Inloggen
ALIDA - ID 17021

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1819
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galjas
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

 
Ship History Data

Date/Name Ship 1819-00-00 ALIDA
Manager: Jeremias Meijes Johz., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jeremias Meijes Johz., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7148-171a
DVD 6 – II – 158-160
__________________________________________________
Acte van koop/verkoop
Naam schip: HAABET

Plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 16 juni 1809

Soort schip galjas

Bouwwerf / verkoper J.A. Bohn, Röhne (deze had kapt.Nielsen op 8 december 1807 gemachtigd het schip te verkopen)

Gevoerd door kapt. Johannes Nielsen

Eigenaar / aankoper Dirk Visser

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 63 commercielasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over stevens 77 voet, wijd 23 voet 1 duim, hol 10 voet 9 duim

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris Mr. Pieter Fredrik Baum, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 8000,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/070607


ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7148-171b
DVD 6 – II – 158-160
__________________________________________________
Eigendomsbewijs / Rederij-Cedule
Naam schip: ALIDA, voorheen genaamd HABET

Plaats en datum acte eigendomsverklaring t.b.v. zeebrief,Zaandam, 7 juni 1814

Soort schip galjas

Eigenaar Dirk Visser, alleen-eigenaar

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: (opm.: nu schrijft men HABET met een A, eerst met twee)
Dirk Visser, alleen-eigenaar, machtigde zijn boekhouder, Hendrik Simonsz te Amsterdam, om het nodige te doen ter verkrijging van de Nederlandse zeebrief.

Researcher/datum research ML/070607

Naam ALIDA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7148

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1819.19

foto 016
CEDULE

Naam schip ALIDA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 24 april 1819

type schip galjas

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. was kapt. Willem Arijaans

eigenaar/koper Johannes Meijjes, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. nu (4/1819) kapt. Siebe Luitjes

grootte in tonnen 84 lasten of 168 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Koningsbergen

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 april 1819

nummer registratie deel 11, folio 82, recto, vak 4

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 14989.
(opm: eerste zeebrief voor deze ALIDA op 25 mei 1819)
researcher/datum research: ML / 050214

Naam ALIDA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1413

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1819-19

KOOPBRIEF schip ALIDA

plaats en datum acte 26 april 1819

soort schip galjas

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper verkoper: Dirk Visser, Zaandam

eigenaar/aankoper Johannes Meijes, Amsterdam

groot volgens meetbrief in tonnen n.v.

tuigage en aantal dekken n.v.

afmetingen n.v.

kiellegging n.v.

tewaterlating n.v.

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris F.C. Meijer, Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 2600,-

bijzonderhedenresearcher/datum research ML/150705

Naam ALIDA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1419