Inloggen
KORTENAER - ID 15310


Kroniekberichten

Datum 21 april 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 25 schepen, als voor:
Rotterdam: ELISE SUSANNE, kapt. Jan Kuijt; VREDE, kapt. J.L. ter Bruggen; DILIGENTIA, kapt. D. van Bentveld; JULIA, kapt. A. van der Kolff; HOLLANDS TROUW, kapt. N.H. Keuker; JONGE JAN, kapt. E.H. Pfeiffer; VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan; HUGO GROTIUS, kapt. O.K. Zweede; TONIA, kapt. C.F. Zeeman; NIJVERHEID, kapt. E.L. Kerkstra; KORTENAER, kapt. A. Glazener Jr.
Amsterdam: LOUISE, kapt. P.F.A. Antusch; JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken; WILHELMINA CLARA, kapt. N.N; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. J. Jansen; PEKING, kapt. H. Croese; TRITON, kapt. H. Olie; PROFESSOR SURINGAR, kapt. G.H. Sneltjes; VREDE, kapt. L. v.d. Plas; ANTONIA GEERTRUIDA, kapt. D. Forbes Browning, van Rotterdam.
Dordrecht: EUTERPE, kapt. A. Kuipers; J.C. SCHOTEL, kapt. J.P. van Beest Holle; BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel.
Schiedam: NOACH, kapt. P. Wierikx, van Rotterdam; JEANNETTE CORNELIA, kapt. J. Verhoeven, van Dordrecht.

Afbeelding
Datum 28 januari 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Carga lijsten

Cargalijsten.
Te Rotterdam arriveerde het schip KORTENAER, kapt. A. Glazener, van Batavia en Panaroekan, met 8670 balen koffij, 2136 kranjangs suiker, 206 vaten notenmuscaat, 126 vaten foelie, 1354 blokken tin en 5295 bossen rotting. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Te Amsterdam arriveerde het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Ter Wiesen q.q, van Suriname, met 137 vaten suiker, 41 balen koffij, 36 balen katoen en 595 stuks hout. Adres: diversen.

Afbeelding
Datum 16 juni 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 15 schepen:
Voor Rotterdam: KORTENAER, kapt. A. Glazener Jr; TONIA, kapt. C.F. Zeeman; GENERAAL DE STUERS, kapt. J.C. Viersma; JOHANNA MARIA (opm: Vaesen & Steinhaus), kapt. P.J. Dam; EVA JOHANNA, kapt. S. van Bockhove; MAASSLUIS, kapt. S. Post.
Voor Amsterdam: VREDE, kapt. L. van der Plas; CHRISTINA AGATHA, kapt. W.L. Esink; LAURA EN ADÈLE, kapt. H.F.C. Noël; OCEAAN, kapt. D. Herderschee; ANTHONY VAN HOBOKEN, kapt. H.P. Hazewinkel; ANNA, kapt. J.R. Bok (van Rotterdam).
Voor Dordrecht: GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse.
Voor Schiedam: LOOPUYT, kapt. M. van der Hidde.
Voor Middelburg: NOORDSTER, kapt. J. Luteyn.

Afbeelding
Datum 27 december 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 november. Vrachten. Nederlandse vlag. De ELSHOUT, JOHANNA ELISABETH, HUGO GROTIUS, MARIA ANNA, SUSANNA JOHANNA en JEANNETTE CORNELIA, die voor ongeveer een maand geleden gecharterd warden, bedongen allen nog NLG 100 voor suiker naar Holland op de kust te laden; vracht voor andere goederen naar evenredigheid.
Later werd de WILLEM HENDRIK à NLG 95 voor suiker van Passaroeang naar Amsterdam gecharterd, terwijl CORNELIS GIPS, QUARTET, GRAAFSTROOM, KORTENAER, JACOBA en CHRISTINA, CELEBES en JAVA niet hoger dan NLG 90 voor suiker en van NLG 85 tot NLG 70 voor rijst van de kust naar Holland konden bedingen. De POSTILJON bedong NLG 3,50 per picol voor suiker naar de Perzische Golf. Van de H. LIDUINA en ALETTA AUGUSTA, zijn de charters niet bekend geworden, terwijl de WILHELMINA, GBP 3.17.6 per ton voor rijst, GBP 4 voor suiker en GBP 3.10 voor arak hier en te Dadap te laden naar het Kanaal aangenomen heeft.
Ter bevrachting blijven nog aangeboden de Nederlandse schepen CORNELIA HENDRIKA, CATHARINA WILHELMINA, GRONDWET, CONCURRENT, HENDRINA, GRAAF DIRK III, JOHANNA MARIA (opm: vermoedelijk de bark van Vaesen & Steinhausen), PIETER, CAPELLA, VAN DER PALM, S. VAN HEEL, ALBLASSERDAM, TJILINGSIE, CATHARINA JACOBA, HENRIETTE, EUTERPE, ACADIA en FORTUNA.

Afbeelding
Datum 05 december 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 oktober. Vrachten. Bij het vertrek van de laatste mail bleven slechts weinig onbevrachte schepen over, terwijl aanvankelijk bijna geen arrivementen plaats vonden. Hierdoor werd de stemming wat williger, waardoor ook iets hoger werd aangelegd. De gelijktijdige aankomst van enige onbevrachte bodems, deed die stemming wel weer verflauwen, doch daar verscheidene schepen vooreerst nog niet disponibel zijn en er meer product ter afscheep komt, is men nu weer wat fermer. Sedert ons bericht van 14 dezer werden de volgende charters voor Nederlandse schepen afgesloten:  JACOBA HELENA à NLG 72,50 voor suiker te Soerabaja en Probolingo naar Amsterdam; TOLLENS à NLG 80 voor suiker en thee te Pekalongan te laden naar Rotterdam; MARIA LOUISA ANTOINETTA NLG 75 koffij, NLG 80 suiker hier, te Tagal en Samarang te laden naar Rotterdam. ZEEMANSHOOP, CHINA en ALDEBARAN à NLG 75 voor suiker; RUDOLF de lading van het afgekeurde Zweedse schip AUSTRALIA naar Rotterdam à NLG 72,50 voor rijst, NLG 77,50 voor suiker, NLG 87,50 voor licht goed en NLG 110 voor arak; HAEMSTEDE NLG 80 voor suiker, NLG 70 voor rijst naar Rotterdam. LAMMINA ELISABETH GBP 3.10/- voor rijst, naar Kanaal om orders. NIJVERHEID NLG 77,50 suiker, NLG 72,50 rijst naar Amsterdam; KORTENAER NLG 77,50 voor suiker, NLG 72,50 voor rijst en koffij hier en te Samarang te laden naar Rotterdam; MAASSLUIS NLG 80 voor suiker, NLG 87,50 voor koffij te Tjilatjap te laden. De JONKHEER MR. VAN DER WALL VAN PUTTERSHOEK heeft een kustreis aangenomen. De volgende schepen zijn nog onbevracht, doch merendeels nog lossende: BILDERDIJK, REGINA MARIS, WALCHEREN, JAN VAN GALEN, HERMAN DE RUYTER, DOELWIJK en H. VINCENTIUS VAN PAULO.

Afbeelding
Datum 12 januari 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 10 januari. Aangekomen: ALBERDINA, kapt. Boerhave, v. St.Petersburg; HELENA, kapt. Gortmaker, en ERNST REINHARD, kapt. Ellerman, beiden van Riga; CERES, kapt. Rieckleff, van Libau; VICTOR. kapt. Jensen, van Odensee, allen met assistentie van sleepboot en ijssloepen. De stoomboot LEVANT is geschut, heeft geprobeerd in het Kanaal door het ijs te breken, doch heeft het moeten opgeven en is blijven liggen. De wind O.
Brouwershaven, 10 januari Aangekomen: ENGELINA, kapt. Smith, van Libau.
Vertrokken: LOODSKOTTER NO. 6, kapt. De Neef, Geen ijs. ZZO.
Van Batavia vertrokken: 3 november. JOHANN, kapt. Verduin, en 5 nov., CORN. ANTHONY, kapt. Reinders, beiden naar Nederland; 6 nov., IDA WILLEMINA, kapt. Rotgans, en CORNELIS GIPS, kapt. Seyfert, beiden naar Soerabaija; 8 nov., INDIA, kapt. Vonck, en  CATHARINA MARIA, kapt. v. Amerongen, beiden naar Nederland; HELLEVOETSLUIS, kapt. Steffens, naar Pekalongang; 13 nov, ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder; BONI, kapt. Möller; 16 nov., SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee; 18 nov., CHERIBON, kapt. Coers; JAN DANIËL, kapt. Zweede ; 19 nov., SUSANUA ELISABETH, kapt. Ouwehand; 22 nov., HENRIETTE, kapt. Drijver qq.; 26 nov., WATERGEUS, kapt. Giezen; GOEDE VERWACHTING, kapt. Hellenius; KORTENAAR, kapt. Schuchard; RUDOLF, kapt. Meinsma, en CORNWALLIS, kapt. Bliek, allen naar Nederland.
Van Samarang vertrokken, 28 nov., KOSMOPOLIET, kapt. Koning, naar Batavia.
Van Passaroeang vertrokken, 9 nov., JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, naar Ned. Van Banjoewangie vertrokken, 29 okt., MACASSAR, kapt. Vitringa Coulon, naar Rotterdam;
A.R. FALCK, kapt. Van Duyvenboden, naar Amsterdam.
Van Tjilatjap vertrokken, 12 nov., KIJKDUIN, kapt. Dekker, naar Amsterdam.
Te Hongkong aangekomen, 29 nov., ANTH. PETRONELLA, kapt. Van de Velde, van Cardiff.

Afbeelding
Datum 24 maart 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: CANTON, kapt. T. Hall, van Goole, met 112 vaten steenkolenteerolie; CERES, kapt. H.C. Olsen, van Holmstrand, met 239 tonnen hout.
Helvoet, 22 maart. Aangekomen: JOH. MARIA, kapt. Schummelketel, van Riga; CHRISTIAN AGATHON, kapt. Garr, van Holmstrand. De stoomboot LOUISE is van de rede naar zee gestoomd.
Brouwershaven, 22 maart. Aangekomen: KORTENAER, kapt. Schuchard, van Batavia.
Vertrokken: d’ELMINA, kapt. Demmers, naar Hongkong.
Van Texel vertrokken, 22 maart, LEWE VAN NIJESTEIN, kapt. Borchers, naar Batavia.
Helvoet en Brouwershaven, 23 maart. Niets gepasseerd.
Singels gepasseerd, 19 maart, GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giese, van Rotterdam naar Java.
Te Grimsby aangekomen, 19 maart, WIEKA, kapt. Eefting, van Dordt.
Te Shields aangekomen, 21 maart, SIR ROBERT PEEL, kapt. Larsen, van Dordt.
Aangekomen schepen op Java vóór 15 februari: QUATRE-BRAS, kapt. Nieuwenhuys, van Amoy; PANTALON, kapt. Hessels, van Newcastle (Austr.) en HOLLANDIA, kapt. Ruige, van Singapore.

Afbeelding
Datum 12 april 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 24 schepen, als:
Voor Rotterdam: PHILIPS VAN MARNIX (op 8 oktober 1863 te water gelaten), kapt. L.T. van Ruyven; KANAGAWA, kapt. W. Ouwehand; ALBLASSERDAM, kapt. J. 't Hoen; HENDRIK-IDO-AMBACHT, kapt. L. Bijl; KORTENAER, kapt. A.T. Schuchard; BATAVIA, kapt. J.J. Prange; HENRIETTE GERARDINA SUSANNE (voorheen genaamd HENRIETTE MARIA) , kapt. A. Sissingh, en CORNELIS ANTHONIE, A.E. Bouten.
Voor Amsterdam: DRIE GEBROEDERS (voorheen genaamd RIJSWIJK), kapt. J. van Tubergen; YSTROOM, kapt. A. Hansen; NICOLAAS WITZEN, kapt. J. Portenger; LOUISE, kapt. P. Buys Jr.; BANTAM, kapt. J.P. Claasen; JACOBA CORNELIA, ………; HONIGBIJ, kapt. J. v.d. Valk; BROUWERSHAVEN, kapt. A. Huizer; ZEPHIR, kapt. P. Wemmers Pz.; PRESIDENT PLATE, kapt. J.C. Harten; HUYDECOPER, kapt. R.J. Reynders; STAATSRAAD VAN DE HOUVEN, kapt. F. Heymeriks; NOVA ZEMBLA, kapt. T. Mammes; SOUBURG (voorheen genaamd VLAARDINGEN), kapt. M.W. Zwart, en BEZOEKIE, kapt. C.J.A.R. Reckers.
Voor Schiedam: JOHANNES LODEWIJK, kapt. A.H. v.d. Waal.
In de bevrachting van maart zijn nog opgenomen de navolgende 8 schepen, als:
Voor Rotterdam: COPERNICUS, kapt. J. Algra; JOHANNA MARIA, kapt. P.J. Dam, en TRITON, kapt. W.H. Rusman.
Voor Amsterdam: GELDERLAND, kapt. D. Graaff; COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. W.J. Kramers, en ELIZE HENRIETTE, P.J. Deterding.
Voor Dordrecht: ARY SCHEFFER, kapt. G.J. Kunst, en ÆGIDIA EN PAULINE, kapt. P.P. Hoogland.

Afbeelding
Datum 07 mei 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: LIZZY MARY, kapt. Th. Mary, van Runcorn, met 147 ton ruw zout; ALBERTHA ROMELING, kapt. J.H. de Vries, van Lissabon, met 283 mooijen Portug. zout; ALMA, kapt. L. Lockijer, van Runcorn, met 217 ton ruw zout; TREWARTHA, kapt. J. Johns, van Runcorn, met 152 ton ruw zout.
Helvoet, 4 mei. Aangekomen: BENGALEN, kapt. Van der Meulen, van Iquique; VRIENDSCHAP, kapt. Elles, van Colberg.
Vertrokken: PRESIDENT PLATE, kapt. Harten, naar Batavia; FRIEDRICH WILHELM 4, kapt. Raaf, naar St. Johns; EARL OF AUCKLAND, naar Londen; SEAHORSE, en ALBERT, beiden naar Hull; MARIA ELISABETH, kapt. Van Dorp, naar Umea; FORTUNE TELLER, kapt. Welm; ELISABETH AUSTEN, kapt. Foster, en ANNE, kapt. Organ, allen naar Middlesbro; COSMOPOLIT, kapt. Due, naar Noorwegen. De stoomboten SEINE en RHONE liggen uitgaande in de Kanaalhaven.
Te Texel aangekomen, 3 mei, BARON VAN HARDENBROEK, kapt. Rossem, en 4 dito, QUARTET, kapt. Mulder, beiden van Banjoewangie.
Vertrokken: 8 dito, DRIE GEBROEDERS, kapt. Wehdemijer, en 4 dito, BATAVIA, kapt. Van Dolder, beiden naar Batavia.
Helvoet, 6 mei. Aangekomen: SEAGULL, stoomboot, van Hull; PROMPT, stoomboot, van Hartlepool; ELVE, stoomboot, van Hamburg; ANNA HENDRIKA, kapt. Ebding, van Pillau.
Brouwershaven, 6 mei. Vertrokken: KORTENAER, kapt. Schuchard, en SOUBURG, kapt. Zwart, beiden naar Batavia.
Te Bergen aangekomen, 16 april, CONCORDIA, kapt. De Groot, van Dordt.
Aangekomen schepen op Java vóór 1 april: ANNA SOPHIA, kapt. Hoekstra; CLIO, kapt. Wijnmalen, en AMAZONE, kapt. Kramer, allen van Amsterdam; JAN HENDRIK, kapt. Lelyveld, van Melbourne; BILLITON, kapt. De Voogd v.d. Straten, en MARIE, kapt. Biesthorst, beiden van Rotterdam.
Gepraaid 6 Maart, bij Kaap Agulhas, CORNELIS GIPS, kapt. Seiffert, van Banjoewangie naar Amsterdam; 28 April, op 49° NB. 7° WL., LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. Kunst, van Rotterdam naar Singapore.

Afbeelding
Datum 01 maart 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam naar:
Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark DELFT, kapt. L. van Geelkerken.
Adres: Bonke & Co, Wambersie & Zoon en Hudig & Blokhuyzen.
Batavia en Samarang. Het Nederlandse fregat CATHARINA Wilhelmina, kapt. K. de Boer.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.
Batavia. Het Nederlandse fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Adres: C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co, alhier.
Batavia en Samarang. De Nederlandse clipperfregat MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. D. Forbes Browning.
Adres: Van Zeylen & Decker en Ch. Cornelder & Zonen, alhier.
Batavia. Het Nederlandse fregat KORTENAER, kapt. A.T. Schuchard.
Batavia. De Nederlandse bark COPERNICUS, kapt. J. Algra.
Adres: E. Suermondt & Zoonen & Co en Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
Batavia. De Nederlandse bark GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Ch. Cornelder & Zonen, Hudig & Pieters alhier en Gerard Maurits te Dordrecht.
Batavia. Het Nederlandse fregat MARIA EN ELISABETH, kapt. E.F. Bonjer.
Adres: E. Suermondt & Zoonen en Co en Vlierboom & Suermondt.
Batavia. De Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. A.J. Bus.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Batavia en Soerabaija. Het Nederlandse clipperschip JASON, kapt. N.N. (opm: kapt. W.H. Busman)
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije.
Adres: Vroege, Nieuwkamp & De Wijs.
Gibraltar. Het Nederlandse schip (opm: schoener) POMONA, kapt. D. Haddeman.
Hamburg. Het Nederlandse schip (opm: hektjalk) DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
Lissabon. Het Nederlandse schip (opm: schoener) DE HOOP, kapt. J. Manneken.
Adres: Seeuwen & Co.
Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse Bark NEREUS, kapt. H.T. Planten.
Adres: Hudig & Blokhuijzen of Gerbaulet & Co.
Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse Bark HENDRIK IDO AMBACHT, kapt. L. Bijl.
Adres: Wambersie & Zn of Gerbaulet & Co.
New York. Het Pruissisch fregat ARNOLD BÖNINGER, kapt. D. Steenken.
New York. Het Pruissisch fregat GERMANIA, kapt. W. Franke.
Adres: Wambersie & Zoon.
Padang. De Nederlandse bark FREDRIK HENDRIK, kapt. L.N. Glazener.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn te Amsterdam.
Samarang (direct). De Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.
Samarang (direct). De Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. M. van der Valk.
Soerabaija (direct). De Nederlandse bark SALATIGA, kapt. J. Kettler.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
Singapore en Hongkong (na arr.). De Nederlandse driemast schoener SOPHIA AMALIA, kapt. W.J. Lourens.
Jersey en Guernsey. De Hollandse schoener ROLLO, kapt. P.L. Schep.
Adres bij P.A. van Es & Co.
Singapore en Hongkong. De Nederlandse bark ALBRECHT BEYLING, kapt. C. van der Burg.
Adres: P.A. van Es & Co alhier en De Groot, Roelants & Co. te Schiedam.
St. Thomas. De Nederlandse schoener HERMANUS ISAAK, kapt. C. v.d. Veen.
Adres: Hudig & Blokhuijzen.

Afbeelding
Datum 02 mei 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam naar:
- Batavia. Het Nederlandse fregat KORTENAER, kapt. A.T. Schuchard.
Adres: E. Suermondt & Zonen & Co en Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
- Batavia. De Nederlandse bark GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Ch. Cornelder & Zonen; Hudig & Pieters alhier en Gerard Mauritz te Dordrecht.
- Batavia. Het Nederlandse clipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.
Adres: Visser & Van der Sande alhier en te Dordrecht.
- Batavia. De Nederlandse bark GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. E.W. Fabritius. Adres: Hartog & Glazener en Ruys & Kellar alhier.
- Naar Batavia. De Nederlandse clipper NOACH, kapt. A. Lupcke.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co.; Hudig & Pieters alhier en P.D. Bosscher & Zn. te Amsterdam.
- Batavia. De Nederlandse bark MARY EN HILLEGONDA, kapt. P. Walters.
Adres: E. Suermondt & Zonen & Co, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
- Batavia. De Nederlandse bark NIEUWLAND, kapt. P.G. Pot.
Adres: Vroege, Nieuwkamp & de Wijs.
- Batavia. Het Nederl. clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Cars T.Zoon.
Adres: Hendrik Muller & Co, Hudig & Blokhuyzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.
- Batavia. De Nederlandse bark JOAN, kapt. C. La Seur.
Adres: Van Overzee & Co, Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer alhier, en De Coningh & Co te Amsterdam.
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse Bark CORTGENE, kapt P. Wemmerus Pz.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Batavia. Het clipper fregatschip KOFFIJBOOM, kapt. F. Fokkens.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer alhier, en De Coningh & Co,
te Amsterdam.
- Buenos Aires (direct). De Nederlandse bark JOANNES, kapt. I.D.P. Zetteler.
Adres: Joh. Ooms Ez. & Co of bij Gerbaulet & Co.
- Buenos Aires. De Nederlandse brik LOUISA, kapt. P.F.A. Antusch.
Adres: C. Langlaan en Ch. Cornelder & Zonen.
- Buenos Aires (direct). De Holl. bark ALMONDE, kapt M. Pijl.
Adres: Wambersie & Zoon, of bij Gerbaulet & Co.
- Gibraltar. Het Nederl. schip (opm: sloep) DANKBAARHEID, kapt. P. v.d. Wal
Adres: Seeuwen & Co.
- Gibraltar en Malta. De Nederlandse schoener-brik COURIER, kapt. T. van Vliet.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Havana. De Nederlandse schoener CERES, kapt. C. Boog.
Adres: Hudig & Blokhuijzen.
- Hamburg. Het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
Adres: Seeuwen & Co
- Kaap de Goede Hoop. De Nederlandse brik WILDEMAN, kapt. A.I. Driest.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en Hoyman & Schuurman te Amsterdam.
- Lissabon. Het Nederlandse schip BOREAS, kapt. J. van Dijk.
Adres: Seeuwen & Co.
- Makassar. De Nederl. bark MAKASSAR, kapt. F. Vitringa Coulon.
Adres: G.W. Koning Jr. te Rotterdam en Amsterdam, Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier, en Canne & Balwé te Amsterdam.
- Melbourne (Hobson's Bay). Het Nederl. fregat KANAGAWA, kapt. W. Ouwehand.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer of bij Gerbaulet & Co.
- Samarang (direct). De Nederl. bark HENDRIKA, kapt. M. van der Valk.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Samarang via Batavia. De Nederlandse bark LANDBOUW, kapt. A. Sissingh.
Adres: Vaesen & Steinhaus alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Samarang via Batavia. De Nederl. bark HENRIETTE GERARDINA SUSANNE, kapt. P.J. Dam. ~ Adres: Vaesen & Steinhaus alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Samarang (direct). Het Nederl. fregat VOORUIT, kapt. K.J.C. Logger qq.
Adres: Hendrik Muller & Co, Kuiper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
- Samarang (direct) met vrijheid om Batavia aan te doen. De Nederl. bark ONRUST, kapt. O.M. Hoogendorp. ~ Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse 3-mast schoener SOPHIA AMALIA, kapt. P.F. van Overklift. ~ Adres: P.A. van Es & Co.
- Singapore en Hongkong. De Nederl. driemast schoener MARY GODDARD, kapt. N.N.
Adres: P.A. van Es & Co te Rotterdam, en De Groot, Roelants & Co te Schiedam.
- Singapore. De Nederl. bark NEÊRLANDS VLAG, kapt. T. van den Broek Humfreij.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co. en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn te Amsterdam.
- Soerabaija (direct). De bark ANTONIA PETRONELLA, kapt. A. Voorendijk.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Hudig & Pieters, alhier en B.D. Bosscher & Zn, te Amsterdam.
- St. Petersburg. De Nederl. schoener-galjoot ARENDINA, kapt. W.W. Smit.
Adres: Johs Ooms Ez. & Co.
- St. Petersburg. De Nederl. galjoot JACOBA CORNELIA, kapt. F.D. Fekkes.
Adres: Kuyper, van Dam & Smeer.
- St. Petersburg. Het Nederlandse schip MORGENSTER, kapt. M. v.d. Berg.
Adres: Seeuwen & Co.
- St. Petersburg. De Nederlandse kof JACOB SYNES, kapt. B. Schut.
Adres: Joh. Ooms Ez. & Co.

Afbeelding
Datum 12 oktober 1866
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 september. Aangekomen schepen:
H. VINC. VAN PAULO, kapt. Nagel, van Swansea naar Singapore
CORNELIA HENDRIKA, kapt. Marcussen, van Singapore
PETRONELLA, kapt. Strootman, van Amoy
JOAN, kapt. Laseur, van Rotterdam
JEDO, kapt. Van Rossem, van Singapore
HENDRIK-IDO-AMBACHT, kapt. Bijl, van Rotterdam
BALTIMORE, kapt. Brakke, van Amsterdam
FAGEL, kapt. Van Duin, van Sunderland
KORTENAER, kapt. Schuchard, van Singapore
KRIMPENERWAARD, kapt. Kluit, van Singapore
GALILEI, kapt. Van der Mey, van Sunderland
KRIMPEN A/D LEK, kapt. Rottgans, van Rotterdam
DYONISIA CATHARINA, kapt. Berkelbach v. d. Sprenkel, van Amsterdam
HELLEVOETSLUIS, kapt. Rems, van Hongkong

Afbeelding
Datum 13 april 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen, als :
Voor Rotterdam : HOLLANDSTROUW, kapt. K. P. Brauer ; KORTENAER, kapt. A. F. Schuchard , ZEEMANSHOOP, kapt. J. D. van Monnom ; COLUMBINE, kapt. C. A. Malbranc, en PHILIPS VAN MARNIX, kapt. L. F. van Ruyen.
Voor Amsterdam : AUGUSTA, kapt. J. van Tubergen ; KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. J. Zwart ; HELENA, kapt. H. P. Dill ; WILLEMINA EN CLARA, kapt. A. A. H. van Herwerden ; LOUISA, kapt. U. Bonjer ; NIJVERHEID, kapt. C. Schaap ; SENIOR, kapt. R. P. Bakker, JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken ; A. R. FALCK, kapt. D. van der Plas ; HENRIETTA GEERTRUIDA, kapt. T. C. de Boer ; HENDERIKA, kapt. J. R. Lusink.
Voor Schiedam : VRIENDSCHAP, kapt. J. L. ter Bruggen.
Voor Dordrecht : BROUWERSHAVEN, kapt. A. Huizer.
Voor Middelburg : STAD MIDDELBURG, kapt. L. P. de Vries.

Afbeelding
Datum 30 september 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. De klipper ’S GRAVENHAGE, met zijn 300 soldaten en 75 passagiers aan boord, laat zich nog altijd wachten; de NOACH, enige dagen voor, de INSULINDE dezelfde dag met, en de KORTENAAR enige dagen na hem gezeild, zijn aangekomen, de ’S GRAVENHAGE niet. Men begint reeds ongerust te worden, hoezeer hij nog maar 104 dagen reis heeft.

Afbeelding
Datum 13 februari 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Ter overvoer van producten van Java naar Nederland, zijn gisteren bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij aangeboden de volgende 49 schepen: CORNELIA van Amsterdam (440 lasten) vracht naar Amsterdam NLG 94,49, Rotterdam 95,49, Dordrecht NLG 98,-, Schiedam NLG 98,-; SENIOR van Amsterdam (311 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 89,-; WIJK AAN ZEE van Amsterdam (385 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; PASSAROEANG van Amsterdam (325 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; HELENA HENRIETTA van Amsterdam (261 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 97,74, Rotterdam NLG 101,74; CELEBES van Amsterdam (250 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 115,-; VERTROUWEN van Amsterdam (360 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 120,-; IDA GEERTRUIDA van Amsterdam (246 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 97,-; CONSTANCE van Amsterdam (381 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 120,-; EENSGEZINDHEID, van Amsterdam (228 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 102,50; BETTY van Amsterdam (292 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 97,50; MARIA ELIZA van Amsterdam (398 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 94,50; QUATRE BRAS van Amsterdam (161 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 120,-; MARIA VERONICA van Amsterdam (392 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 97,50, naar Rotterdam NLG 100,-; MENTOR van Amsterdam (294 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 94,43, naar Rotterdam NLG 99,43, naar Dordrecht NLG 99,43, naar Schiedam NLG 99,43, naar Middelburg NLG 104,43; GALILEI van Amsterdam (392 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 94,43, naar Rotterdam NLG 99,43, naar Dordrecht NLG 99,43, naar Schiedam NLG 99,43, naar Middelburg NLG 104,43; KONING WILLEM II van Amsterdam (383 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 92,-; MARIA van Amsterdam (255 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,72; STAD DOCKUM van Amsterdam (206 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; KAAP HOORN van Rotterdam (251 lasten), vracht naar Rotterdam NLG 105,-; ARIE SCHEFFER van Dordrecht (398 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 110,-, naar Rotterdam NLG 100,-, naar NLG 100,-, naar Schiedam NLG 100,-, naar Middelburg NLG 105,-; ST. JAN van Schiedam (308 lasten), vracht naar Rotterdam NLG 97,-, naar Dordrecht NLG 97,-, naar Schiedam NLG 97,-, naar Middelburg NLG 100,-; JACOBA CHRISTINA van Amsterdam (240 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; AZIA van Amsterdam (235 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; DORDRECHT van Dordrecht (399 lasten) naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 93,-, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-; HELLEVOETSLUIS van Dordrecht (333 lasten), naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 93,-, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-; L.J. ENTHOVEN, van Schiedam (448 lasten), naar Amsterdam NLG 94,-, Rotterdam 89,60, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 89,-; MINIST. FRANSEN V.D. PUTTE, van Rotterdam (828 lasten), naar Amsterdam NLG 86,-, Rotterdam NLG 84,90, Dordrecht NLG 84,90, Schiedam NLG 84,90, Middelburg NLG 84,90; WILLEM POOLMAN, van Rotterdam (859 lasten), naar Amsterdam NLG 86,-, Rotterdam NLG 86,-, Dordrecht NLG 86,-, Schiedam NLG 86,-; REGINA MARIS, van Middelburg (399 lasten), naar Amsterdam NLG 93,44, Rotterdam NLG 88,94, Dordrecht NLG 88,94, Schiedam NLG 88,94, Middelburg NLG 88,94; WALCHEREN van Middelburg (234 lasten), naar Amsterdam NLG 93,44, Rotterdam NLG 88,94, Dordrecht NLG 88,94, Schiedam NLG 88,94, Middelburg NLG 88,94; MAARTEN VAN ROSSEM, van Rotterdam (381 lasten), naar Amsterdam NLG 104,-, Rotterdam NLG 94,-, Dordrecht NLG 96,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 99,-; BARON VAN HEEMSTRA, van Middelburg (397 lasten), naar Rotterdam NLG 93,50, Middelburg NLG 88,25; WILHELMINA, van Rotterdam (377 lasten), naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 100,- CORTGENE, van Rotterdam (397 lasten), naar Rotterdam NLG 94,98; LOUIS MEIJER, van ’s Gravenhage (399 lasten), naar Amsterdam NLG 99,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 96,-; NIEUWE WATERWEG, van Rotterdam (744 lasten), naar Amsterdam NLG 88,88, Rotterdam NLG 88,88, Dordrecht NLG 88,88, Schiedam NLG 88,88, Middelburg NLG 88,88; HELENA EN ANNA, van Rotterdam (455 lasten), naar Amsterdam NLG 97,35, Rotterdam NLG 94,35, Dordrecht NLG 95,35, Schiedam NLG 94,35, Middelburg NLG 96,35; ANNA, van Rotterdam (441 lasten), naar Amsterdam NLG 95,-, Rotterdam NLG 90,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 95,-; KORTENAER, van Rotterdam (513 lasten), naar Amsterdam NLG 95,-, Rotterdam NLG 89,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 95,-; COPERNICUS, van Rotterdam (392 lasten), naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 93,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 100,-; MINISTER THORBECKE, van Rotterdam (299 lasten), naar Amsterdam NLG 93,99, Rotterdam NLG 89,99, Dordrecht NLG 91,99, Schiedam NLG 90,99, Middelburg NLG 92,99; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, van Rotterdam (449 lasten), naar Amsterdam NLG 96,50, Rotterdam NLG 92,45, Dordrecht NLG 94,35, Schiedam NLG 93,50, Middelburg NLG 96,50; TWEE CORNELISSEN, van Rotterdam (392 lasten), naar Amsterdam NLG 93,99, Rotterdam NLG 89,99, Dordrecht NLG 91,91, Schiedam NLG 90,99, Middelburg NLG 92,99; BILDERDIJK, van Rotterdam (399 lasten), naar Amsterdam NLG 98,70, Rotterdam 94,70, Dordrecht NLG 96,20, Schiedam NLG 95,20, Middelburg NLG 96,70; ROBERTUS HENDRIKUS, van Rotterdam (397 lasten), naar Amsterdam NLG 102,44, Rotterdam NLG 98,44, Dordrecht NLG 99,74, Schiedam NLG 99,74; NOACH, van Rotterdam (471 lasten), naar Rotterdam NLG 94,75, Dordrecht NLG 94,75, Schiedam NLG 94,75; HENDRIKA, van Rotterdam (352 lasten), naar Amsterdam NLG 97,85, Rotterdam NLG 94,85, Dordrecht NLG 95,85, Schiedam NLG 94,85, Middelburg NLG 96,85.

Afbeelding
Datum 13 maart 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Ter overvoer van producten van Java naar Nederland zijn op heden bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij de navolgende schepen ingeschreven:
CORNELIA, van Amsterdam (440 last), vracht naar Amsterdam NLG 89,89, Rotterdam NLG 94,89, Dordrecht NLG 94,89, Shiedam NLG 94,89; SLIEDRECHT, van Amsterdam (360 last) naar Amsterdam NLG 98,-, Rotterdam NLG 102,-; KAAP HOORN, van Rotterdam (251 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 105,-, Dordrecht NLG 106,-, Schiedam NLG 106,-; CHERIBON, van Rotterdam (398 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 105,-; NICOLAAS WITSEN, van Amsterdam (352 last) naar Amsterdam NLG 104,75; STAD DOCKUM, van Amsterdam (206 last) naar Amsterdam NLG 92,-; MARIA ELISE, van Amsterdam (398 last) naar Amsterdam NLG 89,99: MARIA VERONICA, van Amsterdam (392 last) naar Amsterdam NLG 94,95, naar Rotterdam NLG 98,95; ELIZABETH, van Amsterdam (610 last) naar Amsterdam 89,90, naar Rotterdam NLG 93,-; VERTROUWEN, van Amsterdam (360 last) naar Amsterdam NLG 94,48; PRESIDENT PLATE, (396 last) naar Amsterdam NLG 94,80, Rotterdam 94,80; CELEBES, van Amsterdam (250 last) naar Amsterdam NLG 110,-; CONSTANCE, van Amsterdam (381 last) naar Amsterdam NLG 210,-; KANDANGHAUER, van Amsterdam (382 last) naar Amsterdam NLG 95,80; ANNA DIGMA, van Amsterdam (498 last) naar Amsterdam NLG 89,75, Rotterdam NLG 92,-, Dordrecht NLG 92,- Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 100,-; INSULINDE, van Amsterdam (516 last) naar Amsterdam NLG 93,68, Rotterdam NLG 98,68, Dordrecht NLG 98,68, Schiedam NLG 98,68; MENTOR, van Amsterdam (293 last) naar Amsterdam NLG 93,68, Rotterdam NLG 98,68, Dordrecht NLG 98,68, Schiedam NLG 98,68; BROUWERSHAVEN, van Rotterdam (316 last) naar Amsterdam NLG 99,-, Rotterdam NLG 89,-, Dordrecht NLG 91,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 94,-; EENSGEZINDHEID, van Amsterdam (228 last) naar Amsterdam NLG 99,75; JACOBA CHRISTINA, van Amsterdam (240 last) naar Amsterdam NLG 91,94; AZIA, van Amsterdam (235 last) naar Amsterdam NLG 91,94; SOERABAYA PACKET, van Amsterdam (262 last) naar Amsterdam NLG 94,49; SUSANNA JOHANNA, van Rotterdam (261 last) naar Amsterdam NLG 94,-, Rotterdam NLG 91,90, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 92,-, Middelburg NLG 92,-; CATHERINA MARIA, van Zierikzee (398 last) naar Middelburg NLG 88,88; ADRIANA PETRONELLA, van Rotterdam (348 last) naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 90,-, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 100,-; WILHELMINA, van Rotterdam (377 last) naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 100,-; KOSMOPOLIET II, van Dordrecht (569 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 94,75, Dordrecht NLG 94,75, Schiedam NLG 94,75; DORDRECHT, van Dordrecht (399 last) naar Amsterdam NLG 99,89, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 89,89, Schiedam NLG 89,89; HELVOETSLUIS, van Dordrecht (333 last) naar Amsterdam NLG 99,89, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 89,89, Schiedam NLG 89,89; ST. JAN, van Schiedam (308 last) naar Rotterdam NLG 90,98, Dordrecht NLG 91,98, Schiedam NLG 90,98, Middelburg NLG 93,98; S. VAN HEEL, van Alblasserdam (392 last) naar Amsterdam NLG 94,94, Rotterdam NLG 91,91, Dordrecht NLG 92,92, Schiedam NLG 92,92, Middelburg NLG 93,93; PROF. VAN DER BOON MESCH, van ‘s-Gravenhage (394 last) naar Amsterdam NLG 99,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 96,-; CORTGENE, van Rotterdam (397 last) naar Rotterdam NLG 94,98; JASON, van Rotterdam (438 last) naar Rotterdam NLG 94,98; HELENA & ANNA, van Rotterdam (455 last) naar Amsterdam NLG 97,-, Rotterdam NLG 93,35, Dordrecht NLG 94,-, Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 97,-; EUROPA, van Rotterdam (669 last) naar Amsterdam NLG 95,45, Rotterdam NLG 91,85, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 92,-, Middelburg NLG 95,-; SUSANNA, van Rotterdam (476 last) naar Amsterdam NLG 97,-, Rotterdam NLG 93,35, Dordrecht NLG 94,-, Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 97,-; JOHANNA MARIA, van Rotterdam (472 last) naar Amsterdam NLG 95,45, Rotterdam NLG 92,85, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-, Middelburg NLG 96,-; COPERNICUS, van Rotterdam (392 last) naar Amsterdam NLG 99,74, Rotterdam NLG 92,74, Dordrecht NLG 93,74, Schiedam NLG 92,74, Middelburg NLG 99,74; KORTENAER, van Rotterdam (513 last) naar Amsterdam NLG 94,74, Rotterdam NLG 88,74, Dordrecht NLG 89,74, Schiedam NLG 88,74, Middelburg NLG 94,74; MINISTER THORBECKE, van Alblasserdam (299 last) naar Amsterdam NLG 92,-, Rotterdam NLG 88,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 89,-, Middelburg NLG 91,-; PRESIDENT V. RIJCKEVORSEL, van Rotterdam (449 last) naar Amsterdam NLG 91,90, Rotterdam NLG 87,90, Dordrecht NLG 89,90, Schiedam NLG 88,90, Middelburg NLG 91,90; BILDERDIJK, van Rotterdam (399 last) naar Amsterdam NLG 94,95, Rotterdam NLG 89,45, Schiedam NLG 90,45, Middelburg NLG 91,95; NOACH, van Kinderdijk (471 last) naar Rotterdam NLG 90,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 90,-; TWEE CORNELISSEN, van Alblasserdam (392 last) naar Amsterdam NLG 92,-, Rotterdam NLG 88,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 89,-, Middelburg NLG 91,-; ROBERTUS HENDRIKUS, van Rotterdam (397 last) naar Amsterdam NLG 95,95, Rotterdam NLG 91,95, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-.

Afbeelding
Datum 18 juli 1868
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juni. Aangekomen schepen: DORDRECHT, kapt. Verhoeve; KORTENAER, kapt. Roovers; KOSMOPOLIET II, kapt. Bouten; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. Bouwmeester; NIEUWE WATERWEG, kapt. Zack; NOACH, kapt. Looijen; ERASMUS, kapt. Hulshoff.
Vertrokken schepen: CHRISTINA, kapt. Remeeus; CORNELIS SMIT, kapt. Weidenaar; FOP SMIT, kapt. Mets; JUNO, kapt. Stockhuyzen; KONING WILLEM II, kapt. Besseling; LOUIS MEIJER, kapt. Holtgreve; PETRONELLA, kapt. Strootman; REGINA MARIA, kapt. Ouwehand; WILLEM POOLMAN, kapt. Hogenstraaten.

Afbeelding
Datum 24 september 1868
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 september. Aangekomen schepen EUROPA, kapt. Lupeke; ST. JAN, kapt. Lommerse; JASON, kapt. Rusman; JAVA, kapt. Tuk; KANDANGHAUER, kapt. Zeelt; KOSMOPOLIET, kapt. De Groot; MARIA LOUISA ANTHONETTE (ex JOSEPHA LOUISA), kapt. Muysson; SOPHIE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Klein; WILHELMINA EN CLARA, kapt. Van Herwerden; ELMINA, kapt. .....
Vertrokken schepen: AZIA, kapt. Trappen; ENTHOVEN, kapt. Koens; KORTENAER, kapt. Schuchard; KOSMOPOLIET II, kapt. Bouten.

Afbeelding
Datum 11 februari 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, zijn de volgende 41 schepen aan de Nederlandse Handel-Maatschappij aangeboden, als:
Naar Amsterdam: HOLLANDSCH TROUW, 387 last, NLG 98; VERTROUWEN, NLG 110; CELEBES, 250 last, NLG 110; VOORUIT, 143 last, NLG 110; STAD DOCKUM, 206 last, NLG 110; FERDINAND EN LOUIS, 268 last, NLG 91,50; KONING WILLEM II, 382 last, NLG 87,87; HERMAN DE RUITER; 317 last, NLG 91,24; LAURA EN ADELE, 279 last, NLG 88,99; SENIOR, 311 last, NLG 88,99; CHRISTINA, 250 last, NLG 87,95; JACOBA EN CHRISTINA, 240 last, NLG 91,89; MARIA ADOLFINA, 347 last, NLG 92; CATHARINA ELIZABETH, 232 last, NLG 88,50.
ARGO, 284 last, vracht naar Rotterdam NLG 100, naar Schiedam NLG 100;
NIEUWE WATERWEG, 744 last naar Amsterdam NLG 82,88, naar Rotterdam NLG 82,88, naar Dordrecht NLG 82,88, naar Middelburg NLG 82,88, naar Schiedam NLG 82,88; HONINGBIJ, 399 last naar Amsterdam NLG 82,38, naar Rotterdam NLG 82,88, naar Dordrecht NLG 82,88, naar Middelburg NLG 82,88, naar Schiedam NLG 82,88;
MEDEA, 398 last, naar Rotterdam NLG 90, naar Schiedam NLG 90;
BURGEMEESTER HOFFMAN, 400 last, naar Rotterdam NLG 89,83, naar Dordrecht NLG 89,83, naar Schiedam NLG 89,83;
CONCURRENT, 318 last, naar Rotterdam NLG 89,83, naar Dordrecht NLG 89,83, naar Schiedam NLG 89,83;
MINA, 397 last, naar Amsterdam NLG 96, naar Rotterdam NLG 91, naar Dordrecht NLG 91, naar Middelburg NLG 92, naar Schiedam NLG 91;
KANAGAWA, 642 last, naar Amsterdam NLG 87,99, naar Rotterdam NLG 82,99, naar Dordrecht NLG 82,99, naar Schiedam NLG 83,99;
BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 last, naar Amsterdam NLG 90, naar Rotterdam NLG 86,49, naar Dordrecht NLG 86,49, naar Middelburg NLG 86,49, naar Schiedam NLG 86,49;
MENTOR, 294 last naar Amsterdam NLG 92,68, naar Rotterdam NLG 97,68, naar Dordrecht NLG 97,68, naar Schiedam NLG 97,68;
BALTIMORE, 329 last naar Amsterdam NLG 91,98, naar Rotterdam NLG 93,98 naar Dordrecht NLG 93,98, naar Schiedam NLG 93,98;
JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 89,60, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 98;
SIRIUS, 198 last, naar Amsterdam NLG 92, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 98;
JAN PIETERSZOON KOEN, 398 last, naar Amsterdam NLG 92,20, naar Rotterdam NLG 95,50;
ALMELO, 249 last, naar Amsterdam NLG 88,90, naar Rotterdam NLG 93,90, naar Dordrecht 93,90;
CONSTANTIA, 391 last, naar Amsterdam NLG 91,85, naar Rotterdam NLG 87,95 naar Dordrecht NLG 87,95 naar Middelburg NLG 91,85, naar Schiedam NLG 87,95;
MARY EN HILLEGONDA, 398 last, naar Amsterdam NLG 89,87, naar Rotterdam NLG 84,87, naar Dordrecht NLG 85,87, naar Middelburg NLG 88,87, naar Schiedam NLG 85,87, KORTENAER, 514 last, naar Rotterdam NLG 89,87, naar Dordrecht NLG 90,87, naar Middelburg NLG 93,87, naar Schiedam NLG 90,87;
ANNA, 441 last, naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 95, naar Middelburg NLG 97,50, naar Schiedam NLG 95;
PRINSES AMALIA, 445 last, naar Rotterdam NLG 89,98, naar Dordrecht NLG 90,98, naar Schiedam NLG 90,98;
OCEANUS, 613 last, naar Rotterdam NLG 92, naar Dordrecht NLG 92, naar Schiedam NLG 92;
JULIE, 230 last, naar Amsterdam 99,80, naar Rotterdam NLG 89,80, naar Dordrecht NLG 89,80, naar Middelburg NLG 94,80, naar Schiedam NLG 92,80;
MAASSLUIS, 471 last, naar Amsterdam NLG 95, naar Rotterdam NLG 94, naar Dordrecht NLG 94, naar Middelburg NLG 95, naar Schiedam NLG 94;
JOHANNA MARIA, 472, last naar Amsterdam NLG 95,85, naar Rotterdam NLG 92,85, naar Dordrecht NLG 92,85, naar Middelburg NLG 95,85, naar Schiedam NLG 92,85;
TWEE CORNELISSEN, 392 last, naar Amsterdam NLG 98, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 95, naar Middelburg NLG 97, naar Schiedam NLG 95;
HELENA, 395 last, naar Amsterdam NLG 88,88, naar Rotterdam NLG 88,88, naar Dordrecht NLG 88,88, naar Middelburg NLG 88,88, naar Schiedam NLG 88,88;
TONIA, 398 last, naar Amsterdam NLG 92,49, naar Rotterdam NLG 89,49, naar Dordrecht NLG 90,49, naar Middelburg NLG 91,49, naar Schiedam NLG 89,49.

Afbeelding
Datum 10 maart 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Door de factorij der Nederlandsche Handelsmaatschappij op Java, zijn bevracht de navolgende 3 schepen:
Naar Rotterdam: CORNELIA MATHILDA, kapt. Houtkooper.
Naar Amsterdam: BETTY, kapt. W. J. Chevalier; GEESINA MARIA, kapt. J. C. Kolff.
Ter overvoer van producten van Java naar Nederland, zijn op heden bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingeschreven de navolgende 47 schepen:
Naar Amsterdam: MENTOR, 394 last, NLG 89,68; INSULINDE, 516 last NLG 89,68; MR. JACOB VAN LENNEP, 436 last, NLG 90,90; STAD DOCKUM, 206 last, NLG 92;
VIER GEBROEDERS, 323 last, naar Amsterdam NLG 91,37; LAURA EN ADELE, 279 last, NLG 86,50; SENIOR, 311 last, NLG 85,50; DJAWA, 626 last, NLG 84,90; JACOBA EN CHRISTINA, 240 last, NLG 90,98; IDA GEERTRUIDA, 246 last, NLG 92,87.
KAAP HOORN, 251 last, naar Amsterdam NLG 93,84, naar Rotterdam NLG 93,84, naar Dordrecht NLG 93,84, naar Middelburg NLG 99,84, naar Schiedam NLG 93,84;
L.J. ENTHOVEN, 448 last, naar Amsterdam NLG 98, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 95, naar Middelburg NLG 100, naar Schiedam NLG 94;
GROOTMEESTER NATIONAAL, 399 last, naar Amsterdam NLG 94,45, naar Rotterdam NLG 90, naar Dordrecht NLG 89,45, naar Middelburg NLG 94,45, naar Schiedam NLG 90;
PRESIDENT PLATE, 396 last, naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 98, naar Schiedam NLG 98;
KOSMOPOLIET II, 569 last, naar Amsterdam NLG 102, naar Rotterdam NLG 91,98, naar Dordrecht NLG 91,98, naar Schiedam NLG 91,98;
BARON VAN PALLAND VAN ROSENDAAL, 751 last, naar Amsterdam NLG 91,74, naar Rotterdam NLG 88,76, naar Dordrecht NLG 88,76, naar Schiedam NLG 88,76;
BURGEMESTER HOFMAN, 400 last, naar Rotterdam NLG 89,74, naar Dordrecht NLG 89,74, naar Schiedam NLG 89,74;
MEDEA; 398 last, naar Rotterdam NLG 90, naar Schiedam NLG 90;
CONCURENT, 318 last, naar Rotterdam NLG 89,74, naar Dordrecht NLG 89,74, naar Schiedam NLG 89,74;
ARGO, 284 last, naar Rotterdam NLG 95, naar Schiedam NLG 95;
CORNELIS SMIT, 399 last, naar Amsterdam NLG 98, naar Rotterdam NLG 94,95, naar Dordrecht NLG 95;
JOHANNA MARIA, 472 last, naar Amsterdam 94,85, naar Rotterdam NLG 91,85, naar Dordrecht NLG 91,85, naar Middelburg NLG 94,85, naar Schiedam NLG 91,85;
HELENA EN ANNA, 456 last, naar Rotterdam NLG 94,85, naar Rotterdam NLG 91,85, naar Dordrecht NLG 91,85, naar Middelburg NLG 94,85, naar Schiedam NLG 91,85;
CONSTANTIA, 391 last, naar Amsterdam NLG 91,40; naar Rotterdam NLG 87,45, naar Dordrecht NLG 87,45, naar Middelburg NLG 91,40, naar Schiedam NLG 87,45;
SUMATRA, 347 last, naar Amsterdam NLG 92,49, naar Rotterdam NLG 89,49, naar Dordrecht NLG 90,49, naar Middelburg NLG 91,49, naar Schiedam NLG 89,49;
JULIE, 230 last, naar Amsterdam NLG 99,80, naar Rotterdam NLG 89,80, naar Dordrecht NLG 89,80, naar Middelburg NLG 94,80, naar Schiedam NLG 89,80;
CATHARINA MARIA, 337 last, naar Amsterdam NLG 99,80, naar Rotterdam NLG 89,80, naar Dordrecht NLG 89,80, naar Middelburg NLG 94,80, naar Schiedam NLG 89,80;
MAASSLUIS, 471 last, naar Amsterdam NLG 88,80, naar Rotterdam NLG 86,80, naar Dordrecht NLG 87,80, naar Middelburg NLG 88,80, naar Schiedam NLG 86,80;
ANNA, 441 last, naar Amsterdam NLG 95, naar Rotterdam NLG 89,98, naar Dordrecht NLG 89,98, naar Middelburg NLG 93, naar Schiedam NLG 89,98;
KORTENAAR, 514 last, naar Rotterdam NLG 89,39, naar Dordrecht NLG 89,89, naar Middelburg NLG 94,89, naar Schiedam NLG 89,89;
COPERNICUS, 392 last, naar Rotterdam NLG 92,39, naar Dordrecht NLG 92,89, naar Middelburg NLG 97,89, naar Schiedam NLG 92,89;
PRINSES AMALIA, 445 last, naar Rotterdam NLG 89,89, naar Dordrecht NLG 90,89, naar Schiedam NLG 90,89;
GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOOGENDORP, 398 last, naar Amsterdam NLG 97,48, naar Rotterdam NLG 92,48, naar Dordrecht NLG 93,48, naar Middelburg NLG 94,48, naar Schiedam NLG 92,48;
VIER GEZUSTERS, 389 last, naar Amsterdam NLG 89,99, naar Rotterdam NLG 88, naar Dordrecht NLG 88, naar Middelburg NLG 88, naar Schiedam NLG 88;
TONIA, 398 last, naar Amsterdam NLG 92,49, naar Rotterdam NLG 89,49, naar Dordrecht NLG 90,49, naar Middelburg NLG 91,49, naar Schiedam NLG 89,49;
HOEK VAN HOLLAND, 420 last, naar Rotterdam NLG 97,60, naar Dordrecht NLG 98,60, naar Schiedam NLG 97,60;
IDA ELISABETH, 382 last, naar Rotterdam NLG 97,60, naar Dordrecht NLG 98,60, naar Schiedam NLG 97,60;
BALI, 614 last, naar Amsterdam NLG 97,50, naar Rotterdam NLG 92,50, naar Dordrecht NLG 93,50, naar Middelburg NLG 95,50, naar Schiedam NLG 94,50;
NOACH I, 471 last, naar Rotterdam NLG 90, naar Dordrecht NLG 90, naar Schiedam NLG 90;
ANTJE, 452 last, naar Amsterdam NLG 89,47, naar Rotterdam NLG 87,47 naar Dordrecht NLG 87,47, naar Middelburg NLG 89,47, naar Schiedam NLG 87,47;
NEDERLAND EN ORANJE, 399 last, naar Rotterdam NLG 84,84, naar Dordrecht NLG 84,84, naar Middelburg NLG 84,84, naar Schiedam NLG 84,84;
SIRIUS, 198 last, naar Amsterdam NLG 92, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 98;
JUNO 136 last, naar Amsterdam NLG 95, naar Rotterdam NLG 98, naar Dordrecht NLG 102;
VREDE, 399 last, naar Amsterdam NLG 8780, naar Rotterdam NLG 92,80, naar Dordrecht NLG 92,80;
JAN PIETERZN KOEN, 398 last, naar Amsterdam NLG 92,80, naar Rotterdam NLG 96,80, naar Dordrecht NLG 96,80;
BALTIMORE, 329 last, naar Amsterdam NLG 91,80, naar Rotterdam NLG 93,80, naar Dordrecht NLG 93,80, naar Schiedam NLG 93,80; HOLLANDS TROUW, 387 last, naar Amsterdam NLG 88,74;
SCHELDE, 348 last, naar Amsterdam NLG 90, naar Rotterdam NLG 89, naar Middelburg NLG 86,50.

Afbeelding
Datum 12 maart 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 14 schepen als:
Voor Amsterdam: DJAWA, kapt. R.P.Bakker, 626 last, NLG 84,90 vracht;
SENIOR, kapt. A. van Det q.q, 311 last, NLG 85,50 vracht;
LAURA EN ADÈLE, kapt. C.H.Pohlmeijer, 279 last, NLG 86,50 vracht;
VREDE, kapt. D. van der Plas, 399 last, NLG 87,80 vracht;
HOLLANDS TROUW, kapt. F. de Vos, 387 last, NLG 88,74 vracht;
ANTJE, kapt. P. van der Hoog, 452 last, NLG 89,47 vracht;
MENTOR, kapt. H.W. Butenuth, 394 last, NLG 89,68 vracht;
INSULINDE, kapt. J.M.J. Jollie, 516 last, NLG 89,68 vracht.
Voor Rotterdam: MAASSLUIS, kapt. J.G. Kuchler, 471 last, NLG 86,80 vracht; CONSTANTIA, kapt. J.D. van Monnom, 391 last, NLG 87,45 vracht;
BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. D.H. Dietz, 751 last, NLG 88,76 vracht;
KORTENAAR, kapt. M. Roovers, 514 last, NLG 89,39 vracht; SUMATRA, kapt. J.Buyser, 347 last, NLG 89,49 vracht.
Voor Dordrecht: GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, 399 last, NLG 89,45 vracht.
Voor Middelburg: SCHELDE, kapt. A.L.Hoffmann, 348 last, NLG 86,50 vracht;
VIER GEZUSTERS, kapt. S.R. Otto, 389 last, NLG 88,00 vracht.
Voor Schiedam: NEDERLAND EN ORANJE, kapt. W.C. Phaff, 399 last, NLG 84,84 vracht.

Afbeelding
Datum 07 december 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 december. Volgens particulier bericht zit het schip (opm: fregat) KORTENAER, kapt. F. Pot, van Brouwershaven komende, bij Oude Tonge aan de grond. Twee sleepboten vertrekken derwaarts ter assistentie. (opm: zie volgend bericht)

Afbeelding
Datum 08 december 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 december. Volgens particulier bericht is het schip KORTENAER, kapt. Pot, gisteravond met behulp van twee stoomboten vlot gekomen. Het schip heeft schade bekomen en veel koper verloren.

Afbeelding
Datum 07 april 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen: STAD DOCKUM, 206 last, naar Amsterdam NLG 87.78; NICOLAAS WITSEN, 352 last, naar Amsterdam NLG 82.97; VICE ADMIRAAL MAY, 399 last, naar Amsterdam NLG 84.40; DEN ELSHOUT, 332 last, naar Amsterdam NLG 82.40; IDA GEERTRUIDA, 246 last, naar Amsterdam NLG 82.89; HOLLANDS TROUW, 387 last naar Amsterdam, NLG 82.40; ANNA EN SOPHIA, 382 last, naar Amsterdam NLG 87.40; naar Rotterdam NLG 92; ARIA EN BETSY, 391 last, naar Amsterdam NLG 83.40; naar Rotterdam NLG 88.40; CORNELIA ADOLPHINA, 398 last naar Amsterdam NLG 82.90; JACOB ROGGEVEEN, 377 last, naar Amsterdam NLG 82.97; CORNELIS, 249 last, naar Amsterdam NLG 82.50; PASSAROEANG, 325 last, naar Amsterdam, NLG 81.50; SENIOR, 311 last, naar Amsterdam NLG 83.95; BALTIMORE, 329 last, naar Amsterdam NLG 89.80, naar Rotterdam NLG 91.80, naar Dordrecht NLG 91.80, naar Schiedam NLG 91.80; CALIFORNIA, 343 last, naar Amsterdam NLG 94.80, naar Rotterdam NLG 96.80, naar Dordrecht NLG 96.80, naar Schiedam NLG 96.80; HENRIËTTE GEERTRUIDA, 260 last, naar Amsterdam NLG 82.97; WILHELMINA EN CLARA, 342 last, naar Amsterdam NLG 92; JACOBA EN CHRISTINA, 240 last, naar Amsterdam NLG 82.49; ORTELIUS, 392 last, naar Amsterdam NLG 82.97, naar Rotterdam NLG 87.97; MARIA ADOLPHINA, 347 last, naar Amsterdam NLG 81.99; SOERABAYA PACKET, 262 last, naar Amsterdam NLG 80.88; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 79.94, naar Rotterdam NLG 85; ELIZABETH, 610 last, naar Amsterdam NLG 79.99, naar Rotterdam NLG 85; INSULINDE, 516 last, naar Amsterdam NLG 88.68 naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 91.68; MENTOR, 293 last, naar Amsterdam NLG 88.68 naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81.68; BATO 794 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80; WILLEM POOLMAN, 859 last, naar Amsterdam, NLG 92, naar Rotterdam NLG 84.83, naar Dordrecht en Middelburg NLG 86 naar Schiedam NLG 84.83; CONSTANTIA, 391 last, naar Amsterdam NLG 87.26, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 84.17, naar Middelburg NLG 86.27, naar Schiedam NLG 84.17; HENDRIKA, 398 last, naar Amsterdam NLG 90.90, naar Rotterdam NLG 87.90, naar Dordrecht NLG 88.90, naar Middelburg NLG 89.90, naar Schiedam NLG 88.90; VIJF VRIENDEN, 178 last, naar Rotterdam NLG 78.98, naar Dordrecht NLG 80.98, naar Middelburg NLG 83.98, naar Schiedam NLG 79.98; MINA, 397 last, naar Amsterdam NLG 89.49, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 84.49, naar Middelburg NLG 85.49, naar Schiedam NLG 84.49; NESTOR, 884 last, naar Amsterdam NLG 82.50, naar Rotterdam NLG 81; OTTOLINA, 780 last, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 81.98; BARON PALLANT VAN ROOSENDAAL, 800 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82.23; CORNELIA MATHILDA 355 last, naar Amsterdam NLG 92.95, naar Rotterdam NLG 87.95, naar Dordrecht NLG 88.95, naar Middelburg NLG 92.95, naar Schiedam NLG 87.95, DORDRECHT II, 408 last, naar Amsterdam NLG 86.-, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81.49; A.M.E., 491 last, naar Amsterdam NLG 76.98; H.W.M. 665 last, naar Amsterdam NLG 76.98; KOSMOPOLIET II, 569 last, naar Amsterdam NLG 94.-, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84.98; VIER GEZUSTERS, 389 last, naar Amsterdam NLG 82.96; naar Rotterdam NLG 82, naar Dordrecht NLG 82.46, naar Middelburg NLG 82.96, naar Schiedam NLG 82; JOHANNA, 377 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 88; RIDDERKERK, 399 last, naar Amsterdam NLG 86, naar Rotterdam, Dordrecht NLG 84, naar Middelburg NLG 86, naar Schiedam NLG 84; ZUIDHOLLAND, 682 last, naar Amsterdam NLG 82.95, naar Rotterdam NLG 79.95, naar Dordrecht NLG 80.95, naar Middelburg NLG 81.95, naar Schiedam NLG 79.95; TERNATE, 395 last, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82.93, naar Middelburg NLG 84.93, naar Schiedam NLG 82.93; KORTENAER, 513 last, naar Amsterdam NLG 85.47, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82.47, naar Middelburg NLG 85.47, naar Schiedam NLG 82.47; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 last, naar Amsterdam NLG 93.-, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87.94; NIEUWLAND, 398 last, naar Amsterdam NLG 85.98, naar Rotterdam NLG 80.98, naar Dordrecht NLG 81.98, naar Middelburg NLG 83.98, naar Schiedam NLG 81.98; CORNELIA 796 last, naar Amsterdam NLG 84.48, naar Rotterdam NLG 83.48, naar Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84.48; GENERAAL DE STUERS, 396 last, naar Amsterdam NLG 85.98, naar Rotterdam NLG 80.98, naar Dordrecht NLG 81.98, naar Middelburg NLG 83.98, naar Schiedam NLG 81.98; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, 828 last, naar Amsterdam NLG 92.-, naar Rotterdam NLG 83.99, naar Dordrecht NLG 86.99, naar Middelburg en Schiedam NLG 83.99.

Afbeelding
Datum 12 mei 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, zijn aan de Nederlandsche Handel Maatschappij de navolgende schepen aangeboden :
KOSMOPOLIET II, 569 last, naar Amsterdam, NLG 92, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82; KENNEMERLAND, 763 l., naar Amsterdam NLG 77,77, naar Rotterdam NLG 82,77; ORTHELIUS, 392 l., naar Amsterdam NLG 81,99, naar Rotterdam NLG 86,99;
CORNELIA ADOLPHINA, 398 l., naar Amsterdam NLG 77,94; ARIA EN BETSY, 391 l., naar Amsterdam NLG 81,40; ANNA EN SOPHIA, 382 l., naar Amsterdam NLG 86,40; JAN PIETERSZOON KOEN, 398 l., naar Amsterdam NLG 78,90, naar Rotterdam NLG 88,90; BESTEVAER, 393 l., naar Amsterdam NLG 78,90, naar Rotterdam NLG 88,90; JACOB ROGGEVEEN 377 l., naar Amsterdam NLG 79,85; JACOBA EN CHRISTINA, 240 l., naar Amsterdam NLG 79,34; AUGUSTE, 316 l., naar Amsterdam NLG 82,49.; VICE ADMIRAAL MAY, 399 l., naar Amsterdam NLG 81,50; HOLLANDS TROUW, 387 l., naar Amsterdam NLG 82; DEN ELSHOUT, 332 l., naar Amsterdam NLG 87; GEERTRUIDA, 246 l., naar Amsterdam NLG 87,18; NICOLAAS WITSEN, 352 l., naar Amsterdam NLG 79,85; PAULINE CONSTANCE ELEONORA, 306 l., naar Amsterdam NLG 78,40; STAD DOCKUM, 206 l., naar Amsterdam NLG 80,40; BALTIMORE, 329 l., naar Amsterdam NLG 84,84; naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 86,84; SENIOR, 311 l., naar Amsterdam NLG 78,80; JAVA, 683 l., naar Amsterdam NLG 79,49; CORNELIS, 249 l., naar Amsterdam NLG 82,50; PASSAROEANG, 325 l., naar Amsterdam NLG 79,90; JOHANNES 845 l., naar Amsterdam NLG 77,88; HENRIËTTE GEERTRUIDA, 260 l., naar Amsterdam NLG 79,97; AURORA, 744 l., naar Amsterdam NLG 76,98; MENTOR, 394 l., naar Amsterdam NLG 84,68; INSULINDE, 516 last, naar Amsterdam NLG 84,68; MR. JACOB VAN LENNEP, 436 l., naar Amsterdam NLG 75,97, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 77,97, naar Middelburg NLG 79,97; NOORDZEEKANAAL, 439 l., naar Amsterdam NLG 85; MARIA ADOLPHINA, 347 l., naar Amsterdam NLG 79,49; DORDRECHT II, 403 l., naar Amsterdam NLG 86; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 81,49; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 l., naar Amsterdam NLG 95; naar Rotterdam, Middelburg en Schiedam NLG 89,50; MARIA, 561 l., naar Amsterdam NLG 86; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,79; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, 828 l., naar Amsterdam NLG 86,99; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,77; WILLEM POOLMAN, 859 l., naar Amsterdam NLG 86; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,77; CONSTANTIA, 391 l., naar Amsterdam NLG 82,85; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,85;
GRAAFSTROOM, 399 l., naar Amsterdam NLG 84, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82, naar Middelburg NLG 84, naar Schiedam NLG 82 ; HENDRIKA, 398 l., naar Amsterdam NLG 90,90, naar Rotterdam NLG 87,90, naar Dordrecht NLG 88,90, naar Middelburg NLG 89,90, naar Schiedam NLG 88,90 ; JASON, 438 l., naar Rotterdam en Schiedam NLG 90,03 ; NESTOR, 834 l., naar Amsterdam NLG 82,50, naar Rotterdam NLG 81 ; BARON VAN PALLAND VAN ROOSENDAAL, 800 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 77,99 ; PROF. VAN DER BOON MESCH, 394 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,99 ; CORNELIS SMIT, 399 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 83,75 ; OTTOLINA, 780 l., Amsterdam en Rotterdam NLG 79,75, naar Dordrecht en Schiedam NLG 81,90 ; MINA, 397 l., naar Amsterdam NLG 89,49, naar Rotterdam NLG 84,49, naar Dordrecht NLG 84,49, naar Middelburg NLG 85,49, naar Schiedam NLG 84,49 ; CORNELIA, 769 l., naar Amsterdam NLG 84, naar Rotterdam NLG 82, naar Dordrecht NLG 82, naar Middelburg NLG 84, naar Schiedam NLG 82 ; KORTENAER, 514 l., naar Amsterdam NLG 81,79, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,79, naar Middelburg NLG 81,79 ; HENRIËTTE ADRIANA, 795 l., naar Amsterdam NLG 80,74, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,74, naar Middelburg NLG 80,74 ; MARIA ELISABETH, 718 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 81,74, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,74 ; LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, 399 l., naar Amsterdam NLG 84,90, naar Rotterdam NLG 82,40, naar Dordrecht NLG 82,90, naar Schiedam NLG 82,50 ; JANNETTE, 346 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 85, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84 ; BALI, 572 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 80, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78, naar Schiedam NLG 79 ; ERASMUS, 655 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 80, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78, naar Schiedam NLG 79 ; INDIA, 685 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 80, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78, naar Schiedam NLG 79 ; JEDO, 399 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 80, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78, naar Schiedam NLG 79 ; OCEANUS, 613 l., naar Amsterdam NLG 81, naar Rotterdam en Schiedam NLG 76, naar Dordrecht NLG 78 ; ALLEGONDA JACOBA, 370 l., naar Amsterdam NLG 88, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 85 ; CATHARINA MARIA, 337 l., naar Amsterdam NLG 84,48, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 79,48, naar Middelburg NLG 81,98, naar Schiedam NLG 79,48 ; MAASSLUIS, 471 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,90 ; TERNATE, 395 l., naar Rotterdam en Dordrecht NLG 79,69, naar Middelburg NLG 81,69, naar Schiedam NLG 79,69 ; GIJSBERTUS HERMANUS, 603 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,90 ; JOHANNA MARIA, 472 l., naar Amsterdam NLG 91,75, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,75 ; EUROPA, 669 l., naar Amsterdam NLG 84,90, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80,90 ; SUMATRA, 347 l., naar Amsterdam NLG 83,50, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,50, naar Middelburg NLG 83,50.
(opm: l = last, voorafgegaan door de grootte in lasten)

Afbeelding
Datum 09 juni 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Rotterdam, 8 juni. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel Maatschappij.
JACOB ROGGEVEEN, 377 lasten, naar Amsterdam NLG 78,35 ; JAN PIETERSZOON KOEN, 409 lasten, naar Amsterdam NLG 74,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 80;
BESTEVAER, 393 lasten, naar Amsterdam NLG 74,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 80; ARIA EN BETSY, 391 lasten naar Amsterdam NLG 80,40, naar Rotterdam NLG 85; CORNELIS, 249 lasten, naar Amsterdam NLG 79,90; JAVA, 683 lasten, naar Amsterdam NLG 81,90; KANDANGHAUER, 390 lasten, naar Amsterdam NLG 81,50; SENIOR, 311 lasten, naar Amsterdam NLG 79,90; BALTIMORE, 329 lasten, naar Amsterdam NLG 82,85, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 85,85; HENRIËTTE GEERTRUIDA, 260 lasten, naar Amsterdam NLG 77,85; MARIA ADOLPHINA, 347 lasten naar Amsterdam NLG 75,99 NOORDZEEKANAAL, 439 lasten, naar Amsterdam
NLG 75,69; DORDRECHT II, 408 lasten, naar Amsterdam NLG 82, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 75 ; HOLLANDS TROUW, 387 lasten, naar Amsterdam NLG 82 ; DEN ELSHOUT, 332 lasten, naar Amsterdam NLG 87; VICE ADMIRAAL MAY, 359 lasten, naar Amsterdam NLG 80,50; VERTROUWEN, 360 lasten, naar Amsterdam NLG 87; LOUISE, 212 lasten, naar Amsterdam NLG 78,70; KITTY, 458 lasten, naar Amsterdam NLG 76,34; PAULINE CONSTANCE ELEONORA, 306 lasten, naar Amsterdam NLG 76,47;
STAD DOCKUM, 206 lasten, naar Amsterdam NLG 79,40; NOORD – BRABANT, 1060 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam en Schiedam NLG 75,74, naar Dordrecht en Middelburg NLG 75; NICOLAAS WITSEN, 352 lasten, naar Amsterdam NLG 78,35; MARIA EN HILLEGONDA, 398 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 89,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,98; MARIA ELISABETH, 718 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 81,98 naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,98; KORTENAER, 514 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 84,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,98; HENRIËTTE ARIANA, 745 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 81,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,98; BALI, 573 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 76, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 74, naar Schiedam NLG 75; ERASMUS, 655 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 76, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 74, naar Schiedam NLG 75; INDIA, 685 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 76, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 74, naar Schiedam NLG 75; JEDO, 399 lasten, Amsterdam en Middelburg NLG 78,50, Rotterdam en Dordrecht NLG 76,50 Schiedam NLG 77,50; CATHARINA MARIA, 337 lasten, Amsterdam NLG 87,45, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 77,45, Middelburg NLG 82,45; MARIA SARAH, 336 lasten, Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam en Dordrecht NLG 84,45, Middelburg NLG 89,45, Schiedam NLG 84,45; ALLEGONDA JACOBA, 370 lasten, Amsterdam NLG 95, Rotterdam en Dordrecht NLG 90, Middelburg NLG 93, Schiedam NLG 90 ; MAASSLUIS, 471 lasten, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 75,90; GIJSBERTUS HERMANUS, 603 lasten, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 76,90 ; EUROPA, 669 lasten, Amsterdam NLG 84,90, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80,90; SUZANNA, 476 lasten, Amsterdam NLG 91,75, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,75; JOHANNA MARIA, 472 lasten, Amsterdam
NLG 91,75, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,75; SUNDA, 900 lasten, Amsterdam NLG 84,90, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80,90;
SUMATRA, 347 lasten, Amsterdam en Middelburg NLG 82,90, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,90; CONSTANTIA, 391 lasten, Amsterdam NLG 82,85, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,85; ELISABETH MARIA ex IDA ELISABETH, 382 lasten, Amsterdam en Middelburg NLG 85,80, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,80; MARIA DIEDERIKA, 381 lasten, Amsterdam NLG 86,75, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,75, Middelburg NLG 90,75; MINA, 397 lasten, Amsterdam NLG 89,49, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,49, Middelburg NLG 85,49 ; JASON, 438 lasten, Rotterdam en Schiedam NLG 89,98 ; WILLEM POOLMAN, 859 lasten, Amsterdam NLG 84,99, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 76,99; LAURENS COSTER, 692 lasten, Amsterdam NLG 84,99, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 76,99 ; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, 828 lasten, Amsterdam NLG 83,82, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 75,99; JACOBA EN CHRISTINA, 240 lasten, Amsterdam NLG 79; WILHELMINA EN CLARA, 342 lasten, Amsterdam NLG 77 ; AUGUSTE, 316 lasten, Amsterdam NLG 83; NEHALENNIA, 705 lasten, Amsterdam
NLG 80; PRINSES AMALIA, 445 lasten, Amsterdam NLG 84,89, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,89; KOSMOPOLIET II, 569 lasten, Amsterdam NLG 92, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 lasten, Amsterdam NLG 95, Rotterdam en Dordrecht NLG 92, Middelburg NLG 90 en Schiedam NLG 92.

Afbeelding
Datum 06 december 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 oktober. Vrachten. Nederlandse schepen. CONSTANCE sloot af tot NLG 2,25 per picol voor Bushire. HENRIËTTE GEERTRUIDA accepteerde NLG 72,50 voor suiker en NLG 60 voor tabak van Soerabaja naar Rotterdam, terwijl de PASOEROEAN tot geheime vracht voor rijst van Indramaijoe naar Amsterdam afsloot. Daarop nam de Factorij de volgende 6 schepen op als GIJSBERTUS HENDRIKUS tot NLG 72,43, BALTIMORE tot NLG 73,60, beide naar Amsterdam, CORNELIA tot NLG 72,40; ISAAC DA COSTA en HENDRIKA tot NLG 73,80 naar Rotterdam en CORNELIA MATHILDE tot NLG 73,75 naar Schiedam. Verder sloten af de JOHANNA EN WILLEM voor NLG 75 voor suiker en de HUIJDECOPER tot NLG 72,50. AUGUSTE tot NLG 70 voor suiker en NLG 55 voor tabak; GRONDWET tot NLG 72,90 voor suiker en NLG 70 voor koffie. De SCHIEDAM, MARIA ELISABETH, ALBLASSERWAARD en CONSTANTIA namen alle NLG 72,50 voor suiker en evenredige vrachten voor ander goed aan. AQUARIUS bekomt GBP 3.7/6 voor suiker naar Londen. SUSANNA JOHANNA en ASTREA GBP 3.10/- voor suiker naar Boston. Onbevrachte schepen; Nederlands KORTENAER, SAMARANG, IDA GEERTRUIDE, ALLEGONDA JACOBA, MARY EN HILLEGONDA, SUMATRA, JOHANNA, RIDDERKERK, WILLEM POOLMAN, LOUISE, MINA, CORNELIA, JANNETJE, VICE ADMIRAAL MAY en STAD DOCKUM.

Afbeelding
Datum 11 december 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 oktober. Vrachten. Nederlands SUSANNA JOHANNA naar Boston à GBP 3.10, Oosthoek te laden; ASTREA naar New York à GBP 10, Oosthoek te laden; LOUISE naar Boston vracht geheim, op de kust en te Padang te laden; SIRIUS naar Amsterdam à NLG 80 rijst, NLG 85 thee, NLG 72,50 koffie NLG 40 tin te Indramajoe, Cheribon en hier te laden;`KORTENAER naar Rotterdam à NLG 72,50 suiker en koffie, Semarang laden.

Afbeelding
Datum 06 januari 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 november. Vrachten. Nederlandse schepen. De LOUISE sloot tot geheime vracht af om op de kust en te Padang voor Boston te laden. SIRIUS bekwam NLG 80 voor rijst, NLG 85 voor thee, NLG 72,50 voor koffie, NLG 40 voor tin hier en op de kust voor Amsterdam te laden. KORTENAER NLG72,50 voor suiker en koffie op Samarang naar Rotterdam te laden SAMARANG NLG 90 voor specerijen en NLG 85 voor huiden van Soerabaija naar Rotterdam. De STAD DOCKUM en IDA GEERTRUIDA sloten tot GBP 4.5/- voor suiker naar Copenhagen af. De Factorij nam op de NEHALENNIA en WILLEM POOLMAN tot NLG 74,47, JANNETJE tot NLG 75,90, MINA tot NLG 76, LAURENS KOSTER tot NLG 76,99, JEDO tot NLG 77,50, RIDDERKERK tot NLG 79, MARY HILLEGONDA tot NLG 79,80 naar Amsterdam en Rotterdam, en KOSMOPOLIET tot NLG 77,49 naar Dordrecht. De VICE ADMIRAAL MAY bedong NLG 80 voor suiker en NLG 65 voor tabak naar Amsterdam. SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN NLG 75 en NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor koffie te Samarang te laden. ALLEGONDA JACOBA ligt tot NLG 80 voor suiker te Soerabaija naar Rotterdam aan. NOACH II bekomt NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor koffie van Samarang naar Rotterdam. MAARTEN VAN ROSSEM NLG 75 voor suiker en koffie voor Amsterdam. JUNO GBP 4 voor koffie van Padang naar New-York. VIER GEBROEDERS gaat tot geheime vracht naar de Verenigde Staten.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen. PRINSES AMALIA, ADRIANA PETRONELLA, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en GRAAFSTROOM.

Afbeelding
Datum 16 januari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 december. Vrachten zijn flauwer nu producten minder overvloedig zijn. Verscheidene schepen die reeds in lading liggen zoeken nog bijlading. Opgenomen werden sedert 24 november: naar Amsterdam: Nederlands FERDINAND EN LOUIS à NLG 72,50 voor suiker. SINBAD NLG 72,50 suiker, Semarang om met tabak op te vullen in de Oosthoek. JACOB ROGGEVEEN NLG 70 voor suiker, NLG 90 kapok; naar Rotterdam: MARIA ELISABETH à NLG 70 voor suiker te Semarang; SUSANNA JOHANNA NLG 70 voor suiker in de Oosthoek. CORNELUS GIPS NLG 70 suiker, NLG 105 arak, NLG 85 licht goed, hier en in de Oosthoek te laden. Onbevracht zijn nog: Nederlands KORTENAER, HOLLANDSCH TROUW, ZUID-HOLLAND en MAARTEN VAN ROSSEM.

Afbeelding
Datum 27 januari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 december. Vrachten. Nederlands MAARTEN VAN ROSSEM, naar Amsterdam, NLG 70 suiker, NLG 55 tabak, NLG 40 tin, hier en in de Oosthoek te laden. HOLLANDS TROUW, ligt aan te Semarang à NLG 70 voor suiker; Nederlands Indisch PERSIAN PACKET I, naar Perzië, NLG 2,50 per pikol, te Cheribon en Semarang te laden; Nederlands-Indisch AUSTRALIA PACKET, naar Melbourne, GBP 2.5 suiker. Nederlands SIRIUS, naar Amsterdam NLG 75 suiker, NLG 77,50 rijst, NLG 80 thee, te Cheribon, Indramaijoe en hier te laden.
Onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlands KORTENAER, ALBLASSERWAARD, AUGUSTE, HENRIETTE GEERTRUIDA, ADRIANA PETRONELLA, GEESINA MARIA, CONSTANCE. De Nederlandse schepen CONSTANCE, BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA maken kustreizen.

Afbeelding
Datum 10 februari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 januari. Vrachten. Nederlandse KORTENAER, naar Rotterdam NLG 70,- suiker, NLG 52½ tabak, in de Oosthoek te laden; Nederlandse HENRIETTA GEERTRUIDA, naar Amsterdam NLG 70,- suiker, in de Oosthoek te laden; Nederlandse WILHELMINA EN ELISE, naar dito NLG 70,- suiker, Cheribon te laden; Nederlandse CORNELIS WERNARD EDUARD, naar Rotterdam NLG 70,- suiker, koffie en rijst, Cheribon, Dadap en Batavia te laden.
Onbevrachte schepen hier en op de kust: Nederlandse ALBLASSERWAARD, AUGUSTE, ADRIANA, PETRONELLA, VICE-ADMIRAAL MAY, CONSTANCE, NICOLAAS WITSEN, ’S GRAVENHAGE, HENDRIKA, PETRONELLA, PADANG-PACKET, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG.
De bestemming van de Nederlandse bark CONSTANCE, 378 ton, naar Rotterdam is veranderd in Boston à GBP 3,15 voor suiker en koffie, in de Oosthoek te laden.

Afbeelding
Datum 20 februari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 januari. Vrachten naar Nederland. Opgenomen werden naar Rotterdam: Nederlandse KORTENAER NLG 70,- voor koffie, NLG 52,50 voor tabak; CORNELIS WERNARD EDUARD NLG 70,- voor suiker, koffie en rijst; ’S GRAVENHAGE NLG 70,- voor suiker. Naar Amsterdam: Nederlandse HENRIETTE GEERTRUIDA, WILLEMINA EN ELISE en AUGUSTE à NLG 70,- voor suiker.
Nederlandse MARIA ELISABETH werd met inventaris op vendutie voor NLG 13.200,- verkocht.
De bestemming van Nederlandse CONSTANCE, 378 ton, is van Rotterdam veranderd naar Boston à GBP 3.15/- voor suiker en koffie.
Onbevracht zijn nog: Nederlandse ALBLASSERWAARD, ADRIANA PETRONELLA, CONSTANCE, 722 ton, VICE ADMIRAAL MAY, NICOLAAS WITSEN, HENDRIKA PETRONELLA, PADANG PACKET, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, GRONDWET, ARGO.

Afbeelding
Datum 07 augustus 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 6 augustus:
- 1/10e aandeel in het fregatschip KORTENAER, kapt. F. Pot, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. Gemeld schip passeerde 26 maart 1872 Straat Bali op deszelfs terugreis naar Nederland. Voor NLG 5.010 verkocht.
- 1/20e aandeel in het fregatschip MARIA EN ELIZABETH, kapt. E.F. Bonjer, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. Gemeld schip was 8 juni 1872 te St. Helena op deszelfs terugreis naar Nederland. Voor NLG 5.110 verkocht.
- Een dito aandeel, voor NLG 5.120 verkocht.
- 1/26e aandeel in het ijzeren fregatschip HOEK VAN HOLLAND, kapt. S.K. Otto, varende onder boekhouderschap van de heren Wm. Ruys & Zonen. Gemeld schip was 18 juli 1872 te Hellevoetsluis zeilklaar naar Java. Voor NLG 1.030 verkocht.
- Een dito aandeel, voor NLG 1.030 verkocht.
- 1/39e aandeel in het barkschip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J.A. Vrijman, varende onder boekhouderschap van de heren Huygens & Hardenberg. Gemeld schip is 14 mei van Batavia naar Falmouth vertrokken. Voor NLG 600 verkocht.
- 1/30e aandeel in het klipper-fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. R.H. Mulder, varende onder boekhouderschap van de heren Van Zeylen & Decker. Gemeld schip is zeilende van Rotterdam naar Java. Voor NLG 3.100 verkocht.
- 1/48 aandeel in het barkschip TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije, varende onder boekhouderschap van de heer J. Vroege. Gemeld schip was 8 april 1872 te Manzanilla. Voor NLG 600 verkocht.

Afbeelding
Datum 17 oktober 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 oktober. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandse Handelmaatschappij: GALILEI, 392 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 95, gehele ruimte NLG 90; MENTOR, 296 lasten naar Amsterdam per 250 last NLG 96, gehele ruimte NLG 93; KENNEMERLAND, 763 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte 89,73 naar Rotterdam gehele ruimte NLG 94,73; ARIA EN BETSY, 391 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 88,90 gehele ruimte NLG 84,90; BESTEVAER, 393 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 91,89 gehele ruimte NLG 89,89 naar Rotterdam per 250 last NLG 96,89 gehele ruimte NLG 94,89; CONSTANCE, 381 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 92, gehele ruimte NLG 89; FERDINAND EN LOUIS, 268 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 88,35 gehele ruimte NLG 88,35; PADANG PACKET, 253 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 95, gehele ruimte NLG 92,50; LOUISE , 397 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 83,35 gehele ruimte NLG 83,35; NICOLAAS WITSEN, 352 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 94,94 gehele ruimte NLG 89,94; JACOB ROGGEVEEN, 377 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 94,94 gehele ruimte NLG 89,94; H.W.M., 529 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 83,67; NEDERLAND, 373 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 101 gehele ruimte NLG 85 naar Rotterdam per 250 last NLG 101 gehele ruimte NLG 85, naar Dordrecht per 250 last NLG 101 gehele ruimte NLG 85, naar Middelburg per 250 last NLG 105, gehele ruimte NLG 89 naar Schiedam per 250 last NLG 101 gehele ruimte NLG 85; KOSMOPOLIET III, 818 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 130 gehele ruimte NLG 95 naar Rotterdam per 250 last NLG 125, gehele ruimte NLG 85, naar Schiedam per 250 last NLG 125 gehele ruimte NLG 85; JULIE, 230 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 115, naar Rotterdam per 250 last NLG 110, naar Dordrecht per 250 last NLG 110, naar Middelburg per 250 last NLG 114 naar Schiedam per 250 last NLG 110; OCEANUS, 613 lasten, naar Rotterdam gehele ruimte NLG 95, naar Dordrecht gehele ruimte NLG 95, naar Middelburg gehele ruimte NLG 95, naar Schiedam gehele ruimte NLG 95; CORNELIS WERNER EDUARD, 470 last, naar Rotterdam per 250 last NLG 120, gehele ruimte NLG 84,20 naar Dordrecht per 250 last NLG 121, gehele ruimte 85,20 naar Middelburg per 250 last NLG 124, gehele ruimte NLG 88,20 naar Schiedam per 250 last NLG 121, gehele ruimte NLG 85,20; ZUID-HOLLAND, 682 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 89,74 naar Rotterdam gehele ruimte NLG 84,74 naar Dordrecht gehele ruimte NLG 84,74 naar Middelburg gehele ruimte NLG 89,74 naar Schiedam gehele ruimte NLG 84,74; KORTENAAR, 513 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 94,98 naar Rotterdam gehele ruimte NLG 89,97 naar Dordrecht gehele ruimte NLG 90,97 naar Middelburg gehele ruimte NLG 94,98 naar Schiedam gehele ruimte NLG 90,97.

Afbeelding
Datum 21 februari 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 januari. Vrachten. Bevracht: Nederlands schip CORNELIS WERNARD EDUARD naar Rotterdam NLG 70 suiker en NLG 100 arak, te Batavia te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: ELLY, CORNELIA, KANAGAWA, GIJSBERTUS HERMANUS, NOACH I, KOSMOPOLIET III, MARIE, KORTENAER, H.W.M. en SUSANNA JOHANNA.

Afbeelding
Datum 04 maart 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 januari. Vrachten. Gedurende de afgelopen veertien dagen verkeerden de vrachten in een zeer gedrukte stemming en waren de afdoeningen uiterst beperkt. Door gebrek aan vraag zijn de noteringen lager gegaan en blijven de afschepers, wegens de vele beschikbare schepen teruggetrokken, in de verwachting van een verdere daling. Het is waarschijnlijk dat enige schepen naar de rijst-havens zullen verzeilen. Bevracht: Nederlandse CORNELIA naar Kanaal v.o. GBP 3.15 in de rijst-havens te laden. Lossende en onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlandse ELLY, KANAGAWA, GIJSBERTUS HERMANUS, NOACH I, KOSMOPOLIET III, MARIE, KORTENAER, H.W.M. en SUSANNA JOHANNA.

Afbeelding
Datum 14 maart 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 februari. Vrachten blijven in dalende stemming. Voor bijlading is NLG 65 à NLG 60 voor suiker aangenomen. Voor de rijsthavens werden enkele schepen opgenomen, waardoor de scheepsruimte wat verminderd is. Bevracht werden de volgende schepen: Nederlands SUSANNA JOHANNA, naar het Kanaal voor orders GBP 3.15; in de rijsthavens te laden. H.W.M. naar het Kanaal voor orders, GBP 4 voor stroopsuiker, in de Oosthoek te laden. KORTENAER, naar Rotterdam NLG 70 voor suiker te Padjarakan en NLG 60 voor dito te Soerabaya te laden. GIJSBERTUS HERMANNUS naar het Kanaal voor orders GBP 3.15; in de rijsthavens te laden. Lossende en onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlands NOACH I, KANAGAWA, KOSMOPOLIET III, MARIE en MAARTEN VAN ROSSEM.

Afbeelding
Datum 12 maart 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
WATERLOO, 394 last, naar Amsterdam, NLG 88,40 per 260 last, en NLG 84,40 per gehele
ruimte; VICE ADMIRAAL MAY, 399 last, naar Amsterdam NLG 83,97 per 260 last en NLG 81,97 per gehele ruimte; MR. JACOB VAN LENNEP, 436 last, naar Amsterdam NLG 84,94 per 260 last, en NLG 84,94 per gehele ruimte; JAVA 683 last, naar Amsterdam NLG 73,40 per gehele ruimte; WIJK AAN ZEE, 385 last, naar Amsterdam, NLG 85,85 per 260 last, en NLG 81,69 per gehele ruimte; CONSTANCE, 381 last, naar Amsterdam NLG 76,90 per 260 last; BESTEVAÊR, 393 last, naar Amsterdam NLG 85,89 per 260 last, en NLG 80,89 per gehele ruimte; OCEAAN, 486 last, naar Amsterdam NLG 84,84 per 260 last en NLG 79,79 per gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82,79 per gehele ruimte;
HELENA HENRIETTE, 243 last, naar Amsterdam NLG 82,40 per 260 last, en NLG 82,40 per gehele ruimte; ARIA EN BETSY, 391 last, naar Amsterdam NLG 86,40 per 260 last en NLG 82,40 per gehele ruimte; NOORDZEEKANAAL, 439 last, naar Amsterdam NLG 84,93 per 260 last en NLG 83,93 per gehele ruimte; THORBECKE, 500 last, naar Amsterdam NLG 84,92 per 260 last en NLG 82,93 per gehele ruimte; STAD DOCKUM, 206 last, naar Amsterdam NLG 98,- per gehele ruimte; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, 306 last, naar Amsterdam NLG 81,40 per gehele ruimte; LOUISE, 396 last, naar Amsterdam NLG 78,35 per gehele ruimte; FERDINAND EN LOUIS, 268 last, naar Amsterdam NLG 78,35 per gehele ruimte; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 85,88 per 260 last en NLG 82,88 per gehele ruimte; ELIZABETH, 610 last, naar Amsterdam NLG 81,47 per gehele ruimte; ELECTRA, 590 last, naar Amsterdam NLG 79,24 per gehele ruimte; JULIE, 230 last, naar Amsterdam, NLG 92,90 per gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,90 per gehele ruimte, naar Middelburg NLG 86,90; EMMA, 397 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 88,90 per 260 last en NLG 82,40 per gehele ruimte; ADA, 376 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Middelburg en Schiedam NLG 84,90 per 260 last en NLG 79,90 per gehele ruimte; JOHANNA MARIA, 472 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82,48 per gehele ruimte; KANAGAWA, 642 last, naar Amsterdam NLG 80,24, naar Rotterdam, Dordrecht en Middelburg NLG 79,- per gehele ruimte; INDUSTRIE, 975 last, naar Amsterdam NLG 81,-, naar Rotterdam NLG 80,- en Middelburg NLG 79,- per gehele ruimte; ALBLASSERDAM, 642 last, naar Amsterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80,40, naar Rotterdam NLG 78,40 per gehele ruimte; ELIZABETH MARIA, 382 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 85,- per gehele ruimte; KORTENAAR, 513 last, naar Amsterdam NLG 83,69 per gehele ruimte, naar Rotterdam NLG 80,69 per 260 last en NLG 81,69 per gehele ruimte, naar Dordrecht NLG 81,69 per 260 last en NLG 82,69 per gehele ruimte, naar Middelburg NLG 80,69 per gehele ruimte, naar Schiedam NLG 81,69 per 260 last en NLG 82,69 per gehele ruimte; MARY, 800 last, naar Amsterdam NLG 81,69, naar Rotterdam NLG 79,69, naar Dordrecht 80,69, naar Middelburg NLG 78,69 en naar Schiedam NLG 80,69 per gehele ruimte; NOACH II, 503 last, naar Rotterdam en naar Schiedam NLG 82,50 per 260 last; NICOLAAS WITSEN, 352 last, naar Amsterdam NLG 94,49 per 260 last en NLG 87,49 per gehele ruimte; JACOBA HELENA, 389 last, naar Amsterdam NLG 92,50 per gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 90,- per gehele ruimte; JACOB ROGGEVEEN, 377 last, naar Amsterdam NLG 94,49 per 260 last en NLG 87,49 per gehele ruimte; ERNESTINE, 745 last, naar Amsterdam NLG 76,68 per gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,68 per gehele ruimte; ANNA ELISABETH, 449 last, naar Amsterdam NLG 84,68, per 269 last en NLG 79,68 per gehele ruimte; WILLEM POOLMAN, 813 last, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 81,81 per 260 last; LICHTSTRAAL, 794 last, naar Rotterdam en Schiedam NLG 80,- per gehele ruimte; NEDERLAND, 373 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam NLG 95,- per 260 last en NLG 84,90 per gehele ruimte; GALILEI, 392 last, naar Amsterdam NLG 84,68 per 260 last en NLG 79,68 per gehele ruimte; SOERABAYA PACKET, 262 last, naar Amsterdam NLG 89,- per gehele ruimte.

Afbeelding
Datum 10 juni 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juni. Volgens particulier bericht is het schip KORTENAER, kapt. Walters, 3 juni te Samarang gearriveerd.

Afbeelding
Datum 11 juli 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 mei. In vrachten is iets meer omgegaan, hoewel, als gewoonlijk in deze tijd van het jaar, de vraag naar scheepsruimte over het algemeen beperkt is. Opgenomen werden de Nederlandse schepen WILHELMINA naar Amsterdam, NLG 75 koffie en suiker, NLG 65 tabak en NLG 100 huiden, te Tjilatjap te laden; JOHANNES naar Amsterdam, NLG 70 suiker, NLG 60 tabak op de kust te laden; CONSTANCE naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handels Maatschappij, vult op met koffie à NLG 70 en tabak à NLG 57,50, te Soerabaija te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JAVA, KOSMOPLIET III, ERNESTINE, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, WILLEM POOLMAN, KORTENAER, LOUISE en PHILIPS VAN MARNIX.

Afbeelding
Datum 21 juli 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 juni. Vrachten zijn onveranderd en is er in de laatste veertien dagen weinig omgegaan. Slechts één afsluiting van een Nederlands schip kan opgegeven worden, de CONSTANCE, Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met koffie å NLG 70 en tabak å NLG 57,50, te Soerabaija te laden. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, WILLEM POOLMAN, KORTENAER, LOUISE, PHILIPS VAN MARNIX, JAN PIETERSZOON KOEN en KANAGAWA.

Afbeelding
Datum 24 juli 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 juni. De volgende afsluiting vond plaats: Nederlands stoomschip HOLLAND, naar Nederland, tin NLG 40, tabak NLG 95 å 100, koffie NLG 90.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, WILLEM POOLMAN, KORTENAER, LOUISE, PHILIPS VAN MARNIX, JAN PIETERSZOON KOEN, KANAGAWA, ARIA EN BETSY, en stoomschip CELEBES.

Afbeelding
Datum 04 augustus 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 juni. In vrachten blijft het zeer stil, worden de afvoer van producten door de hevige regens belemmerd, zodat, gelijk uit onderstaande opgave blijkt, de afsluitingen beperkt waren. In de laatste tijd kwamen hier veel schepen vrachtzoekend binnen, waardoor de stemming flauw is, maar geven de meeste gezagvoerders de voorkeur aan enige tijd te wachten met afsluiten, boven het aannemen van een reductie op de koersen, het geen vooral het geval is bij de Nederlandse, in verband met de inschrijving, die op de 25e dezer door de Factory gehouden zal worden voor de overvoer van lading van Java naar Nederland, waarvoor de schepen vόόr of op 10 juli aanstaande disponibel moeten zijn. De volgende afdoeningen van Nederlandse schepen kunnen gemeld worden: stoomschip HOLLAND, naar Nederland, tin NLG 40, tabak NLG 95 å 100, koffie NLG 90; stoomschip CELEBES, naar Amsterdam, tin NLG 35, tabak NLG 100, koffie NLG 90; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG naar Amsterdam, NLG 70 voor suiker, NLG 67,50 voor koffie, NLG 57,50 voor tabak.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE, WILLEM POOLMAN, KORTENAER, LOUISE, PHILIPS VAN MARNIX, JAN PIETERSZOON KOEN, KANAGAWA en ARIA EN BETSY.

Afbeelding
Datum 23 augustus 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juli. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III is bevracht naar Rotterdam tot NLG 70 voor suiker en koffie te Pekalongan te laden; Nederlands JULIE, naar New York GBP 3,15/- voor koffie, te Padang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, PHILIPS VAN MARNIX, JAN PIETERSZOON KOEN, KANAGAWA, ARIA EN BETSY, ‘s- GRAVENHAGE, LICHTSTRAAL, ERNESTINE, KORTENAER, GALILEI, LOUISE, ANNA ELISABETH, JUPITER en NOACH II.

Afbeelding
Datum 10 september 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats, als: STAD MIDDELBURG naar Rotterdam, NLG 70 en 65 voor suiker, NLG 55 voor tabak, in de Oosthoek te laden; KORTENAER, naar Rotterdam, gedeeltelijk door de N.H.M bevracht, laadt particuliere suiker te Samarang à NLG 70 en NLG 65; JAN PIETERSZOON KOEN, naar ’t Kanaal voor order à GBP 3.10, op de kust te laden; LICHTSTRAAL, naar Rotterdam, NLG 65 voor suiker en koffie, NLG 70 voor peper, NLG 100 à 110 voor huiden, NLG 120 voor arak, te Batavia en in de Oosthoek te laden; ERNESTINE, naar Amsterdam, gedeeltelijk door de Factory bevracht; accepteerde van particulieren NLG 65 voor suiker, en NLG 100 à 110 voor huiden, hier en te Samarang te laden; NICOLAAS WITSEN naar Amsterdam laadt voor bevrachters rekening te Indramayoe; NEDERLAND naar Rotterdam, gedeeltelijk door de Factory bevracht; accepteerde van particulieren NLG 55 voor tabak en NLG 105 à 110 voor huiden, hier en te Soerabaya te laden; PHILIPS VAN MARNIX, naar Rotterdam gedeeltelijk door de Factory bevracht, laadt particulier suiker te Pekalongan à NLG 65; NOACH II, naar Rotterdam, gedeeltelijk door de Nederansche Handel Maatschappij bevracht, laadt particuliere suiker te Pekalongan à NLG 65; Door de Nederlandsche Handel Maatschappij werden opgenomen: JOHANNES 260 last NLG 68,75 naar Amsterdam, ARIE EN BETSY 260 last NLG 82,25 naar Amsterdam, stoomschip BORNEO 260 last NLG 90 naar Amsterdam, ’s GRAVENHAGE 260 last NLG 79,90 naar Rotterdam, PHILIPS VAN MARNIX 260 last NLG 79,90 naar Middelburg, NEDERLAND 260 last NLG 74,98 naar Schiedam, OCEANUS 260 last NLG 82,25 naar Schiedam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: ELECTRA, TRITON, AEOLUS, BESTEVAER, SOERABAIJA PACKET, ANNA ELISABETH, JOHANNA ELISABETH, ARIE EN BETSY, ’s GRAVENHAGE, OCEANUS, en LOUISE, en de stoomboten BORNEO, HOLLAND en JASON.

Afbeelding
Datum 17 december 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram is het schip KORTENAER, kapt. P. Walters, op de reis van Samarang naar Rotterdam, is wegens Oostelijke stormen, te Ryde binnengelopen. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 24 april 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 22 april. Heden is van hier geladen naar zee vertrokken het driemastschip KORTENAER, kapt. Walters, met bestemming naar Java.

Afbeelding
Datum 12 augustus 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Volgens particulier bericht is het schip KORTENAER, kapt. F. Walters, gisteren te Samarang aangekomen.

Afbeelding
Datum 16 september 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 augustus. Vrachten. Bevracht werden de volgende Nederlandse schepen: stoomschip FRIESLAND naar Rotterdam NLG 70 voor suiker, NLG 75 voor koffie; stoomschip HOLLAND naar Amsterdam NLG 65 voor suiker, NLG 75 voor koffie, NLG 130 voor arak, NLG 50 voor particuliere tin, en de zeilschepen ADMIRAAL DE RUYTER naar Amsterdam, ZES GEZUSTERS naar Rotterdam, KOSMOPOLIET II naar Rotterdam, alle gedeeltelijk door de Factorij bevracht, bijlading met particuliere vracht NLG 65 suiker, in de Oosthoek te laden, en NLG 65 voor suiker en koffie te Batavia, Tagal en Samarang te laden; ALBLASSERDAM naar Rotterdam NLG 65 voor suiker, in de Oosthoek, NLG 75 voor koffie op de Zuidkust; JEANNETTE MARIANNE LOUISE naar Amsterdam NLG 105 voor koffie, te Menado te laden.
In lading te Batavia en op de kust naar Nederland de Nederlandse schepen CONSTANCE, MERAPI, KORTENAER en WATERLOO.
Lossende en onbevrachte Nederandse schepen: AURORA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA MARIA, AUGUSTE, MARY, AEOLUS, JAN PIETERSZ. KOEN en HONIGBIJ.
Bij de inschrijving der Factorij op de 3e dezer werden de volgende schepen opgenomen: ADMIRAAL DE RUYTER naar Amsterdam, NIEUWE WATERWEG I, KOSMOPOLIET II en ZES GEZUSTERS, alle naar Rotterdam, ieder tegen NLG 67,40 voor 260 last.

Afbeelding
Datum 09 oktober 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 augustus. Vrachten. Er kwam sedert ons laatste bericht weinig verandering, maar is over het geheel de stemming minder vast. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen kunnen opgegeven worden: KOSMOPOLIET III naar Rotterdam NLG 62,50 suiker en koffie, hier en Tagal te laden; stoomschip KONING DER NEDERLANDEN naar het Nieuwediep NLG 75 en 80 koffie, NLG 75 rijst, NLG 85 à 90 thee, NLG 120 indigo, NLG 50 particuliere tin; INDUSTRIE naar Amsterdam NLG 62,50 suiker, in de Oosthoek te laden; GEBROEDERS VAN DER BEEK naar Rotterdam NLG 60 suiker, NGL 65 gom damar, hier en te Samarang te laden.
In lading hier en op de kust naar Nederland de Nederlandse schepen KORTENAER, SINDORO, BESTEVAER, JOHANNA EN WILLEM, AEOLUS, MEDEA en stoomschip VOORWAARTS.

Afbeelding
Datum 27 oktober 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 september. Vrachten. De navolgende Nederlandse schepen zijn bevracht: MR. J VAN LENNEP, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 60 voor suiker in de Oosthoek te laden; JOHANNA EN MARGARETHA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particulier NLG 60 voor koffie, suiker en rijst, op de kust te laden; JOHANNA EN WILLEM, naar Amsterdam door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht; ’s GRAVENHAGE naar Rotterdam NLG 60 voor suiker in de Oosthoek te laden.
In lading hier en op de kust: stoomschip MADURA, stoomschip PRINS VAN ORANJE en zeilschip KORTENAER.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CATHERINE, JOHANNES, ONRUST en LIBERAAL.

Afbeelding
Datum 09 november 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 oktober. Vrachten. Bevracht zijn de volgende Nederlandse schepen: CATHARINA, naar Amsterdam à NLG 60 voor suiker, te Samarang te laden; ADA, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met koffie à NLG 70 aan ze Zuidkust; LIBERAAL, naar Rotterdam NLG 60 voor suiker, in de Oosthoek te laden.
Nederlandse schepen in lading naar Nederland hier en op de kust: stoomschepen MADURA, PRINS VAN ORANJE en GRONINGEN, en zeilschepen KORTENAAR en NOORDZEE-KANAAL.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNES, ONRUST, KANDANGHAUER II, OTTOLINA en CANDATI.

Afbeelding
Datum 26 november 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 oktober. Vrachten hebben sinds het laatste bericht geen verbetering ondergaan en de stemming is, als gevolg van de vele vrachtzoekende aankomende schepen, bepaald lager. Er is weinig suiker voor Nederland aan de markt. Naar het Kanaal hadden verscheidene afdoeningen plaats tot GBP 3 à 3.5/-; grotere schepen, hoogstens 25.000 picols, zijn echter tot deze koersen niet te plaatsen, en werd er voor een GBP 2.17.6, indien naar Engeland, en GBP 3.2.6, indien naar het continent, besteed. Uit deze cijfers is echter vrij zeker op te maken dat de bestemming Engeland zal zijn. Naar Nederland werden bevracht de Nederlandse schepen: NOORDZEE KANAAL NLG 60 à 62½ voor suiker van Soerabaija en Probolingo naar Amsterdam, stoomschip PRINS VAN ORANJE voor koffie NLG 77 ½ , suiker NLG 70, thee NLG 80 à 90 en tin NLG --- naar Amsterdam, stoomschip MADURA voor suiker NLG 65, koffie NLG 75 en huiden NLG 110, ONRUST NLG 65 voor suiker en koffie van Tjilatjap naar Rotterdam; OTTOLINA en HOEK VAN HOLLAND NLG 60 voor suiker naar Rotterdam, SUSANNE JOHANNA NLG 60 voor suiker en koffie van Samarang en Tagal naar Rotterdam en Middelburg, stoomschip GRONINGEN voor koffie NLG 75 en thee NLG 80 naar Rotterdam.
In lading hier en op de kust de Nederlandse schepen: stoomschip CONRAD, KORTENAER, VIER GEBROEDERS, HENRIËTTE, DORDRECHT II en OCEAAN. Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: VOORLICHTER, NESTOR, KANAGAWA, GIJSBERTUS HERMANUS, NICOLETTE, GEBROEDERS SMIT en ANNA SOPHIA.

Afbeelding
Datum 12 december 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 november. Vrachten. Hoewel gedurende de laatste 14 dagen een groot gedeelte der disponibele schepen is opgenomen, bracht dit geen verbetering in de koersen te weeg en is er zelfs een transactie tot NLG 55 voor suiker te vermelden. In de laatste dagen is de stemming iets beter en wordt voor suiker hoger geboden, hoewel de vraag zeer beperkt blijft.
Heden werd weder NLG 60 betaald. Naar het Kanaal genoten kleine handige schepen goede vraag en hadden er verscheidene afdoeningen plaats, doch tot niet hoger dan GBP 3 à 3.2/6. Op het ogenblik wordt echter GBP 3.2/6 à 3.5/- geboden. Voor Amerika werd niets opgenomen. Voor San Francisco wordt nog een schip van ongeveer 11.000 picols gevraagd. Naar Australië werd GBP 1.10 en FBP 1.12/6 betaald.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: naar Rotterdam KORTENAER vult op voor reders rekening; NESTOR NLG 60 suiker, NLG 100 arak van Samarang en Batavia naar Amsterdam; DORDRECHT II NLG 60 suiker van Samarang naar Rotterdam; VOORLICHTER NLG 60 en NLG 57,50 suiker van Samarang naar Rotterdam; JOHANNA NLG 60 à NLG 55 suiker uit de Oosthoek naar Amsterdam; ANNA SOPHIA NLG 60 suiker, NLG 45 tabak uit de Oosthoek naar Amsterdam; VIER GEBROEDERS NLG 60 suiker op de kust naar Amsterdam; stoomschip CONRAD NLG 65 suiker, NLG 77,50 koffie, NLG 80 à NLG 90 thee, NLG 50 particuliere tin naar Nieuwediep; NOACH IV NLG 60 suiker, NLG 57,50 rijst van Indramaijoe naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 28 januari 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip KORTENAER, kapt. Walters, 17 oktober ll. van Pekalongan vertrokken, gisteren namiddag te Dungeness van een loods voorzien. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 01 oktober 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 augustus. Vrachten. De levendige stemming in het vorig bericht vermeld, bleef ook dezer dagen deze markt beheersen en zijn weer verscheidene afdoeningen te vermelden, waardoor het getal onbevrachte schepen zeer verminderde. Behalve de schepen door de Factorij, werden onderhands nog enige opgenomen voor 15.000 picols tot NLG 65 en bleef NLG 75 voor 260 last van de Noordkust grif te bedingen. De grote schepen bleven echter 260 last weigeren, totdat zij van de nodige bijlading verzekerd waren, want, eenmaal koffie aangenomen hebbende, is het hun genoeg bekend dat de exporteurs van andere artikelen niet achterwege zullen blijven hiervan te profiteren. Dezer dagen betaalde de Factorij NLG 70 voor 12.000 picols koffie van de noordkust. Suiker naar Nederland werd zeer weinig aangeboden en varieerden de koersen tussen NLG 52½ en NLG 55. Hoger is echter niet te bedingen. Twee schepen accepteerden te samen 12.000 picols rijst van Indramayoe tot NLG 55. Naar het Kanaal werd grif GBP 3 betaald met zeer gunstige bijcondities en een afdoening had plaats tot GBP 2.3.6. Voor suiker naar Amerika werden enige schepen opgenomen tot GBP 3. Naar Australië wordt thans GBP 1.15/- naar Melbourne geboden en GBP 1.12.6 à GBP 1.11.6 naar Sydney betaald. In tussenvrachten ging niets om. Stoomboten laden koffie en thee tot NLG 100.
De laatste afdoeningen zijn: Naar Nederland, de Nederlandse SINDORO NLG 65 voor 15.000 picols koffie, naar Amsterdam; SUNDA NLG 65 voor 15.000 picols koffie naar Rotterdam; KORTENAER NLG 65 voor 15.000 picols koffie, uit de Oosthoek naar Rotterdam; AMSTELSTROOM NLG 70 voor 12.000 picols koffie naar Amsterdam; PAULINE CONSTANCE ELEONORE NLG 75 voor koffie van Pangool naar Amsterdam; INDIA NLG 55 voor suiker, NLG 65 voor koffie naar Middelburg; de Nederlandse JOHANNA EN WILLEM GBP 1.12/6, voor suiker. De Nederlandse JUPITER accepteerde zout van Sumanap naar Tjilatjap tot NLG 18,96 per koyang.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LOURENS COSTER, JONGE JAN, HENRIETTE ADRIANA, JOHANNA EN MARIA, JAVA, JAVA PACKET, AURORA, NIEUWE WATERWEG II, PRINSES AMALIA, GESIENA MARIA, BATAVIA en AARDENBURG.

Afbeelding
Datum 06 oktober 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 5 oktober. Heden zijn alhier aangebracht 250 planken van de overboord geworpen deklast van de KORTENAER.

Afbeelding
Datum 11 juni 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 9 juni. De Nederlandse bark KORTENAER, kapt. Datema, van hier naar Kroonstad, is lek uit zee teruggekeerd.

Afbeelding
Datum 29 oktober 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 28 oktober. De KORTENAER, kapt. Datema, op Dwars In de Weg aan de grond geraakt, is vlot en op de rede geankerd.

Afbeelding
Datum 13 oktober 1882
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 oktober. Het barkschip KORTENAER, kapt. R.J. Datema, van Ship-eiland laatst van Brouwershaven naar Schiedam, in het kanaal geankerd en op her Zuiden aan de grond geraakt, is heden nacht vlot geworden en opgesleept.

Afbeelding
Datum 16 oktober 1882
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 12 oktober. Gisteravond tijdens het onweer is het even boven de haven hier op stroom liggende barkschip KORTENAER, kapt. R.J. Datema, aangevaren door een van de Harwich-boten, die met passagiers van Rotterdam kwam. De KORTENAER kreeg aan het voorschip belangrijke schade, doch boven de waterlijn, waardoor het schip tegen zinken werd behoed.

Afbeelding
Datum 06 april 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Campeche, 12 maart. De Nederlandse bark KORTENAER, kapt. Datema, van Schiedam naar Pensacola in ballast, is 18 mijl benden deze haven nabij Seybaplaya gestrand. Enige geborgen provisie, benevens de romp en inventaris, zoals die daar liggen, zijn particulier verkocht voor 1.000 pesos, rechten en bergloon ten laste van de koper.

Afbeelding
Datum 27 april 1883
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

New-York, 12 april. Het schip KORTENAER, kapt. R.J. Datema, van Rotterdam naar Pensacola, is lek gesprongen, op strand gezet om zinken te voorkomen en in die toestand voor US $ 1.100 verkocht.

Afbeelding