Inloggen
JAN PIETERSZOON KOEN - ID 9669

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1838-03-07 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1838
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Smit, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1837-00-00
Launch Date: 1838-12-14
Delivery Date: 1838-02-27
Technical Data

Net Tonnage: 570.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 301.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 34.90 Meters Registered
Beam: 6.99 Meters Registered
Depth: 5.26 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1838
Datum agenda: 1838-03-07
Register nr: 18380078
Scheepsnaam: JAN PIETERSZOON KOEN
Type: Bark
Lasten: 301
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Boissevain & Co., C.F.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Duyvenboden, P. van
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1838-02-27 JAN PIETERSZOON KOEN
Manager: Firma Boissevain & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Boissevain & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Date/Name Ship 1859-00-00 JAN PIETERSZOON KOEN
Manager: Franciscus Adrianus Das, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Franciscus Adrianus Das, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-00-00 JOSEPHINE
Manager: P. Landberg & Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: P. Landberg & Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

1838 - JAN PIETERSZOON KOEN.

ALLE EIGENAREN:
Cornelis Smit,  Alblasserdam, 1/4e deel
Boissevain c.s, Amsterdam, 3/4e deel

bijlage bij acte                                       3 van 1838, bark JAN PIETERSZOON KOEN

eigenaren per ultimo                            februari 1838:

firma Boissevain &Co., Amsterdam                     (boekhouders en 3/40e part)

Cornelis Smit, Alblasserdam                                (12/40e part)

W. van Heukelom, Amsterdam                            (2/40e part

firma Van Eeghen&Co., Amsterdam                    (2/40e part)

Mevr. M.E. Pauly, geboren Boissevain, Amsterdam (1/40e part)

Mr. J.E. Pauly, Amsterdam                                   (3/40e part)

K. Koopmans, Amsterdam                                    (2/40e part)

P. Huidekoper, Amsterdam                                  (1/40e part)

firma Schimmelpenninck & Kruimel, Amsterdam (2/40e part)

firma J.P. Gildemeester &Co., Amsterdam          (1/40e part)

firma Gebr. Boissevain, Amsterdam                    (2/40e part)

J.M. van Wijck, Amsterdam                                  (2/40e part)

Pieter van Duyvenbooden, Alblasserdam (kapitein en 2/40e part)

Mr. D.J. van Ewijck, Assen                                    (2/40e part)

Mr. J.H. Lisman, Leiden                                        (2/40e part)

Weduwe N. van Walree, geboren Van Lennep, Brummen (1/40e part)

ML / 020616

 

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Duyvenboden, P. van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Petrus Arnoldus Conradus Hugenholtz, Nederlands Hervormd, werd op 27 augustus 1842 als leerling aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam ingeschreven. Hij werd geboren te Vorden op 21 oktober 1828, zoon van Frederik Jacob Anthonie Hugenholtz, overleden en in leven Luitenant ter Zee 1ste Klasse, en Albarta Stoffelina Geertruida Bruinier, wonende te Zutphen in de Korte Hofstraat. Toeziend voogd was Petrus Arnoldus Coenradus Hugenholtz, predikant te Dokkum. "Het kostgeld is ontvangbaar bij Jonker Mr.C.Dedel, commissaris. Vanaf januari 1843 werden 3-maandelijkse rapporten opgemaakt in de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (hollands, frans en engels), scheepswerk en tekenen. Voorts werden de volgende opmerkingen gemaakt:

28 februari 1844         "bekomt den Prijs voor voortdurend gehouden goed gedrag in de 2e classe, zijnde het Horologie uit het Fonds L.Zegers Veerckens".

01 juli 1844                 "aangenomen tot lidmaat der Nederl.Herv.Gemeente door Do Wunder".

06 februari 1845         "geplaatst als Jongen op het schip Susanna Christina Capt.Hoekstra naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ¦6,-".

01 augustus 1845       "Bekomt den Prijs voor de Meetkunde zijnde Callet  Table de logarithmes".

25 januari 1846          "terug van der reis met goed attest".

12 maart 1846            "geplaatst als ligtmatroos op het schip Susanna(sic) Capt.Hoekstra naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ¦10,-".

08 maart 1847            "terug van de reis met goed attest".

10 maart 1847            "eervol ontslagen"004(533/1983).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.A.C.Hugenholtz werd met nr.740 effectief lid van Zeemanshoop per 01 juni 1858 op voorpsraak van F.de Meester. Zijn schip was de "Jan Pieterszoon Koen"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 25 mei/01 juni 1858 staat vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Petrus Arnoldus Coenradus Hugenholtz, oud 29 jaar, voerend de “Jan Pieterszoon Koen”, voor rekening van  F.A.Jas, op voordracht van kapitein T. de Meester.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        740                       1858-1860     bark                 Jan Pietersz Koen                                 F.A.Jas

                                      1861-1873     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

P.A.C.Hugenholtz                               Jan Pieterszoon Koen                               20 juni 1859            niet vermeld

 

Bouma025 vermeldt P.A.C.Hugenholtz als gezagvoerder gedurende:

*    1859 t/m 1860 van de bark “Jan Pieterszoon Coen”, gebouwd in 1838 te Alblasserdam, 563 ton o.m., varend voor F.A.Jas te Amsterdam. Het schip werd in 1860 verkocht in Ned. Oost-Indië.

 

Overige bijzonderheden

Volgens monsterrol nr 1647 dd 22 juli 1854 in het Gemeentearchief van Dordrecht was P.A.C.Hugenholtz, oud 25 jaar, wonend te Warnsveld  voor een maandgage van f 50,- als 2e stuurman op  fregat “Biesbosch” onder kapitein J.H.Mugge voor J.B. ’t Hooft & F.C.Deking Dura te Dordrecht en vertrekt op 10 augustus 1854 uit Hellevoetsluis met 31 man via Cardiff naar San Francisco. Mee aan boord waren 6 matrozen uit Hongkong en 4 matrozen uit Soerabaya.

 

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1894, p.471 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij inzake een ongeval met het ss. Castor” onder kapitein J.R.Visser. Als commissielid wordt genoemd P.A.C.Hugenholtz.

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Hugenholtz, Petrus Arnoldus Coenradus

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.Kuipers als gezagvoerder gedurende:

*    1849 van de tjalk (?) “Drie Gezusters”, geen vermelding van bouwgegevens, thuishaven en eigenaar. Het schip werd 1 keer te Harlingen geregistreerd komend van Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1861
Kapitein: Kuipers, A.

Algemene informatie

Levensloop:

1838        Jan Pieterszoon Koen            - Boissevain & Co., Amsterdam

1859        Jan Pieterszoon Koen            - F. Adr. Das, Amsterdam

1860        Josephine                               - P. Landberg & Zn., Batavia

Na 1863                                                 Nog onbekend

Kapiteins en uitgegeven brieven:

1838        P. van Duyvenboden

1841        B. van der Plas

1851        J. Verloop

1858        P.A.C. Hugenholtz

1861        A. Kuipers

 

 

Datum

Naam

Type

Aanvrager

Plaats

Kapitein

 

1838-03-07

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain & Co., C.F.

Amsterdam

Duyvenboden, P. van

eerste zeebrief

1840-03-04

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain & Co, C.F.

Amsterdam

Duyvenboden, P. van

nieuwe zeebrief

1841-05-08

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boussevain & Cie

Amsterdam

Plas, B. van der

nieuwe zeebrief

1842-05-10

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain & Co.

Amsterdam

Plas, B. van der

Turkse pas

1843-04-22

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain & Co.

Amsterdam

Plas, B. van der

Turkse pas

1843-05-09

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain & Co.

Amsterdam

Plas, B. van der

nieuwe zeebrief

1845-05-08

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain

Amsterdam

Plas, B. van der

nieuwe zeebrief

1847-06-15

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain & Co.

Amsterdam

Plas, B. v.d.

nieuwe zeebrief

1849-06-26

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain & Co.

Amsterdam

Plas, L. van der

een zeebrief

1851-11-21

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Boissevain & Co.

Amsterdam

Verloop, J.

nieuwe zeebrief

1858-06-10

JAN PIETERSZOON KOEN

 

Hugenholtz, P.A.C.

niet vermeld

niet vermeld

Zeebrief

 

RA Vermeldingen

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

barque

JOSEPHINE

319

Kuipers, A.

Hulstijn, S. van en Adam & Co, fa.  

Soerabaija

1862

barque

JOSEPHINE

319

Kuipers, A.

Hulstijn, S. van, en Adam & Co., fa.

Soerabaija

1863

barque

JOSEPHINE

319

Kuipers, A.

Hulstijn, S. van, en  Adam & Co. , fa.

Soerabaija

1864

 

 

Kronieken:

RC 161237              Rotterdam, 15 december. Gisteren liep te Alblasserdam met het beste gevolg te water het barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, groot circa 400 last, gebouwd bij de scheepsbouwmeester Corn. Smit. Deze bodem, onder de boekhouderij van de heren Boissevain en Co, te Amsterdam, zal gevoerd worden door kapitein P. van Duyvenbooden, en is bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

 

AH 270238             Advertentie. Na wederopening der scheepvaart zal ten spoedigste naar Batavia vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands tweedeks barkschip JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. P. van Duivenbooden, liggende te Rotterdam. Personen of familiën van deszelfs welingerichte kajuit wensende gebruik te maken of goederen te verschepen hebbende,gelieven zich in tijds aan te melden te Rotterdam bij Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen, en te Amsterdam bij F. der Kinderen, De Vries & Co. en Hoyman & Schuurman. (opm: eerste reis van dit nieuwe schip).

 

JC 250738               Batavia, 21 juni. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet, met drie passagiers, vertrokken van Rotterdam de 22e april, de dito bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duijvenbooden, vertrokken van Amsterdam de 22e april.

 

JC 300940               Te Samarang aangekomen schepen: De 20e september: (o.a.) bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duijvenboden, van Soerabaija de 18e september.

 

JC 300940               Van Samarang vertrokken schepen: De 22e september: bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duijvenboden, naar Cheribon.

 

JC 300940               Te Cheribon aangekomen schepen: De 24e september: bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duijvenboden, van Bezoeki en Samarang de 14e september

 

AH 170241             Carga-lijsten Amsterdam: (o.a.) JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. P. van Duivenbooden, van Batavia met koffie,

suiker en tin

 

AH 050541             Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. De 28e dezer maand zal in het Nieuwediep zeilree liggen het nieuw gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, hebbende goede inrichtingen voor passagiers. Personen of families voor de overtocht naar Java van deze bodem wensende gebruik te maken of iemand goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoor Floris der Kinderen te Amsterdam.

 

JC 290941               Batavia, 26 september. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DE MAASSTROOM, kapt. H. Schuth, met één passagier, vertrokken van Rotterdam de 18e juni, dito bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, vertrokken van Amsterdam de3e juni.

 

AH 070442             Carga-lijsten Amsterdam: JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, van Batavia met koffie, suiker, ruwe zijde, tin en bos bindrotting

 

AH 090542             Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand van Amsterdam vertrekken: het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERZOON KOEN, kapt. B. van der Plas. Voor inlading van goederen, zo mede voor passagiers, waartoe hetzelve zeer goed is ingericht, vervoege men zich bij Floris der Kinderen & Zoon, cargadoors te Amsterdam.

 

JC 240942               Batavia, 20 september. Heden zijn hier aangekomen (o.a.) de Nederlandse bark JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. B. van der Plas, vertrokken van Amsterdam de 29e mei,

 

RC 040543              Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers: (o.a.) Het Nederlands gekoperd barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas. Beide schepen om in de loop dezer maand te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

 

AH 040543             Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand te Helvoetsluis zeilree liggen, het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERZOON KOEN, kapt. B. van der Plas. Personen of familie voor de overtocht naar Java van deze bodem wensen gebruik te maken, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht of iemand derwaarts goederen te

verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam of Kuyper van Dam & Smeer, te Rotterdam.

 

JC 020943               Scheepsberichten. Batavia. Aangekomen.29 augustus. Nederlands schip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, vertrokken van Rotterdam de 18e mei

 

AH 100444             Advertentie. Het schip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, zal spoedig naar Batavia vertrekken. Passagiers van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen ten kantore van de heren Boissevain & Co. of van de cargadoors F. der Kinderen & Zoon te Amsterdam.

 

JC 140844               Batavia, 11 augustus. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J. Pace, de17e juni van China vertrokken, het dito schip FANNY, kapt. C.W. Flens, de 1e mei van Amsterdam vertrokken, en de dito bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Haven,de 1e mei van Amsterdam vertrokken

 

DC 150545              Dordrecht, 14 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de

navolgende schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. B. van der Plas

 

AH 190545             Advertentie. Met het einde van de maand mei zal van Amsterdam naar Batavia vertrekken,het gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas; varende met een doctor. Voor passagiers en goederen te bevragen bij de reders Boissevain & Co., bij de cargadoors F. der Kinderen en Zoon, of bij de kapitein aan boord, in het Oosterdok.

 

JC 200945               Batavia, 18 september. De 16e dezer zijn hier aangekomen (o.a.) het Nederlandse schip JAN

PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, vertrokken van Amsterdam de 12e juni

 

NRC 240346           Amsterdam, 23 maart. Kapt. Van der Plas, voerende het barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, van Batavia naar Amsterdam, meldt van St. Helena in dato 30 januari 1846, dat hij bij Kaap Agulhas gedurende zeven etmaal met zware stormen was belopen geworden,waardoor hij de blinde ra, logieskap, een gedeelte van het galjoen en de verschansing had

verloren en de kleine boot tot behoud van de bezaansmast had moeten wegkappen. Een zware stortzee had het roer ontramponneerd. Hij zoude de schade herstellen en dacht in enige dagen daarmede gereed te zijn.

 

JC 071046               Batavia, 4 oktober. De 2e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark JAN PIETERSZ.KOEN, kapt. B. van der Plas, vertrokken van Amsterdam de 14e juni.

 

AH 080647             Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 25 schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) JAN PIETERSZ KOEN, kapt. B. van der Plas;

 

JC 231047               Batavia, 19 oktober. Heden zijn hier aangekomen (o.a.) het Nederlandse bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, met een passagier, de 29e juni vertrokken van Amsterdam

 

NRC 220149           Batavia, 25 november. Scheepsvrachten. Bovendien werd nog door de Factorij (opm: der Ned. Handel Maatschappij )gecharterd de ANNA EN ELIZE en de DUIVELAND voor een lading suiker en tabak,respectievelijk tot NLG 95 en NLG 120 per last zonder meer, en heeft de JAN PIETERSZKOEN heden nog van diversen lading bekomen tot NLG 95 voor suiker, NLG 90 voor rijst,NLG 85 voor koffij en NLG 125 voor tabak.

 

DC 050749              Door de Nederlandse Handel Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:Voor Amsterdam: (o.a.) JAN PIETERSZ. KOEN

 

JC 241149               Batavia, 22 november. De 19e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MINERVA, kapt. J.A. Boven, de 5 augustus vertrokken van Middelburg, het dito schip DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven, de 3e augustus vertrokken van Amsterdam, de dito bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. L. van der Plas, de 21e juli vertrokken van Amsterdam.

 

NRC 170451           Batavia, 24 februari. Vrachten. In het begin der maand bedong men voor de JAN PIETERSZKOEN NLG 90 voor suiker, en andere artikelen in evenredigheid,

 

NRC 210352           Rotterdam, 20 maart. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. J. Verloop

 

OHC 030254           Scheepstijdingen. Amsterdam, 2 februari. Den 28ste oktober (1853) te Melbourne binnengekomen: JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. Verloop, van Liverpool

 

NRC 290454           Batavia, 10 maart. Scheepsvrachten. Door gebrek aan genoegzame produkten kunnen alle aangekomen particuliere schepen geen lading bekomen en zijn dus de vrachten wederom gedaald. Thans liggen nog zonder bestemming de Nederlandse schepen VIER GEBROEDERS, JACOB CATS, JAVAAN, JAN PIETERSZ. KOEN, LEWE VAN NIJENSTEIN, en RESIDENT VAN SON.

 

NRC 140554           Batavia, 27 maart. Scheepsvrachten. Van vrachtzoekende schepen hadden weder enige arrivementen (opm: aankomsten) plaats, en valt daaromtrent het volgende te zeggen. De JAN PIETERSZOON KOEN en JACOB CATS werden genomen voor een reis van Akyab naar Cowes om order, en verder naar Nederland GBP 5.5, andere havens van het continent GBP 5.12/6, Engeland GBP 5.15.

 

NRC 300655           Rotterdam, 29 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 27 schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. J. Verloop

 

NRC 020657           Batavia, 11 april. Vrachten. JAN PIETERSZ. KOEN is tijdelijk voor de kustvaart geëmploieerd,

 

NRC 021057           Batavia, 10 augustus. Scheepsvrachten. Gedurende de laatste maand hebben de volgende bevrachtingen plaats gehad: JAN PIETERSZOON KOEN NLG 105 voor koffij en suiker naar Amsterdam, op de kust te laden.

 

NRC 060458           Advertentie. F. der Kinderen, J. Corver, H.J. Rietveld, A. Roos, G.J. Boelen en W. Bakker Bz, makelaars, zullen op maandag de 19e april 1858, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.B. van Houten, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra welbezeild, gekoperd en kopervast Barkschip, genaamd JAN

PIETERSZOON KOEN, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. J. Verloop, volgens Nederlandse meetbrief lang 35 el 18 duim, wijd 7 el 7 duim, hol 5 el 13 duim (opm: 35,18 x 7,07 x 5,13 m.), en alzo gemeten op 567 ton of 299 lasten. Dit schip is het laatst door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht binnengekomen de 22e juni 1856.

Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon. (Opm. Andere lengte en breedte maten dan in de bijlbrief)

 

NRC 180558           Rotterdam, 17 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 30 schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.)  JAN PIETERSZOONKOEN, kapt. N.N.

 

NRC 150360           Batavia, 23 januari. Vrachten. Met kustreizen zijn nog bezig: WELVAART, IJSSEL, DERKINA TITIA, HELMERS, JANPIETERSZOON KOEN.

 

JB 260560               Advertentie. Te koop het Nederlandse barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, liggende ter rede Batavia, thans nog gevoerd door kapt. P.A.C. Hugenholtz, groot 563 tonnen, en ladende ongeveer 11.000 picols. Het schip is voorzien van een ruime en goed geconditioneerde inventaris van zeilen, ankers en kettingen en is dagelijks door gegadigden te bezichtigen. Nadere informatiën bij de heren Schimmelpennick & Co te Soerabaija, bij de heren Dorrepaal & Co te Samarang en bij de gezagvoerder alhier, dan wel bij de agenten Haageren Schuurman.

 

NRC 060860           Batavia, 7 juni. Vrachten. WATERLOO, JAN PIETERSZOON KOEN en de ELEANOR (Eng.) zijn te koop aangeboden.

 

NRC 130860           Batavia, 23 juni. Vrachten. Deze bleven zich flink soutineren (opm: handhaven). Met het oog op de nieuwe producten die spoedig zullen binnenkomen, en de vraag naar scheepsruimte, is vooreerst geen teruggang te verwachten. Sedert het vertrek der jongste mail vinden de volgende Nederlandse schepen emplooi: JAN PIETERSZOON KOEN, in lading naar China, vrachtprijs geheim.

 

JB 141160               Advertentie. De voor de vendutie van 5 december a.s. geannonceerde verkoop van het Nederlandse schip JAN PIETERSZOON KOEN zal geen voortgang vinden. De agenten Haager & Schuurman (opm: uit de hand verkocht, naam behouden, en op 27 november onder dezelfde naam, nu kapt. A.A. de Jong, van Batavia naar Soerabaija vertrokken)

 

NRC 291260           Batavia, 14 november. De Nederlandse ULYSSES doet kustreizen. JAN PIETERSZOON KOEN wordt te koop

aangeboden.

 

NRC 130161           Batavia, 27 november. Het Nederlandse schip JAN PIETERSZ. KOEN (opm: bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P.A.C. Hugenholtz, zie JB 260560) is met de inventaris uit de hand verkocht voor NLG 21.000 (opm: gekocht door Landberg, Batavia, nieuwe naam JOSEPHINE).

 

JB 270361               Lijst van Nederlandse schepen, in het tweede semester 1860 uit de grote vaart geraakt: JAN PIETERSZOON KOEN - kapt. P.A.C.Hugenholtz – 297 - Te Batavia verkocht (opm: aan lokaalhandelshuis, zie NRC 210161)

 

JB 180561               De 9e mei j.l. is van Soerabaija naar Batavia vertrokken de bark JAN PIETERSZOON KOEN,kapt. A. Kuipers, thans hernaamd JOSEPHINE.

 

NRC 270562           Batavia, 14 april. Vrachten. Sedert ons vorig bericht ondergingen vrachten geen verbetering,hetgeen is toe te schrijven aan de geringe voorraad van producten en het aanzienlijk aantal schepen, welke disponibel zijn. Door het Gouvernement werden vier schepen ingehuurd voorde overvoer van zout van Bangkok naar Sumanap. Het Nederlands-Indische schip JOSEPHINE werd door het Gouvernement gecharterd voorde bovengenoemde overvoer van zout à NLG 1,99 per pikol.

 

JB 130563 Delpher                 Vertrokken Schepen van Batavia. 10 mei o.a. Nederlands Indische bark JOSEPHINE, kapt. A. Kuipers naar Singapore.

 

Hierna geen treffers meer gevonden.

 

Officiële documenten:

 

ALLE EIGENAREN:

Cornelis Smit,  Alblasserdam,                              1/4e deel

Boissevain c.s, Amsterdam,                  3/4e deel

 

 

Record type                                           Zeebrief

Zeebrief jaar:                                         1838

Datum agenda:                                      1838-03-07

Register nr:                                            18380078

Scheepsnaam:                                       JAN PIETERSZOON KOEN

Type:                                                      Bark

Lasten:                                                   301

Gebouwd in provincie:                          Zuid-Holland

Gebouwd in binnen- of buitenland:      Binnenlands

Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Boissevain & Co., C.F.

Plaats:                                                    Amsterdam

Kapitein op moment van verzoek:        Duyvenboden, P. van

Opmerkingen:                                        Eerste zeebrief

 

 

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam         archiefnummer 5074 – 1420 – 1838 – no. 3

BIJLBRIEF                                               Jan Pieterszoon Koen

plaats en datum acte                            Alblasserdam, 13 februari 1838

type schip                                              barkschip

kapitein

Bouwwerf                                              Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam,op werf getekend No. 248

Eigenaar                                                                Cornelis Smit Alblasserdam, 1/4e deel

Boissevain c.s, Amsterdam, 3/4e deel

te voeren door kapt.                              L. van Duyvenbooden

grootte in tonnen                                  301 lasten

tuigage / aantal dekken                        2 dekken

afmetingen                                            34,90 x 6,99 x 5,26 m hol

kiellegging                                             1837

tewaterlating                                        1838

plaats / nr van registratie                     Amsterdam, deel 35 folio 12 verso vak 7

datum registratie                                  27 februari 1838

notaris

prijs

bijzonderheden gekoperd

scheepsmeter                                        Du Moulin, Dordrecht

 

 

CEDULE                                  Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1838.3 - deel VII, foto 2 – 21,22

Naam schip                                           JAN PIETERSZOON KOEN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 28 februari 1838

type schip                                              bark

bouwwerf/verkoper                              niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper                                      zie bijlage

te voeren door kapt.                              Pieter van Duyvenbooden, mede-eigenaar

grootte in tonnen                                  301 lasten of 570 zeetonnen

tuigage / aantal dekken                        drie masten en twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd                        te Alblasserdam

plaats / datum registratie                    Amsterdam, 28 februari 1838

nummer registratie                               deel 35, folio 16. verso, vak 2

notaris                                                   Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden:                                    getoond wordt de bijlbrief; het schip werd gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans nog te Alblasserdam.De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.De eed wordt afgelegd door Charles Faber Boissevain voor zijn firma Boissevain & Co. en namens de in de bijlage genoemde mede-eigenaren.1838.03.07 Eerste zeebrief voor een bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duyvenboden

researcher/datum research:                                 ML / 020616

 

bijlage bij acte                                       3 van 1838, bark JAN PIETERSZOON KOEN

eigenaren per ultimo                            februari 1838:

firma Boissevain & Co., Amsterdam                    (boekhouders en 3/40e part)

Cornelis Smit, Alblasserdam                                                (12/40e part)

W. van Heukelom, Amsterdam                            (2/40e part

firma Van Eeghen & Co., Amsterdam                  (2/40e part)

Mevr. M.E. Pauly, geboren Boissevain, Amsterdam (1/40e part)

Mr. J.E. Pauly, Amsterdam                                   (3/40e part)

K. Koopmans, Amsterdam                                    (2/40e part)

P. Huidekoper, Amsterdam                                  (1/40e part)

firma Schimmelpenninck & Kruimel, Amsterdam (2/40e part)

firma J.P. Gildemeester & Co., Amsterdam         (1/40e part)

firma Gebr. Boissevain, Amsterdam                    (2/40e part)

J.M. van Wijck, Amsterdam                                  (2/40e part)

Pieter van Duyvenbooden, Alblasserdam (kapitein en 2/40e part)

Mr. D.J. van Ewijck, Assen                                    (2/40e part)

Mr. J.H. Lisman, Leiden                                        (2/40e part)

Weduwe N. van Walree, geboren Van Lennep, Brummen (1/40e part)

ML / 020616

 

 

Bronnen:

P. van Heck – Catalogus Nederlandse Scheepvaart 1813-2015

Staat van de Nederlandsche Zeemagt en Koopvaardij (Diverse jaargangen)

[0] G.N. Bouma - Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen, alsmede hun gezagvoerders en thuishaven, 1820-1900.

Stichting Maritiem Historische Databank (www.marhisdata.nl)

PI = www.pietsscheepsindex.nl

RA = Regerings Almanakken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam

BIJLBRIEF: archiefnummer 5074 – 1420 – 1838 – no. 3 

AH           =              Algemeen Handelsblad

DC           =              Dordrechtsche Courant

JB            =              Java Bode

JC            =              Javasche Courant

NRC         =              Nieuwe Rotterdamsche Courant

OHC        =              Opregte Haarlemsche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant

Extra kapiteins nog niet in het systeem: 1841 kapt. B. van der Plas, 1851 J. Verloop.

 

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1838 – no. 3

BIJLBRIEF Jan Pieterszoon Koen

plaats en datum acte Alblasserdam, 13 februari 1838

type schip barkschip

kapitein

Bouwwerf Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam,
op werf getekend No. 248

Eigenaar Cornelis Smit Alblasserdam, 1/4e deel
Boissevain c.s, Amsterdam, 3/4e deel

te voeren door kapt. L. van Duyvenbooden

grootte in tonnen 301 lasten

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen 34,90 x 6,99 x 5,26 m hol

kiellegging 1837

tewaterlating 1838

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 35 folio 12 verso vak 7

datum registratie 27 februari 1838

notaris

prijs

bijzonderheden gekoperd
scheepsmeter Du Moulin, Dordrecht

Naam JAN PIETERSZOON KOEN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1838
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1838.3

deel VII, foto 2 – 21,22
CEDULE

Naam schip JAN PIETERSZOON KOEN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 28 februari 1838

type schip bark

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Pieter van Duyvenbooden, mede-eigenaar

grootte in tonnen 301 lasten of 570 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten en twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Alblasserdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 februari 1838

nummer registratie deel 35, folio 16. verso, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip werd gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans nog te Alblasserdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Charles Faber Boissevain voor zijn firma Boissevain & Co. en namens de in de bijlage genoemde mede-eigenaren.

1838.03.07 Eerste zeebrief voor een bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. P. van Duyvenboden

researcher/datum research: ML / 020616bijlage bij acte 3 van 1838, bark JAN PIETERSZOON KOEN
eigenaren per ultimo februari 1838:

firma Boissevain & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/40e part)
Cornelis Smit, Alblasserdam (12/40e part)
W. van Heukelom, Amsterdam (2/40e part
firma Van Eeghen & Co., Amsterdam (2/40e part)
Mevr. M.E. Pauly, geboren Boissevain, Amsterdam (1/40e part)
Mr. J.E. Pauly, Amsterdam (3/40e part)
K. Koopmans, Amsterdam (2/40e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (1/40e part)
firma Schimmelpenninck & Kruimel, Amsterdam (2/40e part)
firma J.P. Gildemeester & Co., Amsterdam (1/40e part)
firma Gebr. Boissevain, Amsterdam (2/40e part)
J.M. van Wijck, Amsterdam (2/40e part)
Pieter van Duyvenbooden, Alblasserdam (kapitein en 2/40e part)
Mr. D.J. van Ewijck, Assen (2/40e part)
Mr. J.H. Lisman, Leiden (2/40e part)
Weduwe N. van Walree, geboren Van Lennep, Brummen (1/40e part)

ML / 020616

Naam JAN PIETERSZOON KOEN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1838
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1858.15

DVD XIII- 68

ACTE KOOP/VERKOOP en CEDULE

Naam schip JAN PIETERSZOON KOEN

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 22 mei 1858

type schip bark

bouwwerf/verkoper Frederic François Groen, scheepsbouwmeester te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Franciscus Adrianus Jas, reder te Amsterdam, en anderen
te voeren door kapt. P.A.C. Hugenholtz

grootte in tonnen 299 lasten of 567 tonnen (meetbrief Kinderdijk, 26 juni 1855)

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen 35,18 x 7,07 x 5,13 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 juni 1858

nummer van registratie deel 66, folio 114, verso, vak 1.

notaris

prijs NLG. 18.450,-

Bijzonderheden: het schip is gebouwd te Alblasserdam
De kopende eigenaren waren: F.A. Jas, Amsterdam (boekhouder en 4/20e part), J.F. ter Bruggen Hugenholtz, Dockum (6/20e part), P.A.C. Hugenholtz, Dockum (1/20e part), firma de Vries & Co., Amsterdam (2/20e part), F.F. Groen, Amsterdam (4/20e part), G.L. Hassley, te ?, (1/20e part), vrouwe Van Heeckeren van Walars te Zutphen (1/20e part) en Mej. I. Memelinck te ? (1/20e part).
De eedsaflegging ter verkrijging zeebrief had plaats op 9 juni 1858. De voorgaande zeebrief dateerde van 5 juli 1855, nummer 598.


researcher/datum research: ML / 091108

Naam JAN PIETERSZOON KOEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1858
Toegang 198
Inventaris 3181

Bronnen


Jaar: 1838
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: BIJLBRIEF: archiefnummer 5074 – 1420 – 1838 – no. 3

Jaar: 1838
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer AMS 5074.1417.1838.3 - deel VII, foto 2 – 21,22