Inloggen
ARINUS MARINUS - ID 13157

Kroniekberichten

Datum 01 november 1815
Krant LCO - Leydsche Courant

Sedert onze laatste zijn te Texel uitgezeild: ARINUS MARINUS (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag van dit in augustus uit Engeland aangekochte fregat ex-CEYLON), kapt. Arij Langeveld, naar Batavia, ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, ZEEPLOEG (opm: eerste reis van deze pink), kapt. P.J. Manselman en de SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. C. Kraaij, alle drie naar Suriname.

Afbeelding
Datum 29 juni 1816
Krant JGG - Java Government Gazette

Het Nederlandse schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langerveldt, is den 23 dezer van Batavia naar China vertrokken.

Afbeelding
Datum 09 juli 1816
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juli. Volgens een brief van kapt. Ary Langerveldt, voerende het Fregatschip ARINUS MARINUS, in dato Batavia 9 maart laatstleden, was aldaar den 5 dito in zeer goede staat gearriveerd; hebbende de reis van Texel in vier maanden en zeven dagen afgelegd.
(opm: het vertrek uit Texel rond 30 oktober 1815 is niet gevonden)

Afbeelding
Datum 15 juli 1816
Krant LC - Leeuwarder Courant

Batavia, den 5 maart. Het schip (opm: pink) de ZEEPLOEG, kapitein Klaas Stoffels, is den 19 van de gepasseerde maand, hier aangekomen, en heden is hier gearriveerd het schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapitein Ary Langeveld, waarmede behalve nog verscheidene andere passagiers zijn overgekomen, de heren Nahuys, Baumhauwer en Reeringh, die ons heugelijke tijding hebben gebracht, dat de gouverneur generaal onderweg is; de vreugde, die deze tijding onder Hollanders verwerkt, is onbeschrijfelijk.

Afbeelding
Datum 02 april 1818
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 maart. Hedenmorgen zeilde van Helvoetsluis het schip ARINUS MARINUS, A. Langerveld, naar Batavia; dezelve is onder de Goereese haven ten anker gekomen. De wind Z. (opm: zie RC 040418)

Afbeelding
Datum 04 april 1818
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 april. De eerste dezer maand april is uit de Goeree in zee gezeild het Nederlandse schip ARINUS MARINUS, kaptein Ary Langeveld, gedestineerd naar Batavia, diep gaande 22 voet Amsterdams. (opm: zie RC 020418)

Afbeelding
Datum 14 april 1818
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 april. Door kaptein Visser, van de schooner ANNA SOPHIA, te Rotterdam van Dublin gearriveerd, is in de avond van den 3 april, op de hoogte van Lizard-Point, in goede staat zeilende, gepraaid het Hollands Fregatschip ARINUS MARINUS, kapt. Ary Langeveldt, van Rotterdam naar Batavia bestemd.

Afbeelding
Datum 14 april 1818
Krant DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 13 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: het Noordse pinkschip FÖDELANDEDT, kapt. D.J. Hövland, van Archangel, met teer, rogge en matten; het Hollands kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Roelof Hansen, van Vlissingen, met ballast, en het Hollands smakschip de VROUW GEZINA, kapt. L.T. Sok, van Isle d'Oleron, met zout. De laatste rapporteert dat hij den 5 dezer, op de hoogte van Sorlings (opm: Scilly Isles), in goede staat heeft zien zeilen het schip ARINUS MARINUS. gevoerd door kapt. Arij Langeveldt, naar Batavia, hebbende als toen de wind W.N.W.

Afbeelding
Datum 18 april 1818
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 april. Kapt. L.T. Sok, van Oleron te Dordrecht gearriveerd, heeft den 5 april op de hoogte der Sorlings (opm: Scilly eilanden) in goede staat zien zeilen het schip ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, den 1 dito van Helvoetsluis naar Batavia gezeild.

Afbeelding
Datum 25 juli 1818
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Londen, 21 juli. Het schip ARINUS MARINUS, A. Langeveld, van Rotterdam naar Batavia, bevond zich den 15 mei op 2 graden 26 minuten zuiderbreedte en 15 graden 30 minuten westerlengte.

Afbeelding
Datum 29 december 1818
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 december. Volgens ontvangene tijding van kaptein Arij Langerveldt, kommanderende het Nederlandse fregatschip ARINUS MARINUS, den 1 april laatstleden uit Helvoetsluis vertrokken, was hij den 1 augustus laatstleden behouden te Batavia aangekomen; het schip, passagiers en equipage waren in de beste staat; en er was op de reize slechts één matroos, die ziek aan boord gekomen was, overleden.

Afbeelding
Datum 15 mei 1819
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 mei. Volgens een brief van Batavia, van den 15 december 1818, was den 26 november (opm: 1818) aldaar in goede staat gearriveerd het schip (opm: hoeker) WILLEM DEN EERSTEN, J. Abes, van Amsterdam, laatst van Rio-Janeiro; de equipagie was in de beste welstand; behalve dit schip lagen den 15 december 1818 ter rede van Batavia de volgende Nederlandse schepen: ARINUS MARINUS, A. Langeveld; de ZEEMEEUW, P.F. Wegener; FRANKLIN, C. Swaan; JAVA, A. Jongheim; de VREDE VAN DORDRECHT, J. Slijk; CANTON, J. Schindehutte; la JEUNE ANNETTE, G. van den Broek; ANNA, C.R. Stolte; ELISABETH, …. (opm: niet ingevuld); CORNELIA, G. Havestein (opm: fregat, kapt. Gottlieb Hanenstein); de VRIENDSCHAP, …..; de HOOP, M.D. Ihuke (opm: Meine Dirks Ihnken); de GOEDE VOORNEMENS, ….; SIMON FREDRIK, ……; ANNA MARIA, ……; de JONGE CHRISTINA, …..; en CATHARINA DE TWEEDE, …….

Afbeelding
Datum 14 september 1819
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 september. Kapt. C. Swaan, voerende het schip FRANKLIN (opm: fregat, gekomen van Batavia), meldt van Sourabaija van den 8 maart, dat aldaar lagen de schepen la JEUNE ANNETTE (opm: driemaster, thuishaven Brugge), kapt. G. van den Broeke, naar Ostende, en FLORA, kapt. W. Tiedeman (opm: William Tieman), naar Amsterdam gedestineerd; beiden waren bezig rijst te laden; alsmede het schip ARINUS MARINUS (opm: fregat), kapt. A. Langeveld, door het Gouvernement bevracht naar Amboina (opm: hoofdplaats van Ambon).

Afbeelding
Datum 08 februari 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Berigten van Batavia, van den 28 augustus 1819, melden het volgende:
Op verlangen van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Fredrik der Nederlanden is alhier gevestigd een Hoofd-Commissie voor de Maatschappij van Weldadigheid, waarvan het voorzitterschap is opgedragen aan de Heer Van Braam, terwijl de Predikant Roorda van Eisinga zich met het secretariaat heeft belast. Zodra het aantal leden zulks toelaat, zullen in de onderscheidene residentiën sub-commissiën worden benoemd.
Den 22 (opm: augustus 1819) is de expeditie, bestemd om de Sultan van Palembang, die zich verstout heeft de wapenen tegen de Nederlanders op te vatten, te tuchtigen, van de rede van Batavia onder zeil gegaan. Dezelve bestaat uit Zijner Majesteits schip van linie ADMIRAAL TROMP van 64 stukken, gecommandeerd door kapitein Nooi, en aan boord hebbende de Schout-bij-nacht Wolterbeek, aan welke het opperbevel over de expeditie is opgedragen, alsmede de Nederlandse Commissaris Muntinghe; Zr.Ms. brik IRENE, kapitein Lucas, twee kanonneersloepen, en de transportschepen ADMIRAAL BUIJSKES, kapitein F.W. Coffin, ARINUS MARINUS (opm: fregat), kapt. A. Langeveld, en HENRIETTE EN BETSEY (opm: pink), kapt. L.H. Schneider, met de nodige landingstroepen (opm: zie ook RC 281219). Zr.Ms. schip van oorlog NASSAU ligt ter rede van Batavia en Zr.Ms. korvet VENUS voor Sourabaija. (opm: zie RC 060420)

Afbeelding
Datum 13 mei 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Londen, 9 mei. Den 27 december 1819 zijn te Batavia gearriveerd de schepen MARIA, M. Amsterdam, van Antwerpen, en ARINUS MARINUS, Langeveld, van Banca; van daar zijn vertrokken den 1 dito het schip FRANKLIN, Swaan, naar Amsterdam, den 11 dito SELINA, Wens, naar Ostende, den 19 HERCULES, King, en den 22 KOOPHANDEL, Jansen, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 13 mei 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Volgens berigten van Batavia, van den 25 december 1819, lagen daar ter rede Zijner Majesteits schip NASSAU, en de (opm: koopvaardij-)schepen ADMIRAAL BUIJSKES, ELIZABETH, HENRIETTE EN BETZEIJ (opm: pink HENRIETTE EN BETSEY), PEKIN en ARINUS MARINUS; brikken GOANHING, ADSISTANTIE, MARIA, DE GOEDE VOORNEMENS, INDRAMAIJOE, MANSOOR, FLORUS, HAPSING, BOANG BESIE, FORTLIEN, MARIANNA, GOANLIE en TIMOR; schooners SANSAA, ACTIVE, HAPKIEN, VREDES HOOP, SALA SALA MARTHA; Engelse schepen DUKE OF WELLINGTON, STANMORE, MORNING STAR, CANADA, BORNEO, GENERAL STUART en brik GESINA; Amerikase schip UNION; Franse schepen LA ROSE en LES QUATRE FRÈRES.
Te Samarang Zijner Majesteits schooner No. 16; brikken AGLAIJA, JOHANNA MARIA, JACOBA ALETTA, HELENA, MEGMERRILIES, HEER MANUEL en PIETERNELLA; schooner DOROTHEA; kotters FAIRA en PAMBLA; Engels schip MARIJ; Amerikase brik ALBION; Maleise schooner DASHER; Chinese brikken TJOANGIEN, TJIENGSOEN, JACOBA, TJIENGHIEN en HOOPE.
Te Sourabaija korvet ECLIPS; schooners DE SCHILDPAD, JOHANNA, IRIS en CALIJPSO; (opm: koopvaardij-)schepen MASTORA, JACOBA en JOHANNA FREDERIKA; brikken AMAZOON, TIKSING, CONSTANTIA, REMBANG HARMONIE, WILLEM JOHAN, MARSOEK, JUPIETER, HELEN, DE HOOP, JOHANNA en RECOVERIJ; schooners ROSE, SALOMENA, TIJNLION, MODESTE, ELIZABETH en JOHANNA ELIZABETH; Engelse schooner DERWENT; Frans schip LE COURIER DES ILES DU VENT.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 augustus. Den 8 april lagen ter rede van Batavia de schepen de NIEUWE ZEELUST, COLUMBUS, AUGUSTE, PRINCE BLUCHER en DIANA; de Engelse schepen MARY, MARYANN, MARCHIONESS OF WELLESLEY, MELPOMENE, MINERVA, GOVERNOR PETRIE, RACE HORSE en RECOVERY; de Amerikase schepen COLUMBUS, CORNELIA, MIDAS, INTEGRITY en PANTOR.
Te Samarang de schepen PAMALANG, GRENADA en MARMICS.
Te Sourabaija Zijner Majesteits schip NASSAU, fregat WILHELMINA, de corvet ECLIPSE, de schepen de VROUW HELENA, ARINUS MARINUS, MAGHAR, ECCORE FRANSIT, JONGE ANTHONY en MARIA; de Engelse schepen DAVID SHAW en GEORGE CRUTTENDEN; de Franse schepen l’EGLANTINE en ALEXANDER en het Amerikase schip LION.
Het schip IDA ALEYDA, kapt. K. Sipkes, was den 20 maart van Batavia naar de Molukko (opm: Molukken) vertrokken.

Afbeelding
Datum 24 augustus 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 augustus. Ter rede van Batavia lagen de volgende schepen: COLUMBUS, de NIEUWE ZEELUST, AUGUSTE, DIANA, PEKIN, PRINCE BLUCHER, JACOBA, de TJIAMANUK; brikken FLORUS, BIANHONG, KIMSOEN, JACOBA AMBROSINA;
de Engelse schepen MARIJ, MARCHIONESS OF WELLESLEIJ, MELPOMENE, MINERVA, MARIJ, RACE HORSE, RECOVERIJ, INDIANA; brikken ADVENTURE, ADVENTURE, GOVERNOR FARQUHAR, schoener VICTORINE;
Amerikase schepen COLUMBUS, MIDAS, PANTHER, INTEGRITIJ, brikken HINDU, FRANKLIN.
Te Samarang Zijner Majesteits schoener No. 16, schip PAMALANG; brikken AGLAIJA, JOHANNA MARINA, HELENA, MEGMERVILIES, HEER MANUEL, PIETERNELLA, GEERTRUIDA, HENDRIK, ELIZABETH, INDRAMAIJOE, JOHANNA; schoeners DOROTHEA, PAMALANG; kotter FAIRE, chaloup de VROUW CATEAU;
Engels schip GRENADA, Amerikaas schip MARMION.
Te Sourabaija Zijner Majesteits schip NASSAU, fregat WILHELMINA, corvet ECLIPS, brik MARIA, schoeners SCHILPAD, CALIJPSO, kanonneerboten No. 1 en No. 18, de schepen de VROUW HELENA, ARINUS MARINUS, MAGBAR, JONGE ANTHONIJ, MARIA, EMILE, MARGARETHA; brikken AMAZOON, FLORENTINA, voormaals (opm: ex-) REMBANG HARMONIE, WILLEM JOHAN, MARSOEK, HELEN, MANSOOR, MARIA, ASSISTENTIA; schoeners ROSE, MOLUCKO, kotter PAMBLA;
Engelse schepen DAVID SHAW, GEORGE CRUTTENDEN, brik GESINA;
Franse schepen l’EGLANTINE, ALEXANDRE.

Afbeelding
Datum 30 november 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 5 augustus. Te Batavia is den 22 juli gearriveerd het schip HERO (opm: fregat HÉROS, thuishaven Antwerpen), H. Poppen; den 28 dito DELPHIA (opm: fregat DELPHINA, thuishaven Gent), J. Boelen, in 106 dagen, en den 2 augustus BANCAN, E. Safford, van Antwerpen.
Ter rede van Batavia liggen Zijner Majesteits schip TROMP, kanonneerboot No. 11, roei-kanonneerboten No. 1, 6 en 7, gearmeerde (opm: bewapende) laadschouwen No. 1, 2, 4 en 5, schepen de GENERAAL DE KOCK, VROUW MARIA, JOHANNA, WILHELMINA, MERRIJ, HERO (opm: HÉROS), VREDE EN RUST, MERCURIJ, DELPHINA, EVERTZEN, BETZEIJ, brikken ASSISTENTIE, SAMARANG, DE GOEDE VOORNEMENS, ANNA, JACOBA, CONSTANTIA, SUSANNA BARBERA, FREDRIK, JUPITER, CATEAU, FANNIJ, ANNA MARIA, ELISABETH, en la MODESTA; Engelse schepen MARIJ, JANE, HERO OF MALOWN, WILLIAM NEILSON, MARIJ ANNE, brik GREIJHOND, schoener DERWENT en kotter FROLIC; Frans schip la LOUISE, Portugees schip CONCEIÇAO en brik ASSUMPÇAO, en Amerikase schepen PACTOLUS, VOLTAIRE, CAROLINA, CLAIJ, MARIJ ANN, brikken BRAZILLIAN, NAIAD, BANCAN en NEW-LEADER.
Ter rede van Samarang het schip DIANA (opm: fregat, thuishaven Brugge), brikken JOHANNA MARIA, MAXIMA, HELENA, AGLAIJA, JOHANNA, GEERTRUIDA, schoener ELIZA en kotter FAIRE; Engelse schepen MALABAR en CLAUDINE, en Amerikase brik BRAMIN.
Ter rede van Sourabaija Zijner Majesteits korvet EENDRAGT, schoener SCHILDPAD, kanonneerboot No. 16, schepen ARINUS MARINUS, MASTORA, EXPERIMENT, ECLIPS, JACOBA, brikken AMAZOON, WILLEM JOHAN, EXPERIMENT, FRANCINA, FLORES, schoeners ROSE en kotter de GOEDE HOOP; Engelse schepen CASTLE FORBES, LADIJ SOPHIA, STENTOR en brik ALERT; Amerikase schepen MALABAR, RESTITUTION en brik PACAHONTAS. (opm: vergelijk met RC 231220)

Afbeelding
Datum 23 december 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 18 augustus. Ter rede van Batavia liggen Zijner Majesteits schip TROMP, kanonneerboot No. 11, schepen BARONESSE VAN DER CAPELLEN, VROUW MARIA, JOHANNA, WILHELMINA, DELPHINA, JACOBA, BETZEIJ AND CAROLINA, HERO (opm: HÉROS), RACE HORSE, MERCURIJ, MARIA LOUIZA, brikken ADSISTENTIE, JACOBA AMBROSINA, JOHANNA, SAMARANG, AGLAIJA, ADVENTURE, JACOBA, MARIA CHARLOTTA, JUPITER, FANNIJ, ANNA MARIA, ELIZABETH; schoeners DRAKE en LUCIFER, Engelse schepen MARIJ, JANE, HERO OF MALOWN, WILLIAM NEILSON, MARIJ ANNE, JOHN BULL, ANNE, BRITANNIA, JESSIJ, UNITIJ en CASTLE FORBES; Amerikase schepen VOLTAIRE, CAROLINA, CLAIJ, MARIJ ANN, en brik BRAZILLAN.
Te Samarang het schip PEKIN, brikken JOHANNA MARIA, MAXIMA, HELENA, GEERTRUIDA, ELIZABETH, HENDRIK, PIETERNELLA, schoenerS ELIZA, DOROTHEA en kotter FAIRE; Engelse schepen MALABAR en CLAUDINE; Amerikase brik BRAMIN.
Te Sourabaija Zijner Majesteits korvet EENDRAGT, schoener SCHILDPAD, kanonneerboot No. 16, schepen ECLIPS, ARINUS MARINUS, MASTORA, EXPERIMENT, ZELIMA (opm: SELIMA);
brikken AMAZOON, WILLEM JOHAN, EXPERIMENT, FRANCINA, FLORES, MARIA, VRIENDSCHAP, schoener ROSE en kotter de GOEDE HOOP; Engelse schepen CASTLE FORBES, LADIJ SOPHIA, STENTON, MINERVA, UNION en brik ALERT; Amerikase schepen MALABAR, RESTITUTION en brik PACAHONTAS.
(opm: vergelijk met RC 301120; waar [Engelse] namen met een IJ in plaats van Y werden gespeld is de gehanteerde schrijfwijze niet gewijzigd)

Afbeelding
Datum 03 februari 1821
Krant BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen:
26 Januari Engels schip FRIENDSHIP, G. Wise, van Bencoolen den 22 januari.
28 Januari Zr.Ms. kanonneerboot no. 15, 1e luitenant F.H. de Gelder, van de rivier Madsodjie en Anjer den 18 januari.
29 Januari Zr.Ms. kanonneerboot no. 2, 2e luitenant G.H.C. Lutkens, van Lampong Toelang Bawang den 20 januari.
Vertrokken:
27 Januari brik COANLIE, Lim Keksiang, naar Rembang.
28 Januari schip ARINUS MARINUS, Arij Langeveldt, naar Rotterdam, passagiers kolonel Boions, kapitein en mevrouw Thijssen, de heren J. Hommes, H. Jommes, J. Matak en familie, W.A. Ploem, de weduwe B. van Hak geb. Greepman, mejufvr. H. Greepman, de jonge jufvrouwen Morin, E.C.W. en L.A.F. Sack, de jonge heren H. Meijlan en P. van Heerdt, de chirurgijn der 3e klasse Clement, en 40 gepasporteerde militairen, schip MIDDELBURG, D.J. Bulsing, naar Canton, schip RACE HORSE, G. Ingram, naar Samarang en Sourabaija.
29 Januari schip MAGBAR, Seck Oemar Bin Abdulla bin Boegies, naar Samarang, Grissee en Sourabaija.
31 Januari schip INDUS, H. Wright, naar Antwerpen, dito COROMANDEL, J.A. Butter, naar Malacca, Pulo Pinang en Bengalen.
1 Februari schip KAMBANG JATTIE, C. McLean, naar Samarang en Sourabaija, Amerikaans schip GENERAL HAMILTON, S.B. Bacon, naar Sourabaija.
2 Februari schip JACOBA, Skitter, naar Samarang en Sourabaija, met Zr.Ms. troepen.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. wachtschip TROMP, korvet ZEEPAARD;
schoeners ZEEMEEUW, CALIJPSO; kanonneerboten no. 2, 11 en 15;
schepen HET SCHOON VERBOND, ANTOINETTA JACOBA, ELIZABETH, de GRAAF BÜLOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, EMERENTIA, de GENERAAL DE KOCK, CONCORDIA, HABSOEN, HELENA CHRISTINA, MERCURE, CORNELIA, ADMIRAAL BUIJSKES, RESOLUTIE, FLORA, EMILE, BATAVIA, BARON VAN DER CAPELLEN, ELIZABETH JOHANNA, HENRIETTE ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FORTITUDO, ROSALIE, FATAL RACHMAN, FANNY, MARIA;
brikken FANNY, INGSOEN, TJOEMPO, MARIA, HAPSING, JAPIER, INGTHAIJ, CORNELIA EXPERIMENT, BIANHONG, NORDLOH, DIJKZIGT, de HOOP, JORINA;
schoeners VONGSIEN, HOCKLIE; sala sala (opm: soort brik) MARTHA;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, STAKESBY, LORD WELLINGTON, INDIAN TRADER, FRINDSHIP; Engelse brikken HARRIET, PALLAS, FANNY;
Portugees schip NAVIE SAO REIDO REIM UNIDO; dito brik ASUMPÇAO;
Amerikaanse schepen THOMAS WILSON, WILLIAM, ROUSSEAU, HELVETIUS, GLIDE; Amerikaanse brik VANCOUVER.

Afbeelding
Datum 01 maart 1821
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 februari. Volgens nadere berichten van Batavia van den 21 oktober 1820 was aldaar gearriveerd J. Bruhn, van Amsterdam, en vertrokken het schip MARY, W. Alexander, naar Rotterdam.
Den 13 oktober was de Straat Sunda uitgezeild het schip MALABAR, J. Orne, van Sourabaija naar Antwerpen.
Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. schip TROMP, korvetten VENUS, HET ZEEPAARD, kanonneerboot no. 11, roeikanonneerboten no. 2 en 3, gearmeerde (opm: bewapende) laadschouw no. 4.
Schepen CHRISTINA BERNARDINA, CONCORDIA, PRINCE BLUCHER, RACE HORSE, MARIE OOSMAN, ELIZABETH JOHANNA, CELIA, MARIA LOUISA, HET SCHOON VERBOND, JACOBA, JACOBA.
Brikken SAMARANG, ADVENTURE, JUPITER, FANNY, SUCCES, TWEED, DE GOEDE HOOP, AGLAYA, WILHELMINA, ELIZABETH, AMAZOON, MAXIMA.
Schoeners DE HOOP en SWALUW.
Engelse schepen MARY, MORNING STAR, RANGER, GEORGE CRUTTENDEN, WELLINGTON en brik HARRIET.
Deense schip HET INDISKE PAKET.
Amerikase schepen UNITED STATES, THOMAS WILSON, CLARISSA, CATHARINE, NORTH POINT, WILLIAM, IDA; brikken POCAHONTAS, ONTARIO en PICKERING.
Te Samarang brikken JOHANNA MARIA, DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, HENDRIK; schoeners ELIZA en JOHANNA ELIZABETH.
Te Sourabaija Zr.Ms. korvet EENDRAGT; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA.
Schepen ECLIPS, ARINUS MARINUS, WILHELMINA, ROSALIE; brikken WILLEM JOHAN, FLORIS, MARIA, ELIZABETH, VRIENDSCHAP, AURORA, ANNA, PIETERNELLA; schoeners ROSE, SOPHIA, SALOMINA, MARY, LA MODESTE, en de kotter DE GOEDE HOOP.
Engelse schepen MINERVA, BRITANNIA, en brik ALERT; Amerikase brik BRAZILIAN.

Afbeelding
Datum 13 maart 1821
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Alhier zijn berigten aangekomen uit Batavia tot den 28 oktober (opm: 1820).
Te Batavia zijn gearriveerd den 23 oktober D. Kraijer en J. Schindehutte, den 25 dito J.J.D. Scharmberg van Amsterdam en den 26 dito C. Pronk van Antwerpen.
Den 16 oktober is van Sourabaija vertrokken het Engels schip MINERVA, J. Bell, naar Rotterdam.
Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. schip TROMP, korvet HET ZEEPAARD, kanonneerboot no. 15, roeikanonneerboten 2, 3 en 7, gearmeerde (opm: bewapende) laadschouw no. 4.
Schepen CHRISTINA BERNARDINA, CONCORDIA, PRINCE BLÜCHER, RACE HORSE, MARIE OOSMAN, ELIZABETH JOHANNA, CELIA, HET SCHOON VERBOND, JACOBA, JACOBA, ANTOINETTA JACOBA, ELIZABETH, GRAAF BÜLOW, l’ECLAIR.
Brikken SAMARANG, ADVENTURE, JUPITER, FANNY, TWEED, DE GOEDE HOOP, WILHELMINA, AMAZON, MAXIMA, JACOBA ALETTA, ANNA MARIA, MARIA CHARLOTTA, SUSANNA BARBERA en FREDRIK.
Engelse schepen MARY, MORNING STAR, RANGER, GEORGE CRUTTENDEN, WELLINGTON, INDUS en brikken HARRIET en FAVORITE.
Deense schip HET INDISKE PAKET.
Amerikase schepen UNITED STATES, THOMAS WILSON, CATHARINE, WILLIAM, IDA, MENIMAC, MESSENGER, en brikken ONTARIO, PICKERING en ELLEN DOUGLAS.
Te Samarang Zr.Ms. schoener no. 16; brikken JOHANNA MARIA, DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, GEERTRUIDA; schoeners ELIZA en JOHANNA ELIZABETH.
Te Sourabaija Zr.Ms. korvet EENDRAGT; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA.
Schepen ROSALIE, GENERAAL DE COCK, WILHELMINA, JOHANNA FREDERIKA, ARINUS MARINUS.
Brikken WILLEM JOHAN, FLORIS, MARIA, ELIZABETH, AURORA, ADSISTENTIE, WILHELMINA.
Schoeners ROSE, SALOMINA, MARY, EMILIA, PHOENIX, de MODESTE, en kotter DE GOEDE HOOP.
Engels schip BRITANNIA en brik ALERT; Amerikaans schip CARAVAN.

Afbeelding
Datum 17 maart 1821
Krant BC - Bataviasche Courant

Batavia, 16 maart. Men heeft alhier met de Deense brik SOUVEREIGN, gevoerd door kapt. G. Boyle, de treurige tijding ontvangen van het verongelukken van het Nederlandse schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, op de hoogte van Christmas eiland, omtrent 60 mijlen ten zuiden van Straat Sunda. De gemelde brik had van de equipage van laatstgemelde bodem vier man in zee gevonden, drijvende op een stuk hout en heeft dezelve aan boord genomen en alhier teruggebracht. Deze manschappen, met name de scheepstimmerman Gerrit van Dam en de matrozen David Hijsman, Jan Cornelis en Cornelis van Neck, hebben omtrent de bijzonderheden dier noodlottige gebeurtenis het volgende verklaard.
Het schip ARINUS MARINUS ligtte op zondag den 28 januari j.l. de ankers en ging van de rede van Batavia naar Nederland onder zeil, doch kwam nog diezelfde dag binnen de eilanden weder ten anker. De volgende dag ging men op nieuw onder zeil, doch men moest gestadig met stroom en tegenwinden worstelen, zo dat men zich op vrijdag den 2 februari j.l. nog in Straat Sunda bevond. Op de middag van die dag geraakte het schip vast op een zachte grond op een diepte van 17 à 18 voet, doch door het uitbrengen van een werpanker gelukte het na twee uren tijds het schip wederom vlot te krijgen. Dit ongeval had echter de bodem geen lek hoegenaamd toegebracht, en de volgende dag, zijnde zaterdag, bevond men, dat er geen meerder water bij de pompen gekomen was en pompte men als naar gewoonte het schip lens. Op zondag den 4 februari kwam men onder Cracatao (opm: Krakatau) wederom ten anker, en maandag den 5 op nieuw onder zeil gegaan zijnde geraakte men buiten de Straat Sunda en in zee.
Woensdag den 7 daar aan volgende was het gedurende de gehele dag buiig weder met een stijve koelte, zo dat men met dubbel gereefde marszeilen sterk voor de wind wegliep. In de avond echter, te acht ure, wies de wind tot een storm aan en men was verplicht het voormarszeil en kruiszeil geheel vast te maken, zo dat men toen met dicht gereefd grootmarszeil, dichtgereefde fok, en stormstagzeil het voor de wind liet lopen.
Middelerwijl nam de storm meer en meer toe en was men tussen 9 en 10 ure zo hevig, dat alle nog bijstaande zeilen werden weggerukt, terwijl er hemelhoge zeeën liepen. Te half elf ure kwam er een zware stortzee over, die niet alleen de grote en daagse boot uit de sjorringen, maar zelfs de klampen en ringbouten uit het dek scheurde, en die beide vaartuigen tegen de verschansing aan bakboordszijde sloeg. Op dat moment begon het schip aan die zijde zodanig over te hellen, dat het staande lijwant zes voet onder water stond, terwijl ook bij die gelegenheid de grote steng over boord woei. Men kapte alstoen de talierepen om door het overboord vallen der masten het schip te doen rijzen, doch, hoewel de masten alle ter hoogte van een manslengte braken en overboord vielen, kon men echter aan het schip geen rijzing hoegenaamd bespeuren.
Intussen was hetzelve reeds vol water geraakt en alles was tussendeks bezig om het met pompen boven te houden, doch vruchteloos. Ongeveer 12 ure ´s nachts begon het schip te zinken, en wel met de voorsteven, waardoor het achterschip rees, tot dat het in die stand als het ware recht op en neder komende, plotseling een prooi der golven werd en verdween.
De vier geredde schipbreukelingen is het gelukt, met nog een andere matroos met name J. Bom, een der in zee drijvende stukken hout te bereiken en zich daarop vast te houden. De laatstgenoemde echter geraakte met zijn linkerhand beklemd, door welk toeval hij vier zijner vingeren verloor en buiten staat geraakte zich langer vast te houden, zo dat hij mede is in zee gevallen en verdronken. De vier overige manschappen hebben zich gedurende 14 uren in die stand drijvende gehouden tot dat zij gelukkiglijk door de bovengenoemde brik SOUVEREIGN zijn ontdekt, aan boord genomen en gered.
Hoogstwaarschijnlijk zijn zij de enigsten der schipbreukelingen, welke die ramp hebben overleefd, terwijl de gehele overige equipage, mitsgaders al de talrijke passagiers, hun graf in de golven hebben gevonden. Ten minste was na die ongelukkige nacht bij het aanbreken van de dag geen spoor meer van hen te vinden en niets anders te zien dan enige stukken hout van het verongelukte schip.
Aan boord bevonden zich, behalve de equipage, de gepensioneerde kolonel Boions, de kapitein-boekhouder bij de constructiewinkel J. Thijsens, met verlof naar Nederland vertrokken, met deszelfs echtgenote, de heer J. Hommes, negociant, met deszelfs zoon H. Hommes, de heer J. Matak, met deszelfs vrouw en twee kinderen, de 2e luitenant van het 7e regiment hussaren W.A. Ploem, met verlof naar Nederland, de weduwe van wijlen de kapt.ter zee Van Heck, geboren Griepman, met haar zuster mej. H. Griepman, de jonge jufvr. B. Morin, de jonge jufvrouwen E.C.W. en L.A.F. Sack, kinderen van de heer Sack, algemene boekhouder, de jonge heer H. Meijlan, zoon van de heer G.F. Meijlan, inspecteur van financiën, de jonge heer P. van Hoedt, zoon van de heer W.H. van Hoedt, adsistent-resident te Probolingo, de chirurgijn der 3e klasse van de koninklijke Nederlandse marine Clement, en 40 gepasporteerde militairen, met een vrouw.

Afbeelding
Datum 16 juni 1821
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Bataviase berigten tot den 24 februari behelzen:
Den 10 februari is te Batavia gearriveerd Zr.Ms. brik SIRENE, kapt.-luitenant W. Tieman, uit Texel, laatst van Rio-Janeiro, en het schip de SELIMA (opm: driemaster, thuishaven Brugge), F. Wens, van Ostende; den 13 APOLLO (opm: fregat, thuishaven Antwerpen), G.H. Quedens, van Antwerpen.
Van Batavia is den 28 januari vertrokken het schip ARINUS MARINUS, A. Langeveld, naar Rotterdam; den 31 INDUS, H. Wright, naar Antwerpen; den 13 februari ROUSSEAU, J. Jefferson, en den 16 STAKEBIJ, J.C. Smith, naar Amsterdam; den 19 CONCORDIA (opm: driemaster, thuishaven Oostende), A. Willems, naar Antwerpen, en HELVETIUS, S. Swift, en den 20 WILLIAM, S. Rutter, naar Amsterdam, en den 24 JORINA, T. van Duivenbode, naar Rotterdam.
Den 5 februari is van Samarang en den 12 dito van Sourabaija gezeild het schip de JONGE PIETER, J. Vink, naar Ostende.
Ter rede van Batavia liggen Zr.Ms. wachtschip TROMP, schoener ZEEMEEUW, kanonneerboten no. 2 en 15;
schepen de GRAAF BULOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, EMERENTIA, de GENERAAL DE COCK, MERCURE, CORNELIA, RESOLUTIE, BARON VAN DER CAPELLEN, HENRIETTA ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FANNY, MARIA, SELIMA, APOLLO;
brikken MARIA, CORNELIA, EXPERIMENT, NORDLOH, DIJKZIGT, JORINA, HARRIET;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, INDIA TRADER, MARY, FRINDSHIP (opm: mogelijk FRIENDSHIP), PRINCESS ROYAL, JESSIE, MENTOR, LADY NEWSENT; brikken FANNY, HASTINGS;
Amerikaanse schip THOMAS WILSON, en brik VANCOUVER.
Te Samarang Zr.Ms. schoener no. 16; schepen HUNTER, EVERTSE, PEKIN, RACE HORSE, KUMBANG JATTIE, ELIZABETH;
brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, PIETERNELLA, MAXIMA;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA; chaloupen PAMELA, EMMA;
Engels schip WILLIAM NELSON; Amerikase schepen MESSENGER, MARIMACK, PATERSON, FAME en brik ELLEN DOUGLAS.
Te Sourabaija Zr.Ms. korvetten EENDRAGT, VENUS, brik JACOBA ELIZABETH, schoeners SCHILDPAD, EMMA, CALIJPSO, kanonneerboot no. 17,
schepen VIAGANTE, CLARA, JAVA, EMILE, BATAVIA, FORTITUDE, JACOBA, ADMIRAAL BUIJSKES, ROSALIE,
brikken WILLEM JOHAN, LADIE PONTIANAK (dus geen LADY), FRANCINA, ANNA, ELIZABETH,
schoeners ROSE, MARY, DASHER, PHOENIX, DE HOOP, kotter DE GOEDE HOOP,
Engels schip NEPTHUNE, brikken ALERT, THREE BROTHERS; Frans schip l’ESPÉRANCE; Amerikase schepen NORTH POINT, GENERAAL HAMILTON, GLIDE, en brik NAUTILUS.

Afbeelding
Datum 12 juli 1821
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 juli. Volgens rapporten van passagiers, aangekomen met het schip (opm: fregat, thuishaven Batavia, kapt. W. Purvis) de BARON VAN DER CAPELLEN, van Batavia te Helvoetsluis binnen, is door dit schip, in Straat Soenda, op den 7 maart 1821, gepraaid het Deense brikschip SOUVEREIGN, kapt. Boijle, aan boord van hetwelk zich vier manschappen bevonden, door gemeld schip opgevist, zittende op een groot beestenhok; deze lieden zeiden aan boord te zijn geweest van het schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, welk schip in een storm, op de hoogte van Christmas-Eiland, waarschijnlijk was gezonken (opm: zie o.a. BC 170321), en dat zij op het hok van een aan boord geweest zijnde olifant hun redding hadden gevonden; daar dit echter in de nacht voorgevallen zoude zijn, en zij niets meer van het schip gezien hadden, is het niet onmogelijk, dat hetzelve weder gerezen is en dus nog te regt zal komen.
(opm: in LC 170721 wordt aan dit bericht nog toegevoegd: Volgens opgave zijn door dit ongeval 190 mensen, en wel 74 passagiers en 40 militairen die naar het vaderland terug kwamen, als mede een aanzienlijke hoeveelheid naturalia, welke door de professor Reinwardt waren afgezonden, ene prooi der golven geworden.)

Afbeelding
Datum 28 augustus 1821
Krant LC - Leeuwarder Courant

Amsterdam, 23 augustus. Men heeft in der tijd bericht gegeven van drie zeer belangrijke bezendingen van natuurlijke voorwerpen en andere zaken, die door professor Reinwardt van Java zijn afgezonden en door het verongelukken der schepen AMSTERDAM (opm: zie RC 210318), IDA ALYDA (opm: VROUW IDA ALEYDA, zie RC 230119) en ADMIRAAL EVERTSEN (opm: zie RC 020919), in 1818 en 1819, zijn verloren gegaan. Na dat vervolgens twee aanzienlijke verzamelingen met de schepen JOHANNA en SCHOON VERBOND, voor het koninklijke museum van naturaliën zijn overgekomen, als ook vele grotendeels geheel onbekende Javaanse planten voor de academietuin te Leiden, heeft men thans weder te betreuren de vierde verongelukte bezending (opm: ARINUS MARINUS, zie BC 170321).

Afbeelding
Datum 07 februari 1822
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Alle degenen, welke mogten fustineren enige pretentiën te hebben, uit welke hoofde ook, ten laste van het op den 7 februari 1821 verongelukte Fregatschip ARINUS MARINUS (opm: kapt. Ary Langeveld, zie o.a. BC 170321), of ten lasten der Reders van hetzelve, gelieven zich uiterlijk vóór of op de laatste februari 1822 aan te melden ten Kantore van de Heren Reijn Varkevisser en Dorrepaal, op de Leuvehaven, Wijk C, no. 300, te Rotterdam.

Afbeelding