Inloggen
DANAE - ID 1590


Kroniekberichten

Datum 23 maart 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens particulier bericht heeft het stoomschip DANAE, op 25 februari j.l. van Amsterdam naar Piræus vertrokken, in de eerste vijf dagen der reis een opeenvolging van hevige westelijke stormen gehad. Vooral in de nabijheid van Kaap Villano woei de storm zo geweldig, dat men genoodzaakt was geruime tijd de kop op zee te houden. Door de hoge verwarde zee werd enige schade aan de kajuitskap en een der sloepen veroorzaakt.

Afbeelding
Datum 06 januari 1902
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het Nederlandse stoomschip DANAE, gisteren van hier (opm: DS geeft Smyrna (opm: Izmir) als haven van vertrek) te Lissabon aangekomen, had aan boord de uit 20 man bestaande equipage van het Italiaanse stoomschip SCIPIO, dat op zee is verbrand.

Afbeelding
Datum 26 juli 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 24 juli. Op het stoomschip DANAE van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is voor GBP 5600 beslag gelegd. Dit beslag werd gelegd voor de aanvaring van de stoomschepen HORTENSIUS en CERES (behoort ook aan de KNSM) welke in september van het voorgaande jaar nabij Dover heeft plaatsgehad.

Afbeelding
Datum 26 november 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 november. Het Engelse stoomschip CASTLEFIELD, van Glasgow naar Savona met kolen, is 14 november in de haven van Savona in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip DANAE, waardoor de CASTLEFIELD licht beschadigd werd. De DANAE vertrok 17 november van Savona naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 21 januari 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 januari. Het stoomschip DANAE, gisteren van Hoek van Holland vertrokken naar de Middellandse Zee, is op zee lek gesprongen en hier binnengelopen. Het schip is hedenochtend door een duiker onderzocht, die constateerde dat het schip veel water maakte. Het zal naar Amsterdam opstomen.

Afbeelding
Datum 24 februari 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 februari. Volgens telegram uit Lissabon is het Nederlandse stoomschip DANAE, van Tarragona naar Amsterdam bestemd, bij het slippen van het anker in aanvaring gekomen met een boei. Er wordt gerapporteerd dat het stoomschip lek is.

Afbeelding
Datum 01 mei 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. In verband met de sluiting van alle Engelse havens kunnen wij meedelen dat thans 20 Nederlandse stoomschepen zich in Engeland bevinden. Daarvan liggen te Immingham 2, Middlesbro 1, Newcastle 4, Cardiff 1, Blyth 1, Goole 1, Hull 1, Sunderland 1, Seaham 1, W. Hartlepool 1, Shields 2, Plymouth 1, Londen 2 en Leith 1.
Het grootste deel bestaat uit kolenboten, doch ook de CELEBES, van de Mij. Nederland, de BENGALEN, van de Rott. Lloyd en de TELLUS van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. ondervinden oponthoud door de sluiting. Nederlandse stomers op weg naar Engeland zijn de ALIOTH, BRITSUM, KORTENAER, PROFESSOR BUYS, ZEEMEEUW, IJSTROOM, AMOR, DANAE, FLORA, POMONA, ATLAS, VESTA en NEPTUNUS. Uitgezonderd de zes eerste, behoren deze schepen aan de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij.

Afbeelding
Datum 18 mei 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Het stoomschip DANAE, dat zaterdag van Bordeaux te IJmuiden aankwam, is het eerste stoomschip van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij., dat van Falmouth de noordelijke route nam.

Afbeelding
Datum 04 december 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Opvordering van scheepsruimte.
Nader vernemen wij, dat de CASTOR, ZEUS, NEPTUNUS, HELENA, DANAE en LEDA, alle schepen van de Kon. Nederlandsche Stoomvaart Mij. te Amsterdam, door de Nederlandse Regering zijn gerekwireerd. Zij gaan nu van Engeland op Nederland varen met kolen.

Afbeelding
Datum 02 april 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De te Gibraltar aangehouden schepen.
Bij de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. te Amsterdam is bericht ingekomen, dat thans ook haar te Gibraltar liggende stoomschepen VENUS, DANAE, RHEA, AGAMEMNON, TELLUS en THALIA ten behoeve van het Britse gouvernement zijn gerekwireerd. De stoomschepen, die in de loop van het vorige jaar achtereenvolgens in de lijndienst van de K.N.S.M., of gevorderd door de Regering, naar Spanje en Portugal waren vertrokken en aldaar verschillende ladingen hadden ingenomen voor Nederland, in overeenstemming met de tussen Engeland en de N.O.T. bestaande regelingen, werden niettegenstaande protest van de rederij en van de N.O.T. maanden achtereen te Gibraltar vastgehouden door de Britse autoriteiten, die zonder geldige reden weigerden de ladingen goed te keuren. Het is aan de rederij nog niet bekend wat thans met deze voor Nederland zo waardevolle ladingen, waaronder cacao en koffie zal gebeuren.

Afbeelding
Datum 13 augustus 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De MAASSTROOM binnen. Het stoomschip MAASSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Mij. is hedenmorgen 9 uur te Amsterdam aangekomen. Het schip heeft de volgende lading aan boord van de volgende door Engeland gerequireerde schepen: Kurkhout en wijn van de DANAE; wijnen, amandelen en koffie van de THALIA; koffie, kurk en textielgoederen van de RHEA en kurk van de AGAMENNON.

Afbeelding
Datum 21 augustus 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 augustus. Het stoomschip RIJNSTROOM, van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, is heden van Londen alhier aangekomen met enige partijen van de lading van de door de Engelsen gerequireerde schepen, t.w. van de LOMBOK koffie, van de THALIA koffie, van de TELLUS textielgoederen, wijn, vezels en amandelen en van de AGAMEMNON en de DANAE kurkafval, kurk en kurkhout.

Afbeelding
Datum 28 augustus 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Lading van door Engeland gerequireerde schepen.
Zondag is te Amsterdam binnengekomen het stoomschip MARKELO van de Stoomvaartmaatschappij Noordzee, inhoudende: Van het stoomschip THALIA, wijn en brandy; van het stoomschip RHEA lood; van de DANAE amandelen, kurk en kurkhout; van de TELLUS oranjeschillen en van de LOMBOK koffie.

Afbeelding
Datum 09 september 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederland en de oorlog. Koffie.
Deze week zijn met de stoomschepen MAASSTROOM en EEMSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, ongeveer 9.000 balen koffie, afkomstig uit het stoomschip LOMBOK van Londen te Amsterdam aangevoerd. Gedurende de laatste maand zijn totaal circa 45.000 balen koffie uit de door Engeland opgevorderde Nederlandse stoomschepen LOMBOK, RHEA, THALIA en DANAE in ons land aangekomen. Deze hoeveelheid kan gedurende ruim vier maanden in de behoefte van het tegenwoordige rantsoen voorzien. In de Amerikaanse havens Charleston, New York, Newport-News en Norfolk liggen totaal 104.543 balen koffie, afkomstig uit de door Amerika in die havens gerequireerde Nederlandse stoomschepen ADONIS, ZEELANDIA, GORONTALO, TERNATE en CELEBES. De kans, dat ook deze hoeveelheid naar hier zal worden verscheept wordt zeer gering geacht.

Afbeelding
Datum 19 januari 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De door Engeland in beslag genomen schepen.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken deelt ons het volgende mee: Blijkens een telegram van Hr.Ms. gezant te Londen, zijn de volgende schepen indertijd door de Britse regering in beslag genomen, thans vrij gelaten: de PATROCLUS te Duinkerken, de ANTENOR te Liverpool, de Noordwijk te West-Hartlepool. Voorts neemt de Britse regering maatregelen tot vrijlating van de BOEKELO te Londen, de DANAE te Leith, de LOOSDRECHT en de YSTROOM te Londen, de NOORD-HOLLAND te Leith, de MERCATOR te Middlesbro, de FRIESLAND en de HENGELO te Hull en de MARS te Londen. Bovendien zullen worden vrijgelaten op de tijden, hieronder genoemd:
half januari, de SCHOTLAND te Hull, de VLIESTROOM te Londen, de SCHELDESTROOM te Hull, de TELEUS te Londen, de UBBERGEN in het Kanaal van Bristol;
eind januari, de OOSTERLAND te Hull, de TANTALUS in een haven van het Ver. Koninkrijk, de LOMBOK in een haven van het Ver. Koninkrijk, de HOOGLAND te Londen, de VENUS te Liverpool, de GAASTERLAND te Hull, de MADIOEN in een haven van het Ver. Koninkrijk, de PROFESSOR BUYS te Hull, de DELFSHAVEN nog niet bekend;
25 januari, de WAAL te Sunderland; gedurende januari de BOEROE in het Kanaal van Bristol;
de tweede helft van januari, de KAMBANGAN in een haven van het Ver. Koninkrijk; begin februari, de SCHIELAND te Londen;
midden februari, de YILDUM in een haven van het Ver. Koninkrijk en de MAASHAVEN te Londen;
tweede helft van februari de SINT PHILIPSLAND te Londen;
in de loop van februari de ROSSUM in het Kanaal van Bristol;
eind februari de SINT ANNALAND te Londen, de 's JACOB, de ROCHUSSEN, de VAN HEEMSKERK, de PIJNACKER HORDIJK allen te Singapore, de VAN WAERWIJCK te Hongkong;
in maart of april de TJITAROEM te Hongkong. De SUMATRA zal eveneens worden vrijgelaten. Hieromtrent zijn geen andere gegevens bekend.

Afbeelding
Datum 23 maart 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
Aan het verslag over 1918 ontlenen wij het volgende: Onze stoomschepen ADONIS, BACCHUS, CLIO, HERCULES, MERCURIUS, NEPTUNUS, PLUTO, POLLUX, POSEIDON, TRITON en VESTA, die zich op de 21e maart in Amerikaanse wateren bevonden, werden in beslag genomen en tijdelijk onder Amerikaanse vlag gebracht.
Onze stoomschepen AGAMEMNON, DANAE, RHEA, THALIA, TELLUS en VENUS, welke met aan de N.O.T. geconsigneerde ladingen van Spanje naar Nederland onderweg maandenlang te Gibraltar waren vastgehouden, ondergingen hetzelfde lot en werden door de Britse autoriteiten overgenomen. Gedurende hun vaart onder Engelse vlag gingen door molest verloren de RHEA en de THALIA, twee voor onze lijndiensten bij uitstek geschikte schepen, die in 1917 waren gebouwd, terwijl de POSEIDON onder Amerikaanse vlag, ten gevolge van een aanvaring verongelukte.
Met het te onzer beschikking gebleven deel van de vloot konden wij een aantal houtreizen naar Zweden volbrengen, in het najaar met twee schepen reizen van en naar Noord-Amerika maken, terwijl twee van onze schepen in die dienst van de Koninklijke West-Indische Maildienst tussen de Verenigde Staten en West-Indië bleven varen. Met uitzondering van de vaart op Kopenhagen, moesten wij onze lijndiensten staken.
Aan het einde van het jaar konden wij met onze kleinere schepen onze geregelde lijnen op Bordeaux, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland hervatten. Wij openden een geregelde verbinding tussen Amsterdam en Gotenburg. Een belangrijk gedeelte van onze tonnage moet echter nog gebruikt worden voor de aanvoer van graan en kolen van Amerika.
In de loop van het jaar werden ons opgeleverd de stoomschepen ALMELO groot 11.400 ton, IRENE groot 1.850 ton, MEROPE groot 1.850 ton, ORESTES groot 4.350 ton, ULYSSES groot 4.410 ton en bestelden wij de navolgende schepen ASTREA groot 2.200 ton, CARNA groot 2.200 ton, ARES groot 4.200 ton, BREDA groot 8.600 ton, BRIELLE groot 8.600 ton.
De eisen aan onze pensioenreserve gesteld, noopten ons hieraan NLG 1.000.000 toe te voegen.
Blijkens winst- en verliesrekening bedroeg het saldo vorig jaar NLG 14.617, exploitatierekening NLG 6.322.632 (vorig jaar 2.605.866), dividend Koninklijke West-Indische Maildienst (plus terug storting tantième Koninklijke West-Indische Maildienst) NLG 500.926 (406.576), terug storting tantième directie en commissarissen over kapitaalvermeerdering NLG 160.714, interestrekening NLG 705.063 (594.488), agiowinst NLG 4.475.971, reserve voor molest 3.500.000, liquidatierekening stoomschepen NLG 1.931.174 (2.496.035).
Totaal van de winsten NLG 17.721.598 (12.316.918). Betaald werden aan tantièmes personeel NLG 616.900, koersverlies op effecten en valuta NLG 923.595, assurantie eigen risico (zee en molest) NLG 51.416, saldo bruto winst NLG 16.129.686, afschrijvingen NLG 1.741.977 (1.606.821), saldo netto winst NLG 14.387.708 (10.009.154), te verdelen: Reserve voor diverse belangen NLG 5.000.000, reserve voor assurantie eigen risico NLG 1.000.000, reserve voor afschrijvingen op schepen NLG 1.761.000, reserve voor huizenbouw overzijde IJ NLG 600.000, reserve voor pensioenen NLG 1.000.000, reserve voor belastingen NLG 1.132.160. Het dividend bedraagt totaal 15% (10%) NLG 2.000.000. Tantièmes NLG 857.142. Saldo op nieuwe rekening NLG 35.405.
Op de balans staan de stoomschepen te boek voor NLG 11.434.013 (6.619.016), stoomschepen in aanbouw NLG 4.346.214 (6.063.210), Nederlands Schatkistpapier NLG 14.500.000 (14.905.000), effecten NLG 7.808.875 (7.847.357), kas NLG 2.451.960 (1.690.738).

Afbeelding