Inloggen
LEO SINNIGE - ID 15219


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1857-05-07 / 1865-10-14 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1857
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galjoot
Construction Data

Scheepsbouwer: K. & J. Wilkens, Veendam, Groningen, Netherlands
Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 85.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1857
Datum agenda: 1857-05-07
Register nr: 18570425
Scheepsnaam: LEO SINNIGE
Type: Galjoot
Lasten: 85
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Wilkens, K. & J.
Kapitein op moment van verzoek: Karssens, H.A.
Opmerkingen: Zb

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1857-05-07 LEO SINNIGE
Manager: Firma K. & J. Wilkens (houthandel en industrie), Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Firma K. & J. Wilkens (houthandel en industrie), Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands

Ship Events Data

1866-10-20: Algemeen Handelsblad 20-10-1866
FREDERIKSHAVN, 14 Oct. De schoenerkof Leo Sinnige, kapt. Karssies, welke bij Skagen op strand geraakte en later zeewaarts dreef, is volgens rapport van Zweedsche visschers met onbeduidende schade te Guilholmen (4 mijlen noordwaarts van Marstrand) binnen gebragt. Met zekerheid is dienaangaande evenwel niets bekend. (Uit Lysekill wordt voorts onder dagteekening van 11 Oct. gemeld, dat aldaar door visschers eene kist kleedingstnkken, documenten, barometer en octant zijn gevonden, toebehoorende aan het schip Leo Sinnige, kapt. Karssies. Van het schip, de ekwipage en booten was geene spoor ontdekt.)
1866-10-22: Final Fate:
Veendammer Courant 24-10-1866.
GRONINGEN, 22 Oct. Naar men verneemt is het volk, met des kapiteins vrouw en kinderen van het schip Leo Sinnige, kapitein Karssies , behouden te Skagen , door de reddingsboot, aan wal gebragt.
1866-10-31: Final Fate:
Algemeen Handelsblad 31-10-1866.
VEENDAM, 25 Oct. Volgens alhier ontvangen berigt van den Ned. consul te Gothenbnrg is het berigt als zoude het schip Leo Sinnige te Marstrand met weinig schade binnen zijn gebragt, gebleken geheel onwaar te zyn. Tot heden heeft men niets van bet schip vernomen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Hindrik Karssiens werd geboren te Veendam 13 oktober 1830 als zoon van de schipper Albert Hindriks Karssiens en Ichtje Hindriks Uijenga.

Het is verwarrend dat het echtpaar Karssies-Uijen  hun eerste zoon Hindrik en hun tweede zoon Hinderikus noemde. Zie hierna.

Hindrik trouwde op 18 januari 1856 te Veendam als zeeman met Antje Smid, geboren te Veendam  02 augustus 1832 als dochter van de uurweerkmaker Jan Willems Smid en Roelina Geerts Prummel. Antje overleed op 10 april 1922 te Wildervank, 89 jaar, weduwe.

Hindrik Karssiens overleed op 02 maart 1907 te Veendam, 77 jaar, zonder beroep.

 

In BS-akten wordt Hindrik vermeld als schipper in 1862, 1864 en 1865, als zeeman in 1867 en 1889 en zonder beroep in 1894, 1904, 1907.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s).

H.Karssies was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 47 in de periode 1876 t/m 1892.

 

H.A.Karssiens/Karssies was effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer 244 in de periode 1858 t/m 1806

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.A.Karssies als gezagvoerder gedurende:

*    1858 t/m 1866 van de galjoot “Leo Sinnige”, gebouwd in 1857 te Veendam, 161 ton, varend voor K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip is in 1866 gestrand op Jutland;

*    1878 t/m 1879 van de schoenerbrik “Catharina”, gebouwd in 1867 te Wildervank, 219 ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank;

*    1887 t/m 1888 van de 2-mastschoener “Albert” ex Albert Homan, ex Amphitrite, gebouwd in 1864 te Sappemeer, 133 ton o.m., varend vor A.E.Doewes te Wildervank. Het schip werd in 1888 verkocht aan de Platarivier.

 

In de ledenlijst van het Veendammer zeemanscollege opgenomen in een almanak uit 1862 uitgegeven door de zeemanscolleges van Wildervank en Nieuwe Pekela wordt H.H.Karssies vermeld als gezagvoerder van de “Leo Sinnige” met vlagnummer 244.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

21 mei 1844, schip “Hillechina Wilkens”, kapitein Albert Hendriks Karssies, geen leeftijd uit Veendam. Voorts stuurman, kok, matroos, lichtmattroos, scheepsjongen Hendrik Alberts Karssies, 14 jaar uit Veendam en een kwekeling.

03 februari 1851, kof “Hillechina Wilkens”, schipper Albert Hindriks Karssiens, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman Hindrik Alberts Karssiens, geen leeftijd en woonplaats vermeld, kok, twee matrozen en een lichtmatroos.

26 januari 1853, kof “Hillechiena Wilkens”, schipper Albert Hinderikus Alberts, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman Hindrik Alberts Karssies, geen leeftijd en woonplaats vermeld, matroos en een niet met rang vermeld bemanningslid.

16 februari 1856, kof “Hillechina Wilkens”, schipper Albert Hindriks Karssiens, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman Hendrik Alberts Karssiens, geen leeftijd en woonplaats vermeld, kok en een kajuitwachter.

13 maart 1882, schoener “Hannechiena”, kapitein Albert Karssies, 37 jaar uit Gasselternijveen. Voorts stuurman Hendrik Karssies, 51 jaar uit Veendam, kok, 3 matrozen en een scheepsjongen.

20 juni 1882, schoener “Hannechiena”, kapitein Albert J.Karssiens, 37 jaar uit Gasselternijveen. Voorts stuurman Hendrik Karssies, 51 jaar uit Veendam, kok, 3 matrozen en een kajuitwachter.

04 september 1884, schoener “Hannechina”, kapitein Albert Karssiens, 40 jaar uit Gasselternijveen. Voorts stuurman Hindriks Karssiens, 53 jaar uit Veendam, kok, 3 matrozen en een dekjongen.

10 september 1888, brik “Elida”, kapitein Jan Schildhuis, 38 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Hindrik Karssiens, 56 jaar uit Veendam en een kok.

 

In de 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van Hendrik/Hindrik Alberts Karssies/Karssiens

Het overzicht luidt:

1844               scheepsjongen op de “Hillechina Wilkens” onder Albert H Karssies (zijn vader)      14 jaar

1851-1856    stuurman op de kof “Hillechina Wilkens” onder Albert H Karssiens                            geen leeftijd

1882-1884    stuurman op de schoener “Hannechiena” onder Albert Karssies                                    51-53 jaar

1888               stuurman op de brik “Elida” onder Jan Schildhuis                                                            56 jaar

In alle opgaven wordt gesproken van Hindrik/Hendrik en is het geboortejaar ca. 1830-1831

 

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Karssie(N)S, Hindrik Albertz

Afbeeldingen


Omschrijving: LEO SINNIGE, onderschrift : Ship Leo Sinnige Naples Nov. 1862
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Zeeopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Bronnen
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk