Inloggen
Gezagvoerder

Mulder, Jan Gerritz

Naam: Mulder, Jan Gerritz
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 4
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
MARIA 1875 Kofftjalk Sailing Vessel 7931 Bekijk schip
AGATHA 1892 Schoener Sailing Vessel 108 Bekijk schip
MARGRITHA 1871 Kofftjalk Sailing Vessel 9321 Bekijk schip
OCEAAN 1899 Schoener Sailing Vessel 4814 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Jan Gerrits Mulder werd geboren te Groningen in een schip liggende in de Noorderhaven op 12 april 1844 als zoon van Gerrit Harms Mulder en Grietje Jans Prins. Jan was de broer van Johan Gerrits Mulder en Harmen Gerrits Mulder en de zwager van Jacob Geerts Kramer en Jacob Kramer.(zie aldaar).

Jan trouwde te Delfzijl op 10 maart 187, als zeeman met Maria Jans Korte, geboren te Delfzijl op 26 juli 1848 als dochter van de schipper Jan Korte en Petronella Houwerzijl. Maria Korte overleed te Groningen op 03 maart 1877 vier dagen na de geboorte van een levenloze dochter.

Jan hertrouwde op 06 maart 1879 als schipper met Agatha Kramer, geboren te Groningen op 03 december 1848 als dochter van buitenschipper Roelf Wanders, zich noemende Kramer, en Fennechiena de Vries. Agatha overleed te Groningen op 25 oktober 1927

Jan overleed te Brake op 28 februari 1913 tengevolge van een bloedvergiftiging en werd te Groningen op de Zuider Begraafplaats begraven.

 

In Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen wordt Jan vermeld als zeeman in 1873, als schipper/scheepskapitein in 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, als binnenschippers in 1885, als zeeman in 1885, als scheepskapitein in 1887, 1888 en zonder beroep in 1906, 1908, 1911, 1912.

 

Jan Mulder kreeg op zestigjarige leeftijd op 18 mei 1904 nog zijn diploma Eerste Stuurman voor de Groote Zeilvaart. “Hij behoefde hiervoor geen examen af te leggen, maar verkreeg dit diploma omdat hij als stuurman/kapitein op zeilschepen groter dan 100 BRT had gevaren. …”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.G.Mulder was lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart.” met vlagnumme 54 in de periode 1873 t/m 1893.

 

Jan Mulder was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 30 in de 1887

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J. G. Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1872 t/m 1875 van de 1-mastkof “Margaretha”, gebouwd in 1871 te Martenshoek, 60 ton o.m., varend voor de wed. G.J.Mulder-Prins te Veendam;

*    1876 t/m 1891 van de 1-mastkof “Maria”, gebouwd in 1875 nij W.G.Bodewes te Martenshoek, 84 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1891 verkocht naar Duitsland;

*    1893 t/m 1897 van de ijzeren 2-mastchoener “Agatha”, gebouwd in 1892 op de werf van de Fa. Niestern en Te Velde te Martenshoek, 122 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam;

*    1900 t/m 1906 op de stalen 3-mastschoener “Oceaan” ex Nina, gebouwd in 1899 bij de Gebr. G.& H.Bodewes te Martenshoek, 169 ton n.m. varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen.

 

In een Naamlijst van Leden van het Veendammer zeemanscollege in 1880 aanwezig in het Veenkoloniaal Museum te Veendam staat J.G.Mulder als gezagvoerder van de “Maria” met vlagnummer 54.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

12 februari 1859, tjalk “Goede Verwachting”, schipper Gerrit Harms Mulder, kok Jan Gerrits Mulder 14 jaar uit Veendam.

 

Uit Mulder083:

“  'Margritha'        koftjalk, b.j. Martenshoek 1/1871 (pag 471), eig 1871-2/1881 wed. G.J.Mulder-Prins te Vd, schipper 1871-1874 J.G. Mulder te Vd, B.G. Mulder te Vd schipper 1875-1887 en vanaf 2/1881 tot 3/1887 ook eigenaar. Naam wordt vanaf 1887 als 'Margretha' geschreven.”

'Maria'       kofschip b.j. Martenshoek 1875, K/E 5/1875-1891, 1891 verkocht aan J.M. Garms te Blankenese, Dld, 1903 uit de vaart.

 “  'Agatha'            2m schoener b.j. 1892. K/E 5/1892-11/1898 J.G. Mulder te Vd (na 1887 te Gn); 12/1898-7/1916, toen verkocht naar Noorwegen.”

'Oceaan'    3m. schoener, b.j. 1899, Eig 1899-1906 J.G. Mulder te Gn, K 1899-1902 J.G.Mulder, 1902-1915 G. Mulder JGzn te Gn; eig 1906-1915 G. Mulder JGzn; 5/1915 in Bristol Kanaal gezonken na aanvaring

 

Overige bijzonderheden

De navolgende gegevens zijn een verkorte vorm van een uitgebreide beschrijving in “De Schippers Mulder hun schepen en hun stamboom” door G.J.Mulder, uitg.Pirola, mei 2002, 239 pp.

Zie vooral deze uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 11 van het boek!!

Jan leerde het zeemansvak aan boord van de tjalk “Goede Verwachting” bij zijn vader. Op 12 februari 1859 monsterde hij in Veendam aan als kok voor een reisje naar Hamburg. In 1870 stond Jan te Veendam nog ingeschreven als schippersknecht. In 1871 werd hij schipper op het schip de “Margritha” van zijn moeder en bleef dat tot 1875 toen zijn broer Berent Gerrits het gezag overnam

Op 14 mei 1875 werd hij in het kadaster teboekgesteld als eigenaar van de eenmast kof “Maria”. Zijn vaargebied waren de Noordzee en Oostzee. Vanwege teruglopende vrachten kwam Jan in behoorlijk fianciële moeilijkheden. Maar on de loop van de tachtiger jaren ging het beter. In 1891 verkocht hij zijn schip naar Duitsland.

In mei 1892 kreeg hij een nieuwe tweemastgaffelschoener “Agatha”. In 1898 verkocht hij het schip aan zijn schoonzoon Roelf Buisman. Daarna kocht hij de driemastgaffelschoener “Oceaan”. In het artikel van Mulder staat een foto van het schip. In 1902 volgde zijn oudste zoon Gerrit hem op als kapitein en werd hij voortaan in Lloyd aangeduid als manager. Op 8 februari 1906 verkocht hij het schip aan zijn zoon.

In 1907 kocht Jan de ijzeren driemastgaffelschoener “Nina”, die hij omdoopte in “Pacific”. Hij voer aanvankelijk als kapitein maar in 1909 volgde zijn tweede zoon Roelf hem op. In 1912 werd schoonzoon Meerten Hindriks te Delfzijl de nieuwe kapitein. Na de dood van Jan werd Meerten de eigenaar

 

Een foto van het schip “Oceaan” is op p.50 afgebeeld in Groninger Scheepvaart en Scheepsbouw vanaf 1600 door F.Post. Uitg. Profiel te Bedum, 1997, 220 pp.

Onderschrift van de foto is: “De driemastgaffelschoener Oceaan van G.Mulder te Groningen was een van de eerste schepen die het Noordelijk Assurantie- en Scheepvaartkantoor Groningen, NASK, verzekerde. De 198 brt metende Oceaan werd gebouwd op de werf van de Gebr. G.en H.Bodewes te Martenshoek. Het schip kwam in 1899 in de vaart.”