Inloggen
WHAMPOA - ID 14038


Kroniekberichten

Datum 08 juni 1848
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Heden morgen is met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester J. Smit Fzn aan het Slikkerveer te water gelopen het barkschip WHAMPOA, groot ca. 300 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer W. Ruys J.Dzn alhier.

Afbeelding
Datum 01 juli 1848
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Samarang om in het begin der volgende maand te vertrekken, voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil. Adres ten kantore van de cargadoor Wm. Ruys J.Dzn. (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 18 oktober 1848
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 oktober. De 13e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark BLORA, kapt. C.P.A. Pensille, de 5e augustus vertrokken van Manilla.
Heden is hier aangekomen het dito schip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil, de 11e juli vertrokken van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 31 maart 1849
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). Kapt. J.M. Pfeil, voerende het schip WHAMPOA, van Batavia te Hellevoetsluis binnen, rapporteert de 5e januari 1849 op 35º18’ ZB 21º OL gepraaid te hebben het schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.T.P.A. Abbema, van Batavia naar Amsterdam, welke kapitein hem mededeelde, dat hij de 26e december j.l. op 32º ZB 31º51’ OL een hevige storm heeft doorgestaan, welke begon uit het noord-oosten en na circa 8 uur uit die streek te hebben gewaaid, uitschoot naar het zuid-westen en met even veel kracht bleef aanhouden. In deze storm had het schip vreselijk zwaar gewerkt, waardoor de naden in het dek gedeeltelijk waren gesprongen en hetzelve een lek boven water in de boeg en in het holverwulf (opm: gebogen dwarsscheeps gedeelte van het achterschip tussen het hakkebord en de spiegel) bekomen had. Het dicht gereefde groot- en voormarszeil vloog door de eensklaps invallende wind uit de lijken en buitendien had hij nog enige schade hier en daar meer bekomen. Kapt. Abbema had plan de Kaap de Goede Hoop voorbij te zeilen en St. Helena aan te doen om het lek op te sporen en dan aldaar te verhelpen.

Afbeelding
Datum 25 augustus 1849
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 augustus. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark de AMSTEL, kapt. J. van Duijn, de 21e mei vertrokken van Amsterdam, en het dito schip BAREND WILLEM, kapt. J.W. Retgers, met drie passagiers en Zr.Ms. troepen, de 6e mei vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil, de 20e mei vertrokken van Rotterdam, het dito schip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, de 20e mei vertrokken van Dordrecht, en het dito schip POLLUX, kapt. H.D. van Wijk, de 6e mei vertrokken van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 02 februari 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 februari. Gisteren arriveerde binnengaats een Nederlandse bark, de naam onbekend, vermoedelijk de WHAMPOA of de TERNATE (opm: zie NRC 040250). Dezelve zat des avonds met hoog water en een met ijs overdekte rivier op de Kwade Hoek aan de grond. Onophoudelijk werden van daar noodschoten gehoord, welke heden morgen met nadruk herhaald zijn. Het schip heeft, behalve twee ijssloepen, welke hier aanwezig waren, heden nog enige, benevens de stoomboot KINDERDIJK – welke wegens bekomen averij niet vroeger kon vertrekken – tot adsistentie bekomen. Deze zijn waarschijnlijk op de plaats des ongevals aangekomen, dewijl men het schieten niet meer verneemt. Wegens de dikke mist is van hier niets te zien. De rivier is nog altijd overdekt met ijs en er waait een felle wind.

Afbeelding
Datum 02 februari 1850
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 januari. Gisteren arriveerde de stoomboot KINDERDIJK, op sleeptouw gehad hebbende het schip WHAMPOA, kapt. Pfeil, doch heeft hetzelve in zee moeten loslaten door het breken der machine.

Afbeelding
Datum 25 april 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Blijkens een bericht van de Nederlandse consul-generaal te Londen van 20 dezer liggen thans de volgende Nederlandse schepen, ten gevolge van de verandering in de Engelse scheepvaart-wetten, in lading naar Britse bezittingen, te weten te Londen de STAD AMSTERDAM en de DELTA, en te Newport de VAN SPEIJK, de WHAMPOA en de FANNY. Reeds waren gezeild van Newcastle de ADMIRAAL ZOUTMAN en de ROOMPOT, en van Newport de MARGARETHA IDA. Men zag de komst van nog meerdere Nederlandse schepen met hetzelfde doel te gemoet.

Afbeelding
Datum 02 juli 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lijst van Nederlandse schepen, welke sedert 1 januari 1850 in Engeland zijn beladen geworden:
maand schip grootte van bestemming
febr. WILHELMINA 110 ton Newport Gibraltar
maart ADMIRAAL ZOUTMAN 364 last North Shields Hong Kong
april MARGARETHA IDA 343 last Newport Singapore
WATERLOO 405 last Hartlepool Singapore
ROOMPOT 450 last North Shields Hong Kong
LOUISE MARIE 413 last id. Batavia
VRIENDSCHAP 415 last Newport Manilla
J.C.J. VAN SPEIJK 274 last id. Singapore
WHAMPOA 246 last id. Hong Kong
GEZINA 328 last Hartlepool Aden
PRESIDENT VERKOUTEREN 349 last North Shields Calcutta
mei FANNY 423 last Newport Singapore
STAD UTRECHT 354 last Hartlepool Aden
NEPTUNUS 412 last id. Singapore
SCHOUWEN 400 last Cardiff Hong Kong
REIJERWAARD 242 last Newport Manilla
CORNELIA 388 last id. Singapore
IDA ELISABETH 230 last id. Hong Kong
WILLEM DE EERSTE 473 last id. Hong Kong
LUCIPARA’S 328 last Cardiff New York
DELTA 498 last Londen Port Philip
LEEUW 219 ton Hartlepool Hong Kong
STAD AMSTERDAM - Londen Batavia
STAD ZIERIKZEE 323 last Newport Panama
EMILIE 241 last Liverpool Batavia
Voorts zijn nog te Liverpool beladen met stukgoederen:
EDOUARD ET MARIE 256 last naar Batavia en Singapore
MERCATOR 239 last id. id.
Uit deze staat blijkt dat onze reders andere uitwegen zoeken (opm: vanwege het gebrek aan uitgaande lading in Nederland), dat zij die reeds ten dele in dit jaar gevonden hebben in Engeland ten gevolge van de opheffing der navigatie-acte in dat rijk en dat, hetgeen vooral opmerking verdient, de Nederlandse schepen de concurrentie met de Engelsen kunnen doorstaan, daar de Engelse reders (opm: bedoeld zal zijn verschepers) de Nederlandse schepen bij voorkeur ter bevrachting hebben gekozen.
(opm: Zeer sterk bekort artikel over de voordelen voor Nederland van de veranderde scheepvaartwetten in Engeland en Nederland. De laadhavens doen vermoeden, dat het hier vrijwel uitsluitend ladingen steenkolen zal betreffen. In hetzelfde artikel wordt een brief van de Nederlandse consul te Riga, de heer Schröder, d.d. 8/20 maart [periode 8-20 maart] 1847 aangehaald ‘die mededeelde, dat het brengen onder Russische vlag dikwerf door Nederlandse rederijen heeft plaats gehad en dit met enige formaliteiten en kosten verbonden is. Uit die brief blijkt alzo dat Nederlandse schepen de scheepsbouw in Rusland niet behoeven te vrezen’.

Afbeelding
Datum 04 mei 1851
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 3 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 44 schepen als:
Voor Rotterdam: MARIE JULIE, kapt. L. van Dijcke; MARGARETHA IDA, kapt. H. Hagers; GERTRUDE, kapt. A. Schaap; AUSTRALIE, kapt. R. A. Tange; WHAMPOA, kapt. W.C. Kuyk; PICTURA, kapt. A. Lupcke; CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans; HUGO GOTIUS, kapt. J. Glazener; PIO NONO, kapt. J.D. Nordlohne; MOZAMBIQUE, kapt. T.J.J. Bouman; KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. G.F. Bus; GRAAFSTROOM, kapt. J.H. van Santen; LUCONIA, kapt. A. Pronk; LOUIS, kapt. P.A. Honig; VERTROUWEN, kapt. H.G. Pott; JOHANNA MARIA, kapt. L. Keus; JUNO, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Voor Amsterdam: KOOPHANDEL, kapt. H. de Boer; JOHANNA CATHARINA, kapt. D.C. Claus; MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes; THETIS, kapt. H.H. Rademaker; LUCIPARA’S, kapt. J. Kloppenburg; MARIA, kapt. H.D. van Wijk; IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief; CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. G. Groenewoud; NASSAU, kapt. J.L. ten Boekel; PRINCES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen; KONING WILLEM II, kapt. G. van Eijk Menkman; URANIA, kapt. E.K. de Boer; PRINS MAURITS, kapt. J.J. Bart; PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun; DOGGERSBANK, kapt. P.J. van Kerkhoven; LEWE VAN NYESTEIN, kapt. R.H. Borchers; PRINS HENDRIK, kapt. J. Goedkoop; CESAR, kapt. S. Hooglandt; TWEELING ZUSTERS, kapt. W.P. Carst; IJSTROOM, kapt. T. Meester.
Voor Schiedam: H. VINCENSIUS DE PAULO, kapt. A. Leeflang; VICE ADMIRAAL LUCAS, kapt. J.K. de Weerd; NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer (van Rotterdam); ARLEQUIN, kapt. C.A. Malbrane, (van dito).
Voor Dordrecht: KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadée; FLORA, kapt. M.F. Tydeman.
Voor Middelburg: MINERVA, kapt. N.N.

Afbeelding
Datum 14 april 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, P.C. de Gijselaar, C.A. Schröder, B. Bakker Wz, P. Blom en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 17e mei 1852, des avonds ten half zes ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen:
- 1/20 part in het gekoperd fregatschip PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun, gemeten op 413 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip JAVA, kapt. L. Tuk, gemeten op 338 lasten.
- 1/10 part in het gekoperd fregatschip HESTER, kapt. A. Viëtor, gemeten op 443 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot, gemeten op 228 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap gemeten op 321 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip CATHARINA JOHANNA, kapt. J.B. Jaski, gemeten op 330 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip SARA JOHANNA, kapt. H. Sweijs, gemeten op 409 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. C.F. Eijlerts, gemeten op 349 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip SUSANNA CHRISTINA, kapt. I.J.H.Stolte, gemeten op 252 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman, gemeten op 334 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip MARGARETHA IDA, kapt. H. Hagers, gemeten op 343 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip FOP SMIT, kapt. K.J. Swart, gemeten op 290 lasten.
- 2/32 parten in het gekoperd barkschip WHAMPOA, kapt. W.C. Kuyk, gemeten op 246 lasten.
- 2/36 parten in het gekoperd barkschip JAPARA, kapt. L. van Haften, gemeten op 237 lasten.
- 2/36 parten in het gekoperd barkschip IDA ELISABETH, kapt. M.A. Overgaauw, gemeten op 232 lasten.
- 2/32 parten in het gekoperd barkschip CORNELIS SMIT, kapt. D.O. van der Wal, gemeten op 382 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip AGNETA, kapt. W.N. Crap Hellingman, gemeten op 361 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip OOST–INDIA PAKET, kapt. B. Bakker Gzn, gemeten op 392 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip BATAVIER, kapt, D. Grim, gemeten op 315 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip JAVA KOERIER, kapt. F.G. Rienitz, gemeten op 284 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip CHINA, kapt. D.A. Zylstra, gemeten op 194 lasten.
- 2/40 parten in het gekoperd barkschip GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, gemeten op 350 lasten.
- 2/80 parten in het gekoperd fregatschip DOCTRINA & AMICITIA, kapt. T.C.H. Wynandts, gemeten op 368 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn, gemeten op 612 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip WATERLOO, kapt. W.W. van Epen, gemeten op 405 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Teekelenburg, gemeten op 399 lasten.
- 1/30 part in het gekoperd barkschip ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Rühl, gemeten op 318 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip URANIA, wijlen kapt. E.K. de Boer, gemeten op 163 lasten.
- 1 aandeel à NLG 10.000 in het gekoperd barkschip SIRIUS, kapt. H. Mulder, gemeten op 274 lasten.
- 3 aandelen ieder à NLG 1000 in het gekoperd fregatschip STAD TIEL, wijlen kapt. E.M. Chevalier, gemeten op 496 lasten.
- 1/32 part in het kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, gemeten op 68 lasten.
- 1 aandeel groot NLG 1000 in de Nederlandsche Kofscheep-Reederij.
- 2 aandelen ieder groot NLG 1000 in de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij.
- 2 aandelen iedere groot NLG 1000 in de Reederij van de Drijvende Droogdokken tot het Repareren van Schepen.
- 2 schuldbekentenissen, ieder groot NLG 500, ten laste van dezelfde rederij.
- 5 aandelen, ieder NLG 500, in de Societeit van Nederlandsche Scheepsbouw & Scheepvaart.
Breder volgens biljetten en notities, en bericht bij bovengemelde makelaars, en bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 14 april 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 februari. Scheepsvrachten. Sedert ons vorig bericht zijn de vrachten achtervolgens dalende gebleven, en werden de volgende bevrachtingen gesloten. De MACAO naar Rotterdam met suiker tot NLG 105 alhier en NLG 107.50 te Samarang; JOAN MELCHIOR KEMPER tot GBP 5 naar Londen met suiker te Samarang te laden; PALEMBANG NLG 100 voor suiker, NLG 125 voor arak (opm: rijstbrandewijn) en NLG 90 voor rijst naar Rotterdam; WILDEMAN GBP 5 voor suiker naar Antwerpen; HENRIETTA GEERTRUIDA NLG 100 voor suiker van Samarang en Soerabaya naar Amsterdam; JOHANNA CATHARINA NLG 100 voor suiker van Samarang en NLG 90 voor rijst van Indramajoe (opm: Indramayu) naar Amsterdam; GERTRUDA laadt gedeeltelijk voor eigen rekening en verder suiker tot NLG 95 en arak tot NLG 118 naar Rotterdam; de VIER GEBROEDERS is nog onbevracht, moetende eerst een lading steenkolen lossen.
De LAURA en ADÈLE benevens de vreemde schepen AMBIORIX, AUGUSTE, PRINS OSCAR en PRINS CARL laden allen voor eigen rekening, en is het Frans schip MADAGASCAR naar Padang verzeild om koffij te laden. Het Deens schip COLIBRI verzeilde naar Singapore, nadat voor hetzelve GBP 5.2/6 naar Hamburg was geboden, en het Engels schip THAMES gaat naar Australië terug, terwijl het Deens CYBELE naar Makasser en China in lading ligt.
Te Soerabaya werden nog bevracht de Nederlandse schepen JAPARA tot NLG 115 met suiker naar Nederland, WHAMPOA met suiker tot GBP 5 naar Londen of GBP 5.10/- naar het vasteland, en WILLEM I tot NLG 105 met suiker naar Nederland.

Afbeelding
Datum 24 augustus 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 augustus. De Nederlandse schepen (opm: barken) WHAMPOA, kapt. H.H. Kramer, van Akyab (opm: Sittwe) naar Rotterdam, en MACAO, kapt. A.L. Hoffman, van Rangoon (opm: Yangon) naar Cowes, lagen de 22e juni ter rede van St. Helena te repareren, zijnde in aanzeiling geweest. Laatstgenoemde heeft beduidende schade aan de boeg bekomen.

Afbeelding
Datum 02 april 1856
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april. De 29e maart zijn hier aangekomen de Nederlandse bark VALPARAISO, kapt. E.J. Kok, de 5e januari vertrokken van Callao, de idem idem PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Topper, de 9e oktober vertrokken van Amsterdam, en de idem idem GEZINA, kapt. P. Burggraaf, de 29e november vertrokken van Amsterdam.
de 30e maart zijn hier aangekomen de dito doto WHAMPOA, kapt H. Kramer, de 24e november vertrokken va n Swansea en de dito dito ZEEMEEUW, kapt. H.L. Koeser, de 10e januari vertrokken van Rio Janeiro.
Heden is hier aangekomen het dito schip JUPITER, kapt. Van der Mey, de … vertrokken van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 02 juni 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 april. Scheepsvrachten. Van de schepen bij het vertrek van de vorige mail nog zonder destinatie, is het Nederlandse schip STAD ZIERIKZEE in Nederland in de gewone bevrachting van de Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen. Het Nederlandse schip LAURA EN ADÈLE wordt door de agenten naar Amsterdam beladen. Het Nederlandse schip ADMIRAAL TROMP bedong te Soerabaja NLG 95 voor suiker en NLG 90 voor tabak naar Amsterdam. Sedert arriveerden de volgende bodems, die, ofschoon vrachten aanvankelijk tot daling neigden, vrij grif emplooi vonden, waardoor vrachten thans weer iets vaster aan te nemen zijn. Nederlands schip WALVISCH bedong NLG 90 voor rijst, NLG 100 voor suiker en NLG 115 voor arak (opm: rijstbrandewijn) en lichte goederen naar Amsterdam. Nederlands schip VALPARAISO is door de Factorij in de gewone bevrachting van de Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen. Nederlands schip WHAMPOA laadt rijst à NLG 92,50 en lichte goederen à NLG 110 naar Rotterdam. Nederlands schip NEERLANDS KONING laadt rijst te Indramayoe à NLG 95 voor Rotterdam. Nederlands schip AMICITIA laadt suiker en rijst te Indramayoe à NLG 100 en thee alhier à NLG 115 naar Amsterdam. De Nederlandse schepen WELVAART en JUPITER waren reeds in Nederland voor de terugreis à NLG 105 gecharterd. Nederlands schip GESINA laadt voor charterers rekening naar China. Nederlands schip ZEEMEEUW insgelijks in Nederland bevracht, is door agenten ter bevrachting aangeboden en nog disponibel. De Nederlands schepen SARA JOHANNA en PRINS HENDRIK zijn nog zonder destinatie, de laatste moet nog op de kust lossen.

Afbeelding
Datum 29 april 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 10 maart. Scheepsvrachten. Sedert onze laatste berichten hebben de navolgende bevrachtingen plaats gehad. Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij werden gecharterd: CONCURRENT, HENDRIKA, DOCTRINA ET AMICITIA, tot NLG 70, voor suiker en koffij op de kust te laden; AUSTRALIE NLG 80 voor koffij te Padang te laden en MINISTER VAN HALL NLG 75 voor koffij en lichte goederen te Tjilatjap te laden, allen naar Amsterdam. De NEDERLAND bekwam NLG 75 voor suiker, NLG 65 voor koffij en NLG 85 voor lichte goederen hier te laden voor Amsterdam, de PRESIDENT RAM NLG 70 voor suiker en tabak en NLG 100 voor arak (opm: rijstbrandewijn) te Soerabaya te laden, de ZEENYMPH NLG 70 voor suiker te Passaroeang te laden. De HOLLAND laadt gedeeltelijk voor eigen rekening en NLG 70 voor suiker te Soerabaya te laden voor Amsterdam. De WHAMPOA neemt de lading over van het te Soerabaija afgekeurde schip ELIZABETH EN JOHANNA (opm: bark ELISABETH EN JOHANNA, zie o.a. ZZC 010558), tot NLG 70 en vult verder tot dezelfde vracht op met suiker. Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij werd ook nog gecharterd ANTONIA PETRONELLA tot NLG 70 voor suiker en lichte goederen en NLG 115 voor arak te Soerabaija te laden voor Amsterdam. De ANNA MARIA WILHELMINA werd te Soerabaija gecharterd voor een reis naar Bombay en terug (voorwaarden niet bekend) en de STAD DOCKUM bekwam 42½ cents van de dollar voor rijst van Soerabaija naar Macao.
De nu nog disponibele schepen zijn: HERMAN DE RUIJTER, ZAANSTROOM, KOOPHANDEL, VEREENIGING, ECLIPSE, EUROPA, WILLEM KROONPRINS VAN NEDERLAND, MENTOR, ZEEVAART, BATAVIER, GOEDE VERWACHTING en DILIGENCE.
De Engelse schepen HIGHLANDER (150 tonnen) en LIME HOUSE (376 tonnen) werden verkocht, de eerste voor NLG 15500 en de laatste voor NLG 15200, en zijn nog te koop aangeboden ZWALUW en de Engelse schepen LORD MONTGOMERIJ, CLIPPER, ELIZABETH, ANNA, EMELIJ JANE, PRINCES ALICE.

Afbeelding
Datum 16 mei 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 24 maart. Nog steeds in een uiterst gedrukte toestand verkerende vonden er weinig afdoeningen in de afgelopen veertien dagen plaats. Zij waren de volgende:
De EVA JOHANNA, neemt de lading over van het afgekeurde schip ZEEVAART à NLG 55 voor suiker naar Amsterdam; de JUPITER, 970 tonnen, wordt door de factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht voor NLG 17.500 in eens; de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, 650 ton, voor NLG 15.000 in eens van Padang naar Amsterdam; de WALCHEREN, 442 ton, bedong $ 2.500 in eens van Soerabaija naar Amoy; de LOUIS MEIJER, 756 ton, is door het gouvernement opgenomen voor NLG 3.400 om troepen naar Palembang over te brengen; de TWEE CORNELISSEN krijgt $ 0,30 voor rijst van Tagal en Samarang naar Amoy; de JOHANNA MARIA CHRISTINA, 1017 ton, is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen voor NLG 19.500 in eens, om op Soerabaija en Passoeroean te laden voor Amsterdam; de PRINSES SOPHIA kwam hier vercharterd aan en laadt voor Nederland.
De BIESBOSCH en KINDERDIJK zijn aan het repareren.
De E.W. VAN DAM ISSELT is te koop.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: BALTIMORE, DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, EENSGEZINDHEID, BIESBOSCH, WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, DRIE VRIENDEN, REGINA MARIS, ARY SCHEFFER, OOST INDIA PACKET, ADMIRAAL DE WINTER, BROEDERTROUW, PATRIARCH SAMHIRI, STAD GOUDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, CORNELIS SMIT, AEGIDIA EN PAULINA, ELISABETH EN ANTOINETTE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, HOLLAND, IJSSEL, ALMELO, AMALIA AUGUSTA en LOURENS KOSTER.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, ZEELANDIA, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, EERSTELING, JAN SCHOUTEN, JEANNETTE, ADMIRAAL PIET HEIN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINE, CANTON en GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 29 mei 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 april. Vrachten blijven voortdurend laag en sedert de laatste berichten hebben de volgende afdoeningen plaats gehad:
EVA JOHANNA neemt de lading in van het afgekeurde schip ZEEVAART, zijnde NLG 35 voor suiker naar Amsterdam; JUPITER 950 ton door de Factorij bevracht voor NLG 17.500 in eens; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN 650 ton voor NLG 13.000 van Padang naar Amsterdam; JOHANNA MARIA CHRISTINA 1.017 ton door de Factorij bevracht voor NLG 19.500 ineens, te Soerabaja en Passaroeang voor Amsterdam te laden; BALTIMORE ligt te Soerabaja in lading voor Amsterdam; CORNELIS SMIT door de Factorij bevracht tot NLG 35 per gemeten last naar Rotterdam, te Cheribon en Samarang te laden; AMELAND bevracht tot GBP 2.5 naar San Francisco.
HEBE is gecharterd in Europa en laadt te Soerabaja naar Falmouth om orders; Nederlands REGINA MARIS 756 ton en ZEELANDIA 594 ton zijn gecharterd voor een lading kolen van New-Castle (Australie) en terug naar Java tot NLG 0,80 per pic; EENSGEZINDHEID naar Ternate; OOST INDIA PACKET NLG 32 voor suiker, NLG 40 voor arak en huiden en NLG 32 voor tabak van Soerabaja naar Amsterdam; Nederlands LOUIS MEIJER 756 ton is door het gouvernement aangenomen voor de overvoer van troepen naar Palembang tot NLG 3.400. TWEE CORNELISSEN laadt rijst te Tagal en Samarang naar Amoy tot 30 dollar ct; Nederlands LOURENS KOSTER te Soerabaja naar China gecharterd met rijst tot 0,30 dollarcents.
Nederlands VRIJHANDEL verzeilde naar Singapore, ten einde vracht te zoeken.
Engels COURIER, 230 ton, op vendutie verkocht voor NLG 6.000.
Bremer GENERAL JACOBI, Engels NINA worden verkocht.
Amerikaans AUBADAN van Singapore naar New York bestemd, is hier binnengelopen wegens brand in de lading en na een paar dagen was het schip uitgebrand.
MINISTER THORBECKE met averij te Soerabaja terug uit zee en de PRINSES SOPHIA moet dokken.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: Nederlands DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, BIESBOSCH, WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, ARY SCHEFFER, BROEDERTROUW, PATRIACH SAMHIRI, STAD GOUDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, AEGIDIA EN PAULINA, ELISABETH EN ANTOINETTE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, IJSSEL, ALMELO, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEIJN.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNÉLIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA en GOUVERNEUR GENERAAL DUIJMAER VAN TWIST doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 11 juni 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 april. Vrachten steeds flauw, en de markt vrij van alle producten. De gedane transacties hebben geen invloed op prijzen gehad.
DELFSHAVEN (Ned.), bevracht naar Melbourne, vertrekt na ontlossing naar Newcastle, om een lading steenkolen voor Java bestemd; prijs geheim.
In stede van de ZEELANDIA gaat de HOLLANDIA naar Newcastle (Australië) steenkolen laden à 80 cents per picol voor Java bestemd.
ALMELO (Ned.) bedong NLG 7,50 per ton voor steenkolen van Banjermassing naar Batavia.
De BIESBOSCH en JANNETJE (Ned.) zijn onder reparatie.
De navolgende schepen zijn nog ter bevrachting: Ned. WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BROEDERTROUW, JAN DANIEL, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEYN, JACQUELINE EN ELIZE, ZEELANDIA, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, ZEEPLOEG, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNÉLIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, GOUV.-GEN. DUYMAER VAN TWIST, VIJF GEBROEDERS, ELISABETH EN ANTOINETTE en IJSSEL doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 06 juli 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 mei. Vrachten. Scheepsruimte is steeds overvloedig en de markt geheel zonder producten. De volgende bevrachtingen tonen aan, dat daarin nog geen verbetering heeft plaats gevonden.
De DELFSHAVEN is te Melbourne gecharterd voor een lading kolen naar Java, vracht onbekend. PRINS VAN ORANJE gecharterd tot NLG 35 per last voor tabak, en NLG 32 voor suiker naar Rotterdam. BROEDERTROUW NLG 32 voor suiker en tabak naar Amsterdam. ZEELANDIA NLG 35 voor suiker en NLG 32 voor tabak naar Amsterdam, op de kust te laden. HOLLANDIA bevracht voor NLG 0,80 per pikol voor kolen van Newcastle (Australië) naar Java. ALMELO NLG 7,50 per ton voor kolen van Banjermassing naar Batavia. AMICITIA 30 cents dollar voor rijst naar Amoy.
STRAAT BALI, JAN DANIEL en WHAMPOA laden voor reders rekening. EVERDINA ELISABETH 29½ dollar cents naar China via Singapore, JEDO NLG 35 naar Rotterdam. GOUV. GEN. DUIJMAER VAN TWIST NLG 42,50 voor koffij van Padang naar Amsterdam. Per schip SOPHIA (500 ton) 370 dollar cents naar Hamburg in eens.
Nederlands schip HERMAN gecharterd tot $ 3.400 naar Amoy.
De Nederlandse PRINSES SOPHIA, Amerikaanse SMALLWOOD en de Engelse stoomboot LEICHARDT worden verkocht.
De JANNETJE wordt gerepareerd.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: Holl. WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINA, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEYN, JACQUELINE EN ELISE, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD, PHILIPS VAN MARNIX, ALIDA MARIA, KAREL AUGUST, NICOT, MARIA ADOLPHINE, DRIE GEBROEDERS, ELECTRA, STAD MIDDELBURG, SUSANNA EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORDBRABANT, ALDEBARAN, VAN GALEN, JOHANNA CATHARINA, ST. MICHAEL, ACADIA, LOUISA, RULOFFINA, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, VALPARAISO, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, VIJF GEBROEDERS, IJSSEL en ZEEPLOEG doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 14 februari 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 25 schepen, als:
voor Rotterdam, WILHELMINA, kapt. J.H. Blekkingh; ABEL TASMAN, kapt. J.R. Rijken; JACOB, kapt. J.F.C. Börger; PRESIDENT PLATE, kapt. J.C. Harten; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.R. de Boer; KINDERDIJK, kapt. D. Zwanenburg; ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers; D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden; GRAAFSTROOM, kapt. G.H. Ruhaak; HEBE, kapt. A.H. Kiehl; WHAMPOA, kapt. Butner.
Voor Amsterdam: PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld; STRAAT BALY, kapt. J.C. Scholl; SCHOON VERBOND, kapt. B.H. Borchers (opm: D. Doornbos Borchers); JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosteroom; MARTHA EN JACOBA, kapt. E. de Vries; HERCULES, kapt. J. Schout; MEDEA, kapt. J. Lourens (van Rotterdam); BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, kapt. A. Hoogenstraten (van dito); WILLEM I, kapt. J.F. Niedfeld (van Schiedam); SOOLO, kapt. R.C. van der Meulen (van dito).
Voor Schiedam: ST. JAN, kapt. P. Lommerse; BANTAM, kapt. B.G. van der Bolck; MERCATOR, kapt. H. van der Woude, PATRIARCH SAMHIRI, kapt. G.G. Lion.

Afbeelding
Datum 28 november 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 oktober. De vrachten zijn sedert vorig bericht iets flauwer. De onderstaande Nederlandse schepen werden bevracht: NEDERLAND EN ORANJE NLG 120 voor suiker, NLG 115 voor koffij van hier, Tagal en Samarang naar Amsterdam. CORNELIA MATHILDA NLG 120 voor suiker van Soerabaija en Probolingo naar Amsterdam. MARY GODDARD NLG 120 voor suiker en NLG 115 voor koffij, van hier en Samarang naar Rotterdam. MARIA VERONICA NLG 120 voor suiker à NLG 110 voor tabak van hier en Soerabaija naar Rotterdam. JACOBA HELENA NLG 115 voor suiker van Soerabaija en Passaroean en NLG 110 voor suiker en NLG 105 voor koffij van Samarang naar Rotterdam. WHAMPOA NLG 120 voor koffij van Padang naar Rotterdam. GENERAAL MICHIELS NLG 120 voor koffij, NLG 130 voor licht goed en NLG 40 voor tin van hier en Padang naar Rotterdam. WILHELMINA MARIA NLG 120 voor koffij, NLG 130 voor licht goed van Padang naar Amsterdam. CATHARINA EN GEERTRUIDA NLG 112,50 voor suiker, NLG 107,50 voor koffij, NLG 100 voor rijst à NLG 115 voor lichte goederen van hier en Samarang naar Rotterdam.
Onbevracht blijft thans nog het Nederlandse schip MARTHA JACOBA.

Afbeelding
Datum 20 mei 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen als:
Voor Rotterdam: KOOPHANDEL, kapt. A.M. Swarts; ZEEMANSHOOP, kapt. G.N. Phaff; JOHANNES ANTHONIUS, kapt. A. de Voogd van Straten; PRESIDENT PLATE, kapt. J.C. Harten; GERARDUS JACOBUS, kapt. J.J. Kilian; NOVA ZEMBLA, kapt. A.J.B. Hordijk; WHAMPOA, kapt. J.G. Marcussen.
Voor Amsterdam: CALYPSO, kapt. G. Poolman; AMSTERDAM, kapt. E. Poestkoke; GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Hillenius; ELISABETH, kapt. J. Snoek; ARGO, kapt. A.W.F. Van Teutem; NIEUWLAND, kapt. P.G. Pott ( de laatste drie van Rotterdam); HENRICUS GERARDUS, kapt. C. van der Zee; REGINA MARIS, kapt. S. Ouwehand; BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke; TWEELINGZUSTERS, kapt. T. de Jong; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. F.T.A. Möllinger, CLIO, kapt. J.O. Wijnmalen Cz.
Voor Dordrecht: JHR. MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK,kapt. K.F. Lammerts.
Voor Schiedam: PRINS VAN ORANJE, kapt. J. Hensing (van Rotterdam).
Voor Middelburg: COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. G.J. Bruker.

Afbeelding
Datum 30 mei 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 mei. Het schip WHAMPOA, kapt. Metz, de 26e januari van Tjilatjap herwaarts vertrokken en heden alhier gearriveerd, is op de Zuid Pampus aan de grond geraakt.

Afbeelding
Datum 01 juni 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 mei. Het schip WHAMPOA is vlot en op het kanaal gekomen.

Afbeelding
Datum 02 januari 1863
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. - Hellevoetsluis, 31 decemberAangekomen: LORD RAGLAN, van Newcastle.
Vertrokken: AFRIKA, kapt. Dekker, naar Quisembo; MARGARETHA, kapt. Theesing, naar  Manzan.; CLASINA, kapt. Vassen, en ANNA MARIA, kapt. Bakker, beiden naar Buenos-Ayres; ARROW, kapt. Matthews, naar de Azorische Eilanden; VERWISSELING, kapt. v.d. Weijden, naar Gibraltar; MINERVA, kapt. Doewes, naar Havre; WARREN HASTINGS, kapt.  Hedley, naar Londen; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester; BELLA,  kapt. Elson, naar Cardiff; STAR, kapt. Benton, naar Leith; ANNECHINA, kapt. Smit, naar Bellast; ENTREPRISE, kapt. Böling; STAR, kapt. Smit; COLLINGWOOD, kapt. Nunn; JEANNETTE ROELINE, kapt. Hoeksema; VLAARDINGEN, kapt. Goudswaard; LOTUS, kapt. Knowles; NYMPH, kapt. Coole, en LORD PALMERSTON, kapt. Johnson, allen naar Newcastle; SCORPION, kapt. VVelsh, en VOORWAARTS, kapt. Vink, beiden naar Engeland; SWAN, kapt. Cherry, naar Middlesbro'.
Het schip CORNELIA, kapt. Croese, naar Batavia bestemd, is door de KINDERDIJK tot de Kwak gesleept en daar geankerd.
De stomer OSPREY en RHÓNE liggen uitgaande in ' t Kanaal.
Brouwershaven, 31 december. Aangekomen: JASON, kapt. v. Bueren, van Batavia.
Vertrokken: NEDERLAND, kapt. v.d. Eb; ALLEGONDA JACOBA, kapt. Swart, en VREDE, kapt. Ter Bruggen, allen naar Batavia; ST. JAN, kapt. Lommerse, en WHAMPOA, kapt. Metz, beiden naar Samarang; MARIE, kapt. Biesthorst, naar Soerabaija; BASTIAAN POT 9opm: eerste reis van deze bark), kapt. Van der Hoog, naar Melbourne; BALTIMORE, kapt. Meijer, EMIL, kapt. Bormann, beiden naar New-York; LOBELIA, kapt. Joblin, naar Londen.
Van Texel vertrokken. 31 december. KONING WILLEM II, kapt. Besseling, naar Batavia; AMAZONE, kapt. Kramer, naar Samarang; GOUVERNEUR ELIAS, kapt. Schuurman, naar Japan.
Te Belfast aangekomen. 28 december. ZEEMEEUW, kapt. Swart, van Dordrecht.
Aangekomen schepen op Java vóór 14 november, PRINSES AMÉLIE, kapt. Groeneveld, van de Kaap de Goede Hoop; EDOUARD MARIE, kapt. v.d. Kolff, en BELLATRIX, kapt. Haacke, beiden van Shields.

Afbeelding
Datum 05 juni 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 april. Vrachten. De arrivementen en vrachtzoekende schepen bleven zeer beperkt, waardoor de Nederlandse STAD LEIDEN en KONING WILLEM II NLG 120 voor suiker en NLG 110 voor tabak konden bedingen naar Nederland, te laden in de Oosthoek, alwaar men vooral voor tabak tot die vrachten nog meer scheepsruimte zoude kunnen gebruiken.
Onbevracht is thans nog het Nederlandse schip WHAMPOA.
Het Nederlandse schip PAULINE bracht in veiling NLG 8.200 op, terwijl de inventaris à NLG 6.000 verkocht werd.

Afbeelding
Datum 02 juli 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 mei. Sedert ons bericht van 29 passato (opm: april 1864) ging alhier niets in vrachten om wegens gebrek aan arrivementen van onbevrachte bodems. Scheepsruimte blijft begeerd tot de laatst bestede prijzen NLG 120 voor suiker en NLG 110 voor tabak. Ook voor China is nog emplooi te vinden voor kleine schepen.
Onbevracht is alleen het Nederlandse schip WHAMPOA.

Afbeelding
Datum 04 augustus 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 juni. Vrachten. Vrachtzoekende schepen voortdurend schaars blijvende, werd weer iets hoger naar Nederland besteed. Derwaarts werden gecharterd: Engels BALACLAVA à NLG 130 voor suiker en NLG 120 voor tabak te Soerabaja en Passaroeang voor Rotterdam te laden. Nederlands WHAMPOA insgelijks naar Rotterdam à NLG 132 voor suiker, NLG 120 voor tabak te Soerabaja en NLG 122.50 voor tabak te Probolingo. ADRIANA PETRONELLA NLG 130 voor suiker, NLG 120 voor tabak en NLG 115 voor koffij hier, te Semarang en te Soerabaja in te nemen voor Rotterdam. NICOT NLG 130 voor suiker, NLG 125 voor koffij en NLG 115 voor tabak te Semarang voor Amsterdam te laden. Zweed ROBERT DIXON NLG 120 voor suiker, NLG 130 voor licht goed en NLG 140 voor arak alhier voor Rotterdam in te nemen. Voor China blijven kleine schepen gezocht; behalve de van Soerabaja vermelde charters werd nog alhier naar Amoy via Singapore opgenomen: Deen CORNELIA 324 tonnen à $ 4100. Op het ogenblik zijn geen disponible schepen aanwezig. Nederlands BOSPHORUS vertrok ter reparatie naar Soerabaja. Engels DRUSUS was reeds à GBP 5 te Singapore vervracht en wordt nu door de bevrachters naar Nederland beladen. Nu behalve het resterende uit de oude oogsten weldra meer afvoer van suiker, koffij en rijst tegemoet gezien wordt, laat het zich aanzien dat vrachten voor eerst nog wel op een hoog cijfer zullen blijven.

Afbeelding
Datum 03 januari 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Samarang, het snel zeilend gekoperd Nederlands barkschip WHAMPOA, kapt. G.J. Mets.
Adres bij de reders Wm. Ruys & Zonen en de cargadoors Ruys & Kellar.

Afbeelding
Datum 18 maart 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de N.H.M. zijn bevracht de navolgende 26 schepen, als:
Voor Rotterdam: MARIA EN ELISABETH, kapt. E.F. Bonjer; ADMIRAAL DE WINTER, kapt. H.A. Bunnemeijer; NEPTUNUS, kapt. G.H. Lodewijks; TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije; FRANCINA WILLEMINA, kapt. J.A. van Winkel; MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion; KOOPHANDEL, kapt. A. Kuipers Wehrmeïjer.
Voor Amsterdam: ESTAFETTE, kapt. C.J. Oepkes; MARIA AGNES, kapt. C.J. Westenink; MARIA ADOLFINA, kapt. A. Blom; PRINSES AMÉLIE, kapt. W. Groeneveld; DRIE GEZUSTERS, kapt. G.O. Fischer; BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke; ALMELO, kapt. R.P. Tjebbes; DIONYSIA CATHARINA, kapt. R. Berkelbach v.d. Sprenkel; WHAMPOA, kapt. G.J. Mets; JEDO, kapt. T. van Rossen; KOOPHANDEL, kapt. J.N. Mooi; KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling; AUSTRALIË; kapt. ……(opm: J.G. Lucas); ANNA EN SOPHIA, kapt. P. Hoekstra.
Voor Dordrecht: KONING WILLEM III, kapt. J.J. Kilian.
Voor Middelburg: VOORUIT, kapt. K.J.C. Lokker; BARON VAN HEEMSTRA, kapt. F. Nepperus Fzn.
Voor Schiedam: LOOPUYT, kapt. M. van der Hidde; CORNELIA MATHILDE, kapt. T.A. Wulp.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. Volgens brief van Batavia, d.d. 26 juni, hebben de navolgende aldaar aangekomen schepen van hun ladingen in beschadigde toestand gelost als: POLLUX, kapt. C. Blok, en DOESBORGH, kapt. M. Spaanderman, diverse goederen, waaronder met teer beschadigd; FRIESLAND, kapt. T. Sipkes (te Rio de Janeiro in averij geweest) diverse goederen; WHAMPOA, kapt. G.J. Metz en SILVERCRAIG, kapt. J. Cohn, enorm veel goederen.

Afbeelding
Datum 05 januari 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 november. Vrachten blijven goed gesoutineerd. De successievelijk aankomende schepen vonden dadelijk voordelig emplooi en er zal voor de afvoer van de 9 december te veilen producten weer spoedig scheepsruimte benodigd zijn. Sedert het vertrek van de laatste mail kwamen de volgende charters tot stand.
Naar Rotterdam: Nederlands ROTTERDAM en AUSTRALIE à NLG 100 voor suiker en NLG 95 voor koffie, de eerste te Cheribon en Passaroeang, de laatste te Semarang te laden; CORNELIA MATHILDA NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor rijst, hier te Tagal en Passaroeang in te nemen; DOELWIJK NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, te Semarang en Tagal in te nemen; WHAMPOA NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, te Semarang te laden; MARIA ADRIANA NLG 102 ½ voor suiker, te Soerabaja; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN NLG 100 voor suiker en rijst, NLG 130 voor arak, NLG 110 voor huiden, hier en in de Oosthoek te laden. Engels ZULEIKA werd tot geheime condities opgenomen, om in de Oosthoek te laden.
Naar Amsterdam: Nederlands STAATSRAAD VAN EWIJCK NLG 100 voor suiker, NLG 80 voor tabak, te Soerabaja: ARIA EN BETSY en AMSTELSTROOM NLG 102½ voor suiker, NLG 130 voor arak, NLG 95 voor rijst, de eerste hier en in de Oosthoek, de tweede hier en te Cheribon te laden; BALTIMORE NLG 102½ voor suiker, NLG 100 voor rijst; ZEEBLOEM NLG 100 voor suiker en rijst, hier en te Passaroeang in te nemen.
Onbevracht zijn nog Nederlands OTTO en VREDE.

Afbeelding
Datum 02 mei 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 1 mei. Volgens rapport van kapt. Kooij, was heden morgen ten negen ure hier voorgaats Nederlandse bark WHAMPOA, kapt. Jansen (opm: kapt. C. Janses) (sedert binnengekomen), bijleggende met noodvlaggen aan de bezaanmast. Een boot van genoemd schip met 5 man was daarnevens roeiende. Verdere bijzonderheden onbekend.
Ter nader opheldering van het bovengemelde aangaande het schip WHAMPOA is dienende: Het schip WHAMPOA, een wrak op Banjaard ziende met mensen aan boord, draaide daarvoor bij, en zette de giek met vijf man over boord, om te trachten ze te redden. Eensklaps werd het dik, met harde wind, waardoor de WHAMPOA verplicht was te ankeren om zijn giek met volk niet te verliezen, die behouden weder aan boord kwam, zonder mensen gered te hebben, en verloor daarbij beide ankers en kettingen. De Goereese loodskotter had een man van het wrak gered, dat verondersteld wordt te zijn een Engelse collierbrik.
5 uur 45 minuten. Door schipper Burger van de loodskotter No. 10 is alhier aangebracht een door hem geredde matroos, drijvende op een stuk boventuig, afkomstig van het wrak van de Engelse collier CONCORD, die gisteren morgen ten 3 ure op den Banjaard, in de nabijheid van de Roompot, strandde. Deze collier behoorde te Whetley tehuis, kwam met een lading steenkolen van Shields en was bestemd naar Rotterdam. De kapitein en de overige schepelingen zijn verdronken. Zijnde dit zeker het schip, hierboven gemeld.

Afbeelding
Datum 01 januari 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Newport, 29 december. De WHAMPOA, kapt. Sandberg, komende van Bristol, hier aangekomen, is de 15e dezer in het Bristol Kanaal van zijn ankers geslagen en op strand gedreven, doch de volgende dag weder afgebracht met behulp van een stoomboot. Het roer is gebroken en de koperen huid beschadigd.

Afbeelding
Datum 29 februari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 22 februari. Het schip WHAMPOA, kapt. Vogelesang, naar Vlaardingen bestemd, is hier de 21e dezer lek binnengelopen.

Afbeelding
Datum 02 maart 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 24 februari. Het schip WHAMPOA, van Dordrecht naar Doboy, de 21e februari hier binnengelopen - vroeger gemeld - is boven water lek.

Afbeelding
Datum 22 november 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 18 november. Het Nederlandse schip WHAMPOA, kapt. E.H. Vogelenzang, van Hernösand naar Dordrecht, alhier aangekomen, heeft zeilen, verschansingen en een gedeelte der deklast verloren ; denkt echter de reis voort te zetten.

Afbeelding
Datum 27 november 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 november. Volgens telegram uit Dokkum van gisteren is op Ameland een naambord aangespoeld waarop WHAMPOA – Dordrecht, benevens een grote partij balken, die men bezig is te bergen. Het Nederlandse schip WHAMPOA, kapt. Vogelensang (opm: bark, bouwjaar 1848, kapt. E.H. Vogelenzang), van Riga naar Dordrecht, is 13 november Elseneur gepasseerd. (opm: zie ook AH 271173 en 281173, alsmede NRC 011273)

Afbeelding
Datum 27 november 1873
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 24 november. Gistermiddag is in de buitengronden vermoedelijk een groot schip verbrijzeld. Er spoelt thans veel wrakhout aan, zomede delen, spieren en Oostzeese balken. Nog zijn aangespoeld onderscheidene zeemanskisten, benevens een borstbeeld met vleeskleurig aangezicht, zwarte knevel en blauwe jas met gele bies afgezet. Voorts twee fotografische portretten vervaardigd door H. v. Houweling te Dordrecht en een zeilmakers- notitieboek, waarin een brief van Alberdina Goedkoop, geadresseerd aan C. Schiebaan aan boord van het barkschip WHAMPOA.

Afbeelding
Datum 28 november 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 24 november. Gisteren middag is in de Buitengronden vermoedelijk een groot schip verbrijzeld; er spoelt althans veel wrakhout aan, zomede delen, spieren en Oostzeese balken.
Nog zijn aangespoeld onderscheidene zeemanskisten, benevens een borstbeeld met vleeskleurig aangezicht, zwarte knevel en blauwe jas met gele bies afgezet. Voorts twee fotografische portretten vervaardigd door H. van Houweling te Dordrecht, en een zeilmakers notitieboek waarin een brief van Alberdina Goedkoop, geadresseerd aan C. Schiebaan, aan boord van het barkschip WHAMPOA.

Afbeelding
Datum 01 december 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 27 november. Volgens gerucht is op het Oosteinde van dit eiland aangespoeld de spiegel van een schip, waarop WHAMPOA. Nog zijn alhier aangespoeld ca. 900 Riga-balken.

Afbeelding