Inloggen
ALBERDINA - ID 150


Kroniekberichten

Datum 13 mei 1909
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 mei. De Nederlandse tjalk AMICITIA, kapt. Kruidhof, met een lading rogge van Hamburg naar Leeuwarden bestemd is voor een paar dagen te Norderney lek binnengekomen. Het schip SPES MEA, kapt. Eerkes, heeft een deel van de lading overgenomen. De beide schepen zijn hier gistermiddag aangekomen, gesleept door de sleepboot ALERT.
Nader vernemen wij dat het te Wildervank thuisbehorende schip in de nacht van 4 op 5 mei te Nessmersiel op een zandbank gelopen is en daar lekgesprongen. Het schip werd door pompen weer vlot gebracht en daarna op het Norderneyer wad gezet. De opvarenden die het schip hadden verlaten zijn weer op het schip terug; 112 ton rogge is door het water gedeeltelijk beschadigd.

Afbeelding
Datum 28 december 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Delfzijl, 23 december. De te Groningen thuis behorende zeilschepen ANNA, kapt. J. Pronk, en SPES MEA, kapt. K. Houtstra, zijn voor geheime prijs verkocht aan de heren H. v.d. Laan en E. Hijlkema te Groningen.

Afbeelding
Datum 28 juli 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederland en de oorlog. Zeetjalk tot zinken gebracht.
Te Hellevoetsluis zijn aangebracht door een visser 3 man van de zeetjalk SPES MEA, kapt. T. Stienstra, in ballast van Duinkerken naar Rotterdam, tot zinken gebracht door een Duitse duikboot op 8 mijl van de Noord Hinder.

Afbeelding
Datum 02 augustus 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De ondergang van de SPES MEA.
Uit Rotterdam wordt aan de Tel. geschreven: Uit een onderhoud met de heer Douwe Stienstra, gezagvoerder van het tjalkschip SPES MEA welk vaartuig door de Duitsers tot zinken gebracht, werd weer een tipje opgelicht van de geheimzinnige Duitse inlichtingendienst in ons land.
De SPES MEA was 8 juni geladen met melkproducten, bestemd voor Duinkerken, van Rotterdam vertrokken. Vóór zijn vertrek kwamen onophoudelijk allerlei individuen aan boord, die op alle manieren van de kapitein of een van de leden van de bemanning wilden weten wat de boot in hield, wanneer men vertrok en welke bestemming men had.
Toen tijdens het tot zinken brengen van de SPES MEA kapt. Stienstra zich aan boord van de onderzeeër bevond, wist deze hem nauwkeurig aan te geven, welke reis hij achter de rug had, wat de lading was en waarheen deze gebracht was. De SPES MEA is op de terugreis van de Downs naar Rotterdam nabij de Noord-Hinder tot zinken gebracht. De heenreis was in alle opzichten gelukkig volbracht. De duikbootkapitein voegde hem toe: „Wel kapitein, bij de vorige reis naar Duinkerken hebben we ook al op je geloerd, maar die heb je er goed afgebracht. Maar waarom heb je die melkproducten niet naar Duitsland gebracht, in plaats naar Frankrijk?" Het tot zinken brengen had plaats op de gewone manier. Tegen 9 uur in de morgen van 25 juli werd de SPES MEA plotseling beschoten. „De kogels regenden om ons heen", verklaarde de kapitein, „en een wonder is het, dat niemand geraakt werd. Een van de kogels ging zelfs rakelings langs de stuurman!" Na de beschieting werden de zeilen gestreken en heeft men de scheepsboot te water gelaten. Men roeide naar de onderzeeër, waarop de Duitse matrozen naar de SPES MEA gingen om bommen te leggen en te plunderen. Met buit beladen kwamen zij terug. De bommen hadden geen effect, zodat tenslotte de SPES MEA met kanonvuur tot zinken moest worden gebracht. De bemanning liet men daarop aan haar lot over. Het onderzoekingsvaartuig pikte hen op, zodat ze veilig te Hoek van Holland konden landen.
Over de werkwijze van de Duitse spionnen kwam het blad nog een ander staaltje ter ore:
In Rotterdam ligt een schip gereed om in ballast naar Engeland te vertrekken, om daar voor de Entente te gaan varen. De moeder van een van de jeugdige matrozen wordt dagelijkse bezocht door individuen van de Duitse spionagedienst, die haar meewarig beklagen om het droeve lot van haar zoon, maar tegelijk informeren, of er reeds bericht is verkregen over het vertrek van de boot.

Afbeelding