 100 A 1 van Lloyd’s reglement en in februari j.l. op stapel gezet, heeft een uiterste lengte van214, een breedte van 29 en een diepte van 14 voet; het is voorzien van waterballast en getuigd als schoener. De machine, eveneens aan de fabriek van de heren Dobson & Co vervaardigd, is van het triple compound systeem. De afmetingen van de cilinders zijn: 51, 31, 19 Eng. duim, slaglengte 33 en 130 paardenkracht nominaal. Met genoemde 750 ton steenkolen geladen, werd gedurende 7 uur gestoomd; het schip behield een snelheid van 11½ mijl per uur, met een schroefomwenteling van 86 per minuut.

Afbeelding
Datum 16 december 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maandag de 14e december had met goed gevolg de proeftocht plaats van het tweede voor rekening van de Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij te Newcastle-on-Tyne gebouwd stoomschip PROFESSOR BUYS, dat dezelfde afmetingen heeft als het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET.

Afbeelding
Datum 16 december 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant

Advertentie. Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij Vlissingen-Hull.
Aanvang van de goederendienst zaterdag 2 januari a.s. met de nieuw gebouwde, snelvarende en uitmuntend ingerichte stoomschepen MINISTER TAK VAN POORTVLIET en PROFESSOR BUYS.
Voor inlichtingen wende men zich tot de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, te Vlissingen.

Afbeelding
Datum 23 december 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 december. Door de directie van de maatschappij Zeeland zijn op de nieuwe lijn Vlissingen-Hull benoemd: op het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, tot kapitein de heer C.J. van Borrendam en tot eerste stuurman de heer P. Boerhaven; en op de PROFESSOR BUYS tot kapitein de heer A.W.C.E. Overlack en tot eerste stuurman de heer J. Ribbens. In de betrekking van tweede stuurman is tot heden nog niet voorzien.

Afbeelding
Datum 16 augustus 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 10 augustus. Van de kapt. Borrendam, gezagvoerder van het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, werd te Hull een boete gevorderd van GBP 3, wegens het bevaren van de Humber-rivier zonder bevoegde loods op de reis tussen Vlissingen en Hull. Een Engelsman, als opperstuurman aan boord van gemeld stoomschip aangemonsterd en voorzien van een certificaat van het Trinity House om op de Humber als loods te mogen optreden, werd niet als bevoegd verklaard, dewijl de magistraat beschouwde dat gemelde persoon alleen was aangemonsterd om de loodsgelden op de Humber te ontduiken en overigens als opperstuurman aan boord van gemeld stoomschip geen dienst verrichtte.

Afbeelding
Datum 12 april 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 april. Het dinsdag j.l. van hier naar Hull vertrokken stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET van de Zeeuwsche Stoomvaart Maatschappij, dat zondag hier had moeten binnenkomen, ligt ongelost te Hull. (opm: door de werkstaking)

Afbeelding
Datum 12 januari 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 11 januari. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET is met een onbekend schip in aanvaring geweest, en arriveerde te Hull zwaar beschadigd aan bakboordzijde boven de waterlijn. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad.

Afbeelding
Datum 13 januari 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hull, 10 januari. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, was op de reis Vlissingen naar Hull, bij Hasbrough (opm: Happisburgh, 52º47’ N.B. 01º36’ O.L.) in aanvaring met een onbekend gebleven stoomschip, en leed daardoor belangrijke schade (opm: aan bakboord) boven de waterlijn. Het was in staat de reis voort te zetten naar Hull, waar het zonder ongeval arriveerde en in het Alexandra dok werd gebracht.

Afbeelding
Datum 13 januari 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 januari. MINISTER TAK VAN POORTVLIET. Het stoomschip waarmee dit schip in aanvaring is geweest, is hoogst waarschijnlijk het thans te Antwerpen liggende stoomschip ANGLO DANE, dat dokken moet ter herstelling van de schade bekomen tijdens de laatste reis. (opm: de hier gemaakte veronderstelling is onjuist; het andere schip heette REGALIA, zie NRC 130394)

Afbeelding
Datum 22 januari 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 januari. Heden is gebleken, dat het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET werd aangevaren door het stoomschip REGALIA van Londen, thans te Sunderland liggende tot herstelling van de bekomen schade.

Afbeelding
Datum 10 juli 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juli. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET heeft het Engelse stoomschip SWIFT, van Rotterdam naar Hull, aldaar binnengesleept met defecte machine.

Afbeelding
Datum 31 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET van Rotterdam met lichte schade door aanvaring met een onbekend gebleven schip te Hull aangekomen.

Afbeelding
Datum 01 juni 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 mei. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET is van Rotterdam te Hull aangekomen met lichte schade, zijnde in aanvaring geweest met een onbekend gebleven schip.

Afbeelding
Datum 01 juni 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, dat door aanvaring schade heeft bekomen, zal hier in het dok gaan om te repareren. (opm: zie NRC 020695)

Afbeelding
Datum 02 juni 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hull, 30 mei. Tijdens de aanvaring op 26 dezer, drie mijlen bezuiden de Dudgeon, van het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET met een onbekend stoomschip (opm: zie PGC 310595), was genoemd stoomschip met de machine achteruit werkende en had het reeds achteruitgang (opm: vaart over de achtersteven) toen de onbekende boot, met de bakboordsboeg schurende, tegen de steven van de MINISTER TAK VAN POORTVLIET aanvoer, waarna het onmiddellijk in de dikke mist verdween, vermoedelijk slechts weinig beschadigd. De steven van de MINISTER TAK VAN POORTVLIET was ongeveer 6 duim naar stuurboord overgebogen, van het negen-voet-merk tot veertien voet, doch er was geen spoor van breuk of scheur aan steven of platen, weshalve het stoomschip de reis naar Rotterdam kon voortzetten. (Red: het schip arriveerde aldaar de 30e dezer).

Afbeelding
Datum 05 juni 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. De door aanvaring bekomen schade van het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET is van dien aard, dat het schip het dok in moet om de schade aan de voorsteven te herstellen. De reparatie zal circa 6 dagen duren.

Afbeelding
Datum 02 december 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. De gezagvoerder van het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET rapporteert, dat zijn stoomschip de 27e dezer bij Hull in aanvaring is geweest met een modderbak, waaraan het enige schade toebracht, terwijl het zelf enige dekschade beliep.

Afbeelding
Datum 07 maart 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 6 maart. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET arriveerde van Amsterdam te Hull met schade aan het stuurboord achterschip. Het is buiten de Humber in aanvaring geweest met het Russische stoomschip CERES.

Afbeelding
Datum 08 maart 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 6 maart. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET en het Russische stoomschip CERES zijn gisteren buiten de Humber tijdens dikke mist met elkaar in aanvaring geweest, waardoor beiden schade leden. Eerstgenoemd schip leed enige schade aan het achterschip. De schade aan laatstgenoemd schip is nog niet bekend.

Afbeelding
Datum 08 september 1905
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 september. Volgens een telegram uit Grimsby zijn de stoomschepen CROSBY FALK, thuisbehorende te Bergen en het Nederlandse s.s. MINISTER TAK VAN POORTVLIET met elkander in aanvaring geweest. Beide schepen werden beschadigd en laatstgenoemd schip moest bij het inkomen van het dok aan de grond worden gezet.

Afbeelding
Datum 09 september 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 7 september. De schade aan het bij de ingang van het dok aan de grond gezette stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET moet zeer belangrijk zijn.

Afbeelding
Datum 10 september 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 september. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, dat na aanvaring aan de grond werd gezet, is na voorlopige reparatiën weder vlot en te Hull aangekomen. De verwachting is, dat het zondagmorgen 10 september zal dokken. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET is in Nederland voor GBP 17000 verzekerd.

Afbeelding
Datum 14 september 1905
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 september. Volgens telegram uit Hull, heeft het s.s. MINISTER TAK VAN POORTVLIET ongeveer GBP 3000 aan waarde der lading stukgoed uit het achterruim gelost. Het schip heeft zware schade geleden.

Afbeelding
Datum 15 september 1905
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 13 september. De uit het achterruim van het s.s. MINISTER TAK VAN POORTVLIET geloste lading bederft snel. Maatregelen worden genomen het zo spoedig mogelijk alhier te verkopen, doch dat niet voordat rederij en assuradeuren hiervoor hun toestemming geven.

Afbeelding
Datum 25 juni 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Londen, 24 juni. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, 747 ton bruto en 380 ton netto, in 1891 bij W. Dobson & Co. te Newcastle gebouwd en toebehorende aan de Hollandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam, is aan Mr. James Holliday te Quebec verkocht en in GENERAL WOLFE herdoopt.

Afbeelding
Datum 22 december 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 20 december. Het door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij aangekochte stoomschip SWAN zal onder Nederlandse vlag de naam MINISTER TAK VAN POORTVLIET dragen. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET van deze Maatschappij, werd verkocht naar Canada en verdoopt in GENERAL WOLFE.

Afbeelding
Datum 10 november 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Québec. (geen datum). Nabij Harrington is het stoomschip GENERAL WOLFE (ex. MIN. TAK VAN POORTVLIET – geb. 1891) gestrand. De machinekamer is zwaar lek. De pompen kunnen het water niet meer bijhouden. De toestand van het stoomschip is nog niet slecht. Men gelooft, dat wanneer met de bergingswerkzaamheden direct een aanvang wordt gemaakt, dat dan het stoomschip nog kan worden geborgen.

Afbeelding
Datum 12 november 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Quebec, 10 november. Het stoomschip GENERAL WOLFE (ex. MINISTER TAK VAN POORTVLIET – geb. 1891) (zie Avondblad, 10 nov.) is vlot gebracht. Het komt naar hier om te repareren.

Afbeelding