Inloggen
AMSTEL X - ID 360

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1925
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 8137562
Nat. Official Number: 633 B AMST 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Firma J. Smit & Zoon, Foxhol, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1925-07-00
Delivery Date: 1925-09-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 70
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1488 Type C/D (x)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 121.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 74.00 Net tonnage
Deadweight: 160.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.33 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 31.50 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.31 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.29 Meters Depth, moulded
Draught: 2.03 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 1944-03-00
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In 03.1944 is de 70 P.K. Bronsmotor omgebouwd tot 90 PK injectiemotor.

Ship History Data

Date/Name Ship 1925-00-00 AMSTEL X
Manager: N.V. Stoombootreederij J.H. van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoombootreederij J.H. van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1952-11-21 AMSTEL X
Manager: N.V. Rederij van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rederij van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1965-02-11 AMSTEL
Manager: Hermann Furmann, Norderney, German Federal Republic
Eigenaar: Hermann Furmann, Norderney, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Norderney / German Federal Republic

Ship Events Data

1925-09-22: Algemeen Handelsblad 23-09-1925: Scheepsbouw. Gisteren werd van Lemmer naar Amsterdam met goed gevolg de proeftocht gehouden met het motorschip AMSTEL X, gebouwd op de werf der firma J. Smit & Zoon, te Foxhol, voor rekening van de N.V. Stoombootreederij J. H. van Swieten, te Amsterdam, en dienende voor haren geregelden beurtdienst Amsterdam—Groningen v.v. Het schip is gebouwd onder klasse Germ. Lloyd en Scheepvaartinspectie, heeft afmetingen van 31.50 x 5.40 x 2.20 m en is voorzien van een 80 (Opm. moet zijn 70) P.K. Bronsmotor.
1927-08-26: Op 26-08-1927 als AMSTEL X, zijnde een motorschip groot 270 M3 met 1 mast, 2 laadbomen met 1 Bronsmotor van 70 PK, eigendom van de N.V. Stoombootreederij J.H. van Swieten te Amsterdam, liggende te Amsterdam door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, van brandmerk 633 B AMST 1927 voorzien door het inbeitelen op voorkant verhoogd achterdek op het achterschip. Opm.: De oude merken zijn verwijderd.
1938-10-05: Limburgsch dagblad 05-10-1938: Bange avonturen op het IJselmeer. Brand aan boord van de „AMSTEL X”. De bemanning van de 150 ton metende motorboot „Amstel X" (welk schip toebehoort aan de N.V. Stoombootreederij J. H. van Swieten en dat vaart op de lijn Amsterdam-Groningen) heeft j.l. Dinsdagnacht op het IJselmeer bange uren doorstaan. Waren de razende stormvlagen en de hoog opgezweepte wit geschuimde golven, die meedoogenloos op het dek van het diep geladen schip sloegen, op zich zelve al een avontuur en vereischten reeds door deze omstandigheden de volle concentratie van kapitein T. Jongsma en zijn helpers op de navigatie van het stampende schip, veel, heel veel werd er omstreeks vier uur in den nacht van de bemanning gevraagd, toen men plotseling tot de ontdekking kwam, dat aan boord van het vaartuig brand was ontstaan. Het vuur woedde in de woning op het achterschip, het woedde hardnekkig en toen de vliegende storm er vat op kreeg, waren de gevaren, waaraan schip en bemanning waren blootgesteld, zeer groot. Want aan de woning grenst de machinekamer en wanneer het vuur naar hier zou overslaan, dreef het schip hulpeloos in de wilde golven van het val van Urk, waar het vaartuig zich op genoemd tijdstip ongeveer bevond. En in dat geval was er geen mogelijkheid de haven van Urk binnen te vluchten. Waren de zwiepende stormvlagen eenerzijds 'n groote handicap, omdat zij het vuur aanwakkerden, anderzijds waren zij een voordeel, omdat de hooge golven, die over het dek spoelden 't blusschingswerk bevorderden. Dit blusschingswerk en de navigatie van het schip, die onder de gegeven omstandigheden, niet verwaarloosd mocht worden, vereischten een dubbele concentratie en een dubbele krachtsinspanning van de bemanning. Met het water, dat in zoo ruime mate voorhanden was, gelukte het haar ten slotte den brand te localiseeren. Tijdens dit werk naderde de 180 ton metende „Groningen IV" van de Lemmer stoombootmaatschappij, welke boot iets later uit Lemmer was vertrokken, eveneens met bestemming Amsterdam. De bemanning van de „Amstel X" trachtte door het zwaaien met brandende lantaarns en door te schreeuwen de aandacht van de „Groningen IV" te trekken, hetgeen gelukte. Het was voor den kapitein van laatstgenoemd schip, den heer J. Vogelenzang, geen gemakkelijk werk de assistentie, die gevraagd werd, te verleenen. Hel noodweer belette hem de „Amstel X" dicht te naderen, doch nadat de Groningen IV enkele malen rond het in nood verkeerend schip was gevaren, gelukte het tenslotte een lijn over te gooien en op deze wijze verbinding te krijgen. Aan boord van de Amstel X was men intusschen den brand meester geworden. Terwijl de verbinding bleef gehandhaafd hebben beide schepen de reis naar Amsterdam vervolgd, waar zij Dinsdagmorgen, uiteraard met vertraging zijn aangekomen. Van de Oranjesluizen af is de Amstel X, aan boord waarvan de woning geheel is uitgebrand, op eigen kracht verder gestoomd.
1986-00-00: 1986 in Duitsland gesloopt.
1997-00-00: 1997: Het schip heeft tot 1997 in Lloyd's Register gestaan.

Afbeeldingen


Omschrijving: Amstel X 1925
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Ansichtkaart met de Amstel X 1925 in de Zuiderhaven te Groningen.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Scan van de ansichtkaart met de Amstel X 1925 in de Zuiderhaven te Groningen.
Gemaakt door: Unknown