Inloggen
BAREND BULSING - ID 15442

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1858-07-29 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1858
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Two masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werff, Jan U. van der, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1858-07-02
Technical Data

Gross Tonnage: 77.00 lasts
Gross Tonnage 2: 146.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 24.52 Meters Registered
Beam: 4.74 Meters Registered
Depth: 2.82 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1858
Datum agenda: 1858-07-29
Register nr: 18580740
Scheepsnaam: BAREND BULSING
Type: Schooner
Lasten: 77
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vries, D.T. de
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1858-07-02 BAREND BULSING
Manager: Vries, D.T. de, Unknown, Netherlands
Eigenaar: Vries, D.T. de, Unknown, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Unknown / Netherlands

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Derk Tjeerds de Vries werd geboren op 06 augustus 1828 te Groningen als de oudste zoon van tien kinderen uit het huwelijk van Derk Derks de Vries, in leven (meester)scheepstimmerman, scheepstimmermansbaas, schuitevoerder en trekschipper, en Antje Imes van der Woude.

Derk Tjeerds trouwde op 13 januari 1858 te Hoogezand met Saartje ten Cate, geboren op 09 juni 1829 te Sappemeer als dochter van Evert Fiebes ten Cate (scheepskapitein) en Hindrikje (Hinderika) Romkes van der Baan. Saartje overleed op 09 maart 1897 te Groningen, 67 jaar, weduwe.

Derk overleed op 29 oktober 1862 te St. Domingo, in de tegenwoordige Dominicaanse Republiek als gezagvoerder van de “Barend Bulsing” Het schip werd door de stuurman Hunäus naar huis gevaren en liep op 01 maart 1863 Hamburg binnen.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.T. de Vries was met vlagnummer R351 in de periode 1858 t/m 1863 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

D.T. de Vries was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 75 in de periode 1859 t/m 1862

 

D.T. de Vries was effectief lid van het zeemanscollege “De Vooruitgang” te Sappemeer met vlagnummer 36 in de periode 1858 t/m 1862

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) is vermeld dat hij in 1863 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de periode 1834-1854 heeft Derk Tjeerds de Vries een aantal schepen bevaren in andere rangen dan kapitein en wel:

type    scheepsnaam/                       bouwgegevens  gezagvoerder        datum        vlgnr          rang                gage/

            bestemming                                                                                                                                                           gld

smak  Vrouw Geziena/Hull            1827/90 ton      C.A.Boomgaard   03/03/’35  18               kok                 0

            Groningen

kof     Geziena/Liverpool               1832/90 ton      J.F. de Boer           11/03/’36  63               kok                 4

            Veendam                               Groningen

smak  Tjakkina/Hull                        1829/63 ton      H.Drewes               09/03/’37  100            kok                 8,50

            Martenshoek                         Groningen

tjalk   Berendina/                             1834/60 ton      A.F.Rasker            23/03/’39  20               kok                 19,50

            Koningsbergen                      Groningen         Groningen

sch.kof      Jacomina/avontuur       1841/130 ton    H.C.Schuth           16/03/’41  21               matroos         22

            Hoogezand                            Groningen

kof     Frouke/Hull                           1841/86             C.A.Boomgaard   27/02/’43  5                 stuurman       28

            Delfzijl                                    Groningen

2/m sch      Sara/                               1848/126           G.H.Botje              14/02/’52  7                 stuurman       32

            van Brake op avont.             Groningen         Groningen

sch.brik      Voorwaarts/Suriname 1853/178           H.Bonder               07/11/’53  73               1e st.man        40

                    Groningen                      Amsterdam

sch.brik      Lauwerszee/Nw.Castle 1854/214           P.Terhuizen           28/10/’54  80               1e st.man       45

                    Groningen                      Kuiper

Bron::RAG Toegang 1399 regnrs 6512 en 6513 (Vlgnr betekent”rolnummer”.)

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat kapitein D.T. de Vries met vlagnummer R351 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1858, 1859, 1862      van de sch. “Barend Bulsing”                   77 last      varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen

 

Bouma025 vermeldt D.T.de Vries als gezagvoerder gedurende:

1858 t/m 1863 van de 2/m sch. “Barend Bulsing”, gebouwd in 1858 te Hoogezand, 170 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1863 verkocht naar Hamburg.

 

In de ledenlijst van “De Groninger Eendracht” vermeld in de zeemansalmanak van Wildervank/Nieuwe Pekela van 1862 wordt D.T.de Vries genoemd als gezagvoerder van de “Berend Bulsing”.

 

Overige bijzonderheden

Op 02 juli 1858 verklaarde Jan U.van der Werff, scheepsbouwer te Hoogezand, in zijn bijlbrief “…in deze Jare, op mijne werf te Hoogezand te hebben volbouwd en nieuw van de bijl te water gebragt een schoonerschip, een dek twee masten in eigendom bevaren wordende door D.T. de Vries, genaamd “Barend Bulsing”, …”

Op vrijdag 09 juli 1858 staat in Zeetijdingen (Groninger Courant); “Gron. 5 juli: Vertrokken het nieuwe schoonerschip “Barend Bulsing, kapit D.T. de Vries, van Groningen, geladen met ballast.”

Na het overlijden van kapitein de Vries werd het schip verkocht aan Simon Koppelman te Hamburg voor 1.500,- mark. Het werd herdoopt in “Venus”. Het schip strandde op 04 december 1863 op de Vliehors. De lading werd geborgen. Kapitein Koppelman kwam om.

 

 

Afschrift Verklaring van Overlijden

Kapitein D.T.de Vries

Kapitein 2m schooner ‘Barend Bulsing’

 

Don Esteban Muñoz y Samanuga, openbaar Notaris en Schepen der Stad:

 

Ik certificeer dat voor mij in deze hoofdjurisdictie de volgende dienstzaak is gepasseerd tengevolge van den plotselinge dood van den Heer Derk T. de Vries, gehuwd, van de Lutherse geloofsbelijdenis, kapitein van de Nederlandsche schooner Barend Bulsing welke persoon aan boord van de door hem gevoerd wordende schooner overleden is op de kust genaamd de Fortugaero, den negenentwintigsten October van het afgelopen jaar een duizend acht honderd twee-en-zestig, terwijl uit de acten en gezegde zaak opgemaakt blijkt dat de heer Derk overleden is aan de gevolgen van een kwaadaardige hersenkoorts, veroorzaakt door het bovenmatig gebruik van jenever, welken drank hij kort voor zijnen dood genuttigd had, doordien hij zig eenigszins zwak bevond; zijnde zijn ligchaam ter aarde besteld op een kant van het kerkhof dezer plaats.

 

Insgelijks volgt hieruit, dat de hoofdzaak afgeloopen is, en er geene bewijzen zijn voor hare voortzetting volgens de verordening van uitstel van den zeventwintigsten January laatstleden. Hetwelk voortvloeit uit de antecedenten van kracht bij dit geregtshof naar welke ik mij gedraag en waarop ik mij beroep.

 

En ter bevestiging hiervan geef ik, ten verzoeke en of op aanzoek van Don Daniel Leon, als vertegenwoordiger van Z.M.de Koning der Nederlanden op het Spaansche gedeelte van dit eiland en krachtens geregtelijk mandaat, dit Certificat af dat ik onderteken in Compostela de Azua den dertigsten April enn duizend acht honderd drie-en-zestig

                                                                                                                                             was getekend Esteban Munoz

hierna volgt nog een alinea waarin de verklaring van Esteban Muñoz wordt geautoriseerd door een aantal andere openbare notarissen van de stad St.Domingo, gedateerd 4 mei 1863

Bovenvermeld certificaat kreeg ik via de heer K.Suyk te Heiloo en is afkomstig van R.K.Mast, Walker 7, 9934 LK te Delfzijl

Compostela de Azua is een plaats bij de zuidkust van de tegenwoordige Dominicaanse Republiek.

 

In de periode juli 1858-oktober 1862 zijn een reeks reizen geadministreerd met bestemmingen in West-Europa, het Middellandse zee gebied en het Caraibische gebied

Alle voorgaande gegevens zijn ontleend aan gegevens verstrekt door de heer R.K. Mast te Delfzijl092 Het overzicht is uitgebreider dan hier opgenomen.

 

Reizen van kapitein D.Tj. de Vries met zijn 2-m schooner “Barend Bulsing” periode juli 1858 – oktober 1862 en de ondergang van de “Venus” (ex Barend Bulsing)

05 juli 1858  “Gron.5 juli: Vertrokken het nieuwe schoonerschip “Barend Bulsing” kapit.D.T. de Vries, van Groningen, geladen met ballast”

            Groninger Courant jg 117/nr. 82 van vrijdag 09 juli 1858.

            Waarschijnlijk was dit een proeftocht, want op 19/8 vertrekt de “BB”op avontuur voor vracht. Het schip komt in de tussenliggende periode niet voor in los- of laadhavens.

19 aug.1858  Van Groningen naar Oostmahorn. Het schip vertrekt op avontuur naar Newcastle. Op 23 augustus melding van Northshields en op 20 november van Venetië.

febr./mrt ’59 Te Venetië. Op 25 april te Glasgow. 03 juni vertrek vanuit Glasgow en op 06 juli te Kroonstad/Petersburg. Op 15 aug. vertrek uit Kroonstad naar Dundee.

            Medio september 1859 moeten Derk en Saartje samen zijn geweest, want op 14 juni 1860 wordt zoon Derk de Vries te Groningen geboren. Wellicht voer Saartje het eerste jaar meeen reisde ze later van Northshields met een ander schip naar Groningen. Er was een nagenoeg continue stroom schepen met ladingen kolen onderweg naar Groningen-Stad. Frans Sjoerts van Klooster voer met de smak “Geziena” in die trade en was daar een voorbeeld van.

21 okt. 1860  Op 21 oktober 1859 vertrok het schip uit Dundee en kwam op 22 oktober te Northshields. Op 3 november vertrek uit Newcastle naar Venetië waar het op 15 januari 1860 aankwam. Op 27 februari vertrok het uit Venetië waarna het op 14 april in Gibraltar arriveerde. Vandaar ging hetop 19 juni 1860 via Falmouth naar Londen.

14 juni 1860 Zoon Derk werd te Groningen geboren.

21 juli 1860  Op 21 juli 1860 vertrok het schip in ballast naar Danzig (genoteerd in de Sontlijst van 21 jul 1860) waar het op 29 juli arriveerde. De vrachtmarkt bleek zee slecht te zijn. Op 03 september zette men koers naar Harlingen met onderweg veel stormweer, waardoor vele schepen averij opliepen of vergingen. Op 02 oktober wordt het schip op de Vlieree gemeld.. Van Harlingen ging het naar Amsterdam alwaar men 30 oktober 1860 aankwam.

17 dec. 1860 Op 17 december 1860 voer het schip uit met bestemming Genua. In december 1860 was het ook in Nederland al flink koud en zou men in de Oostzee met veel ijs te kampen hebben gehad.

1861  In begin januari 1861 is er een grote watersnood in Zuid-Nederland. In de Proviniciale Groninger Courant nr. 08/ 1861 stond een advertentie van de verzekeringsmaatschappij “De Eendracht” met directeur J.J.Bulsing Bz . In het Land van Maas en Waal waren 17 dorpen ondergelopen.

19 jan. 1861  Het schip arriveerde te Genua. Op 20 februari 1861 vertrok men vandaar naar Cette waar men 31 maart arriveerde. Vandaar ging het via Falmouth met een lading wijn naar Stettin. In de krant staat: “22 mei bij Falmouth van Cette naar Stettin” en in de Sontregisters van 12 juni 1861 wordt de passage gemeld van Cette naar Stettin. Stettin werd op 17 juni 1861 bereikt. Op 26/28 juli ging het van Stettin/Swinemünde naar Triëst. Kopenhagen werd gepasseerd op 03 augustus en op 16 september gaat het schip aan de Motherbank bij Wight ten anker wegens tegenwind en verlies van zeilen..

24 sept.1861 Op 24 september 1861 wordt bericht: “Fowey. Het schip Anna Lena, kapt. Zaal, van Amsterdam naar Suriname, is gisteren met verlies van stagen, ra’s, zeilen en rondhouten binnengelopen, na in het Kanaal hevige stormen doorstaan te hebben”

17 jan. 1862  “Rotterdam: 17 Jan. Volgens particulier berigt is het schip Jacoba Catharina. kapit. Nieveen, dat den 24 Oct. l.l. van hier naar Triëst vertrok, eerst den 11 dezer, dus na 77 dagen, aldaar aangekomen. In het begin was de reis zeer voorspoedig geweest, doch later had het met veel stormweder in de Adriatische Zee te kampen gehad, zijnde, benevens andere schepen viermaal voor Triëst geweest, doch teruggeslagen. Wegens gebrek had men het regenwater moeten opvangen.”

     De aankomst te Triëst is nog niet gevonden.

11 mrt 1862  Het schip vertrok uit Triëst naar Hamburg, en werd, na passage van Gibraltar op 23 mei 1862, op 24 mei op de E;be bij Hamburg geregistreerd (hier lijkt me sprake van een verschrijving). De lading is onbekend.

medio juni     Medio Juni moeten Derk en Saartje elkaar hebben ontmoet, want op 19 maart 1863 zal zoon Evert de Vries in Groningen worden geboren.

12 juli 1862  Op 12 juli 1862 vertrekt het schip vanuit Hamburg met bestemming St.Domingo. Op 05 augustus is er een melding van het schip te deal met bestemming Haïti, op 16 augustus is het schip te Portsmouth met bestemming St.Domingo.

29 okt. 1862  Kapitein de Vries overlijdt aan boord van de “Barend Bulsing” te St.Domingo op de hoogte van Fortugaero (zie de verklaring van Don Esteban Munoz y Samanuga dd 30 april 1863)

12 dec.1862  Melding van vertrek uit St.Thomas naar Hamburg. “Onbekend of dat St.Thomas op Barbados, Jamaica of de Maagdeneilanden is. Men is wel te St.Thomas geweest, want bij de boedelbeschrijving van de weduwe ten Cate staat bij de post “Schulden” onder pt 2 een rekening open tgv van de Ned.Consul aldaar ten bedrage van f 185,32 voor verpleegkosten.”

21 febr. 1863 Het schip vertrekt vanuit Deal naar Hamburg en komt op 01 maart aan te Hamburg onder qq kapitein Husing

19 mrt 1863  Zoon Evert de Vries wordt te Groningen geboren.

Naschrift:     Al op 12 maart 1863 wordt de “Barend Bulsing” in de krant “Boersenhalle” te Hamburg uit de hand te koop aangeboden. De schuldeisers hadden daartoe scheepsmakelaar “Knoehr & Burchard” in de arm genomen. Op 27 april 1863 kocht kapitein Simon Koppelmann uit Hamburg het schip voor 1500 Mark. Hij herdoopte haar in “Venus”. Hij maakte er een reis mee naar het Caraïbische gebied. Op haar tweede reis onder Duitse vlag strandde het schip op 4 december 1863 in een vliegende storm op de Eierlandse gronden. Kapitein Koppelmann verloor hierbij het leven, Het schip wordt wrak, doch bemanning en lading wordt met schuiten gered. Zie voor nadere bijzonderheden blad Derk Tjeerds de Vries – kader 1614.4)”.

Gegevens verkregen van R.K.Mast te Delzijl per 27 augustus 2004.

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: VRIES, DERK TJEERD de

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 1858.1869.128.794
DVD IX – 3002,3003 – 804,805

BIJLBRIEF

Naam schip BAREND BULSING

Plaats en datum acte Hoogezand, 2 juli 1858

Type schip schooner

Bouwwerf/verkoper Jan U. van der Werff, scheepsbouwer te Hoogezand

Eigenaar/aankoper D.T. de Vries

Te voeren door kapt. D.T. de Vries

Grootte 146 tonnen of 77 lasten
(Meetbrief nr. 60 d.d. 21 juni 1858 afgegeven te Groningen)

Tuigage , aantal dekken 1 dek, 2 masten

Afmetingen lang 24,52 m., breed 4,74 m., hol 2,82 m.

Kiellegging

Tewaterlating 1858

Plaats , datum registratie Groningen, 3 juli 1858

Nummer van registratie deel 23, folio 28, verso, vak 6

Notaris Burgemeester van Hoogezand

Prijs


Bijzonderheden:

Researcher,datum research: JDvdB / 260411Naam BAREND BULSING
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1858
Toegang 883
Inventaris 2139