Inloggen
AMALIA AUGUSTA - ID 15041


Kroniekberichten

Datum 22 maart 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuw Lekkerland, 20 maart. Heden werd van de scheepstimmerwerf van de heren Gebroeders Pot in het Elshout onder deze gemeente met het beste gevolg te water gelaten het barkschip genaamd AMALIA AUGUSTA, groot bijna 400 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. H.A. van Marle, bestemd voor de grote vaart, onder het boekhouderschap van de heer W.B. Goudswaard te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 17 mei 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 31 schepen, als:
Voor Rotterdam: NOVA ZEMBLA, kapt. C.J. Jansen; KINDERDIJK, kapt. N.N; JAN VAN BRAKEL, kapt. J.L. van Waning; BUITENZORG kapt. N.N; OTTOLINA, kapt. J.J. Prange; NEERLANDS KONINGIN, kapt. E. Vonck; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.H. van Santen; AMERICA, kapt. J.F. Meermans, DELFSHAVEN, kapt. C. Verhey; MINISTER PAHUD, kapt. N.N; JACOB, kapt. J.F.C. Börger.
Voor Amsterdam. CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; NEHALENNIA, kapt. R. Grivel; ST. MICHAEL, kapt. L.D. Boswijk; JAN VAN BRAKEL, kapt. W.L. Esink; JOSEPHINE BERNHARDINA, kapt. W.N. van Lindonk; LUCIPARA’S, kapt. J. Kloppenburg; GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Boijsen; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas; JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. P.C. Rosier; DILIGENCE, kapt. L. Smit; JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter; OOST INDIA PACKET, kapt. P.J. Cleijndert; MARIA ADOLFINA, kapt. W.C. Brandligt; STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. F. de Winter; AMALIA AUGUSTA, kapt. H.A. van Marle; SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee; JOHANNA MARIA, kapt. M.A. Overgaauw; HENRIETTE, kapt. J.M. Veen, de drie laatste van Rotterdam.
Voor Dordrecht: FORTUNA, kapt. M. de Ligny.
Voor Middelburg: CATHARINA MARIA, kapt. J.A. Ballot.

Afbeelding
Datum 16 april 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 32 schepen:
Voor Rotterdam: REIJERWAARD, kapt. L.W. E. Bruigom; KAREL AUGUST, kapt. A. Huyzer; MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. B.F. Rijken; HENDRIKA, kapt. U.H. Bonn; KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik; JOHANNA MARIA (opm: J.R. Veder), kapt. L.J. Wilhelmie; BENGALEN, kapt. H.F. Planter; NEERLANDS KONINGIN, kapt. G. Geerling.
Voor Amsterdam: ARGO, kapt. B.J. Scherpbier; ZEENIMPH, kapt. I.W.J. Witsen Elias; KOOPHANDEL, kapt. S. de Vries; WILHELMINA LUCIA, kapt. G. Poolman; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. H.C.A. Henny; HENRIËTTE MARIA, kapt. N.D. de Boer; MINISTER VAN HALL, kapt. O. de Haas; VAN GALEN, kapt. J.R. Smit; JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. J.K, Salm; AMALIA AUGUSTA, kapt. H.A. van Marle; DILIGENCE, kapt. L. Smit; REINHARDT, kapt. J.W. Berkelbach van de Sprenckel; WILHELMINA, kapt. D. van Dale; JOHANNES CHRISTIAAN, kapt. C van Heemstede Obelt, WILHELMINA ELISA, kapt. M. Pribee; KOOPHANDEL, kapt. L. Crevecoeur, van Rotterdam; OSIRIS, kapt. W.H. Cramer, van Dordt.
Voor Dordrecht: BOMMELERWAARD, kapt. F.H. A. Loos; ARY SCHEFFER, kapt. J.G. Kunst; KEMANGLEN, kapt. J.W. Möller.
Voor Schiedam: GENERAAL MICHIELS, kapt. P.G. Visser.
Voor Middelburg: TAGAL, kapt. J.F. H. Göbel; MINISTER PAHUD, kapt. F. Kievit; PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. D.L. Immink.

Afbeelding
Datum 16 mei 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 24 maart. Nog steeds in een uiterst gedrukte toestand verkerende vonden er weinig afdoeningen in de afgelopen veertien dagen plaats. Zij waren de volgende:
De EVA JOHANNA, neemt de lading over van het afgekeurde schip ZEEVAART à NLG 55 voor suiker naar Amsterdam; de JUPITER, 970 tonnen, wordt door de factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht voor NLG 17.500 in eens; de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, 650 ton, voor NLG 15.000 in eens van Padang naar Amsterdam; de WALCHEREN, 442 ton, bedong $ 2.500 in eens van Soerabaija naar Amoy; de LOUIS MEIJER, 756 ton, is door het gouvernement opgenomen voor NLG 3.400 om troepen naar Palembang over te brengen; de TWEE CORNELISSEN krijgt $ 0,30 voor rijst van Tagal en Samarang naar Amoy; de JOHANNA MARIA CHRISTINA, 1017 ton, is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen voor NLG 19.500 in eens, om op Soerabaija en Passoeroean te laden voor Amsterdam; de PRINSES SOPHIA kwam hier vercharterd aan en laadt voor Nederland.
De BIESBOSCH en KINDERDIJK zijn aan het repareren.
De E.W. VAN DAM ISSELT is te koop.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: BALTIMORE, DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, EENSGEZINDHEID, BIESBOSCH, WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, DRIE VRIENDEN, REGINA MARIS, ARY SCHEFFER, OOST INDIA PACKET, ADMIRAAL DE WINTER, BROEDERTROUW, PATRIARCH SAMHIRI, STAD GOUDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, CORNELIS SMIT, AEGIDIA EN PAULINA, ELISABETH EN ANTOINETTE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, HOLLAND, IJSSEL, ALMELO, AMALIA AUGUSTA en LOURENS KOSTER.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, ZEELANDIA, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, EERSTELING, JAN SCHOUTEN, JEANNETTE, ADMIRAAL PIET HEIN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINE, CANTON en GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 29 mei 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 9 april. Vrachten blijven voortdurend laag en sedert de laatste berichten hebben de volgende afdoeningen plaats gehad:
EVA JOHANNA neemt de lading in van het afgekeurde schip ZEEVAART, zijnde NLG 35 voor suiker naar Amsterdam; JUPITER 950 ton door de Factorij bevracht voor NLG 17.500 in eens; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN 650 ton voor NLG 13.000 van Padang naar Amsterdam; JOHANNA MARIA CHRISTINA 1.017 ton door de Factorij bevracht voor NLG 19.500 ineens, te Soerabaja en Passaroeang voor Amsterdam te laden; BALTIMORE ligt te Soerabaja in lading voor Amsterdam; CORNELIS SMIT door de Factorij bevracht tot NLG 35 per gemeten last naar Rotterdam, te Cheribon en Samarang te laden; AMELAND bevracht tot GBP 2.5 naar San Francisco.
HEBE is gecharterd in Europa en laadt te Soerabaja naar Falmouth om orders; Nederlands REGINA MARIS 756 ton en ZEELANDIA 594 ton zijn gecharterd voor een lading kolen van New-Castle (Australie) en terug naar Java tot NLG 0,80 per pic; EENSGEZINDHEID naar Ternate; OOST INDIA PACKET NLG 32 voor suiker, NLG 40 voor arak en huiden en NLG 32 voor tabak van Soerabaja naar Amsterdam; Nederlands LOUIS MEIJER 756 ton is door het gouvernement aangenomen voor de overvoer van troepen naar Palembang tot NLG 3.400. TWEE CORNELISSEN laadt rijst te Tagal en Samarang naar Amoy tot 30 dollar ct; Nederlands LOURENS KOSTER te Soerabaja naar China gecharterd met rijst tot 0,30 dollarcents.
Nederlands VRIJHANDEL verzeilde naar Singapore, ten einde vracht te zoeken.
Engels COURIER, 230 ton, op vendutie verkocht voor NLG 6.000.
Bremer GENERAL JACOBI, Engels NINA worden verkocht.
Amerikaans AUBADAN van Singapore naar New York bestemd, is hier binnengelopen wegens brand in de lading en na een paar dagen was het schip uitgebrand.
MINISTER THORBECKE met averij te Soerabaja terug uit zee en de PRINSES SOPHIA moet dokken.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: Nederlands DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, BIESBOSCH, WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, ARY SCHEFFER, BROEDERTROUW, PATRIACH SAMHIRI, STAD GOUDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, AEGIDIA EN PAULINA, ELISABETH EN ANTOINETTE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, IJSSEL, ALMELO, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEIJN.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNÉLIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA en GOUVERNEUR GENERAAL DUIJMAER VAN TWIST doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 11 juni 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 april. Vrachten steeds flauw, en de markt vrij van alle producten. De gedane transacties hebben geen invloed op prijzen gehad.
DELFSHAVEN (Ned.), bevracht naar Melbourne, vertrekt na ontlossing naar Newcastle, om een lading steenkolen voor Java bestemd; prijs geheim.
In stede van de ZEELANDIA gaat de HOLLANDIA naar Newcastle (Australië) steenkolen laden à 80 cents per picol voor Java bestemd.
ALMELO (Ned.) bedong NLG 7,50 per ton voor steenkolen van Banjermassing naar Batavia.
De BIESBOSCH en JANNETJE (Ned.) zijn onder reparatie.
De navolgende schepen zijn nog ter bevrachting: Ned. WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BROEDERTROUW, JAN DANIEL, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEYN, JACQUELINE EN ELIZE, ZEELANDIA, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, ZEEPLOEG, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNÉLIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, GOUV.-GEN. DUYMAER VAN TWIST, VIJF GEBROEDERS, ELISABETH EN ANTOINETTE en IJSSEL doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 06 juli 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 mei. Vrachten. Scheepsruimte is steeds overvloedig en de markt geheel zonder producten. De volgende bevrachtingen tonen aan, dat daarin nog geen verbetering heeft plaats gevonden.
De DELFSHAVEN is te Melbourne gecharterd voor een lading kolen naar Java, vracht onbekend. PRINS VAN ORANJE gecharterd tot NLG 35 per last voor tabak, en NLG 32 voor suiker naar Rotterdam. BROEDERTROUW NLG 32 voor suiker en tabak naar Amsterdam. ZEELANDIA NLG 35 voor suiker en NLG 32 voor tabak naar Amsterdam, op de kust te laden. HOLLANDIA bevracht voor NLG 0,80 per pikol voor kolen van Newcastle (Australië) naar Java. ALMELO NLG 7,50 per ton voor kolen van Banjermassing naar Batavia. AMICITIA 30 cents dollar voor rijst naar Amoy.
STRAAT BALI, JAN DANIEL en WHAMPOA laden voor reders rekening. EVERDINA ELISABETH 29½ dollar cents naar China via Singapore, JEDO NLG 35 naar Rotterdam. GOUV. GEN. DUIJMAER VAN TWIST NLG 42,50 voor koffij van Padang naar Amsterdam. Per schip SOPHIA (500 ton) 370 dollar cents naar Hamburg in eens.
Nederlands schip HERMAN gecharterd tot $ 3.400 naar Amoy.
De Nederlandse PRINSES SOPHIA, Amerikaanse SMALLWOOD en de Engelse stoomboot LEICHARDT worden verkocht.
De JANNETJE wordt gerepareerd.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: Holl. WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINA, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEYN, JACQUELINE EN ELISE, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD, PHILIPS VAN MARNIX, ALIDA MARIA, KAREL AUGUST, NICOT, MARIA ADOLPHINE, DRIE GEBROEDERS, ELECTRA, STAD MIDDELBURG, SUSANNA EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORDBRABANT, ALDEBARAN, VAN GALEN, JOHANNA CATHARINA, ST. MICHAEL, ACADIA, LOUISA, RULOFFINA, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, VALPARAISO, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, VIJF GEBROEDERS, IJSSEL en ZEEPLOEG doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 12 juli 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 24 mei. Vrachten. Het getal disponibele schepen is steeds aanzienlijk, en met weinig vooruitzicht van verbetering in vrachtprijzen. In de laatste dagen zijn de volgende transacties gesloten.
De NICOT, MARIA VERONICA en ARGO laden voor eigen rekening.
STAD MIDDELBURG, NLG 40 per last voor suiker, en NLG 50 voor licht goed alhier; en NLG 42,50 voor koffij en andere goederen te Padang, naar Rotterdam. ACADIA NLG 32 voor suiker en tabak, en NLG 30 voor koffij, te Soerabaija te laden voor Amsterdam.
De SMALLWOOD (Amerikaans) van 400 ton, en PRINSES SOPHIA (Nederlands) 607 ton, werden op vendutie verkocht; de eerste voor NLG 7.100, en de laatste voor NLG 5.010 buiten inventarissen.
De ESPERANZA (Hamburg) en de Engelse stomer LEICHARDT zijn te koop.
De volgende schepen zijn steeds disponibel: Ned. WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WILHELMINA, COMM. DES KONINGS V.D. HEIM, AMALIA AUGUSTA, JACQUELINE EN ELISE, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD, PHILIPS VAN MARNIX, ALIDA MARIA, KAREL AUGUST, MARIA ADOLPHINE, JANNETJE, ELECTRA, SUZANNE EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORDBRABANT, VAN GALEN, JOHANNA CATHARINA, ST.MICHAEL, LOUISA RULOFFINA, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA, WILHELMINA LUCIA, CHRISTINA HELENA, FERDINANDINA EMMA, DOROTHEA HENRIETTE, MINISTER VAN HALL, CHERIBON, WILLEM III, CORNELIA EN HENRIETTE, GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN, REINHARDT, TAGAL, SAMUEL HENDRICUS, OSIRIS, MINISTER PAHUD.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, VALPARAISO, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, VIJF GEBROEDERS, ZEEPLOEG, BULGERSTEYN, DRIE GEBROEDERS en IJSSEL zijn nog kustreizende.

Afbeelding
Datum 21 november 1860
Krant JB - Javabode

Kapt. Van Gijzel, voerende het Nederlandse schip AMALIA AUGUSTA, schrijft het volgende van Singapore:
Ik vertrok van Anjer in gezelschap van twee schepen, de RICHARD COBDEN, kapt. Randall, en de Franse bark VAILLANT BASQUE, kapt. Got, de laatste bestemd naar Saigon. Toen wij de eilanden Twee Gebroeders naderden, alwaar wij twee dagen met stilte en harde stroom moesten doorbrengen, ontwaarden wij twee prauwen, welke ons zeer verdacht voorkwamen. De 20e oktober genoemde eilanden passeerden, lieten wij op de middag, daar een harde stroom om de zuid begon te lopen en het geheel stil werd, ons anker vallen. De volgende morgen omstreeks drie uur lichtten wij gezamenlijk het anker, en genoemde Franse bark werd door drie boten of prauwen aangevallen, waarvan de een van voren, een aan stuurboord- en een aan bakboordzijde de aanval begon, doch door de gezagvoerder met een zestigtal geweerschoten werden afgeslagen. Twee gingen al spoedig op de vlucht, doch de derde hield van voren de aanval vol, tot dat ook deze nog een paar schoten kreeg, waarop de rovers in hun vaartuig gingen liggen en ook het hazenpad kozen. 's Morgens bij het aanbreken van de dag zagen wij twee prauwen achteruit, welke zeer lange boten op sleeptouw hadden en waarschijnlijk dezelfde waren, die genoemde bark hadden aangevallen.

Afbeelding
Datum 04 augustus 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 augustus. Volgens brief van kapt. M. van Gijzel, voerende het schip (opm: bark) AMALIA AUGUSTA, van Akyab herwaarts gedestineerd, in dato St. Helena 28 juni, had hij op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop veel slecht weder doorgestaan en daardoor de fok, kluiver, een gedeelte van de verschansing en van het galjoen verloren en de stuurpen gebroken.

Afbeelding
Datum 04 januari 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepen in lading te Rotterdam:
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark RIDDERKERK,  kapt. H. Teerlink. Adres ’t Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en J.A. Nieuwkamp & Co.
Naar Batavia de Nederlandse bark ALCOR, kapt. F.J. van Oppen. Adres Vlierboom & Suermondt.
Naar Batavia het Nederlandse fregat JAPAN, kapt. J. Muller. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse fregat PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL,  kapt. C. Vermij. Adres Wm. Ruys & Zonen.
Naar Belfast de Nederlandse kof WIEA GEZIENA, kapt. J.R. Bossinga. Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Boston de Nederlandse schoener SIRENE, kapt. J.P. Schroot. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Decima en Kanagawa de Nederlandse brik GUINEA, kapt. L. Crevecoeur. Adres de reder H. van Rijckevorsel en de cargadoors Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam, De Coningh & Co te Amsterdam, en Murk Lels te Alblasserdam.
Naar Dublin de Nederlandse schoener ANNECHIENA, kapt. H.H. Smit. Adres Hudig & Blokhuyzen
Naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KLEINKINDEREN, kapt. G. de Jong. Adres Seeuwen & Co.
Naar Hamburg de Nederlandse kof (opm: galjoot) WELDAAD, kapt. J.S. Pik. Adres Hudig & Blokhuyzen.
Naar New York de Nederlandse brik MINERVA, kapt. G.T. van Ommeren. Adres Wambersie & Zoon.
Naar New York de Amerikaanse clipper-schoener S.R. ALLEN, kapt. O. Baker Jr. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Samarang direct de Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.  Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Singapore en Hongkong de Nederlandse driemast schoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Sydney, N.S.W. de Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres De Vries & Co te Amsterdam en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet, alhier.
In lading te Vlaardingen naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KOOPHANDEL EN ZEEVAART,  kapt. H. den Breems. Adres Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam.
Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Batavia, Samarang en Soerabaija: de Nederlandse bark AMALIA AUGUSTA, kapt. K.C. de Veer. Adres De Coningh & Co. te Amsterdam en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
Naar Melbourne (Hobsons Bay) de Nederlandse bark BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke. Adres De Vries & Co. te Amsterdam en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet te Rotterdam.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark OTTOLINA, kapt. A. Eeleman. Adres De Coningh & Co. te Amsterdam en Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
Riviervaart van Rotterdam:
Naar Antwerpen en Brussel het schip de HOOP, kapt. J. v.d. Berg, adres H. Braakman & Co.
Naar Biebrich en Frankfort het schip FRANZ ELBERT, kapt. F. Elbert. Adres H.A.T. Kock.
Naar Dusseldorp het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Jansen, Adres H.A.T. Kock.
Naar Gent het schip PAULINE, kapt. P.J. de Landtsheer. Adres H. Braakman & Co.
Naar Gent het schip VROUW JOHANNA, kapt. L. Keyzer. Adres H. Braakman & Co.
Naar Mannheim en Ludwigshafen het schip CATHARINA, kapt. F. Kruick. Adres H.A.T. Kock.

Afbeelding
Datum 01 februari 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepen in lading te Rotterdam:
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark RIDDERKERK, kapt. H. Teerlink.Adres 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en J.A. Nieuwkamp & Co.
Naar Batavia de Nederlandse bark ALCOR, kapt. F.J. van Oppen. Adres Vlierboom & Suermondt.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse fregat PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. C. Vermeij. Adres Wm. Ruys & Zonen.
Naar Batavia en Samarang de Nederlandse bark MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. P.F. Rijken. Adres van Overzee & Co. en P.A. van Es & Co. alhier en de Coningh & Co. te Amsterdam.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse clipper-fregat NOACH, kapt. P. Wierikx Adres de bevrachters 't Hoen, Hudig & Co. en de cargadoors Hudig & Pieters, alhier, en Vriesendorp & Gaade, te 's Hage.
Naar Batavia de Nederlandse brik BENGALEN, kapt. H.F. Planten. Adres Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Batavia de Nederlandse bark NIJVERHEID, kapt. E.F. Bonjer. Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Batavia, Samarang en Soerabaija het Nederlandse clipper-campagne-fregat JAN DE WITT, kapt. F. Guijt Jr. Adres Kuyper, van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de reders Corn. Balguerie & Zoon.
Naar Batavia de Nederlandse bark HUYDECOPER, kapt. C.J.N. Blok (termijn: 1858-1962).
Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
Naar Belfast de Nederlandse kof EENDRAGT, kapt. A.J. Bos. Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Boston de Nederlandse schoener SIRENE, kapt. J.P. Schroot. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Boston de Nederlandse brik KAREL AUGUST, kapt. A. van der Eijk. Adres Hudig & Blokhhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar Boston de Nederlandse brik AMERIKA, kapt. J.T. Meermans. Adres Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar Bremen de Hanoverse schip ALIDA IKEA, kapt. L.B. Pieper. Adres Seeuwen & Co.
Naar Decima en Kanagawa de Nederlandse brik JAPAN PACKET, kapt. ……Adres C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
Naar Genua en Livorno de Deense schoener ERNDTE, kapt. H. Breckwold.
Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KLEINKINDEREN, kapt. G. de Jong .
Adres Seeuwen & Co.
Naar Hamburg het Nederlandse kofschip BIJKA, kapt. E.J. Gort. Adres Seeuwen & Co.
Naar Java het Nederlandse campagne-clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Carst Tzn.
Adres bij de reder H. van Rijckevorsel en de scheepsmakelaars Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Montevideo en Buenos-Ayres de Nederlandse schoener ALIDA, kapt. G.A. Valk .
Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar New York de Pruisische bark EDUARD, kapt. H. Wieting. Adres Wambersie & Zoon.
Naar New York de Nederlandse bark NEDERLAND. Adres Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar Philadelphia de Nederlandse schoener PAULINA EN CORNELIA, kapt. K.K. Hagedoorn. Adres P.A. van Es & Co. alhier, de Groot Roelants & Co. te Schiedam en Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam.
Naar Samarang direct de Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.
Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Singapore en Hongkong de Nederlandse drie mastschoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik.
Adres P.A. van Es & Co.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L.T. van Ruyven. Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen alhier.
Naar Soerabaija en Macassar de Nederlandse bark EDOUARD MARIE, kapt. A. van der Kolf. Adres 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en Chs. Cornelder & Zonen.
Naar Sydney, N.Z.W. de Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres de Vries & Co., te Amsterdam, en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet, alhier.
-   Schepen in lading te Vlaardingen:
Naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. H. den Breems. Adres Kuyper, van Dam & Smeer, te Rotterdam.
-   Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Batavia, Samarang en Soerabaija de Nederlandse bark AMALIA AUGUSTA, kapt. K.C. de Veer. Adres de Coningh & Co. alhier en P. Varkevisser & Zonen, te Rotterdam.
Naar Batavia de Nederlandse bark HERMAN DE RUITER, kapt. P.J. Feijnt. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Batavia de Nederlandse campagne-bark FERDINAND EN LOUIS, kapt. D.E. Nolting. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Dantzig de Hanoverse schoener ESPERANCE, kapt. A.J. Dirksen. Adres A. Spekman.
Naar Kanagawa, met vrijheid Batavia aan te doen het Nederlandse brikschip DOLFIJN, kapt. T.D. Gollards, Adres de Coningh & Co., alhier, en Hudig & Pieters te Rotterdam.
Naar Macassar, via Amboina de Nederlandse bark MACASSAR, kapt. P. Vitringa Coulon. Adres Canne & Balwé alhier en C.W. Koning Jr. en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
Naar Melbourne (Hobsons Bay) de Nederlandse bark BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke. Adres de Vries & Co. alhier, en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet te Rotterdam.
Naar Samarang de Nederlandse bark ALBRECHT BEYLING, kapt. G.L. Muller. Adres Oolgaardt & Bruinier alhier, P.A. van Es & Co. te Rotterdam en de Groot Roelants & Co. te Schiedam.
Naar Samarang de Nederlandse bark WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Soerabaija de Nederlandse bark HENRIETTA, kapt. J. Portengen. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark OTTOLINA, kapt. A. Eeleman. Adres de Coningh & Co. te Amsterdam, en Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
-   Riviervaart van Rotterdam:
Naar Antwerpen en Brussel het schip VROUW HELENA, kapt. W. Schellaers.
Adres H. Braakman & Co.
Naar Antwerpen en Brussel het schip VIER GEBROEDERS, kapt. M. Martins.
Adres H. Braakman & Co.
Naar Biebrich en Frankfort het schip FRANS ELBERT, kapt. F. Elbert. Adres H.A.T. Koek.
Naar Dusseldorp het schip DE HOOP, kapt. J. Fischer. Adres H.A.T. Koek.
Naar Gent het schip MARIA LOUISE, kapt. P. Ponsen. Adres H. Braakman & Co.
Naar Maastricht, Luik en Aken het schip HENDRIKUS JOHANNA, kapt. A.J. Oomes.
Adres H. de Groot.
Naar Mannheim en Ludwigshafen het schip FLORA, kapt. H.P. Disch. Adres H.A.T. Koek.

Afbeelding
Datum 19 februari 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 21 schepen, als:
Voor Rotterdam: SOURABAYA, kapt. K. de Boer; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. H.J. de Bourghelles Zetteler; HONIGBIJ, kapt. J. v.d. Valk; KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik; OTTOLINA, kapt. A. Eleman; BENGALEN, kapt. H.F. Planter; MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. P.F. Rijken.
Voor Amsterdam: ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. E. Sontag Winkler; AMALIA AUGUSTA, kapt. K.C. de Veer; HENRIETTE MARIA, kapt. P. Tjebbes; HERMAN DE RUYTER, kapt. P.J. Feijnt; RIDDERKERK, kapt. H. Teerlink; ALCOR, kapt. T.J. van Oppen; JAN DE WITT, kapt. F. Guyt Jr.
Voor Dordrecht:  J.C. SCHOTEL, kapt. J. de Groot; JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, kapt. G.H. Lodewijks; (opm: bark) CERES, kapt. D.H. Demmers, en JOHANNA MARIA, kapt. L.J. Wilhelmie.
Voor Schiedam: PROTEUS, kapt. D.B. Bosscher; ALBRECHT BEYLING, kapt. G.L. Muller, en JAPAN, kapt. J. Muller.
Voortaan en wel aanvangende met de bevrachting van maart, zullen door de schepen die door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht wensen te worden, moeten worden overgelegd, 2 certificaten van zeewaardigheid, 1 van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren en 1 van Veritas.
Hetzelfde zal worden geëist van alle schepen op of na 1 april uit een van de Nederlandse zeehavens vertrekkende, welke later in de gewone retourbevrachting verlangen te worden opgenomen.

Afbeelding
Datum 15 september 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 30 juli. Vrachten. Nederlandse schepen. De JOHANNES LODEWIJK bedong naar Rotterdam NLG 100 voor suiker, NLG 110 voor huiden en NLG 95 voor koffij, hier, te Samarang en te Soerabaya te laden. De ZWAAN naar Amsterdam NLG 100 voor suiker en NLG 95 voor koffij, te laden te Soerabaya.
Onbevracht de Nederlandse schepen AMALIA AUGUSTA, MAARTEN VAN ROSSEM, MATHILDE  en LOOPUIT.

Afbeelding
Datum 27 september 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 augustus. Vrachten. Nederlandse schepen. De SLIEDRECHT laadt te Samarang à NLG 95 voor suiker en koffij voor Amsterdam. De JOHANNES LODEWIJK NLG 100 voor suiker, NLG 110 voor huiden en NLG 95 voor koffij hier, te Samarang en Soerabaija, te laden voor Rotterdam. De ZWAAN laadt te Soerabaija à NLG 100 voor suiker en NLG 95 voor koffij naar Amsterdam. De JASON NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor rijst en NLG 120 voor arak, op de kust te laden naar Rotterdam.  De LOOPUIT NLG 95 voor suiker en NLG 87,50 voor tabak, te Soerabaija te laden naar Rotterdam. De AMALIA AUGUSTA NLG 100 voor suiker en koffij, en NLG 90 voor thee, hier, te Tagal en Samarang te laden naar Amsterdam. De STAADSRAAD VAN EWIJCK NLG 90 voor een lading rijst, hier te laden naar Amsterdam.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: BATAVIA, WATERGEUS, MAARTEN VAN ROSSEM, NICOLAAS WITSEN, MERCATOR, en JANTJE.

Afbeelding
Datum 14 januari 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Vergadering van het Zeemans-Collegie, Tot Nut van Handel en Zeevaart te Dordrecht, op Donderdag den 14 januari 1864, des avonds 7 ure, in het Logement de Gouden Leeuw.
P.A. Kuyk,secretaris.

DC 140164
Zeetijdingen.
Helvoet, 11 januari. Aangekomen: MARGARETHA, kapt. Gunwaldsen, van
Libau, met assistentie van ijssloepen. De wind O.
Helvoet, 12 jan. Niets gepasseerd. Veel ijs. De wind OZO.
Brouwershaven, 12 jan. Gisteren aangekomen: JOHANNES LODEWIJK, kapt. Van der Waal, van Batavia ; de HEBE, kapt. Kiehl, ligt bij Scharendijke geankerd.
Heden aangekomen: HEBE, kapt. Kiehl; KINDERDIJK, kapt. Zwanenburg, en DOGGERSBANK, kapt. Nuss, allen van Batavia.
Te Texel aangekomen, 12 januari, AMALIA AUGUSTA, kapt. De Veer, van Batavia.
Te Mounts-bay aangekomen, 9 januari, KINDERDIJK, kapt. Ouwehand, van Batavia naar Rotterdam.Te Point de Galle aangekomen, 8 december, ZEEPAARD, kapt. Tjebbes, van Cardiff.

Afbeelding
Datum 06 februari 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. W. Bakker Bzn., makelaar, zal op maandag 29 februari 1864, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, veilen een extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMALIA AUGUSTA, gevoerd door kapt. K.C. de Veer, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen, wijd 7 ellen 39 duimen, hol 5 ellen 75 duimen en alzo gemeten op 755 tonnen of 399 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam. Nader onderricht bij bovenstaande makelaar.

Afbeelding