Inloggen
Gezagvoerder

Gijsbers, G.A.

Naam: Gijsbers, G.A.
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
JAPARA 1846 Bark Sailing Vessel 8681 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.A.Gijsbers was met vlagnummer R456 in de periode 1857 t/m 1858 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) is vermeld, dat de weduwe van G.A.Gijsbers in dat jaar is overleden.

 

De schepen van de kapitein

Ene kapitein Gijsbers was in 1856 gezagvoerder van de bark "Japara", 452 ton o.m. en in 1846 gebouwd bij Fop Smit te Kinderdijk voor  rederij W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "... circa 2 oktober 1856 op weg van Rangoon met een volle lading rijst naar het Engelse Kanaal f.o., gestrand op Quoint Point (nabij Cape Agulhas aan de uiterste zuidpunt van Afrika) nabij Kaap de Goede Hoop; verloren met man en muis"024 en 025. Bouma025 zegt: “Verongelukt in de Struisbaai Kaap de Goede Hoop”

Het is de vraag of dit kapitein G.A. Gijsbers betreft. gezien de lidmaatschapsperiode van het Rotterdamse zeemanscollege in de jaren 1857-1858, dus nà de schipbreuk.

 

Overige bijzonderheden

Geen