Inloggen
AURORA - ID 11024

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-05-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Built abroad
Technical Data

Gross Tonnage: 91.00 lasts
Net Tonnage: 182.00 Net tonnage
 
Configuration Changes

Datum 1814-11-07
Type: Rebuilt
Omschrijving: Frans Baay, meester-scheepstimmerman aan de werf De Raave, in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam, verklaart dat hij de brik AURORA voor ten minste 2/3e heeft herbouwd.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-05-09
Register nr: 18140639
Scheepsnaam: AURORA
Type: Brik
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vlissingen, Erven C. van
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Nollen, H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
enig eigenaar

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1810-12-19 AURORA
Manager: Cornelis van Vlissingen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Cornelis van Vlissingen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Additional info: Prijs: NLG 6.000,- en NLG 300,- rantsoenpenningen

Date/Name Ship 18??-12-19 HARMONY, THE
Manager: U.S.A.
Eigenaar: U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / U.S.A.

Date/Name Ship 1811-00-00 AURORA
Manager: Cornelis van Vlissingen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)

Date/Name Ship 1814-05-09 AURORA
Manager: Weduwe C. van Vlissingen & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1816-05-30 AURORA
Manager: Wolf & Isaac de Jonge, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1818-07-28 AURORA
Manager: Firma Voûte & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 2.066,65 voor 1/3 part

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de brik AURORA in 1811:
Cornelis van Vlissingen, Amsterdam, boekhouder, 1/2e part
Wolf & Isaac de Jonge, Amsterdam, kooplieden, 1/2e part

Eigenaren van de brik AURORA sinds 30 mei 1816:
Wolf & Isaac de Jonge, Amsterdam, kooplieden, 5/6e part
Firma Jan Hendrik Rupe & Zoon, Amsterdam, suikerraffinadeur, 1/6e part

Eigenaren van de brik AURORA sinds 28 juli 1818:
Wolf & Isaac de Jonge, Amsterdam, kooplieden, 1/3e part
Firma Voûte & Co., Amsterdam, boekhouder, 1/3e part
Firm Jan Hendrik Rupe & Zoon, Amsterdam, suikerraffinadeur, 1/3e part

Ship Events Data

1818-07-28: De verkoopaktes van 1816 en 1818 spreken elkaar tegen wat betreft eigenaren van het schip. Erven C. van Vlissingen verkopen in 1816 hun helft van het schip aan W. & I. de Jonge. In 1818 duikt Wed. C. van Vlissingen weer op bij verkoop van 1/3 deel aan Voûte & Co.
1826-02-00: De AURORA, Kapt. T.K. Kleijn is op 31 januari 1826 met schade binnengelopen te Sint Thomas, vervolgens afgekeurd en op gerechtelijk gezag publiek verkocht.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Nollen, H.
Overige informatie: 1814-05-09

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Holm, Hans
Overige informatie: 1814-11-19

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Bakker, Arien
Overige informatie: 1815-11-01

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Kleijn, Teunis Kersjes
Overige informatie: 1823-09-01

Algemene informatie

1810

Bijzonderheden: Het schip the HARMONY, varend onder Amerikaanse vlag, was geconfisceerd bij beschikking keizerlijke prijsraad te Parijs op 13 november 1810
Het schip was genomen door de Franse kaper l´HEBE, en in Nederland binnengebracht.

1816

Op 30 mei 1816 verkoopt Pieter Fentener van Vlissingen, koopman te Amsterdam, voor en in naam van de firma Erven Cornelis van Vlissingen, Amsterdam, voor zich en voor zijn zuster Anna Geertruijda van Vlissingen en Nicolaas Sturenberg als voogd over de minderjarige Paulus, Cornelia, Geertruijda Burgina, Fredrik Hendrik, Henrietta Ademina, Cornelis, Anthonie, Johan Ulrich en Anna Maria Georgetta van Vlissingen, allen kinderen van wijlen Maria Fentener, in huwelijk verwekt met wijlen Cornelis van Vlissingen voornoemd, hun aandeel in de brik de AURORA (zijnde 1/2 part) aan Wolf & Isaac de Jonge te Amsterdam.

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7157-1814/15-13
DVD 7 – III– 67-69
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: the HARMONY, door koper genaamd AURORA

Plaats en datum acte publieke veiling van een prijsschip, Amsterdam, 19 wintermaand 1810

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper David du Bois, vendumeester Middelen te Water, Amsterdam

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Cornelis van Vlissingen, koopman te Amsterdam

Te voeren door kapt. Hans Holm (in november 1814)

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken twee dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 17 juli 1811

Nummer van registratie folio 47, vak 5.

Notaris acte van 16 juli 1811 voor Mr. Johannes Commelin, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 6000 plus NLG 300 rantsoenpenningen

Bijzonderheden: schip was geconfisceerd bij beschikking keizerlijke prijsraad te Parijs op 13 november 1810
The HARMONY, varend onder Amerikaanse vlag, was genomen door de Franse kaper l´HEBE, en in Nederland binnengebracht.
Bijgevoegd verklaring in dato Amsterdam, 7 november 1814, van Frans Baay, meester-scheeptimmerman aan de werf De Raave, in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam, dat hij de brik AURORA voor ten minste 2/3e heeft heeft herbouwd.


Researcher/datum research ML/181007

Naam AURORA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7157

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-145

ACTE AAN-/VERKOOP
schip bevorens genaamd The HARMONY en vervolgens AURORA

plaats en datum acte Amsterdam, 30 mei 1816

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper Pieter Fentener van Vlissingen, koopman te Amsterdam, voor en in naam van de firma Erven Cornelis van Vlissingen, Amsterdam, voor zich en voor zijn zuster Anna Geertruijda van Vlissingen en Nicolaas Sturenberg als voogd over de minderjarige Paulus, Cornelia, Geertruijda Burgina, Fredrik Hendrik, Henrietta Ademina, Cornelis, Anthonie, Johan Ulrich en Anna Maria Georgetta van Vlissingen, allen kinderen van wijlen Maria Fentener, in huwelijk verwekt met wijlen Cornelis van Vlissingen voornoemd

Eigenaar / aankoper Wolf & Isaac de Jonge, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Evert van Jever, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 3450,- zijnde de helft in gemeld schip; de andere helft reeds in 1811 door nu wijlen Cornelis van Vlissingen verkocht aan genoemde Wolf & Isaac de Jonge

bijzonderheden: op 30 mei 1816 werd tevens 1/6e part in het schip door kopers gecedeerd voor NLG. 2666,13 aan Jan Hendrik Rupe, suikerraffinadeur te Amsterdam,
Op 28 juli 1818 verkoopt Pieter Fentener van Vlissingen namens de firma Wed. C. van Vlissingen en geassocieerd (?) met Jan Hendrik Rupe, Jan Heere, Isaac de Jonge en Mr. Jacob Adriaan Franken, allen te Amsterdam, hangende de surseance van genoemde firma tot mede-directie gecommitteerd, een derde gedeelte van het in de bovengenoemde acte vermelde schip voor NLG. 2066,65 aan Voute & Co., kooplieden te Amsterdam

researcher/datum research ML-050306

Naam AURORA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.145

foto IV– 2-24, 2-25
CEDULE

Naam schip AURORA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 19 oktober 1820

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Voute & Co. (boekhouders en 1/3e part), firma J.H. Rupe & Zoon (1/3e part) en W. & I. de Jonge (1/3e part), allen te Amsterdam

te voeren door kapt. Arien Bakker

grootte in tonnen 91 lasten of 182 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten Nederland

plaats / datum registratie Amsterdam, 23 oktober 1820

nummer registratie deel 5, folio 41, recto, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 18890.
De eed wordt afgelegd door Nicolaas de Roo te Amsterdam, met volmacht van de eigenaren.
researcher/datum research: ML / 060215

Naam AURORA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414