Inloggen
ALIDA - ID 10202

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1836-08-22 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1836
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Material Hull: Wood
Construction Data

 

Ipe Annes Hooites (Hoogezand, 11 september 1812 - aldaar, 18 februari 1891) was een Nederlands reder, scheepsbouwer en burgemeester.

Zoon van Anne Willems Hooites en Frouwke Sikkens.

Getrouwd met Geessien Meursing te Hoogezand op 16-02-1832.

Dochter van Roelf Hooites Meursing (landbouwer)

En Jacomina Holwerda. Ook genoemd als Jacomijntje.

(BRON: Huwelijks register Hoogezand 1832 – Aktenummer 2)

Geessien Meursing overleed te Hoogezand op 31-07-1858 (42 jaar)  (Ov.reg. H’zand 1858 – Akte nr. 81)

Hooites was eigenaar van een zaagmolen, zeil- en mastenmakerij, en een smederij. Hij zette de scheepswerf van zijn vader in Hoogezand voort en startte rond 1850 een tweede in Foxholsterbosch. Hooites werd later ook reder. Naar aanleiding van de Parlementaire enquête naar de Nederlandse koopvaardij (1874-1875) meldde hij dat hij als reder niet veel verdiende, maar dat hij dit vooral was gaan doen om zijn andere bedrijven draaiende te houden. Tussen 1870 en 1880 was zijn rederij, wat het aantal schepen betrof, de grootste van het land. Van 1866-1878 was hij burgemeester in zijn geboorteplaats, hij was daarnaast Statenlid.

In 1857 liet Hooites aan het Winschoterdiep op een deel van het terrein van de voormalige borg Vredenburg een herenhuis bouwen (nu: Meint Veningastraat 115). De initialen van Hooites en zijn vrouw Geessien Roelfs Meursing (1816-1858) zijn in de stijlen naast de voordeur aangebracht.

 

 

Scheepsbouwer: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1836-08-00
Technical Data

Gross Tonnage: 44.00 lasts
Net Tonnage 2: 44.00 lasts (commercial)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1836
Datum agenda: 1836-08-22
Register nr: 18360388
Scheepsnaam: ALIDA
Type: Kof
Lasten: 44
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Jonker, G.E.
Plaats: Sappemeer
Kapitein op moment van verzoek: Jonker, G.E.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1836-08-22 ALIDA
Manager: Geert Edes Jonker, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Edes Jonker, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands

Ship Events Data

1850-01-06: Final Fate: Wrecked

Op 6 januari 1850 is de ALIDA onder kapitein H.K. Rentes op de Banjaard verongelukt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Jonker, Geert Edes
Overige informatie: Geert Edes Jonker: * Sappemeer 11.03.1811, † Sappemeer 30.11.1891

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Rentes, Hindrik Klaassens
Overige informatie: Hindrik Klaassens Rentes: * Veendam 25.11.1805, † onbekend

Algemene informatie

1836

Op 22 augustus 1836 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

AH 160936
Terschelling, 10 september. De loodschipper G. Molenaar, voerende de loodsschuit no. 4, heeft gisteren, het Vlie Z.O. 4 mijlen van hebbende, gepraaid, het schip ALIDA, kapt. Jonker (opm: eerste reis van de kof; kapt. Geert Edes Jonker), naar Liverpool bestemd; aan boord alles wel.
AH 051136
Binnengekomen:
Texel, 3 november. ANNA HARMINA, kapt. A.W. Bakker, van Suriname; ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Liverpool; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; HERMANNA SOPHIA, kapt. P. de Harde, van Richmond; MARIA, kapt. H.T. Muder, van Sunderland; VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewiet, van Bordeaux; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Suriname; CONCORDIA, kapt. H.O. van Wyk, van Marennes, met zware lekkage, als bijlegger bestemd voor Dordrecht.

1837

Monsterrol: 1837-2
Datum: 02-02-1837
Scheepsnaam: Alida
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Hoogezand-Sappemeer, Gemeentearchief (Sappemeer)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Buning Fokko kok 16 niet vermeld niet vermeld
Jonker Geert Edes kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Krol Marten scheepsjongen 2 niet vermeld niet vermeld
Smit Bartholomeus stuurman 31 niet vermeld niet vermeld

RC 080437
Rotterdam, 7 april. De schepen HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Amsterdam naar Fernambuck (opm: Pernambuco = Recife), CATARINA, kapt. E.R. Huisman, van Amsterdam naar Demerary, en ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Amsterdam naar Liverpool, te Deal binnen, hebben den 30 maart hunne reizen voortgezet.
RC 051037
Rotterdam, 4 oktober. Den 2 dezer arriveerde in de Maas VROUW IKINA, G.J. Postema, van Bergen, en ALIDA, G.E. Jonker, van Libau (opm: Liepaja).
RC 261237
Rotterdam, 25 december. Den 23 dezer arriveerden te Helvoetsluis GOEDE HOOP, J.W. Wilkens, van Marennes; VROUW JOHANNA, S. Post, van Lissabon; ELIZABETH, S.J. Brouwer, van Marseille; ALIDA, G.E. Jonker, van Tremblade (opm: La Tremblade); KOOPHANDEL EN ZEEVAART, H. den Breems, van Lissabon, en SCHEEPS-BOUWLUST, G. Goedenraad, van St. Ubes (opm: Setubal).

1838

Op 17 september 1838 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1841

Op 12 maart 1841 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

PGC 130841
Te Liverpool heeft de 4e augustus een aanvang gemaakt met laden het schip ALIDA, kapt. Jonker, voor Rotterdam.
DC 310841
Dordrecht, 30 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen HENRIKUS EVERHARDUS, kapt. W. Rebok, van Memel, met hout; ZELDENRUST, kapt. E.G. Jonker, van Cardiff, met ijzer; ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Liverpool, met zout en katoen.

1844

Op 12 februari 1844 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1847

Op 20 februari 1847 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1849

Monsterrol: 1849-6
Datum: 15-02-1849
Scheepsnaam: Alida
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Hoogezand-Sappemeer, Gemeentearchief (Sappemeer)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Corporaal Hendrik E. stuurman 28 niet vermeld niet vermeld
Jonker Geert Edes kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Meer, van der Jochem matroos 18 niet vermeld niet vermeld
Stubbeman Albertus A. kok 21 niet vermeld niet vermeld
Velde, te Geert Geerts kajuitwachter-koksmaat 5 niet vermeld niet vermeld

RC 061149
Op 12 maart 1849 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.
Te Boulogne 27 oktober Aangekomen G.E. Jonker (opm: kof ALIDA) van Riga.
NRC 121149
Brielle, 10 november. ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Boulogne.
NRC 061249
Zeilklaar liggende schepen.
Rotterdam, 5 december. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. Rentes, naar…….
AH 111249
Helvoetsluis, 9 december. Uitgezeild ALIDA, kapt. H.K. Rentes, naar Londen.

1850

NRC 080150
Rotterdam, 7 januari. Heden is alhier door schipper P. Regoort, voerende de schokker No. 1 der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen aangebracht de equipage van het op de Banjaard gebleven, te Rotterdam te huis behorende, kofschip ALIDA, kapt. H.K. Rentes (opm: bouwjaar 1836, kapt. Hindrik Klaassens Rentes), in ballast van Londen naar Rotterdam. Het schip is totaal weg en van de inventaris is slechts weinig geborgen (opm: zie ook AH 090150 en 110150)
AH 090150  
Het schip ALIDA, kapt. Rentes, van Londen naar Rotterdam, is op de Banjaard totaal verongelukt, doch het volk gered en te Rotterdam aangebracht. (opm: zie AH 080150)
AH 110150
Het schip ALIDA, kapt. H.K. Rentes, in ballast van Londen naar Rotterdam, is de 6e januari op de Banjaard verongelukt, doch het volk gered en te Rotterdam aangebracht door schipper P. Regoort van de Zuid-Hollandsche Redding-schokker No. 1 (opm: zie NRC 080150)

Op 15 januari 1850 werd de zeebrief van de ALIDA, kapt. G.E. Jonker, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar Den Haag geretourneerd onder vermelding “schip verongelukt” waarop 24 januari 1850 royement volgde.

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Repertoria Vredegerecht Hoogezand –1811-1838, GA. Toeg.nr. 146 Inv.nrs. 108-121
Gemeente Archief Hoogezand-Sappemeer, monsterrollen, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant