Inloggen
ZEEMANSHOOP - ID 10492

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1826-11-01 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1826
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Haring Booy & Zonen, scheepsbouwmeesters, werf "De Haringen", Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1826-10-26
Technical Data

Gross Tonnage: 230.00 lasts
Gross Tonnage 2: 436.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 229.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 32.60 Meters Registered
Beam: 6.24 Meters Registered
Depth: 4.82 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1836-00-00
Type: Rigging changed
Omschrijving: In 1836 wordt de ZEEMANSHOOP van fregat om getuigd naar bark

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1826
Datum agenda: 1826-11-01
Register nr: 18260761
Scheepsnaam: ZEEMANSHOOP
Type: Fregat
Lasten: 229
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Udink & Co., M.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Kraay, P.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1826-10-26 ZEEMANSHOOP
Manager: M. Udink & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1840-08-21 ZEEMANSHOOP
Manager: Barend Kooy Johzn., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

akte d.d. 26 oktober 1826
bijlage bij acte 31 van 1826, schip ZEEMANSHOOP
eigenaren per ultimo oktober 1826:
firma M. Udink & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/16e part)
firma Wed. A. Rouffaer Jansz., Amsterdam (4/16e part)
firma Van Voorst & Andriessen, Amsterdam (1/16e part)
C. Kopersmit Jr., Amsterdam (1/16e part)
Mejuffrouw J.R. Kooy, Amsterdam (1/16e part)
R. le Chevalier, Amsterdam (1/16e part)
J.F. Elzer, Amsterdam (1/16e part)
A. Roseboom, Amsterdam (1/16e part)
D. Bloemer, Amsterdam (1/16e part)
J. Wijs, Amsterdam (1/16e part)
J.J. van Voorst, Zutphen (1/16e part)

akte d.d. 21 augustus 1840

De parten van de firma M. Udink & Co worden verkocht aan:
Barend Kooy Joanneszoon, Amsterdam ( 3/32e part) (Nieuwe boekhouder)
Maria Nijhoff, echtgenote van Willem Boudewijn van Voorst, (3/64e part)
Sara Cornelia Nijhoff, (3/64e part)

 

Ship Events Data

1830-12-00: Damaged
Te Canton is aangekomen kapt. J.A. Witzen (opm: fregat ZEEMANSHOOP) van Batavia, hebbende in een zware storm de verschansingen, sloepen enz., alsmede door een stortzee drie man van de equipage verloren, doch het schip was dicht gebleven en de lading in goede staat gelost.
1836-03-05: Damaged
Texel, 15 maart 1836. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Tjilatjap en Soerabaja, met verlies van sloep en verschansing.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Kraay, Pieter
Overige informatie: 1826 – 1830

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Witzen, J.A.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 1
Overige informatie: 1830 – 1837

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Kuyper, C.P.
Overige informatie: 1837 – 1840

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Dekker, P.
Overige informatie: 1840 – 1842

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Teensma, G.J.
Overige informatie: 1842 – 1850

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Rouffaer, B.
Overige informatie: 1850 – 1852

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Duinker, D.
Overige informatie: 1852 – 1854

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Barkey, P.H.
Overige informatie: 1854 – 1856

Algemene informatie

1826

Op 01-11-1826 wordt voor de ZEEMANSHOOP door M. Udink & Co. uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Kraay.

AC 211126
Texel, 19 november. Uitgezeild: ZEEMANSHOOP, kapt. P. Kraaij, naar Batavia; VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil, (van Bergen) naar Dordrecht.
AC 291126
Amsterdam, 28 november. Volgens bericht van kapt. Pieter Kraaij, voerende het nieuw gebouwd fregatschip ZEEMANSHOOP, den 19 november uit Texel naar Batavia vertrokken, was hij de volgende dag, 's middags ten 1 uur, het eiland Wight gepasseerd; aan boord was alles wel; het schip zeilde best en had toen een gunstige wind, met frisse koelte, zodat hij hoopte, de gelegenheid zo blijvende, den volgende dag Het Kanaal door te komen.

1827
 

BC 030427
Van Soerabaja vertrokken schepen: Den 22 maart brik MARGARETHA, kapt. J.L. Wood, naar Banka, schip ESPERANCE, kapt. J. Worthington, naar Birma, schip ZEEMANSHOOP, kapt. P. Kraay, naar Passaroeang.
PGC 150627
Amsterdam, 11 juni. Het nieuw gebouwde fregatschip ZEEMANSHOOP, gevoerd door kapt. Pieter Kraaij, de 19e november l.l. met troepen naar Batavia uit Texel vertrokken, is de 16e februari in de Straat Sunda, en de 23e februari te Batavia aangekomen.
DSG 250727
Den 23 februari waren met het schip ZEEMANSHOOP, kapitein P. Kraay, den 19 november des vorige jaar van Amsterdam vertrokken wederom nieuwe troepen aangekomen.
RC 310727
Amsterdam, 29 juli. Kapt. P. Kraaij, voerende het schip ZEEMANS HOOP, meldt van Batavia, in dato 11 maart, dat hij hoopte de 16e dito gereed te zullen zijn om naar Passaroeang te zeilen, ten einde zijne lading te completeren.
AC 261027
Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip, ZEEMANSHOOP, gevoerd door kapt. Pieter Kraaij, zal binnenkort van Amsterdam, alwaar het schip thans liggende, naar Batavia vertrekken. Diegenen, welke als passagiers van deze gelegenheid, voor de overtocht naar gezegde plaats gebruik wensen te maken, worden verzocht zich daartoe aan te melden bij de cargadoors Jan Corver en Comp. of bij de kapitein voornoemd, te Amsterdam.
RC 061227
Amsterdam, 4 december. Op de Helens (St. Helena) liggen zeilree, om eerdaags te vertrekken, de schepen KATARINA ELIZABETH, kapt. D.B. Lutjes, naar Java en ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraaij, naar Batavia, zijnde de laatst gemelde gereed zijn troepen aan boord te nemen.

1828

LCO 020128
Sedert onze laatste van Texel uitgezeild P. Kraay naar Batavia.
RC 190128
Amsterdam, 17 januari. Volgens brief van kapt. B. Kraaij, voerende het schip ZEEMANSHOOP, van Amsterdam naar Batavia, in dato de 5e januari, was hij toen op de hoogte van Wight in goede staat zeilende; de passagiers, troepen en equipage waren welvarende.
JC 290428
Batavia, 26 april. Gisteren arriveerde alhier het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, den 29e december vertrokken van Amsterdam.
AH 130928
Van Batavia is heden alhier binnengekomen het schip ZEEMANSHOOP, kapitein P. Kraay , die de reis heen en terug in 8 maanden en 13 dagen afgelegd heeft. Zijne lading bestaat uit 7.158 balen koffie, 12 k. Indigo, en 200 picols tin aan de N.H.M.
RC 160928
Kapt. P. Kraay, voerende het schip ZEEMANS HOOP, de 17e mei van Batavia vertrokken en de 11e dezer in Texel binnen, heeft in de Straat Sunda gepraaid het schip CONCORDIA, kapt. H. Bos, van Rotterdam naar Batavia; ook rapporteert hij, dat de 18e juli bij zijn vertrek van St. Helena aldaar aankwam het schip CORNELIA HENRIKA, kapt. J. Sipkes Tykeszn., van Batavia naar Amsterdam, aan welks boord alles in beste orde was.

1829

Op 19-03-1829 wordt voor de ZEEMANSHOOP door M. Udink & Co. uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Kraay.

OHC 180429
Texel, 16 april. Uitgezeild ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay naar Batavia.
JC 280729
Den 26 juli zijn te Batavia gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, met Zr.Ms. troepen, den 22 april van Middelburg vertrokken, en het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, met Zr.Ms. troepen, den 16 april van Amsterdam vertrokken.
OHC 171129
Amsterdam, 16 november. Te Batavia aangekomen ZEEMANSHOOP, kapt. P. Kraay van Amsterdam en WALCHEREN, kapt. C. Riekels van Middelburg in 95 dagen.

1830 

RC 190130
Amsterdam, 17 januari. Volgens rapport van een met het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, van Batavia vertrokken, te Douvres aan de wal gezet en van daar te Amsterdam aangekomen passagier, waren vóór zijn vertrek van Batavia, aldaar gearriveerd de schepen de NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk; HENRIETTE & HENRI, kapt. F.J. Vlieger; CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz.; ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas en OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duyff.
AH 200130
Amsterdam, 19 januari. Met het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraaij, dezer dagen van Batavia in Texel binnengekomen, hebben wij de Javasche couranten tot de 19e september ontvangen.
DC 210130
Amsterdam, 13 januari. Gisteren is volgens bericht van Texel het schip ZEEMANSHOOP, kapt. P. Kraay, komende van Batavia, na onderscheiden malen tevergeefs beproefd te hebben om het zeegat in te komen, met behulp van ijssloepen in het Nieuwe Diep binnengebracht.
AH 170330
Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia het gekoperd tweedeks fregatschip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen. Vertrekt in april.

Op 15-04-1830 wordt voor de ZEEMANSHOOP door M. Udink & Co. uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. J.A. Witzen. 

JC 170830
Batavia, 15 augustus. Heden arriveerden alhier het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, met een passagier, de 4e mei vertrokken van Amsterdam.
JC 110930
Batavia, 9 september. Vertrokken ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen naar Canton met passagier.


1831

RC 260331
Amsterdam, 24 maart. Te Canton is aangekomen kapt. S.A. Witzen (opm: fregat ZEEMANSHOOP) van Batavia, hebbende in een zware storm de verschansingen, sloepen enz., alsmede door een stortzee drie man van de equipage verloren, doch het schip was dicht gebleven en de lading in goede staat gelost.
RC 160631
Rotterdam, 15 juni. Kapitein G.M. Jansen, voerende het schip JOHANNA CORNELIA, gisteren van Soerabaja in Helvoet binnengekomen, heeft den 8 april, op 22 gr. 22 min. Oosterlengte en 35 gr. 26 min. Zuiderbreedte, gepraaid het schip ZEEMANSHOOP, komende van Canton, aan welks boord alles wel was, en hetzelfde schip den 18 april, op 02 gr. 47 min. Oosterlengte en 23 gr. 47 min. zuiderbreedte andermaal gepraaid.
AH 180631
Scheepstijdingen. Kapitein J.A. Witsen, voerende de ZEEMANSHOOP, van Canton, den 15 dezer in Texel binnen, rapporteert dat den 22 april van St. Helena vertrokken is, de NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, den 25 dito de MINERVA, kapt. G.A. Ahlers beide naar Amsterdam. Ook is vandaar vertrokken het schip ERNEST, kapt. Ach. Du Fresne, van Alle Pie, (kust van Malabar) naar Bordeaux.
AH 180631
Texel, 15 juni. Binnengekomen: ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Canton.
AH 060931
In lading liggend te Amsterdam naar Batavia het gekoperd tweedeks fregat ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen. Adres bij F. der Kinderen. Vertrekt 10 september.
AH 200931
Advertentie. J.J. Voute, en S. Voute Jr., makelaars, zullen op dinsdag den 11 oktober 1831, na den afloop der koffie veiling, door de Nederlandsche Handel-Maatschappij , in de Brakke Grond, verkopen: 650 kwart en 200 twaalfde kisten Pecco thee; liggende alhier in het Rijks entrepotdok; onlangs aangevoerd met het schip ZEEMANSHOOP, direct van Canton in China; leverbaar per ontvang cedules, volgens prospectus des wegen uitgegeven en door de stellen nader zullen aangewezen worden.
AH 220931
Texel, 19 september. Vertrokken: 20 september. ZEEMANSHOOP, kapt. Witsen, naar Batavia.
RC 131031
Amsterdam, 11 oktober. Kapitein P.J. Kerkhoven (opm: JOANNES ARNOLDUS), van Suriname te Amsterdam gearriveerd, heeft den 1 dezer, op 49 gr. 08 min. Noorderbreedte en 09 gr. lengte west van Greenwich, gezien een schip, tonende de vlag van het college Zeemanshoop met No. 1, zijnde die van kapt. J.A. Witzen, voerende het schip ZEEMANS HOOP, van Amsterdam naar Batavia.

1832 

JC 170132
Batavia, 14 januari. Gisteren arriveerde alhier het schip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, den 20 september 1831 vertrokken van Amsterdam, en heden arriveerde alhier het schip ROTTESTROOM, kapt. H. Kreeft, den 5 september 1831 vertrokken van Rotterdam.
AH 290632
Kapitein J.A. Witsen, voerende het schip ZEEMANSHOOP, den 17 maart van Batavia vertrokken, was den 27 juni voor Egmond en dacht de volgende dag in Texel binnen te komen.
AH 300632
Texel, 28 juni. Binnengekomen: ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Batavia.
RC 030732
Rotterdam, 2 juli. Kapitein Witzen (opm: fregat ZEEMANSHOOP), van Batavia in Texel, bericht, dat den 13 maart laatstleden ter rede van Batavia aan gekomen is het schip de ADMIRAAL DE RUITER, kapt. P. Kraay en den 7 dito van daar naar Rotterdam is vertrokken.
OHC 180832
In lading liggend te Amsterdam naar Batavia het gekoperd tweedeks fregat ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen. Zullende op den 15 september aanstaande sluiten. Adres bij F. der Kinderen.

Op 27-08-1832 wordt voor de ZEEMANSHOOP door M. Udink & Co. uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. J.A. Witzen. 

AH 250932
Texel, 22 september. Vertrokken: 23 september. Zr.Ms. brik PANTHER, kapt. luitenant Edeling, naar Helvoet; ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, naar Batavia.
RC 201032
Rotterdam, 19 oktober. Kapitein P.S. Schuil, voerende het schip ZUID HOLLAND, van Padang te Helvoetsluis binnen, heeft den 12 dezer, op 49º 30’NB en 04º 20’ L, in goede staat gepraaid het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen; alsmede op dezelfde dag, op 50º NB en 03º 30’L, het schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, mede in goede staat.

1833

JC 070233
Batavia, 4 februari. Heden arriveerde alhier het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witsen, met twee passagiers, de 23 september vertrokken van Amsterdam. RC 190233 Advertentie. J.J. Voute, en S. Voute Jr., makelaars, zullen op woensdag den 20 maart 1833, na den afloop der veiling van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, in de Brakke Grond, te Amsterdam, verkopen: De navolgende partijen thee, liggende aldaar in het Rijks entrepotdok, als: 238/4 en 488/12 kisten thee Soatchon en 134/4 kisten thee Joosjes, fijn korrel, zijnde het laatst overgeblevene van de in anno 1831 aangebrachte lading per de ZEEMANSHOOP, rechtstreeks van Canton, in China, alsmede 492/4 kisten thee Soatchon, anno 1832 van Boston aangevoerd per het schip ALEXANDER; alles leverbaar per ontvangst cedules, volgens prospectus deswege uitgegeven.

RC 150633
Rotterdam, 14 juni. Het schip de VROUW MARIA, kapt. Franciskus van den Berg, van Rotterdam naar Batavia, was de 31e januari, in goede staat zeilende, op 8º51’ ZB 102º16’ OL van Greenwich.
Het schip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam naar Batavia, was, volgens brief van daar van de 4e februari, in het gezicht van die haven aangekomen.
RC 020733
Te Soerabaja aangekomen J.A. Witzen van Amsterdam.
AH 290833
Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, C.A. Schröder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 9e september 1833, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de notarissen Hanssen en Louwerse, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen, de navolgende scheeps-parten, als:
1/8e part in het extra-ordinair welbezeild Nederlandse tweedeks gekoperde fregatschip MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan; liggende voor de Haarlemmerboom.
4/16e part in het extra-ordinair welbezeild Nederlandse tweedeks gekoperde fregatschip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen; liggende te Soerabaja.
En dat zo als dezelve reilen en zeilen, met de gelden bij de beurs in hetgeen te goed of te kwaad mocht wezen. Varende beide schepen onder directie van de heren M. Udink & Comp. Breder bij biljetten vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, cargadoors.
AH 110933
Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 9 september 1833:
1/8e part in het gekoperd fregatschip MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan: NLG 2.050, in slag NLG 2.000. Koper: J. Kooy.
1/4e part in het gekoperd fregatschip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen: NLG 5.130, in slag NLG 2.400. Opgehouden.

1834 

AH 300134
Scheepstijdingen: Kapt. Fokele Hendriks Trip, voerende het fregatschip PETRUS, van Batavia 18 oktober j.l. vertrokken en 28 januari in Texel binnen (alzo de terugreis in 100 dagen afgelegd hebbende), rapporteert dat vóór hem van Batavia gezeild zijn, de schepen ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witsen en WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, alsmede met hem de schepen CONCORDIA, kapt. J.H. Backer en OLIVIER VAN NOORD, kapt. H. de Jong, alle vier naar Amsterdam.
AH 030234
Binnengekomen: Texel, 31 januari. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. P. Kraay en OLIVIER VAN NOORD, kapt. H. de Jong, van Batavia.
AH 030234
Cargalijsten Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. Z.A. Witzen, van Batavia met koffie, suiker en huiden.
AH 280434
Advertentie. In lading naar: Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaert, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
AH 240534
Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia zal vóór of op de 10e juni eerstkomende vertrekken het extra op de zeilagie gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip ZEEMANSHOOP, gevoerd wordende door kapt. J.A. Witzen. Diegenen welke enige goederen derwaarts te laden hebben of als passagiers van deszelfs gebruik wensen te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en Floris der Kinderen, te Amsterdam.
AH 230634
Uitgezeild: Texel, 21 juni. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen en FREDERIKA MARIA, kapt. F.H. Zeilstra, beide naar Batavia.
JC 081034
Batavia, 6 oktober. Gisteren zijn alhier aangekomen het schip EUGENIE, kapt. A.J. Meulenaer, van Amsterdam vertrokken de 11e mei, en het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, met twee passagiers, van Amsterdam vertrokken de 21e juni.
JC 221034
Batavia, 19 oktober. Vertrokken ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen naar Padang.


1835

RC 040435
Rotterdam, 3 april. Het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, van Padang naar Amsterdam, is de 27e maart te Cowes binnengelopen.
AH 040435
Binnengekomen. Texel, 2 april. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witsen, van Batavia en Padang.
AH 200535
Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. In het laatst van de maand mei of in het begin van de maand juni, zullen van Amsterdam naar Batavia vertrekken de buitengewoon snelzeilende gekoperde fregatschepen de JAVAAN, gevoerd wordende door kapt. J.G. Adriaan en ZEEMANSHOOP, gevoerd wordende door kapt. J.A. Witzen. Personen of families, die van dezelver kajuiten, welke geheel tot gemak der passagiers zijn ingericht, voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieve zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz en Floris der Kinderen, te Amsterdam.
AH 080635
Uitgezeild: Texel, 5 juni. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witten, naar Batavia; HOOP, kapt. G. Nieuwland, naar Londen.
JC 230935
Batavia, 21 september. De 17e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, de 5e juni vertrokken van Amsterdam.
JC 071035
Te Soerabaja aangekomen: De 29e september: het Nederlands schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, met twee passagiers.

1836

AH 110136
Batavia, 21 september 1835. Vertrokken ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen naar Soerabaja.
AH 150336
St. Helena, 15 januari. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Tjilatjap, dezelve heeft de volgende dag de reis naar Amsterdam voortgezet.
AH 180336  
Binnengekomen: Texel, 15 maart. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Tjilatjap en Soerabaja, met verlies van sloep en verschansing
AH 180336
Cargalijsten Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witsen, van Soerabaja met koffie, suiker en bindrottingen.
AH 100636
Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia, zal de 23e juni van Amsterdam naar Batavia vertrekken het buitengewoon snelzeilend gekoperd fregatschip ZEEMANS-HOOP, gevoerd wordende door kapt. J.A. Witzen. Personen of families die van deszelfs kajuit, welke geheel tot het gemak voor passagiers is ingericht, voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoor Floris der Kinderen, te Amsterdam.
AH 010736
Uitgezeild: Texel, 29 juni. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, naar Batavia.
RC 120736
Rotterdam, 11 juli. Het schip KORTENAER, kapt. A. Glazener, van Rotterdam naar Batavia, is de 29e juni en het schip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam naar Batavia, de 1e juli op de hoogte van de Singels gepraaid door de Texelse loodsschipper J.P. Kuiper, voerende de loodsboot No. 3.
JC 291036
Batavia, 27 oktober. Heden zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip de VRIENDEN, kapt. C.W. Flens, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 1e juli, en het dito schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam vertrokken de 29e juni.
JC 091136
Batavia, 7 november. Vertrokken ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen naar Samarang.
JC 161136
Advertentie Samarang. Vertrekkende schepen. Passage naar Amsterdam, met het snelzeilend barkschip De ZEEMANSHOOP, kapitein J.A. Witzen, om in het begin van december te zeilen; adres te Samarang bij den gezagvoerder en alhier bij Santhagens & Glaser.

JC 141236
Postkantoor. Wordt geadverteerd, dat het brievenpakket om te worden verzonden met de ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, naar Amsterdam, op morgen middag ten 1 uur, zal worden gesloten, en dat met de brik WILLEM, kapt. F. Klomp, naar Rotterdam, met op zaterdag den 17den dezer. Batavia, den 13 december 1836.

1837

AH 140237
Batavia, 28 0otober 1836. Aangekomen ZEEMANSHOOP, J.A. Witzen van Amsterdam.
RC 140337
Rotterdam, 13 maart. Van Batavia zijn gezeild de Nederlandse schepen de VRIENDEN en JACOB CATS naar Soerabaja en ZEEMANSHOOP naar Samarang.
RC 300337
Te Samarang is gearriveerd de Nederlandse bark ZEEMANS HOOP van Batavia, en van daar gezeild het Nederlandse schip LAGODA over Batavia naar Rotterdam.
AH 120537
Texel, 10 mei. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen van Batavia.
AH 080737
Advertentie. In lading naar Batavia Het gekoperd tweedeks fregatschip ZEEMANSHOOP, Kapt. C.P. Kuyper, van Amsterdam. Sluit 15 Juli. Adres bij Coopman en de Witten Lenaertz, van Olivier en C°. Hoyman en Schuurman , de Vries en C°.

Op 17-07-1837 wordt voor de ZEEMANSHOOP door M. Udink & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. C.P. Kuyper.

AH 020837
Texel, 31 juli. Uitgezeild ZEEMANSHOOP, Kapt. C.P. Kuyper naar Batavia.
JC 091237
Batavia. Uitvoer. Naar Nederland, met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, Kuyper. 1.500 picols koffie, N.H.M.

1838

JC 240138
Soerabaja. Aanvoer. Van Nederland, met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, C.P. Kuyper. 5 pakken laken, 21 kisten lijnwaden, 50 vaten meel, 30/2 pijpen bier, N.H.M. en 14.000 metselstenen Manuel & Preyer.
LCO 120338
Kapt. A. Glazener, van Batavia, te Helvoet binnen, heeft den 23 november in Straat Sunda, bij de Menscheneter gepraaid de schepen ZEEMANSHOOP, kapt. C.P. Kuyper, van Amsterdam; HENRY & WILLEM, kapt. B.P. Martens, van Amsterdam.
AH 250538
Texel, 22 mei. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, C.P. Kuyper van Batavia.
OHC 210738
Texel, 18 juli. Uitgezeild ZEEMANSHOOP, C.P. Kuyper naar Batavia.
JC 141138
Batavia, 12 november. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip ZEEMANSHOOP, kapt. C.P. Kuijper, vertrokken van Amsterdam de 28 juli.

1839

JC 160139
Samarang. Uitvoer. Naar Nederland over Batavia, met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, C.P. Kuyper. 3,550 picols koffie, 3,696 dito suiker en 100 dito rotting, N.H.M.
ZP 150339

De 17e november 1838 lagen ter rede van Batavia de schepen ZEEMANSHOOP, kapt. Kuyper, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok, de ZWAAN, kapt. Van Driesten, en BANTAM, kapt. Schoewert.
AH 250539
Cargalijst Amsterdam. Batavia, ZEEMANSHOOP, C.P. Kuyper : 3.910 balen koffie 981 kanasters suiker, 400 sch. tin, 2.015 bos. bindrotting, N.H.M.

Op 03-09-1839 wordt voor de ZEEMANSHOOP door M. Udink & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. C.P. Kuyper.

1840

JC 180140
Batavia. Uitvoer. Naar Nederland via Soerabaja met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, C.P. Kuyper 208 picols tin, 50 dito sapanhout. N.H.M.
JC 290240
Soerabaja. Uitvoer. Naar Nederland met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, C.P. Kuyper 3.001 picols suiker, 4.312 picols koffie en 21 picols rotting N.H.M.
AH 180540

Batavia, voor 18 januari aangekomen ZEEMANSHOOP, Kuyper van Amsterdam.
AB 090640
St. Helena, 3 april. Uitgezeild ZEEMANSHOOP, Kuyper van Padang naar Amsterdam.
AH 130640
Cargalijst Amsterdam. Batavia, ZEEMANSHOOP, C.P. Kuyper : 4.775 balen koffie, 969 kanaster suiker, 414 sch. Tin en 50 picols. sapanhout.

Op 03-07-1840 wordt voor de ZEEMANSHOOP door M. Udink & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. P. Dekker. 

ZP 110740
De 10e juli lagen te Nieuwe Diep zeilklaar de schepen HOLLAND, kapt. Dekker, naar Batavia; ZEEMANSHOOP, kapt. Dekker, naar Batavia.
RC 230740
15 juli bij de Singels: ZEEMANSHOOP, kapt. P. Dekker; en WILLEM ERNST, Kapt. H. Wittebol, beide van Amsterdam naar Batavia.
RC 250740
Kapitein G. Detmers, van Oleron te Muiden gearriveerd rapporteert, den 17 dezer, 3 mijlen Z.W. van Wight gepraaid te hebben het schip ZEEMANSHOOP, kapitein P. Dekker, van Amsterdam naar Batavia.
JC 111140
Batavia. Aanvoer. Van Nederland, met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, P. Dekker. 200 vs. boter, B Kopersmit  & Co. En voorts enige regalen en restant provisie, de gezaghebber. Uitvoer. Naar Nederland via Soerabaja met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, P. Dekker 50 picols bindrotting en 200 picols tin N.H.M.

1841

AB 170241
Gezien bij Anjer op 1 november 1840 de schepen CORNELIS HOUTMAN, Lutjens en ZEEMANSHOOP, kapt. Dekker, beide van Amsterdam naar Batavia.
AH 020341
Batavia, 4 november 1840. Binnengekomen CORNELIS HOUTMAN, Boes Lutjens en ZEEMANSHOOP, kapt. Dekker, beide van Amsterdam.
GRC 120341
Soerabaja, 16 november 1840. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, kapt. Dekker van Batavia.
RC 110541
Kapt. ter zee van Maren, commanderende Zr. Ms. oorlogsfregat de Maas, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, den 14 maart op St. Helena gezien te hebben de schepen ZEEMANSHOOP, kapitein P. Dekker, de DRIE VRIENDEN, kapt. J. Sipkes Fz., PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, en DOGGERSBANK, kapt. H.J. van Maldeghem, alle vier van Batavia naar Amsterdam.
GRC 250541
Texel, 17 mei. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, Dekker van Banjoewangie.
AH 190541
Cargalijsten Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. P.N. Dekker, van Batavia met koffie, suiker, tin, bindrotting.

1842

Op 24-01-1842 wordt voor de ZEEMANSHOOP door Barend Kooij Joanneszoon uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. G.J. Teensma.

AH 250242
Texel, 23 februari. Uitgezeild ZEEMANS HOOP, G.J. Teensma naar Batavia.
JC 090742
Batavia, 7 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ZEEMANS HOOP, kapt. G.J. Teensma, vertrokken van Amsterdam de 23e februari.
JC 130742
Invoer te Batavia. Van Nederland met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma 25 kisten champagne wijn.
JC 300742
Uitvoer van Batavia. Naar Nederland met het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma 200 picols tin voor N.H.M.


1843
 

AH 010243

Cargalijsten Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

AH 141143

Advertentie. In lading naar: Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co, Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.

1844

JC 010544
Batavia, 29 april. De 26e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, kapt. G.Z. Teensma, de 1e december van Amsterdam vertrokken.
AH 211044
Texel, 19 oktober. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma, van Batavia.


1845

JC 010245
Schepen van Java in Nederland aangekomen. Texel, 19 oktober 1844 ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma, van Tjilatjap, 30 juni 1844 vertrokken.

Op 27-03-1845 wordt voor de ZEEMANSHOOP door Barend Kooij Joanneszoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. G.J. Teensma.

AH 070445
Texel, 5 april. Uitgezeild ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma op avontuur.
RC 310745
Texel, 29 juli. Binnengekomen G.J. Teensma van Suriname.
DC 260845
Dordrecht, 25 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: POLLUX, kapt. A.P. Klein; CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. K. Wilger; MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer; ANNE EN ELISE, kapt. C.J. Jaski, en ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma.
JC 151145
Schepen vertrokken uit Nederland naar Java. Texel, 2 september ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma.

1846

NRC 250546
Batavia, 24 maart. Aangekomen ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma van Soerabaja.
NRC 210946
Texel, 19 september. Gearriveerd ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma van Batavia.
DC 051146
Dordrecht, 4 november. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: de ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma; de ANNA EN ELISE, kapt. C.J. Jaski; de ’S HERTOGENBOSCH, kapt. F.J. Matthijsen, en de BROEDERTROUW, kapt. N.H. Brouwer, beide van Dordrecht.

1847

RC 020147
Texel, 30 december 1846. Uitgezeild ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma naar Batavia.
RC 060447
Het schip ZEEMANSHOOP, kapitein G.J. Teensma, van Amsterdam naar Batavia is den 30 januari gepraaid op 8gr 1min NB.(bericht afgekapt)
JC 240447
Batavia, 20 april. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip ANNA EN ELIZE, kapt. C.J. Jaski, 5 passagiers, de 5e januari vertrokken van Amsterdam, het schip ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma, met twee passagiers, de 30e december vertrokken van Amsterdam.
JC 260547
Soerabaja, 13 mei. Aangekomen de Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma, den 2 mei van Batavia.
JC 090647
Soerabaja, 1 juni vertrokken de Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma, naar Nederland over Tjilatjap.
JC 160647
Tjilatjap, 9 juni. Aangekomen de Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma, van Soerabaja.
JC 070747
Tjilatjap, 28 juni. Vertrokken de Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma, naar Nederland.
AH 251047
Texel, 22 oktober. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma, van Tjilatjap.

1848

NRC 310548
Rotterdam, 30 mei. Voor de maand juni is door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht de het schip ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma voor Amsterdam.

Op 05-06-1848 wordt voor de ZEEMANSHOOP door Barend Kooij Joanneszoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. G.J. Teensma.

 NRC 170648
Texel, 15 juni. Vertrokken ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma naar Batavia.
NRC 211228
Batavia, 11 oktober. Aangekomen ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma van Amsterdam.

1849

NRC 220149
Tjilatjap, 6 november 1848. Aangekomen ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma van Batavia.
RC 240249
Tjilatjap, 27 november 1848. Vertrokken ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma naar Amsterdam.
NRC 030449
Texel, 1 april. Gearriveerd ZEEMANSHOOP, G.J. Teensma van Tjilatjap.

1850

Op 09-03-1850 wordt voor de ZEEMANSHOOP door Barend Kooij Joanneszoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. B. Rouffaer.

NRC 280350
Nieuwe Diep, 26 maart. Vertrokken ZEEMANSHOOP, B. Rouffaer naar Londen.
OHC 020450
Amsterdam, 1 april. Den 30 maart van Texel uitgezeild ZEEMANSHOOP, kapt. Rouffaer naar Londen en Batavia.
AH 060450
Londen,3 april. ZEEMANSHOOP, Rouffaer van Amsterdam.
NRC 270450
Deal, 23 april. Gepasseerd ZEEMANSHOOP, Rouffaer van Londen naar Genua.
NRC 230550
Genua, 14 mei. Aangekomen ZEEMANSHOOP, Rouffaer van Amsterdam.
NRC 190650
Genua, 5 juni. Vertrokken ZEEMANSHOOP, Rouffaer van Amsterdam.
NRC 240950
Gepraaid. Den 3den augustus, op 29° ZB. en 27° WL., ZEEMANSHOOP , kapt. B. Rouffaer, van Genua naar Batavia.
JC 021050
Te Batavia zijn gearriveerd: 30 september. Het schip ZEEMANSHOOP, kapt. B. Rouffaer, van Amsterdam de 8e juni.
RC 191250
Batavia, 8 oktober. Vertrokken B. Rouffaer naar Patjitan.

1851

NRC 170151
Pangool, 26 oktober 1850. Aangekomen ZEEMANSHOOP, Rouffaer van Batavia.
RC 180251
Den 25 november 1850 van Patjitan vertrokken ZEEMANSHOOP, B. Rouffaer naar Amsterdam.
DT 190351
Texel, 17 maart. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, B. Rouffaer van Pangool. Carga lijst Amsterdam. ZEEMANSHOOP, B. Rouffaer van Patjitan met 6.350 balen koffie, tin, noten, foelie, notenzeep en bindrotting voor N.H.M.
RC 100551
Nieuwe Diep, 8 mei. Zeilklaar ZEEMANSHOOP, D. Duinker naar Batavia.
RC 201151
Te Soerabaja, 6 september. Binnengekomen  ZEEMANSHOOP, D. Duinker van Batavia.
RC 181251
Soerabaja, 2 oktober. Vertrokken ZEEMANSHOOP, D. Duinker naar Amsterdam.

1852

AH 030252
St. Helena, 18 december 1851. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, D. Duinker van Soerabaja naar Amsterdam.
NRC 090252
Texel, 7 februari. Gearriveerd ZEEMANSHOOP, D. Duinker van Soerabaja.
NRC 210452
Rotterdam, 20 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn heden bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam: OCEAAN, kapt. C.J. Doeksen, POLLUX, kapt. J. Kooy; JAVA COURIER, kapt. F.G. Rienitz; A.R. FALCK, kapt. P. van Duyvenboden; JAVAAN, kapt. G.J. Teensma; LOUISA MARIA, kapt. D. Herderschee; CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap; CORNELIA, kapt. P.B. Rolufs; ECHO, kapt. C. de Lanoy; ELISABETH & ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier; GOEDE VERTROUWEN, kapt. T.C.H. Kock; ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker; VRIENDSCHAP, kapt. H.W. de Boer; ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. P. Kiey; GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. H.H. Smit; STAD NIJMEGEN, kapt. P.W.B. Mellink; ORION, kapt. C.M. Borghorst en JACOB CATS, kapt. J. Koning; de beide laatsten van Dordrecht.
AH 240452
Advertentie. Naar Batavia. Te Amsterdam in lading, om in de volgende maand te vertrekken: Het Nederlands barkschip ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker, mede uitmuntend geschikt voor den overtocht van passagiers. Te bevragen bij Lublink, Van Meeteren en C°., te Amsterdam.

Op 30-04-1852 wordt voor de ZEEMANSHOOP door Barend Kooij Joanneszoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Duinker.

RC 270552
Texel, 25 mei. Vertrokken ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker naar Batavia.
RC 080652
Gepraaid op 30 mei op 46 gr NB en 11 gr WL, ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker van Amsterdam naar Batavia.
JC 110952
Batavia, 10 september. Alhier is aangekomen: de 9e september het Nederlandse schip (opm: bark) ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker, vertrokken van Amsterdam de 25e mei.
RC 161252
Den 16 oktober van Batavia vertrokken ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker naar Amsterdam.

1853

RC 220253
Het schip ZEEMANSHOOP, kapitein D. Duinker, van Batavia naar Amsterdam, was den 17 dezer op de hoogte van de Singels.
RC 240253
Texel, 22 februari. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker van Batavia.
RC 260453
Texel, 22 april. Vertrokken ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker naar Liverpool.
RC 030553
Het barkschip ZEEMANSHOOP, kapitein D. Duinker, van Amsterdam naar Liverpool, is ter rede van Deal binnengelopen, doch heeft den 28 april met al de in Duins opgehouden schepen, waaronder de bark JACOBUS, kapt. Kok , van Londen naar Geelong, de reis voortgezet.
RC 040853
Liverpool, 5 augustus vertrokken ZEEMANSHOOP, kapitein D. Duinker naar Sydney.

1854

RC 150254
Sydney, 11 november 1853. Aangekomen ZEEMANSHOOP, D. Duinker van Liverpool.
OP 080354
Banjoewangie, 26 februari. Aangekomen ZEEMANSHOOP, D. Duinker van Sydney.
NRC 140554
Batavia (opm: Djakarta), 27 maart. Scheepsvrachten. De ZEEMANSHOOP, te Soerabaja gearriveerd, laadt grotendeels voor reders rekening.
NRC 180554
Batavia, 10 april. Vrachten. Verscheidene vrachten werden aangeboden via Akyab of Manilla naar Europa, doch hoewel men hoge vrachten wilde aanleggen, waren geen gezagvoerders daartoe te bewegen; de ZEEMANSHOOP is nog disponibel.
NRC 290654
Batavia, 26 april. Omtrent scheepsvrachten valt het volgende te vermelden: De ZEEMANSHOOP wordt door de agenten te Soerabaja beladen, zomede de MARIA MAGDALENA, CERES, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, KENAU HASSELAAR en INDIA (Belg.).
RC 031054
Gepraaid. Den 1 september, op 12 gr. NB. en 27 gr. WL., ZEEMANSHOOP, D. Duinker, van Batavia naar Hamburg.
DT 231054
Gepraaid. Kapt. P.A. Duinker, van Suriname in Texel binnen, rapporteert den 17en oktober bij Douvres gezien te hebben, het schip ZEEMANSHOOP, kapt. D. Duinker, van Batavia naar Amsterdam.
RC 231054
Texel, 21 oktober. (Per telegraaf) Uit zee OTTO, P. Flens en ZEEMANSHOOP, D. Duinker, beiden van Batavia.


1855

NRC 270555
Rotterdam, 26 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen, als: Voor Amsterdam: WILLEM DANIËL, kapt. T. de Meester; ADOLF VAN NASSAU, kapt. D.D. Borchers; ZEEMANSHOOP, kapt. P.H. Barkey; ZWALUW, kapt. H. Uitermark; ALCYONE, kapt. H.C.Haacke; WILLEM DE CLERCQ, kapt. P. Ouwehand; IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. N. Rademaker; TRITON, kapt. H. Olie; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. S. Stapert; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. H. de Wijn; KONING WILLEM III, kapt. H.H. Zeijlstra; ANNA, kapt. W.H. Cramer, van Dordrecht; ZWIJGER, kapt. P.P. Hoogland, van Dordrecht.

Op 06-06-1855 wordt voor de ZEEMANSHOOP door Barend Kooij Joanneszoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.H. Barkey.

RC 250655
Texel, 22 juni. Uitgezeild ZEEMANSHOOP, kapt. P.H. Barkey naar Batavia.
AH 100755
E. der Kinderen, H.I. Rietveld, C.A. Schröder en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 23sten juli 1855, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Commelin en Weyland, verkopen:
2/32e part in het gekoperd fregatschip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, groot 569 gemeten lasten, gevoerd door kapitein C.P. Kuyper.
4/16e part in het gekoperd fregatschip ADMIRAAL DE RUITER, groot 279 gemeten asten, gevoerd door kapitein S. Stapert.
1/8e part in het gekoperd fregatschip JAVAAN, groot 389 gemeten lasten, gevoerd door kapitein G.J. Teensma.
2/16e part in het gekoperd barkschip ZEEMANSHOOP groot 230 gemeten lasten, gevoerd door kapitein P.H. Barkey.
Breder bij notitie en bericht bij bovengemelde makelaars.
JC 121255

In lading te Soerabaja. Het Nederlands barkschip ZEEMANSHOOP, P.H. Barkey.
JC 151255

Soerabaja, 6 december. Vertrokken ZEEMANSHOOP, P.H. Barkey naar Amsterdam.

1856

AH 030156

Batavia, 22 oktober 1855. Binnengekomen ZEEMANSHOOP, Barkey van Amsterdam.
RC 030456

Van Banjoewangie uitgezeild, 10 januari, ZEEMANSHOOP, Barkey naar Amsterdam.
RC 290456

Gepraaid Den 28 januari, op 22 gr. 10 min. ZB. en 83 gr. 13 min. OL., de Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, kapt. P.H. Barkey, van Banjoewangie naar Amsterdam (alles wel aan boord).
NRC 080756
Advertentie. G.J. Roland Holst, Floris der Kinderen, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, J.J. van der Meulen en A. Roland Holst, makelaars, zullen op maandag de 28 juli 1856, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Louwerse en Biesman Simons, verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd ZEEMANSHOOP, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapitein P.H. Barkey, volgens meetbrief lang 32 ellen 60 duimen, wijd 6 ellen 24 duimen, hol 4 ellen 82 duimen, en alzo gemeten op 436 tonnen of 230 lasten; liggende in het Westerdok. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Lublink van Meeteren & Co.

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1826-31

BIJLBRIEF
Schip: ZEEMANSHOOP

plaats en datum acte 26 oktober 1826

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Haring Booy & Zoonen, scheepsmakers te Amsterdam, werf De Haringen

eigenaar/aankoper Udink & Co (of Zoon?), kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie Amsterdam, deel 13, folio 13bis, recto, vak 5

datum van registratie 26 oktober 1826

notaris

prijs (bij aan-/verkoop)

bijzonderheden gebouwd in 1825 en 1826
researcher/datum research ML-270806

Naam ZEEMANSHOOP
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1826.31

deel VI, foto 008, 009
CEDULE

Naam schip ZEEMANSHOOP

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 26 oktober 1826

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Pieter Kraay

grootte in tonnen 229 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 oktober 1826

nummer registratie deel 13, folio 19bis, recto, vak 4

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.


researcher/datum research: ML / 270715


bijlage bij acte 31 van 1826, schip ZEEMANSHOOP
eigenaren per ultimo oktober 1826:

firma M. Udink & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/16e part)
firma Wed. A. Rouffaer Jansz., Amsterdam (4/16e part)
firma Van Voorst & Andriessen, Amsterdam (1/16e part)
C. Kopersmit Jr., Amsterdam (1/16e part)
Mejuffrouw J.R. Kooy, Amsterdam (1/16e part)
R. le Chevalier, Amsterdam (1/16e part)
J.F. Elzer, Amsterdam (1/16e part)
A. Roseboom, Amsterdam (1/16e part)
D. Bloemer, Amsterdam (1/16e part)
J. Wijs, Amsterdam (1/16e part)
J.J. van Voorst, Zutphen (1/16e part)

ML / 270715

Naam ZEEMANSHOOP
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1416

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1841.39

DVD XI - 343
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ZEEMANSHOOP

plaats en datum acte acte van scheiding van aandelen, Amsterdam, 21 augustus 1840

type schip bark

bouwwerf/verkoper de voormalige firma M. Udink & Co., Amsterdam, verkoopt 6/32e part

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Barend Kooy Joanneszoon, koopman te Amsterdam, koopt 3/32e part, en Maria Nijhoff, echtgenote van Willem Boudewijn van Voorst, koopt samen – ieder voor de helft - met Sara Cornelia Nijhoff, weduwe van Pieter Rudolph Arent Saltet, eveneens 3/32e part.

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 augustus 1840

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris P. Louwerse, notaris te Amsterdam

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 270708

Naam ZEEMANSHOOP
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1840
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1841.39
foto IMG 2223 - 2226

CEDULE

Naam schip ZEEMANSHOOP

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 27 december 1841

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. G.J. Teensma

grootte in tonnen 229 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten en twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 december 1841

nummer registratie deel 42, folio 174, recto, vak 4

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond worden enige actes, zie in de bijlage. het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Evert Windhouwer, cargadoor en convooiloper te Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 200716bijlage bij acte 39 van 1841, bark ZEEMANSHOOP
eigenaren per ultimo december 1841:

B. Kooy Jzn., Amsterdam (boekhouder en 3/32e part)
J.J. van Voorst, Amsterdam (4/32e part)
C. Kopersmit Jz., Amsterdam (2/32e part)
firma Van Voorst & Andriessen, Amsterdam (2/32e part)
R. le Chevalier, Amsterdam (2/32e part)
firma A. Rooseboom & Zoon, Amsterdam (2/32e part)
J.F. Elzer, Amsterdam (2/32e part)
W.B. van Voorst, Amsterdam (3/64e part)
Wed. D. Bloemen, Amsterdam (2/32e part)
J.C.M. van der Star, Dordrecht (4/32e part)
Jac. de Koning, Dordrecht (4/32e part)
J.R. Kooy, Wageningen (2/32e part)
Mevr. J.C. Nijhoff, wed. Saltet, Amsterdam (3/64e part)

Het betreft hier een acte van scheiding van parten wegens de opgeheven firma M. Udink & Co., Amsterdam.
De hierboven genoemde eigenaren hadden het schip gedeeltelijk voor rekening van hun part laten bouwen, gedeeltelijk waren bovengenoemde parten aangeërfd en toebedeeld.
De oude zeebrief was op 3 juli 1840 verleend vanwege Z.M. de Koning.

ML / 200716

Naam ZEEMANSHOOP
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3168

Bronnen


Jaar: 1826
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1826-31
Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer 5074/1416-1826-31
Noord-Hollands Archief - Haarlem archiefnummer Amst.198.3179-1841.39
AB = Avondbode
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
BC = Bataviasche Courant
DC = Dordtsche Courant
DT = De Tijd
JC = Javasche Courant
DSG = Dagblad van ’s Gravenhage
GRC = Groninger Courant
LCO = Leydsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
OP = Oostpost
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost