Inloggen
Gezagvoerder

Visser, Johannes Rijnhardus

Naam: Visser, Johannes Rijnhardus
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 4
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
CASTOR 1870 General Cargo schip Steamship 8147 Bekijk schip
CASTOR 1895 General Cargo schip Steamship 1309 Bekijk schip
FLORA 1894 General Cargo schip Steamship 2239 Bekijk schip
REMBRANDT 1857 General Cargo schip Steamship 8327 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Johannes Rijnhardus werd geboren te Amsterdam op 21 december 1840, s.middags 6 uur op de Herengracht 40 als zoon van Douwe Visser en Johanna Catharina Böning. Tijdens de geboorte is de vader afwezig. (geboorteakte spreekt duidelijk van Rijnhardus)

Hij huwde te Den Helder op 23 oktober 1869 met Helena Sophia Margaretha Lutz, geboren 25 november 1846 te Vlissingen als dochter van Georg August Leendert Lutz, commissaris der loodsen en Klaasje Tonneboeijer.

Johannes Rijnhardus Visser overleed te Amsterdam op 13 mei 1902 op de Prins Hendrikkade 149, des voormiddags 5 uur op de leeftijd.van 61 jaar. (zie ook de mededeling in de notulen van Zeemanshoop).

 

In het Bevolkingsregister 1874-1892 van Amsterdam wordt het gezin onder nummer 64b fol. 45 genoemd met als adres Commelinstraat 14:

*     Johannes Reinardus (sic) Visser, geboren op 21 december 1840 te Amsterdam, Nederlands Hervormd, van beroep zeeman, gevestigd in april 1882 en in mei 1886 vertrokken naar 64a fol.139 = Commelinstraat 31

*     Helena Sophia Margaretha Lutz, geboren op 25 november 1846 te Vlissingen. Echtgenote. Overige bijzonderheden als bij Johannes Reinardus.

*     Douwe Johannes, geboren 13 april 1872 te Den Helder. Zoon. In augustus 1885 naar Gestn 2, fol 151. Dit blijkt de Kweekschool voor de Zeevaart aan de Prins Hendrikkade te zijn. Uit de gegevens in dit foliant werd hij in in 1892 weer uitgeschreven naar nr. 64a, fol 139, dus terug naar zijn ouderlijke huis.

*     Georg August Leendert, geboren 07 januari 1875 te Den Helder. Overige bijzonderheden als bij Johannes Reinardus.

 

BR 64b-139, waar het gezin naar toe verhuisde in mei 1886 i.c. Commelinstraat 31, bevat de volgende namen:

*     Johannes Reinardus, zeeman en hoofd

*     Helena Sophia Margaretha Lutz, vrouw

*     Georg August Leendert, zoon

*     Douwe Johannes Visser, zoon, gevestigd in januari 1891, komend van de Kweekschool voor de Zeevaart

en ook

*     Klaasje Tonneboeijer, geboren november 1819 te Den Helder (en dus de moeder van Helena S.M. Visser-Lutz)

In geen van de gevallen is vermeld waar ze naar toe zijn gegaan

 

In de klapper van het BR 1893-1939 staat vermeld Georg August Leendertz Visser (75 = geboortejaar) met als vader Johannes Rijnhardus (40 = geboortejaar). Het adres is Holendrechtstraat 162 Amsterdam. De daarbij behorende gezinskaart 252/25 meldt:

*     Georg August Leendert Visser, geboren 07 januari 1870 te Den Helder, geen godsdienst, op 06 augustus 1926 verhuist naar de Bordetstraat te Hilversum.

*     Sophia Adriana Geertruida Trapon, geboren 09 mei 1881 te Grave, Rooms Katholiek.

*     Johannes Rijnardus, zoon, geboren op 01 november 1916 te (niet duidelijk leesbaar, maar is Poerwosari).

*     Josef Petrus Elisabeth, zoon, geboren op 19 november 1917 te Medan

*     Sophia Adriana Geertruida, dochter, geboren op 08 mei 1919. Geen geboorteplaats vermeld. (is Medan)

 

In de klapper van het BR 1893-1930 staat een Douwe Johannes Visser (geboren in 1872) met daarbij de naam van de hoofdbewoner Heinrich Fredrick Herman Kuhlman, geboren in 1849. Uit een geboorteakte van een dochter Henriëtte Hermine Kuhlman uit 1889 blijkt dat Heinrich getrouwd was met ene hermijntje Johanna Henriëtta Lutz. Douwe zal dus inwonend zijn geweest bij een oom en tante, want zijn moeder was ook een Lutz.

 

BR-Hilversum, Streekarchief meldt:

*     George August Leendert Visser, hoofd, geboren 07 januari 1875 te Den Helder, op 09 mei 1814 te Batavia gehuwd, geen kerkgenootschap, Nederlandse nationaliteit, als beroep directeur ..(?) Gooische leerling….(?). slecht leesbaar, doorgestreept en vervangen door zb = zonder beroep, wonend Bordetstraat 68, per 08 oktober 1929 naar de Prof. Kochstraat 18, inschrijving te Hilversum op 06 augustus 1926 vanuit Amsterdam, overleden te Hilversum op 30 augustus 1933.

*     Sophia Adriana Geertruida Frapon, staat eerst als echtgenote, doorgestreept, en dan als hoofd, geboren 09 mei 1881 te Grave, RK, de andere gegevens als bij Georg August Leendert Visser.

*     Johannes Rijnardus Visser, zoon, geboren op 01 november 1916 te Poerwosari, ongehuwd, werktuigbouwkundige, per 28 februari 1939 verhuisd naar de Emmastraat 80 te Enschede.

*     Joseph Petrus Elisabeth Visser, zoon, geboren 19 november 1917 te Medan, beroep banketbakker, geen vermelding van een vertrek naar een ander adres.

*     Sophia Adriana Geertruida Visser, dochter, geboren 08 mei 1919 te Medan, geen beroep, per 29 juni 1939 vertrokken naar Grave, Kastanjelaan 1.

 

BS-gegeven (Hilversum), Streekarchief:

*     Overleden op 30 augustus 1933 de namiddags 2 uur op de Prof. Kochstraat 18 George August Leendert Visser, zonder beroep, echtgenoot van Sophia Adriana Geertruida Frapon, zoon van Johannes Rijnhardus Visser.

CBG-familieadvertenties

*     Overleden op 28 juli 1961 te Hilversum Sophia Adriana Geertruida Frapon, weduwe van George August Leendert Visser, leeftijd 80 jaar, begraven op de begraafplaats St.Barbara, Bosdrift, Hilversum.

       Uit aller naam J.R.Visser, Hilversum, 28 juli 1861, Oude Amersfoortseweg 30 te Hilversum

 

Diverse Adresboeken van Hilversum:

*     1930 G.A.L.Visser in de Prof. Kochstraat 18

 

In het BR Amsterdam geen huwelijk van zoon/zeeman Douwe Johannes kunnen terugvinden. Wel een aantal Douwe Visser, maar die bleken in alle drie de gevallen andere personen te zijn

Er zijn op het Stadsarchief geen opleidingsgegevens van de Zeevaartschool nà 1857, dus niet van Douwe Johannes.

 

Op “Frapon” geen gegevens in www.detelefoongids.nl

In Genlias geen bruikbare hits op Frapon, Johannes Rijnardus Visser (uit 1916) en op Joseph Petrus Elisabeth (uit 1917)

 

Het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag leverde een Persoonskaart op naam van Johannes Rijnhardus Visser met de volgende gegevens:

Geboren te Soerakarta NOI op 01 november 1916, nationalitein Nederlands, beroep werktuigkundige.

Getrouwd op 02 mei 1853 te Haarlem met Margaretha Smits, geboren te Haarlem op 27 april 1923.

Er worden geen kinderen genoemd.

Johannes Rijnhardus Visser overleed te Haarlem op 26 april 1977

Er worden de volgende vestigingsdata en adressen genoemd:

06 augustus 1826         vanuit Amsterdam naar de Kochstraat 18 te Hilversum

28 februari 1939          Emmastraat 80 te Enschede

12 juni 1941                  Burgemeesterstraat 15a te Enschede. Op 01 november 1841 werd een persoonsbewijs uitgereikt

01 mei 1942                  Prof Kochstraat 18 te Hilversum

17 september 1942      Stationsstraat 92 Zaandam

18 januari 1947            Rembrandtstraat 41 te Zaandam

28 augustus 1947                                                                                                                               Stationstraat 80b te Zaandam

21 maart 1952              Plantage Middenlaan 17 hs te Amsterdam

28 mei 1953                  Voorhelmstraat te Haarlem

16 november 1957      Spaarne 124 te Haarlem

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.R.Visser werd met vlagnummer 908 per 18 juli 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 42 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 11/18 juli 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Johannes Reinhardus Visser, oud 42 jaar, voerend het ss “Castor”, wonend in de Commelijnstraat 19 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

J.R.Visser was van 1895-1902 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 juli 1902 staat vermeld het overlijden van kapitein J.R.Visser.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 04 september 1902 staat de mededeling van mej. A.Lutz, dat haar zwager kapitein J.R.Visser is overleden023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

     908                        1882-1893    stoomsch.      Castor                                                   Kon.Nederl.Stoomb.Maatsch.

                                        1894          stoomsch.      Flora                                                      idem

                                     1895-1898    stoomsch.      Castor                                                   idem

                                     1899-1901    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.R.Visser als gezagvoerder gedurende:

*   1878 t/m 1879 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1880 van het ijzeren schroefstoomschip “Venus”, ex Orion, gebouwd in 1867 te Stockton, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1881 t/m 1894 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 te Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1894 t/m 1895 van het stalen schroefstoomschip “Flora”, gebouwd in 1894 te Rotterdam, 574 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1895 t/m 1899 van het stalen schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1895 te Rotterdam, 1497 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Het ss “Castor” zonk op 28 juli 1894 na een aanvaring bij Dungeness. Het was op weg van Algiers naar Amsterdam. De bemanning werd gered.

Het ss “Castor” werd gebouwd in 1870 bij A.& J.Inglis te Glasgow, mat 1521 Brt en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 

In het tijdschrift “De Zee” Jg. 1894, p.469-471 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij dd 30 augustus 1894 inzake een ongeval van het ss. “Castor” op 28 juli 1894.

Op 28 juli 1894 voer de “Castor” in zware mist in het Engels Kanaal tussen Dungeness en Folkstone. Ondanks een aantal manoevres van kapitein Visser was een aanvaring met een zeilschip niet te voorkomen. Het zeilschip (niet met name genoemd) voer met volle kracht aan stuurboordzijde tegen de “Castor” die daarop snel zonk. De kapitein deed nog pogingen de scheepspapieren te redden. . De bemanning wist zich te redden aan boord van het zeilschip en werd in Folkstone aan land gezet. Te Dover werd rapport uitgebracht.

“Overwegende dat kapitein Visser naar oordeel van den Raad onder al de hierboven omschreven omstandigheden met voldoende beleid en met de noodige voorzichtigheid heeft gehandeld en dat mitsdien de plaatsgegrepen ramp niet gezegd kan worden door zijn schuld te zijn veroorzaakt.” Hij werd vrijgesproken.

 

NRC 16 augustus 1896

Dover, 13 augustus. Het bergingsvaartuig INVICTA, van de Whitstable Salvage Company arriveerde hier met 37 vaten olie, ex gezonken Nederlandse stoomschip CASTOR. De merken waren niet te onderscheiden.

 

Provinciale Groninger Courant 03 september 1896

Dover, 29 augustus. Van de lading van het gezonken Nederlandse s.s. CASTOR zijn wederom 59 olievaten geborgen en hier geland.

 

NRC 20 april 1897

Macassar, 17 april. Het Nederlandse schip CASTOR arriveerde hier van Newcastle, NSW, na in de Allas-straat (opm: de zeestraat tussen Lombok en Soembawa) aan de grond te hebben gezeten. Om vlot te komen was men genoodzaakt enige lading over boord te werpen. Het schip is genoegzaam dicht.

 

NRC 26 april 1897

Londen, 24 april. Volgens telegram uit Macassar d.d. heden is het schip CASTOR bezig met lossen. Er kan verder niets aan het schip gedaan worden, voordat het onderzocht is. Men hoopt de 20e mei met de lossing gereed te zijn.

 

NRC 29 juli 1897

IJmuiden, 27 juli. Het stoomschip CASTOR van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, van Smyrna (opm: Izmir) binnengekomen, heeft drie schroefbladen verloren.

 

Provinciale Groninger Courant 19 maart1898

Amsterdam, 17 maart. Het Nederlandse stoomschip CASTOR, dat heden van Alicante te Piraeus is aangekomen, heeft op de reis brand in de kolenbunkers gehad, die echter werden geblust zonder verdere schade aan schip en lading te hebben berokkend.

 

Provinciale Groninger Courant 29november 1901

Amsterdam, 28 november. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht, is het stoomschip CASTOR de 26e dezer van Palermo te Valencia aangekomen met defecte schroefas en moet deze worden vervangen door de waarloze as, die aan boord is. Men hoopt hiermede met een week gereed te zijn. De inspecteur der maatschappij begeeft zich ter bespoediging van het werk naar Valencia.

Deze advertentie zal slaan op de opvolger van kapitein Visser.