Inloggen
FLEVO X - ID 2217


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1917-12-00 / 1918-08-02 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1916
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Vrachtlogger
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf 'De Merwede', v/h Van Vliet & Co., Neder-Hardinxveld, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1916-03-11
Launch Date: 1916-06-29
Delivery Date: 1916-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 111.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 95.00 Net tonnage
 
Length 1: 24.00 Meters Registered
Beam: 6.50 Meters Registered
Depth: 2.90 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1917-12-00 FLEVO X
Manager: N.V. Scheepvaart-Maatschappij 'Flandria', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart-Maatschappij 'Flandria', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Ex. Logger MERWEDE V (SCH 192)

Ship Events Data

1918-08-02: Final Fate: Submarine Attack

Op 2 augustus 1918 wordt de FLEVO X door geschutvuur van een Duitse onderzeeboot op 40 mijl oost van Shipwash, gegist bestek, op de Noordzee tot zinken gebracht.

Algemene informatie

Preambule: Het visserijnummer SCH 414 hoort bij de MERWEDE I en deze is begin 1916 vergaan.
ergo is/ heeft de MERWEDE V visserijnummer SCH 192


1916

NVC 110316
Te Hardinxveld is op de Scheepsbouwwerf .De Merwede” voorheen van Vliet & Co. de kiel gelegd voor een stalen zeillogger, voor rekening van de N.V. „Merwede”, directeur de heer K. Knoester te Scheveningen.
SV 300616
Gisteren werd van de werf der N.V. Scheepsbouwwerf De Merwede v./h. van Vliet & Co. te Hardinxveld met zeer goed gevolg te water gelaten een stalen loggerschip (SCH 192) N. 129 genaamd MERWEDE, lang 24 m. breed 6.50 m. en hol 2.90 m. voor rekening van de N.V. »Merwede« te Scheveningen.
NVC 010716
Van de werf der N.V. Scheepsbouwwerf „de Merwede” voorheen van Vliet & Co te Hardinxveld is met goed gevolg te water gelaten de stalen logger „de Merwede”, SCH 192, gebouwd voor rekening van de Maatschappij „de Merwede’, directeur de heer K.J. Knoester te Scheveningen.
SV 301216
Scheepsbouw 1916 N.V. Scheepsbouwwerf De Merwede v.h. Van Vliet & Co. te Hardinxveld
Logger MERWEDE V. bruto reg. ton 94,5 voor de N.V. tot exploitatie van visloggerschepen “De Merwede” Scheveningen.


1917   

AH 030517
Ter trawlvisserij uitgevaren SCH 192 stuurman W. Rog.
NRC 170517
Scheveningen, 16 mei. Binnengekomen SCH 192 stuurman W. Rog met besomming fl 333,=        
RN 191217
Vlaardingen, 15 december. De N.V. Scheepvaart Maatschappij Flevo te Rotterdam heeft van de Maatschappij Hollandsche Zeevisscherij alhier de volgende schepen aangekocht: INSULINDE (VL-170), (opm: FLEVO IX), SUMATRA (VL-175) (opm: FLEVO III), WASSENAAR (VL-188) (opm: FLEVO VII), BARON VAN DER BORCH VAN VORDEN (VL-189) (opm: FLEVO II) en van de Maatschappij ‘De Merwede’ te Scheveningen: MERWEDE II (SCH-364) (opm: FLEVO VI), MERWEDE III (SCH-175) (opm: FLEVO V) en MERWEDE IV (SCH-331) (opm: FLEVO I). Dezelfde N.V. kocht bovendien van de firma G. van Leeuwen Hz. te Scheveningen de stoomlogger KONINGIN WILHELMINA (SCH-397) (opm: FLEVO IV). Deze negen schepen zullen onder de namen FLEVO I tot en met IX in de vrachtvaart worden gebracht. (opm: één ex. scheepsnaam ontbreekt. MERWEDE V (SCH 414) (opm: FLEVO X).      
RN 221217
Door bemiddeling van de makelaar A. Schippers te Rotterdam, heeft de onlangs te Rotterdam gestichte N.V. Scheepvaart-Mij. ‘Flevo’ ondershands aangekocht een 9-tal vissersschepen, die voor vrachtvaart worden ingericht en onder de namen FLEVO I tot FLEVO IX in de vaart gebracht worden.
Deze schepen zijn de stalen sloepen INSULINDE (VL-170) (opm: FLEVO IX), SUMATRA (VL-175) (opm: FLEVO III), WASSENAAR (VL-188) (opm: FLEVO VII), BARON VAN DER BORCH VAN VORDEN (VL-189) (opm: FLEVO II) , alle van de Hollandsche Zeevisscherij Mij. te Vlaardingen. Verder de stoomlogger KONINGIN WILHELMINA (SCH-397) (opm: FLEVO IV) van de rederij G. v. Leeuwen te Scheveningen, de gehele rederij van de Mij. ‘Merwede’, directeur K.J. Knoester, aldaar, zijnde de stalen loggers MERWEDE II (SCH-364) (opm: FLEVO VI), MERWEDE III (SCH-175) (opm: FLEVO V)  en MERWEDE IV (SCH-331) (opm: FLEVO I) en MERWEDE V (SCH-414) (opm: FLEVO X).

1918

DMB 060818
De Nederlandse zeilschepen „REMKE" en „FLEVO X" getorpedeerd. Wij vernemen, dat de Nederlandse zeilschepen „REMKE" en „ FLEVO X " 3 dezer van Rotterdam naar Londen vertrokken met een lading gloeilampen, zijn getorpedeerd en gezonken. De bemanningen zijn gered en in een Engelse haven geland. De „REMKE" ,was een gaffelschoener, 197 bruto en 157 netto tons groot, in 1900 gebouwd en behoorde aan de Scheepvaart Maatschappij! „Piet Hein" te Rotterdam. De „ FLEVO X " was een vrachtlogger, 111 bruto en 95 netto tons groot, in 1916 gebouwd en behoorde aan de Scheepvaart Maatschappij Flandria (Dir. J. W. Lensen) te Rotterdam.
HV 060818
Nader wordt gemeld, dat de FLEVO X en de REMKE, op 2 augustus jl. door geschutvuur van een Duitse onderzeeboot tot zinken zijn gebracht. De bemanning van de FLEVO X heeft 10 uren op een boot rondgezworven, de bemanning van de REMKE 8 uren. Ten slotte zijn zij geland te South-Wold. Op het ogenblik zijn zij te Londen, waar zij verder op gelegenheid wachten om naar Nederland terug te keren. Alle opvarenden zijn gered.
RN 060818
Twee Rotterdamse zeilschepen getorpedeerd.
Zaterdag zijn de Rotterdamse zeilschepen FLEVO X en REMKE, beiden gecharterd door de firma Furness en beide met een lading Philips lampen op weg van Rotterdam naar Londen, getorpedeerd. Volgens een telegram van de Nederlandse consul te Londen zijn de bemanningen van beide schepen aan de Engelse kust geland. De casco's waren ter beurze van Amsterdam tegen 14% voor heen en terug verzekerd. De ladingen waren elk voor 2 ton verzekerd, gedeeltelijk te Amsterdam en te Rotterdam.
SV 120818
Strandvonderij. IJmuiden,10 augustus. Door het kustvissersvaartuig YM 462, MEEUWENDUIN, werd hier aangebracht en bij de strandvonderij afgedragen een tweetal kisten met gloeilampen, welke in zee waren opgevist. Waarschijnlijk zijn bedoelde kisten afkomstig van de lading uit de enige dagen geleden tot zinken gebrachte zeilschepen REMKE en FLEVO X.
DMB 160818
Aangebracht. IJmuiden, 15 augustus. Heden zijn door de zeillogger KW 52 HERMAN, 21 kisten met gloeilampen aangebracht, welke in de Noordzee zijn opgevist en vermoedelijk afkomstig zijn van de tot zinken gebrachte zeilschepen FLEVO X en REMKE.
RN 220818
IJmuiden, 20 augustus. Zeventien kisten gloeilampen, zeer waarschijnlijk afkomstig uit de onlangs getorpedeerde Nederlandse zeilschepen REMKE en FLEVO X, zijn door de bemanning van de zeillogger BURGEMEESTER MOOY (IJM-424) in de Noordzee opgevist en heden hier bij de strandvonder gedeponeerd.
HV 030918
Met het stoomschip MAASSTROOM zijn uit Engeland in ons land teruggekeerd een aantal opvarenden van de door Duitsers vernietigde Nederlandse schoeners REMKE en FLEVO X,. De gezagvoerders van beide schepen zijn nog in Engeland achtergebleven.
RN 120918
Twee Rotterdamse schepen tot zinken gebracht.
Met het stoomschip RIJNSTROOM zijn uit Londen dinsdagmorgen te IJmuiden in ons land teruggekeerd de gezagvoerders en de nog achtergebleven opvaren van de tot zinken gebrachte vrachtlogger FLEVO X en van de gaffelschoener REMKE. Omtrent het vernietigen van hun schepen werd het volgende meegedeeld: Kapitein Willem Boll uit Delfzijl, gezagvoerder van de FLEVO X deelde mee, dat hij met zijn schip, toebehorende aan de Scheepvaartmaatschappij Flandria te Rotterdam, de 1e augustus van Maassluis was vertrokken met een lading elektrische lampen voor Londen. De 2e augustus op 40 mijl oost van Shipwash, gegist bestek, hoorde hij te 5.30 's morgens aanhoudend schieten en ontdekte eindelijk een onderzeeër. Alle opvarenden gingen in de scheepsboot de duikboot tegemoet. Onderwijl ging de duikboot met vuren door. De commandant van de duikboot gelastte allen op een na aan boord van de duikboot te komen. Daar werden de scheepspapieren onderzocht en in beslag genomen. Daarop gingen allen in de scheepsboot terug, waar zij getuige waren van het met kanonschoten tot zinken brengen van hun schip. Al zeilende bereikten zij de haven van Southwold, vanwaar zij naar Londen vertrokken.
De verklaringen van de kapitein van de schoener REMKE, de heer Johannes Jonk van Groningen, komen ongeveer overeen met die van de kapitein van de FLEVO X. Zijn schip behoorde aan de Maatschappij Piet Hein, eveneens te Rotterdam, en zijn schip was met eenzelfde lading de 30e van Rotterdam naar Londen vertrokken. Beide schepen waren dus diep in het versperde gebied en zijn waarschijnlijk door dezelfde duikboot tot zinken gebracht. Ook van de REMKE werden de scheepspapieren door de duikbootcommandant ingehouden.

1919

DMB 180319
N.V. Scheepvaart mij. „Flandria." Aan het verslag over het eerste boekjaar (1918) ontlenen wij: Van het maatschappelijk kapitaal, dat bij de oprichting in december 1917 f 1.000.000 bedroeg, was tot op 31 december 1918 f 313.000 geplaatst en volgestort. De vennootschap kwam in het bezit van de volgende schepen, welke na ombouwing werden opgeleverd als volgt:
De stalen zeilschepen:
Flevo I groot 150 ton D.W. op 9 februari 1918;
Flevo II groot 140 ton D.W. op 9 februari 1918;
Flevo III groot 140 ton D.W. op 28 februari 1918;
Het stalen stoomschip „Flevo IV" groot 190 Ion D.W. op 28 februari 1918;
en de stalen zeilschepen: „Flevo V" groot 140 ton D.W. op 8 April 1918;
FLEVO VI" groot 140 ton D.W. op 6 mei 1918;
Flevo VII" groot 140 ton D.W. op 27 maart 1918;
Flevo VIII" groot 200 ton D.W. op 24 juli 1918;
Flevo IX" groot 120 ton D.W. op 3 juni 1918;
Flevo X" groot 150 ton D.W. op 9 april 1918.
De koopprijs van deze schepen bedroeg f 480.000. Tengevolge van de oorlogstoestand heeft het bedrijf met allerlei moeilijkheden te kampen gehad. De „Flevo X" werd op haar eerste reis van Rotterdam naar Londen door een Duitse duikboot tot zinken gebracht, waarbij gelukkig geen mensenlevens verloren gingen. Het schip was voor dit risico bij assuradeuren ten volle gedekt en werden de assurantiepenningen prompt uitbetaald. Hel stoomschip „Flevo IV" werd op haar tweede reis naar Frankrijk door een zware storm belopen, waarbij het schip aan de ingang van de Gironde op de Pointe de la Coubre werd geworpen. Men heeft intussen getracht het schip te bergen, tot nog toe zonder resultaat. Vermoedelijk wordt het schip een totaal verlies, in welk geval verzekering de schade ten volle dekt. De „Flevo VII" werd in overleg en met goedvinden van commissarissen aan een firma hier ter lande verkocht, tot hogere prijs dan oorspronkelijk door ons werd betaald. De resultaten van de verschillende reizen door die schepen behaald, welke voor het algemeen uitvaart-verbod, den 21sten mei 1918 "door de Nederlandse Regering uitgevaardigd, werden volbracht, waren gunstig. Bij het uitvaardigen van het uitvaart-verbod lagen de meeste schepen der Vennootschap in Nederlandse havens beladen voor Scandinavië tot vertrek gereed. Nadat op 13 augustus het verbod opgeheven werd, werden er slechts uitvaart-vergunningen verstrekt door de Nederlandse Regering aan schepen voor Scandinavië bestemd, welke een Geleitschein konden overleggen, afgegeven door het Duitse Marine Ambt in Den Haag. Op onze aanvraag voor dergelijke Geleitscheine voor de schepen onzer Vennootschap deelde deze autoriteit ons mede dat de Vennootschap sedert begin augustus op de Duitse Zwarte Lijst was geplaatst, wegens het varen met meerdere schepen naar de geallieerde landen, en werden ons de Geleitscheine voor Scandinavië geweigerd, en weigerde de Nederlandse Regering eveneens uitvaart voor deze schepen. Het gevolg "hiervan was dat alle afgesloten charters moesten worden geannuleerd en de schepen, welke beladen lagen, moesten worden gelost. In overleg met commissarissen werd toen besloten de schepen voorlopig op te leggen met uitzondering van de „Flevo IV", welke voor een reis, van en naar Frankrijk was bevracht en te trachten de schepen naar de geallieerde Ianden te bevrachten. De daaraan verbonden moeilijkheden en formaliteien waren van dien aard dat geen bevrachtingen tot stand zijn gekomen. De hoge kosten, ontstaan door het maanden lang stilliggen " van bijna de gehele vloot,, konden wij uit de gemaakte winst gedurende de korte vaartperiode behaald, bestrijden. Na het sluiten van de wapenstilstand werden alle beperkende bepalingen voor de vaart naar Scandinavië opgeheven, en werden de schepen terstond opnieuw bevracht; ze zijn thans alle uitgevaren. Ik stel voor het saldo winst ad f 468.50 over te brengen op de nieuwe rekening. De balans per 31 december 1918 vermeldt als actief: kas f 1.165, vloot (stoom- en zeilschepen) fl 411.143, kosten van eerste oprichting f .8000, assurantie (molest- en zeerisico) f 2.145, debiteuren; fl 34.589, lopende reizen (onafgelopen reizen) f 6,676; en als passief: aandelenkapitaal (f 1.000.000)
( uitgeven f 313.000, bankier f 148.794, crediteuren f 1.456, winst en verlies f 468. De winst- en verliesrekening slaat debet voor saldo fl 468.winst f 468; en credit voor: exploitatierekening f 468, 

 

Bronnen

Jaar: 1916
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: DMB = De Maasbode
HV = Het Vaderland
NVD = Nieuwe Vlaardigsche Courant
RN = Rotterdamsch Nieuwsblad
SV = Scheepvaart