Inloggen
ANNA CATHARINA - ID 12107

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1815-05-16 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Construction Data

Technical Data

 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1815
Datum agenda: 1815-05-16
Register nr: 18150138
Scheepsnaam: ANNA CATHARINA
Type: Kof
Lasten: 85
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Fontein & Zn, D.
Plaats: Harlingen
Kapitein op moment van verzoek: Vries, Broer Remkes de
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1815-05-16 ANNA CATHARINA
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Ship Events Data

1810-11-00: Piracy - Act of Piracy
Door het Prys-Gericht, te Koppenhage, is, de VROUW MARIA, kapitein A. Harmens, en de GOEDE HOOP, kapitein Jan Meesenbroek, beide met ballast en varende onder Hollandsche Vlag in eerste instantie tot prijs verklaard, doch moeten ieder 500 Rijksdaalders en de kosten betalen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Vries, Broer Remkes de
Overige informatie: 1815-05-16

Akten

Tresoar, Leeuwarden, Archiefnummer Harlingen 16.1255.121

Memory-stick DSCN 1026 - 1028
__________________________________________________________________________

KOOPBRIEF

Naam schip ANNA EN CATHARINA

plaats en datum acte onderhandse overdrachtsacte, Harlingen, 23 januari 1821

type schip kof

bouwwerf/verkoper Derk Fontein Pieterszoon, Harlingen, en Reinera Fontein, Franeker, elk voor 1/2e part

gevoerd door kapt. Broer R. de Vries

eigenaar/koper firma Fontein & Co., handelaren in paalhout te Harlingen, enig eigenaren. (firmanten Derk Fontein Pietersz. en Freerk Dirks Fontein)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie

nummer registratie deel

notaris onderhands

prijs geen

Bijzonderheden: Op reis van Antwerpen naar Bordeaux was de ANNA EN CATHARINA in zeer beschadigde staat onlangs (ca. 18 december 1820) te Plymouth binnengevallen en er zouden zeer aanmerkelijke kosten moeten worden besteed om het schip de reis weer te doen vervolgen. Daarom wordt het schip om niet overgedragen aan de firma Fontein & Co. op voorwaarde dat deze firma alle kosten, die sinds 1 januari 1820 waren gemaakt en nog te maken zouden zijn om het schip weer zeeklaar te maken, zal betalen. (opm: het “onlangs” en 1 januari 1820 is niet verklaard, mede omdat de acte van 23 januari 1821 dateert.)
Er wordt een eigendomsbewijs afgegeven op 7 september 1821

In eerste zeebrief 16.05.1815 en nieuwe zeebrief 1817 wordt scheepsnaam geschreven als ANNA CATHARINA; zo ook in Kroniek
RC 231220
Londen, 19 december. Te Plymouth is gearriveerd ANNA CATHARINA, De Vries (opm: kof, kapt. Broer Remkes de Vries, zie ook RC 030521), van Vlissingen naar Bordeaux zeer lek.
Op 23.04.1821 van Plymouth vertrokken

researcher/datum research: ML / 230513

Naam ANNA EN CATHARINA
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1821
Toegang 16
Inventaris 1255

Tresoar, Leeuwarden, Archiefnummer Harlingen 16.1255.162

Memory-stick DSCN 1199
__________________________________________________________________________

KOOPBRIEF

Naam schip ANNA CATHARINA

plaats en datum acte koopbrief Harlingen, 9 februari 1828

type schip kof

bouwwerf/verkoper Freerk Dirks Fontein, zeehandelaar te Harlingen

gevoerd door kapt. Broer Remkes de Vries

eigenaar/koper Broer Remkes de Vries, zeekapitein te Harlingen

te voeren door kapt. Broer Remkes de Vries, in eigendom te bevaren

grootte in tonnen 85 last of 170 zeetonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie geen

nummer registratie deel

notaris geen

prijs NLG 4.000,-

Bijzonderheden: Het schip ligt bij het tekenen van deze koopbrief te Harlingen. Een eigendomsbewijs wordt afgegeven op 11 februari 1828
(opm: de kapitein koopt het schip, waarop hij voordien zetkapitein was)

16.02.1828 nieuwe zeebrief, door B.R. de Vries aangevraagd voor zichzelf


researcher/datum research: ML / 270513

Naam ANNA CATHARINA
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1828
Toegang 16
Inventaris 1255