Inloggen
Gezagvoerder

BORGMAN, ALBERT ANTOONS

Naam: BORGMAN, ALBERT ANTOONS
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ALIDA 1861 Schooner Sailing Vessel 15692 Bekijk schip
CORNELIUS DASSE VI√čTOR 1829 schoenerkof Sailing Vessel 10370 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Albert werd geboren/gedoopt op 08/11 mei 1800 te Nieuwe Pekela als zoon van de timmerman Antoon Alberts (Borgman) en Hintje Pieters (Klein).

Albert trouwde te Nieuwe Pekela op 31 januari 1826 als zeeman met Aaltje Smith, geboren/gedoopt op 01/05 oktober 1806 te Nieuwe Pekela als dochter van de schipper Otte Pieters Smid en Lammechien Berends Gosens. Aaltje overleed te Oude Pekela op 24 juni 1868, 61 jaar.

A.A.Borgman overleed op 26 juni 1863 te Lagos, kapitein.

“Aktenummer: 1866-s4, 17-03-1866

Kopie uit het register van begravenissen in het zendelingenhuis Lagos, West Afrika: pag.34, nr. 269. Naam: A.A.Borgman, Verblijfplaats: kapitein van het Nederlands schoenerschip “Alida”, liggende in de haven van Lagos. Begraven aldaar op 26 juni 1863. Ouderdom: 63 jaren. Door wien plechtigheid verricht is: Jos. Smith.”.

 

Burgerlijke Stand gegevens vermelden Albert Antoons Borgman als zeeman in 1826, als schipper in 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1857 en als molenaar in 1860.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.A.Borgman, adres Kranenborg en Zn, werd met nr.525 effectief lid van Zeemanshoop op voorspraak van P.M.Sikkens. Geen aangavedatum. Zijn schip was de “Cornelius Dasse Viëtor”002. Hij was getrouwd met Aaltje O.Smith002a. Ten tijde van de inschrijving waren Borgman en zijn vrouw 39 resp. 33 jaar. Ingeschreven staan 7 kinderen nl. Otto (april 1831); Antonie (mei 1833); Lammegien (mei 1835); Cornelis (mei 1837); Pieter (juni 1839); Jacob (september 1843) en Hendrika ( 13 januari 1845)002a.

In de Algemene Vergaderingen van 07/14 april 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Albert Antoons Borgman, oud 39 jaar, voerende de kof “Cornelis Dasse Viëtor”, wonend te PekelA en met als adres Kranenborgh & Zonen te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.D.Sikkens.023

Albertus Antoons Borgman was effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” met vlagnummer 525 in de periode 1840 t/m 1854 en vlagnummer 216 in de periode 1854 t/m 1856.

A.A.Borgmans (ook foutief vermeld als BorgmanS) was effectief lid van het naamloze zeemanscollege te Pekel-A met vlagnummer 5 in de periode 1832 t/m 1847.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 11 september 1838 werd als effectief lid voorgedragen Albertus Antoons Borgman, oud 38 jaar, voerend de kof  “Concordia”, wonend te PekelA en met adres Kranenborgh & Zn te Amsterdam, op voordracht van kapitein G.R.Glim. In de notulen van van 18 september 1838 staat de mededeling “hebbende kapitein Albert Antoons Borgmans (sic) mede in de vorige vergadering tot Effectief Lid voorgedragen, verzocht dat dit zijn voorstel als niet geschied mogt worden beschouwd.”023.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer         jaren       type                 scheepsnaam  naam                   reder/boekhouder

       525                  1840       kof                   Cornelius Dasse Viëtor                geen opgave

                            1841-1853  sch.kof            Cornelius Dasse Viëtor                Mr.J.F.Viëtor te Winschoten

       216              1854-1856  sch.kof            Cornelius Dasse Viëtor                idem

 

Bouma025 vermeldt A.A.Borgman als gezagvoerder gedurende:

  • 1831 t/m 1836 van de smak “Vrouw Alida”, gebouwd in 1830, bouwplaats niet vermeld, 70 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela. Het schip is in 1836 voor anker vergaan en daarna verlaten bij Plymouth;
  • 1837 t/m 1839 op de kof “Concordia”, bouwjaar en -plaats niet opgegeven, 180 ton o.m., varend voor W & C. Wildervank te Hoogezand. Het schip strandde in 1839 op de Karanan. De bemanning werd door de loodsboot gered;
  • 1839 t/m 1858 op de bark-galjoot “Cornelius Dasse Viëtor”, gebouwd in 1829 te Nieuweschans, 209 ton o.m., varend voor Mr. J.Freeseman Viëtor te Winschoten;
  • 1862 t/m 1864 van de 2/msch. “Alida”, gebouwd in 1861 te Hoogezand, 153 ton o.m., varend als kapiten/eigenaar vanuit Pekela. Het schip voer in 1865 voor de Gebr. v/d Beek te Waalwijk en was herdoopt in “Waalwijk”;
  • 1866 t/m 1867 van de kof “Alida”, gebouwd in 1840 te Veendam, 110 ton o.m., varend voor J.H.Feyen te Pekela.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

29 mei 1828, smak “Vrouw Alida”, schipper Albert Antoons Borgman.

17 mei 1830, schip “Vrouw Alida”, kapitein Albert A.Borgman.

 

Overige bijzonderheden

Geen