Inloggen
BELLE ALLIANCE - ID 12627

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1818-08-03 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1810
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Norfolk (Va.), U.S.A.
Launch Date: 1810-01-00
Technical Data

Net Tonnage: 137.00 lasts
Net Tonnage 2: 220.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 28.70 Meters Registered
Beam: 4.52 Meters Registered
Depth: 4.55 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1818
Datum agenda: 1818-08-03
Register nr: 18180449
Scheepsnaam: BELLE ALLIANCE
Type: Fregat
Lasten: 139
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Noels van Serooskerke, Jacob
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Heijde, Leopold
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 18??-09-00 ARGO
Manager: Martin Fridrich Pluddervann, Kolberg, see Kolobrzeg, Prussia
Eigenaar: Martin Fridrich Pluddervann, Kolberg, see Kolobrzeg, Prussia
Shareholder:
Homeport / Flag: Kolberg, see Kolobrzeg / Prussia

Date/Name Ship 1818-07-06 BELLE ALLIANCE (LA)
Manager: Jacob Noels van Serooskerke, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 11.000,-

Date/Name Ship 1821-10-06 BELLA ALLIANCE (LA)
Manager: Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 4.000,- voor 1/2 part

Date/Name Ship 1822-03-08 PALEMBANG
Manager: Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 5.000,- voor 1/2 part

Date/Name Ship 1830-03-15 PALEMBANG
Manager: Christoffel Hendrik Kraanstuijver Senior, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Christoffel Hendrik Kraanstuijver Senior, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 9.800,-

Date/Name Ship 1834-04-21 ZEEPAART (HET)
Manager: Salm, Heemskerk en Co. , Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 8.000,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van het fregat LA BELLE ALLIANCE d.d. 27 juli 1818:
Jacob Noels van Serooskerke, Dordrecht, 1/2e part (boekhouder)
Leopold Heijde, Middelburg, 1/4e part (schipper)*
Johanna de Chef, weduwe Jan Pozoly Christiaan Weirathen, Middelburg, 1/4e part*
* De koopakte d.d. 6 juli 1818 vermeldt Leopold Heijde niet als mede-eigenaar en de naam Christiaan Weirathen staat er op zichzelf genoemd als eigenaar van 1/4e part.

Eigenaren van het fregat LA BELLE ALLIANCE d.d. 6 oktober 1821:
Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, 1/2e part (boekhouder)
Leopold Heidje, Middelburg, 1/4e part (schipper)
Johanna de Chef, weduwe Jan Pozoly Christitaan Weirathen, Middelburg, 1/4e part

Eigenaren van het fregat PALEMBANG d.d. 21 juni 1822:
Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, 3/8e part (boekhouder)
J. Kol, Utrecht, 1/4e part
H. Singendonck, Utrecht, 1/16e part
H.H. Hora Siccama, Utrecht, 1/16e part
Van Nes, Utrecht, 1/16e part
Van Oldenbarneveld, genaamd De Witte Tullingh, Utrecht, 1/16e part
H.C. van Braam, Hattem, 1/16e part
A. Strabbe, Zwolle, 1/16e part

Eigenaren van het fregat het ZEEPAARD d.d. 30 april 1834:
Firma Salm, Heemskerk & Co., Amsterdam, 1/4e part (boekhouder)
Firma C.H. Kraanstuyver & Zoon, Amsterdam, 2/4e part
Firma Kranenborg & Van Mourik, Amsterdam, 1/4e part

 

Ship Events Data

1825-07-24: Op 24 juli 1825 is de PALEMBANG, Kapt L. Heijde, in de Simonsbaai aan de Kaap de Goede Hoop aangekomen, met schade aan de grote mast.
1825-12-17: De PALEMBANG, kapt. Heijde, op weg naar Holland, is op 17 december 1825 masteloos te Batavia teruggekomen.
1831-08-23: Op 23 augustus 1831 arriveerde te Helvoetsluis de PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuiver Jr, met een loods, na verlies van het roer op de Droogen.
1835-12-23: Op 23 december 1835 kwam fregat het ZEEPAARD, Kapt. Enne Jacobs Drent, te New York aan met uitgebreide schade wegens hevige stormen en zware stortzeeën gedurende de reis.
1836-08-00: Final Fate:
Het ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, is in augustus 1836 in Amsterdam gesloopt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 18??
Kapitein: Tiegs, David Ehrgott
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Heijde, Leopold
Overige informatie: 1818-08-03

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Kraanstuyver Junior, Christoffel Hendrik
Overige informatie: 1830-05-22

Datum vanaf: 1834
Kapitein: Drent, Enne Jacobs
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1810

HAEG 080910
Te koop de snauw ARGO, 167 registerton, gebouwd in Wells, Norfolk, acht maanden geleden tewater gelaten, kan grote lading laden, snelle zeiler, gekoperd en uitstekend uitgerust. (opm: verder onleesbaar).
Het bericht in de advertentie in HAEG van 8 september 1810 geeft aan dat de ARGO in januari 1810 in Norfolk is tewatergelaten. Daarmee is het bouwjaar 1810 bepaald. Dit wordt bevestigd door de Lloyd’s Registers uit 1812 en 1818.
De snauw, in latere documenten steeds als fregat aangeduid, moet in september 1810 aan Martin Fridrich Pluddenvann uit Kolberg, Pruisen, zijn verkocht; kapitein David Ehrgott Tiegs heeft het fregat tot aan verkoop in juli 1818 steeds gevoerd.

1815

RC 220815
Rotterdam, 21 augustus. Den 18, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis het schip (opm: Pruisisch fregat) ARGO, kapt. D.E. Tiegs, van Sunderland.

1817 

RC 050817
Rotterdam, 4 augustus. Den 2 dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis de ARGO, kapt. D.E. Tiegs, van Petersburg.
DC 140817
Dordrecht, 13 augustus. Heden middag is het Pruisisch driemastschip ARGO, kapt. D.E. Tiegs, voor enige dagen met een lading van 150 lasten rogge van Petersburg aan deze stad gearriveerd, en hetgeen juist gisteren was leeggeraakt, op de rivier voor deze ten anker liggende, door de geweldige wind omgeslagen. Al de manschap is echter gelukkig afgekomen en men zal trachten het schip wederom op te richten (opm: zie DC 280817, 300817 en 081117).
DC 280817
Dordrecht, 27 augustus. Het Pruisisch driemastschip ARGO, den 13 dezer door de geweldige wind op de rivier voor deze stad omgeslagen, is gelukkiglijk wederom opgerigt, hebbende geen schade behalve alleen wegens het bederf der victualie. Men prijst het zeer goede overleg en beleid van de scheepsligter Jacob van Sluisdam, die dit werk had aangenomen. Het schip wordt thans naar de Kalkhaven gebragt, om aldaar aan de werf des heren Jan Schouten schoongemaakt te worden. (opm: zie DC 140817, 300817 en 081117).
DC 300817
Dordrecht, 29 augustus. Daartoe verzocht, laten wij hier volgaarne volgen, de onderstaande reclame: “De ondergetekende gezien hebbende een berigt in de Dordrechtsche Courant van donderdag den 28 augustus 1817 n°. 103, waarbij het goede overleg en beleid van de scheepsligter Jacob van Sluisdam, in het oprigten van het Pruisisch driemastschip de ARGO, geroemd wordt, vermeent, zonder iets te kort te doen aan de verdiensten van gezegde scheepsligter Van Sluisdam, aan zichzelven verpligt te zijn, bij deze te verklaren, dat aangezien men eenmaal van deze zaak berigt heeft gegeven, ook in dat berigt melding had behoren gemaakt te worden welk een werkzaam aandeel hij in het ligten van de ARGO heeft gehad.”
Dordrecht, den 29 augustus 1817.                            Bouw Herman
DC 081117
Advertentie. Uit de hand te koop: het in Amerika gebouwd fregatschip ARGO, oud zeven jaren, zijnde van onderen tot aan de berghouten met koperen bouten en nagels voorzien, groot een honderd vijftig roggelasten, met deszelfs complete inventaris, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht.
Adres bij Kuijper Van Dam & Smeer te Rotterdam, en Gerard Mauritz te Dordrecht.
(opm: het schip, genoemd in DC 140817, werd eerst op 6 juli 1818 verkocht aan drie kopers uit Dordrecht en Middelburg; het kreeg de naam LA BELLE ALLIANCE)
RC 111117
Advertentie. Uit de hand te koop: het in Amerika gebouwd Fregatschip ARGO, oud zeven jaren, zijnde van onderen tot aan de berghouten, met koperen nagels en bouten voorzien, groot 150 rogge-lasten, met deszelfs complete inventaris, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Te bevragen ten Kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam, en Gerard Mauritz, te Dordrecht, bij wie ook de inventarissen te zien zijn.

1818

RC 210718
Te Dordrecht ligt in lading: Naar Essequebo (opm: Essequibo) en Demerary (opm: Guyana), om op het laatst van augustus 1818 te vertrekken, het Nederlands nieuw gekoperd en ongemeen snelzeilend Fregatschip LA BELLE ALLIANCE (opm: zojuist aangekochte ex-ARGO), kaptein Léopold Heyde, waarvan de kajuit bijzonder geschikt en op de meest convenableste (opm: aangename) wijze met appartementen voor passagiers is ingerigt. Adres ten Kantore van de Heren Wed. Jan Pozoly en Weirather en Comp, te Middelburg, en te Dordrecht, daar het schip in lading ligt, bij de Heer Gerard Mauritz.

Op 3 augustus 1818 werden de eerste zeebrief en een Turkse Pas afgegeven voor de LA BELLE ALLIANCE, aangevraagd door Jacob Noels van Serooskerke, Dordrecht, voor Leopold Heijde als kapitein.

RC 311018
Amsterdam, 29 oktober. Den 16 oktober is voor Wight in goede staat gepraaid het schip la BELLE ALLIANCE, kaptein L. Heijde (opm: Noord-Nederlands fregat, kapitein de Oostendenaar Léopold Heyde), den 14 dito uit Helvoet gezeild.

1819

RC 080419
Amsterdam, 6 april. In het begin van april zou van Demerarij vertrekken het schip la BELLE ALLIANCE, kaptein P. Heijde (opm: fregat, thuishaven Dordrecht, kapt. Léopold Heijde), naar Amsterdam.
RC 030619
Amsterdam, 1 juni. Kapitein Léopold Heijde, voerende het schip la BELLE ALLIANCE (opm: zie RC 080419), meldt van Demerarij, van den 25 maart, dat hij dacht niet voor den 24 april te zullen kunnen vertrekken.

1820

OHC 190920
Amsterdam, 18 september. Den 17 dezer  te Tessel binnen gekomen  LA BELLE ALLIANCE (opm: fregat, thuishaven Dordrecht), kapt. L. Heyde van Demerarij, ligt in quarantaine; de wind noord west.

1821

Zoals in die dagen met een aantal schepen gebeurde werd de BELLE ALLIANCE in oktober 1820 waarschijnlijk opgelegd wegens de slechte marktomstandigheden. Op 6 oktober 1821 kocht J.C. Spengler, Amsterdam, voor NLG 4.000 een aandeel in het schip; op 22 maart 1822 kocht hij van de beide andere participanten hun aandelen voor in totaal NLG 5.000.

1822

Op 6 juli 1822 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PALEMBANG, aangevraagd door J.C. Spengler, Amsterdam, voor Leopold Heijde als kapitein. (Oude ZB 3578 d.d. 1818-08-03 vervallen. Verdoopt, was LA BELLE ALLIANCE)
Voor deze combinatie werd ook een Turkse Pas verstrekt voor een reis naar Batavia.

OHC 220822
Amsterdam, 21 augustus. Den 20 dezer is in Texel niets binnen gekomen, zijnde gisteren avond wel in zee gekomen het schip PALEMBANG, kapt. L. Heyde, naar Batavia.
RC 310822
Rotterdam, 28 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 27 augustus: Den 24 dezer was op de hoogte van Portsmouth het schip PALEMBANG, Heije (opm: L. Heyde), van Amsterdam naar Batavia.
RC 100922
Amsterdam, 7 september. Volgens brief van kapt. L. Heijde, voerende het schip PALEMBANG, van Amsterdam naar Batavia, in dato 30 augustus, was hij toen met N.N.W. wind zeilende op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point).

1823

AC 070723
Van den 13 januari tot 18 februari zijn te Batavia gearriveerd de schepen RUBENS (opm: brik RUBBENS, thuishaven Antwerpen), kapt. T. Versluijs, van Antwerpen, ANNA, kapt. C.R. Scholte, en JONGE ADRIANA (opm: fregat), kapt. H.J. Bonn, beide van Rotterdam, PALEMBANG, kapt. L. Heijde, JAN EN CORNELIS, kapt. J. Kroon, ROTTERDAM (opm: fregat), kapt. T.S. Waters, NORDLOH (opm: brik), kapt. J.H. Breukemeijer, en ONDERNEMING (opm: fregat), kapt. H. Murk Lels, alle vijf van Amsterdam.
AC 220823
Ter rede van Batavia lagen den 22 maart Zr.Ms. wachtschip TROMP, de Nederlandse schepen NIEUWE ZEELUST, HAPSOEN, RESOLUTIE, JAN EN CORNELIS, PALEMBANG, ROTTERDAM, ONDERNEMING, JONGE ADRIANA, LORD MINTO, FATAHOLCAIR, MALAKA´S GEDULD, DRIE GEZUSTERS, STAR en GEMBORA, de brikken HINGTHAY, WANHIN, NORDLOH, MARKUS en BANCOK en de schoeners DUCKLIN, en MOLUCCO,
AC 040923
Van Batavia zijn vertrokken den 29 maart de ROTTERDAM (opm: fregat), kapt. T.S. Waters, naar Sumanap en Padang, den 1 april JAN EN CORNELIS (opm: pink), kapt. J. Kroon, naar Sourabaija, en den 10 april PALEMBANG, kapt. L Heijde, en CADET, kapt. C.E. Magee, beide naar Canton.

1824

BC 240124
Van Batavia is vertrokken: Den 18 januari het schip PALEMBANG, kapt. L. Heijde, naar Amsterdam met 11 passagiers en 10 gepasporteerde militairen.

1825

RC 290125
Advertentie. Naar Batavia, zal binnen weinige weken vertrekken het snelzeilend nieuw gekoperd fregatschip PALEMBANG, kapt. Leopold Heijde; personen of families van deszelfs bijzonder geschikte inrichting tot de overtocht naar Java als passagiers of om goederen te laden wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren aan de cargadoors Coopman en de Wit en Leenaarts, van Olivier en Comp, Hoijmans en Schuurman, of de Vries en Comp, te Amsterdam.
MCO 100225
Amsterdam, den 6 februari. Nadat men alhier bericht had ontvangen van den verschrikkelijke toestand waarin zich de bewoners van het overstroomde gedeelte van Noord-Holland bevinden, verenigden zich dadelijk enige leden van het zeemanscollege Zeemans-Hoop, om middelen te beramen tot redding van deze ongelukkigen. Een aantal koopvaardij kapiteins, effectieve leden van dat college, besloten dadelijk om zich met hunne sloepen en andere vaartuigen in persoon derwaarts te begeven, teneinde de mensen, die ene schuilplaats op de zolders en daken hunner woningen en in de kerken gezocht hadden, zoo veel mogelijk te redden. Terwijl men zich onledig hield om, met overleg van den inspecteur-generaal Blanken die zich mede in het college bevond, gereed zijnde om naar Buiksloot over te steken de vaartuigen bijeen te brengen, manschappen aan te nemen en deze van levensmiddelen te voorzien, was de bij opgemelde publicatie benoemde commissie op het stadhuis bijeen en ontving door haar medelid, den heer Doeff, president bestuurder van het weldadig zeemansfonds, kennis van de genomen maatregelen, die de goedkeuring der commissie volkomen wegdroegen.
Het zeemanscollege werd daarop door de commissie gemachtigd, om aan deze maatregelen de meest mogelijke uitbreiding te geven en alzo in den eersten en meest dringende nood te voorzien. Gisteren avond om half zeven vertrokken de eerste vaartuigen met de kapiteins Heyde (opm: Leopold Franciscus Heijde, fregat PALEMBANG), Pakes (opm: Cornelis Pakes, fregat  ELIZABETH), De Jong (opm: een te algemene naam om zonder voorletters te kunnen identificeren), Zeeman (opm: P.J. Zeeman, fregat EUTERPE), die successievelijk gevolgd werden van de kapiteins Krayer (opm: D. Kraijer, pink ANTOINETTA EN JACOBA), Oosterloo (opm: A.F. Oosterloo, brik IPENRODE), Ingerman (opm: Jan Ingerman, fregat VROUW CATHARINA ELISABETH), P. Bakker (opm: brik BRISEIS), Sipkes (opm: Jan Sipkes Feikeszn, fregat CORNELIA HENRICA), Zeylstra (opm: Hein Hiddes Zijlstra fregat CHRISTINA BERNARDINA). en meer andere. De berichten, heden ochtend ontvangen, melden, dat de sloepen van de kapiteins Krayer en Sipkes achtendertig mensen hebben gered. Van de overige vaartuigen was, bij het schrijven dezer, gene andere tijding, dan dat omtrent 100 mensen op onderscheiden punten, in den loop dezes nachts, zijn gered geworden. Door de zorg van het college is, in deze ochtend, een kaag met levensmiddelen, onder bestuur van de heren Claassen en Beth, naar Nieuwendam gezonden, terwijl er door den heer E. Harderwyk voorraad van vers water in vaten en twee grote waterhaalders zijn aangebracht, gelijk mede door den heer Vollenhoven geschied is. Men houdt zich bezig, om hooipramen en andere platboomde vaartuigen naar de overzijde te brengen, tot redding van vee, dat zich tot het midden in het water bevindt. (opm: zie NSC 300126)

Op 12 maart 1825 werd een nieuwe zeebrief en een Turkse Pas verstrekt voor de PALEMBANG, aangevraagd door J.C. Spengler, Amsterdam, voor Leopold Heijde als kapitein.

AC 030525
Texel, 1 mei. Uitgezeild PALEMBANG, kapt. Leopold Heijde, naar Batavia; CORNELIA, kapt. J.D. de Jong, naar Londen.
BC 051025
Te Batavia zijn aangekomen:
27 september de schepen CAROLINA EN JACOBA, kapt. J. Gebbart, van Banka den 12 september, met 6 passagiers, en BUITENZORG, kapt. S. d’Allens, van Samarang den 24 september, met een passagier; 28 september: de schoener ADA, kapt. J.H. Meijer, van Poeloe Pinang den 10 augustus met een passagier; den 29 september de schepen FATTAL RACHMAN, kapt. Said Alie Juffrie, van Indramaijoe den 27 september, en PALEMBANG, kapt. L.F. Heijde, van Amsterdam den 1 mei, met 12 passagiers; 30 september: het schip CONCORDIA, kapt. J.J. Willems, van Borneo.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat MELAMPUS, en de schepen HELENA CHRISTINA, de DRIE GEBROEDERS, JADUL KARIEM, BOEROONG, MANSOER, L’ESPÉRANCE, MARZOEK, APOLLO, CAROLINA JACOBA, FATAL RACHMAN, PALEMBANG, CONCORDIA, MAGBAR, de brikken DE HOOP, SARA THEODORA, ANNA, DE DRIE MARIA’S, HARMONIE, MARGARETHA, DOROTHEA, PEKALONGANG, FAVORITE, de schoeners ANNA JACOBA, DINA ALIDA, HAPHIN, ADA en 6 buitenlandse schepen.
AC 101025
In Simonsbaai aan de Kaap de Goede Hoop, is den 23 juli aangekomen: PALEMBANG, kapt. L. Heijde, van Amsterdam naar Batavia bestemd.
RC 181025
Amsterdam, 16 oktober. Kapitein L. Heijde, voerende het schip (opm: fregat) PALEMBANG, van Amsterdam naar Batavia, in de Simonsbaai, aan de Kaap de Goede Hoop aangekomen, meldt van den 24 juli, dat hij enige schade aan de grote mast bekomen had, doch zulks met eigen volk zou herstellen en binnen drie dagen tot het voortzetten van de reis gereed zou zijn.
AC 111125
Te Batavia zijn binnengekomen: Uit de Simonsbaai, aan de Kaap de Goede Hoop, is den 13 augustus naar Batavia gezeild: PALEMBANG, kapt. L. Heijde, van Amsterdam.

1826

AC 290426
Amsterdam, 28 april. DE PALEMBANG, kapt. Heijde, naar Holland bestemd, is den 17 december masteloos te Batavia teruggekomen.
RC 300526
Amsterdam, 28 mei. Kapt. L. Heijde, voerende het schip PALEMBANG, van Batavia naar Amsterdam, aan de Kaap de Goede Hoop binnen, meldt van daar, in dato 8 maart, dat hij den 14 zijn reis zou vervolgen.
AC 090626
Texel, 7 juni. Binnengekomen: PALAMBANG, kapt. Leopold Heijde, van Batavia (opm: het fregat PALEMBANG zou tot verkoop in maart 1830 in Amsterdam worden opgelegd; MARIA, kapt. J.H. Zeijlstra, van Suriname; MARTHA, kapt. J. Edwards, van New York; JONGE DAVID, kapt. J.D. Kuijper en GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, beide naar Hull.

1827 - 1830

Na lossing in Amsterdam in juni 1826 moet het schip tot maart 1830 zijn opgelegd. Kapitein Leopold F. Heijde vond emplooi door vanaf maart 1827 het nieuwe stoomschip BEURS VAN AMSTERDAM te voeren en vanaf maart 1828 het nieuwe fregat HENRIETTE CLASINA. Eerst in februari en maart 1830 zien we de PALEMBANG terug in de kranten waarin het schip te koop wordt aangeboden, terwijl deze tussentijds in geen enkele zeetijding is gevonden.
Op 15 maart 1830 werd de PALEMBANG aangekocht door kapt. C.H. Kraanstuyver Jr, terwijl C.H. Kraanstuiver Sr (grootvader?) zijn boekhouder werd.

RC 160230
Advertentie. R. Hoyman, J.E. Lublink, J. Boelen, G.W. Sesink Clee, H.J. Rietveld en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag 15 maart 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlands fregatschip, genaamd PALEMBANG, gevoerd geweest door kapt. L. Heijde, lang 29 ellen 85 duimen, wijd 8 ellen 27 duimen, hol 3 ellen 70 duimen, het verdek 1 el 70 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.
RC 130330
Advertentie. R. Hoijman, J.E. Lublink, J. Boelen, G.W. Sesink Clee, H.J. Rietveld en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 15e maart 1830, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild, gekoperd en met koperen bouten voorzien Nederlands fregatschip, genaamd PALEMBANG, gevoerd geweest door kapt. L. Heijde, lang 29 ellen 85 duimen, wijd 8 ellen 27 duimen, hol 3 ellen 70 duimen, het verdek 1 el 70 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Op 22 mei 1830 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt voor de PALEMBANG, aangevraagd door C.H. Kraanstuijver Sr., Amsterdam, voor C.H. Kraanstuijver Jr. als kapitein.

1831

RC 250831
Amsterdam, 26 augustus. Den 23 dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis de PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuiver Jr, van Triëst, dezelve heeft bij het binnen komen op de Droogen het roer afgestoten, doch is met ener loodschuit binnengebracht.
AH 270831
Gepraaide schepen. De MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, van Rotterdam naar Lissabon en DE HOOP, kapt. H. van den Bos, naar Rochefort, beide den 18 dezer, in goede staat zeilende op de hoogte van Lizard, door C.H. Kraanstuiver, van Triëst den 23 augustus te Hellevoetsluis binnen. 

1832

RC 170432
Advertentie - Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Baltimore, het Nederlands fregatschip PALEMBANG, kapt. Christoffel Hendrik Kraanstuyver. Adres bij Wambersie en Burger.

Op 25 april 1832 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PALEMBANG, aangevraagd door C.H. Kraanstuijver Sr., Amsterdam, voor C.H. Kraanstuijver Jr. als kapitein.

RC 010532
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Baltimore het Nederlands gekoperd fregatschip PALEMBANG, kapt. Christoffels Hendrik Kraanstuyver.
Adres bij Wambersie en Burger.
RC 220532
Advertentie - Te Rotterdam ligt in lading naar Baltimore het Nederlands gekoperd fregatschip PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuyver.
Adres bij D. Burger en Zoon.
RC 030732
Rotterdam, 2 juli. Den 29 passato, des namiddags, zeilde van Hellevoetsluis: PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuyver, naar Baltimore.
GRC 231132
Falmouth, 13 november. De PALEMBANG, kapt. Kraanstuiver Jr, van Baltimore naar Rotterdam, is door den landskotter DOVE hier binnengezonden.

1833

OHC 080133
Amsterdam, 7 januari. Het schip (opm: fregat) PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuiver Jr, van Baltimore naar Rotterdam, te Falmouth opgebracht (opm: zie GRC 231132), is vrijgegeven en heeft de reis vervolgd.
RC 150133
Rotterdam, 14 januari. Van Helvoetsluis wordt de 13e gemeld, dat volgens geruchten de vorige dag voor gaats was het driemastschip PALEMBANG, kapt. Kraanstuyver. Er drijft veel ijs op de stroom.
Van Brielle wordt de 12e dezer gemeld: Gisteren is door een ijssloep van hier, voor het Nieuwe Gat, op de 7 vademen water. Gepraaid het driemastschip (opm: fregat) PALEMBANG.
De 14e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuyver, van Baltimore, laatst van Falmouth en ligt bij de Zuidbatterij ten anker, met ijssloepen bij zich tot assistentie.
RC 050333
Advertentie. Alle de Makelaars in Tabak te Rotterdam. Als last hebbende van hunne meesters, en daartoe geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zijn van mening op woensdag den 13 maart 1833, des voormiddags ten elf ure, ten overstaan van den heer agent van Lloyds, in het Notarishuis, aan de Gelderschekade, publiek te veilen en verkopen: Ene partij van 45 vaten Maryland tabak, alle min of meer beschadigd, onlangs alhier aangebracht van Baltimore met het schip PALEMBANG, kapitein Kraanstuyver, en dat bij kavelingen en liggende zoals nader bij notitie zal worden aangewezen. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.
PGC 160433
Extract uit het Journal Du Commerce d'Anvers: De Moniteur bevat een lijst van Nederlandse koopvaardijschepen die vanaf 10 november tot 30 maart in de Engelse havens onder embargo liggen. Dit document, zegt het officiële dagblad, is het beste antwoord, dat men geven kan aan hen die de doeltreffendheid en zelfs het bestaan der dwangmiddelen betwijfelen. (opm: met dwangmiddelen bedoelde deze Belgische krant de boycot van Engeland en Frankrijk, die Nederlandse schepen opbrachten om voor de Belgische vlag de vrije vaart over de Westerschelde af te dwingen; in juni 1833 gaf Nederland toe) 
Deze lijst bevat 30 schepen, o.a. PALEMBANG

1834

RC 240434
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York (ook voor passagiers), het Nederlands gekoperd fregatschip ZEEPAARD (opm: ex-PALEMBANG), kapt. N. Jacobs Drent. Adres bij D. Burger & Zoon. 

Op 16 mei 1834 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ZEEPAARD, aangevraagd door Salm Heemskerk & Comp, Amsterdam, voor E.J. Drent als kapitein.
Voor deze combinatie werd op 24 mei een Turkse Pas verstrekt.

DC 240634
Hellevoetsluis, 21 juni. Hedenmorgen zeilde naar zee  HET ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent naar New York.
RC 181134
Rotterdam, 17 november. Volgens brief van kapt. E.J. Drent, voerende het schip HET ZEEPAARD, van Rotterdam en New-York naar Batavia, in dato 20 september, was hij toen in goede staat zeilende op de hoogte van de Kaap-Verdische Eilanden, op 15º40’ NB 25º30’ WL.
JC 241234
Batavia, 22 december. Alhier aangekomen: De 21e dezer het schip ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, vertrokken van New-York de 20e augustus.

1835

JC 030135
Ter rede van Batavia liggend schip ZEEPAARD.
RC 110435
Rotterdam 10 april. Kapt. Th. Versluys, voerende het schip WIJNHANDEL, van Batavia en laatst van St. Helena naar Rotterdam, te Helvoetsluis binnen, heeft de 20e december in Straat Sunda gepraaid ZEEPAARD, kapt. Drent, van Rotterdam en New-York.
RC 050535
Rotterdam, 4 mei. Kapt. H.B.C.H. Ruysch, te Helvoetsluis binnen, rapporteert gepraaid te hebben, bij het afzeilen van de rede van Batavia, onder Kuiperseiland, het schip HET ZEEPAARD, kapt. Drent.
AH 230635
Carga-lijsten Amsterdam:  ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, van Batavia met koffie, suiker en huiden.
AH 230635
Binnengekomen:
Texel, 21 juni. ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, van Batavia, Soerabaija en Passaroeang.
AH 050835
Advertentie. Schepen in lading.
New York. Het gekoperd tweedeks fregatschip HET ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent. Adres bij Kranenborg en Zonen.
AH 091035
Uitgezeild:
Texel, 7 oktober. ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, naar New-York.

1836

AH 180136
New York, 26 december. Binnengekomen: het ZEEPAARD, kapt. Enne Jacobs Drent, van Amsterdam.
AH 250136
Kapt. Enne Jacobs Drent, voerende het fregat het ZEEPAARD, van Amsterdam te New York aangekomen, meldt van daar van de 23e december, dat hij gedurende de reis hevige stormen doorgestaan en zware stortzeeën overgekregen heeft, waarbij het galjoen weg, de boegspriet aan stukken, een stuk geschut over boord en de zware kettingen uit de bakken geslagen werden; ofschoon ook de lading overgegaan was, scheen de schade aan dezelve, voor zo verre zulks zichtbaar was, gering te zijn; een vat olie was echter gebarsten.
AH 090436
Texel, 7 april. Binnengekomen: ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, van New York.
AH 110436
Carga-lijsten Amsterdam: ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, van New-York met traan, katoen, verfhout en sarseparilla.
AH 170536
dvertentie. C.A. Schröder, B.D. Bosscher, J.A. Lublink, A. van der Sluys en J.J. Korthals, makelaars, zullen op maandag de 30e mei 1836, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd tweedeks fregatschip, genaamd HET ZEEPAARD, gevoerd door kapt. Enne Jacobs Drent; volgens Nederlandse meetbrief lang 28 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 52 duimen, hol 4 ellen 55 duimen, benevens een chronometer. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.
AH 010636
Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 30 mei 1836:
een Nederlands gekoperd en kopervast tweedeks fregatschip HET ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent. NLG 14.100, in slag NLG 1.000. Opgehouden. (opm: als hol werd het schip opnieuw in veiling gebracht, zie AH 170536, 040636 en AH 150636) 
AH 040636
Advertentie. A. van der Sluis, J.H. Balwé, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en J.J. Korthals, makelaars, zullen op maandag de 13e juni 1836 des avonds ten zes ure te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen: een extra ordinair gekoperd en met koperen bouten gehecht tweedeks fregat-schips-hol genaamd het ZEEPAARD volgens Nederlandse meetbrief, lang 28 ellen 70 duimen wijd 4 ellen 52 duimen hol 4 ellen 55 duimen; benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in: ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen, nieuw touwwerk, opstaand en lopend wand, tuigagie, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, boten, sloepen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Breder bij de notitie en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: zie AH 170536, 010636 en 150636)
AH 150636
Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ op maandag 13 juni 1836:
een gekoperd en kopervast tweedeks fregatschips-hol HET ZEEPAARD. NLG 4.900. In slag NLG 100. Van der Sluis. (opm: gebouwd in Amerika in 1810; het casco werd verkocht en in augustus gesloopt; zie AH 170536, 010636 en 040636)

Op 5 september 1836 werd de zeebrief van het ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, door de door Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Amsterdam, naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘zynde het schip gesloopt’,  waarna op 9 september royement volgde.

 


 

 

Akten

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1418.1834.18

deel VII, foto I-005
CEDULE

Naam schip bevorens genaamd geweest PALEMBANG, doch thans door kopers genaamd het ZEEPAARD

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 30 april 1834

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest door C.H. Kraanstuyver

eigenaar/koper firma Salm, Heemskerk & Co., Amsterdam (boekhouders en 1/4e part), firma C.H. Kraanstuyver & Zoon, Amsterdam (2/4e part) en firema Kranenborg & Van Mourik, Amsterdam (1/4e part)

te voeren door kapt. Enne Jacobs Drent

grootte in tonnen 138 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 3 mei 1834

nummer registratie deel 29, folio 187, verso, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Rotterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
researcher/datum research: ML / 230915

Naam PALEMBANG
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1834
Toegang 5074
Inventaris 1418

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1822-24

ACTE AAN-/VERKOOP
schip ARGO, te noemen LA BELLE ALLIANCE

plaats en datum acte koop/verkoop, Dordrecht, 6 juli 1818

soort schip fregat

gevoerd door kapt. David Ehrgott Fiegs

Bouwwerf/verkoper David Ehrgott Fiegs, schipper van het vaartuig, thans liggende te Dordrecht, als speciaal gemachtigde van Martin Fridrich Pluddenvann, te Kolberg

eigenaar/aankoper Jacob Noels de Serooskerke, Dordrecht, de weduwe Jan Pozoly, Middelburg en Christiaan Heirather te Middelburg

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Gerrardus Telders, notaris te Dordrecht

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 11.000,-

Bijzonderheden:
acte gepasseerd voor notaris Telders dd. 6 oktober 1821, waarbij Jacob Noels de Serooskerke, Dordrecht, zijn aandeel in het schip, thans genaamd LA BELLE ALLIANCE, verkoopt aan Johannes Cornelis Spengler te Amsterdam voor NLG. 4000,-
acte gepasseerd voor notaris A. Franssen, Amsterdam dd. 8 maart 1822, waarbij Hendrik Raggé, zonder beroep, te Amsterdam als gemachtigde van 1) Johanna de Chef, weduwe van Jan Pozoly, te Middelburg en van 2) Christiaan Heirather, te Middelburg, verkoopt hun aandelen en Johannes Cornelis Spengler, koopman te Amsterdam als koper deze aandelen koopt voor NLG. 5000,-


researcher/datum research ML-240506

Naam BELLE ALLIANCE (la)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1822
Toegang 5074
Inventaris 1419

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Dord.3.03.55.122.48
DVD 5 –
__________________________________________________
Eigendomsbewijs / Rederij-Cedule
Naam schip: genaamd geweest ARGO, thans genaamd LA BELLE ALLIANCE

Plaats en datum acte geregistreerd Dordrecht, 27 juli 1818

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Jacob Noels van Serooskerke, Dordrecht als boekhouder (1/2e part), Leopold Heijde, Middelburg (1/4e part) en Weduwe Jan Posolij Christiaan Weivathen (opm.: laten in dezelfde acte lijkt te staan Weijrathen). Middelburg (1/4e part)

Te voeren door kapt. Leopold Heijde

Groot volgens meetbrief 174 lasten van 2 tonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Dordrecht, 30 juli 1818

Nummer van registratie folio 42, recto, vak 7

Notaris verklaring van eigendom voor rechtbank Dordrecht

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: schip is gebouwd in Amerika, doch thans zullende varen onder Nederlandse vlag
2e expeditie 29 november 1818 getekend door G. Mauritz, Dordrecht
4e idem 4 februari 1819 door G. Mauritz, Dordrecht
5e idem 2 december 1819 door Leopold Heijde.Researcher/datum research ML/060507

Naam BELLE ALLIANCE (la)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1818
Toegang 3.03.55
Inventaris 122

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1822.24

deel III, foto Il-41 - 43
CEDULE

Naam schip PALEMBANG

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 21 juni 1822

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Leopold Heyde

grootte in tonnen 137 lasten of 390 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie dekken, twee masten

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in Amerika

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 juni 1822

nummer registratie deel 5, folio 88, verso, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond worden de laatste koopactes; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 1430.


researcher/datum research: ML / 300714


Bijlage bij acte 24 van 1822, fregat PALEMBANG

eigenaren per medio juni 1822:

Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam (boekhouder en 3/8e part)
J. Kol, Utrecht (1/4e part)
H. Singendonck, Utrecht (1/16e part)
H.H. Hora Siccama, Utrecht (1/16e part)
Van Nes, Utrecht (1/16e part)
Van Oldenbarneveld, genaamd De Witte Tullingh, Utrecht (1/16e part)
H.C. van Braam, Hattem (1/16e part)
A. Strabbe, Zwolle (1/16e part)


ML / 300714

Naam PALEMBANG
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1822
Toegang 5074
Inventaris 1415

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1830.15

deel VI, foto II-027, 028
CEDULE

Naam schip PALEMBANG

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 12 mei 1830

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Christoffel Hendrik Kraanstuyver, scheepskapitein te Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Christoffel Hendrik Kraanstuyver, Amsterdam, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 138 lasten of 262 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 12 mei 1830

nummer registratie deel 22, folio 15, verso, vak 5

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief en reçu voor ontvangst van de ingetrokken zeebrief, getekend door de ontvanger der in- en uitvoerrechten te Amsterdam op 1 april 1830; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
researcher/datum research: ML / 160915

Naam PALEMBANG
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1830
Toegang 5074
Inventaris 1417

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1830 – no. 15

KOOPBRIEF Palembang

plaats en datum acte Amsterdam, 15 maart 1830

type schip fregatschip

kapitein Leopold Heyde

Bouwwerf/verkoper Johannes Boelen, makelaar

Eigenaar / koper Christoffel Hendrik Kraanstuyver, scheepskapitein te
Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Paulus Tgiedeman, Griffier bij het Vredesgeregt Arrondissement Amsterdam

prijs ƒ 9800

bijzonderheden publieke verkoping


Naam PALEMBANG
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1830
Toegang 5074
Inventaris 1420

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1834 – no. 18

KOOPBRIEF Palembang, thans Zeepaard

plaats en datum acte Amsterdam, 21 april 1834

type schip

kapitein

verkopers Christoffel Hendrik Kraanstuyver, zonder beroep, en
Christoffel Hendrik Kraanstuyver, koopvaardijkapitein,
wonende te Amsterdam

koper Abraham Salm Junior en Jan Adriaan Heemskerk,
commissionairs, handelende onder de firma van
Salm Heemskerk & Comp, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Matthijs Hanenberg, Amsterdam

prijs ƒ 8000

bijzonderheden

Naam PALEMBANG
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1834
Toegang 5074
Inventaris 1420

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Gemeentearchief Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1822-24
N.A. Den Haag archiefnummer Dord.3.03.55.122.48
Gemeentearchief Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1830 – no. 15
Gemeentearchief Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1834 – no. 18
N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Internet editie van Lloyd’s Registers 1812 en 1818
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
BC = Bataviasche Courant
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
HAEG = Hull Advertizer and Exchange Gazette, Hull (vertaald)
MCO = Middelburgsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciaal Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant