Inloggen
Gezagvoerder

Visser, Harmannus Ijsbrandz

Naam: Visser, Harmannus Ijsbrandz
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
DOELWIJK 1856 Fregat Sailing Vessel 8278 Bekijk schip
DOROTHEA HENRIETTE 1850 Bark Sailing Vessel 14347 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Harmen Visser werd geboren te Schiermonnikoog op 25 augustus 1823 als zoon van IJsbrand Remkes Visser en Stijntje Harmens Smids.

Hij trouwde 19 januari 1853 te Schiermonnikoog met Greetje Remts Feyes, geboren te Schiermonnikoog op 02 oktober 1825 als dochter van Remt Feyes en Catharina Maria Kruizinga. Zij overleed (volgens de Dorpsbode 38(14):1984.Bijdrage 6), samen met andere bemanningsleden, in juni 1881 bij het vergaan van de bark “Nieuwediep” waar haar man gezagvoerder was op weg van Nederlands Oost Indië naar Nederland. “Voor zover de lichamen werden gevonden werden zij in Rangoon begraven”.

Harmen Visser overleed op Ameland op 25 december 1904.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.IJ. Visser was met vlagnummer 29 in de periode 1859 t/m 1887 (dus vanaf de oprichting) lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

Hij was met vlagnummer 4 in de periode 1877 t/m 1881 lid van het Helderse zeemanscollege “Goede Bedoeling”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.Y.Visser als gezagvoerder gedurende:

*         1859 t/m 1865 van de schoenerkof “Maria” ex J.H.Graaf van Rechteren, gebouwd in 1845 te Hoogezand, 103 ton, varend voor C.Pauw te Edam. Het schip werd in 1865 te Delfzijl geveild en verkocht voor f 4.050,-. Het schip vaart dan verder onder de naam “Catharina”;

*         1867 t/m 1872 van de bark “Pieter” ex Dorothea Henriëtte, gebouwd in 1850 te Alblasserdam, 419 ton, varend voor W.Pont te Edam;

*         1872 t/m 1879 van de bark “Söderhamn” ex Doelwijk, gebouwd in 1856 bij Smit te Slikkerveer, 847 ton, varend voor W.Pont te Edam;

*         1880 t/m 1881 van de bark “Nieuwediep” ex Aliquis, gebouwd in 1854 te Quebec, 1125 ton, varend voor W.Pont te Edam. 2 juni 1881: “Nabij Rangoon gestr. en wrak.” (Sweys);

           Handelsblad “Amsterdam 09 juni 1881. Volgens bericht van de Ned. Consul te Rangoon is het Nederlandsche schip “NIEUWEDIEP”, kapitein H.Y.Visser, in de nabijheid dier plaats gestrand en uit elkander gevlogen”.

           “Rangoon 13 juni 1881. Het schip “NIEUWEDIEP” van Moulmain naar het Kanaal met hout, is op de kust van Krishna totaal verongelukt. Dadelijk na het bekend worden dezer scheepsramp vertrok de sleepboot Salmeen derwaarts, maar bracht slechts eenige sparren mede, daar men niet in de nabijheid van het wrak kon komen. Men vermoedt dan ook dat ook met de zware eb, welke alhier in dit seizoen heerscht, het grootste gedeelte der lading naar zee zal drijven. Men meldt, dat de 3e stuurman en een man der equipage zijn verongelukt.”

           “Rangoon 27 juni 1881. De sleepboten uitgegaan om het wrak van het schip “NIEUWEDIEP” binnen te brengen zijn onverrichter zake teruggekeerd. De geborgen inventaris is voor R.4000 verkocht.”

           Voorgaande drie berichten uit Hoedemaker.

 

Overige bijzonderheden

Bremer094 vermeldt de stranding van de bark “Soderham” op 05 november 1876 in het Westgat, varend onder gezag van H.Y.Visser.

 

In de Scheepstijdingen van de Harlinger Courant dd 12 januari 1878 staat het volgende bericht096:

Uitgegaan:

Texel 9 Jan. Söderhamn, H.Y.Visser, Amerika.”