Inloggen
DORDRECHT - ID 1770


Kroniekberichten

Datum 05 februari 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 februari. Op de werf van de heren Wood, Skinner & Co, te Newcastle-on-Tyne, is de kiel gelegd van een stalen schroefstoomschip van 2.800 ton draagvermogen voor rekening van een maatschappij onder directie van de firma Ph. van Ommeren alhier. Het stoomschip zal de naam dragen van DORDRECHT.

Afbeelding
Datum 03 september 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuw gebouwde stoomschip DORDRECHT is de 1e september van Shields naar Kronstadt vertrokken (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 05 september 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Dinsdag l.l. (opm: 1 september) heeft de proeftocht plaats gehad van het stoomschip DORDRECHT, gevoerd door kapt. Heideman en volgens order van de firma Phs. Van Ommeren alhier bij de heren Wood, Skinner & Co te Billquay bij Newcastle- on-Tyne gebouwd. Het stoomschip, beladen met 2.500 Engelse ton steenkolen, behalve 270 tons in de bunkers, heeft een diepgang van gemiddeld 18 Engelse voet en behaalde bij de ongunstigste weersgesteldheid met geringer dan het bij contract bepaalde kolenverbruik, onder verschillende omstandigheden een gemiddelde vaart van ruim 9½ mijl; de machines werkten voortdurend zeer geregeld, terwijl het schip een uitmuntend zeeschip werd bevonden, en in de hoogste klasse van Lloyd’s is opgenomen. Na de proeftocht zette het koers om de Noord, op reis naar Kronstadt.

Afbeelding
Datum 04 oktober 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 oktober. Het Nederlandse stoomschip DORDRECHT, van Dordrecht naar Newcastle in ballast, is gisteravond tegen de plaat tussen de Hoornsche Hoofden en de Kanaalhaven aan de grond gekomen en vannacht met hoog water blijven zitten. Het heeft assistentie van een sleepboot aangenomen.

Afbeelding
Datum 04 oktober 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 oktober. Het stoomschip DORDRECHT is hedenochtend met hoog water niet vlot gekomen. De sleepboten NIEUWESLUIS en ZIERIKZEE hebben er aan getrokken en er is een zwaar anker uitgebracht.

Afbeelding
Datum 06 oktober 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 oktober. Het Nederlandse stoomschip DORDRECHT is heden morgen met hoog water door de sleepboten ZUID-HOLLAND, NIEUWESLUIS en ZIERIKZEE afgebracht, waarna het de reis naar Newcastle voortzette.

Afbeelding
Datum 19 oktober 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 oktober. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram zijn de stoomschepen THETFORD en DORDRECHT in de Oostzee in aanvaring geweest, waardoor eerst genoemde gezonken is. De equipage van de THETFORD werd door de DORDRECHT te Kopenhagen aangebracht. De DORDRECHT heeft schade aan de boeg.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 18 oktober. Het stoomschip DORDRECHT, kapt. C.G. Heideman, van Riga, arriveerde hier hedenochtend met beschadigde boeg, na in aanvaring geweest te zijn bij Dragør met het stoomschip THETFORD, van Shields naar Stettin (opm: Szczecin), welke laatst genoemde een halve mijl zuidelijk van het Dragør vuurschip in 7 vadem water gezonken is. De bemanning werd door de DORDRECHT gered en te Kopenhagen geland. De masten van het stoomschip THETFORD zijn boven water zichtbaar. Het stoomschip DORDRECHT heeft alhier twee dagen oponthoud gehad.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 oktober. Volgens ontvangen telegram heeft het stoomschip DORDRECHT, van Riga bestemd met balken naar Dordrecht, door de aanvaring met het stoomschip THETFORD, van Shields met kolen, belangrijke schade geleden. Het is te Kopenhagen binnengelopen.

Afbeelding
Datum 26 oktober 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 oktober. Het stoomschip DORDRECHT zal hier repareren. Of de lading gelost moet worden is nog niet bekend.

Afbeelding
Datum 27 oktober 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 oktober. De schade door aanvaring van het stoomschip DORDRECHT, met het stoomschip THETFORD veroorzaakt, is belangrijk, doch geheel boven water.

Afbeelding
Datum 27 oktober 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 oktober. Het Nederlandse stoomschip DORDRECHT zal hier repareren. Of de lading gelost moet worden is nog niet bekend.

Afbeelding
Datum 31 oktober 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 oktober. Het stoomschip DORDRECHT, uit Rotterdam, dat met het stoomschip THETFORD in aanvaring is geweest, werd gisteren naar Revshaleøen verhaald, om aan de werf van Burmeister en Wain te repareren.

Afbeelding
Datum 01 november 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 oktober. Volgens telegram uit Kopenhagen zal van gouvernementswege het stoomschip THETFORD, dat in de Sont gezonken is door aanvaring met het stoomschip DORDRECHT, worden opgeruimd door het wrak te doen vernielen.

Afbeelding
Datum 06 november 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 november. Volgens particulier bericht is het stoomschip DORDRECHT hedenochtend na voorlopige reparatie van Kopenhagen naar Dordrecht vertrokken.

Afbeelding
Datum 08 december 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 5 december. Men heeft het stoomschip THETFORD, dat gezonken is door aanvaring met de DORDRECHT, uit elkander doen springen.

Afbeelding
Datum 05 maart 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 maart. In de Admiralty Division werd heden een aanvang gemaakt met de zaak van de aanvaring in de Drogden tussen het stoomschip DORDRECHT, van Riga naar Dordrecht, en het Engelse stoomschip THETFORD van de Tyne naar Stettin (opm: Szczecin) met een lading kolen, waarna de THETFORD gezonken is. Zoals reeds vermeld werd, is de equipage van de THETFORD aan boord van de DORDRECHT opgenomen en te Kopenhagen geland.

Afbeelding
Datum 11 maart 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 maart. In de Admiralty Division werd heden uitspraak gedaan in de aanvaringszaak tussen het stoomschip DORDRECHT en het stoomschip THETFORD in de Drogden, ten gevolge waarvan laatstgenoemde gezonken is. De schuld der aanvaring werd aan de DORDRECHT toegewezen.

Afbeelding
Datum 15 juli 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Het Hof van Appèl te Londen heeft het stoomschip DORDRECHT schuldig verklaard aan de aanvaring, welke de 17e oktober van het vorig jaar tussen genoemd vaartuig en het stoomschip THETFORD heeft plaats gevonden.

Afbeelding
Datum 22 december 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 15 december. Door aanvaring met het stoomschip ESCOURIAL, hier in de baai, werd aan boord van de DORDRECHT een plaat in de zijde, 2 verschansingplaten en 3 voet van de bovenreling gebroken en andere geringe schade veroorzaakt. Het heeft tijdelijke reparaties verricht en vertrok naar Cork.

Afbeelding
Datum 22 juni 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 juni. Het Nederlandse stoomschip DORDRECHT, van Riga alhier binnen, heeft buitengewoon zware slagzijde en moet op order van de havenmeester de lading eerst rechtwerken, alvorens naar Zaandam te mogen opvaren.
Later bericht: de DORDRECHT heeft alhier een deel der deklast gelost en is naar Zaandam opgevaren.

Afbeelding
Datum 02 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 30 april. Het Nederlandse stoomschip DORDRECHT, gisteren alhier aangekomen, is zondagmorgen in de haven van Swinemünde (opm: Swinoujscie) in aanvaring geweest met de loodsstoomboot DELPHIA, die belangrijke schade bekwam, welke op 5000 mark werd begroot. Het anker geraakte na de aanvaring vast in twee telegraafkabels, die daardoor zwaar beschadigd werden. De schade, daaraan toegebracht, wordt op 1000 mark begroot.

Afbeelding
Datum 18 oktober 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbuttel, 16 oktober. Het stoomschip DORDRECHT, dat hier passeerde, heeft in het kanaal (opm: Kieler Kanal) verscheidene malen aan de grond gezeten, waardoor andere schepen werden opgehouden.

Afbeelding
Datum 21 november 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 november. Het Engelse stoomschip CORALIE en het Nederlandse stoomschip DORDRECHT zijn te Barry met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip kreeg slechts lichte schade.De schade aan de DORDRECHT is nog niet bekend.

Afbeelding
Datum 22 november 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 19 november. Het stoomschip DORDRECHT is in de afgelopen nacht bij het in het dok komen in aanvaring geweest met het stoomschip CORALIE, dat daardoor schade leed aan enige platen van de verschansing. Het vertrok echter heden ochtend naar zee.

Afbeelding
Datum 12 maart 1896
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 8 maart. Het stoomschip DORDRECHT, van Buenos Ayres, dat te Deptford vee heeft gelost, heeft 28 runderen en 27 schapen op de reis verloren.

Afbeelding
Datum 15 december 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 december. Het 11 dezer van Bilbao aangekomen stoomschip DORDRECHT heeft op reis ontzettend weer doorstaan. Reeds dadelijk na het vertrek werd het schip door een vliegende storm met hemelhoge zeeën belopen. Een zee brak over het voorschip, sloeg het voorluik in en veroorzaakte veel schade aan de brug en sloepen. Zoveel mogelijk werd het luik voorzien. Voor de ingang van het Kanaal brak weder een hevige storm los, waardoor het schip zwaar werkte. Naden sprongen, de dekken werden ontzet, en nog meer schade werd aan brug en luiken veroorzaakt.

Afbeelding
Datum 29 september 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 september. Volgens bij Lloyd’s ontvangen bericht uit Kopenhagen zit het stoomschip DORDRECHT, van Antwerpen naar St. Petersburg, te Saltholm (opm: eiland t.h.v. Kopenhagen) aan de grond. Een Svitzer-stomer verleent assistentie onder voorwaarde dat de onkosten door arbiters te Kopenhagen zullen worden uitgemaakt. Het schip maakt geen water.

Afbeelding
Datum 30 september 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Volgens van de reder ontvangen bericht is het stoomschip DORDRECHT, te Saltholm aan de grond zittend (opm: zie vorig bericht), met behulp van een Svitzer-stomer vlot gekomen en te Kopenhagen in de haven gebracht. De geloste lading is weder ingenomen. Het stoomschip is door duikers onderzocht en onbeschadigd bevonden. Het zet de reis voort.

Afbeelding
Datum 30 september 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Volgens van de reder ontvangen bericht is het te Saltholm aan de grond zittende stoomschip DORDRECHT vlot gekomen. Het is door duikers onderzocht en deze bevonden ogenschijnlijk geen schade, zodat het schip de reis naar St. Petersburg zal vervolgen, zodra de geloste lading weder ingenomen is.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip DORDRECHT, van St. Petersburg naar hier, te Kopenhagen binnengelopen om onderzocht te worden. Het heeft aan de grond gezeten.

Afbeelding
Datum 30 oktober 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 oktober. Het stoomschip DORDRECHT heeft slechts onbeduidende schade. Het werd door de surveyor van Lloyd´s onderzocht en volmaakt zeewaardig bevonden. Het heeft daarvan een certificaat ontvangen en zal de reis naar Rotterdam voortzetten.

Afbeelding
Datum 02 november 1898
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 1 november. Wij vernemen dat het stoomschip DORDRECHT voor GBP 17000 naar Rusland is verkocht.

Afbeelding