Inloggen
JOHANNA EN MARGARETHA - ID 9290


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1870-11-12 / 1887-08-09 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1870
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Rijkee & Co., Rotterdam/Katendrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1868-11-04
Launch Date: 1870-09-22
Delivery Date: 1870-11-12
Technical Data

Net Tonnage: 1133.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 598.00 lasts
 
Length 1: 52.50 Meters Registered
Beam: 11.30 Meters Registered
Depth: 3.64 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1880
Datum agenda: 1880-03-20
Register nr: 0
Scheepsnaam: JOHANNA MARGARETHA
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Deinum, S.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: ja
1880-03-20, gunstig beschikt121--

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1870-11-12 JOHANNA EN MARGARETHA
Manager: Jan Vroege, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands
Callsign: PGDM

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij bevestigende verklaring fregat JOHANNA EN MARGARETHA - 1870

Eigenaren:

Jan Vroege, Alblasserdam (boekhouder en 12/40e part)
D. Smit, vrouw van H. Meursing, Alblasserdam (2/40e part)
C.G. van der Lee, Alblasserdam (2/40e part)
Petronella Smit, Alblasserdam (2/40e part)
F.H. von Lindern, Alblasserdam (1/40e part)
F.H. von Lindern Jr., Alblasserdam (1/40e part)
Tj. G. von Lindern, Alblasserdam (1/40e part)
G.J. Visboom, wed. J.M. Herfst, Alblasserdam (1/40e part)
K. de Wijs Jzn., Alblasserdam (1/80e part)
Firma Gebr. Chabot, Rotterdam (3/40e part)
B.C.A. Rijkee, Rotterdam (3/40e part)
Firma W. van Houten & Zonen, Rotterdam (2/40e part)
Firma Gebr. van Rossem, Rotterdam (2/40e part)
J.C. Koningsbergen, Rotterdam (1/40e part)
P.C. de ….oos, Rotterdam (1/40e part)
Jan van Raveneck, Rotterdam (1/40e part)
J.F. van Leeuwen, Amsterdam (2/40e part)
Anna Elisabeth Grol, Amsterdam (1/40e part)
Eliza P. Horsman, Krimpen aan de Lek (1/40e part)
H.G. Ruhaak, Overschie (1/80e part)

Opm: de cargadoors waren de firma Vroege & De Wijs, Rotterdam

Ship Events Data

1877-02-14: Damaged
St. Helena, 14 maart 1877. Het Nederlandse schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Ruhaak, van Java naar Rotterdam, alhier aangekomen, heeft 14 februari, op 27° ZB 59°40' OL, een orkaan doorgestaan, waardoor het gedurende twee uren plat op zijde werd geworpen en zeilen, watervaten enz. verloor.
1887-08-09: Sold to foreign country
Advertentie. Publieke verkoping te Rotterdam. Hessel M. Lels, makelaar, als lasthebbende van zijn meester, zal na gedane aangifte ingevolge de wet, op dinsdag 9 augustus 1887, des middags ten 12 ure, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven Nº. 29, publiek veilen het Nederlandse barkschip JOHANNA EN MARGARETHA, laatst gevoerd door kapt. C. van Baalen, 1.033 register tonnen, gebouwd te Katendrecht (gemeente Rotterdam) in 1870, thans liggende in de Westerhaven te Rotterdam, alwaar hetzelve vanaf heden is te zien.
De inventarislijst ligt ter inzage bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors Vroege & De Wijs, terwijl voor nadere informatiën men zich gelieve te vervoegen bij genoemde makelaar en cargadoors. Verkocht naar Engeland

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Hinrich (Hendrik Gerdes (Geert) Ruhaak werd geboren op 29 mei 1840 te Alblasserdam als zoon van kapitein Gerd Henrichs Ruhaak en Johanna ‘t Hoen.

Hij trouwde in 1865 te Overschie met Dederica van de Berg

Hij woonde in 1880 te Overtschie waar hij in 1891 directeur van de Nederlandse Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam wordt en tevens leraar praktische zeevaartkunde op de zeevaartschool te Rotterdam. Hij is na 1891 tevens jaren raadslid en wethouder te Overschie.

Hij overleed om 1905 te Rotterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.G.Ruhaak was met vlagnummer R94 in de periode 1869 t/m 1906 effectief lid van het Rotterdams zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1901 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat in dat jaar de oud-gezagvoerder en effectief lid H.G.Ruhaak voorzitter van de Maatschappij werd, na het overlijden van kapitein Jb. Hus058.

H.G.Ruhaak was president van de Maatschappij van 1901-1904058.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 01 juni 1893 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles voor de best gehouden kompasjournalen in de periode 1890-1891 waarbij goud wordt uitgereikt aan kapitein H.Sluiter en brons aan kapitein H.G.Ruhaak. De zilveren medaille voor kapitein J.Vernes zal, wegens afwezigheid van betrokkene, worden nagezonden.023. Een overeenkomstige opmerking staat in het tijdschrift “De Zee”, Jg.15, 1893, pp.24-25.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.G.Ruhaak als gezagvoerder gedurende:

*   1868 t/m 1870 op de bark “Nieuwland”, gebouwd in 1842 op de werf van de gebr. Pot te Elshout, 114 ton o.m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam;

*   1870 t/m 1878 van het fregat (c.q. houten bark) “Johanna en Margaretha”, gebouwd in 1870 door Rijkee & Co te Katendrecht, 1133 ton o.m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam ( ook 052);

*   1879 t/m 1880 op het fregat “Ster der Hoop” ex Star of Hope, gebouwd in 1868, 1312 ton o.m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam;

*   1881 t/m 1884 op het 3/m schip ” Gebroeders Smit”, gebouwd in 1875 op de werf van Jan Smit te Alblasserdam, 1534 ton o.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam;

*   1885 t/m 1895 op het schroefstoomschip “Smit”, gebouwd in 1885 te Alblasserdam op de werf van Jan Smit Cz, 1280 ton n.m., 750 pk, varend voor J.Smit te Alblasserdam.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein H.G.Ruhaak met vlagnummer R94 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1874                       fregat “Johanna & Margaretha”      598 last          varend voor J.Vroege te Alblasserdam

*   1877                       fregat “Johanna & Margaretha”      1135 ton n.m. varend voor J.Vroege te Alblasserdam

*   1878                       fregat “Ster der Hoop’                       1193 ton n.m. varend voor J.Vroege te Alblasserdam

*   1880, 1881            fregat “Gebrs. Smit”                          1534 ton n.m. varend voor J.Smit Cz , Alblasserdam

*   1882, 1883            fregat “Gebrs. Smit”                          1376 ton        varend voor J.Smit Cz, Alblasserdam

*   1885 t/m 1888,

     1890, 1891            ss. “Smit”                                             1259 ton       varend voor J.Smit Cz Alblasserdam

*   1892 t/m 1902      geen vermelding van schip en boekhouder

 

Overige bijzonderheden

H.G.Ruhaak vervoerde per 22 januari 1869 vanuit Brouwershaven met de “Nieuwland” 1 landmachtofficier naar Indië en arriveerde te Batavia op 27 mei 1869 na een reis van 125 dagen065.

 

In het tijdschrift De Zee Jg.1895, p.541-544 staat een artikel door oud-gezagvoerder H.G.Ruhaak met als titel “Eenige denkbeelden ter voorkoming van Aanvaringen op Zee.”

In het tijdschrift De Zee, Jg 1896, p 328-329 staat een artikel van H.G.Ruhaak met als titel “Denkbeelden ter voorkoming van aanvaringen op zee.”

 

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

Hij werkte eerst 5 jaar als stuurman voor de reder Jan Vroege te Alblasserdam en later als gezagvoerder op de schepen “Nieuwland”, de “Johanna en Margaretha”, de “Ster der Hoop” en het fregat “De Gebroeders Smit” Daarna werkte hij voor reder Jan Smit Cz te Alblasserdam op de “Gebroeders Smit” en het eerste stoomschip “Smit”.

In 1880 woonde hij in Overschie en na zijn loopbaan als kapitein werd hij in 1891 directeur van de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam. Hij was tevens leraar practische zeevaartkunde op de zeevaartschool te Rotterdam. In Overschie was hij jarenlang gemeenteraadslid en wethouder064.

 

 

 

 

 

Datum vanaf: 1870
Kapitein: Ruhaak, Hinrich (Hendrik) Gerdes (Geer
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 94
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Sjoerd Deinum werd geboren te Workum op 24 september 1838 als zoon van Tjebbe Sjoerds Deinum en Grietje Lambertus de Boer.tresoar

Hij was getrouwd met Alida Catharina Schippers. Het echtpaar kreeg o.a. als dochter Alida Margaretha, die werd geboren aan boord van de “California” varend in de Javazee op weg van Cheribon naar Melbourne.

Sjoerd Deinum overleed in 1882 aan boord van de bark “Johanna Margaretha” zeilende in de Noord Atlantische Oceaan op 36o46’NB/13o17’WL.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

S.Deinum werd met vlagnummer 804 effectief lid van Zeemanshoop per 19 mei 1863 op voorspraak van H.Croese. Zijn schip was de "Peking"002. Ten tijde van de inschrijving was Deinum 24 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” dd 12/19 mei 1863 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Sjoerd Deinum, oud 24 jaar, voerend de bark “Peking”, voor rekening van Louis Bienfait & Zn, op voordracht van kapitein H.Croese.023

S.Deinum was van 1877-1882 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

S.Deinum was met vlagnummer R47 in de periode 1878 t/m 1882 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Hij was dus wèl gerechtigd om de Maatschappijvlag te voeren, maar kon geen financiële aanspraken doen gelden058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 mei 1878 is sprake van medailles van het Metereologisch Instituut voor de heren S.Deinum en J.R.Lusink.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 02 juni 1881 meldt kapitein S.Deinum zijn vertrek.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 26 oktober 1882 meldt de wed. T.S.Deinum, de moeder van kapitein S. Deinum, zijn overlijden.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 februari 1885 vraagt J.S. de Boer, predikant te Blijham als voogd, om de uitkering voor Alida Margaretha, enige dochter van wijlen kapitein S.Deinum. Op 26 maart stemt het Bestuur in ingaande 01 augustus 1885 (of 1882?).042.

 

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering dd 31 augustus 1882 (Stadsarchief Amsterdam 491-38) staat het bericht van het overlijden van Sjoerd Deinum, wonend te Workum, kapitein van het fregaty “Johanna & Margaretha” op reis van Rotterdam naar Batavia.042.

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering dd 26 februari 1885 (Stadarchief Amstwerdam 491-40) is een brief van de predikant J.L. de Boer die om een uitkering vraagt voor Alida Margaretha Deinum, dochter van kapitein Sjoerd Deinum en Alida Catharina Schippers.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 december 1868 staat vermeld de mededeling: “Hierop reikt de voorzitter met eene gepaste toespraak aan den Heer Kaptn S.Deinum de Gouden Medaille en het Diploma uit, hem door de Association Scientifique de France toegekend voor Metereologische waarnemingen gedurende eene reis naar Java, Perzië, enz., welke toespraak door den Heer Deinum wordt beantwoord.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 09 juli 1878 staat vermeld: “Vervolgens reikt hij de zilveren Medaille uit aan Kapitein S.Deinum met eene toepasselijke toespraak hem door Z.M. de Koning toegekend.”023.

In de notulen van de Algemene vergadering van Zeemanshoop dd 12 september 1882 staat vermeld: “De Heer van Ketwich bericht dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van Nijverheid heeft bekroond met de … gouden medaille kapt. S.Deinum … “ (betreft een goed bijgehouden scheepsjournaal).023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 31 maart 1885 staat vermeld een: “Aanvrage om recht op uitkeering van den Heer J.L. de Boer, Predikant te Blijham, voor zijn pupil Alida Margaretha, eenige dochter van Wijlen kaptn Sjoerd Deinum, aan wien de uitkeering is toegestaan in de Eerste Klasse Afd. A ingaande 1e Augustus 1882.023.

 

In het Jaarverslag 1882 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer     jaren            type               scheepsnaam                                   naam reder/boekhouder

       804      1863-1867     bark                Peking                                              L.Bienfait en Zn

                       1868               geen opgave van schip en boekhouder

                       1869-1876     fregat              California                                        L.Bienfait en Zn

                       1877-1880     bark                Johanna en Margaretha                  J.Vroeg, Alblasserdam

 

In de Jaarverslagen 1878, 1880 en 1881 van de Maatschappij staat kapitein S.Deinum met vlagnummer R47 in de ledenlijsten als gezagvoerder van het fregat/bark “Johanna & Margaretha”, 1135 ton o.m./1033 ton n..m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam058.

 

S.Deinum was van 1878-1882 kapitein van de houten bark “Johanna en Margaretha”, gebouwd in 1868/69 door Rijkee & Co te Katendrecht, 1041 ton, varende voor J.Vroege te Alblasserdam052.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Deinum, S.                  Peking                                                  17 mei 1863                           09 juli 1864

                                     Peking                                                  01 augustus 1867                  18 mei 1868

 

Bouma025 vermeldt S.Deinum als gezagvoerder gedurende:

*   1864 t/m 1868 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip voer in 1869 voor A.M.E.Tromp te Amsterdam en was herdoopt in Elisabeth;

*   1870 t/m 1878 van het ijzeren 3/m schip de “California”, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 633 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1879 t/m 1882 van het 3/mschip “Johanna & Margaretha”, gebouwd in 1870 te Rotterdam, 1133 ton o.m., varend voor J.Vroege Te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door S.Deinum.104

 

Verslag van een reis met de bark Peking waarin "Na eene lading suiker te hebben ingenomen, vertrokken des morgens van den 9n Augustus van de reede Batavia ... en waren den 5n September ... bij den ingang der golf van Oman, zijnde 27 etmaal van Batavia". Het schip zeilde de Golf van Oman in en bereikte op 18 september de stad Bushire (=Abu Shehr zijnde de voornaamste zeehaven van het toenmalige Perzië) na een reis van 40 dagen. Er volgen veel bijzonderheden over de wijze van handelvoeren in deze streken en de hoogte van de te maken onkosten. Het schip vertrok weer op 02 november en kwam op 23 november in Bombay aan. Na vertrek op 09 december arriveerde de Peking tenslotte op 23 november in Batavia.

Uit: "Verslag eener reize van Batavia naar Bushire in de Golf van Perzië en vandaar over Bombay naar Batavia terug, gedaan in den jare 1865, met het barkschip Peking". door S.Deinum in Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen en de zeevaartkunde, door Jacob Swart No1 1e Afd. p.5-24. NSM AIV-2 90.

 

Het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer te Sneek bezit archiefstukken (brieven en rijmwerk) van "zeekapitein Sj.Deinum (Workum 1838-Madeira 1882)" (Jaarboek 1996).

 

S.Deinum vervoerde per 24 november 1869 van Nieuwediep met de “California” 1 landmachtofficier naar Indië en arriveerde te Batavia op 09 juni 1870 na een reis van 197 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1879
Kapitein: Deinum, Sjoerd
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 804
Overige informatie: Ook lid van Maatschappij Tot nut der Zeevaart te Rotterdam - Lid nr. 47

Familiegegevens en opleiding

Geen

De schepen van de kapitein

B.H.Buys was in 1882 kapitein van de houten bark “Johanna en Margaretha”, gebouwd in 1868/69 door Rijkee & Co te Katendrecht, 1041 ton, varende voor J.Vroege te Alblasserdam052.

Bouma025 vermeldt B.H.Buys als gezagvoerder gedurende:

  • in 1883/1884 op het fregat “Johanna Margartha”, gebouwd in 1870 te Rotterdam, 1133 ton n.m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1882
Kapitein: Buys, B.H.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Cornelis van Baalen werd geboren op 09 september 1838 in Vlaardingen als zoon van Jacob Pietersz van Baalen en Jansje Brouwer.

Hij trouwde in 1873 te Alblasserdam met Neeltje langeveld, geboren in 1844 te Hardinxveld als dochter van Paulus Cz Langeveld en Pieternella Hansum. Het echtpaar kreeg te Alblasserdam de volgende kinderen: Johanna (1875), Petronella (1877), Adriaantje (1883), Cornelia (1884), Jacob Pieter(1886).

Kapt.van Baalen kwam in 1892 met de “Geertruida Gerarda” voor orders in Falmouth, stierf er op 7 Augustus 1892 en werd daar begraven”.052 en 064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van Baalen was met vlagnummer R31 in de periode 1884 t/m 1892 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dat betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1892 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein C.van Baalen met vlagnummer R31 als gezagvoeder in de ledenlijst058:

1885, 1886          bark “Johanna & Margaretha”       1033 ton varend voor J.Vroege te Alblasserdam

1887, 1888          bark “Amicitia”                1088 ton varend voor P. van der Hoog te Krimpen a/d Lek

1890, 1891          bark “Geertruida Gerarda”              1364 ton varend voor P. van der Hoog te Krimpen a/d Lek

 

Bouma025 vermeldt C.van Baalen als gezagvoerder gedurende:

*   1879 t/m 1881 van het 3/m-schip “Erasmus”, ex Noord Brabant, ex Armada, gebouwd in 1859 te Kennebunk (Maine), 2298 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam. Het schip werd in 1881 verkocht naar Bremen;

*   1884 t/m 1887 van het 3/m-schip “Johanna en Margaretha”, gebouwd in 1870 te Rotterdm, 1133 ton o.m., varend voor J.Vroege te Alblasserdam. Het schip werd in 1887 verkocht naar Engeland;

*   1887 t/m 1889 van de ijzeren bark “Amicitia”, gebouwd in 1885 te Rotterdam, 1088 ton n.m., varend voor P.v/d Hoog te Krimpen aan de Lek;

*   1890 t/m 1892 van de stalen bark “Geertruida Gerarda”, gebouwd in 1890 te Krimpen aan de Lek, 1300 ton n.m., varend voor P.v/d Hoog te Krimpen aan de Lek.

 

C.van Baalen was op 28 februari 1887 in Liverpool of Cardiff de vervanger als gezagvoerder op de bark “Amicitia”van kapitein J.H.Wahlberg (zie aldaar). Het schip kwam vanuit Indië en laadde in Cardiff een partij steenkool. Het vertrok op 28 februari 1887 en kwam op 10 juni te Batavia. Begin augustus vertrok het weer en kwam op 17 december 1887 voor Falmouth “for order”. Daar of in de volgende haven Leith werd van Baalen vervangen door kapitein W.B.van der Meer vermoedelijk door ziekte van van Baalen.

“Kapt Cornelis van Baalen werd in 1878 kapitein op de 2298 tons houten bark “Erasmus”(ex. “Noord Brabant”, gebouwd in Amerika in 1859, en toen het grootste zeilschip onder Nederlandsche vlag). Vanaf 1883 voerde hij de 1041 tons houten bark “Johanna en Margaretha” (het tweede schip dat de werf Rijkee in 1869 bouwde). Na zijn reis als kapitein op de “Amicitia”, gaf de reeder P.van der Hoog hem in 1889 het bevel over de nieuwe driemastbark “Geertruida Gerarda”. Met dat schip kwam Kapt.van Baalen in 1892 weer voor orders in Falmouth, stierf er op 7 Augustus en werd daar begraven”.052

 

C.van Baalen was van 1878-1881 kapitein op de houten bark “Erasmus” (ex Noord Brabant, ex-Armada), gebouwd te Kennebunkport, Maine, USA, 2298 ton, varend voor van Zeijlen & Decker te Rotterdam. Het schip werd in mei 1881 naar Duitsland n verkocht025 e052.

Hij was was van 1883-1887 kapitein van de houten bark “Johanna en Margaretha”, gebouwd in 1868/69 door Rijkee & Co te Katendrecht, 1041 ton, varende voor J.Vroege te Alblasserdam. Het schip werd in 1887 verkocht aan Geo Wilne & Co te Aberdeen en herdoopt in “Kintore052.

C.van Baalen was van 1889-1890 kapitein op de stalen bark “Geertruida Gerarda”, gebouwd in 1889/90 op de werf van J.& K.Smit te Krimpen aan de Lek, varend voor P.van der Hoog052.

 

Overige bijzonderheden

Foto’s van kapitein (nr.84) en graf te Falmouth (nr.84) beschikbaar047. Ook in Pronker op p.175/176052.

 

 

Datum vanaf: 1883
Kapitein: Baalen, Cornelis van
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 31
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Gemeente-Archief Rotterdam Archiefnummer Rott.1.01.2520

DVD - 5298
BEVESTIGENDE VERKLARING

Naam schip JOHANNA EN MARGARETHA


plaats en datum acte bijlage bij bijlbrief, Rotterdam, 12 november 1870

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Firma Rijkee & Co., Katendrecht

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan Vroege, Alblasserdam, boekhouder en mede-reder (zie bijlage)
te voeren door kapt. H.G. Ruhaak

grootte in tonnen 598 lasten of 1133 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 5 maart 1869

tewaterlating 22 september 1870

plaats / datum registratie Rotterdam

nummer van registratie deel

notaris Stadsbestuur van Rotterdam

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 060710Bijlage bij bevestigende verklaring fregat JOHANNA EN MARGARETHA - 1870

Eigenaren:

Jan Vroege, Alblasserdam (boekhouder en 12/40e part)
D. Smit, vrouw van H. Meursing, Alblasserdam (2/40e part)
C.G. van der Lee, Alblasserdam (2/40e part)
Petronella Smit, Alblasserdam (2/40e part)
F.H. von Lindern, Alblasserdam (1/40e part)
F.H. von Lindern Jr., Alblasserdam (1/40e part)
Tj. G. von Lindern, Alblasserdam (1/40e part)
G.J. Visboom, wed. J.M. Herfst, Alblasserdam (1/40e part)
K. de Wijs Jzn., Alblasserdam (1/80e part)
Firma Gebr. Chabot, Rotterdam (3/40e part)
B.C.A. Rijkee, Rotterdam (3/40e part)
Firma W. van Houten & Zonen, Rotterdam (2/40e part)
Firma Gebr. van Rossem, Rotterdam (2/40e part)
J.C. Koningsbergen, Rotterdam (1/40e part)
P.C. de ….oos, Rotterdam (1/40e part)
Jan van Raveneck, Rotterdam (1/40e part)
J.F. van Leeuwen, Amsterdam (2/40e part)
Anna Elisabeth Grol, Amsterdam (1/40e part)
Eliza P. Horsman, Krimpen aan de Lek (1/40e part)
H.G. Ruhaak, Overschie (1/80e part)

Opm: de cargadoors waren de firma Vroege & De Wijs, Rotterdam

ML / 060710

Naam JOHANNA EN MARGARETHA
Archiefinstelling Stadsarchief Rotterdam
Jaar 1870
Toegang 1.01
Inventaris 2520

Gemeente-Archief Rotterdam Archiefnummer Rott.1.01.2520

DVD - 5298
BEVESTIGENDE VERKLARING

Naam schip JOHANNA EN MARGARETHA


plaats en datum acte bijlage bij bijlbrief, Rotterdam, 12 november 1870

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Firma Rijkee & Co., Katendrecht

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan Vroege, Alblasserdam, boekhouder en mede-reder (zie bijlage)
te voeren door kapt. H.G. Ruhaak

grootte in tonnen 598 lasten of 1133 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 5 maart 1869

tewaterlating 22 september 1870

plaats / datum registratie Rotterdam,

nummer van registratie deel

notaris Stadsbestuur van Rotterdam

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 060710Bijlage bij bevestigende verklaring fregat JOHANNA EN MARGARETHA - 1870

Eigenaren:

Jan Vroege, Alblasserdam (boekhouder en 12/40e part)
D. Smit, vrouw van H. Meursing, Alblasserdam (2/40e part)
C.G. van der Lee, Alblasserdam (2/40e part)
Petronella Smit, Alblasserdam (2/40e part)
F.H. von Lindern, Alblasserdam (1/40e part)
F.H. von Lindern Jr., Alblasserdam (1/40e part)
Tj. G. von Lindern, Alblasserdam (1/40e part)
G.J. Visboom, wed. J.M. Herfst, Alblasserdam (1/40e part)
K. de Wijs Jzn., Alblasserdam (1/80e part)
Firma Gebr. Chabot, Rotterdam (3/40e part)
B.C.A. Rijkee, Rotterdam (3/40e part)
Firma W. van Houten & Zonen, Rotterdam (2/40e part)
Firma Gebr. van Rossem, Rotterdam (2/40e part)
J.C. Koningsbergen, Rotterdam (1/40e part)
P.C. de ….oos, Rotterdam (1/40e part)
Jan van Raveneck, Rotterdam (1/40e part)
J.F. van Leeuwen, Amsterdam (2/40e part)
Anna Elisabeth Grol, Amsterdam (1/40e part)
Eliza P. Horsman, Krimpen a/d. Lek (1/40e part)
H.G. Ruhaak, Overschie (1/80e part)

Opm: de cargadoors waren de firma Vroege & De Wijs, Rotterdam

ML / 060710

Naam JOHANNA EN MARGARETHA
Archiefinstelling Stadsarchief Rotterdam
Jaar 1870
Toegang 1.01
Inventaris 2520

Bronnen

Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk