Inloggen
GOENTOER - ID 2518


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Full scantling
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'. Scheepswerf en Machinefabriek, Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Werfnummer: 94
Date Laid Down: 1901-02-26
Launch Date: 1902-01-11
Delivery Date: 1902-04-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Motor Type: Steam, Quadruple Expansion
Number of Cylinders: 8
Power: 4300
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: Twee 4-cyl. 20 1/2, 29, 43 & 65-45
Speed in knots: 14
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 5891.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 3706.00 Net tonnage
Deadweight: 5161.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Bale: 195000 Cubic Feet
 
Length 1: 426.00 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 50.00 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 28.20 Feet (British) ***Unknown***
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
81 42 24 0 0 147
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-04-15 GOENTOER
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NTSL

Date/Name Ship 1918-03-02 GOENTOER
Manager: British India Steam Navigation Company Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: The Shipping Controller, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1919-10-09 GOENTOER
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1918-03-02: Op 2 maart 1918 te Singapore door de Britse regering in beslag genomen in gevolge het ‘Droit D’angarie’ en onder Britse vlag gebracht. Op 9 october te Rotterdam weer aan de eigenaren teruggegeven.
1925-09-00: Final Fate:
De ‘GOENTOER’ is in juni 1925 voor NLG. 150.000,- voor sloop verkocht aan de N.V. Scheepsslooperij C.H.C. Sunderman, Zwijndrecht, die het schip in september 1925 sloopte.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1901
Kapitein: Clercq, H. le
Overige informatie: 0

Familiegegevens

 

Machiel werd geboren op 05.01.1856 te Rotterdam als z.v. Machiel van der Putte en Catharina Dirks.

Machiel (stuurman ter koopvaardij) (27) trouwde op 23.03.1883 te Brielle met Adriana Noltee (23) – geb. 29.06.1859 te Brielle - d.v. Arie of Arij Noltee (zeeloods) en Willemijntje Steehouwer.

Adriana Noltee overleed op 30.08.1938 te ’s-Gravenhage.

Machiel overleed op 02.08.1936 te ’s-Gravenhage (80). 

 

Kinderen

Machiel – 1885

Willemijntje 1887 – 1889

Arij 1889 – 1929

Jan   1892 – 1893

Catharina 1895 

Willem 1898 

Adriana 1899 

 

Opleiding

 

Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart op 28.02.1906 te Amsterdam.

Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart in nov./dec. 1910 te Batavia.

Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart op 24.09.1913 te ’s-Gravenhage.

 

De schepen van de kapitein

*   1894 – 1896 van het s.s. SENIOR – geb. 1879

*   1896 – 1898 van het s.s. BORNEO – geb. 1884

*   1899 – 1899 van het s.s. BOGOR – geb. 1898

*   1899 – 1904 van het s.s. OENGARAN – geb. 1883

*   1904 – 1905  van het s.s. ARDJOENO – geb. 1891

*   1905 – 1905  van het s.s. LAWOE – geb. 1881

*   1905 – 1908  van het s.s. ARDJOENO – geb. 1891

*   1908 – 1910  van het s.s. WILIS – geb. 1905

*   1910 – 1913  van het s.s. GOENTOER – geb. 1902

*   1913 – 1916 van het s.s. TAMBORA – geb. 1910

 

Overige bijzonderheden

Kwam in mei 1883 in dienst bij de Rott.Lloyd.

Gezagvoerder bij de Rott. Lloyd.

 

Het Vaderland 04-08-1936

Machiel van der Putte †

Zondag is, tachtig jaar oud, na een langdurige ziekte alhier overleden de heer M. van der Putte, oud-gezagvoerder van de Rotterdamsche Lloyd.

Met Machiel van der Putte is een van de bekends gezagvoerders uit de eerste tijd van de Rotterdamsche Lloyd heengegaan. Een van de laatsten uit die tijd ook, die nog in leven waren.

In mei 1883 is de heer Van der Putte in dienst getreden van de Lloyd, aan welke hij ruim dertig jaar verbonden is geweest. In oktober 1894 begon zijn staat van dienst als gezagvoerder. Hij werd toen kapitein van het stoomschip SENIOR, van Ruvs en Zonen, waarmee de Middellandse Zee en in de zomer, ook wel de Oostzee werd bevaren. In december 1899 wordt hij kapitein van de UNGARAN van de Lloyd. Achtereenvolgens is hij daarna gezagvoerder geweest van de ARDJOENO, de LABOE en de WIREN. Vooral echter zal de naam van de thans overledene voor velen in de herinnering verbonden zijn aan de GOENTOER, waarop de heer Van der Putte ongeveer zeven jaar heeft gevaren, tot aan het begin van de oorlog en waarna alleen nog de TAMBORA op zijn staat van dienst vermeld is.

De reden waarom kapitein Van der Putte in 1916 zijn ontslag nam, is de volgende: Op zijn laatste reis, in de eerste oorlogsjaren, was zijn schip op zee aangehouden door een Frans oorlogsschip, dat hem noopte naar Brest te varen. Door een vreemd marineofficier naar een vreemde haven te worden verwezen, was meer dan kapitein Van der Putte in overeenstemming kon brengen met de ethiek van het beroep dat alles voor hem was.

Dit feit was voor hem aanleiding zijn ontslag te nemen. Een herhaling van deze ervaring wilde hij niet dulden.

De begrafenis zal geschieden Woensdag 5 dezer, te elf uur, op Oud Eik en Duinen.

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER S. PARMA:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van de Putte was met vlagnummer R8 in de periode 1896 t/m 1899 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1899 van de Maatschappij  (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar heeft bedankt als vlaggelid058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein M. van de Putte met vlagnummer R8 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1896`1897            van het ss. “Borneo”           1560 ton netto varend voor de Rotterdamsche Lloyd te R’dam

*    1898                       van het ss. “Bogor”              2703 ton netto varend voor de Rotterdamsche Lloyd te R’dam

 

Bouma025 vermeldt M.van de Putte als gezagvoerder gedurende:

*    1896 t/m 1897 van het schroefstoomschip “Borneo”, gebouwd in 1885 te Glasgow, 2140 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam. Het schip werd verkocht aan de KPM;

*    1899 van het schroefstoomschip “Bromo”, gebouwd in 1888 te Vlissingen, 2600 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;

*    1900 en volgende jaren (?) op het ijzeren schroefstoomschip “Oengaran”,  ex Samarang, gebouwd in 1883 te Middlesbro, 2535 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Llod Wm.Ruys & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

M.van de Putte vervoerde detachementen landmachtmilitairen van Rotterdam met de “Bromo” naar Batavia op de volgende reizen065*:

*    Vertrek 11 februari 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*    Vertrek 23 september 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 42 manschappen.

 

 

Datum vanaf: 1910
Kapitein: Putte, Machiel van der

Datum vanaf: 1915
Kapitein: Bakker, Tj.
Overige informatie: woonplaats Rotterdam

Familiegegevens

 

Anthonie Daniel werd geboren op 11.07.1881 te Hilversum als z.v. Anthonie Daniel Verschuur (koopman) en Johanna Waalewijn. 

Anthonie Daniel (35) (stuurman) trouwde op 24.08.1916 te Naarden met Margaretha Maaike Anna Smits (30) – geb. 14.06.1886 te Naarden – d.v. Jakobus Smits (boomkweker) en Maria Theresia Barbara Verweij.

 

Margaretha Maaike Anna Smits overleed op ???

Anthonie Daniel overleed op 02.10.1932 te Rotterdam (51). 

 

Kinderen

-    Theresa – geb. 05.06.1917 te Rotterdam

-    Anton Johan – geb. 12.11.1919 te Vlaardingen

 

Opleiding

Anthonie Daniel werd op 24.08.1896 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.

Na het volgen van de 3-jarige cursus werd hij op 14.09.1899 geplaatst als lichtmatroos a/b van het s.s. SOLO, kapt. Engelsman, naar Java. Op 23.03.1900 werd hij geplaatst als stuurmansleerling a/b van het s.s. SOLO. Werd op 09.08.1900 geplaatst als stuurmansleerling a/b van het s.s. MERAPI, kapt. Udema, naar Java. Kwam op 15.11.1900 terug van de reizen met zeer goed attest. 

 

Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart op 28.02.1901 te Amsterdam

Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart op 18.11.1903 te Amsterdam

Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart op 23.07.1909 te ’s-Gravenhage

 

De schepen van de kapitein

 

*   1919 – 19.. van het s.s. KEDIRI

*   1920 – 19.. van het s.s. GOENTOER

*   1923 – 19.. van het s.s. JACATRA

*   1925 – 1926 van het s.s. TOSARI 

 

Overige bijzonderheden

 

Gezagvoerder bij de Rott. Lloyd.

 

De Telegraaf 21-04-1920

Vergunning tot het voeren van de reservevlag als natievlag.

Bij Kon. Besluit is aan de luitenant ter zee der 2e klasse bij de Kon. Marine-reserve A.D. Verschuur vergunning verleend om, zolang hij als gezagvoerder in dienst is bij de Stoomvaartmaatschappij „Rotterdamsche Lloyd" op het Nederlandse koopvaardijschip onder zijn bevel de reservevlag als natievlag te voeren.

 

Anthonie Daniel Verschuur nam ontslag bij de Rotterdamsche Lloyd en werd eervol ontslagen op 12 april 1927.

Hij werd op 16 mei 1930 benoemd tot eerste havenmeester van Rotterdam.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad 10-05-1930

Rijkshavenmeester.

De heer A.D. Verschuur te ’s-Gravenhage is benoemd tot eerste havenmeester alhier.

De nieuwbenoemde Rijkshavenmeester heeft meer dan 26 jaar gevaren in dienst van de Rotterdamsche Lloyd, waarvan acht jaar als gezagvoerder. Op 16 september 1900 werd hij benoemd tot stuurmansleerling op het s.s. SOLO. Op 8 april 1901 werd hij bevorderd tot vierde stuurman, op 6 april 1903 tot derde, 7 maart 1907 tot tweede, 20 november 1909 tot eerste stuurman en in februari 1919 werd hem voor de eerste maal het bevel van een van de schepen van de Rotterdamsche Lloyd opgedragen. Op zijn verzoek werd kapitein Verschuur op 12 april 1927 eervol ontslagen. Hij diende o.a. ook als officier bij de Marine Reserve.

 

Datum vanaf: 1920
Kapitein: Verschuur, Anthonie Daniel

Afbeeldingen


Omschrijving: GOENTOER
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Foto Dert - Vlissingen
Onderwerp: Werf

Omschrijving: GOENTOER, 1902 Vlissingen kort voor de proeftocht.
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Foto Dert - Vlissingen
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: GOENTOER voor Brest.
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: GOENTOER voor Brest.
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: GOENTOER 1922 op de Noordzee voor de Nieuwe Waterweg.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Nieuwland, Cornelis
Onderwerp: Zeeopname