Inloggen
HENDRIKA - ID 2780


Kroniekberichten

Datum 03 februari 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 30 januari. Door de heren G. van de Gevel c.s. alhier is aan de firma J. Smit Cz. te Alblasserdam de bouw opgedragen van een stalen stoomschip van circa 5750 ton draagvermogen, bestemd voor de vrachtvaart op alle werelddelen. Het stoomschip krijgt een lengte van 340, een breedte van 46 en een holte van 27 Engelse voet en zal in elk opzicht naar de eisen des tijds worden ingericht. Het ligt in de bedoeling het stoomschip in een naamloze vennootschap te brengen met een kapitaal van plm. 5 ton. Ook de machinerieën worden hier te lande vervaardigd. Het zal de grootste vrachtboot zijn die ooit in ons land werd gemaakt. (opm: s.s. HENDRIKA)

Afbeelding
Datum 23 mei 1898
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Rotterdam, 21 mei. Van de scheepswerf van de heer J. Smit Czn te Alblasserdam werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen stoomschip HENDRIKA, gebouwd voor rekening van de heren C. v.d. Gevel en Ph.H. Marcella te Rotterdam. De afmetingen zijn 345’ x 46’ x 26’9” en het schip krijgt een machine van 1200 I.P.K.

Afbeelding
Datum 24 september 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 23 september. Het nieuwe door de heer J. Smit Czn te Alblasserdam gebouwde stalen stoomschip HENDRIKA, toebehorende aan een maatschappij van die naam, onder directie van de heren C. v.d. Gevel en Ph.H. Marcella, en één der grootste vrachtstomers van Rotterdam, zal zaterdag onder bevel van kapitein C.W.G. Landmann zijn eerste reis aanvaarden en wel naar Cardiff, waar het kolen zal laden voor Java. Het stoomschip is voorzien val alle nieuwe inrichtingen, die de laatste jaren hebben gebracht.

Afbeelding
Datum 11 oktober 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 10 oktober. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA, van Cardiff naar Batavia, passeerde heden Lizard met gebroken circulatiepomp, terugkerende naar Plymouth, waar het heden nog is aangekomen.

Afbeelding
Datum 16 oktober 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 oktober. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA, met enige schade aan de machine te Plymouth binnengelopen, heeft, na de schade hersteld te hebben, de reis naar Batavia voortgezet.

Afbeelding
Datum 05 november 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 november. Volgens telegram uit Port Said is aan boord van de HENDRIKA, van Cardiff naar Batavia, de circulatiepomp defect en is er lekkage aan de ketels. Men is bezig met repareren.

Afbeelding
Datum 06 november 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 november. Volgens bij de directie der Maatschappij Hendrika ontvangen telegram van de gezagvoerder van het stoomschip HENDRIKA, van Cardiff naar Batavia, dat te Port Said enige geringe schade aan de machine heeft hersteld, zal het zondag 6 november de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 25 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 januari. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA arriveerde hedenochtend van Cardiff te Genua.

Afbeelding
Datum 08 maart 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 maart. Het stoomschip HENDRIKA is gisteren van Genua te Delaware-breakwater aangekomen en naar Philadephia vertrokken.

Afbeelding
Datum 20 maart 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Philadelphia, 7 maart. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip HENDRIKA, hier van Genua aangekomen, rapporteert de 27e februari te 6 uur 20 minuten namiddags op 33º16’ NB 56º52’ WL (opm: plm 430 mijl ten oosten van Bermuda) een in brand staand schip van ongeveer 950 ton te hebben aangetroffen, vermoedelijk een barkschip. Het was zwart geschilderd, had gele ra’s en houten ondermasten, die geschraapt waren. Het was bijna tot op de waterlijn verbrand. Men kon wegens de duisternis geen naam onderscheiden. Er was geen teken van leven aan boord. Een tweemast schoener bevond zich op korte afstand van het brandende schip.

Afbeelding
Datum 10 april 1900
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Door het Nederlandse stoomschip HENDRIKA, kapt. Landman, komende van Philadelphia, zijn op 2 april 1900 in pos. 49º40’ NB 08º44’ WL (opm: pl.m. 120 mijl ten westen van Lands End) de opvarenden gered van de Duitse schoener MARGARETHA uit Emden. Het Duitse schip was onderweg van Cardiff naar Imbetibia (opm: vermoedelijk Imbetiba, Brazilië) met een lading cokes en olie en is bij het verlaten van het schip in brand gestoken. De geredde opvarenden zijn door de HENDRIKA op 6 april te Leith geland.

Afbeelding
Datum 23 april 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 april. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA vertrok heden van Leith naar New York om daar voor Java te laden.

Afbeelding
Datum 15 mei 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 mei. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA arriveerde gisteren van Leith te New York om voor Java te laden.

Afbeelding
Datum 12 juli 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 11 juli. Het stoomschip HENDRIKA, van New York naar Java, is heden na een stormachtige overtocht, te Colombo binnengelopen om de kolenvoorraad aan te vullen.

Afbeelding
Datum 26 juli 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 juli. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA arriveerde hedenochtend van New York te Soerabaja.

Afbeelding
Datum 16 augustus 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 augustus. Het stoomschip HENDRIKA vertrok heden van Soerabaja naar Newcastle N.S.W.

Afbeelding
Datum 23 november 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 november. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA is hedenavond vertrokken van Samarang naar Adelaide.

Afbeelding
Datum 15 december 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 december. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA arriveerde de 13e dezer van Samarang te Adelaide.

Afbeelding
Datum 23 maart 1902
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 22 maart. Het te Hamburg liggende Nederlandse stoomschip HENDRIKA is tot geheime prijs naar het buitenland verkocht.

Afbeelding
Datum 07 april 1902
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Swinemünde, 4 april. Door de rederij Kunstmann werd het in Nederland gebouwde stoomschip HENDRIKA aangekocht, en zal het voortaan onder Duitse vlag de naam SILESIA voeren. De koopsom moet ca. 500.000 mark bedragen.

Afbeelding