Inloggen
Gezagvoerder

Ruhaak, Hinrich (Hendrik) Gerdes (Geer

Naam: Ruhaak, Hinrich (Hendrik) Gerdes (Geer
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
JOHANNA EN MARGARETHA 1870 Fregat Sailing Vessel 9290 Bekijk schip
SMIT 1885 General Cargo schip Steamship 5976 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Hinrich (Hendrik Gerdes (Geert) Ruhaak werd geboren op 29 mei 1840 te Alblasserdam als zoon van kapitein Gerd Henrichs Ruhaak en Johanna ‘t Hoen.

Hij trouwde in 1865 te Overschie met Dederica van de Berg

Hij woonde in 1880 te Overtschie waar hij in 1891 directeur van de Nederlandse Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam wordt en tevens leraar praktische zeevaartkunde op de zeevaartschool te Rotterdam. Hij is na 1891 tevens jaren raadslid en wethouder te Overschie.

Hij overleed om 1905 te Rotterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.G.Ruhaak was met vlagnummer R94 in de periode 1869 t/m 1906 effectief lid van het Rotterdams zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1901 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat in dat jaar de oud-gezagvoerder en effectief lid H.G.Ruhaak voorzitter van de Maatschappij werd, na het overlijden van kapitein Jb. Hus058.

H.G.Ruhaak was president van de Maatschappij van 1901-1904058.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 01 juni 1893 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles voor de best gehouden kompasjournalen in de periode 1890-1891 waarbij goud wordt uitgereikt aan kapitein H.Sluiter en brons aan kapitein H.G.Ruhaak. De zilveren medaille voor kapitein J.Vernes zal, wegens afwezigheid van betrokkene, worden nagezonden.023. Een overeenkomstige opmerking staat in het tijdschrift “De Zee”, Jg.15, 1893, pp.24-25.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.G.Ruhaak als gezagvoerder gedurende:

*   1868 t/m 1870 op de bark “Nieuwland”, gebouwd in 1842 op de werf van de gebr. Pot te Elshout, 114 ton o.m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam;

*   1870 t/m 1878 van het fregat (c.q. houten bark) “Johanna en Margaretha”, gebouwd in 1870 door Rijkee & Co te Katendrecht, 1133 ton o.m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam ( ook 052);

*   1879 t/m 1880 op het fregat “Ster der Hoop” ex Star of Hope, gebouwd in 1868, 1312 ton o.m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam;

*   1881 t/m 1884 op het 3/m schip ” Gebroeders Smit”, gebouwd in 1875 op de werf van Jan Smit te Alblasserdam, 1534 ton o.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam;

*   1885 t/m 1895 op het schroefstoomschip “Smit”, gebouwd in 1885 te Alblasserdam op de werf van Jan Smit Cz, 1280 ton n.m., 750 pk, varend voor J.Smit te Alblasserdam.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein H.G.Ruhaak met vlagnummer R94 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1874                       fregat “Johanna & Margaretha”      598 last          varend voor J.Vroege te Alblasserdam

*   1877                       fregat “Johanna & Margaretha”      1135 ton n.m. varend voor J.Vroege te Alblasserdam

*   1878                       fregat “Ster der Hoop’                       1193 ton n.m. varend voor J.Vroege te Alblasserdam

*   1880, 1881            fregat “Gebrs. Smit”                          1534 ton n.m. varend voor J.Smit Cz , Alblasserdam

*   1882, 1883            fregat “Gebrs. Smit”                          1376 ton        varend voor J.Smit Cz, Alblasserdam

*   1885 t/m 1888,

     1890, 1891            ss. “Smit”                                             1259 ton       varend voor J.Smit Cz Alblasserdam

*   1892 t/m 1902      geen vermelding van schip en boekhouder

 

Overige bijzonderheden

H.G.Ruhaak vervoerde per 22 januari 1869 vanuit Brouwershaven met de “Nieuwland” 1 landmachtofficier naar Indië en arriveerde te Batavia op 27 mei 1869 na een reis van 125 dagen065.

 

In het tijdschrift De Zee Jg.1895, p.541-544 staat een artikel door oud-gezagvoerder H.G.Ruhaak met als titel “Eenige denkbeelden ter voorkoming van Aanvaringen op Zee.”

In het tijdschrift De Zee, Jg 1896, p 328-329 staat een artikel van H.G.Ruhaak met als titel “Denkbeelden ter voorkoming van aanvaringen op zee.”

 

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

Hij werkte eerst 5 jaar als stuurman voor de reder Jan Vroege te Alblasserdam en later als gezagvoerder op de schepen “Nieuwland”, de “Johanna en Margaretha”, de “Ster der Hoop” en het fregat “De Gebroeders Smit” Daarna werkte hij voor reder Jan Smit Cz te Alblasserdam op de “Gebroeders Smit” en het eerste stoomschip “Smit”.

In 1880 woonde hij in Overschie en na zijn loopbaan als kapitein werd hij in 1891 directeur van de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam. Hij was tevens leraar practische zeevaartkunde op de zeevaartschool te Rotterdam. In Overschie was hij jarenlang gemeenteraadslid en wethouder064.