Inloggen
JOHANNA - ID 3251


Kroniekberichten

Datum 29 augustus 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Helle, is bevracht met droge suiker van Tjilatjap naar het Kanaal voor order, te lossen tussen Bordeaux en Hamburg.

Afbeelding
Datum 29 april 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Helle, van Samarang naar Clyde aldaar op de rivier aan de grond gekomen, doch wordt spoedig verwacht vlot te zullen komen.

Afbeelding
Datum 01 november 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 oktober. Volgens particulier bericht van 27 dezer ligt het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNA, kapt. P. Helle, van Rotterdam naar Java, door stormweder en tegenwind ter rede van Portland.

Afbeelding
Datum 08 november 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 november. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. P. Helle, van Rotterdam naar Java, heden namiddag tijdens hevige storm op de rede van Portland op drift geraakt en naar een Noorse bark gedreven. Assistentie is derwaarts verzonden.

Afbeelding
Datum 11 november 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 10 november. Volgens bij de reder ontvangen bericht heeft het Nederlandse barkschip JOHANNA, kapt. P. Helle, van Rotterdam naar Java, dat te Portland wegens storm was binnengelopen heden de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 11 december 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 december. Het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNA, kapt. P. Helle, van Passaroeang, is met verlies van kluiverboom hier aangekomen en gedokt in het Tilburydok, zijnde het schip in aanvaring geweest.

Afbeelding
Datum 13 december 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 10 december. Het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNA, kapt. P. Helle, arriveerde heden van Passaroeang in het Tilbury dok (opm: bedoeld is het havenbekken Tilbury om te lossen) met verlies van kluiverboom. Het is bij Hastings gisterenochtend in aanvaring geweest met de schoener LADY FLORENCE. (opm: PGC 141298 geeft als naam LADY FLORA)

Afbeelding
Datum 07 juli 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juli. Volgens van de reder ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. Helleden, 4 dezer van Barry te Tagal. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 02 februari 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 31 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. P. Helle, te Delaware Breakwater en ontving order te New-York te lossen.

Afbeelding
Datum 23 mei 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 21 mei. Het fregat JOHANNA, dat de 11e maart van New York vertrok naar Penang, was voor die tijd door de reder, de heer J. Smit Czn te Alblasserdam, verkocht aan de Standard Oil Comp, die het schip evenwel onder Engelse vlag heeft gebracht. Het schip wordt thans gevoerd door kapt. Ferguson.

Afbeelding