Inloggen
BATAVIA - ID 12475

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-08-21 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Baltimore, U.S.A.
Technical Data

Net Tonnage: 225.00 lasts (commercial)
Deadweight: 212.00 lasts (rye)
 
Length 1: 30.03 Meters Registered
Beam: 5.16 Meters Registered
Depth: 5.25 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1820-07-28
Type: Remeasurement
Omschrijving: De koopakte van de HELENA CHRISTINA vermeldt 191 lasten.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1817
Datum agenda: 1817-08-21
Register nr: 18170121
Scheepsnaam: BATAVIA
Type: Fregat
Lasten: 191
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Karthans, Johan Pieter
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Gelder, Arij de
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-07-16 BATAVIA
Manager: Johan Peter Karthaus, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johan Peter Karthaus, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 12.500,-

Date/Name Ship 18??-07-16 GENT
Manager: Friederich Wilhelm Karthaus, New York (N.Y.), U.S.A.
Eigenaar: Friederich Wilhelm Karthaus, New York (N.Y.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: New York (N.Y.) / U.S.A.

Date/Name Ship 1820-06-28 HELENA CHRISTINA
Manager: E. Suermondt & Zn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 50.000,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van het fregat HELENA CHRISTINA d.d. 28 juni 1820:
Firma E. Suermondt & Zn. & Co., Rotterdam, boekhouder, 16/32e part
Jan van der Hoop, Rotterdam, koopman, 3/32e part
Erven Pieter Snellen, Rotterdam, kooplieden, 5/32e part
J. Burgerhoudt & Co., Schiedam, kooplieden, 4/32e part
Sijmon Dirk Suermondt, Utrecht, muntmeester, 4/32e part

Ship Events Data

1827-06-05: Final Fate:
Het fregat HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, is op de avond van 5 juni 1827 tegen het nieuwe baken op het Goereesche strand vastgelopen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Gelder, Arij de
Overige informatie: 1817-08-21

Datum vanaf: 18??
Kapitein: Bolten, H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1819
Kapitein: Ehlers, Burchard
Overige informatie: 1819-05-14

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Martens, Broder Johannes
Overige informatie: 1820-07-08

Algemene informatie

1827

BC 100127
Te Batavia zijn gearriveerd: den 6 januari het fregat HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met 13 passagiers en enige kinderen, den 15 september vertrokken van Rotterdam, en het schip VROUW MARIA, kapt. F. van den Berg, met 2 passagiers en enige kinderen, den 11 augustus vertrokken van Rotterdam.
RC 070627
Rotterdam, 6 juni. Het schip HELENA CHRISTINA, gevoerd wordende door kapt. Martens (opm: fregat, kapt. Broder Johannes Martens), komende van Batavia, is gisteren avond, tussen 9 en 10 ure, tegen het nieuwe baken op het Goereesche strand vastgeraakt. De passagiers en equipage zijn heden morgen ten half drie ure door een reddingboot en andere vaartuigen afgehaald. Er waren van Helvoetsluis en Goedereede schuiten naar toe tot assistentie.
DC 260727
Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, te Rotterdam, zijn van mijn mening, als last hebbende van den Heer Agent van Lloyds, op dinsdag 7 augustus 1827, des namiddags ten 4 ure, in het Logement het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, te verkopen: de geborgen tuigage van het gestrande fregatschip HELENA CHRISTINA, gevoerd geweest door kapt. B.J. Martens, bestaande in rondhout, ankers, ketting-kabel, touwen, zeilen, geschut, watervaten, enz.; alles bij kavelingen, zo als dezelve goederen genommerd zullen zijn liggende in en op een pakhuis en zolders in de Wijnbrugstraat, wijk A No. 422, en verdere aldaar aan te wijzen plaatsen.

 

 

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7153-1817-80
DVD 6 – VII – 248-251
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: Amerikaans schip GENT, door koper genaamd BATAVIA

Plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 16 juli 1817

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Friederich Wilhelm Karthaus, koopman te New York

Gevoerd door kapt. H. Bolten

Eigenaar / aankoper Johan Peter Karthaus, koopman te Amsterdam

Te voeren door kapt. A. de Gelder

Groot volgens meetbrief 212 rogge-lasten of 225 gemeten lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating schip is gebouwd te New York (jaar niet vermeld)

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 16 juli 1817

Nummer van registratie deel 15, folio 86, recto, vak 4.

Notaris Jan Hendrik Clant, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 12.500,-

Bijzonderheden: bijgevoegd eigendomsbewijs in dato Amsterdam, 19 augustus 1817, verklarende Johan Peter Karthuis, dat hij enig eigenaar is van het fregat BATAVIA, gedestineerd naar Batavia.


Researcher/datum research ML/090907

Naam BATAVIA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7153

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1819-33

KOOPBRIEF schip BATAVIA, ex-GENT

plaats en datum acte 16 juli 1817

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Fredrik Wilhelm Karthaus, New York

eigenaar/aankoper Johan Peter Karthaus, Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 12500,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-290905

Naam GENT
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1819.33

foto 027, 028
CEDULE

Naam schip BATAVIA, bevorens genaamd geweest GENT

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, … mei 1819

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Johan Peter Karthaus, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Burchard Ehlers

grootte in tonnen 225 lasten of 450 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Baltimore (USA)

plaats / datum registratie Amsterdam, 12 mei 1819

nummer registratie deel 15, folio 3, verso, vak 1

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 15094.
(opm.ML: eerste zeebrief 21 augustus 1817)
researcher/datum research: ML / 060214

Naam BATAVIA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1413

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.59 __________________________________________________
Bijlbrief / Acte van aan-/verkoop
Naam schip: HELENA CHRISTINA,
voorheen BATAVIA, daarvoor GENT

Plaats en datum acte Rotterdam, 28 juli 1820

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Frans Smeer, voor zijn firma van Kuyper, Van Dam & Smeer, kooplieden en scheepsbevrachters te Rotterdam, als speciaal gemachtigden van de heer Johan Peter Karthaus te Amsterdam

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper E. Suermondt & Co., kooplieden te Rotterdam (16/32e part),
Jan Van der Hoop, koopman te Rotterdam (3/32e part),
Erven Pieter Snellen, kooplieden te Rotterdam (5/32e part),
J. Burgerhoudt & Co., kooplieden te Schiedam (4/32e part), Sijmon Dirk Suermondt, muntmeester te Utrecht (4/32e part).

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief, in tonnen 542 ton of 191 last

Tuigage en aantal dekken twee dekken

Afmetingen lang over stevens 109 voet, acht duim,
wijd binnen (onleesbaar) 31 voet, 3 duim,
hol in het ruim 15 voet, 2 duim, hoog ten enen dek 6 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat, en alhier gemeten door de Rijksmeter op 30,03 x 5,16 x 5,25 meter

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Rotterdam, deel 11, folio 66, recto, vak 3 en 4.

Datum van registratie 28 juni 1820

Notaris Willem Kley, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 50.000,-

Bijzonderheden: voorheen genaamd geweest GENT, thans genaamd BATAVIA, doch voortaan op uitdrukkelijk verlangen der kopers zullende voeren de naam van HELENA CHRISTINA.
(Johan Peter Karthaus had het schip op 16 juli 1817 gekocht van Friederich Wilhelm Karthaus voor Jan Hendrik Clant, notaris te Amsterdam)
(Opm. omrekening Amsterdamse voeten in meters klopt niet, omdat het schip intussen hermeten was volgens de wet van 20 oktober 1819)
Researcher/datum research ML/071006

Naam HELENA CHRISTINA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1820
Toegang 3.03.56
Inventaris 65