Inloggen
AMSTERDAM - ID 10009

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-04-24 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Barend Groen & Compagnie, scheepswerf 'De Boot', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1828-06-25
Launch Date: 1828-12-11
Delivery Date: 1829-04-18
Technical Data

Net Tonnage: 168.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 87.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 25.60 Meters Registered
Beam: 4.86 Meters Registered
Depth: 2.99 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-04-24
Register nr: 18290283
Scheepsnaam: AMSTERDAM
Type: Kof
Lasten: 87
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Boolen & Co.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Bakker, S.B.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-04-18 AMSTERDAM
Manager: Boolen & Compagnie, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1842-03-29 CONCORDIA
Manager: Repko & Co., Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Repko & Co., Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands

Date/Name Ship 1852-04-15 NEPTUNUS
Manager: Firma Harmens & Zonen , Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Firma Harmens & Zonen , Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 9 van 1829, schip AMSTERDAM, eigenaren per medio maart 1829

firma Booten & Co., Amsterdam (boekhouders en 1/4e part)
firma Johannes Glasbergen & Zoonen, Amsterdam (1/4e part)
Wed. Johannes Glasbergen, geboren Farrel, Amsterdam (1/8e part)
J.J.A. Steenstrand, Amsterdam (1/16e part)
Joeke Berends Bakker, Amsterdam (schipper en 1/16e part)
firma Wed. van Seldam & J. Mannory, Amsterdam (1/16e part)
firma Canne & Balwé, Amsterdam (1/16e part)
Pieter Lugt Jansz., Amsterdam (1/32e part)
Wed. P.L. Berthemy (?), geboren Boolen, Amsterdam (1/32e part)
firma Holst, Graafland & Strik, Amsterdam (1/32e part)
Hendrik Salm, Amsterdam (1/32e part)
 

 

Ship Events Data

1829-04-00: Bijzonderheden: meetbrief No. 80 - d.d. 16.04.1829
1848-12-11: Damaged
Bremerhaven, 11 december 1848. Alhier is gearriveerd de Nederlandse kof CONCORDIA, kapt. Cappen, van Noorwegen met hout naar Harlingen bestemd, met verlies van zeilen, zijnde het schip een weinig lek.
1855-10-00: Final Fate: Missing

Van de NEPTUNUS, kapt. Jan H. Cappen, in oktober 1855 van Newcastle naar Harlingen vertrokken, heeft men sedert dien niets meer vernomen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Bakker, S(j)oeke Berends
Overige informatie: 1829 – 1830

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Abrahams Jr., Cornelis
Overige informatie: 1830 – 1839

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Wildschut, L.
Overige informatie: 1839 – 1842

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Cappen, Jan H.
Overige informatie: 1842 – 1852 CONCORDIA

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Cappen, Jan H.
Overige informatie: 1852 – 1856 NEPTUNUS

Algemene informatie

1829

Op 24-04-1829 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Sjoeke Berends Bakker.

OHC 280529
Arrivementen: Te Havre, S.B. Bakker, van Amsterdam.
RC 060829
Amsterdam, 4 augustus. Bij Texel binnengekomen S.B. Bakker van Marennes.
RC 151029
Te Elseneur, S.B. Bakker van Amsterdam.
OHC 271029
Arrivementen: Te Dantzig S.B. Bakker van Amsterdam.
RC 191229
Amsterdam, 17 december. Het schip AMSTERDAM, kapt. S.B. Bakker, van Dantzig naar Bordeaux, was de 4e dezer in goede staat zeilende op de hoogte van Texel.

1830

OHC 070130
Arrivementen: Te Bordeaux S.B. Bakker van Dantzig.

Op 13-03-1830 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Sjoeke Berends Bakker. 

RC 060730
Amsterdam, 4 juli. Volgens brief van kapt. S.B. Bakker, voerende het schip AMSTERDAM, van St. Ubes naar Riga, in dato den 29e juni, was hij toen in goede staat zeilende op de hoogte van Texel; gemelde kapitein rapporteert, de 13e dito, op de hoogte van Kaap Finisterre, in goede staat gezien te hebben een fregat, tonende de vlag van het college Zeemans Hoop met n.° 284, zijnde die van kapitein B. Drayer, voerende het schip het SCHOON VERBOND, van Amsterdam naar Batavia; alsmede de 27e dito, in het Hoofden (opm: Nauw van Calais), een schip, tonende mede de vlag van bovengemeld College met n.° 106, zijnde die van kapt. T.K. Klein, voerende het schip NEDERLAND, van Amsterdam naar Suriname.
OHC 310730
Arrivementen: Te Riga S.B. Bakker van St. Ubes.
OHC 280930
Arrivementen: Te Hamburg S.B. Bakker van Riga.
OHC 281030
Texel, 25 oktober. Binnengekomen S.B. Bakker van Hamburg.

Op 01-12-1830 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een zeebrief en een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Abrahams jr. 

AH 021230
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam naar: Suriname. Het schip AMSTERDAM, kapt. Cornelis Abrahams Jr. van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher en Jan Corver en Co.

1831

AH 010131
Texel, 28 december. Vertrokken: AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., naar Suriname.
SUC 170231
Paramaribo, 12 februari. Binnengekomen het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz. Jr. van Amsterdam.
SUC 030331
Cornelis Abrahamsz. Jr., voerende het nieuwgebouwd Nederlands kofschip, genaamd AMSTERDAM, is voornemens den 18 april e.k., met gemelde bodem naar Amsterdam te vertrekken; hebbende nog enige ruimte voor suiker en katoen, tot welkers aanvulling hij zich aan de heren planters en kooplieden aanbeveelt. Paramaribo den 1 maart 1831.
RC 120531
Amsterdam, 9 mei. De schepen HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke en de VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, zouden in het laatst van maart en het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., omstreeks half april van Suriname vertrekken, alle naar Amsterdam.
RC 280631
Amsterdam, 26 juni. Het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr. zou den 25 mei; de schepen CATARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos en NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, mede nog in die maand en het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman, in het begin van juni van Suriname vertrekken, alle vier naar Amsterdam.
RC 020731
Amsterdam, 30 juni. Kapitein H. Rolff, voerende het schip EDAMS WELVAREN, den 14 mei van Suriname vertrokken en den 27 dezer te Amsterdam aangekomen, rapporteert, dat weinig dagen na hem van Suriname zouden vertrekken de schepen AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P. Hanssen Bos en de DRIE GEBROEDERS, kapt. K. Harms Ruyl, alle mede naar Amsterdam.
AH 130831
Texel, 11 augustus. Binnengekomen: AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., van Suriname; ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Havana; HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon, na visitatie van de quarantaine ontslagen.
AH 160831
Cargalijst Amsterdam. AMSTERDAM, C. Abrahamsz Jr., van Suriname met suiker en katoen.
AH 061031
In lading ligt te Amsterdam: Naar Suriname. Het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver & Co.

Op 31-10-1831 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Abrahams jr.

AC 271231
Texel, 24 december. Vertrokken: AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., naar Suriname.

1832 

RC 280432
Rotterdam, 27 april. Het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., zou volgens brief van Suriname van den 3 maart, den 30 maart van daar naar Amsterdam vertrekken.
AH 080632
Texel, 6 juni. Binnengekomen: AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, van Suriname.
AH 040732
In lading naar Suriname: Het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher, Jan Corver en C. en d'Arnaud en C.

Op 14-07-1832 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Abrahams jr.

AH 260732
Kennisgeving: Getrouwd: 20 juli, (Amsterdam), C. Abrahamsz. Junior met K.D. Dekker. (Haarlem).
AH 100832
Texel, 8 augustus. Vertrokken: AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., naar Suriname.
SUC 051032
Advertentie Paramaribo: Bothe & Fuchs hebben ontvangen met kapiteins J.D. Diets en C. Abrahamsz Jr., en bieden tot zeer billijke prijzen te koop aan, de volgende goederen als: Nieuwe haring; aardappelen; boter in 14 ponds vaatjes. (opm: bekort)

1833 

AH 060233
Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 4 februari. AMSTERDAM, kapt. W.C. Abrahams, van Suriname.
AH 080233
Carga-lijsten. Amsterdam. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., van Suriname.
AH 290533
In lading naar Suriname: Het schip AMSTERDAM, kapt. Cornelis Abrahamsz. Junior, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher, Jan Corver & Co. en d’ Arnaud & Co.

Op 25-06-1833 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam opnieuw een Nederlandse zeebrief en een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Abrahams jr. 

AH 170733
Uitgezeild: Texel, 15 juli. ROSALIE, kapt. G.H. Bruin, naar Batavia; AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, naar Suriname.

1834 

AH 160134
Binnengekomen Texel, 14 januari. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz., van Suriname.
AH 170134
Carga-lijsten Amsterdam: AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., met suiker en katoen, van Suriname.
RC 210134
Rotterdam, 20 januari. Kapt. C. Abrahams jr., voerende het schip AMSTERDAM, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat hij de 10e en 11e dezer, op 53º16’ NB 4º12’ OL., gezien heeft een ten anker liggend schip, zonder fokkenmast of grote steng, hebbende de barks- en grote masten met de grote ra nog staande; als ook de 12e dito een geheel op zijde liggende en vol water gelopen brik, vermoedelijk, ingevolge het schilderwerk, thuis behorende in de Oost Zee, rondom welke verscheiden varen en stukken talk dreven.
AH 130234
Advertentie. In lading naar: Bordeaux. De Nederlandse schooner-kof AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr. Adres bij Jan Corver en Comp. en Canne en Balwé.
AH 050334
Uitgezeild: Texel, 3 maart. De VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, naar Suriname; AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, HEKTOR, kapt. Mulder en NEPTUNUS, kapt. K. Sipsma, naar Bordeaux.
AH 090434
Binnengekomen: Bordeaux, 29 maart. De ONDERNEMING, kapt. H.G. Henrichs en HENDRIKA, kapt. H.B. Schipper, van Rotterdam; ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens, van Groningen; AMSTERDAM, kapt. Cornelis Abrahams Jr., van Amsterdam.
AH 230434
Uitgezeild: Bordeaux, 12 april. AMSTERDAM, kapt. Cornelis Abrahamsz Jr. en JEREMIAS, kapt. Sake Luitjes Stellingwerf, naar Amsterdam.
AH 070534
Carga-lijsten Amsterdam: AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz. Jr., van Bordeaux met wijn en hoepels.
AH 240534
In lading naar: Suriname. De schoenerkof AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz. Junior, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Comp.

Op 11-07-1834 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Abrahams jr. 

AH 210734
Uitgezeild: Texel, 18 juli. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., naar Suriname.
NSU 120934
Paramaribo, 11 september. De 9e dezer is alhier binnengekomen het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., van Amsterdam.
SUC 201034
Paramaribo, 19 oktober. let op: een ander Nederlands schip met de naam AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., lag terzelfder tijd te Paramaribo in lading naar Amsterdam, en zou de 1e november 1834 sluiten.
NSU 041134
Naar Amsterdam ligt in lading het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., sluit 6 november, adres bij Gebr. Reijns.
SUC 131134
Paramaribo, 12 november. De 6e dezer werden alhier uitgeklaard de schepen ALEXANDER, kapt. A.S. Cassie, naar Rotterdam met 438 vaten suiker, 306 balen schone en 2 dito vuile katoen en 7 vaten rum, en AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, naar Amsterdam met 282 vaten suiker, 51 balen schone en 1 dito vuile katoen.

1835 

AH 240135
Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 22 januari. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., van Suriname.
AH 240135
Carga-lijsten Amsterdam. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr. van Suriname met suiker en katoen.
AH 040235
In lading naar: Suriname. Het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Comp.
AH 140435
Uitgezeild: Texel, 12 april. EDAMS WELVAREN, kapt. K. Spiegelberg, AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams en HARMONIE, kapt. A. van der Meyden, naar Suriname.

Op 20-10-1835 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Cornelis Abrahams jr.

1836

DC 190536
Middelburg, 16 mei. Eergisteren is ter rede van Veere aangekomen: het Nederlandse kofschip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, van Suriname, met suiker en katoen, ligt in quarantaine.
RC 260536
Rotterdam, 25 mei. Van Middelburg wordt de 23e dezer gemeld, dat kapt. C. Abrahams, van Suriname aldaar aangekomen, rapporteert, dat hij de 10e dezer tussen Wight en Portland heeft gepraaid het brikschip WILLEM, kapt. J.F. Klomp, van Rotterdam naar Batavia.


1837 

RC 040237
Rotterdam, 3 februari. Te Middelburg is ter rede gearriveerd het kofschip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, van Suriname.
AH 020537
Texel, 29 april. Uitgezeild AMSTERDAM, C. Abrahams naar Suriname.
AH 311037
Kapt. C Abrahams Jr., voerende het schip AMSTERDAM, van Suriname, in Texel binnengekomen, rapporteert, op de uitreis van Amsterdam naar Suriname, den 14 mei bij Teneriffe gepraaid te hebben, het schip de ADMIRAAL TROMP, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam naar Batavia.
AH 311037
Cargalijst Amsterdam. AMSTERDAM, C. Abrahamsz jr. van Suriname met suiker en katoen.
AH 241137
In lading te Amsterdam naar: Suriname. Het gezinkt schoener kofschip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr. Adres bij B. D. Bosscher.

Op 23-12-1837 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Cornelis Abrahams jr.

1838

AH 050138
In lading te Amsterdam naar: Suriname: het gezinkt schoenerkofschip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., adres bij B.D. Boscher.
AH 090138
Texel, 7 januari. Uitgezeild AMSTERDAM, C. Abrahamsz jr. naar Suriname.
AH 160638
Helvoetsluis, 14 juni. Binnengekomen AMSTERDAM, C. Abrahamsz jr. van Nickerie.
AH 070938
Helvoetsluis, 5 september. Uitgezeild AMSTERDAM, C. Abrahamsz jr. naar Nickerie.


1839

AH 070139
Helvoetsluis, 4 januari. Binnengekomen AMSTERDAM, C. Abrahamsz jr. van Suriname.
AB 080239
In lading naar: Suriname, het schoener kofschip AMSTERDAM, kapt. Cornelis Abrahams Jr., van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
AH 100439
Maandag 8 april, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y verkocht.
1. Een achtste part in het driemast schoener kofschip NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.Y. Parma. Liggende alhier, fl. 536. In slag fl. 20. C.A. Schroder.
2. Een zestiende part in het kofschip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr. Liggende alhier, fl 800. In slag fl. 100 A.W. Abrahams.
AB 030639
Middelburg 31 Mei. Gisteren namiddag ten 3 ure is van de werf der commercie-compagnie dezer stad met het beste gevolg van stapel gelopen, het fregatschip de ZEEUW, groot ongeveer 500 lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indië, en gebouwd door den scheepsbouwmeester F. Haverkamp, voor rekening van de rederij, onder directie van de heren van den Broecke, Luteyn en Schouten; zullende dit schip gevoerd worden door kapitein C. Abrahams.
SUC 260639
Paramaribo, 25 juni.
In lading naar Amsterdam. Het Nederlands kofschip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut. Adres bij gebroeders Reijns.
SUC 230839
Paramaribo. Uitgeklaard. Den 22 augustus, het schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, naar Amsterdam, lading: 294 vaten suiker en 32 balen schone katoen.
RC 050939
Te Nickerie is aangekomen kapitein L. Wildschut, van Amsterdam naar Suriname, en zou den 25 juli naar Rotterdam vertrekken.
AH 200939
Helvoetsluis, 18 september. Binnengekomen AMSTERDAM, L. Wildschut van Nickerie.
RC 101039
Te Rotterdam ligt in lading naar: Nickerie het Nederlands gekoperd galjootschip AMSTERDAM, kapitein L. Wildschut. Adres bij Kuijper, van Dam en Smeer.

Op 25-10-1839 wordt voor de AMSTERDAM door de firma Boolen & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. L. Wildschut.

AH 311039
Helvoetsluis, 29 oktober. Vertrokken AMSTERDAM, L. Wildschut naar Nickerie.
SUC 151239
Paramaribo. Binnengekomen. Den 13den, het schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, van Rotterdam, hebbende 36 dagen reis.

1840

RC 190340
Helvoetsluis, 17 maart. Binnengekomen AMSTERDAM, L. Wildschut van Nickerie.
AH 200340
Cargalijst Rotterdam. AMSTERDAM, L. Wildschut van Nickerie met 301 vaten suiker en 10 vaten rum.
AH 150440
In lading naar: Suriname. Het gezinkt kofschip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
AB 210540
Texel, 19 mei. Vertrokken AMSTERDAM, L. Wildschut naar Suriname.
SUC 070740
Paramaribo. Binnengekomen, 5 juli,  AMSTERDAM, L. Wildschut, van Amsterdam, hebbende 44 dagen reis, met 3 passagiers.
SUC 130840
Vertrokken, 11 augustus, het schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, naar Amsterdam, lading: 218 vaten suiker, 3 balen gebroken koffie, 43 balen schone- en 3 balen vuile katoen, 170 balen cacao en 20 vaten rum.
AB 111140
Amsterdam. In lading naar: Suriname, het gezinkt schoener kofschip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
AB 141240
Texel, 12 december. Vertrokken AMSTERDAM, L. Wildschut naar Suriname.

1841

SUC 230141
Paramaribo. Binnengekomen, 20 januari,  AMSTERDAM, L. Wildschut, van Amsterdam, hebbende 28 dagen reis.
SUC 160241
Paramaribo. In lading naar Amsterdam, het Nederlands kof schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut. Adres bij gebroeders Reijns.
SUC 040341
Paramaribo. Vertrokken, den 3 maart, het schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, naar Amsterdam; lading : 228 vaten suiker, 13 balen vuile katoen, 40 vaten rum, 3 vaten met huiden en 21 ponden inlands hout.
AH 210441
Texel, 19 april. Binnengekomen AMSTERDAM, L. Wildschut van Suriname.
AH 220441
Carga-lijsten Amsterdam: AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, van Suriname met suiker, rum, huiden, katoen en hout.
AH 260641
Texel, 23 juni. Uitgezeild AMSTERDAM, L. Wildschut naar Suriname.
SUC 200841
Paramaribo. Binnengekomen. Den 18 augustus, het schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam, hebbende 54 dagen reis: passagier: de heer Jacob Willem Bruce Franke.
NSU 131041
Paramaribo. Uitgeklaard. Den 11oktober, het schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, naar Amsterdam, lading: 137 vaten suiker, 9 vaten hele en 21 vaten en 4 balen gebroken koffie, 54 balen schone- en 4 balen vuile katoen, 30 vaten rum, 28 balen cacao. 3 pies letterhout, 1 vat arraroet, 215 ponden oud lood, en 1 vat Lemmetjes water (opm: Limoensap).
SUC 121141
Paramaribo. Overleden. 5 oktober, Olief Pettersen Schmit, matroos aan boord van het schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, oud 32 jaren en 9 oktober, Frederik Ernst Albert, lichtmatroos aan boord van het schip AMSTERDAM, kapt. L. Wildschut, oud 16 jaren.

1842

AH 050142
Texel, 3 januari. Binnengekomen AMSTERDAM, L. Wildschut van Suriname.
AH 140342
Advertentie. G.J.R. Holst, J. Corver, J,H,A, Balwé, H. Salm. A.A. van der Crab, S. Willeumier, Jr., B.D. Bosscher, A.W. Abrahams, J.H. Lugt, D. Beth en J. Helt, makelaars, zullen op dinsdag de 29e maart 1842, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt schoener kofschip, genaamd AMSTERDAM, gevoerd door kapitein L. Wildschut, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 10 duimen, wijd 4 ellen 91 duimen, hol 2 ellen 95 duimen en alzo gemeten op 168 tonnen of 89 lasten. En dat met al deszelfs rondhout, wand, ankers, touwen, zeilen, enz. breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: voor NLG 8.300 verkocht aan Repko & Feersma, Harlingen; nieuwe scheepsnaam CONCORDIA, kapt. J.H. Cappen)

Op 16-04-1842 wordt voor de CONCORDIA door de firma Repko & Feenstra uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan H. Cappen.

AH 290442
Vlie, 25 april. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Larvik.
LC 140642
Harlingen, 5 juni. Uitgezeild het kofschip CONCORDIA, kapt. J.H. Cappen naar Noorwegen.
AH 110742
Vlie, 8 juli. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Drammen.
LC 270942
Harlingen, 18 september. Binnengekomen AMSTERDAM (opm: CONCORDIA), J.H. Cappen van Drammen.

1843

AH 040343
Vlie, 3 maart. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Noorwegen.
RC 130443
Arrivementen: Bij Texel binnengekomen J.H. Cappen van Droback.
AH 290443
Vlie, 25 april. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen op avontuur.
AH 220543
Vlie, 16 mei. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Oudsoen.
AH 050643
Vlie, 1 juni. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Droback.
AH 270643
Vlie, 24 juni. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Droback.
AH 020843
Vlie, 29 juli. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Memel.
AH 280943
Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.H. Cappen, van Dantzig met hout en rogge.
LC 071143
Uitgezeild: Den 29 oktober het kofschip CONCORDIA, kapt. J.H. Cappen, naar Schotland.

1844

LC 120344
Harlingen, 8 maart. Uitgezeild CONCORDIA, kapt. J.H. Cappen, JAN FREDRIK, kapt H.H. Kok, beide naar de Oostzee.
RC 260344
In de Sont dreef den 19 maart weinig ijs. Dien dag waren daarin aangekomen de schepen JEANNETTE, G.J. Otten, van den Helder naar de Oost Zee, en CONCORDIA, J.H. Cappen, van Harlingen naar Dantzig.

Op 20-05-1844 wordt voor de CONCORDIA door kapt. Jan H. Cappen uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 240944
Vlie, 20 september. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Drammen.
RC 291044
Texel, 25 oktober. Binnengekomen J.H. Cappen van Drammen.

1845

AH 120545
Vlie, 8 mei. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Holmstrand.
NRC 270645
Vlie, 24 juni. Gearriveerd CONCORDIA, J.H. Cappen van Oudsoen.
AH 070845
Vlie, 2 augustus. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Fredrikstad.
AH 060945
Vlie, 3 september. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Fredrikstad.
AH 160945
Vlie, 13 september. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Larvik.
LC 211045
Harlingen, 16 oktober. Binnengekomen de kofschepen CONCORDIA, kapt. J.H. Cappen, van Larvik, JAN FREDRIK, kapt, H.H. kok, van Oostrisoer.
AH 221245
Vlie, 19 december. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van St. Davids.

1846

Op 08-05-1846 wordt voor de CONCORDIA door kapt. Jan H. Cappen uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 190546
Vlie, 16 mei. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Nerva.
AH 230746
Texel, 21 juli. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Fredrikstad.
AH 210846
Vlie, 18 augustus. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Fredrikstad.
AH 300946
Vlie, 27 september. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Larvik.
AH 121046
Vlie, 7 oktober. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Larvik.
LC 241146
Harlingen, 20 november. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Noorwegen met hout.

1847

RC 060347
Vlie, 3 maart. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Noorwegen.
RC 220647
Den 14 juni de Sont gepasseerd ONDERNEMING, S.J. Dekker, van Dantzig,en CONCORDIA, J.H. Cappen, van Riga, beiden met hout naar Harlingen.
NRC 300647
Vlie, 27 juni. Gearriveerd CONCORDIA, J.H. Cappen van Riga.
NRC 100747
Vlie, 6 juli, Vertrokken CONCORDIA, J.H. Cappen naar Riga.
RC 170847
Bolderaa, 5 augustus. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Elseneur.
AH 110947
Vlie, 8 september. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Drammen.
NRC 131047
Vlie, 10 oktober. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Fredrikstad.
AH 281247
Texel, 25 december. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Fredrikstad.

1848

NRC 270448
Vlie, 22 april. Gearriveerd CONCORDIA, J.H. Cappen van Oudsoen.
AH 090548
Vlie, 6 mei. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Nerva.
NRC 070848
Vlie, 3 augustus. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Christiansand.
AH 300848
Vlie, 26 augustus. Gearriveerd CONCORDIA, J.H. Cappen van Christiansand.
AH 031048
Vlie, 30 september. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Drammen.
AH 171048
Vlie, 13 oktober. Vertrokken CONCORDIA, J.H. Cappen naar Fredrikstad.
NRC 161248
Bremerhaven, 11 december. Alhier is gearriveerd de Nederlandse kof CONCORDIA, kapt. Cappen (opm: J.H. Kappen), van Noorwegen met hout naar Harlingen bestemd, met verlies van zeilen, zijnde het schip een weinig lek.
RC 281248
Het schip CONCORDIA, kapitein J.H. Cappen, van Fredrikstad naar Harlingen, te Bremerhaven binnen, heeft den 23 december de reis voortgezet.

1849

AH 140649
Vlie, 11 juni. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Archangel.
AH 301149
Terschelling, 25 november. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Fredrikstad.


1850

RC 020750
Van Kroonstad, 18 juni, J.H. Cappen naar Amsterdam.
NRC 180750
Vlie, 15 juli. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Kroonstad.

Op 30-07-1850 wordt voor de CONCORDIA door kapt. Jan H. Cappen uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 090850
Vlie, 5 augustus. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Cappen naar Fredrikstad.
NRC 110950
Vlie, 8 september. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Cappen van Fredrikstad.
LC 241250
Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 8 januari 1851, ’s namiddags ten 3 uren, in het logement van Douwe Minnema, in het openbaar presenteren te verkopen:
1: Het Kofschip, genaamd CONCORDIA, gemeten op 26 el 10 duim lengte, 4 el 91 duim wijdte en op 2 el 93 duim hol, geijkt op 168 ton, gevoerd door kapitein J.H. Cappen.
2: Het Kofschip, genaamd JAN FREDRIK, gemeten op 24 el 20 duim lengte, 5 el 35 duim wijdte en 2 el 88 duim hol, geijkt op 137 ton, gevoerd door kapitein Harm H. Kok.
3: Het Kofschip, genaamd HENDRIK, gemeten op 25 el 20 duim lengte, 4 el 55 duim wijdte en 2 el 47 duim hol, geijkt op 126 ton, gevoerd door kapitein J.A. Keun.
 Allen met derzelver rondhouten, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheeps- en andere goederen, zodanig ze zijn liggende in de Zuiderhaven te Harlingen; dadelijk na den verkoop vrij te aanvaarden.
Nader onderricht ten kantore van de heren Harmens en Zoon en van den notaris te Harlingen.

1851 

AH 030151
Advertentie. De notaris Wyma te Harlingen zal aldaar op woensdag de 8e januari 1851, des namiddags ten 3 ure, in het logement van Douwe Minnema in het openbaar presenteren te verkopen:
Het kofschip genaamd CONCORDIA, gemeten op 26 ellen 10 duim lengte, 4 ellen 91 duim wijdte en op 2 ellen 95 duim holte, geijkt op 168 tonnen, gevoerd door kapt. J.H. Cappen.
Het kofschip genaamd JAN FREDERIK, gemeten op 24 ellen 20 duim lengte, 5 ellen 35 duim wijdte en 2 ellen 38 duim holte, geijkt op 137 tonnen, gevoerd door kapt. Harm H. Kok.
Het kofschip genaamd HENDRIK, gemeten op 25 ellen 20 duim lengte, 4 ellen 55 duim wijdte en 2 ellen 47 duim holte, geijkt op 126 tonnen, gevoerd door kapt. J.A. Keun.
Alle met derzelver rondhouten, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheeps- en andere goederen, zodanig als zij zijn liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en dadelijk na de verkoop vrij te aanvaarden. Nader onderricht ten kantore van de heren Harmens & Zonen en van de notaris te Harlingen.

1852

Op 15-03-1852 wordt voor de NEPTUNUS door de firma Harmens & Zonen uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan H. Cappen.

RC 280452
Vlie, 24 april. Uitgezeild NEPTUNUS, J.H. Cappen op avontuur.
RC 080552
Arrivementen, Vlie, 4 mei, J.H. Cappen van Newcastle.
NRC 150652
Vlie, 10 juni. Vertrokken. NEPTUNUS, J.H. Cappen naar Schotland.

1853

NRC 260453
Vlie, 23 april. Gearriveerd NEPTUNUS, J.H. Cappen van Newcastle.
NRC 130653
Vlie, 9 juni. Vertrokken NEPTUNUS, J.H. Cappen naar Newcastle.
NRC 260653
Vlie, 23 juni. Gearriveerd NEPTUNUS, J.H. Cappen van Newcastle.

1854

RC 090154
Vlie, 2 januari. Binnengekomen NEPTUNUS, J.H. Cappen van Leith.

Op 29-03-1854 wordt voor de NEPTUNUS door de firma Harmens & Zonen uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan H. Cappen.

RC 260454
Texel, 24 april. Uit zee NEPTUNUS, J.H. Cappen van Newcastle.
NRC 030654
Vlie, 31 mei. Vertrokken NEPTUNUS, J.H. Cappen naar Newcastle.
NRC 150754
Vlie, 12 juli. Gearriveerd NEPTUNUS, J.H. Cappen van Newcastle.
NRC 080854
Vlie 5 augustus. Gearriveerd FRISO, D.H. Duintjer; NEPTUNUS, J.H. Cappen, beiden van Newcastle, zijnde de koffen vroeger gemeld.

1855

RC 120755
Vlie, 9 juli. Binnengekomen NEPTUNUS, J.H. Cappen van Newcastle.
NRC 281255
Amsterdam, 27 december. Aangaande de schepen HONG KONG (opm: bark), kapt. N.H. Keuker, de 15e november 1854 van Calcutta naar Falmouth vertrokken, en sedert de 8e februari 1855 op 05º17’ N.B. en 23º07’ W.L. gepraaid; SUSANNA GEERTRUIDA (opm: bark), kapt. D. Steenveld Szn, de 27e december 1854 van Passaroeang (opm: Pasuruan) te Banjoewangie (opm: Banyuwangi) aangekomen en sedert daar herwaards vertrokken (opm zie ook NRC 050356); NEPTUNUS, kapt. Cappen (opm: kof, Jan H. Kappen, zie LC 200360), in oktober 1855 van Newcastle naar Harlingen vertrokken (opm: zie ook NRC 050356); en ECHO (opm: bark), kapt. D. Kuiper, van hier naar Liverpool, de 20e november 1855 uit Texel vertrokken en de 30e dito bij Bardsey overzeild (opm: zie NRC 071255 en 121255), heeft men sedert niets vernomen.

1856

NRC 050356
Rotterdam, 4 maart. Men schrijft uit Amsterdam, d.d. gisteren, aan de Précurseur: Van de volgende schepen is men zonder enig naricht (opm: bericht): NEPTUNUS (opm: kof), kapt. J.H. Cappen, de 4e
oktober 1855 te Newcastle aangekomen en van daar weder naar Harlingen vertrokken.

1860

LC 200360
Ten eersten male gedagvaard:
Jan Kappen van der Werf, stuurman, laatst gewoond hebbende te Harlingen, doch thans afwezig en diensgevolgs mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur der vergaderplaats van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, terwijl gelijkluidend exploit is geschied en aangeplakt geworden aan het gemeentehuis te Harlingen en door mij deurwaarder afschrift is gelaten van dit exploit, als ook het vonnis, houdende verlof tot het doen dezer dagvaarding, aan de heer officier van justitie bij meergenoemde rechtbank, welke mijn origineel exploit met gezien heeft getekend en voorts nog bij plaatsing in de Nederlandsche Staats Courant en de Leeuwarder Courant, als daartoe speciaal aangewezen, om, na verloop van een termijn van drie maanden na heden en alzo op dinsdag de zesentwintigste juni 1800 zestig, de voor de middag ten tien uren precies, bij voorafgestelde procureur te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, zitting houdende in het Paleis van Justitie aldaar, ten einde:  Aangezien gedaagde op de 8e oktober 1855 als stuurman op het Nederlands Kofschip de NEPTUNUS, schipper Jan H. Kappen, van Newcastle is vertrokken naar Harlingen met een lading steenkolen, zonder bij zijn vertrek een volmacht te hebben achtergelaten of order te hebben gesteld op het beheer zijner zaken;  Aangezien gedaagde echter met dat schip aldaar niet is aangekomen en er sedert die tijd nimmer enig bericht is ingekomen van hetzelve en deszelfs equipage (opm: zie NRC 281255); Aangezien gedaagde alzo waarschijnlijk bij die gelegenheid in de golven is omgekomen; Aangezien gedaagde er sedert dien datum meer dan drie jaren zijn verlopen, zonder dat enig bewijs is ingekomen van deszelfs aanwezen of overlijden; Aangezien de eisers als erfgenamen naar de wet van gedaagde er belang bij hebben, dat bij vonnis der rechtbank worde verklaard dat er rechtsvermoedens van het overlijden van gedaagde bestaat sedert 8 oktober 1855; Alsdan aan gemelde rechtbank, hetzij in persoon hetzij door iemand zijnentwege, van zijn aanwezen te doen geblijken, met aanzegging, dat indien noch gedaagde noch iemand zijnentwege bij voorafgestelde procureur mocht opkomen, en alzo niet behoorlijk van zijn aanwezen mocht geblijken, door mijne requiranten zal worden geconcludeerd, dat hun daarvan zal worden verleend akte en tevens verlof tot het doen ener dergelijke tweede dagvaarding. Gezien bij mij officier bij de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden den 17 maart 1860. J. Herman Albarda.    Subs.
Geregistreerd te Leeuwarden 17 maart 1800 zestig, deel 42, folio 48, rectovak 6, twee bladen, een renvooi.
Ontvangen voor Recht. NLG 0,80, voor 88 opcenten NLG 0,30½, te samen een gulden tien eentweede cent. De ontvanger, Van Nooten

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1829 – no. 9

BIJLBRIEF Amsterdam

plaats en datum acte Amsterdam, 18 april 1829

type schip kofschip

kapitein

Bouwwerf/verkoper Barend Groen & Compagnie, Amsterdam, scheepswerf
De Boot

Eigenaar / koper Heeren Boolen & Compagnie, Amsterdam

te voeren door kapt. Soeke Berends Bakker

grootte in tonnen 87 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 25,60 x 4,86 x 2,99 m

kiellegging 25.6.1828

tewaterlating 11.12.1828

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 15 folio 50 verso vak 7

datum registratie 18 april 1829

notaris

prijs

bijzonderheden meetbrief no 80 dd 16.4.1829
Naam AMSTERDAM
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1829
Toegang 5074
Inventaris 1420

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1829.9

deel VI, foto 097, 098
CEDULE

Naam schip AMSTERDAM

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 21 april 1829

type schip niet vermeld (waarschijnlijk brik)

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Joeke Berends Bakker (mede-eigenaar)

grootte in tonnen 87 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 april 1829

nummer registratie deel 19, folio 169, verso, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief, het schip is voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren gebouwd en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
researcher/datum research: ML / 140915

bijlage bij acte 9 van 1829, schip AMSTERDAM
eigenaren per medio maart 1829:

firma Booten & Co., Amsterdam (boekhouders en 1/4e part)
firma Johannes Glasbergen & Zoonen, Amsterdam (1/4e part)
Wed. Johannes Glasbergen, geboren Farrel, Amsterdam (1/8e part)
J.J.A. Steenstrand, Amsterdam (1/16e part)
Joeke Berends Bakker, Amsterdam (schipper en 1/16e part)
firma Wed. van Seldam & J. Mannory, Amsterdam (1/16e part)
firma Canne & Balwé, Amsterdam (1/16e part)
Pieter Lugt Jansz., Amsterdam (1/32e part)
Wed. P.L. Berthemy (?), geboren Boolen, Amsterdam (1/32e part)
firma Holst, Graafland & Strik, Amsterdam (1/32e part)
Hendrik Salm, Amsterdam (1/32e part)


ML / 140915

Naam AMSTERDAM
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1829
Toegang 5074
Inventaris 1417

Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen, toeg.19-06, inv. 383, no. 17

foto P1020766 - 768
KOOPAKTE

Naam schip AMSTERDAM
nieuwe naam CONCORDIA

plaats en datum akte openbare verkoping, Amsterdam, 29 maart 1842

type schip gezinkte schoener-kof

bouwwerf/verkoper firma Boelen & Co., Amsterdam (boekhouders) en mede-reders

gevoerd door kapt. L. Wildschut

eigenaar/koper Repko & Feersma, cargadoors te Harlingen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 168 tonnen of 89 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 26,10 x 4,90 x 2,95 meter

kiellegging

tewaterlating indertijd gebouwd te Amsterdam.

plaats / datum registratie Amsterdam, 29 maart 1842

nummer registratie deel 109, folio 21, recto, vak 9

notaris J. Copius Peereboom, deurwaarder te Amsterdam

prijs NLG 8.300,-

Bijzonderheden: de naam van de kopers is helaas volstrekt onleesbaar.
Het schip lag bij de verkoping bij de werf De Boot aan de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam. Op 4 april 1842 is de verkoop ingeschreven bij het kantoor der hypotheken te Amsterdam in deel 1 no. 134. Brandmerk 134 AMST 1842

16.04.1842 eerste (bedoeld is nieuwe) zeebrief voor de CONCORDIA, aangevraagd door Repko en Feersma, Harlingen voor kapt. J.H. Cappen


researcher/datum research: ML / 280517

Naam CONCORDIA
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1842
Toegang 19-06
Inventaris 383

Bronnen


Jaar: 1829
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente archief, Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1829 – no. 9
Gemeente archief, Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1829.9
Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen 19.06.383.17
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
LC = Leeuwarder Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NSC = Nieuwe Surinaamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant