Inloggen
GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN - ID 14067


Kroniekberichten

Datum 17 juli 1848
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe het uitmuntend is ingericht, het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd barkschip GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, gevoerd door kapt. G.F. Rijken, voerende een bekwame scheepsdoctor. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer of bij de heren reders Van Overzee & Co.

Afbeelding
Datum 01 september 1848
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. J. Rijken, van Rotterdam naar Batavia, ligt de 30e augustus zeilklaar te Hellevoetsluis. (opm: voor haar eerste reis)

Afbeelding
Datum 13 december 1848
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 december. De 8e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark BALTIMORE, kapt. P.C. Jaski, met een passagier, de 5e september vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het dito schip GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. G.T. Rijken, met een passagier, de 5 september vertrokken van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 05 mei 1849
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 mei. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. G.T. Rijken, de 5e april vertrokken van Manilla.

Afbeelding
Datum 02 mei 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als:
Voor Rotterdam: DRIE MARIA’s, kapt. Verbeek, de MAAS, kapt. Timmermans, NIEUW-LEKKERLAND, kapt. Hofman, VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. Zwart, J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. Vonk, CERES, kapt. van Reijn van Alkemade, BORNEO, kapt. Hansen, PADANG, kapt. Van der Linden, BROEDERTROUW (van Dordrecht), kapt. Kunst, IDA WILLEMINA (van Dordrecht), kapt. Rotgans, VIER GEBROEDERS, kapt. Noltée, EMILIE, kapt. Marker, GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. nog onbekend, NOORD, kapt. Pott en JEANNETTE EN CORNELIA (van Dordrecht), kapt. Veltman.
Voor Amsterdam: STRAAT SUNDA, kapt. Zeylstra, WATERLOO, kapt. Van Epen, JOHANNA, kapt. Schippers, LOUISA MARIA, kapt. Herderschee, GENERAAL LIST, kapt. Sandman, ELISABETH EN ANTOINETTA, kapt. Besier, WILLEM BARENDZ, kapt. Landzaat, JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff, JAVAAN, kapt. Dekker, SIRIUS, kapt. Mulder, CATHARINA JOHANNA, kapt. Jaski, RABENHAUPT, kapt. Prange, ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. Kley, OUD-ALBLAS, kapt. Budde, GOED VERTROUWEN, kapt. Nannings, WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, STAD TIEL, kapt. Chevalier, ECHO, kapt. Buikes, en CORNELIA, kapt. Jonker.
Voor Schiedam: OUD-NEDERLAND, kapt. De Boer en VAN DER PALM, kapt. Muntendam.
Voor Dordrecht: ANNA, kapt. Cramer.

Afbeelding
Datum 25 juni 1851
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 24 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden de volgende schepen bevracht:
Voor Rotterdam: NEERLANDS KONINGIN, kapt. H.H. Kramer; ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day; KOOPHANDEL, kapt. P.L. Dupain; HONGKONG, kapt. M. van der Putte; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J.M. Kleinhouwer; JEANNETTE, kapt. F.F. Zeven; NEDERWAARD, kapt. S.A. Meijer; BORNEO, kapt. C.C. Hansen.
Voor Amsterdam: PALEMBANG, kapt. S. Hoekstra; LODEWIJK ANTONIE, kapt. J.J. van der Meulen; CATHARINA, kapt. D. Lamers; CHRISTINA, kapt. D.H. Visser; ELIZE, kapt. J.F. Detering; BALTIMORE, kapt. F.C. Jaski; WILLEM DE CLERCQ, kapt. J.C. Hoek; RHIJN, kapt. C. Brandligt; FLEVO, kapt. S. van der Mey; REGINA, kapt. A. Gersen; HENDRIK WESTER; kapt. R.J. Reynders; LUCIA MARIA, kapt. B. Barends; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot; WALVISCH, kapt. T. Schut; VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck (van Rotterdam); ISIS, kapt. W. B. Derks; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veltman (beide van Dordrecht).
Voor Dordrecht: JUNO, kapt. W.J. Chevalier; ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge.
Voor Middelburg: ROOMPOT, kapt. H.H. de Boer; DUIVELAND, kapt. J.C. Kreye.
Voor Schiedam: GOUV.-GEN. ROCHUSSEN, kapt. G.F. Rijken (van Rotterdam).

Afbeelding
Datum 01 oktober 1851
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 september.
Aangekomen. De 26e dezer: Zweeds schip ANTILOPE, kapt. J.S. Liebech, van St. Francisco de 1e juli. Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, van Semarang de 25e september, enige passagiers en Zr.Ms. troepen. Nederlands bark VAN DER WERF, kapt. B. van der Plas van Pekalongan de 24e september, een passagier. Nederlandse bark ALNOER, kapt. Sech Sahad Baharmoes, van Semarang de 18e september. Nederlandse bark WADIE ATOOL RACHMAN, kapt. Said Sech bin Hoesien Segaf, van Indramajoe de 25e september. Nederlandse bark HONG GOAN, kapt. Oeij IJangsing, van Cheribon de 25e september. Nederlandse bark MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes, van Amsterdam de 31e mei. Engels schip NIAGARA, kapt. A. Shewan, van Glasgow de 5e juni, een passagier. De 27e dezer: Nederlandse bark INDRAMAIJOE, kapt. Nie Tekwie, van Indramaijoe de 25e september. Zr. Ms. stoomschip BORNEO, kapt. luitenant ter zee 1e klasse F.J.E. van Gorkum, van Lampongs de 26e september. De 28e september Nederlands schip STAD SCHIEDAM, kapt. T.A. Wulp, van Schiedam de 21e juni. Nederlands schip VRIENDSCHAP, kapt. F.W. E. Schuchard, van Rotterdam de 28e juni. De 29e dezer: Nederlands schip MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker, van Singapore de 3e september. Nederlands schip KONING WILLEM II, kapt. L.R. Giezen, van Cheribon de 25e september. Nederlandse schoener JOHANNA CATHARINA, kapt. D.C. Claus, van Amsterdam de 21e juni. Nederlands schip WALVISCH, kapt. T. Schur, van de Kaap de Goede Hoop de 22e augustus. Nederlandse bark HOKSOEN, kapt. Agil, van Cheribon de 26e september, twee passagiers. Nederlands schip OEIJ SINJO, kapt. Kwe Samiang, van Cheribon de 26e september. Nederlands schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman, van Probolingo de 22e september. Nederlands stoomschip JAVA, kapt. T.R. Stavers, van Soerabaja de 27e september.
Vertrokken. De 27e dezer: Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, kapt. luitenant ter zee A.J. Voet, naar Calcutta, aan boord hebbende zijne excellentie de minister van staat, oud Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië met gevolg. Zr.Ms. advies-brik PYLADES, kapt. luitenant ter zee 1e klasse L. Nocolson, koers stellende om de noord. Nederlandse bark TERNATE, kapt. T. Cars, naar China. Nederlandse bark IDA ELISABETH, kapt. M.A. Overgaauw, naar Tjilatjap. Nederlandse bark JOHANNA MARIA, kapt. L. Keus, naar Cheribon. Nederlandse bark JADUL RACHMAN, kapt. Said Jaffar bin Hassan Segaf, naar Banka. Nederlands schip DJEILANIE, kapt. Said Moehamat bin Alie, naar Soerabaja. Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, naar Pekalongan. Nederlands schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuijper, naar Amsterdam. Nederlandse bark CAPELLA, kapt. A.P. Sandberg jr., naar Amsterdam met acht militairen. De 28e dezer: Zr.Ms. stoomschip BROMO, kapt. luitenant ter zee J.W. Stoll, naar Nederland. Nederlandse bark GATMIR, kapt. Said Alie bin Aloewie Segaf, naar Soerabaja. Nederlandse bark DE EENDRACHT, kapt. M. van Velthoven, naar Rotterdam met zes militairen. Nederlandse bark ARIEF BANJERMAAS, kapt. Moehamat Ariep, naar Banjermassing. De 29e dezer: Zr.Ms. stoomschip BORNEO, kapt. luitenant ter zee 1e klasse F.J.E. van Gorkum naar Onrust. De 30e dezer. Nederlands schip MARIA, kapt. H.D. van Wijk, naar Soerabaja. Nederlands schip PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, naar Soerabaja. Nederlandse bark VAN DER WERF, kapt. B. van der Plas, naar Amsterdam. Nederlandse bark FATHOOE RACHMAN, kapt. Said Oesien bin Oemar Maglaar, naar Cheribon. Nederlandse bark SAMARANG thans hernoemd DEFIANCE, kapt. M.L. Pike, naar Padang. Nederlandse bark TARTAR, kapt. Sie Kong pat, naar Pekalongan.
Schepen liggende ter rede: Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, brik DE HAAI, schoener brik BANDA, gouvernements schoeners ZEEMEEUW, ANADIJOMENE, stoomschip JAVA, Nederlandse schepen PRINS VAN ORANJE, GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, JEANNETTE, JAN DE WITT, WALVISCH, WADIE ATOOL RACHMAN, OEIJ SINJO, PRINS HENDRIK, KONING WILLEM II, MARIA ELISABETH, VRIENDSCHAP, STAD SCHIEDAM, CORNELIS HOUTMAN, PRINS MAURITS, barken DE MAAS, CORTGENE, JANE SERENA, HONG GOAN, ALNOER, NAGA LAUT, HOKSOEN, KOOPHANDEL, WHAMPOS, LACHMADIE, MAXIMILIAAN THEODOOR, INDRAMAIJOE, RESIDENT VAN SON, brik SALIM, schoeners JOHANNA CATHARINA, BLIENJOE SRIE BOELAN.

Afbeelding
Datum 19 oktober 1851
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 augustus. Scheepsvrachten blijven zonder verandering. De POLLUX, laadt suiker tot NLG 80 en de SOERABAIJA een partij suiker tot NLG 85, te Samarang liggende. De A.R. FALCK, ROTTERDAM en JAVAAN laden grotendeels voor eigen rekening, de beide eerstgenoemden te Samarang. De BANTAM werd kort na het vertrek der vorige mail voor Californië gecharterd tot GBP 4 per ton, en is reeds derwaarts vertrokken. De TERNATE ligt in lading naar China, evenals het Bremerschip PATRIOT. Het Hamburgerschip CHRISTIAAN vertrok naar Makasser. Van vreemde schepen werden overigens nog bevracht: Hamburger schip CONDOR voor GBP 2.15/. naar Hamburg en Engels CRESSWELL naar London GBP 2.15/. terwijl de Zweed SVEA voor eigen rekening een lading naar Bremen inneemt. Voor Engelse schepen naar Sydney werd GBP 2.10/. à GBP 3. betaald. Zonder bestemming liggen thans nog ter rede: de GOUVENEUR GENERAAL ROCHUSSEN, JAVA KOERIER en JAN DE WITT, alsmede het Engelse schip CHARLOTTE.

Afbeelding
Datum 19 november 1851
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 september. Scheepsvrachten. Van de in de vorige maand nog zonder bestemming liggende schepen, is de GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht, de JAVA COURIER voor eigen rekening beladen, en de JAN DE WIT bevracht voor een reis via Singapore naar Siam voor NLG 15/m. met 60 ligdagen. De MAAS bedong een vracht naar Makasser met koffij voor Frankrijk bestemd. Van vreemde schepen werden gecharterd: Engels BRITON naar de Golf van Perzië en terug voor NLG 20, JOHN GRAY met rijst van Soerabaija naar Holland tot GBP 2.17/6, Russisch HERCULES naar Hamburg voor GBP 2.15/-. Frans COURIER, naar Frankrijk voor 40 francs per ton. De Bremer ARISTIDES was in China gecharterd voor NLG 16/m voor een reis van hier derwaarts en terug. Heden wordt nog voor bevrachting aangeboden het Engelse schip WILLIAM SHAND.

Afbeelding
Datum 19 maart 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Volgens brief van kapt. Rijken, voerende het schip GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, van de Kaap de Goede Hoop in dato 25 januari, was hij aldaar tot herstel van enige schade, welke het schip in een zware storm met orkaanvlagen de 31e december l.l. op 24º Z.B. en 62º O.L. bekomen had, binnen gelopen. Het schip was dicht gebleven en de lading, zo ver men zien kon, niet beschadigd.

Afbeelding
Datum 19 september 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 juli. Vrachten. De WILHELMINA CATHARINA laadt, zo hier als op de kust, een kleinigheid rijst à NLG 70 en verder suiker à NLG 80 naar Rotterdam, met 55 ligdagen (opm: overeengekomen laadtijd). De GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN ligt aan op Rotterdam à NLG 65 voor rijst, NLG 97 voor arak (opm: rijstbrandewijn), en NLG 85 voor lichte goederen. Te Soerabaija bedong de JAN SCHOUTEN voor tabak NLG 65, en suiker NLG 70, mits binnen 14 dagen aan boord zijnde; de TIMOR suiker NLG 80, met 50 ligdagen, op drie plaatsen te laden; beide laatste schepen zijn voor Amsterdam bestemd. De HONGKONG verzeilde naar Manilla.

Afbeelding
Datum 25 januari 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 8 schepen, als:
Voor Rotterdam: ZES GEZUSTERS, kapt. G.H. Ruhaak; en JULIE, kapt. J. van Vollenhoven.
Voor Amsterdam: IJSTROOM, kapt. N.D. Steenveld; HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. P. Buys jr; GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. P.F. Rijken (van Rotterdam) en NAGASAKI, F.A. Bunnemeyer (van Rotterdam).
Voor Dordrecht: JAN VAN HOORN, kapt. M.J. Logger en JAN SCHOUTEN, J.Coening Meijer.

Afbeelding
Datum 14 februari 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 februari. De Nederlandse bark GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. C. Laseur, van Batavia naar Rotterdam bestemd, zit bij de derde ton aan de grond. Bijzonderheden nog onbekend. (opm: zie volgend bericht en NRC 240257)

Afbeelding
Datum 24 februari 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. L.M. Van Kruijne, notaris te Brielle, als lasthebbende van zijn principaal, is voornemens op donderdag de 26e februari 1857, des namiddags ten 2 ure, binnen Hellevoetsluis om kontant geld te verkopen het hol of casco van het op de 13e februari 1857 in het Goereesche Zeegat gestrande Nederlandse barkschip GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN (opm: zie NRC 140257), zoals hetzelve aldaar is zittende, met de daarin staande drie ijzeren masten. De zich daarin nog bevindende lading, voornamelijk bestaande in: een aanzienlijke partij tin, reserveren de eigenaars daarvan aan zich, doch zal daarvoor een billijk bergloon aan de bergers worden toegelegd, door deskundigen of de rechter te bepalen. Nadere informatiën te bekomen bij de heer P. Gallas, te Hellevoetsluis, en ten kantore van voornoemde notaris.

Afbeelding
Datum 26 september 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 september. Dezer dagen vernam men weder het verlies van een onzer Oost-Indiëvaarders. Wij vonden daarin aanleiding om eens na te gaan de vele ongelukken, waarvan wij in dit jaar bericht ontvingen en bevonden dat er alleen van de grote vaart, voor zover wij dit weten, niet minder dan 22 schepen zijn verloren gegaan, terwijl daarenboven 8 in het buitenland zijn afgekeurd. Wij achten het wel de moeite waard onze lezers iets naders daaromtrent mede te delen en laten hieronder volgen een staat, aanwijzende van welke schepen men in dit jaar bericht ontving dat zij verongelukt of afgekeurd zijn, met korte vermelding der bijzonderheden.
- STAD THIEL, kapt. W.B. Derks, fregat, 476 lasten, gebouwd in 1839, rederij P.A. Reuchlin te Thiel. De 21e oktober Aº.Pº. op de reis van Hongkong naar Batavia op de kust van Borneo gestrand en gezonken. Equipage gered. (opm: zie JB 291156)
- INDIA, kapt. K.W.F. d’Arnaud Gerkens, bark (opm: fregat), 445 lasten, gebouwd in 1834, rederij A. van Obolen & Zn te Rotterdam. Van Panaroekan naar Rotterdam, lek te Batavia aangekomen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 030357)
- KONING WILLEM II, kapt. H.R. Giezen, fregat, 423 lasten, gebouwd in 1840 (opm: scheepswerf Fop Smit, 1841), rederij P. Varkevisser & Zoon te Rotterdam. In het begin van juli in Guichen Bay, waar het van China gearriveerd was, van de ankers geslagen, op strand gedreven en onmiddellijk verbrijzeld. Zestien man der equipage verdronken. (opm: zie JB 070957)
- PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, fregat, 416 lasten, gebouwd in 1842, rederij W. Kaars Sijpestein te Krommenie. In de maand mei op de reis van Amsterdam naar Bassein op de hoogte van Diamond-Island verongelukt. Equipage gered. (opm: NRC 160757)
- KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jong, fregat, 392 lasten, gebouwd in 1830, rederij J. Korthals Wz. te Dordrecht. Van Callao naar Cowes, met schade te Milford binnengelopen en aldaar afgekeurd (opm: zie NRC 030757).
- GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. C Laseur, bark, 378 lasten, gebouwd in 1848, rederij van Overzee & Co te Rotterdam. De 13e februari op de reis van Batavia naar Rotterdam in het Goereesche zeegat aan de grond gezeild en wrak geworden. Equipage en inventaris met een weinig van de lading gered. (opm: zie NRC 140257)
- GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, bark, 370 lasten, gebouwd in 1847, rederij A.L. van Harpen & Zn, te Amsterdam. Van Amsterdam met schade te Batavia gearriveerd en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 010357)
- ZES GEZUSTERS, kapt. J.R. de Boer, bark, 363 lasten, gebouwd in 1850, rederij Jan Smit Cz. te Alblasserdam. De 21e maart op de reis van Rotterdam naar Sunderland bij laatstgenoemde plaats gestrand en totaal verbrijzeld. De equipage en een gedeelte der inventaris gered. (opm: zie NRC 240357)
- RIDDERKERK, kapt. A.H. Pesant, bark, 360 lasten, gebouwd in 1850, rederij F.Smit te Kinderdijk. De 20e december Aº.Pº. van Passaroeang naar Schiedam vertrokken en de 30e januari bij Mauritius gepraaid, heeft men sedert niets van dit schip vernomen. (opm: zie NRC 070957)
- LAURENTIUS EN EMILIA, kapt. A. Knappert Jr, bark, 354 lasten, gebouwd in 1855, rederij De Groot, Roelants & Co te Schiedam. De 3e maart op de reis van Samarang naar Soerabaya, op de kust van Japara gestrand en verbrijzeld. Equipage gered en een weinig van de inventaris en lading geborgen. (opm: zie JB 140357)
- JOHANNES MARINUS, kapt. J. Verburgh, bark, 325 lasten, gebouwd in 1841, rederij F.H. von Lindern te Alblasserdam. Van Batavia naar Nederland, met schade in eerstgenoemde plaats teruggekomen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 010957)
- ZALT-BOMMEL, kapt. C.J. Juta, bark, 321 lasten, gebouwd in 1854, rederij van Overzee & Co. te Rotterdam. De 3e december 1856, bij het onder zeil gaan in de Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop), op strand geraakt en aldaar gesloopt. Equipage, lading en inventaris gered. (opm: zie NRC 120257)
- CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, bark, 317 lasten, gebouwd in 1855, rederij H. Kikkert te Vlaardingen. De 27e mei op de reis van Texel naar Batavia, op 09º Z.B. en 33º W.L. verbrand. De equipage heeft zich in de boten gered en is daarmee op de kust van Brazilië geland. (opm: zie NRC 090757)
- MARIA JACOBA, kapt. S.F. Lammerts, bark, 302 lasten, gebouwd in 1853, rederij J. van Wageningen Dz. te Dordrecht. De 17e maart op de reis van Java naar Amsterdam bij Boulogne gezonken. Equipage gered. (opm: zie NRC 180357)
- CASTOR, kapt. L.S. Winkler, bark, 251 lasten, gebouwd in 1834, rederij C.E. Duijtz Cz. te Amsterdam. Van Amsterdam te Akyab (opm: Sittwe) aangekomen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 020657)
- KLAZINA, kapt. D.W. Browning, bark, 246 lasten, gebouwd in 1853, rederij F.S. Sparnaaij & Zoon te Rotterdam. In de maand april of mei op de reis van China naar Rangoon (opm: Yangon) bij laatstgenoemde plaats verongelukt. Equipage gered. (opm: zie NRC 010757)
- TIMOR, kapt. F. Agema, bark, 236 lasten, gebouwd in 1840, rederij P. Blussé van Oud-Alblas te Dordrecht. De 21e december 1856 op de reis van Padang naar Rotterdam bij Green Point (Kaap de Goede Hoop) gestrand en verbrijzeld. De equipage, een gedeelte der inventaris en iets van de lading geborgen. (opm: zie NRC 120257)
- BATAVIER, kapt. N.F. Hoek, bark, 234 lasten, gebouwd in 1830, rederij E. & S. & C. St. Martin & Co. te Rotterdam. De 7e april op de reis van Rangoon naar Rotterdam op de hoogte der Andaman-eilanden verongelukt. De equipage gered. (opm: zie NRC 170757)
- MERCURIUS, kapt. H.R.J. Smith, bark, 230 lasten, gebouwd in 1851, rederij F. Smelt & Zoon, te Amsterdam. De 23e september Aº.Pº. (opm: 1856) op de reis van Amoy naar Singapore op de kust van Bintang verongelukt. De derde stuurman en 100 Chinese koelies zijn daarbij omgekomen (opm: zie JB 100157).
- HERMINA, kapt. K.B. de Weerd, fregat (opm: pink), 214 lasten, gebouwd in 1830, rederij Aug. Kerstiens te Amsterdam. Op de reis van Batavia naar Amsterdam lek te Mauritius binnengelopen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 220157)
- PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Töpper, bark, 202 lasten, gebouwd in 1838, rederij Kranenborg & Zoon te Amsterdam. De 30e oktober op de reis van Batavia naar Havana met grote schade te Curaçao binnengelopen en aldaar afgekeurd (opm: onjuist, zie NRC 300957).
- VALPARAISO, kapt. H.A. Ellerman, bark, 185 lasten, gebouwd in 1850 (opm: opgeleverd 1852), rederij Blauw & Co te Amsterdam. De 25e mei van Napels te Batavia gearriveerd, en 2 juni aldaar ter rede verbrand. Equipage en een gedeelte van de inventaris gered. (opm: zie NRC 310757)
- LUITENANT ADMIRAAL STELLINGWERF, kapt. M. Mispelblom Beijer, bark, 172 lasten, gebouwd in 1853, rederij Zeilmaker & Co, te Harlingen. De 17e juni op de reis van Samarang naar Singapore tussen Banca en Riouw op een onbekende klip gestoten en gezonken. Equipage en passagiers gered. (opm: zie NRC 060857)
- ZORGVLIET, kapt. J. de Vries, bark, 167 lasten, gebouwd in 1849 (opm: 1843), rederij F. Smelt & Zoon te Amsterdam. De 5e januari op de reis van Amsterdam naar Hartlepool enz. bij Allport (opm: eerder vermeld: Alford) gestrand en wrak geworden. De equipage, met uitzondering van de 2de stuurman en 2 jongens, omgekomen. (opm: zie NRC 070157)
- THETIS, kapt. H. Meppelder, brik, 135 lasten, gebouwd in 1849, rederij G. Mauritz & Co te Dordrecht. De 27e maart op de reis van Dordrecht naar Belfast in het Kanaal overzeild en gezonken. De kapitein er bij verdronken. (opm: zie NRC 010457)
- SNELHEID, kapt. J.H. Henning, bark, 121 lasten, gebouwd in 1838, rederij J.J. Poncelet & Zoon te Amsterdam. De 18e maart op de reis van Paramaribo naar Amsterdam op de Coblers Rocks (Barbados) verongelukt. Zes man der equipage en een passagier bij omgekomen. (opm: zie NRC 190457)
- AXIM, kapt. C. Ouwehand, schoenerbrik, 70 lasten, gebouwd in 1849, rederij H. van Rijckevorsel te Rotterdam. De 21e juni op de reis van de kust van Guinea naar Rotterdam bij Kaap St. Paul totaal verongelukt. Equipage gered. (opm: zie NRC 110857)
- ERATO, kapt. P. Don, schoener, 70 lasten, gebouwd in 1850, rederij P. Smit Fz. te Dordrecht. De 21e mei op de reis van Troon naar Rio Grande bij laatstgenoemde haven gestrand en totaal verloren. Equipage gered. (opm: zie NRC 090757)
- ROTSSTEEN, kapt. A. Soet, schoenerbrik, 68 lasten, gebouwd in 1839, rederij F.S. Sparnaaij & Zoon te Rotterdam. De 8e februari op de reis van Lagos naar Nederland bij eerstgenoemde plaats lek geworden en op strand gezet. Equipage gered. Lading door de inboorlingen van Lagos gestolen. (opm: zie NRC 150457)
- DRIE VRIENDEN, kapt. R.A. Wielema, brigantijn, 65 lasten, gebouwd in 1853, rederij H.F. Daltman te Amsterdam. Van Havana naar Antwerpen met schade te Falmouth binnengelopen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 260257)
Daarenboven werd ons nog gemeld, dat door een Engels schip, op de hoogte van Kaap de Goede Hoop, de bemanning van een daar gezonken Nederlandse bark gered en dat het schip FLORA (bark van 170 lasten, gebouwd in 1851, van de rederij van de heren Sandberg & Co te Dordrecht) in China is afgekeurd (opm: zie NRC 010957). Deze beide berichten vorderen echter nadere bevestiging.

Afbeelding