Inloggen
AFINA - ID 15536

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1859-07-16 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1859
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf J.H. Nienhuis, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1859-00-00
Delivery Date: 1859-07-11
Technical Data

Gross Tonnage: 80.00 lasts
Gross Tonnage 2: 151.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 25.73 Meters Registered
Beam: 4.95 Meters Registered
Depth: 2.57 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1859
Datum agenda: 1859-07-16
Register nr: 18590478
Scheepsnaam: AFINA
Type: Schooner
Lasten: 80
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Barends, S.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Koops PZn., H.A.
Opmerkingen: zeebrief niet vermeld

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-07-11 AFINA
Manager: Samuel Barends, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NBPQ
Additional info: Kapt. H. Koop.

Date/Name Ship 1868-00-00 AFIENA
Manager: F.C. Koop, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: F.C. Koop, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: NBPQ
Additional info: Kapt. H.A. Koop.

Date/Name Ship 1870-00-00 AFIENA
Manager: G. Hoetjer, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: G. Hoetjer, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: NBPQ
Additional info: Kapt. O.D. Duintjer

Date/Name Ship 1871-00-00 AFIENA
Manager: G. Hoetjer & Koops, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: G. Hoetjer & Koops, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: NBPQ
Additional info: Kapt. O.D. Duintjer.

Date/Name Ship 1878-00-00 AFIENA
Manager: J.G. Hoetjes, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: J.G. Hoetjes, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: NBPQ
Additional info: Kapitein L.J. Olthof

Date/Name Ship 1884-00-00 VRACHTZOEKER
Manager: Postumus, Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Postumus, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: PWTL
Additional info: Kapitein W. Veldhuis

Date/Name Ship 1888-00-00 DRIE GEZUSTERS
Manager: W. Veldhuis, Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: W. Veldhuis, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: NMPK
Additional info: Kapitein/eigenaar.

Date/Name Ship 1895-00-00 FRAM
Manager: E. Andersen, Arendal, Norway
Eigenaar: E. Andersen, Arendal, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Arendal / Norway
Callsign: HRDF

Date/Name Ship 1903-00-00 FRAM
Manager: O.B. Eversen, Arendal, Norway
Eigenaar: Interessentskap “Fram”, Arendal, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Arendal / Norway
Callsign: HRDF

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 11 juli 1859, van de AFINA:

Samuel Barends, negociant te Hoogezand (boekhouder en 1/32e part)
Harm Addes Koops te Veendam (schipper en 24/32e part)
Firma De Boer & Van der Goot, negocianten te Hoogezand (5/32e part)
Halbe Nijhuis, scheepsbouwer te Martenshoek (2/32e part)

Ship Events Data

1862-01-23: NRC 23-01-1862: Texel, 21 januari. Heden is alhier als bijlegger door tegenwind en met gescheurde zeilen aangekomen het schip (opm: 2m.sch) AFINA, kapt. H.A. Koops Pzn, van Triëst naar Hamburg gedestineerd.
1884-02-26: NRC 26-02-1884: Harlingen, 23 februari. Het Nederlandse schip AFINA, groot 132 register ton, thuis behorende te Veendam, is uit de hand verkocht voor NLG 1.850 aan de firma Posthumus & Co. alhier, en zal worden bevaren door kapt. W. Velthuis onder de naam VRACHTZOEKER.
1884-10-28: Het Nieuws van de dag 30-10-1884: Harlingen, 28 Oct. Het Ned. schip Vrachtzoeker, kapt. W. Veldhuis, van Edam in ballast herwaarts, wegens storm bij Workum geankerd, heeft daar anker en ketting verloren. Per visschuit wordt van hier een ander anker met ketting naar het schip gezonden.
1886-11-15: Rotterdamsch Nieuwsblad 16-11-1886: Harlingen, 13 November. Het schip Vrachtzoeker, kapt. Veldhuis, met hout van Christiania herwaarts bestemd, is gisteren, zeilende in de Blauwe Slenk aan den grond geloopen en zwaar lek geworden. Het schip is heden door de sleepboot Voorwaarts hier binnengebracht en wegens lekkage op een bank gezet.
1887-10-16: Algemeen Handelsblad 16-10-1887: Vrachtzoeker. (Londen, 15 Oct.) Het Ned. schoenerschip Vrachtzoeker, kapt. Veldhuis, van Harlingen naar Sundsvall, is op zee door de bemanning, die gered werd verlaten. (Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam).
Algemeen Handelsblad 17-10-1887: Vrachtzoeker. (Dungeness, 14 Oct.) De Shipping Gazette van 15 dezer meldt het volgende: Door het Duitsche brikschip Dr. Witte werd op de Ned. loodskotter N°. 7 overgezet kapt. Bakker en equipage van het Nederl. driemast-schoenerschip Vrachtzoeker, in de Noordzee gezonken. (Indien dit bericht juist is, zou dat, in ons vorig Avondblad geplaatst, betrekking hebbende op de Vrachtzoeker, kapt. Veldhuis, vermoedelijk abusief zijn geweest. De Vrachtzoeker, kapt. Bakker, vertrok 6 Oct. van Delfzij naar Wyborg. Red.)
1888-01-04: Op 04-01-1888 geveild en verkocht voor HFl. 824,-- ( PGC 07-01-1888: Harlingen, 5 januari. Het schoenerschip VRACHTZOEKER werd hedenavond gegund aan kapt. W. Velthuis voor NLG 824,-.
1889-03-13: 22-02-1889, in ballast vertrokken van Amsterdam naar Arendal, begin maart op de uitreis in het Vlie aan de grond gezeten, zonder schade wederom vlotgekomen.
Op 13-03-1889 zwaar lek te Egersund binnengelopen, heeft men het schip aan de grond gezet om zinken te voorkomen.

NRC 02-03-1889: Vlieland, 1 maart. Het schoenerschip DRIE GEZUSTERS, kapt. W. Velthuis, van Amsterdam bestemd naar Arendal, zit op de Vlierede aan de grond.

Algemeen Handelsblad 03-03-1889: Drie Gezusters, kapt. Veldhuis, van Amsterdam naar Arendal (zie vorig Avondblad), is zonder assistentie en onbeschadigd vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Het Nieuws van de dag 13-03-1889: Het Ned. schip Drie Gezusters, kapt. W. Veldhuis, van hier naar Arendal, is zwaar lek te Egersund binnengeloopen, en heeft men het schip aan den grond gezet om zinken te voorkomen.

Het Nieuws van de dag 10-05-1889: Volgens particulier bericht, is het Ned. schip Drie Gezusters, kapt. W. Veldhuis, van hier naar Arendal, te Egersund wegens lekkage aan den grond gezet, aldaar verkocht.

NRC 10-05-1889:
Amsterdam, 9 mei. Volgens particulier bericht is het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. Veldhuis, van hier naar Arendal, en te Egersund wegens lekkage aan de grond gezet, aldaar verkocht. (opm: herdoopt in FRAM).
1905-12-06: Final Fate:
Op 06-12-1905 vergaan in Cristianafjord, op de reis van Drammen naar Cristiania (Oslo) geladen met hout en woodpulp.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Harm Addes Koops
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Otto Duintjer werd geboren 20 maart 1831 te Veendam als zoon van de schipper Derk Hindriks Duintjer en Gepke Ottes Post.

Otto trouwde op 30 juni 1856 te Veendam als schipper met Geertje Hanssen, geboren 03 november 1834 te Veendam als dochter van de zeeman Obbe Alberts Hanssen en Anje Jans Smit.

Het Bevolkingsregister 1876-1904, registratienummer 4709, pagina 505 te Leeuwarden vermeldt Otto Derks Duintjer, Geertje Hanssen en een reeks kinderen.

Ik heb geen overlijdensakten van Otto en Geertje gevonden, ook niet te Rotterdam.

 

De Burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen vermelden Otto als schipper in 1856, 1857, 1859, 1862, 1867, 1871, 1873, 1876, 1877, 1880.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

O.D.Duintjer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 14 in de periode 1857 t/m 1892.

 

O.D.Duintjer was effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer B7 resp. 147 in de periode 1859 t/m 1886.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt O.D.Duintjer als gezagvoerder gedurende:

*    1858 t/m 1868 van de kof “Aukje Gepkelina” ex Aukje, gebouwd in 1850 te Woudsend, 78 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam;

*    1869 t/m 1870 van de 2/m sch. “Afiena”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 151 ton o.m., varend voor G.Hoetjer te Veendam;

*    1871 t/m 1877 op hetzelfde schip maar nu voor Hoetjer & Koops;

*    1878 t/m 1881 van de bark “Baron van Pallandt” ex Graafstroom, gebouwd in 1858 te Alblasserdam, 756 ton o.m., varend voor J.van Renswoude & Zn te Rotterdam. Met teakhout van Moulmein bij Plymouth gestrand en wrak.

 

In de ledenlijst van het Veendammer zeemanscollege opgenomen in een almanak uit 1862 uitgegeven door de zeemanscollegess van Wildervank en Nieuwe Pekela wordt O.H.Duinter vermeld als gezagvoerder van de “Aukje Gepkelina”, met vlagnummer 147.

In een Naamlijst van Leden van het Veendammer zeemanscollege in 1880 aanwezig in het Veenkoloniaal Museum te Veendam staat O.D.Duitjer als gezagvoerder van de “Baron van Pallandt” met vlagnummer 147.

 

Otto Derks Duintjer te Veendam koopt op 16 maart 1865 van Gurben Ates Veenstra te Drachten voor 1000 gulden de kof “Aukjen Gepkelina”

Bron de Notariële Archieven Harlingen Tresoar Deel 050039 periode 1865

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

22 januari 1845, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok, matroos en de scheepsjongen Otto Derks Duintjer.

28 januari 1847, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman kok Otto Derks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld, matroos en een lichtmatroos.

17 januari 1849, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjes, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok, matroos en de lichtmatroos Otto Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld.

16 januari 1850, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok, matroos en de lichtmatroos Otto Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld.

06 februari 1851, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok en 2 matrozen waaronder Otto Derks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld.

14 januari 1852, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman Otto Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld, kok, matroos en lichtmatroos.

04 januari 1854, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman kok, matroos en een lichtmatroos.

21 januari 1856, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok en een matroos.

09 februari 1857, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 25 jaar geen woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok en een matroos.

20 februari 1858, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 26 jaar geen woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok en een matroos.

26 februari 1862, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 30 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en lichtmatroos

17 februari 1864, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 32 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en matroos.

25 februari 1865 kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 33 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en lichtmatroos.

10 februari 1866, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 34 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en matroos.

16 februari 1867, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 35 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een lichtmatroos.

24 februari 1868, schoener “Afiena”, schipper Otto Derks Duintjer, 36 jaar uit Veendam. Voorts stuurman kok, 2 matrozen en een lichtmatroos.

15 februari 1871, schoener “Afiena” schipper Otto Derks Duintjer, 39 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok, 2 matrozen en een lichtmattroos.

03 februari 1873, schoener “Afiena”, schipper Otto D.Duintjer, 43 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een matroos.

09 januari 1875, schoener “Afina” schipper Otto D.Duintjer, 41 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een lichtmatroos.

 

In de 19 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van Otto en Otto Derks Duintjer.

Het overzicht luidt:

1845                       scheepsjongen op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer (zijn vader)      geen leeftijd

1847                       kok op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer                                               geen leeftijd

1849-1850            lichtmatroos op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer                                geen leeftijd

1851                       matroos op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer                                        geen leeftijd

1852                       stuurman op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer                                      geen leeftijd

Otto Duintjer heeft de gehele subalterne periode onder zijn vader gevaren

1854-1867            schipper op de kof “Aukje Gepkalina”                                                                        22-35 jaar

1868-1875            schipper op de schoener “Afiena”                                                                                36-41 jaar

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: DUINTJER, OTTO DERKS

Afbeeldingen


Omschrijving: AFIENA
Gemaakt door: onbekend
Akten

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.98.92.1859.141
DVD LIII – 8982, 8983
CEDULE en BIJLBRIEF

Naam schip AFINA

plaats en datum acte Hoogezand, 11 juli 1859

type schip schoener

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar zie bijlage

te voeren door kapt. Harm Addes Koops, Veendam, mede-eigenaar

grootte in tonnen 151 tonnen of 80 lasten (meetbrief No.45 van 2 juli 1859)

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1859 te Martenshoek

plaats / datum registratie Groningen, 14 juli 1859

nummer registratie deel 21, folio 8, recto, vak 2

notaris Mr. Johannes Offerhaus, kantonrechter te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:
Schip ligt thans te Groningen en behoort thuis te Hoogezand.
Getoond wordt de bijlbrief met bevestigende verklaring burgemeester van Hoogezand
d.d. 2 juli 1859. (opm: mogelijk is het schip gebouwd door Halbe Nijhuis, i.v.m. zijn parten?)
researcher/datum research: ML / 060612

Bijlage bij acte 152.98.92.1859.141 d.d. 11 juli 1859

Eigenaren van de schoener AFINA:

Samuel Barends, negociant te Hoogezand (boekhouder en 1/32e part)
Harm Addes Koops te Veendam (schipper en 24/32e part)
Firma De Boer & Van der Goot, negocianten te Hoogezand (5/32e part)
Halbe Nijhuis, scheepsbouwer te Martenshoek (2/32e part)


ML / 060612


Naam AFINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1859
Toegang 152
Inventaris 98

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.118.46
USB-stick 0379
BIJLBRIEF

Naam schip AFINA

plaats en datum acte Hoogezand, 11 juli 1859

type schip schoener

bouwwerf/verkoper Halbe Nijhuis, scheepsbouwer te Martenshoek

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper S. Barends en mede-reders

te voeren door kapt. H.A. Koops

grootte in tonnen 151 ton of 80 last (meetbrief Groningen no.40 van 23 juni 1859)
tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 25,73 m., breed 4,95 m., hol 2,57 m.

kiellegging

tewaterlating 1859 nieuw van de bijl te water gebracht

plaats / datum registratie Groningen, 4 juli 1859

nummer registratie deel 12, folio 51, verso, vak 7

notaris bevestigende verklaring burgemeester Hoogezand 2 juli 1859

prijs

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 260912

Naam AFINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1859
Toegang 152
Inventaris 118

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: archiefnummer Hoogezand 152.98.1859.141